An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath (261) Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath (204) Ollscoil na hÉireann, Gaillimh (137) Ollscoil na hÉireann (122) Coláiste Phádraig, Maigh Nuad (119) Coláiste na hOllscoile, Corcaigh (90) Coláiste Phádraig, Droim Conrach, Baile Átha Cliath (84) Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath (50) Coláiste na Mumhan (41) Ollscoil na Banríona, Béal Feirste (37) Coláiste Laighean (34) Scoil na mBráithre Críostaí, An Mhainistir Thuaidh, Corcaigh (33) Scoil Éanna (31) Acadamh Ríoga na hÉireann (31) Coláiste na Carraige Duibhe, Co. Bhaile Átha Cliath (29) Scoil na mBráithre Críostaí, Sráid Synge, Baile Átha Cliath (29) Coláiste Oiliúna De La Salle, An Baile Nua, Co. Phort Láirge (27) Coláiste na Rinne, Co. Phort Láirge (24) Coláiste Choill Chluana Gabhann, Claonadh, Co. Chill Dara (22) Coláiste Belvedere, Sráid na Danmhairge Mhór, Baile Átha Cliath (21) Ollscoil Oxford (20) Scoil an Léinn Cheiltigh (20) Coláiste Cholmáin, Mainistir Fhear Maí, Co. Chorcaí (19) Coláiste Bhréanainn, Cill Airne, Co. Chiarraí (19) Ollscoil Londan (19) Ollscoil Cambridge (19) Scoil Uí Chonaill, Sráid Richmond, Baile Átha Cliath (17) Coláiste Uladh (17) Coláiste San Isadóir, an Róimh (17) Coláiste Iarlatha, Tuaim, Co. na Gaillimhe (16) Coláiste Uí Chomhraí, Carraig an Chabhaltaigh, Co. an Chláir (16) Coláiste Chonnacht (16) Coláiste Adhamhnáin, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall (16) Coláiste Mhuire, Cearnóg Parnell, Baile Átha Cliath (16) Coláiste Charn Tobair, Caiseal, Co. Thiobraid Árann (15) Ollscoil Ríoga (14) Coláiste na nGael, Páras (14) Coláiste Alexandra, Baile an Mhuilinn, Baile Átha Cliath (13) Ollscoil Harvard (12) Scoil Ard-Léinn na Gaeilge (12)
taispeáin níos mó ▼ taispeáin uile ▼