An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath (274) Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath (207) Ollscoil na hÉireann, Gaillimh (147) Ollscoil na hÉireann (124) Coláiste Phádraig, Maigh Nuad (124) Coláiste na hOllscoile, Corcaigh (101) Coláiste Phádraig, Droim Conrach, Baile Átha Cliath (89) Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath (53) Ollscoil na Banríona, Béal Feirste (47) Coláiste na Mumhan (41) Coláiste Oiliúna De La Salle, An Baile Nua, Co. Phort Láirge (36) Coláiste Laighean (35) Scoil na mBráithre Críostaí, An Mhainistir Thuaidh, Corcaigh (34) Acadamh Ríoga na hÉireann (33) Coláiste na Rinne, Co. Phort Láirge (32) Scoil Éanna (31) Coláiste na Carraige Duibhe, Co. Bhaile Átha Cliath (29) Scoil na mBráithre Críostaí, Sráid Synge, Baile Átha Cliath (29) Scoil Uí Chonaill, Sráid Richmond, Baile Átha Cliath (24) Coláiste Choill Chluana Gabhann, Claonadh, Co. Chill Dara (23) Ollscoil Oxford, Sasana (22) Coláiste Belvedere, Sráid na Danmhairge Mhór, Baile Átha Cliath (22) Coláiste Bhréanainn, Cill Airne, Co. Chiarraí (21) Ollscoil Londan, Sasana (21) Coláiste Cholmáin, Mainistir Fhear Maí, Co. Chorcaí (20) Scoil an Léinn Cheiltigh (20) Coláiste Chonnacht (20) Coláiste Uladh (20) Coláiste Adhamhnáin, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall (19) Ollscoil Cambridge, Sasana (19) Coláiste Bhríde, Rann na Feirste, Co. Dhún na nGall (18) Coláiste Dhún Chéirí, Co. Bhaile Átha Cliath (18) Coláiste Mhuire, Cearnóg Parnell, Baile Átha Cliath (18) Coláiste San Isadóir, an Róimh, an Iodáil (17) Coláiste Iarlatha, Tuaim, Co. na Gaillimhe (16) Coláiste Uí Chomhraí, Carraig an Chabhaltaigh, Co. an Chláir (16) Coláiste Charn Tobair, Caiseal, Co. Thiobraid Árann (16) Ollscoil Ríoga (14) Coláiste Éinde, Bóthar na Trá, Gaillimh (14) Coláiste Alexandra, Baile an Mhuilinn, Baile Átha Cliath (13) Coláiste na nGael, Páras (13) Scoil Ard-Léinn na Gaeilge (12) Coláiste Iognáid, Bóthar na Mara, Gaillimh (12) Coláiste Maolmhaodhóg, Béal Feirste, Co. Aontroma (12) Ollscoil Bonn, an Ghearmáin (12) Coláiste Chnoc an tSamhraidh, Sligeach (11) Ollscoil Bheirlín, an Ghearmáin (11) An Mhodhscoil Láir, Sráid Mhaoilbhríde, Baile Átha Cliath (11) Ollscoil Dhún Éideann, Albain (11) Coláiste Sheosaimh, Oileán Altanach, Gaillimh (11) Scoil an Léinn Cheiltigh, Baile Átha Cliath (11) Coláiste Mhuire, Gaillimh (11) Ollscoil Harvard (10) Scoil Lorcáin, Baile na Manach, Baile Átha Cliath (10) Coláiste na Naomh Uile, Baile Átha Cliath (10) Scoil na mBráithre Críostaí, An Daingean, Co. Chiarraí (10) Scoil Ghramadaí Naomh Pádraig, Bóthar na hArdeaglaise, Ard Mhacha (10) Coláiste Íosagáin, Baile Bhuirne, Co. Chorcaí (10) An Ollscoil Ríoga (9) Coláiste na nGael, an Róimh, an Iodáil (9) Ollscoil Leipzig, an Ghearmáin (9) Coláiste Ghearrbhaile, Béal Átha na Sluaighe, Co. na Gaillimhe (9) Scoil na Leanaí, An Rinn, Co. Phort Láirge (9) Coláiste Mhuire (9) Coláiste Naomh Antaine, Lováin, an Bheilg (9) Coláiste Fhlannáin, Inis, Co. an Chláir (8) Ollscoil Lováin, an Bheilg (8) Ollscoil Freiburg, an Ghearmáin (8) Coláiste De La Salle, Port Láirge (8) Scoil Sailearna, Indreabhán, Co. na Gaillimhe (8) Ollscoil Ríoga na hÉireann (8) Coláiste na nGael, Páras, an Fhrainc (8) Ollscoil Uladh (8) Scoil Cholmcille, Sráid Mhaoilbhríde, Baile Átha Cliath (8) Ollscoil München, an Ghearmáin (8) Coláiste Dhéagláin, Aird Mhór, Co. Phort Láirge (8) Coláiste Mhungairit, Co. Luimnigh (8) Coláiste Ríoga na Máinlianna, Baile Átha Cliath (7) Coláiste Chaoimhín, Droim Conrach, Baile Átha Cliath (7) Ollscoil California, Stáit Aontaithe Mheiriceá (7) Coláiste Mhichíl, Lios Tuathail, Co. Chiarraí (7) Scoil na mBráithre Críostaí, Rae an Iarthair, Baile Átha Cliath (7) Coláiste Chomhghaill, Béal Feirste (7) Coláiste Mobhí, Glas Naíon, Baile Átha Cliath (7) Coláiste Chaoimhín, Glas Naíon, Baile Átha Cliath (7) Scoil Chúil Aodha, Maigh Chromtha, Co. Chorcaí (7) Scoil Bhríde, Faiche Stiabhna, Baile Átha Cliath (6) Coláiste na nDoiminiceach, Sráid Eccles, Baile Átha Cliath (6) Coláiste Ríoga na hEolaíochta, Baile Átha Cliath (6) Coláiste Cistéirseach Ros Cré, Co. Thiobraid Árann (6) Coláiste Bhríde, Ó Méith, Co. Lú (6) Scoil na mBráithre Críostaí, Sráid Uí Sheasnáin, Luimneach (6) Ollscoil Chaitliceach na hÉireann, Baile Átha Cliath (6) Coláiste Cholmcille, Bóthar Bhun Cranncha, Doire (6) Ollscoil Ghlaschú, Albain (6) Cumann Onórach Óstaí an Rí, Baile Átha Cliath (6) École Pratique des Hautes Études, Páras, an Fhrainc (6) Ollscoil Uppsala, an tSualainn (6) Scoil na mBráithre Críostaí, Cnoc Sióin, Port Láirge (6) Ollscoil Luimnigh (6) Coláiste Naomh Aindriú, An Charraig Dhubh, Co. Bhaile Átha Cliath (5) Coláiste Loreto, Faiche Stiabhna, Baile Átha Cliath (5) An Coláiste Náisiúnta Ealaíne is Deartha, Baile Átha Cliath (5) Scoil Íde, Raghnallach, Baile Átha Cliath (5) Ollscoil Chaitliceach (5) Coláiste Chairbre, Cuan Dor, Co. Chorcaí (5) Coláiste Naomh Eoin, Cnoc Eoin, Port Láirge (5) Scoil an Léinn Ghaelaigh (5) Scoil Náisiúnta Bhaile Bhuirne, Co. Chorcaí (5) Coláiste na Toirbhearta , An Mhuirdíog, Co. Chorcaí (5) Coláiste Thuar Mhic Éadaigh (5) Scoil na mBráithre Críostaí, An Muileann gCearr, Co. na hIarmhí (5) Ollscoil Chaitliceach Mheiriceá, Washington DC, Stáit Aontaithe Mheiriceá (5) Ollscoil Greifswald, An Ghearmáin (5) Scoil na mBráithre Críostaí, Trá Lí, Co. Chiarraí (5) Coláiste Mhuire gan Smál, Luimneach (5) Ollscoil Pháras, an Fhrainc (5) Coláiste Chiaráin, Bóthar an Choláiste, Cill Chainnigh (5) Coláiste Muire, Marino, Baile Átha Cliath (5) Coláiste na nGael, Douai, an Fhrainc (5) Coláiste na nGael, Salamanca, an Spáinn (5) Ollscoil na hÉireann, Maigh Nuad (5) Scoil na mBráithre Críostaí, Dún Laoghaire, Co. Bhaile Átha Cliath (5) Ardscoil Mhichíl Bhreathnaigh, Cois Fharraige, Co. na Gaillimhe (5) Coláiste Choilm, Ráth Fearnáin, Co. Bhaile Átha Cliath (4) Clochar an Chreidimh Naofa, Glas Naíon, Baile Átha Cliath (4) Scoil Cholm Cille (4) Ollscoil Mhanchain, Sasana (4) Coláiste na Banríona, Gaillimh (4) Coláiste Thír an Iúir, Bóthar Theach Mealóg, Baile Átha Cliath (4) Coláiste Fhinín, An Muileann gCearr, Co. na hIarmhí (4) Coláiste Eoin (4) Ollscoil Learphoill, Sasana (4) Scoil na mBráithre Críostaí, An Ráth, Co. Chorcaí (4) Scoil na mBráithre Críostaí, Dún Garbhán, Co. Phort Láirge (4) Coláiste an Phiarsaigh (4) Scoil Naomh Eirc, Co. Chiarraí (4) Scoil Acla (4) Scoil Fhursa, Lóiste na Níle, Gaillimh (4) Ollscoil Aberystwyth, an Bhreatain Bheag (4) Coláiste Phádraig, Ceatharlach (4) Ollscoil na Breataine Bige, an Bhreatain Bheag (4) Ollscoil Nua-Eabhrac, Stáit Aontaithe Mheiriceá (4) Coláiste Naomh Mainchín, An Corrbhaile, Co. Luimnigh (4) Scoil na hOllscoile Caitlicí, Sráid Líosain, Baile Átha Cliath (4) Scoil Náisiúnta an Spidéil, Co. na Gaillimhe (4) Meánscoil na Rinne, Co. Phort Láirge (4) Coláiste Dhroichead Nua, Co. Chill Dara (4) Coláiste Chluain Life (4) Scoil Bharr Duínse, Co. Chorcaí (4) Coláiste Ó Méith, Co. Lú (4) Ollscoil Notre Dame, Indiana, Stáit Aontaithe Mheiriceá (4) Meánscoil na gCistéirseach, Cnoc Mheilearaí, Co. Phort Láirge (4) Scoil na mBráithre Críostaí, Dún Dealgan, Co. Lú (4) Ollscoil Lund, an tSualainn (4) Ollscoil Hamburg, an Ghearmáin (4) Coláiste Ullmhúcháin Bhráithre De La Salle, Mala, Co. Chorcaí (4) Ardscoil na mBráithre Críostaí, Cluain Meala, Co. Thiobraid Árann (4) Coláiste Wesley, Baile an tSaoir, Baile Átha Cliath (4) Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath (4) Ollscoil Fordham, Nua-Eabhrac, Stáit Aontaithe Mheiriceá (3) Coláiste an tSlánaitheora, An Cuarbhóthar Theas, Luimneach (3) Bunscoil na Rinne, Co. Phort Láirge (3) Scoil Náisiúnta an Tuairín, Béal an Daingin, Co. na Gaillimhe (3) Coláiste Mhuire, Ráth Maonais, Baile Átha Cliath (3) Ollscoil Marburg, an Ghearmáin (3) Clochar Lughaidh (3) Scoil Iósaf, Marino, Baile Átha Cliath (3) Scoil na mBráithre Críostaí, Eochaill, Co. Chorcaí (3) Ollscoil Ríoga Béal Feirste (3) An Coláiste Oiliúna, Sráid Mhaoilbhríde, Baile Átha Cliath (3) Scoil an Léinn Ghaelaigh, Baile Átha Cliath (3) Ollscoil na Mumhan (3) Coláiste Naithí, Bealach an Doirín, Co. Ros Comáin (3) Coláiste an Chorráin, Luimneach (3) Ollscoil Illinois, Stáit Aontaithe Mheiriceá (3) Coláiste an Rí, Londain, Sasana (3) Coláiste Mhaolmhaodhóg, Béal Feirste, Co. Aontroma (3) Scoil na mBráithre Críostaí, Droichead Átha, Co. Lú (3) Scoil an Chalaidh (3) An Ardscoil, Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath (3) Coláiste Bhostúin, Massachusetts, Stáit Aontaithe Mheiriceá (3) Coláiste Mhuire, An Muileann gCearr, Co. na hIarmhí (3) Scoil Dhún Chaoin (3) Coláiste na Banríona (3) Ollscoil Columbia, Nua-Eabhrac, Stáit Aontaithe Mheiriceá (3) Coláiste Chaisleán Cnucha (3) Institiúid Dhún Búinne (3) Scoil Chaoimhín (3) Ollscoil Chóbanhávan, an Danmhairg (3) The Royal Belfast Academical Institution, Béal Feirste, Co. Aontroma (3) Ollscoil Göttingen, an Ghearmáin (3) Coláiste Choilm, Ráth Fearnáin, Baile Átha Cliath (3) Ollscoil Osló, an Iorua (3) Coláiste Chaisleán Cnucha, Baile Átha Cliath (3) An Scoil Ghramadaí, Bóthar an Choláiste, Gaillimh (3) Scoil Tráchtála (3) Collège de France, Páras, an Fhrainc (3) Conradh na Gaeilge (3) Coláiste Pheadair, Loch Garman (3) Coláiste an Phropaganda, an Róimh, an Iodáil (3) Scoil Alexandra (3) Coláiste Naomh Fionnbarra, Fearann Phiarais, Co. Chorcaí (3) Scoil Ealaíne Crawford (3) Coláiste Ghobnatan, Baile Mhic Íre, Co. Chorcaí (3) Scoil Dhún Chaoin, Co. Chiarraí (3) Scoil Náisiúnta Phádraig, Droim Conrach, Baile Átha Cliath (3) Coláiste Íde, An Daingean, Co. Chiarraí (3) Scoil Ríoga (3) An Sorbón (3) Coláiste na nGael, Sevilla, an Spáinn (3) Scoil an Léinn Cheiltigh, Institiúid Ard-léinn Bhaile Átha Cliath (3) Coláiste na gCaipisíneach, Baile an Róistigh, Co. Chorcaí (3) Coláiste Muire, Cnoc Beag, Ceatharlach (3) Scoil Éanna, Baile Átha Cliath (3) Scoil Mhuinseo, Baile Átha Cliath (3) Coláiste Oideachais Eaglais na hÉireann (3) Scoil Náisiúnta Naomh Pádraig, Droim Conrach, Baile Átha Cliath (3) Bunscoil Eoghanachta, Árainn, Co. na Gaillimhe (3) Scoil Chaitríona, Sráid Eccles, Baile Átha Cliath (3) Scoil Chaitríona (3) Coláiste Mhuire, Sráid Chathail Brugha, Baile Átha Cliath (3) Ollscoil Leeds, Sasana (3) Coláiste Muire, Tuar Mhic Éadaigh, Co. Mhaigh Eo (3) Scoil na mBuachaillí Máisiúnacha, Cluain Sceach, Baile Átha Cliath (2) Scoil Náisiúnta Loch Cútra (2) Ollscoil Heidelberg, an Ghearmáin (2) Coláiste Íde (2) Coláiste Chroí Mhuire, An Spidéal, Co. na Gaillimhe (2) Coláiste Naomh Columba, Co. Bhaile Átha Cliath (2) Coláiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath (2) Coláiste Oiliúna (2) Scoil Arda Mór, Lios Póil, Co. Chiarraí (2) Coláiste an Daingin (2) Coláiste na Toirbhirte, Corcaigh (2) Coláiste Oiliúna Eaglais na hÉireann, Plás Chill Dara, Baile Átha Cliath (2) Coláiste Chnoc Mhellerí (2) Cliarscoil Naomh Fionnbarra, Fearann Phiarais, Co. Chorcaí (2) Scoil Haróid, Deilginis, Co. Bhaile Átha Cliath (2) Clochar na nUrsalach, Durlas, Co. Thiobraid Árann (2) Coláiste an Chroí Naofa, Luimneach (2) Ollscoil Dijon, an Fhrainc (2) Coláiste Fhearann Phiarais (2) Áras Brianach na mBráithre Críostaí, Marino, Baile Átha Cliath (2) Coláiste Phádraig, Durlas, Co. Thiobraid Árann (2) Coláiste Cholmáin, An tIúr, Co. an Dúin (2) Coláiste Charraig an Chabhaltaigh, Co. an Chláir (2) Scoil Harrow, Middlesex, Sasana (2) Coláiste Eton, Windsor, Sasana (2) Ollscoil Harvard, Stáit Aontaithe Mheiriceá (2) Scoil Chnoc San Beinidict, Guaire, Co. Loch Garman (2) Scoil na mBráithre Críostaí, Cluain Meala, Co. Thiobraid Árann (2) Scoil an Turlaigh Bhig, Ros Muc, Co. na Gaillimhe (2) Scoil na nEalaíon (2) An Scoil Ríoga, Beannchar, Co. Uíbh Fhailí (2) Coláiste Naomh Beuno, an Bhreatain Bheag (2) Ollscoil Bangor, an Bhreatain Bheag (2) Scoil Mhuire Fatima, an Mhainistir Thuaidh, Corcaigh (2) Coláiste Naomh Mel, Bóthar Naomh Mel, An Longfort (2) Scoil na mBráithre Críostaí, Sráid San Proinsias, Baile Átha Cliath (2) Ollscoil Birmingham, Sasana (2) Ardscoil Mhuire (2) Coláiste na gCeithre Máistrí, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall (2) Belfast Academical Institution (2) Coláiste Mhic Chairthinn, Muineachán (2) Acadamh Ríoga an Cheoil (2) Ollscoil Vín, an Ostair (2) Ollscoil Jena, an Ghearmáin (2) Coláiste Eton, Sasana (2) Scoil Chuilinn (2) Scoil Éanna, Ráth Fearnáin, Baile Átha Cliath (2) Scoil Náisiúnta Chéim an Fhia, Co. Chorcaí (2) Scoil Náisiúnta an Sciobairín, Co. Chorcaí (2) Dámhscoil Mhúscraí, Contae Chorcaí (2) Scoil na bhForbacha, Co. na Gaillimhe (2) Scoil na mBráithre Críostaí, Cathair Saidhbhín, Co. Chiarraí (2) Scoil na mBráithre Críostaí, Sráid Brunswick Thuaidh, Baile Átha Cliath (2) Scoil na mBráithre Críostaí, Caiseal, Co. Thiobraid Árann (2) Bráithre De La Salle, An Brú, Co. Luimnigh (2) Ollscoil Sorbonne, Páras, an Fhrainc (2) Ollscoil na Ríona, Béal Feirste (2) Scoil na mBráithre Críostaí, Cé Uí Shúilleabháin, Corcaigh (2) Scoil Chonaill, An Bun Beag, Co. Dhún na nGall (2) Scoil Slade (2) Modhscoil Inis Ceithleann, Co. Fhear Manach (2) Ollscoil Basel, an Eilvéis (2) Ollscoil Utrecht, an Ísiltír (2) Scoil Mhuire (2) Scoil na mBráithre Críostaí, Plás Mhuire, Baile Átha Cliath (2) Coláiste Fhinín, An Uaimh, Co. na Mí (2) Scoil Lána Eoin, Baile Átha Cliath (2) Scoil Bhaile an Fheirtéaraigh, Co. Chiarraí (2) Scoil Chlasaiceach Dhomhnaill Uí Dhubhgáin, An Sciobairín, Co. Chorcaí (2) Ollscoil Rennes, an Fhrainc (2) Ollscoil Michigan, Stáit Aontaithe Mheiriceá (2) Coláiste Teicneolaíochta Chathair Bhéal Feirste (2) Scoil Chnoc an Bhile (2) Scoil Loch an Iúir (2) Scoil Chúil Aodha, Maigh Chromtha, Co.Chorcaí (2) Coláiste Chloch Cheann Fhaolaidh, Co. Dhún na nGall (2) Coláiste Phádraig, Ard Mhacha (2) Coláiste Cheatharlach (2) Ceardscoil Dhún Garbhán, Co. Phort Láirge (2) Scoil Náisiúnta Fhearann an Choirce, Inis Mór, Co. na Gaillimhe (2) Institiúid Teangeolaíochta Éireann (2) Scoil na nBráithre Críostaí, Sráid Uí Sheasnáin, Luimneach (2) Coláiste Chaoimhín, Baile Átha Cliath (2) Scoil na mBráithre Críostaí, An tAonach, Co. Thiobraid Árann (2) Coláiste na nDoiminiceach, An Charraig Dhubh, Co. Bhaile Átha Cliath (2) Coláiste Naomh Columba, Co. na Mí (2) Scoil Hamblin agus Porter, Corcaigh (2) Acadamh Naomh Pádraig, Dún Geanainn, Co. Thír Eoghain (2) Coláiste Naomh Columba, Baile Átha Cliath (2) Coláiste na nGael, Liospóin, an Phortaingéil (2) Ollscoil Cambridge (2) Coláiste na nGael, Toulouse, an Fhrainc (2) Ollscoil Memorial, Talamh an Éisc, Ceanada (2) Ollscoil Amstardam, an Ísiltír (2) Ollscoil Harvard, Massachusetts, Stáit Aontaithe Mheiriceá (2) Meánscoil Naomh Lughaidh, Coillte Mach, Co. Mhaigh Eo (2) Ollscoil Cornell, Nua-Eabhrac, Stáit Aontaithe Mheiriceá (2) Coláiste na nDoiminiceach Pháirc Mhucrois, Domhnach Broc, Baile Átha Cliath (2) Ceardscoil Dhroichead na Dothra, Baile Átha Cliath (2) Ardscoil Éanna, Bóthar Chromghlinne, Baile Átha Cliath (2) Ollscoil Zürich, an Eilvéis (2) Pobalscoil Ghaoth Dobhair, Doirí Beaga, Co. Dhún na nGall (2) Ardscoil Mhuire, Gaoth Dobhair, Co. Dhún na nGall (2) Coláiste Chilliain, Cluain Dolcáin, Baile Átha Cliath (2) Scoil Mhuire, Marino, Baile Átha Cliath (2) Scoil na mBráithre Críostaí, Fionnradharc, Baile Átha Cliath (2) Coláiste Chiaráin, Bré, Co. Chill Mhantáin (2) Scoil Bhríde (2) Ardscoil Dhumhach Thrá (2) An Antonianum, an Róimh, an Iodáil (2) An Ollscoil Phontaifiúil Ghreagórach, an Róimh, an Iodáil (2) Coláiste Naomh Antaine, Gaillimh (2) Coláiste Ullmhúcháin Beaufield, Béal an Átha, Co. Mhaigh Eo (2) Scoil Mhuire, Bóthar Haddington, Baile Átha Cliath (2) Coláiste Éinde, Glas Naíon, Baile Átha Cliath (2) Ollscoil Minnesota, Stáit Aontaithe Mheiriceá (2) Ardscoil Uí Urmoltaigh, Droichead na Bandan, Co. Chorcaí (2) Scoil na mBráithre Críostaí, Sráid San Séamas, Baile Átha Cliath (2) Coláiste De La Salle, Mala, Co. Chorcaí (2) Scoil Naomh Gobnait, Dún Chaoin, Co. Chiarraí (2) Coláiste Cholm Cille (2) Scoil Thuar an Fhíona, Co. Phort Láirge (2) Scoil Dhoirí Beaga, Co. Dhún na nGall (2) Clochar na Trócaire, Dún Garbhán, Co. Phort Láirge (2) Coláiste Mhic Cairthinn, Muineachán (2) Coláiste Ros Goill (2) Scoil na mBráithre Críostaí, Port Uí Shúilleabháin, Corcaigh (2) Scoil Naomh Antaine, Willowfield, Béal Feirste, Co. Aontroma (2) Scoil Mhuire, Sráid Mhaoilbhríde, Baile Átha Cliath (2) Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe-Maigh Eo (2) Bunscoil an Chroí Ró-Naofa, Glas Naíon (2) Ollscoil Naomh Muire, Halifax, Ceanada (2) Ollscoil na hÍoslainne, Réicivíc, an Íoslainn (2) Coláiste na Toirbhirte, Bré, Co. Chill Mhantáin (2) Scoil Pháirc Sandford, Raghnallach, Baile Átha Cliath (2) Pobalscoil Chloich Chionnaola, Co. Dhún na nGall (2) An Ghairmscoil, Ros Comáin (2) Meánscoil San Nioclás, An Rinn, Co. Phort Láirge (2) Coláiste Oideachais Eaglais na hÉireann, Ráth Maonais, Baile Átha Cliath (2) Coláiste San Caitríona, Cnoc Sióin, An Charraig Dhubh, Co. Bhaile Átha Cliath (2) Coláiste an Cheoil, Sráid Chatham, Baile Átha Cliath (2) Ollscoil Uladh, Cúil Raithin (2) Scoil Maoilbhríde (1) Scoil Gharraí Sheáin (1) Coláiste Maoilbhríde (1) Scoil Náisiúnta Bhaile na Cille (1) Coláiste Proinsias Xavier, Learpholl, Sasana (1) Coláiste Naoimh Aindrias, Baile Átha Cliath (1) Coláiste Radley, Oxfordshire, Sasana (1) Mainistir na bProinsiasach, Oireamh, Co. Mhaigh Eo (1) Scoil na Talmhaíochta, Cloich na Coillte (1) Ceardscoil Chluain Meala (1) Ceardscoil Shráid Bholton,Baile Átha Cliath (1) An Coláiste Modhach, Béal Feirste, Co. Aontroma (1) Institiúid na nInnealtóirí Meicniúla,Londain,Sasana (1) Scoil Bhríde, Faiche Stiabhna (1) Coláiste Oiliúna San Doiminic, Sráid Eccles, Baile Átha Cliath (1) Scoil Náisiúnta Mhóinteach Mílic, Co. Laoise (1) St. Mary’s (1) An Mhodhscoil, Sráid Mhaoilbhríde, Baile Átha Cliath (1) Scoil Ard-Léinn na hÉireann (1) Scoil Ghramadaí Kingstown, Dún Laoghaire, Co. Bhaile Átha Cliath (1) Meánscoil na nÍosánach, Luimneach (1) Scoil Náisiúnta na Scairbhe, Co. an Chláir (1) An Ardscoil, Glas Naíon, Baile Átha Cliath (1) Scoil Phádraig, Luimneach (1) Scoil na nDoiriú, Casla, Co. na Gaillimhe (1) Coláiste na hOllscoile, Baile Atha Cliath (1) Coláiste na Nua-Ghaeilge (1) Coláiste Naomh Seosamh, Montrouge, an Fhrainc (1) Acadamh Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall (1) Coiste Gairmoideachais (1) Scoil Choill Mhaolacháin (1) Coláiste Cónaithe Ullmhúcháin (1) Scoil na Carraige (1) Dámhscoil Mhúscraí (1) Scoil Fhearann na Coille (1) Coláiste Bharra (Coláiste Fhearann Phiarais, Corcaigh (1) Coláiste Phádraig, Béal Feirste (1) Scoil Mhuire ar Chnoc Easúin (1) Scoil na gCloichíní (1) Scoil Inis Caoin, Co. Lú (1) Coláiste Mhuire, Dún Dealgan, Co. Lú (1) Coláiste Bhríde (Ó Méith) (1) Scoil Fhionnbharra Naofa (Cabrach) (1) Scoil Chainnigh (1) An Coláiste Doiminiceach, Faiche Stiabhna, Baile Átha Cliath (1) Coláiste Bede, Manchain, Sasana (1) City of London Teacher Day Training College, Sasana (1) Coláiste Oiliúna Naomh Mhuire, Hammersmith, Londain, Sasana (1) Scoil San Uilfrid, Manchain, Sasana (1) Clochar na Trócaire (1) Scoil Cheoil Chorcaí (1) Scoil Fhiachra Éilgeach (1) Clochar na Trócaire, Inis, Co. an Chláir (1) An Coláiste Cócaireachta (1) Scoil Phádraig, Droichead Átha, Co. Lú (1) Scoil Náisiúnta Bharrach an Bhile (1) Coláiste na Lianna (1) Scoil na mBráithre Críostaí, Carraig na Siúire, Co. Thiobraid Árann (1) Scoil na mBráthar (1) Coláiste Pheadair (1) Scoil Mhic Eoghain (1) Scoil Phádraig Naofa, An Tulach, Co. Cheatharlach (1) Acadamh Ríoga (1) Scoil Naomh Maolmhaodhóg, Dún Dealgan, Co. Lú (1) Scoil Náisiúnta Lios Dúnáin, Co. Mhuineacháin (1) Scoil Náisiúnta Inis Eonáin, Béal Átha an Cheasaigh, Co. Chorcaí (1) Coláiste Deoiseach Naomh Muire, Baile Locha Riach, Co. na Gaillimhe (1) Scoil Náisiúnta Luachma, Co. Thiobraid Árann (1) Scoil Náisiúnta Chaisleán Laighnigh, Co Thiobraid Árann (1) Scoil Naomh Uinseann na mBuachaillí, Sráid Liam Thuaidh, Baile Átha Cliath (1) Scoil na mBráithre Críostaí, Tuaim, Co. na Gaillimhe (1) Coláiste Oiliúna Bhantiarna na Trócaire, an Charraig Dhubh, Baile Átha Cliath (1) Coláiste Cholmcille, Bóthar Bhun Crannacha, Doire (1) Scoil an Neidín (1) Scoil an Ghleanna Ghairbh (1) Coláiste Chrócháin (1) Coláiste Deoiseach Naomh Pádraig, Ard Mhacha (1) An Scoil Ghramadaí , Bóthar na Dúcharraige, Corcaigh (1) Acadamh na Prúise (1) Coláiste an Fheabhail, Doire (1) An Clochar Doiminiceach, Sráid Eccles, Baile Átha Cliath (1) Coláiste Iarlatha (1) Ollscoil Sheffield, Sasana (1) Scoil Keswick, Cumbria, Sasana (1) Scoil Náisiúnta an Chairn (1) An Mhodhscoil Dúiche, Inis Córthaidh, Co. Loch Garman (1) Scoil Chill Bheathach (1) An Mhodhscoil, Luimneach (1) Scoil na mBráithre Críostaí, An Nás, Co. Chill Dara (1) Ollscoil Iowa, Stáit Aontaithe Mheiriceá (1) Scoil Ghramadaí, Bedford, Sasana (1) Scoil Náisiúnta Theampall an Ghleanntáin, Co. Luimnigh (1) Coláiste Meitidisteach, Béal Feirste, Co. Aontroma (1) Coill Chluana Gabhann (1) Páirc Bhaile an Mhuilinn, Bóthar Sandford, Baile Átha Cliath (1) Meánscoil Chnoc Mheilearaí, Ceapach Choinn, Co. Phort Láirge (1) Scoil na hEaglaise, Co. Phort Láirge (1) Coláiste Ratcliffe, Leicestershire, Sasana (1) Scoil na Leidhbe Gairbhe, Árainn Mhór, Co. Dhún na nGall (1) Scoil Athphoirt, Árainn Mhór, Co. Dhún na nGall (1) Scoil Naisiúnta an Chinn Ghairbh, Co. Dhún na nGall (1) Scoil Ghramadaí Market Bosworth, Sasana (1) Scoil Ghramadaí Dhún Dealgan, Co. Lú (1) An Scoil Choláisteach, Cúl an tSúdaire, Co. Laoise (1) An Coláiste Meitidisteach, Béal Feirste, Co. Aontroma (1) Ollscoil Uladh, Doire (1) Coláiste Rugby, Sasana (1) Coláiste Naomh Doiminic, An Chabhrach, Baile Átha Cliath (1) Coláiste Chnoc Sióin. Port Láirge (1) Coláiste Eoghain Uí Chomhraí (1) Scoil Thráchtála Chorcaí (1) Scoil an Aird Mhóir (1) Coláiste St Charles, Londain, Sasana (1) Scoil Náisiúnta Achadh an Lín, Co. Luimnigh (1) Scoil Náisiúnta na bhFeadh, Co. Phort Láirge (1) Coláiste Tráchtála Eastman, Poughkeepsie, Nua-Eabhrac, Stáit Aontaithe Mheiriceá (1) Coláiste Livermore, California, Stáit Aontaithe Mheiriceá (1) Westminister School, Londain, Sasana (1) An Mhodhscoil, Dún Mánmhaí, Co. Chorcaí (1) Dublin College of Modern Irish (1) An Ardscoil, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall (1) Scoil na mBuachaillí, an Clochar, Co. na Gaillimhe (1) Congregatio pro Doctrina Fidei, an Róimh, an Iodáil (1) Ollscoil Sydney (1) Coláiste Naomh Pádraig, Goulburn, New South Wales, an Astráil (1) Coláiste Shliabh an tSín (1) Scoil Naomh Gaibréil, Sráid Eachroma, Baile Átha Cliath (1) Cumann na gCarad, Móinteach Mílic, Co. Laois (1) Scoil Ullmhúcháin Mr Wall, Maigh Chromtha, Co. Chorcaí (1) Coláiste Naomh Antaine, an Róimh, an Iodáil (1) Coláiste Lughaidh, Muilte Farannáin, Co. na hIarmhí (1) Scoil Chluain Chaoin (1) Coláiste Múinteoireachta Mhuire (1) Coláiste Mhaolmhaodhóg (1) Meánscoil Sheosaimh Naofa, Gaillimh (1) Ard-Scoil na gCailíní (1) Clochar na Toirbhirte, Lios Tuathail (1) Clochar Thobar Mhuire, Trá Lí, Co. Chiarraí (1) Scoil an Bhlascaoid (1) Scoil Chill Chuáin, Co.Chiarraí (1) Scoil Náisiúnta Chill na Martra, Maigh Chromtha, Co. Chorcaí (1) Scoil na mBráithre de la Salle (1) Scoil na mBráithre Críostaí (1) Coláiste na gCairmilíteach, Tír an Iúir, Baile Átha Cliath (1) Coláiste Gaeilge Chloch Cheannfhaola (1) Coláiste Aquinas, Michigan, Stáit Aontaithe Mheiriceá (1) Scoil Náisiúnta Ráth Ó gCormaic, Co. Phort Láirge (1) Scoil na gCairmilíteach, Sráid na mBráithre Bána, Baile Átha Cliath (1) Craobh Thomáis Dáibhis (1) Coláiste Ríoga Dhochtúirí na hÉireann (1) Coláiste Hampden-Sydney,Virginia, Stáit Aontaithe Mheiriceá (1) Acadamh Norfolk, Virginia, Stáit Aontaithe Mheiriceá (1) Coláiste Bhríde, Ó Meith (1) Coláiste Éinne, Gaillimh (1) Coláiste Síón, Port Láirge (1) Coláiste na nÍosánach, Mungairit, Co. Luimnigh (1) Coláiste Chnoc Mheileara, Port Láirge (1) Coláiste Pembroke, Ollscoil Oxford, Sasana (1) Scoil Ghramadaí Leeds, Sasana (1) Königliche Gymnasium, Dusseldorf, an Ghearmáin (1) Ollscoil Punjab. Lahore, An India (1) Coláiste Ríoga na hEolaíochta, Londain, Sasana (1) Acadamh Ríoga Gustavus Adolphus, An tSualainn (1) The High School, Ráth Garbh, Baile Átha Cliath (1) The Royal Normal School of Music for the Blind, Londain, Sasana (1) Coláiste na Nua-Ghaeilge, Baile Átha Cliath (1) Scoil Cheoil Chathartha Chorcaí (1) Jersey Ladies' College, Geirsí (1) Coláiste Naomh Séarlas, Bayswater, Londain, Sasana (1) Coláiste Avondhu, Mala, Co. Chorcaí (1) Ollscoil na Ríona (1) Scoil na mBráithre Críostaí, An Céide, Co.Ard Mhacha (1) Scoil an Choimín, Na Cealla Beaga, Co. Dhún na nGall (1) Modhscoil Láir na mBráithre (1) scoil na Croise (1) Scoil Naomh Seosamh, Sráid na Driseoige, Baile Átha Claith (1) Scoil Naomh Treasa (1) Scoil Náisiúnta Ráth Éanna (1) Scoil Náisiúnta, Sráid Dorset, Baile Átha Cliath (1) Scoil Náisiúnta an Chaisil, Co. Dhún na nGall (1) Ollscoil Chaitliceach Pháras, an Fhrainc (1) Scoil Loreto, Mainistir Fhear Maí, Co. Chorcaí (1) Coláiste Loreto (1) Scoil Ealaíne Chathair Bhaile Átha Cliath (1) Dublin Metropolitan School of Art (1) scoil Mhullach Bán an Aoine (1) Ardscoil na Tráchtála, Vín, an Ostair (1) Scoil Aldenham, Hertfordshire, Sasana (1) Coláiste Carman, Co. Loch Garman (1) Coláiste Ullmhúcháin Naomh Caoimhín, Glas Naíon, Baile Átha Cliath (1) Coláiste Vassar, Nua-Eabhrac, Stáit Aontaithe Mheiriceá (1) Coláiste Wellesley, Massachusetts, Stáit Aontaithe Mheiriceá (1) Ignatius College, Valkenburg, an Ísiltír (1) An tAcadamh Míleata, Woolwich, Londain, Sasana (1) An Coláiste Ollscoile, Londain (1) Ollscoil Obar Dheathain, Albain (1) Scoil Ghramadaí Keith, Banffshire, Albain (1) Óstaí an Rí, Baile Átha Cliath (1) Coláiste Íde, An Caisleán Nua, Co. Luimnigh (1) Scoil Náisiúnta Chill Chainnigh, Co. Dhún na nGall (1) Scoil Naomh Máire (1) Scoil Mhín an Bhealaigh (1) Scoil Náisiúnta Chlochar Loreto (1) Scoil Fhíonaí, Co. Luimnigh (1) Scoil Charraig Uí Leighin, Co. Chorcaí (1) Scoil Dhoiminiceach na Croise Naofa, Trá Lí, Co. Chiarraí (1) Ollscoil Mhaidrid, an Spáinn (1) Coláiste an Spidéil (1) Scoil Naomh Lorcán Ó Tuathail, Plás Belvedere, Baile Átha Cliath (1) Scoil Náisiúnta Sráid Liam Thuaidh (1) Scoil Naomh Seosamh (1) Scoil Sheosaimh na mBráithre Críostaí, Marino, Baile Átha Cliath (1) Scoil na mBráithre De La Salle, An Sciobairín, Co. Chorcaí (1) Scoil Pholl an Chapaill (1) Scoil Cheoil Ráth Maonais (1) Scoil na Mínteoga. Lios na gCeann, Co. Chiarraí (1) Scoil na Sróine, an Ráth Mhór, Co. Chiarraí (1) Scoil Mhionlaigh, Mionloch, Co. na Gaillimhe (1) Scoil Chathair Dónall (1) An tÁras Brianach, Marino (1) Scoil an Ghoirt Mhóir, Ros Muc, Co. na Gaillimhe (1) Scoil na mBráithre Críostaí, Ceatharlach (1) Acadamh Naomh Laisreán, Ceatharlach (1) Scoil Náisiúnta Chill Phéacáin (1) Bishop Foy School, Port Láirge (1) Scoil Bhaile Nua (1) Clochar Loreto, An Muileann gCearr, Co. na hIarmhí (1) Scoil na mBráithre Críostaí, Sráid na Trá, Baile Átha Cliath (1) Scoil Bhéal Átha na mBreac (1) Ollscoil na hÉireann, Baile Átha Cliath (1) Ollscoil Ríoga na hÉireann (Baile Átha Cliath) (1) Ollscoil Baden, an Ghearmáin (1) Ollscoil Innsbruck, an Ostair (1) Scoil Mhuire na mBráithre Críostaí, Béal Feirste, Co. Aontroma (1) Scoil Náisiúnta Mhichíl Naofa, Sliabh Riabhach, Co. Chorcaí (1) Scoil na Cruite, Cionn Caslach, Co. Dhún na nGall (1) An Ollscoil Ríoga, Baile Átha Cliath (1) Coláiste Naomh Aibhistín, Dun Garbhán, Co. Phort Láirge (1) Scoil Náisiúnta De la Salle, Baile Átha Fhirdhia, Co. Lú (1) Coláiste Naomh Proinsias Xavier, Learpholl, Sasana (1) Coláiste Chloch Chionnfhaolaidh (1) Coláiste Chluain Life, Droim Conrach, Baile Átha Cliath (1) Ollscoil Bucknell, Pennsylvania, Stáit Aontaithe Mheiriceá (1) Ollscoil Fredericton, Ceanada (1) Ollscoil Wisconsin-Madison, Stát Aontaithe Mheiriceá (1) Bráithre De La Salle, Coláiste Phádraig, Co. Phort Láirge (1) Coláiste Haileybury, Hertfordshire, Sasana (1) Scoil Temple Grove, Londain, Sasana (1) Scoil na mBráithre Críostaí, Scoil na Trá, Baile Átha Cliath (1) Coláiste Skerry (1) Coláiste Oideachais Naomh Muire (1) Scoil Náisiúnta Naomh Pádraig (1) Scoil Lathaigh Barr (1) Coláiste Gaelach na Leanaí, Ceann Chlochair, Co. Lú (1) Bunscoil Willesden, Brent, Londain, Sasana (1) Willesden Polytechnic, Brent, Londain, Sasana (1) Ardscoil Naomh Doiminic, Bóthar na bhFál, Béal Feirste (1) Scoil Ghleann Chuach (1) Scoil Ghleann Chuach, Tamhnach an tSalainn, Co. Dhún na nGall (1) Coláiste na Ríona (1) Ardscoil na hOllscoile Caitlicí, Sráid Líosain Íochtarach, Baile Átha Cliath (1) Mainistir Naomh Seosamh, Crois Araild, Baile Átha Cliath (1) Scoil na mBráithre Críostaí, Port Láirge (1) Scoil Pharóiste Dhá Dhrom, Co. Chorcaí (1) Scoil na mBráthar, Tiobraid Árann (1) Scoil Bhráithre na Toirbhearta, Cionn tSáile, Corcaigh (1) Scoil Deoiseach (1) Kreuzschule, Dresden, an Ghearmáin (1) Ardscoil Ultach (1) Coláiste na Toirbhirte, Durlas, Co. Thiobraid Árann (1) Coláiste Loreto, Cill Airne, Co. Chiarraí (1) Scoil Náisiúnta Naomh Bréanainn (1) Scoil na mBráithre Críostaí, An Rinn, Co. Phort Láirge (1) Scoil na mBráithre Críostaí, Ascaill Dhún Uabhair, Baile Átha Cliath (1) Scoil Náisiúnta Belgrove (1) Coláiste na Mumhan, Mala, Co. Chorcaí (1) Coláiste Bhríde san Fhál Carrach (1) Coláiste Gaeilge Mhic Phiarais (1) Scoil na bhForbacha (1) Scoil na Muirígh (1) Scoil an Spidéil (1) St Kevin's Evening School, Baile Átha Cliath (1) Scoil Ó Conchubhair Donn, Cluain Bainbh, Co. Ros Comáin (1) Clochar na Trócaire, Roisín na Mainiach, Co. na Gaillimhe (1) scoil náisiúnta Bhaile an Stáibléaraigh (1) Modhscoil Dhún Mánmhaí, Co. Chorcaí (1) Modhscoil Inse Chór, Baile Átha Cliath (1) Scoil Chill Mhic Chiaráin, Achadh Tiobraid, Co. Chiarraí (1) Scoil Naomh Michan, Sráid Halston, Baile Átha Cliath (1) Scoil na mBráíthre Críostaí, An Daingean, Co. Chiarraí (1) Scoil Náisiúnta Chill Bhriain, Co. Phort Láirge (1) Clochar na Trócaire, Cathair Saidhbhín, Co. Chiarraí (1) Clochar na Trócaire, Cloich na Coillte, Co. Chorcaí (1) Scoil Pheadair, Baile Phib (1) Scoil Inse Geimhleach (1) École nationale des chartes, Páras, an Fhrainc (1) Ollscoil Koningsberg (1) Cliarscoil Nancy, An Fhrainc (1) Aireagal Edgbaston, Birmingham, Sasana (1) ollscoil na (1) Scoil Cholmcille, Sráid Doiminic, Baile Átha Cliath (1) Coláiste Belvedere (1) Cairtscoil Ríoga, Beannchar, Co. Uíbh Fhailí (1) An tAcadamh Clasaiceach, Biorra, Co. Uíbh Fhailí (1) Scoil Bhráithre na Toirbhearta, Co. Uíbh Fhailí (1) Scoil na mBráithre Críostaí, Loch Garman (1) An Cheardscoil Láir, Sráid Parnell (1) Páirc Bhaile an Mhuilinn (1) Coláiste na Nua-Gaeilge (1) Waterpark College, Bóthar na Páirce, Port Láirge (1) Scoil Tamhain (1) Coláiste na nÍosánach, Valladolid, an Spáinn (1) Scoil Acaill Bhig (1) Ord Loreto (1) An Coláiste Oiliúna, Sráid Bhagóid, Baile Átha Cliath (1) Scoil Naomh Proinsias Xavier, Baile Átha Cliath (1) Coláiste Laval, an Fhrainc (1) Ollscoil Strasburg, an Fhrainc (1) Clochar na Trócaire, Sligeach (1) Ardscoil Uladh (1) Coláiste Mhainchín, Luimneach (1) Coláiste Chharn Tobair, Caiseal, Co. Thiobraid Árann (1) gCarraig an Tobair (1) Scoil Bhéal Atha an Ghaorthaidh (1) Coláiste na hEolaíochta, Baile Átha Cliath (1) Royal College of Surgeons and Physicians (1) Scoil an Éadain Anfaigh, Co. Dhún na nGall (1) Scoil an Chaonacháin, Cill Charthaigh, Co. Dhún na nGall (1) Coláiste Naomh Aloysius, Garnethill, Glaschú, Albain (1) Ard-Scoil Holyrood, Glaschú, Albain (1) Scoil Naomh Eoin (1) Coláiste Oiliúna Shráid Maoilbhríde (1) Plás Naomh Micheál (1) Institiúid Teicniúil na Cathrach (1) Scoil Mhín na Mánrach (1) Scoil na mBuachaillí, Maigh Chromtha (1) Scoil Íte, Corcaigh (1) Clochar Ursalach (1) Ceardscoil Acla (1) Coláiste Beaumont, Windsor, Sasana (1) Scoil Naomh Barnabas, Baile Átha Cliath (1) Cliarscoil Dheoise Chill Ala, Inis Crabhann, Co. Shligigh (1) Scoil Bheanntraí (1) An Scoil Dheoiseach, Sráid Theach Laighean, Baile Átha Cliath (1) Scoil Náisiúnta Dhún Uabhair, Droichead Átha , Co. an Lú (1) Acadamh Ríoga na Danmhairge, Cóbanhávan (1) An Scoil Ollscoile, Port Láirge (1) Scoil Náisiúnta an Chnoic Bhuí, Co. Phort Láirge (1) Scoil Bhráithre na Toirbhearta, Mainistir Theas, Corcaigh (1) Scoil Tráchtála Chorcaí (1) Ladies Collegiate School, Belfast (1) Mount St Benedict, Co. Loch Garman (1) Scoil Abbotsholme, Derbyshire, Sasana (1) Ollscoil na hAstráile Thiar, an Astráil (1) Scoil na mBráithre Críostaí, Sráid Brunswick, Baile Átha Cliath (1) Clochar na Trócaire, Sráid Liam, Baile Átha Cliath (1) Acadamh Naomh Iósaf, Muine Bheag, Co. Cheatharlach (1) Scoil Bhaile Bhuirne (1) Sandymount High School (1) Coláiste Náisiúnta Comhfhreagrais (1) Scoil Chnoc Easúin, Corcaigh (1) Coláiste Ó Méith Mara, Co. Lú (1) Scoil Eoin (1) Scoil Pheadair (1) Scoil Thomas Hardy, Dorset, Sasana (1) Coláiste Derby, Sasana (1) Catholic University College (1) Scoil Saothair Naomh Pádraig (1) Scoil Náisiúnta Bhaile Nóra, Co. Chorcaí (1) Scoil Bhréanainn (1) Scoil Chlochar na Trócaire (1) Coláiste na Toirbhearta , An Mhuirdíog, Co. Chorcaí (1) Scoil Naomh Pádraig, Cnoc Ghairdinéir, Corcaigh (1) Scoil Ros Dumhach, Ros Dumhach, Co. Mhaigh Eo (1) Coláiste Naomh Lughbhaidh (1) Scoil na mBráithre Críostaí, Sráid Risteamain, Baile Átha Cliath (1) Bunscoil na mBráithre Críostaí, Cluain Meala, Co. Thiobraid Árann (1) Scoil Náisiúnta Naomh Crónán, Bré, Co. Chill Mhantáin (1) Scoileanna na mBráithre (1) Coláiste Albert, Glas Naíon, Baile Átha Cliath (1) An Mhodhscoil, Inis Ceithleann, Co. Fhear Manach (1) Scoil Ríoga Phort Abhla, Inis Ceithleann, Co. Fhear Manach (1) Scoil Ríoga Portora, Inis Ceithleann, Co. Fhear Manach (1) Ollscoil Nua Uladh (1) Ollscoil Georgetown, Stáit Aontaithe Mheiriceá (1) Scoil Lúghortáin, Co. Chorcaí (1) Clochar Loreto, Loch Garman (1) Coláiste na Mumhan, Béal Átha an Ghaorthaidh (1) Scoil Ré na nDoirí, Co. Chorcaí (1) Meánscoil Chúil Raithin, Co. Dhoire (1) Scoil Bríde (1) Coláiste Bhéal Átha an Ghaorthaidh (1) scoil náisiúnta Chnoc Easúin (1) Meánscoil Chnoc Sióin, Port Láirge (1) Scoil Náisiúnta na Gráinsí, Cluain Meala, Tiobraid Árann (1) Coláiste na Croise Naofa (1) Scoil na mBráithre Críostaí, Cill Rois, Co. an Chláir (1) Coláiste Stonyhurst, Sasana (1) Scoil na mBráithre Críostaí, Áth Dara, Co. Luimnigh (1) Coláiste Mhic Phiarais (1) Coláiste Bhaile an Róistigh, Co. Chorcaí (1) Scoil Eadargóil (1) Scoil Eadargóil, Co. Chorcaí (1) Scoil Náisiúnta Eisc na Muice, An Gleann Garbh, Co. Chorcaí (1) Coláiste na mBan Rialta, Baile Átha Cliath (1) Coláiste Oiliúna Chlochar na Trócaire, Baile Átha Cliath (1) Coláiste Naomh Micheál, Lios Tuathail, Co. Chiarraí (1) Coláiste Meil, an Longfort (1) Jeffer's Institute, Trá Lí, Co. Chiarraí (1) Scoil Náisiúnta Naomh Greallán, Béal Átha na Sluaighe, Co. na Gaillimhe (1) Clochar na Trócaire, Baile an Bhóthair, Co. Bhaile Átha Cliath (1) Coláiste Ghuaire (1) Coláiste Choilm, Ráth Fearnáin (1) Coláiste Chloich Cheannfhaolaidh (1) Scoil Mhullach Dhubh (1) Scoil an tSléibhe Riabhaigh (1) Coláiste Cónaithe na Rinne (1) Ollscoil Milan, an Iodáil (1) Coláiste Ríoga na Máinlianna, Dún Éideann, Albain (1) Coláiste Doiminiceach, An Eiscir, Co. na Gaillimhe (1) An Coláiste Doiminiceach, Baile Átha an Rí, Co. na Gaillimhe (1) Acadamh Ríoga Bhéal Feirste, Co. Aontroma (1) Coláiste Ghlaschú, Albain (1) Ollscoil Aberdeen, Albain (1) Scoil an Urramaigh Joseph Hutton, Cnoc an tSamhraidh, Baile Átha Cliath (1) Ollscoil Halle-Wittenberg, an Ghearmáin (1) Institiúid Beheim-Schwarzbach, an Ghearmáin (1) Coláiste Columba, Ráth Fearnáin (1) Scoil Ghaeilge, Portobello, Baile Átha Cliath (1) Scoil Náisiúnta Ráth Tó, Co. na Mí (1) an Ollscoil Chaitliceach (1) An Scoil Dheoiseach, An Baile Meánach, Contae Aontroma (1) Ollscoil Pavia, an Iodáil (1) Acadamh Ríoga Míleata, Woolwich, Sasana (1) Scoil Dhonncha Uí Mhathúna, Inis Díomáin, Co. an Chláir (1) Belfast Academy (1) Scoil Uí Mhíocháin, Inis, Co. an Chláir (1) Scoil Leighis Bhéal Feirste (1) Scoil Phádraig Standún, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo (1) Ollscoil Helsinki, an Fhionlainn (1) Scoil na Cóguise, Cill Charthaigh, Co. Dhún na nGall (1) Scoil Náisiúnta Liatroma, Co. na Gaillimhe (1) Rutger's Medical College, Stáit Aontaithe Mheiriceá (1) Coláiste na Lianna agus na Máinlianna, Nua-Eabhrac, Stáit Aontaithe Mheiriceá (1) Cliarscoil Naomh Uinseann, Corcaigh (1) gColáiste na Banríona, Gaillimh (1) Royal Academical Institute, Béal Feirste (1) Coláiste Naomh Maolmhaodhóg, Béal Feirste, Co. Aontroma (1) Scoil Samuel Whyte, Baile Átha Cliath (1) Ollscoil na Ginéive, an Eilvéis (1) Coláiste Winchester, Sasana (1) Coláiste Naomh Peadar, Sasana (1) Coláiste Naomh Columba (1) Ollscoil Giessen, an Ghearmáin (1) Luxembourg School, Baile Átha Cliath (1) An Scoil Dheoiseach, Ail Finn, Co. Ros Comáin (1) Scoil Abraham Shackleton, Béal Átha an Tuair, Co. Chill Mhantáin (1) Ollscoil Würzburg, an Ghearmáin (1) Ollscoil Erlangen, Nürnberg, an Ghearmáin (1) Leabharlann Bodleian, Ollscoil Oxford, Sasana (1) Coláiste Uí Chonbá, An Caisleán Nua, Co. Luimnigh (1) Scoil na nAgaistíneach, Gaillimh (1) Dr Doyle's Classical Academy, Oileán Uiséir, Baile Átha Cliath (1) Hunt's Academy, Port Láirge (1) Old College, Belfast (1) Royal Belfast Academical Institution (1) Coláiste na Lombardach, Páras, an Fhrainc (1) Scoil Náisiúnta Bhaile na Rátha, Co. Chorcaí (1) SCoil scairte, Lochán na gCrann (1) Eton, Sasana (1) Eaglais Leasaithe na hAlban (1) Ollscoil Naomh Aindriú, Albain (1) Ollscoil Lováin (1) Ollscoil Reims, an Fhrainc (1) Coláiste na nGael, Bordeaux, an Fhrainc (1) Cumann Onórach Lincoln's Inn, Londain, Sasana (1) Ollscoil Oxford (1) Scoil Alexander Lynch, Gaillimh (1) Coinbhint Ara Coeli, an Róimh (1) Ollscoil Salamanca, an Spáinn (1) Franciscan College of St.Antony, An Bheilg (1) Coláiste San Antaine (1) Coláiste na nGael (1) Ardscoil na nOblátach, Sráid an Mhóta Uachtaraigh, Baile Átha Cliath (1) Scoil Piers Rua Butler, Cill Chainnigh (1) Coláiste Salamanca, an Spáinn (1) Coláiste Ludovisi, an Róimh, an Iodáil (1) Coláiste Bheinidictigh Shasana, Douay (1) Dámhscoil na Blarnan, Co. Chorcaí (1) Sean-Choláiste na nGael, Páras, an Fhrainc (1) Coláiste na nGael, Lille, an Fhrainc (1) Scoil na Trá Báine, Leitir Móir, Co. na Gaillimhe (1) Coláiste na nÉireannach, Salamanca, an Spáinn (1) Scoil na mBráithre Críostaí, An tIúr, Co. an Dúin (1) École des chartes, Páras, an Fhrainc (1) Coláiste Corpus Christi, Oxford (1) Clochar La Sainte Union des Sacres Coeurs, Beannchar, Co. Uíbh Fhailí (1) Bunscoil Chnoc Sackville, Séipéal Iosóid, Baile Átha Cliath (1) Scoil Cheoil Birmingham, Sasana (1) Coláiste na bProinsiasach, An Creagán, Co. Mhaigh Eo (1) Scoil Shaighleáin, Co. na Gaillimhe (1) Scoil Naomh Seosamh, Gaillimh (1) British Institute of Dress Designing, Londain, Sasana (1) Scoil Chill Laichtín, An Caisleán Nua, Co. Luimnigh (1) Iolscoil na Mumhan, Co. Phort Láirge (1) Coláiste na hOllscoile, Chorcaí (1) Ollscoil Grenoble, an Fhrainc (1) Scoil Eolais na hAlba (1) Scoil Fhionnbharra, Cabrach Thiar (1) Coláiste Ullmhúcháin Chaoimhín, Baile Bhuirne (1) Coláiste Ullmhúcháin Éinde, Baile Bhuirne (1) Coláiste Ullmhúcháin Íosagáin, Baile Bhuirne (1) Meánscoil Dháibhéidh (1) Scoil Chill Chuáin, Co. Chiarraí (1) Ollscoil Los Angeles, California, Stáit Aontaithe Mheiriceá (1) Scoil Náisiúnta an Bhaile Nua, Co. Phort Láirge (1) Acadamh Ríoga na Éireann (1) Scoil Pháirc Mhucrois, Domhnach Broc, Baile Átha Cliath (1) Ceardscoil an Chaisleáin Riabhaigh, Co. Ros Comáin (1) Clochar na Trócaire, Bun Cranncha, Co. Dhún na nGall (1) Bunscoil an Toir, Machaire Chlochair, Co. Dhún na nGall (1) Coláiste Mhuire, Baile Átha Luain (1) Meánscoil Naomh Gaibréil, Béal Feirste (1) Meánscoil Naomh Labhaoise, Béal Feirste (1) Mariengymnasium, Jever, an Ghearmáin (1) École normale supérieure, Kemper, an Fhrainc (1) Whitgift School, Londain, Sasana (1) Marymount Manhattan College, Nua-Eabhrac, Stáit Aontaithe Mheiriceá (1) Cumann Onórach Óstaí an Rí (1) Coláiste Mhuireadhaigh, Béal an Átha, Co. Mhaigh Eo (1) Meánscoil na mBráithre Críostaí, Sráid San Séamas, Cill Chainnigh (1) Scoil Naomh Uinsionn de Pól, Sráid Anraí, Luimneach (1) Scoil Naomh Comhall, Béal Feirste, Co. Aontroma (1) Meánscoil Iognáid Rís, An Nás, Co. Chill Dara (1) Ollscoil Barcelona, an Spáinn (1) Scoil La Sainte Foi, Beannchar, Co. Uíbh Fhailí (1) Coláiste Mhac Naoise, Carnlach, Co. Aontroma (1) Meánscoil Lughaidh, Muineachán (1) Clochar Chnoc Sióin, an Charraig Dhubh, Co. Bhaile Átha Cliath (1) Scoil Náisiúnta Dhoire na nGrial, Co. Dhún na nGall (1) Scoil Chaisil, Co. na Gaillimhe (1) Scoil Mercer, Caisleán Cnucha, Co. Bhaile Átha Cliath (1) An Scoil Phreispitéireach, Cúil Raithin, Co. Dhoire (1) Bunscoil Naomh Fearghal, Fionnghlas, Baile Átha Cliath (1) Scoil Naomh Mairéad, Fionnghlas, Baile Átha Cliath (1) Coláiste Naomh Seosamh (1) Ollscoil Ottawa, Ceanada (1) Coláiste Cholm Cille, Doire (1) Coláiste Teicneolaíochta Loughborough, Sasana (1) Bráithre Críostaí (1) Ceardscoil Sheanaghualann (1) Coláiste Chnoc Mheilearaí, Co. Phort Láirge (1) Coláiste Chill Chainnigh (1) Scoil an Bhuailtín, Baile an Fheirtéaraigh, Co. Chiarraí (1) Scoil Ghramadaí Ardeaglais Phádraig, Baile Átha Cliath (1) Scoil Ghramadaí Ardeaglais Chríost, Baile Átha Cliath (1) Scoil na mBráithre Críostaí, Corcaigh (1) Coláiste Mhungairit (1) Scoil Ghramadaí Chorcaí (1) Scoil Náisiúnta Lios Tuathail (1) Ollscoil Osló (1) Latinskole, Halden, An Iorua (1) Scoil Impir, Baile na Carraige, Co. na hIarmhí (1) Coláiste Bhráithre de La Salle (1) Coláiste Iona, Nua-Eabhrac, Stáit Aontaithe Mheiriceá (1) Cardinal Hayes High School, Nua-Eabhrac (1) Ollscoil Loyola, Maryland, Stáit Aontaithe Mheiriceá (1) Ollscoil Johns Hopkins, Maryland, Stáit Aontaithe Mheiriceá (1) Ollscoil Groningen, an Ísiltír (1) Scoil Mhuire, Inis, Co. an Chláir (1) Ollscoil Thessaloniki, an Ghréig (1) Coláiste Dulwich, Londain, Sasana (1) Scoil Náisiúnta Naomh Bríd, Fionnghlas, Baile Átha Cliath (1) Scoil Naomh Uinsionn, Glas Naíon, Baile Átha Cliath (1) Bunscoil Shiúracha na Trócaire, Baile an Róba, Co. Mhaigh Eo (1) Scoil na mBráithre Críostaí, Baile an Róba, Co. Mhaigh Eo (1) Kantonales Gymnasium, Zürich, an Eilvéis (1) Scoil Náisiúnta na Gráinsí, Co. Thiobraid Árann (1) Ysgol Gyfun Ystalyfera, an Bhreatain Bheag (1) Coláiste na nDoiminiceach, An Bóthar Ard, Gaillimh (1) Scoil Náisiúnta Ghort an Choirce, Co. Dhún na nGall (1) Coláiste Chiaráin, Bré, Co Chill Mhantáin (1) Scoil Eoin Baiste, Cluain Tarbh, Co. Bhaile Átha Cliath (1) Bunscoil Dhomhnach Broc, Baile Átha Cliath (1) An Scoil Tráchtála, Ráth Maonais, Baile Átha Cliath (1) Scoil Chrónáin, Ráth Cúil, Co. Bhaile Átha Cliath (1) Gaelscoil Chluain Dolcáin, Baile Átha Cliath (1) Gaelscoil na Camóige, Cluain Dolcáin, Baile Átha Cliath (1) Coláiste Chonaill (1) Bunscoil Lios Uí Chathasaigh, Co. an Chláir (1) Scoil Náisiúnta Bhaile Chláir, Co. na Gaillimhe (1) Ollscoil na Breataine Bige Thuaidh, Bangor, an Bhreatain Bheag (1) Coláiste na Toirbhearta, Sráid Uí Sheasnáin, Luimneach (1) Bunscoil Shiúracha na Carthanachta, Cluain Meala, Co. Thiobraid Árann (1) Scoil na mBráithre Críostaí, Inis Díomáin, Co. an Chláir (1) Scoil na gCaipisíneach, Baile An Róistigh, Co. Chorcaí (1) School of Celtic Studies : Fiftieth anniversary report 1940-1990 = Scoil an Léinn Cheiltigh : Tuarascáil Leathchéad Blian 1940-1990 (1) Scoil Chainneach, an Cuarbhóthar Thuaidh, Baile Átha Cliath (1) Coláiste Campbell, Béal Feirste, Co. Aontroma (1) Scoil na mBráithre Críostaí, Sráid Dhuibhise, Béal Feirste (1) Scoil na mBráithre Críostaí, Sráid Dhún na nGall, Béal Feirste (1) Scoil Náisiúnta Sceichín an Rince, Co. Thiobraid Árann (1) Clochar na Toirbhirte (1) An Coláiste Ealaíne (1) Gaelscoil an tSeachtair Laoch (1) Clochar na Trócaire, Tuaim, Co. na Gaillimhe (1) Coláiste Ullmhúcháin Mhuire, Tuar Mhic Éadaigh, Co. Mhaigh Eo (1) Coláiste Chualann (1) Scoil Cheoil na Cathrach, Dún Laoghaire, Co. Bhaile Átha Cliath (1) Scoil Chuimsitheach Cholm Cille, na Gleannta, Co. Dhún na nGall (1) Scoil Náisiúnta Naomh Seosamh, Dún Laoghaire, Co. Bhaile Átha Cliath (1) Scoil na mBráithre Críostaí, Inis, Co. an Chláir (1) Ceardscoil Shráid Chaoimhín, Baile Átha Cliath (1) Coláiste De La Salle, An Cnoc Sióin, Port Láirge (1) Coláiste Mhuilte Farannáin (1) Scoil Ospidéal Mhic Liam, Muilte Farannáin, Co. na hIarmhí (1) Coláiste San Doiminic, An Chabrach, Baile Átha Cliath (1) Clochar Loreto, Baile Brigín, Co. Bhaile Átha Cliath (1) Scoil an Chreidimh Ró-Naofa, Na Sceirí, Co. Bhaile Átha Cliath (1) scoil náisiúnta na Gráinsí (1) Scoil Mhichíl is Eoin (1) Scoil Eoin Baiste, an Charraig Dhubh, Co. Bhaile Átha Cliath (1) Coláiste Mhuire, Bré, Co. Chill Mhantáin (1) Coláiste Iósaf, Baile Dúill, Baile Átha Cliath (1) Scoil Náisiúnta Bhreac Luain (1) Scoil Phort Uí Shúilleabháin (1) Scoil Eoghanachta, Árainn (1) Scoil na Dea-Chomhairle (1) Scoil an Chorráin (1) St Ignatius' College, Londain, Sasana (1) Coláiste Moibhí (1) Scoil Naomh Connlaodh (1) Coláiste Thuamhumhan, Luimneach (1) Scoil Iósaf, An Caisleán Nua, Co. Luimnigh (1) Coláiste Moibhí, Glas Naíon, Baile Átha Cliath (1) Scoil Preston, An Uaimh, Co. na Mí (1) Coláiste Iósaif, Baile Dúill, Baile Átha Cliath (1) Coláiste Ullmhúcháin Thuar Mhic Éide (1) Scoil Lainn Chille (1) Scoil na mBráithre Críostaí, Cathair na Mart, Co. Mhaigh Eo (1) Scoil Náisiúnta Rónáin, Inis Mór, Co. na Gaillimhe (1) Scoil Náisiúnta Lios Liatháin, Co. Chorcaí (1) Meánscoil Greenwich, Londain, Sasana (1) Coláiste na Toirbhearta, An Mhuirdíog, Co. Chorcaí (1) Bandon Grammar School (1) Coláiste Bhríde, Rann na Feirste (1) Coláiste na hOllscoile Naomh Muire, Twickenham, Londain, Sasana (1) Scoil na mBráithre Críostaí, Ard Mhacha (1) Coláiste na hEalaíne (1) Scoil Náisiúnta Aird Thiar, Carna, Co. na Gaillimhe (1) Ollscoil Veislíoch, Connecticut, Stáit Aontaithe Mheiriceá (1) Ollscoil Washington, Stáit Aontaithe Mheiriceá (1) Institiúid na Rúnaithe (1) Coláiste Fhlannnáin (1) Coláiste Gonzaga, Raghnallach, Baile Átha Cliath (1) Bunscoil an Chreidimh Ró-Naofa, Glas Naíon, Baile Átha Cliath (1) Scoil Náisiúnta Ghleann Cholm Cille (1) University Tutorial Institute, Sráid Fhearchair, Báile Átha Cliath (1) Scoil Náisiúnta an Droichid Órga, Baile Átha Cliath (1) Scoil na hArdeaglaise (1) Bunscoil Chill Bheanáin, Co. Chorcaí (1) Ceardscoil Áth an Chóiste, Co. Chorcaí (1) Coláiste Ainéislis, Tulach Mhór, Co. Uíbh Fhailí (1) Scoil Náisiúnta Ros na Cathrach, Co. Chorcaí (1) Scoil Fhionáin Naofa, An Sponcán, An Choireán, Co. Chiarraí (1) Scoil Cholmcille, An Tulach, Baile na hAbhann, Co. na Gaillimhe (1) Scoil Maria, Co. na Gaillimhe (1) Ollscoil Chicago, Stáit Aontaithe Mheiriceá (1) Ollscoil Yale, Stáit Aontaithe Mheiriceá (1) Coláiste na hOllscoile, Gaillimh (1) Ollscoil Boston, Stáit Aontaithe Mheiriceá (1) Scoil Náisiúnta an Chladaigh, Gaillimh (1) Scoil Bhráithre Phádraig (1) Scoil Ghramadaí na Gaillimhe (1) Coláiste Ceoil na Tríonóide, Londain, Sasana (1) Scoil na mBráithre Críostaí, Bré, Co. Chill Mhantáin (1) Scoil Treasa, Ascaill Dhún Uabhair, Baile Átha Cliath (1) Scoil Bhaile Uí Bhuaigh (1) Scoil Náisiúnta an Ghleanna Ghairbh, Co. Chorcaí (1) Ard-Scoil na Tráchtála (1) Wallace Atwood College, Londain, Sasana (1) Scoil Naomh Áine (1) Acadamh Ríoga Bhéal Feirste (1) Ardscoil Bhéal Feirste (1) Scoil an Chroí Ró-Naofa (1) Scoil Naomh Maitiú (1) Scoil na mBráithre Críostaí, Ceapach Choinn, Co. Phort Láirge (1) Scoil Náisiúnta Naomh Pádraig, Corcaigh (1) Institiúid Lemmens, Mechelen, an Bheilg (1) Ollscoil Adam Mickiewitz, Posnam, an Pholainn (1) Ollscoil Toronto, Ceanada (1) Ollscoil McMaster, Ontario, Ceanada (1) Scoil Ghramadaí Latharna, Co. Aontroma (1) Coláiste Dartmouth, New Hampshire, Stáit Aontaithe Mheiriceá (1) Acadamh na nEolaíochtaí, Beirlín, an Ghearmáin (1) Coláiste Chaptal, an Fhrainc (1) Coláiste Stanislaus, an Fhrainc (1) Coláiste Saumur, an Fhrainc (1) Coláiste Quimper, an Fhrainc (1) An Coláiste Náisiúnta Ealaíne, Baile Átha Cliath (1) An Coláiste Náísiúnta Ealaíne, Baile Átha Cliath (1) Ardscoil Naomh Doiminic (1) Scoil na nDoiminiceach, Béal Feirste, Co. Aontroma (1) Ceardscoil na Gaillimhe (1) Coláiste Ríoga na nEalaíon, Londain, Sasana (1) Scoil Mhuire, Fionnradharc, Baile Átha Cliath (1) Coláiste Éanna, Baile Átha Cliath (1) Scoil Ghramadaí Mhuire na mBráithre Críostaí, Béal Feirste, Co. Aontroma (1) Scoil Dhoire Chasáin, Co. Dhún na nGall (1) Meáncoil Naomh Pádraig (1) Scoil na mBuachaillí, Baile na hInse (1) Ceardscoil Dhún Phádraig (1) Scoil Druim Ghallach, Co. Mhaigh Eo (1) Cumann Mhuire, Hull, Sasana (1) Hebrew University of Israel (1) Ollscoil New Hampshire, Stáit Aontaithe Mheiriceá (1) Ollscoil Stáit Manhattan, Stáit Aontaithe Mheiriceá (1) Ollscoil Stáit Pennsylvania, Stáit Aontaithe Mheiriceá (1) Áras Íde (1) Coláiste Ollscoile San Tomás, Minnesota, Stáit Aontaithe Mheiriceá (1) Coláiste Naomh Seosamh, Nua-Eabhrac, Stáit Aontaithe Mheiriceá (1) Scoil na mBráithre Críostaí, Béal Feirste, Co. Aontroma (1) scoil náisiúnta Bhaile Philib (1) Coláiste Naomh Catharine, Cambridge (1) Coláiste Naomh Catharine, Cambridge, Sasana (1) Coláiste Ríoga na Lianna (1) Ceardscoil Chill Fhíonáin, Co. Chorcaí (1) Scoil Naomh Lorcán Ó Tuathail, Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath (1) Bedford College, Sasana (1) Christian College (1) Scoil na mBráithre Críostaí, Sráid Hardinge, Béal Feirste (1) Scoil Náisiúnta na Tulaí, Co. na Gaillimhe (1) Scoil Náisiúnta Rialto, Baile Átha Cliath (1) Ardscoil Mhic Dhaibhéid, Na Gleannta, Co. Dhún na nGall (1) Scoil Mhuire Fatima, Droichead Átha, Co. Lú (1) Ceardscoil na gCailíní, Sord (1) Coláiste Uladh (Cloich Chionnaola) (1) Scoil Naomh Gobnait (Dún Chaoin) (1) Scoil Naomh Uinseann, Baile an Fheirtéaraigh, Co. Chiarraí (1) Ollscoil Bangor (1) Scoil na mBráithre Críostaí, Durlas, Co. Thiobraid Árann (1) Scoil Bhríde, Mín an Chladaigh (1) Scoil na mBuachaillí, Taobh na hAbhann (1) Coláiste Choilm Cille (1) St. Mary's College of Education, Londain, Sasana (1) Scoil Chaitríona, Clochar na Trócaire, Sligeach (1) Scoil Dhumha Locha, Co. Mhaigh Eo (1) Scoil Ghramadaí Dhroichead na Bandan, Co. Chorcaí (1) Scoil Ghramadaí Ardeaglais Phádraig (1) Scoil Avoca, an Charraig Dhubh, Co. Bhaile Átha Cliath (1) Scoil Bheannchrainn, Co. Doire (1) Coláiste Rís, Dún Dealgan, Co. an Lú (1) Scoil Chumann na gCarad, An Baile Nua, Co. Phort Láirge (1) Scoil an Ardeaspaig Foy, An Baile Nua, Co. Phort Láirge (1) Coláiste Naomh Benildus, Cill Mochuda, Co. Bhaile Átha Cliath (1) Scoil Náisiúnta Lorcáin Uí Thuathail, Cill Mochuda, Co. Bhaile Átha Cliath (1) Coláiste na bhFiann (1) Coláiste Bhreacain (1) Coláiste Ross (1) Scoil Adhamhnáin, Co. Dhún na nGall (1) Scoil Náisiúnta Bhaile an Chollaigh, Co. Chorcaí (1) Coláiste Chnoc Sióin, Port Láirge (1) Scoil an Choma, Co. Chiarraí (1) Smeirbhic 2, An Mhuiríoch, Co. Chiarraí (1) Scoil Chnoc na Labhras, Corr na Péiste, Co. Mhuineacháin (1) Scoil Choillidh Fearga, Teach an Scotaigh, Co. Mhuineacháin (1) Ardscoil Fhionntain, Cill Fhionntain, Baile Átha Cliath (1) Coláiste Sheosaimh, Baile Dúill, Baile Átha Cliath (1) Coláiste Mhuire, Baile Átha Cliath (1) Scoil Chnoc Sióin, Port Láirge (1) Scoil Gharrán Gréine, Buiríos Ó Luigheach, Co. Thiobraid Árann (1) Clochar na Trócaire, Wisconsin, Stáit Aontaithe Mheiriceá (1) Ceardscoil Bhaile Átha Bhuí, Co. na Mí (1) Coláiste Pobail Ráth Cairn, Co. na Mí (1) Scoil na mBuachaillí, Sráid Héilean, Doire (1) Scoil na Tulaí, Co. na Gaillimhe (1) Scoil Átha Caisle, Caisleán Ghriaire, Co. Chiarraí (1) Ceardscoil Bhéal Átha na Sluaighe, Co. na Gaillimhe (1) Central Saint Martins College of Art and Design, Londain, Sasana (1) Scoil Ealaíne na Cathrach, Baile Átha Cliath (1) Coláiste Íosagáin, Baile an Bhóthair, Baile Átha Cliath (1) An Mhodhscoil, Corcaigh (1) Atlantic College (1) Coláiste Diagachta Eaglais na hÉireann, Baile Átha Cliath (1) Scoil Náisiúnta na mBuachaillí, Baile Dubh, Co. Chiarraí (1) Scoil Náisiúnta Bhaile na Tóna, Co. Luimnigh (1) Coláiste Theilinn, Co. Dhún na nGall (1) Coláiste na bhFroinsiasach, Muilte Farannáin, Co. na hIarmhí (1) Ollscoil Graz, an Ostair (1) Scoil Náisiúnta Gharrán an Ásaigh, Co. Chorcaí (1) Scoil Naomh Columba, Corcaigh (1) Meánscoil Chnoc Sackville, Séipéal Iosóid, Baile Átha Cliath (1) College of St. Michael and All Angels, Tenbury, Sasana (1) Scoil Choláiste Magdalen, Oxford, Sasana (1) Coláiste na Sasanach, Lobháin, an Bheilg (1) Kingswood School, Bath, Sasana (1) Ardscoil Mhuire, Cearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath (1) Bunscoil na mBráithre Críostaí, Dún Dealgan, Co. Lú (1) Coláiste Naomh Tomás, Co. Chill Dara (1) Scoil Náisiúnta Maolmhaodhóg, Dún Dealgan, Co. Lú (1) Coláiste Ollscoile na Breataine Bige, An Bhreatain Bheag (1) Royal High School, Dún Éideann, Albain (1) Scoil Ghearóid Naofa, Bré, Co. Chill Mhantáin (1) Coláiste Ullmhúcháin an Fháil Charraigh, Co. Dhún na nGall (1) Scoil Náisiúnta Mount Anville, Co. Bhaile Átha Cliath (1) Scoil Náisiúnta Thamhnach an tSalainn, Co. Dhún na nGall (1) Coláiste Thír an Iúir, Baile Átha Cliath (1) Bunscoil Chlochar na Toirbhearta, Luimneach (1) Coláiste Chaisleán Cnucha, Co. Bhaile Átha Cliath (1) Scoil Naomh Lughaidh, Ráth Maonais, Baile Átha Cliath (1) Scoil Neasáin Naofa, Cé Uí Shuilleabháin, Corcaigh (1) Clochar na Toirbhearta, An Paróiste Theas, Corcaigh (1) An Scoil Ríoga, Cnoc an Choláiste, Ard Mhacha (1) Coláiste Cholmcille, Indreabhán, Co. na Gaillimhe (1) Scoil na mBráithre De La Salle, Port Láirge (1) Clochar na Toirbhearta, An Daingean, Co. Chiarraí (1) Scoil Náisiúnta Naomh Bríd, An Charraig, Co. Chiarraí (1) Coláiste an Chnoic Bhig, Co. Chill Chainnigh (1) Scoil Náisiúnta Dhún Búinne, Co. na Mí (1) Bunscoil Phádraig, Béal Átha na nGabhar, Co. na hIarmhí (1) An Coláiste Míleata, an Currach, Co. Chill Dara (1) Scoil Náisiúnta Thuar Mhic Éadaigh, Co. Mhaigh Eo (1) Acadamh na mBuachaillí, Dún Geanainn, Co. Thír Eoghain (1) Coláiste Phádraig, Dún Geanainn, Co. Thír Eoghain (1) Scoil Ghlaisín, Corcaigh (1) Ceardscoil Bhealach an Doirín (1) Ceardscoil Bhealach an Doirín, Co. Ros Comáin (1) Coláiste Ríoga Lianna na hÉireann (1) Ceardscoil Dhún Laoghaire, Co. Bhaile Átha Cliath (1) Scoil Naomh Maoilsheachlainn, Dún Dealgan, Co. Lú (1) Coláiste Oiliúna na mBráithre, Marino, Baile Átha Cliath (1) Scoil na mBráithre, Baile Dúill, Co. Bhaile Átha Cliath (1) Ollscoil Spokane, Stáit Aontaithe Mheiriceá (1) Scoil Chúl Rónáin, Co. na Mí (1) Scoil Bhaile Íomhair, Co. na Mí (1) Clochar an Chroí Ró-Naofa, Ard Mhacha (1) Scoil Óstaí an Rí, Baile Átha Cliath (1) Scoil Náisiúnta Ros an Mhíl, Co. na Gaillimhe (1) Scoil Ghairmoideachais Luimnigh (1) Freie Universität Berlin, an Ghearmáin (1) Clochar Naomh Lughaidh, Muineachán (1) Scoil Náisiúnta Chluain na gCeannach, Co. Uíbh Fhailí (1) Scoil Thobar Pártnáin, Mainistir Fhear Maí, Co. Chorcaí (1) Scoil Chill Náile, Co. Thiobraid Árann (1) Ollscoil Ife, an Nigéir (1) Coláiste Chríost Ri, Corcaigh (1) Ollscoil St Paul, Minnesota, Stáit Aontaithe Mheiriceá (1) Reed College, Oregon, Stáit Aontaithe Mheiriceá (1) Oriel College, Oxford, Sasana (1) Coláiste Phádraig, an Cabhán (1) Scoil Náisiúnta Chill Mhic an Domhnaigh, Co. Chiarraí (1) Coláiste Brooklyn, City University of New York, Stáit Aontaithe Mheiriceá (1) Ollscoil St. Francis Xavier, Ceanada (1) Ollscoil Naomh Tomás, Fredericton, Ceanada (1) Scoil na Toirbhirte, Bré, Co. Chill Mhantáin (1) Scoil Náisiúnta Bhaile Shéamais Dhuibh, Co. an Chabháin (1) An Cheardscoil, an Daingean, Co. Chiarraí (1) An Cheardscoil, an Daingean, Co. Chiarraí. (1) An Scoil Náisiúnta, an Chabrach, Baile Átha Cliath (1) Ceardscoil Loch an Iúir, Co. Dhún na nGall (1) Scoil Chnoc an Stollaire, Co. Dhún na nGall (1) Scoil Náisiúnta na hEachléime, Co. Mhaigh Eo (1) Scoil Náisiúnta na Rinne, Co. Phort Láirge (1) Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge (1) Clochar na Trócaire, Carraig na Siúire, Co. Thiobraid Árann (1) Ardscoil na nDéise, Dún Garbhán, Co. Phort Láirge (1) Coláiste Sion Hill, Baile Átha Cliath (1) Clochar Naomh Lughaidh, Carraig Mhachaire Rois, Co. Mhuineacháin (1) Scoil Náisiúnta Naomh Áine, Coill an Chollaigh, Co. an Chabháin (1) Scoil Náisiúnta Fhíoch Rua, Cill Mháille, Co. an Chláir (1) Gaelcholáiste an Chláir, Inis, Co. an Chláir (1) Meánscoil na mBráithre Críostaí, Ros Mhic Thriúin, Co. Loch Garman (1) Ollscoil Villanova, Stáit Aontaithe Mheiriceá (1) Coláiste Bhaile Bhuirne, Co. Chorcaí (1) Scoil Náisiúnta na Ceathrún Riabhaí, Teach Munna, Co. Loch Garman (1) Scoil Pháirc Chill Fhionntain, Cill Fhionntain, Baile Átha Cliath (1) Bunscoil Phlás Blackhall, Baile Átha Cliath (1) Coláiste Naomh Columba, an Teampall Geal, Baile Átha Cliath (1) Scoil Choláisteach, Muineachán (1) Meánscoil na Toirbhirte ó Dheas, Sráid Dhúglais, Corcaigh (1) Ceardscoil Bhóthar an Athar Uí Ghríofa, Gaillimh (1) Scoil Náisiúnta Shráid na Mainistreach, Corcaigh (1) Bunscoil na gCailíní, Muinchille. Co. an Chabháin (1) Clochar San Lughaidh, Muineachán (1) Coláiste Teicneolaíochta Shráid Bolton, Baile Átha Cliath (1) Meánscoil Notre Dame, Baile an Teampaill, Baile Átha Cliath (1) Scoil Chaitríona, Glas Naíon, Baile Átha Cliath (1) Scoil Bhríde, Baile Chruaich, Co. Mhaigh Eo (1) Coláiste Bhanríon na Trócaire, Dún Chéirí, Co. Bhaile Átha Cliath (1) Coláiste na Tráchtála, Ráth Maonais (1) Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath (1) An Ghairmscoil, An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe (1) An Ghairmscoil, Bóthar an Athar Uí Ghríofa, Gaillimh (1) Ardscoil Threasa, An Sciobairín, Co. Chorcaí (1) Clochar na Trócaire, An Sciobairín, Co. Chorcaí (1) Coláiste Teicneolaíochta, Ráth Maonais, Baile Átha Cliath (1) Coláiste Teicneolaíochta Dhroichead na Dothra (1) Coláiste Mhuire, Bóthar Ráth Tó, Baile Átha Cliath (1) Scoil Chaitríona, Droim Conrach, Co. Bhaile Átha Cliath (1) Scoil Drámaíochta Amharclann na Mainistreach, Baile Átha Cliath (1) Coláiste na nDoiminiceach, Dún Liam, Béal Feirste (1) Scoil Naomh Uinseann, Glas Naíon, Baile Átha Cliath (1) Scoil Naomh Seosamh, Fionnradharc, Baile Átha Cliath (1) Scoil Neasáin, Baile Hearmann, Baile Átha Cliath (1) Pobalscoil Neasáin, Baile Dúill, Baile Átha Cliath (1) Coláiste Wesley, Faiche Stiabhna, Baile Átha Cliath (1) Scoil Éinde, an Spidéal, Co. na Gaillimhe (1) Meánscoil Íosa agus Muire Salerno, Bóthar na Trá, Gaillimh (1) Coláiste na gCaipisíneach, Baile an Róistigh, Corcaigh (1) Scoil Cholm Cille, Scoil na mBráithre Críostaí, Sráid na Blarnan, Corcaigh (1) Scoil Náisiúnta Chnoc na Naomh, Doire Chonaire, Co. Dhún na nGall (1) Scoil Náisiúnta Chamais, Co. na Gaillimhe (1) Scoil Mhuire, Baile na Lorgan, Co. Mhuineacháin (1) An Ardscoil Phaitríoch, Carraig Mhachaire Rois, Co. Mhuineacháin (1) Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain. Co. na hIarmhí (1) Meánscoil Gheata Rí an Domhnaigh, Droichead Átha, Co. Lú (1) Bunscoil an Gheata Thiar, Droichead Átha, Co. Lú (1) Coláiste Íde, Baile an Ghóilín, Co. Chiarraí (1) Scoil Fhinín Naofa, Baile an Ghóilín, Co. Chiarraí (1) Scoil Náisiúnta Bhaile an Fheirtéaraigh, Co. Chiarraí (1) Coláiste Tráchtála Chorcaí (1) Scoil Oilibhéir Naofa, Droichead Átha, Co. Lú (1) Coláiste Ollscoile Naomh Muire, Béal Feirste (1) Bunscoil Naomh Pádraig, an Lúb, Co. Dhoire (1) Scoil Mhuire, Machaire Fíolta, Co. Dhoire (1) Gaelscoil an tSeanchaí, Machaire Fíolta, Co. Dhoire (1) Meánscoil Dhamhnait, Gob an Choire, Co. Mhaigh Eo (1) Scoil Náisiúnta Bhéal Feirste (1) Scoil Náisiúnta na Ceathrún Rua, Co. na Gaillimhe (1) Scoil Phádraig Bharr na Gaoithe, Bóthar Aontroma, Béal Feirste, Co. Aontroma (1) Meánscoil Mhuire na mBráithre Críostaí, Béal Feirste, Co. Aontroma (1) Bunscoil na mBráithre Críostaí, Doire (1) Bunscoil Mhná Rialta an Chroí Ró-Naofa, Doire (1) Coláiste Cholm Cille, Bóthar Bhun Cranncha, Doire (1) Coláiste Naomh Pól, Ráth Eanaigh, Baile Átha Cliath (1) unscoil Naomh Bríde, Cill Easra, Baile Átha Cliath (1) Scoil Náisiúnta Lios an Bhaird, Co. Chorcaí (1) Scoil Náisiúnta Chloich na Coillte, Co. Chorcaí (1) Scoil na mBráithre Críostaí, Sráid Richmond Thuaidh, Baile Átha Cliath (1)