Líon alt a bhfuil an ghné seo luaite iontu: 13
Phós sí John Sweeney, scoláire agus file, in 1949 agus bhí cónaí orthu i mBostún ··· Baineann codanna breátha eile den aiste leis an tamall fada a chaith sí i mBostún, leis an spéis a chuir sí i stair agus i mbéaloideas an Chláir, agus leis an dua a chaith sí ag aistriú an dá leabhar ón Ghaeilge
Bhí a leasdeartháir Séamus agus a dheartháir Máirtín ann le tamall roimhe. Chaith sé sé mhí ag obair i mBostún agus ag dul ar scoil go dtí Boston College san oíche ··· Chuir sé clóscríbhneoir speisialta le cumas ar shéimithe agus ar shínte fada a chomharthú á dhéanamh dó féin i mBostún
Bhuail an Craoibhín leis i rith a thurais trí Mheiriceá agus ba é a chuir in aithne é ag an bpríomhócáid i mBostún 3 Nollaig 1905. An moladh is airde is féidir a thabhairt dó gurbh é athair an léinn Cheiltigh sna Stáit Aontaithe é
Nuair a bhí sé 21 bliain d’aois chuaigh sé ar imirce go Bostún, mar a raibh a thriúr deirfiúracha ag cur fúthu
Go dtí gur phós sí ar an míntír níor éirigh leis í a chur as a cheann. Chuaigh sé ar imirce go Bostún ach theip ar a shláinte
Bhí sé tréimhse i mBostún lena dheartháir Tomás agus bhí ag aistriú ó phost go post ansiúd agus i Nua-Eabhrac; cuid dá thinneas a bheith corrthónach míshuaimhneach
na Gaillimhe] i 1969.’ Tar éis bunscolaíochta agus meánoideachais ar an gCeathrú Rua chaith sé tamall i Sasana sula ndeachaigh sé go Bostún mar ar chaith sé tuairim is deich mbliana
Fuair a hathair bás i 1925 agus an bhliain dár gcionn chuaigh sí go Bostún
Cuireadh oideachas air in Obaireadhain agus i nDún Éideann sular aistrigh an teaghlach go Bostún ar dtús agus ar ball go Ceanada
Bhí sí in aghaidh an tSaorstáit sa Chogadh Cathartha ach chaith tamall maith fada ón am sin amach ag tabhairt aire do theaghlach Risteáird Uí Mhaolchatha [B5]. Chaith sí an tréimhse 1927-66 i Stáit Aontaithe Mheiriceá, tamaill ag obair in ospidéil i mBoston, tamaill eile mar altra i monarcha muinisin agus san aerfhórsa in Missisippi
Gnóthaigh an dráma sin ‘Tony.’ Agus neamhspleáchas na Stát Aontaithe á chomóradh in 1976, léirigh sé The plough and the stars le Seán O’Casey i Nua-Eabhrac, in Washington agus i mBostún
Faoi mhí na Bealtaine 1850 bhí Bostún sroichte aige, cathair a bhí ag cur thar maoil le hÉireannaigh
Ar na cláir a raibh baint aige leo, tá Finisterre (2000), clár faisnéise faoi theanga agus cheol na Briotáine, Na h-Eilthirich (1999), clár faisnéise faoin imirce ó Albain go Meiriceá Thuaidh ar BBC Alba, Pádraig Feiritéar (1998), clár faisnéise ar RTÉ, agus Eadrainn (1983), ar RTÉ. Ba Leas-Uachtarán é ar Chumann na Gaeilge i mBostún ó 1979 go 1984 agus d’eagraigh sé an chéad fheis a bhí acu