ainm.ie téarma.ie logainm.ie dúchas.ie gaois.ie scéalta nua/news · FIONTAR
leabhair Fáilte Cuntas ar bheatha 1,727 duine atá sa suíomh seo, ainm.ie. Is daoine iad uile a raibh baint acu le saol na Gaeilge ó 1560 go dtí ár linn féin. Bunús agus príomhfhoinse an tsuímh an tsraith leabhar Beathaisnéis le Diarmuid Breathnach agus Máire Ní Mhurchú.
Welcome There are 1,727 biographies on this site. All of the featured lives, from 1560 to the present day, had a connection to the Irish language. The contents of the site are based on the series Beathaisnéis by Diarmuid Breathnach and Máire Ní Mhurchú.

The information pages on this website are available in irish and in english. The biographies, however, are in the irish language only. There are over 1.3 million words in the original text, therefore it is beyond our resources to provide translation or linguistic support to visitors to the website.

Fiontar, DCU Cló Iar-Chonnacht An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta
© Bunsonraí na mbeathaisnéisí: Cló Iar-Chonnacht (2015) · © An cóiriú leictreonach seo: Fiontar (2015) · Teagmháil: ainm@dcu.ie · facebook · twitter
Foirm aiseolais | RSS Cartlann scéalta nuachta