Fáilte

Tá cuntas sa bhunachar seo ar bheatha 1,715 duine. Is daoine iad uile a raibh baint acu le saol na Gaeilge ó 1560 go dtí ár linn féin. Tá inneachar an tsuímh seo bunaithe, go príomha, ar an tsraith leabhar, Beathaisnéis, le Diarmuid Breathnach agus Máire Ní Mhurchú. Ó 2013 i leith tá beathaí nua á ndréachtadh ag painéal comheagarthóirí faoi stiúir Cló Iar-Chonnacht.

Seoladh

Sheol Donnchadh Mac Fhionnlaoich TD, Aire Stáit na Gaeltachta, www.ainm.ie ar 1 Samhain 2011 i Leabharlann Náisiúnta na hÉireann. [Preasráiteas »]


(Clé go deas, ar chúl): An Dr Peadar Ó Flatharta, Fiontar, DCU; An Dr Gearóid Ó Cleircín, Fiontar, DCU; An Dr Caoilfhionn Nic Pháidín, Fiontar, DCU; An Dr Brian Ó Raghallaigh, Fiontar, DCU.

(Clé go deas, chun tosaigh): Donnchadh Mac Fhionnlaoich TD, Aire Stáit na Gaeltachta; Máire Ní Mhurchú, údar Beathaisnéis; Diarmuid Breathnach, údar Beathaisnéis; Micheál Ó Conghaile, Cló Iar-Chonnacht.