An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath (268) Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath (206) Ollscoil na hÉireann, Gaillimh (143) Ollscoil na hÉireann (124) Coláiste Phádraig, Maigh Nuad (122) Coláiste na hOllscoile, Corcaigh (92) Coláiste Phádraig, Droim Conrach, Baile Átha Cliath (86) Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath (51) Coláiste na Mumhan (41) Ollscoil na Banríona, Béal Feirste (38) Scoil na mBráithre Críostaí, An Mhainistir Thuaidh, Corcaigh (34) Coláiste Laighean (34) Acadamh Ríoga na hÉireann (33) Scoil Éanna (31) Coláiste na Carraige Duibhe, Co. Bhaile Átha Cliath (29) Scoil na mBráithre Críostaí, Sráid Synge, Baile Átha Cliath (29) Coláiste Oiliúna De La Salle, An Baile Nua, Co. Phort Láirge (27) Coláiste na Rinne, Co. Phort Láirge (24) Coláiste Choill Chluana Gabhann, Claonadh, Co. Chill Dara (22) Coláiste Belvedere, Sráid na Danmhairge Mhór, Baile Átha Cliath (22) Ollscoil Oxford (20) Coláiste Bhréanainn, Cill Airne, Co. Chiarraí (20) Scoil an Léinn Cheiltigh (20) Ollscoil Londan (20) Coláiste Cholmáin, Mainistir Fhear Maí, Co. Chorcaí (19) Scoil Uí Chonaill, Sráid Richmond, Baile Átha Cliath (19) Ollscoil Cambridge (19) Coláiste Uladh (18) Coláiste Chonnacht (17) Coláiste Adhamhnáin, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall (17) Coláiste San Isadóir, an Róimh (17) Coláiste Iarlatha, Tuaim, Co. na Gaillimhe (16) Coláiste Uí Chomhraí, Carraig an Chabhaltaigh, Co. an Chláir (16) Coláiste Charn Tobair, Caiseal, Co. Thiobraid Árann (16) Coláiste Mhuire, Cearnóg Parnell, Baile Átha Cliath (16) Ollscoil Ríoga (14) Coláiste na nGael, Páras (14) Coláiste Alexandra, Baile an Mhuilinn, Baile Átha Cliath (13) Ollscoil Harvard (12) Scoil Ard-Léinn na Gaeilge (12)
taispeáin níos mó ▼ taispeáin uile ▼