Líon alt a bhfuil an ghné seo luaite iontu: 68
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Ba é Erik-Valentin Sjoestedt, comhairleoir speisialta in ambasáid na Sualainne i bPáras, a hathair agus ba de bhunadh na Corsaice a máthair, Leonie Bernardini, scríbhneoir ··· In An tOileán a bhí (1978) tugann Máire Ní Ghuithín an pictiúr seo dúinn: ‘Cé go raibh sí ó Pháras na Fraince ba dhóigh leat gur chailín ón oileán í, bhí sí chomh híseal simplí sin ina meon ··· Is mar seo a d’aistrigh Seán Ó Lúing ón bhFraincis: ‘But on the evening of 26 December, following a fresh onset which gave no warning sign, on this occasion, to forestall it, she submitted herself to a cruel death, which at least did not allow her time to suffer’. San École des Hautes Études i bPáras a bhí sí ag obair ··· Sjoestedt: in memoriam, Paris (1941)
Ceapadh é féin ina Cheann Comhairle an lá dár gcionn, agus ina thoscaire go Páras ··· Ainmníodh é féin mar bhall den toscaireacht sin agus chaith sé ó 4 Feabhra go dtí an Sos Cogaidh in Iúil 1921 i bPáras agus sa Róimh ··· Is i bPáras a léigh sé téarmaí an Chonartha
Ag am a bháis bhí beathúnas pharóiste Saint-Merri i bPáras aige ··· D’éag MacGeoghegan i bPáras 30 Márta 1764. Pléann Geoghegan na foinsí ar tharraing sé astu: Peter Lombard, Seathrún Céítinn[q.v.], Thomas Messingham[q.v.], Pilib Ó Súilleabháin Béarra[q.v.], Aodh Mac an Bhaird[q.v.],Michél Ó Cléirigh[q.v.], David Rothe[q.v.], Seán Mac Colgáin[q.v.], James Ussher[q.v.], John Lynch[q.v.] agus Ruairí Ó Flaithbheartaigh[q.v.] ··· ‘MacGeoghegan also prided himself on his knowledge of the Irish language, and criticised a number of writers on Ireland on their inability to understand Gaelic.’ Dhealródh sé gur cheadaigh sé Leabhar Mór Leacáin i bPáras ach go bhfuair sé deacair é a léamh (Moore)
I bPáras dóibh d'éirigh Pádraig cairdiúil le hAodh Mac an Bhaird[q.v.] ··· Mar a dúirt Ó hÓgáin (Irish Ecclesiastical Record, Samhain 1870): 'The same ideas that quickened the energies of Ward, had already found an echo in the heart of Fleming, and when the former made known his project of laying the foundations of Irish hagiology by collecting together all the original acts of the Irish saints, and the other monuments connected with the history of his native land, Father Fleming at once promised to lend his eamest co-operation in thus promoting the hallowed glory of Ireland.' I bPáras freisin a casadh orthu Thomas Messingham C.Í ··· Lean Mac Aingil agus an Pléimeannach dá dturas chun na Róimhe agus ó Clairvaux, Lyon agus ón Róimh chuireadh an Pléimeannach litreacha chuig Mac an Bhaird i bPáras agus i Lováin
Lean sé den staidéar in Munich, Beirlín, Páras (École des chartes), an Háig … agus thug Ollscoil Munich D.Phil dó in 1924 ··· In 1924 ceapadh é ina Ollamh le dlí-eolaíocht agus leis an dlí Rómhánach sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, ach d’fhonn go leanfadh sé den staidéar san École des chartes ní dheachaigh sé i mbun an phoist go dtí 1926 agus bhí ann go 1945, cé go raibh sé ag obair, mar a fheicfear, sa Ghearmáin agus sa Bhreatain ar feadh tréimhsí i rith an ama sin. Is i bPáras a casadh air Sir Paul Vinogradoff, Rúiseach, ollamh cáiliúil le dlí-eolaíocht in Oxford, agus d’áitigh seisean air a aigne a dhíriú ar sheandlíthe na hÉireann
Gairid roimh a bhás rinne sé sraith d’agallaimh theilifíse do RTÉ. I dtús 1986 bhí a bhean Catherine tar éis aistriú go Páras, an áit ar rugadh í, agus ba mhinic ansiúd ar feadh tréimhsí fada é as sin ar aghaidh ··· D’imigh an bheirt acu go Bogatá sa Cholóim in Iúil 1990 agus níor fhill ar Pháras go dtí 8 Meán Fómhair 1990
Faoi 1622 bhí sé i bPáras mar chompánach ag oide faoistine Bhanríon na Fraince agus ag múineadh fealsúnachta nó diagachta i gcoinbhint na bhFroinsiasach sa chathair sin ··· Chuaigh an bheirt acu chun cainte leis an Athair Thomas Messingham[q.v.], reachtaire Choláiste na nGael i bPáras, a bhí cheana féin i mbun leabhar a scríobh ar bheathaí naoimh na hÉireann
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 D’fhoilsigh an file seo graiméar agus stair i mBéarla agus thug an oiread sin cúnaimh do Chonchubhar Ó Beaglaoich[q.v.] i bPáras agus é ag scríobh The English Irish dictionary: an foclóir Bearla Gaoidheilge (1732) gur meas comhúdair a bhíonn air de ghnáth ··· Is é a bhaineann sé as an dán gur mhaith le comrádaithe an fhile, agus iad ag ól sláinte a chéile um Nollaig, a chlos go raibh cogadh idir an Fhrainc agus Sasana á thuar, in ainneoin na síochána a bhí le tamall eatarthu. I bPáras chuir sé aithne ar Chonchubhar Ó Beaglaoich, agus chabhraigh leis chun an foclóir a scríobh
Bhí caidreamh aige in Douai agus arís i bPáras le David Rothe ··· Bhog sé go dtí an coláiste Éireannach i bPáras agus bhain céim mháistir ann i 1613 agus fuair dochtúireacht ar ball ón Sorbón
Fuair sé oiliúint i gColáiste Bheinidictigh Shasana in Douay agus ina dhiaidh sin i mainistir Naomh Edmund i bPáras mar ar chuaigh sé isteach san ord ··· Nuair a bhí an caileandar á leasú agus an ‘stíl nua’ á tabhairt isteach chuaigh rialtas na Breataine i gcomhairle leis. Bhí sé ina phrióir ar mhainistir Naomh Edmund i bPáras 1749–53
Chaith sé an tréimhse c.1720–38 sa Fhrainc agus sa Spáinn: tamall ina ábhar sagairt i gColáiste na nGael in Toulouse in 1725–6: ó 1727 go 1731 ag obair mar shagart sa cheantar céanna: tamall eile ag déanamh léinn in Toulouse agus sa Sorbón: tamall eile fós ina oide tí ag na huaisle agus bhí tamall i dteach Arthur Dillon (1670–1733), gníomhaire Shéamuis III i bPáras ··· Ar 12 Lúnasa 1764 scríobh sé litir i bhFraincis ón mBruiséil chuig an gCairdinéal Joseph Maria Castelli, Maor an Congregatio de Propaganda Fide, agus mhínigh gur chun leasa spioradálta an phobail Éireannaigh a bhí an foclóir á scríobh aige, nach raibh aon airgead fágtha aige tar éis dó sparáin a bhunú do choláistí na nGael i bPáras agus i Lováin, go mba mhór an chabhair 150 nó 105 scudi Rómhánacha féin agus go bhféachfadh sé féin le fuíollach chostas na clódóireachta a fháil óna chairde
Fuair Henri scolaíocht in Nancy agus i bPáras, agus fuair scoláireacht go l’Ecole des Chartres mar ar bhain sé dioplóma mar chartlannaí pailéagrafach amach ··· D’éag sé i bPáras ar 26 Feabhra 1910
Cháiligh sé mar lia i bPáras agus phós iníon leis an gCunta D’Eon i 1757 ··· Bhí liostaithe aige i Reisimint an Bhreathnaigh den Bhriogáid Éireannach agus ar bhás an Chunta d’Eon is chuige a tháinig an t-eastát fairsing i mBurgundy gona fhíonghoirt thorthúla.Bhí teach áirgiúil i bPáras aige agus chuir easportáil bhrabúsach a fhíona féin ar chumas dó a bheith ag meascadh le huaisle na cathrach
Ansin chuaigh sé go Leyden, go Páras agus go Londain ag foghlaim na máinliachta ··· Scríobh sé a thráchtas ar ghalair súl le linn dó a bheith i bPáras
Meagher: ‘His square, broad frame; his frank, gay, fearless look; the warm, forcible, headlong earnestness of his manner; the quickness and elasticity of his movements; the rapid glances of his clear, full eyes; the proud bearing of his head; everything about him struck us with a brilliant and exciting effect, as he threw himself from his saddle, and tossing his bridle on his arm, hastened to meet and welcome us.’ Ní raibh sé i láthair i mBaile an Gharraí ach lean sé air ag treallchogaíocht ar feadh tamaill ghairid sular chuir sé a lucht leanúna abhaile gur thug a fheirm dá dheirfiúr Jane, a bhí pósta ar Shéamus Móinbhíol i mBaile Uí Dhuinn, agus gur éalaigh go Páras ··· Le James Stephens bhí sé páirteach sa chorraíl i bPáras um Nollaig 1851
Ach i gceann tamaill fuair sé le huacht beagán airgid a lig dó dul go Páras ··· I bPáras thug J
Bhí sé tamall de bhlianta ansin i bPáras ina chomhfhreagróir ag páipéar Caitliceach de chuid Sasana ··· Ar a shlí abhaile shiúil sé ó Mharseilles go Páras
Chuireadh sé na fillte beaga á ndéanamh i bPáras d’aon ghnó chun go dtuigfeadh táilliúirí na Fraince a fheabhas a bhí éadach na hÉireann
Bhí sé tamall i Scoil Ullmhúcháin Mr Wall i Maigh Chromtha (mar a raibh an tAthair Peadar tuairim an ama chéanna), tamall i gColáiste Cholmáin i Mainistir Fhear Maí agus tamall, b’fhéidir, ar scoil i Sasana sula ndeachaigh sé isteach i gColáiste na nGael i bPáras
Ba í ionadaí na hÉireann í ag Comhdháil UNESCO i bPáras 1949. Pianadóir maith ba ea í agus an-spéis aici i gceol, sa cheol traidisiúnta go háirithe
Chaith sé tamall i bPáras freisin
Bhí an máithreánach déanta aige, agus bhí an Fhraincis foghlamtha aige i bPáras, mar a raibh aint aige sna mná rialta
Ba é seo an chéad uair ina chónaí é in aon chathair mhór seachas Páras. Bhí sceits bheathaisnéiseach ag an Irish Times tamall roimh a bhás agus dúradh ann: ‘He is the rarest of phenomena, the scholar-poet, churchman, translator, mathematician, patriot, administrator, all under one strong thatch of grizzled hair
Tháinig sé faoi thionchar Joseph Vendryes [q.v.] i bPáras agus faoi 1925 bhí post aige sa Sorbonne
Is le linn di bheith i bPáras a thosaigh a spéis sa Rúisis. Faoi na luathfhichidí bhí cónaí uirthi in árasán i Sráid Grafton, Baile Átha Cliath
O’Neill Lane le Seaghan Mac an tSionnaigh in 2014. Deirtear gur fhostaigh Times Londan mar chomhfhreagróir é agus go mbíodh sé ar feadh na mblianta ag obair dóibh i bPáras (sa liosta de na síntiúsóirí sa chéad eagrán dá fhoclóir liostaíonn sé a chol ceathrar Aeneas O’Neill, The Times, Páras)
Faoi Windisch [q.v.] i Leipzig, faoi Zimmer [q.v.] i mBeirlín, agus faoi Gaidoz i bPáras bhí sé ag foghlaim leis
a ghnóthú chuaigh sé go Páras ar scoláireacht
Fuair sé post comhfhreagraí do Sheán Mistéal i bPáras agus tá sé luaite in The Jail Journal
Thug sé eolas ann freisin ar an oideachas a fuair Brian i gColáiste na Tríonóide agus ansin i bPáras agus in Marburg sa Ghearmáin
I gColáiste na nGael i bPáras ansin ar feadh ceithre bliana gur oirníodh é in 1871
Rinne sé staidéar i bPáras, Oxford agus Cambridge; ghnóthaigh sé BA in Cambridge 1562/3 agus MA i 1567
Chuaigh a athair le cúrsaí gnó. I mBaile Átha Cliath a rugadh é agus cuireadh oilíúint dochtúra air i bPáras ar dtús
Bhí sé ina shéiplíneach ag máthair Shéarlais II i bPáras
D’éag sé i bPáras 20 Iúil 1747 (Mhág Craith)
D’fhreastail sé ar chliarscoil Naomh Uinseann i gCorcaigh roimh dhul go Coláiste na nGael i bPáras
B’fhéidir gurbh in é a thug air dul chun cónaithe i bPáras i Lúnasa 1948 agus é ar intinn aige foghlaim chun bheith ina scríbhneoir lánaimseartha
Chuaigh sé le sagartacht agus b’fhéidir gur chaith sé tamall i bPáras
Agus dhealródh sé go raibh sé an-mhíchúramach i gcúrsaí airgid; tuairiscíodh uair go raibh lámhscríbhinní Gaeilge uile cheantar Inis Díomáin ceannaithe aige agus ansin gur fhág sé i ngeall iad i dtithe ósta ar fud an Chláir (féach ‘Collectors of Irish Manuscripts’ le Nessa Ní Shéaghdha in Celtica XVII). Ar feadh i bhfad creideadh gur thug sé Páras air féin arís agus gurbh ann a d’éag sé tuairim 1860
Bhí spéis aige sa Sanscrait agus chuir an rialtas go Páras é chun a thuilleadh staidéir a dhéanamh
I bPáras a rugadh é 28 Iúil 1842
Dochtúir i bPáras, a raibh de cháil air go raibh sé báúil leis na hÉireannaigh Aontaithe, ba ea an deartháir eile aige, Dan
Bhí sé ina ollamh i gColáiste na nGael i bPáras in 1836-41
Chaith sé 16 bliain i bPáras mar mhinistir taidhleoireachta le lánchumhacht: deirtear go raibh an-tionchar aige ar an Rí Napoleon III
Nuair a tháinig feabhas éigin ar chúrsaí airgid bhog sé go Páras agus is ann a fuair a leanaí scolaíocht
Fuair sé oiliúint sagairt i gColáiste na nGael i bPáras
214 díobh a chóipeáil sé in Bibliotheque du Roi, Páras, obair chúig mhí a loiteadh nuair a dódh na Ceithre Cúirteanna in 1922
Chorcaí, i 1757 agus ansiúd arís agus i mBaile an Toireadh i 1761, mar a raibh a phátrún an tEaspag Seán Ó Briain[q.v.] ag cur faoi, san Fhrainc i 1765 agus i 1771 i bPáras
Chuaigh sé go Páras i 1710 agus i 1722 ceapadh é ina Mhaor ar Choláiste na nGael
In Thirty-second Report of the Deputy keeper of the Public Records , 1871 dúradh faoi: ‘Of the importance of this manuscript as a means of enabling the historian of the Irish war of 1641 to strike the balance of truth between the conflicting narratives, it is impossible to speak too strongly.’ B’as Deasmhumhain don Athair Riobard Ó Conaill agus cuireadh oideachas air in Bordeaux agus i bPáras
Dhún na nGall, in aice an tsráidbhaile féin, a rugadh é ach síltear anois gurbh é an Jacobus Gallagher é a fuair céim mháistir i bPáras 2 Lúnasa 1715 agus arbh as deoise na Cille Móire dó
Fuair sé oiliúint i bPáras agus ann a oirníodh é
In Beziers a rugadh é 6 Deireadh Fómhair 1907, ach is i bPáras a chaith sé an chuid is mó dá óige
Feirmeoir láidir a athair agus cuireadh go Coláiste na nÉireannach i bPáras é
Um Cháisc 1584 dúradh leis dul go Páras mar ar tugadh litreacha dó le hiompar chuig Rí Séamus VI na hAlban
Is faoina thionchar a bunaíodh coláistí Froinsiasacha i bPrág, i bPáras, in Vielun sa Pholainn agus in Capranica na hIodáile
Nuair a ceapadh Peadar Craobhach ina Ardeaspag ar Bhaile Átha Cliath ainmníodh Mac Sleighne mar chomharba air i gCorcaigh agus Cluain i 1693 ar mholadh Shéamuis II; bhí aithne ag Mac Sleighne ar an gCraobhach nuair a bhí siad beirt ina mic léinn i bPáras
As sin chuaigh sé go Páras agus bhí ag múineadh i gcoláistí éagsúla ann
Deir sé sa bhrollach: ‘Scríobhadh an leabhar seo in áiteanna éagsúla amhail Baile Átha Cliath, Doire Iorais, Páras, Lyons, Sydney agus Londain.’ Thosaigh sé ar an scríbhneoireacht i gColáiste Iognáid nuair a d’iarr an tAthair Eric Mac Fhinn[B8] air aiste faoi dhíospóireachtaí scoile a sholáthar in Ar Aghaidh
Thug scoláireacht taistil sna nua-theangacha go Páras é in 1938 agus bhí sé ag plé leis an léann Ceilteach, le litríocht mheánaoise na Laidine agus le hábhair eile san École des Hautes Études sa Sorbón agus dhéanadh freastal ar léachtaí Joseph Vendryes[B4] faoin teangeolaíocht
D’éirigh leis thar barr.’ Bhí an ról céanna aici sa bhundráma Béarla i mBaile Átha Cliath, i bPáras, i Londain, agus i 1954 bhuaigh sí duais an Evening Standard dá bharr. Rólanna eile a bhain cáil amach di ba ea Juno in Juno and the Paycock agus Pegeen Mike in The Playboy of the Western World
Rinne sé staidéar i bPáras agus, faoi Carl Marstrander [B4], in Osló
Sa bhliain chéanna sin ag comhdháil teangeolaithe i bPáras phléigh sé le Brian Ó Cuív [q.v.] agus le Gearóid Ó Murchadha [B2] an phráinn a bhí le hatlas teangeolaíoch na hÉireann a thionscnamh
Chaith sí bliain i bPáras ag déanamh staidéir ar theangeolaíocht faoi Joseph Vendryes[B4] agus ar litríocht mheánaoiseach na Laidine
Níorbh annamh dó léachtaí a thabhairt nó drámaí a stiúradh anseo is ansiúd sna Stáit, i dTalamh an Éisc, i bPáras nó i Londain
Bhí an caidreamh eatarthu bunaithe ar an diasúnacht, domhan an spioraid, agus an náisiúnachas Éireannach. Ar 11 Eanáir 1890 i bPáras, mar a raibh árasán aici ag 61 Avenue Wagram, rugadh mac do Maud
Chaith sé tréimhse mar scríbhneoir cónaitheach i bPáras (2003 agus 2012); in Ionad Cultúrtha Bhaile Bhuirne (2005); agus i gColáiste Phádraig, Droim Conrach (2011 agus 2012)
Eagraíodh taispeántais do phéintéirí Thoraí i mBéal Feirste, Baile Átha Cliath, Dún Éideann agus Páras