Cuardach
Scríobh focal amháin nó breis agus gheobhaidh tú liosta alt a dtagann na focail sin chun cinn iontu.
Liosta Aibítreach
A B C D E F G H I J
K L M N O P Q R S
T U V W X Y Z
Fáilte

Cuntas ar bheatha 1,785 duine atá sa suíomh seo, ainm.ie. Is daoine iad uile a raibh baint acu le saol na Gaeilge ó 1560 go dtí ár linn féin. Bunús agus príomhfhoinse an tsuímh an tsraith leabhar Beathaisnéis le Diarmuid Breathnach agus Máire Ní Mhurchú.

Eolas
An tsraith leabhar Beathaisnéis le Diarmuid Breathnach agus Máire Ní Mhurchú
Welcome

There are 1,785 biographies on this site. All of the featured lives, from 1560 to the present day, had a connection to the Irish language. The contents of the site are based on the series Beathaisnéis by Diarmuid Breathnach and Máire Ní Mhurchú.

Info
The information pages on this website are available in Irish and in English. The biographies, however, are in the Irish language only. There are over 1.3 million words in the original text, therefore it is beyond our resources to provide translation or linguistic support to visitors to the website.
Liosta Aibítreach
Liosta aibítreach

Breathnaigh ar na beathaí uile ar an suíomh seo in ord aibítreach.

Oscail
Cuardach Lántéacs
Cuardach lántéacs

Cuardaigh téacs iomlán na mbeathaisnéisí ar ainm.ie.

Oscail
Amlíne
Amlíne

Scrúdaigh beathaí daoine san ord inar saolaíodh nó inar cailleadh iad.

Oscail
Téamaí
Téamaí

Scag na beathaisnéisí ar an suíomh de réir téamaí áirithe.

Oscail