ainm.ie focal.ie logainm.ie dúchas.ie gaois.ie scéalta nua/news · FIONTAR
NUACHT Suirbhé ar úsáideoirí ainm.ie - Bheimis buíoch díot ach suirbhé gearr faoi ainm.ie a líonadh amach anseo. Cuirfear ainm gach duine a luann a sheoladh ríomhphoist san áireamh i gcrannchur le haghaidh éarlais leabhair ar luach €150. Rithfear an crannchur ar 6 Feabhra 2015. ainm.ie user survey - Please complete a short survey about ainm.ie here. The names of all respondents who give an email address will be entered in a draw for a €150 book token. The draw will take place on 6 February 2015. Cartlann scéalta nuachta »
leabhair Fáilte Cuntas ar bheatha 1,720 duine atá sa suíomh seo, ainm.ie. Is daoine iad uile a raibh baint acu le saol na Gaeilge ó 1560 go dtí ár linn féin. Bunús agus príomhfhoinse an tsuímh an tsraith leabhar Beathaisnéis le Diarmuid Breathnach agus Máire Ní Mhurchú.
Welcome There are 1,720 biographies on this site. All of the featured lives, from 1560 to the present day, had a connection to the Irish language. The contents of the site are based on the series Beathaisnéis by Diarmuid Breathnach and Máire Ní Mhurchú.

The information pages on this Web site are available in Irish and in English. The biographies, however, are in the Irish language only. There are over 1.3 million words in the original text, therefore it is beyond our resources to provide translation or linguistic support to visitors to the Web site .

Fiontar, DCU Cló Iar-Chonnacht An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta
© Bunsonraí na mbeathaisnéisí: Cló Iar-Chonnacht (2014) · © An cóiriú leictreonach seo: Fiontar (2014) · Teagmháil: ainm@dcu.ie · facebook · twitter
Foirm aiseolais | RSS Cartlann scéalta nuachta