22 Nollaig 2021
Nollaig faoi shéan agus athbhliain faoi mhaise daoibh ó fhoireann ainm.ie. Beimid ar ais san oifig ar an 4 Eanáir 2022 agus freagrófar fiosrúcháin chuig ainm@dcu.ie ina dhiaidh sin. The team at ainm.ie would like to wish you a very Happy Christmas and a prosperous New Year. We will be back in the office on 4 January 2022 and will respond to enquiries sent to ainm@dcu.ie after that.
22 Meán Fómhair 2021
Cuireadh dornán beathaí nua leis an suíomh le déanaí. Féach anseo. Several new biographies were recently added to the site. See here.
19 Iúil 2021
Folúntais: Spriocdháta: meán lae, an 9 Lúnasa 2021

Vacancies: Closing date: noon, 9 August 2021
26 Bealtaine 2021
Comhaltacht Taighde PhD bunaithe ar dhaoine ar iarraidh in ainm.ie. Spriocdháta: meán lae, an 5 Iúil 2021. PhD Research Fellowship (as Gaeilge). Closing date: noon, 5 July 2021.
22 Eanáir 2021
Beidh uasghrádú infreastruchtúir riachtanach a bhaineann leis an suíomh seo ar siúl idir 23-31 Eanáir 2021. Níor cheart go gcuirfeadh seo isteach ar an suíomh, ach má bhíonn deacracht ar bith agat, abair linn le do thoil. We are carrying out planned upgrades to our technical infrastructure between January 23rd-31st. This should not affect the website, but if you encounter any issues, please let us know.
21 Eanáir 2021
Cuireadh dornán beathaí nua leis an suíomh le déanaí. Féach anseo. Several new biographies were recently added to the site. See here.
7 Nollaig 2020
Folúntais: Spriocdháta: meán lae, an 4 Eanáir 2021

Vacancies: Closing date: noon, 4 January 2021
9 Iúil 2020
Cuireadh dornán beathaí nua leis an suíomh le déanaí. Féach anseo. Several new biographies were recently added to the site. See here.
20 Nollaig 2019
Nollaig faoi shéan agus athbhliain faoi mhaise daoibh ó fhoireann ainm.ie. Beimid ar ais san oifig ar an 6 Eanáir 2020 agus freagrófar fiosrúcháin chuig ainm@dcu.ie ina dhiaidh sin. The team at ainm.ie would like to wish you a very Happy Christmas and a prosperous New Year. We will be back in the office on 6 January 2020 and will respond to enquiries sent to ainm@dcu.ie after that.
13 Samhain 2019
Cuireadh dornán beathaí nua leis an suíomh le déanaí. Féach anseo. Several new biographies were recently added to the site. See here.
29 Eanáir 2019
Cuireadh díolaim nua 'Na bailitheoirí béaloidis' leis an suíomh le déanaí. Féach anseo.
9 Eanáir 2019
Cuireadh dornán beathaí nua leis an suíomh le déanaí. Féach anseo. Several new biographies were recently added to the site. See here.
21 Nollaig 2018
Nollaig faoi shéan agus athbhliain faoi mhaise daoibh ó fhoireann ainm.ie. Beimid ar ais san oifig ar an 2 Eanáir 2019 agus freagrófar fiosrúcháin chuig ainm@dcu.ie ina dhiaidh sin. The team at ainm.ie would like to wish you a very Happy Christmas and a prosperous New Year. We will be back in the office on 2 January 2019 and will respond to enquiries sent to ainm@dcu.ie after that.
31 Iúil 2018
Folúntais: Spriocdháta: an 17 Lúnasa 2018

Vacancies: Closing date: 17 August 2018
28 Márta 2018
Taithí samhraidh le Fiontar & Scoil na Gaeilge Tuilleadh eolais>>
Spriocdháta: an 18 Aibreán 2018 (meán lae)
Summer vacancies with Fiontar & Scoil na Gaeilge. More information>>
Closing date: 18 April 2018 (noon)
23 Eanáir 2018
Comhaltacht Taighde PhD maidir le lámhscríbhinní de chuid Sheáin Mhic Mhathúna (1876-1949) á tairiscint ag Fiontar & Scoil na Gaeilge. Tuilleadh eolais>>
Spriocdháta: an 23 Márta 2018
PhD Research Fellowship with Fiontar & Scoil na Gaeilge. More information>>
Closing date: 23 March 2018
3 Eanáir 2018
Folúntas in Fiontar & Scoil na Gaeilge: Eagarthóir Taighde (conradh suas le 18 mí). Tuilleadh eolais>>
Spriocdháta: an 19 Eanáir 2018
Vacancy in Fiontar & Scoil na Gaeilge: Research Editor (contract for up to 18 months). More information>>
Closing date: 19 January 2018
22 Nollaig 2017
Nollaig faoi shéan agus athbhliain faoi mhaise daoibh ó fhoireann ainm.ie. Beimid ar ais san oifig ar an 3 Eanáir 2018 agus freagrófar fiosrúcháin chuig ainm@dcu.ie ina dhiaidh sin. The team at ainm.ie would like to wish you a very Happy Christmas and a prosperous New Year. We will be back in the office on 3 January 2018 and will respond to enquiries sent to ainm@dcu.ie after that.
15 Nollaig 2017
Cuireadh dornán beathaí nua leis an suíomh le déanaí. Féach anseo. Several new biographies were recently added to the site. See here.
17 Deireadh Fómhair 2017
Ár leithscéalta nach raibh suíomh ainm.ie ar fáil ar feadh tréimhse inné (16 DF). Bhain an t-éaradh le stoirm Ophelia. Apologies that ainm.ie was not available for a period yesterday (16 Oct). This was due to storm Ophelia.
12 Meitheamh 2017
uasghrádú infreastruchtúir ar siúl an tseachtain seo. Níor cheart go gcuirfeadh seo isteach ar an suíomh, ach má bhíonn deacracht ar bith agat, abair linn le do thoil. We are carrying out an infrastructural upgrade this week. This should not affect the website, but if you encounter any issues, please let us know.
13 Eanáir 2017
Suirbhé ar úsáideoirí ainm.ie - Bheimis buíoch díot ach suirbhé gearr faoi ainm.ie a líonadh amach anseo. Beidh sé ar fáil go dtí meán lae an 3 Feabhra 2017. ainm.ie user survey - Please complete a short survey (as Gaeilge) about ainm.ie here. The survey will be available until noon 3 February 2017.
10 Eanáir 2017
Bhí fabht cumhachta i gceann de na hionaid sonraí anseo i DCU inné (an 9 Eanáir) a chuir isteach ar an nasc le freastalaí gréasáin Fiontar & Scoil na Gaeilge (i.e. Ainm.ie, Dúchas.ie, Gaois.ie, Logainm.ie) ar feadh 105 nóiméad (idir 14:53:00 agus 16:38:00). Ár leithscéal faoi seo. There was a power issue in one of DCU's datacentres yesterday (9 January) that caused a disruption to the connection to Fiontar & Scoil na Gaeilge's web server (i.e. Ainm.ie, Dúchas.ie, Gaois.ie, Logainm.ie) for 105 minutes (between 14:53:00 and 16:38:00). We would like to apologise for this.
23 Nollaig 2016
Nollaig faoi shéan agus athbhliain faoi mhaise daoibh ó fhoireann ainm.ie. Beimid ar ais san oifig ar an 3 Eanáir 2017 agus freagrófar fiosrúcháin chuig ainm@dcu.ie ansin. The team at ainm.ie would like to wish you a very Happy Christmas and a prosperous New Year. We will be back in the office on 3 January 2017 and will respond to enquiries sent to ainm@dcu.ie then.
21 Samhain 2016
Cuireadh dornán beathaí nua leis an suíomh le déanaí. Féach anseo. Several new biographies were added to the site recently. See here.
3 Deireadh Fómhair 2016
Folúntais in Fiontar agus Scoil na Gaeilge: Cúntóir Taighde (conradh suas le 24 mhí). Tuilleadh eolais>>
Cúntóir Eagarthóireachta Taighde (conradh suas le 24 mhí). Tuilleadh eolais>>
Spriocdháta: 17 Deireadh Fómhair 2016
Vacancies in Fiontar agus Scoil na Gaeilge: Assistant Researcher (contract for up to 24 months). More information>>
Assistant Researcher Editor (contract for up to 24 months) More information>>
Closing date: 17 October 2016
23 Nollaig 2015
Nollaig faoi shéan agus athbhliain faoi mhaise daoibh ó fhoireann ainm.ie agus go raibh míle maith agaibh as úsáid a bhaint as an suíomh i gcaitheamh 2015. Beimid ar ais san oifig ar an 4 Eanáir 2016. Freagrófar fiosrúcháin chuig ainm@dcu.ie ar fhilleadh dúinn The team at ainm.ie would like to thank you for using the site during 2015 and wish you a very Happy Christmas and a prosperous New Year. We will be back in the office on 4 January 2016. We will respond to enquiries sent to ainm@dcu.ie upon our return.
16 Nollaig 2015
Cuireadh dornán beathaí nua leis an suíomh le déanaí. Féach anseo. Several new biographies were added to the site recently. See here.
14 Nollaig 2015
Ár mbuíochas le gach duine a líon an suirbhé ar úsáideoirí ainm.ie le déanaí. Comhghairdeas le hAengus Finnegan, Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí, buaiteoir an chrannchuir. Thank you to everyone who took part in the recent ainm.ie survey. Congratulations to Aengus Finnegan in Athlone, Co. Westmeath, winner of the draw.
19 Samhain 2015
Suirbhé ar úsáideoirí ainm.ie - Bheimis buíoch díot ach suirbhé gearr faoi ainm.ie a líonadh amach anseo. Cuirfear ainm gach duine a luann a sheoladh ríomhphoist san áireamh i gcrannchur le haghaidh éarlais leabhair ar luach €150. Rithfear an crannchur ar an 11 Nollaig 2015. ainm.ie user survey - Please complete a short survey about ainm.ie here. The names of all respondents who give an email address will be entered in a draw for a €150 book token. The draw will take place on 11 December 2015.
15 Deireadh Fómhair 2015
Ní bheidh rochtain ar ainm.ie idir 13.00-13.30, 22 Deireadh Fómhair. Is i ngeall ar obair chothabhála riachtanach ar an bhfreastalaí an t-éaradh seirbhíse seo. Ár leithscéal faoi seo. The ainm.ie website will not be accessible between 13.00-13.30, 22 October. This outage is due to essential maintenance work on the server. We would like to apologise for any inconvenience.
6 Deireadh Fómhair 2015
Folúntas: Cúntóir Taighde faoi oiliúint (conradh 6 mhí). Tuilleadh eolais>> Spriocdháta ná 26 Deireadh Fómhair 2015. Vacancy: Assistant Researcher in training (6 month contract). More information>> Deadline for receipt of applications is 26 October 2015.
24 Meán Fómhair 2015
Ní bheidh rochtain ar ainm.ie idir 13.00-13.30, 1 Deireadh Fómhair. Is i ngeall ar obair chothabhála riachtanach ar an bhfreastalaí an t-éaradh seirbhíse seo. Ár leithscéal faoi seo. The ainm.ie website will not be accessible between 13.00-13.30, 1 October. This outage is due to essential maintenance work on the server. We would like to apologise for any inconvenience.
17 Meán Fómhair 2015
Ní bheidh rochtain ar ainm.ie idir 13.00-13.30, 24 Meán Fómhair. Is i ngeall ar obair chothabhála riachtanach ar an bhfreastalaí an t-éaradh seirbhíse seo. Ár leithscéal faoi seo. The ainm.ie website will not be accessible between 13.00-13.30, 24 September. This outage is due to essential maintenance work on the server. We would like to apologise for any inconvenience.
15 Meán Fómhair 2015
Folúntas: Ríomhchláraitheoir Sonraí Cúnta (Páirtaimseartha). Tuilleadh eolais>> Spriocdháta ná 2 Deireadh Fómhair 2015. Vacancy: Data Programming Assistant (Part-time). More information>> Deadline for receipt of applications is 2 October 2015.
24 Lúnasa 2015
Folúntas: Eagarthóir Taighde. Tuilleadh eolais>> Spriocdháta ná 11 Meán Fómhair 2015. Vacancy: Research Editor. More information>> Deadline for receipt of applications is 11 September 2015.
16 Iúil 2015
Fáilte chuig suíomh nua ainm.ie. Tá an suíomh nua seo iomlán freagrúil, rud a chinntíonn gurb ionann eispéireas úsáideoirí is cuma cén gléas atá in úsáid acu. Welcome to the new ainm.ie website. This new website is fully responsive, which ensures users have the same experience regardless of what device they are using.
20 Aibreán 2015
Cuireadh dornán beathaí nua leis an suíomh le déanaí. Féach anseo. Several new biographies were added to the site recently. See here.
12 Márta 2015
Ní bheidh rochtain ar ainm.ie idir 17.30-17.40, 16 Márta. Is i ngeall ar obair riachtanach uasghrádaithe an t-éaradh seirbhíse seo. Ár leithscéal faoi seo. The ainm.ie website will not be accessible between 17.30-17.40 on the 16th of March. This outage is due to essential upgrade works. We would like to apologise for this.
13 Feabhra 2015
Ár mbuíochas le gach duine a líon an suirbhé ar úsáideoirí ainm.ie le déanaí. Comhghairdeas le Cormac Ó Riain, i dTamhlacht, BÁC, buaiteoir an chrannchuir. Thank you to everyone who took part in the recent ainm.ie survey. Congratulations to Cormac Ó Riain in Tallaght, Dublin, winner of the draw.
15 Eanáir 2015
Suirbhé ar úsáideoirí ainm.ie - Bheimis buíoch díot ach suirbhé gearr faoi ainm.ie a líonadh amach anseo. Cuirfear ainm gach duine a luann a sheoladh ríomhphoist san áireamh i gcrannchur le haghaidh éarlais leabhair ar luach €150. Rithfear an crannchur ar 6 Feabhra 2015. ainm.ie user survey - Please complete a short survey about ainm.ie here. The names of all respondents who give an email address will be entered in a draw for a €150 book token. The draw will take place on 6 February 2015.
23 Nollaig 2014
Nollaig faoi shéan agus athbhliain faoi mhaise daoibh ó fhoireann ainm.ie agus go raibh míle maith agaibh as úsáid a bhaint as an suíomh i gcaitheamh 2014. Beimid ar ais san oifig ar 5 Eanáir 2015. Freagrófar fiosrúcháin chuig ainm@dcu.ie ar fhilleadh dúinn The team at ainm.ie would like to thank you for using the site during 2014 and wish you a very Happy Christmas and a prosperous New Year. We will be back in the office on 5 January 2015. We will respond to enquiries sent to ainm@dcu.ie upon our return.
10 Nollaig 2014
Cuireadh dornán beathaí nua leis an suíomh le déanaí. Féach anseo. Several new biographies were added to the site recently. See here.
9 Deireadh Fómhair 2014
Folúntas: Cúntóir Teicniúil Páirtaimseartha. Tuilleadh eolais>> Spriocdháta ná 31 Deireadh Fómhair 2014. Vacancy: Part-time Technical Assistant. More information>> Deadline for receipt of applications is 31 October 2014.
25 Meán Fómhair 2014
Folúntais: Cúntóirí Eagarthóireachta Taighde (3 phost). Tuilleadh eolais>> Spriocdháta ná 17 Deireadh Fómhair 2014. Vacancies: Assistant Research Editors (3 positions). More information>> Deadline for receipt of applications is 17 October 2014.
3 Iúil 2014
Folúntas: Poist Samhraidh. Tuilleadh eolais>> Spriocdháta ná 17 Iúil 2014. Vacancy: Summer vacancies. More information>> Deadline for receipt of applications is 17 July 2014.
5 Meitheamh 2014
Tá ardán nua, gaois.ie, seolta ag Fiontar DCU chun acmhainní teanga agus téarmaíochta Gaeilge a sholáthar ar líne. Tá an corpas comhthreomhar ParaDocs ar fáil ar gaois.ie anois. Cuirfear tuilleadh áiseanna agus acmhainní ar fáil ar gaois.ie de réir a chéile. A new platform, gaois.ie, has been launched by Fiontar DCU to provide language and terminology resources for Irish on-line. The parallel corpus, ParaDocs, is now available on gaois.ie. Further tools and resources will be made available on gaois.ie in the future.
21 Bealtaine 2014
Ar thug tú cuairt ar shuíomh nua logainm.ie, a seoladh ar 16 Bealtaine? Have you visited the new logainm.ie website which was launched on 16 May?
20 Bealtaine 2014
Folúntas: Cúntóir Eagarthóireachta Taighde. Tuilleadh eolais>> Spriocdháta ná 6 Meitheamh 2014. Vacancy: Assistant Research Editor. More information>> Deadline for receipt of applications is 6 June 2014.
6 Bealtaine 2014
Folúntais: Intéirneachtaí Taighde (6 phost). Tuilleadh eolais>> Spriocdháta ná 23 Bealtaine 2014. Vacancies: Research Internships (6 positions). More information>> Deadline for receipt of applications is 23 May 2014.
27 Márta 2014
Is féidir clárú anois anseo do chomhdháil bhliantúil agus imeacht oiliúna BISA a bheidh ar siúl i mBaile Átha Cliath ar an 16/17 Bealtaine. Cúis áthais do BISA a bheith ag obair i gcomhar le Fiontar Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath i mbliana leis an gcomhdháil a eagrú. Tuilleadh eolais. Registration is now open for BISA's annual conference and training event which is taking place in Dublin on 16th and 17th May. This year, BISA is delighted to be teaming up with Fiontar, Dublin City University who are generously hosting the conference. More information.
24 Márta 2014
Ba mhaith linn buíochas a ghabháil libh as an suirbhé úsáideoirí a fhreagairt. Tháinig go leor moltaí maithe as agus aiseolas fónta. Cliceáil anseo » do thuilleadh eolais faoin aiseolas a fuarthas. We would like to thank you for taking part in our survey. We received a number of good suggestions and positive feedback. Please click here » for further information about the feedback received.
14 Márta 2014
Cruthaíodh naisc idir logainm.ie agus ainm.ie le deireanas. Nasctar logainmeacha le háiteanna breithe daoine ar ainm.ie. Féach Béal Feirste, mar shampla: https://www.logainm.ie/118005.aspx. Links have recently been created between logainm.ie and ainm.ie. Placenames are linked with the birthplaces of subjects in ainm.ie. See Belfast, for example: https://www.logainm.ie/118005.aspx.
18 Nollaig 2013
Sheol an tAire Stáit Donnchadh Mac Fhionnlaoich www.duchas.ie, tionscadal digitithe Chnuasach Bhéaloideas Éireann, go hoifigiúil ar 17 Nollaig. Tuilleadh eolais. Minister of State Dinny McGinley officially launched the new website www.duchas.ie, a project to digitize the National Folklore Collection, on the 17th December. More information.
13 Nollaig 2013
Tá deich mbeatha nuascríofa ar fáil anois ar ainm.ie agus iad scríofa ag grúpa comheagarthóirí nua: an Dr Regina Uí Chollatáin, an Dr Lillis Ó Laoire, an Dr Fionntán de Brún agus Mártan Ó Ciardha. Chomh maith leis sin, rinneadh clibeáil ar na páirtithe polaitiúla agus ar na slite beatha sna beathaí uile. Tuilleadh eolais faoi na forbairtí is deireanaí ar ainm.ie ar fáil anseo. Ten newly composed biographies are now available on ainm.ie and were written by a new group of co-editors: Dr. Regina Uí Chollatáin, Dr. Lillis Ó Laoire, Dr. Fiontán de Brún and Mártan Ó Ciardha. Additionally, political parties and occupations have now been tagged in all biographies. Further information about the most recent developments on ainm.ie is available here.
5 Nollaig 2013
Ár mbuíochas le gach duine a líon an suirbhé ar úsáideoirí ainm.ie le déanaí. Comhghairdeas le hEoghan Ó Riada, in Indreabhán, Co. na Gaillimhe, buaiteoir an chrannchuir. Thank you to everyone who took part in the recent ainm.ie survey. Congratulations to Eoghan Ó Riada in Inverin, Co. Galway, winner of the draw.
3 Nollaig 2013
Tá deich mbeatha nuascríofa ar fáil anois ar Ainm.ie. Mar aon leis seo, tá clibeáil déanta anois ar na páirtithe polaitíochta agus ar na slite beatha a luaitear sa 1,715 beatha atá in ainm.ie. Ten newly composed biographies are now available on Ainm.ie: Domhnall Ó Cearbhaill (1891–1963), Dara Beag Ó Fáthartaigh (1920–2012), Dónal Ó Liatháin (1934–2008), Seán Óg Ó Ceallacháin (1923–2013), Robert Anthony Welch (1947–2013), Caitlín Uí Mhaoileoin (1940–2012), Diarmuid Ó Cearbhaill (1929–2012), Páidí Ó Sé (1955–2012), Proinsias Ó Conluain (1919–2013) agus Ken Nilsen (1947–2012). In addition, political parties and occupations have now been tagged in all 1,715 biographies in ainm.ie.
27 Samhain 2013
Folúntais: Eagathóirí Taighde (2 phost). Tuilleadh eolais>> Spriocdháta ná 13 Nollaig 2013. Vacancies: Research Editors (2 positions). More information>> Deadline for receipt of applications is 13 December 2013.
8 Samhain 2013
Suirbhé ar úsáideoirí ainm.ie - Bheimis buíoch díot ach suirbhé gearr faoi ainm.ie a líonadh amach anseo. Cuirfear ainm gach duine a luann a sheoladh ríomhphoist san áireamh i gcrannchur le haghaidh éarlais leabhair ar luach €150. Rithfear an crannchur ar an 27 Samhain 2013. ainm.ie user survey - Please complete a short survey about ainm.ie here. The names of all respondents who give an email address will be entered in a draw for a €150 book token. The draw will take place on 27 November 2013.
20 Meán Fómhair 2013
Is mian le Fiontar a fhógairt go ndéanfar Comhdháil Bhliantúil BISA (British and Irish Sound Archives) a óstáil ar an 16/17 Bealtaine 2014, in DCU. Tuilleadh eolais>> Fiontar is pleased to announce that it will host the BISA (British and Irish Sound Archives) Conference on 16/17 May 2014 in DCU. More information>>
2 Meán Fómhair 2013
Ní bheidh rochtain ar ainm.ie idir 20.00-20.30, 3 Meán Fómhair. Is i ngeall ar obair riachtanach uasghrádaithe an t-éaradh seirbhíse seo. Ár leithscéal faoi seo. The ainm.ie website will not be accessible between 20.00-20.30 on the 3rd of September. This outage is due to essential upgrade works. We would like to apologise for this.
1 Iúil 2013
Tá an staidéar ‘Téarmaíocht don Aontas Eorpach. Taithí na hÉireann: Tionscadal GA IATE’, tiomsaithe ag Fiontar, DCU agus foilsithe ag Cló Iar-Chonnacht, ar fáil ar líne anois mar pdf. Íoslódáil anseo é. Preasráiteas>>; Bileog eolais>> The study ‘Terminology for the European Union. The Irish Experience: The GA IATE Project’, compiled by Fiontar, DCU and published by Cló Iar-Chonnacht, is now available online. Download it here. Press release>>; Information leaflet>>
16 Bealtaine 2013
Tá dhá bheatha nuascríofa ar fáil ar Ainm.ie: Méadhbh Conway-Piskorski (1929–2013), Éamon Óg de Buitléar (1930–2013) Two newly composed biographies are now available at Ainm.ie: Méadhbh Conway-Piskorski (1929–2013), Éamon Óg de Buitléar (1930–2013)
24 Aibreán 2013
Bunaíodh painéal comheagarthóirí in Eanáir 2013 chun beathaí nua a scríobh agus eolas a chur chuig Fiontar, DCU maidir le beathaí a bheidh le nuashonrú: Tuilleadh eolais. A panel of joint editors was established in January 2013 to write new biographies and to provide Fiontar, DCU with information regarding biographies to be updated: More information
17 Aibreán 2013
Tá staidéar nua Téarmaíocht don Aontas Eorpach. Taithí na hÉireann: Tionscadal GA IATE tiomsaithe ag Fiontar, DCU agus foilsithe ag Cló Iar-Chonnacht. Ceannaigh anseo é. Preasráiteas>>; Bileog eolais>> A new study Terminology for the European Union. The Irish Experience: The GA IATE Project was compiled by Fiontar, DCU and published by Cló Iar-Chonnacht. Buy it here. Press release>>; Information leaflet>>
20 Márta 2013
Ba mhaith linn buíochas a ghabháil libh as an suirbhé úsáideoirí a líonadh. Tháinig go leor moltaí maithe as agus aiseolas fónta. Cliceáil anseo » do thuilleadh eolais faoin aiseolas a fuarthas. We would like to thank you for taking part in our survey. We received a number of good suggestions and positive feedback. Please click here » for further information about the feedback received.
8 Márta 2013
Comhaltachtaí Taighde PhD (2013–16): Tá líon teoranta comhaltachtaí lánaimseartha taighde (ar €16,000 sa bhliain móide táillí) á dtairiscint ag Fiontar, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath. Sonrúchán iomlán ar fáil anseo. Spriocdháta: 17 Bealtaine 2013.
27 Feabhra 2013
D'fhéadfadh nach mbeidh rochtain ar an suíomh seo ó 7pm inniu (27 Feabhra, am na hÉireann) ar feadh tréimhse. Is i ngeall ar obair riachtanach uasghrádaithe in DCU an t-éaradh seirbhíse féideartha seo. Gabhaigí ár leithscéal as seo. This site may not be accessible from 7pm today (27 February, Irish time) for a period. This potential outage is due to essential upgrade works in DCU. Please accept our apologies.
27 Feabhra 2013
Bhí an suíomh seo as feidhm idir 10.30am agus 1pm inniu (27 Feabhra, am na hÉireann) mar gheall ar fhadhb líonra in DCU, mar a n-óstáiltear an suíomh. Tá cúis na faidhbe réitithe anois. Gabhaigí ár leithscéal as seo. This site was unavailable between 10.30am and 1pm today (27 February, Irish time) due to a network problem in DCU, where the site is hosted. The cause of the problem has now been resolved. Please accept our apologies.
19 Feabhra 2013
Seoladh leabhair: Titim agus Éirí», scéal an bheathaisnéisí, Diarmuid Breathnach. Book launch: Titim agus Éirí», the story of biographer, Diarmuid Breathnach.
11 Feabhra 2013
logainm.ie agus ainm.ie ar ghearrliosta do ghradam "Digital Humanities Awards 2012" sa chatagóir "Best DH project for public audiences". Tugaigí vóta dóibh, más maith libh - agus féachaigí na hacmhainní daonnachtaí digiteacha eile atá luaite: dhawards.org/dhawards2012/voting. logainm.ie and ainm.ie have been shortlisted for the "Digital Humanities Awards 2012" in the category "Best DH project for public audiences". Give them a vote, if you like - and have a look at the other digital humanities projects: dhawards.org/dhawards2012/voting.
1 Feabhra 2013
Tá beatha nuascríofa, Rolf Baumgarten (1936–2012) ar fáil ar ainm.ie anois. A newly composed biography, Rolf Baumgarten (1936–2012) is now available at ainm.ie.
24 Eanáir 2013
Ár mbuíochas le gach duine a líon an suirbhé ar úsáideoirí ainm.ie le déanaí. Comhghairdeas le Lillis Ó Laoire i nGaillimh, buaiteoir an chrannchuir. Thank you to everyone who took part in the recent ainm.ie survey. Congratulations to Lillis Ó Laoire in Galway, winner of the draw.
9 Eanáir 2013
Tá beatha nuascríofa amháin, Diarmuid Ó Donnchadha (1930–2012), agus dhá bheatha athbhreithnithe, Maitias Ó Conmhidhe (1766–1842) agus Seán Pádraig Ó Séaghdha (1887–1971) ar fáil ar ainm.ie anois. One newly composed biography, Diarmuid Ó Donnchadha (1930–2012), and two revised biographies, Maitias Ó Conmhidhe (1766–1842) and Seán Pádraig Ó Séaghdha (1887–1971) are now available at ainm.ie.
11 Nollaig 2012
Suirbhé ar úsáideoirí ainm.ie - Bheimis buíoch díot ach suirbhé gearr faoi focal.ie a líonadh amach anseo. Cuirfear ainm gach duine a luann a sheoladh ríomhphoist san áireamh i gcrannchur le haghaidh éarlais leabhar ar luach €150. Rithfear an crannchur ar 4 Eanáir 2013. ainm.ie user survey - Please complete a short survey about ainm.ie here. The names of all respondents who give an email address will be entered in a draw for a €150 book token. The draw will take place on 4 January 2013.
26 Deireadh Fómhair 2012
Cluichí oideachais ar fáil do dhaltaí bunscoile agus iar-bhunscoile ar logainm.ie, féach preasráiteas anseo. Educational games for primary and post-primary pupils available on logianm.ie, see press release here.
26 Deireadh Fómhair 2012
Cluichí oideachais ar fáil do dhaltaí bunscoile agus iar-bhunscoile ar logainm.ie, féach preasráiteas anseo. Educational games for primary and post-primary pupils available on logianm.ie, see press release here.
10 Deireadh Fómhair 2012
Tá dhá bheatha nuascríofa ar fáil ar Ainm.ie. Two newly composed biographies are now available at Ainm.ie: Maighréad Uí Chonmhidhe (1898–1974), Micheál Ó hEidhin (1938–2012)
8 Bealtaine 2012
Tá baol ann nach mbeidh rochtain ar shuíomh ainm.ie ar feadh tréimhsí Dé Máirt 8 Bealtaine. Is i ngeall ar oibreacha uasghrádaithe riachtanacha an t-éaradh seirbhíse féideartha seo. Ár leithscéal faoi seo. ainm.ie may not be accessible at times on Tuesday 8 May. This potential outage is to facilitate essential upgrade work. We would like to apologise for this.
23 Aibreán 2012
Tá baol ann nach mbeidh rochtain ar shuíomh ainm.ie ar feadh tréimhsí Dé Luain 30 Aibreán. Is i ngeall ar oibreacha uasghrádaithe riachtanacha an t-éaradh seirbhíse féideartha seo. Ár leithscéal faoi seo. ainm.ie may not be accessible at times on Monday 30 April. This potential outage is to facilitate essential upgrade work. We would like to apologise for this.
12 Aibreán 2012
Tá baol ann nach mbeidh rochtain ar shuíomh ainm.ie ar feadh tréimhsí Dé hAoine 13 Aibreán. Is i ngeall ar oibreacha uasghrádaithe riachtanacha an t-éaradh seirbhíse féideartha seo. Ár leithscéal faoi seo. ainm.ie may not be accessible at times on Friday 13 April. This potential outage is to facilitate essential upgrade work. We would like to apologise for this.
30 Nollaig 2011
Ní raibh rochtain ar shuíomh ainm.ie ar feadh tréimhse ama idir 10:00 agus 16:00 inné. Is i ngeall ar oibreacha uasghrádaithe riachtanacha an t-éaradh seirbhíse seo. Ár leithscéal faoi seo. ainm.ie was not be accessible for a period of time between 10:00 and 16:00 yesterday. This outage is to facilitate essential upgrade work. We would like to apologise for this.
15 Nollaig 2011
Ní bheidh rochtain ar shuíomh ainm.ie ar feadh tréimhse ama idir 10:00 agus 16:00 ar 29 Nollaig. Is i ngeall ar oibreacha uasghrádaithe riachtanacha an t-éaradh seirbhíse seo. Ár leithscéal faoi seo. ainm.ie will not be accessible for a period of time between 10:00 and 16:00 on 29 December. This outage is to facilitate essential upgrade work. We would like to apologise for this.
5 Nollaig 2011
Nuachtlitir na dtionscadal, Eagrán 2 ar fáil [anseo »]. Projects newsletter, Issue 2 available [here »].
3 Samhain 2011
Déanfar cur i láthair ar an suíomh beathaisnéisí Gaeilge www.ainm.ie ag Oireachtas na Samhna, Dé hAoine ag 4pm sa Seomra Onóra, Leibheál 1, INEC, Cill Airne. There will be a presentation on the Irish-language biographies Web site www.ainm.ie at Oireachtas na Samhna,this Friday at 4pm in Seomra Onóra, Level 1, INEC, Killarney.
13 Deireadh Fómhair 2011
Seolta ar Lá Samhna 2011. [Preasráiteas »]. Launch on 1 November 2011. [Press release »].