Fáilte

Tá cuntas sa bhunachar seo ar bheatha 1,715 duine. Is daoine iad uile a raibh baint acu le saol na Gaeilge ó 1560 go dtí ár linn féin. Tháinig siad as gach cearn den tír agus chaith a saol le réimsí éagsúla oibre. Is í an Ghaeilge an snáithín ceangail eatarthu uilig. Tá inneachar an tsuímh seo bunaithe, go príomha, ar an tsraith leabhar, Beathaisnéis, le Diarmuid Breathnach agus Máire Ní Mhurchú. Ó 2013 i leith tá beathaí nua á ndréachtadh ag painéal comheagarthóirí faoi stiúir Cló Iar-Chonnacht.

Mórshaothar luachmhar léinn é an cnuasach beathaisnéisí seo. Cuirfidh staraithe, pobail áitiúla, muintir na ndaoine féin, lucht léinn na Gaeilge agus Éireannaigh thar lear an-spéis ann, mar tá an t-ábhar an-chuimsitheach agus an-fhairsing.

Na hábhair seo a leanas atá ar an suíomh:

Naoi n-imleabhar Beathaisnéis (1.3 milliún focal):

  • 1882–1982 Beathaisnéis a hAon. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar. 1986.
  • 1882–1982 Beathaisnéis a Dó. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar. 1990.
  • 1882–1982 Beathaisnéis a Trí. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar. 1992.
  • 1882–1982 Beathaisnéis a Ceathair. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar. 1994.
  • 1882–1982 Beathaisnéis a Cúig. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar. 1997.
  • 1782–1881 Beathaisnéis. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar. 1999.
  • 1560–1781 Beathaisnéis. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar. 2001.
  • 1983–2002 Beathaisnéis. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar. 2003.
  • Beathaisnéis a Naoi: Forlíonadh agus Innéacsanna. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar. 2007.

Ábhar nuashonraithe: Déantar seanbheathaisnéisí a nuashonrú agus a cheartú de réir mar a thagann faisnéis nua chun solais.

Ábhar nua: Ó 2010 i leith, tá breis agus céad beathaisnéis nuascríofa curtha leis an suíomh. Daoine a d’imigh ar shlí na fírinne ó 2007 i leith is mó atá i gceist, mar aon le cúpla duine a d’éag roimhe sin. Gaois, Fiontar & Scoil na Gaeilge a chóirigh an t-ábhar nua lena fhoilsiú anseo. Scríobh bunúdair na sraithe, Diarmuid Breathnach agus Máire Ní Mhurchú, formhór na mbeathaí nua a foilsíodh ar an suíomh go 2012. I mí Eanáir 2013, bunaíodh painéal comheagarthóirí chun beathaí nua a scríobh agus eolas a chur chuig Cló Iar-Chonnacht maidir le beathaí atá le nuashonrú. Is iad an Dr Lillis Ó Laoire, Mártan Ó Ciardha, Éilis Ní Anluain agus Seán Mac Labhraí na baill reatha. Cuirtear beathaisnéisí nua leis an suíomh de réir a chéile.