Líon alt a bhfuil an ghné seo luaite iontu: 23
Ba ar éigean Londain sroichte aige: ‘The chair was admirably filled by Mr George Shorten and in the mellifluous and idiomatic style peculiar to West Cork and Kerry he delivered an exceedingly able and eloquent speech eulogising the work of the the Gaelic League in London as well as in Ireland and condemning the presumptuous attitude of those witnesses before the Intermediate Commission who, while ignorant of the Irish national language as it is spoken, took on themselves to decry its teaching’. Tuairiscíodh in An Claidheamh Soluis 22 Aibreán 1899 gur aistríodh go Learpholl é ··· D’aistrigh sé arís go Learpholl agus bhí an píosa seo in An Claidheamh Soluis 18 Eanáir 1902: ‘The Cork branch has just suffered a severe loss in the resignation of its secretary Mr George Shorten ··· Fuair sé bás 29 Samhain 1957 agus tá sé curtha i Reilig Pheadair is Phóil i Learpholl. Is beag a scríobh sé
I Learpholl a rugadh é ar 9 Aibreán 1918 ··· Bhí sé ina bhall den IRA ach bhí in aghaidh an fheachtais buamála. D’fhág sé Learpholl i 1939 le dul go Baile Átha Cliath sular díbríodh a lán de na hÉireannaigh agus bhí a mháthair agus a dheirfiúracha in éineacht leis
Fhear Manach do bhanchéile Pheadair, Mairéad Nic Dhomhnaill; phós siad i Learpholl i 1950 agus d’éag sise in aois seasca di ar 2 Márta 1982
Bhí sé i Learpholl sna 1930idí, é ina bhall de Chraobh Sheáin Uí Dhonnabháin de Chonradh na Gaeilge ann
In aois a 19 dó is ea a d’aistrigh sé go Londain agus luaitear é a bheith i bpáirt Heathcliff in Wuthering heights in Richmond agus ar ról a bheith aige in Purple dust le Seán O’Casey i Learpholl, Sasana
Phort Láirge síos trí na blianta agus iad rangaithe aici de réir dhátaí an fhéilire. I Learpholl Shasana a saolaíodh Dóirín ar 20 Meitheamh 1930
Le linn dó bheith i gCluain Eois cuireadh go Learpholl é chun airgead a bhailiú le haghaidh teach pobail nua
Faoi Eanáir 1902 bhí sé lonnaithe i Learpholl
Chaith sé trí bliana i Learpholl agus ansin, toisc an eitinn a bheith ag bagairt air, cuireadh amach go dtí an Astráil é
Tar éis tamaill oiliúna i gCill Iníon Léinín cuireadh go Learpholl é
Nuair a d’imigh Art Ó Briain [B2] go Learpholl i 1906 ceapadh Art Ó Caoimh ina rúnaí oinigh
Toisc gur ar bord loinge a tugadh go Baile Átha Cliath é ar dtús is é a shíl sé, ar feadh tamaillín, gur trí Learpholl a bhí a thriall go dtí an príosún
D’fhoghlaim Gaeilge i Learpholl
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Ba é breithiúnas Thomáis de Bhaldraithe air go raibh sé ar cheann de na daoine ab iltaobhaí, ba neamhchoitianta agus ab aite den scata daoine meabhracha díograiseacha a tháinig in éifeacht sna cúig bliana fichead a lean bunú Chonradh na Gaeilge (Irish Times, 19 Eanáir 1972). I Learpholl a rugadh é ar 15 Eanáir 1872
Bhí sé i mBéal Feirste, in Iúr Cinn Trá, i Londain agus i Learpholl sular aistrigh sé go Gaillimh
The crossed camáns and the liathróid are well in evidence betokening the interest Pádraig always took in the national game’ (An Claidheamh Soluis 31 Lúnasa 1901). Chuir Torna cóip dá chnuasach dánta, Leoithne andeas, 1905, chuige agus trí véarsa ar an bhfordhuilleog arb é an chéad cheann díobh: ‘A Phádraig na gcarad i Sasana thall/ Mo chráiteacht gan againn tú i bhfearann do sheann/ Do b’áthas le ‘maireann ón gCathair go Teamhair/ Dá dtráchtadh ar Bhanba ‘Mac Fine Gall’. Aistríodh go Learpholl é 1910 agus d’fhill sé ar Éirinn i 1913
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 I Learpholl a rugadh é ar 24 Nollaig 1893
Ar an diagacht agus ar theangacha an domhain thoir is mó a bhí a aird. Tá cur síos in Dictionary of national biography ar an ministreacht a rinne sé in áiteanna mar Yorkshire, Dresden, Boulogne-sur-mer, Béal Feirste, Baile Átha Cliath agus Learpholl
Ghlac sé de rogha ar Inis Córthaidh bheith ina shagart cúnta i bparóiste Pheadar is Póil, Great Crosby, Learpholl
Aisteoireacht ghairmiúil a bhí i gceist aige, ar ndóigh. I Learpholl a rugadh Gearóid (nó Gerald Patrick O’Loughlin) agus ba é an t-aon duine amháin é de sheisear clann nach in Éirinn a rugadh
Ag tagairt a bhí sé, is dócha, do cibé tréimhse de 1907–09 a chaith an Máilleach i Learpholl
Preispitéirigh ba ea a mhuintir ach bhain sé féin le hEaglais na hÉireann. Bhí gnó rafar tráchtála ag muintir Bhigger agus is mar gheall ar chúrsaí gnó a d’aistrigh an chlann go Learpholl agus is ann a fuair an leanbh óg bunoideachas
Phós sé Lucy Kurtz, iníon le ceimiceoir taighde a bhí go maith as sa tsaol, i Learpholl 10 Deireadh Fómhair 1893