Líon alt a bhfuil an ghné seo luaite iontu: 25
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Ní raibh aon Sasanach a d’fhág lorg chomh mór ar léann na Gaeilge is a d’fhág Flower, agus is ar éigean scoláire Gaeilge d’aon chineál a bhí chomh báúil le pobal Gaeltachta is a bhí seisean le muintir an Bhlascaoid. Scríobh H.I ··· Tá cuntas ar chaidreamh Flower ar mhuintir an Bhlascaoid, agus ar Thomás Ó Criomhthain go háirithe, ag Muiris Mac Conghail in The Blaskets: a Kerry island library (1987) ··· Thug sé léachtanna in ollscoileanna móra Mheiriceá sna 1930idí agus cibé táillí a fuair sé bhronn iad ar mhuintir an Bhlascaoid. Ceapadh é ina léachtóir le Gaeilge in Ollscoil Londan in 1913 ··· Scaipeadh a luaithreach sa Bhlascaod. Ní raibh de locht le fáil air ag a chara H.I ··· Bhí mac agus beirt iníonacha aige. Is dóigh gur mar gheall ar an mBlascaod is mó a bheidh cuimhne air
I leabhar sin Uí Chonaire tá cnuasaithe na haistí eolais agus cúlra, tuairimíochta, pearsanta, cuimhneacháin agus critice is tábhachtaí dár scríobhadh i dtaobh Thomáis agus a shaothair, agus i dtaobh an Bhlascaoid, ó 1908 i leith ··· Chaith sé a shaol le hiascaireacht agus le hobair laethúil an talmhaí sa Bhlascaod ··· Thug Carl Marstrander[B4] cuairt ar an mBlascaod Mór in 1907
Ba é an duine ab óige é den triúr scríbhneoir ba mhó cáil ón mBlascaod ··· ‘Do rugadh Muiris ar an gceathrú lá d’Fheabhra 1904 san Bhloscaod Mhór ··· D’fhág sé an Blascaod i Márta 1927 agus tar éis oiliúna mar gharda cuireadh go dtí Indreabhán, Co
Deirtear in Who’s Who: ‘War service in the British Imperial Censorship, Bermuda (Uncommon Languages), 1942-44; in the US censorship 1944.’ Flower a bhrostaigh é chun dul go dtí an Blascaod i 1932 ··· I’d be glad to hear your Name is famous as Blátin’s [Flower] Name.’ Luaitear deirfiúr le Jackson sna litreacha agus deir Almqvist: ‘Ba í sin Christine Hurlstone Jackson, a línigh agus a dhathaigh roinnt pictiúirí den scoth de Pheig agus de shaol an Bhlascaoid ··· Thug Christine agus a fear céile, Thomas Waddicor, cuairt ar Kenneth ar an mBlascaod
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Duine de scríbhneoirí an Bhlascaoid ··· In Coláiste Moibhí, 2002, deir Risteárd Ó Glaisne: ‘Duine Máire Ní Ghuithín, Bean Labhráis Uí Chíobháin, a d’aithneodh an fhíor-uaisleacht seachas an uaisleacht thacair, agus is cosúil gur aithin Máire de Rút, gur mhór aici tíolacaí flaithiúlachta agus éirime an chailín óig ón mBlascaod Mór freisin.’ Thugadh scoláirí an choláiste cuairt ar Chorca Dhuibhne agus bhuaileadh siad le Máire
Tuairim an ama a d’fhill sé is ea a tháinig Máire Ní Chinnéide[B2] go dtí an Blascaod agus a thathantaigh sí ar a mháthair scéal a beatha a chur á scríobh ··· Dhealródh sé go raibh sé ina chónaí san oileán go fóill nuair a scríobh sé é; is é An Blascaod Mór an seoladh a thugtar sa réamhrá
Tar éis dó céim a bhaint amach d’éirigh leis an ard-dioplóma san oideachas a fháil in 1950 agus céim mháistir in 1959. Ó Iúil 1947 go dtí gur bánaíodh an t-oileán in 1953 chaitheadh sé laethanta saoire sa Bhlascaod agus sin in ainneoin an dua mhóir a bhain leis an turas áirithe sin ó Dhroichead na Bandan
Chaith sé tamall i gCorca Dhuibhne faoi scéim Choiste na bPáistí, thug cuairt ar an mBlascaod Mór, áit ar réitigh Peig Sayers cáca gridille agus tae dó. Tar éis na bunscoile, i bhfómhar na bliana 1936, thug Seán Óg Ó Ceallacháin aghaidh ar Choláiste Mhuire i gCearnóg Parnell
Léirigh an File, chomh maith, an tionchar a bhí ag na cuairteoirí ar thraidisiún béil an Bhlascaoid Mhóir
Chaith sé samhradh na bliana 1943 ar an mBlascaod Mór, agus b’in an chéad uair a raibh teagmháil aige leis an nGaeilge mar theanga labhartha laethúil. Thug Douglas faoin Léann Ceilteach i gColáiste na Tríonóide, áit a raibh sé ina eagarthóir ar an iris liteartha Icarus
Orthu siúd ar bhailigh sé ábhar uathu bhí Pat Chanair Ó Conchúir as Baile Dháith mar aon le Seán agus Muiris Mhaidhc Leán Ó Guithín, beirt dhearthár as an mBlascaod a raibh seanchas mara go leor acu. Bhí Domhnall fós ag teagasc i nDroichead Átha nuair a thug sé féin agus Ger Ó Cíobháin as na Gorta Dubha faoi thuras rámhaíochta timpeall na hÉireann i naomhóg in 1975, aistear 1,800 míle a thóg os cionn seacht seachtaine orthu
‘Chaitheadh an tOllamh Breatnach agus a líon tí tréimhsí saoire i nDún Chaoin agus bhí spéis nach beag aige i muintir an Bhlascaoid agus is minic a thugadh sé cuairt orthu i rith na mblianta deireanacha a raibh daoine ina gcónaí ar an oileán sin’ (Micheál de Mórdha in Foinse 13 Bealtaine 2001)
In Ionad Oidhreachta an Bhlascaoid i Meán Fómhair 2002, thugadh sé léacht ar ghnéithe dá shaol is dá shaothar
Deirtear freisin gur di siúd, agus í i dteach an Rí sa Bhlascaod, a bhí Desmond FitzGerald ag tagairt ina Memoirs, 1969: ‘When I had been on the island for some time another visitor arrived, a lady from Dublin
Ba ghá eolas ar an nGaeilge, ar ndóigh, agus bhí cuairteanna tugtha aige ar Árainn agus ar an mBlascaod
English expressions are translated directly and all the progressive men in the district speak English’. Sa Bhlascaod bhí an Rí agus cuid mhaith de na hoileánaigh ag fáiltiú roimhe
Tar éis ceithre mhí i nDún Chaoin thug sí cuairt ar an mBlascaod. In An tOileán a bhí (1978) tugann Máire Ní Ghuithín an pictiúr seo dúinn: ‘Cé go raibh sí ó Pháras na Fraince ba dhóigh leat gur chailín ón oileán í, bhí sí chomh híseal simplí sin ina meon
I mBun an Bhaile sa Bhlascaod a bhí cónaí orthu. Chuartaigh Muiris Mac Conghail Daonáireamh 1901 agus deir (The Blaskets: a Kerry island library, 1987) go raibh Peig, Peatsaí agus agus a dtriúr leanbh in aontíos le scata de mhuintir Pheatsaí agus gurbh é athair Pheatsaí a bhí ina cheann teaghlaigh
Chaith sé tamall ar an mBlascaod Mór in 1919 agus tamall eile in 1920
Mhol An Seabhac dó tamall a chaitheamh sa Bhlascaod
Ar an 13ú lá den mhí sin a bádh Eibhlín Nic Niocaill agus Dónall Ó Criomhthain agus ó tharla an tAthair Jones sa Bhlascaod ag an bpointe ama sin bhí lámh aige sna coirp a thabhairt i dtír
Go nuige sin is ag díriú ar phost státseirbhíse a bhí sé agus bhí an oiread sin duaiseanna agus scoláireachtaí gnóite aige gur ró-dhócha go n-éireodh leis a leithéid de phost a fháil. Ba é Fionán Mac Coluim a mhol dó dul go dtí an Blascaod agus mhaíodh sé gur túisce ná na scoláirí móra a chuir sé eolas ar an oileán. Fuair sé post faoi Chonradh na Gaeilge i nGráig na Manach in 1905
Le sé bliana anuas bhí na laethanta saoire caite aige i mBéal Átha an Ghaorthaidh, ar an mBlascaod, i gCúil Aodha agus sna Déise
D’fhaightí lochtanna eile air: cé go dtugadh sé cuairteanna ar an mBlascaod, nach raibh sé in Albain ná i gcodanna eile den Ghaeltacht; gurbh i mBéarla a d’fhoilsíodh sé an saothar ba thábhachtaí; go raibh sé caolaigeantach (a ndúirt sé, mar shampla, i dtaobh Mherriman in Gadelica: “His rule of life consisted of the gratification of the lower appetites”)
In Leoithne Aniar, 1982 tá agallamh a rinne sí le Pádraig Tyers i dtaobh na mblianta a chaith sí sa Bhlascaod