Líon alt a bhfuil an ghné seo luaite iontu: 12
I bhFlóndras a d’fhan sé agus tugadh pinsean tríocha escudo sa mhí dó ··· Chuaigh sé ar ais chuig Flóndras an bhliain chéanna sin chun a bheith in éineacht le Róis Ní Dhochartaigh, baintreach Chafairr Uí Dhomhnaill, ach ní bhfuair sé aon deontas ansin
Ba éigean dó ceithre bliana eile a chaitheamh ag gabháil don diagacht i mBaile an Mhuilinn agus in Tronchiennes i bhFlóndras
Deir sí nach in Windsor a rugadh é, mar a dhearbhaítear de ghnáth, ach i bhFlóndras
Tar éis tamaill ar an gcúlráid i mBaile Átha Cliath theith sé thar lear i 1735 agus chuaigh go Flóndras an bhliain dár gcionn. Bhí sé ar ais i mBaile Átha Cliath i 1737–8 agus d’fhoilsigh sé an caiticeasma; The Douay Catechism in English and Irish for the use of children and ignorant people, 1738 (The Doway catechism in English and Irish for the use of schools, 1752 an teideal atá ar an eagrán atá sa Leabharlann Náisiúnta, an Béarla sa cholún clé ar gach leathanach agus an Ghaeilge sa cholún ar dheis)
Gairid ina dhiaidh sin d’imigh sé thar loch amach go Flóndras agus fuair bás mar chaptaen in arm na Spáinne tamall roimh Oíche Nollag na bliana céanna
‘Níl ann i ndáiríre’, a deir Morley, ‘ach achoimre ar ghraiméar lámhscríofa leis an Athair Proinsias Bhailis[q.v.].’ Ceann de na heachtraí is inspéise i saol Mhic Chruitín gur liostáil sé mar shaighdiúir singil i reisimint Thiarna an Chláir i bhFlóndras 12 Deireadh Fómhair 1728
Ní raibh deireadh lena thrioblóidí go fóill ach faoi Mhárta 1622 bhí sé ina chaptaen ar mhuscaedóirí i reisimint Éireannach arm na Spáinne i bhFlóndras: bhí Brian Mac Giolla Coinnigh [q.v.] ina shéiplíneach ag a dhíorma
‘Fós, nuair a bhí fir ionaid an Phápa i bhFlóndras agus sa bhFrainc siléigeach faoi chabhrú le hÉirinn, ghearáin Uaidín leis an gCairdinéal Barberini iad gur tháinig athrú ar an scéal.’ Tuairimítear go raibh bá aige leis na Sean-Ghaill agus gur laghdaigh sin ar a thionchar
‘Nuair a bhíothas ag socrú i bhfómhar 1607 cé rachadh chun na Spáinne in éineacht le hAodh Ó Néill agus cé d’fhanfadh i Lováin, leagadh amach go bhfanfadh Ó Cianáin i bhFlóndras i gcuideachta na Cuntaoise agus na bpáistí
Bhí saighdiúirí na briogáide sin i measc an tríocha mile Éireannach a d’earcaigh an Spáinn i ndiaidh ghéilleadh Luimnigh i 1651 le troid in aghaidh na Fraince i bhFlóndras
I bhFlóndras a cuireadh oideachas air ar dtús i 1630, sula ndeachaigh sé go dtí Coláiste Éireannach Lille agus ina dhiaidh sin go Douai
Trí bliana déag d'aois a bhí sé ag an am agus faoi chúram a uncail, an tAthair Christopher Cusack, a bhí sé; bhí seisean ina riarthóir ar choláistí Éireannacha don ghnáthchléir i bhFlóndras. Rinne sé staidéar i gColáiste Douai