Líon alt a bhfuil an ghné seo luaite iontu: 4
Ba ghnách le Tomás Ó Muiríosa agus lena bhean Gaeilge a labhairt le chéile agus thugadh siad Máirín ar saoire leo gach samhradh go dtí an Rinn. Chaith Máirín tamaill ar scoil i Muineachán agus i Lucsamburg agus ghnóthaigh sí céim sa léann Ceilteach i gColáiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath
Costello ar ais arís agus gur tugadh ar ais é go dtí Gnóthaí Eachtracha.’ Bhí sé i Londain mar chéad rúnaí 1956-59 agus mar chonsailéir 1959-61, ina Ambasadóir sa tSualainn, san Iorua, sa bhFionlainn 1964-68, san India ar feadh tamaill ina dhiaidh sin agus i Lucsamburg 1973-79 agus sa Phortaingéil gur éirigh sé as obair i 1980
Bhí baint ghníomhach aige le teach altranais a chur ar fáil i nGaeltacht Chonamara chun dul i gcúram daoine aosta i measc a muintire féin. Maidir leis an bhfoclóir leighis Béarla-Gaeilge a bhí sé á thiomsú le fada, d’fhreastail sé uair ar chomhdháil i Lucsamburg faoi mhionteangacha agus ar dhianchúrsa seachtaine a d’eagraigh A
Léirmheastóir géarchúiseach intleachtúil ar an litríocht do dhaoine óga ab ea í.’ Ar na coistí a raibh Máire ina ball díobh bhí Comhairle Institiúid Teicneolaíochta Éireann; Lárchoiste Chomhar na Múinteoirí Gaeilge; Coiste na hÉireann den Bhiúró Eorpach do Theangacha Neamhfhorleathana; Coiste Comhairleach Tríú Leibhéal do Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge; EDCOM; Rúnaíocht Oideachais an Bhiúró Eorpaigh, Lucsamburg