Líon alt a bhfuil an ghné seo luaite iontu: 32
Faoi Aibreán 1898 bhí post aige — agus is minic ‘Sweeney’ mar shloinne air go fóill—i Mainistir Fhear Maí, mar chléireach dlí in oifig Mhaignéir, aturnaetha, agus gheall sé a dhícheall a dhéanamh chun craobh a bhunú sa bhaile sin (Fáinne an Lae 16 Aibreán 1898) ··· Níl amhras ach gurb é an Patrick Sweeney (29) é, cléireach dlí a rugadh i bPort Láirge agus a bhí, dar le tuairisc Dhaonáireamh 1901, singil agus Gaeilge aige agus é ar lóistín i dteach tábhairne/siopa grósaera i Lána an Bhainc, Mainistir Fhear Maí. Ba é a bhí i gceannas an chruinnithe ag ar bunaíodh comhairle contae Chonradh na Gaeilge i gCorcaigh (idem 5 Deireadh Fómhair 1901) ··· In Banba, Bealtaine 1902, d’fhoilsigh sé ‘Cois Abha Mhóire’, amhrán a bhailigh sé ó Mháire Ní Chrotaigh. Scríobh Donnchadh Ó Laoghaire[B1] faoi in aiste dar teideal ‘Gluaiseacht na Gaeilge i Mainistir Fhear Maí’ (An Claidheamh Soluis 20 Nollaig 1902): ‘Is é Pádraig Mac Suibhne an “Réalt Eoluis” atá acu, agus is dócha, mura mbeadh é sin, go mbeadh sé thiar orthu
I Mainistir Fhear Maí, Co ··· D’fhreastail sé féin agus a dheartháireacha ar scoil i Sráid Bhríde (Sráid na Beairice Thiar tráth) i Mainistir Fhear Maí ··· B’as na Mainistir Fhear Maí dá bhean Maidí Devine
Deirtear gurbh amhlaidh a chuir a deartháir faoi chúram Shéamuis í agus iad ag taisteal go Corcaigh agus go raibh siad ag ól fíona i dtábhairne i Mainistir Fhear Maí ··· Cotter was present, but evidently not implicated, and yet his enemies made it the basis of a conspiracy to put him out of the way, being a dangerous enemy at a dangerous time.’ Luann an bheirt an méid seo a leanas: gur mac le Sir Alan Brodrick ba ea an breitheamh a bhí i gceannas na trialach; go raibh baill Chumann na gCarad líonmhar san fhaicsean Oráisteach i gCorcaigh; gur ar son Shéamuis Óig a bhí formhór na fianaise a tugadh; gur tháinig iarracht éigin de mheisce ar Elizabeth sa tábhairne i Mainistir Fhear Maí; gur tugadh fianaise gur chualathas í a rá nach raibh fírinne ar bith sna líomhaintí: gur impigh a máthair ar na húdaráis gan é a chrochadh. Ach deirtear in Oxford Companion to Irish History, 1998: ‘His execution in 1720 ..
I Mainistir Fhear Maí bhí sé ag sclábhaíocht d’fheirmeoir láidir dar sloinne de Nógla nuair a fuarthas amach, más fíor, go raibh eolas aige ar Bhéarla agus na teangacha clasaiceacha ··· Liostáil sé san arm sa Mhainistir
Ba é Cormac an ceathrú duine de sheachtar clainne, ceathrar buachaillí agus triúr cailíní. B’fhéidir gur mar gheall ar na gaolta sin a thosaigh Cormac ag foghlaim Gaeilge as leabhair Uí Ghramhnaigh nuair a bhí sé 17 mbliana d’aois agus é réidh leis an meánscolaíocht i Mainistir Fhear Maí (1895–97) agus i gCarraig an Tobair (1897–1901) ··· Timpeall an ama seo bhíodh sé i láthair ag feiseanna na Mumhan, an filleadh beag air agus é ag baint duaiseanna sna comórtais rince. Faoi 1908 bhí post aige i gColáiste Cholmáin i Mainistir Fhear Maí
Ó 1852 go 1855 bhíodh sé ag freastal ar scoileanna Charraig an Ime agus Mhaigh Chromtha; ó 1855 go 1859 bhí sé ag foghlaim i scoileanna Laidine i Maigh Chromtha agus i gCeann Toirc; chaith sé dhá bhliain ansin i gColáiste Cholmáin i Mainistir Fhear Maí sula ndeachaigh sé go Maigh Nuad in 1861 ··· Bailíodh airgead chun uirlisí ceoil a cheannach agus fostaíodh saighdiúir i Mainistir Fhear Maí chun ceol a theagasc
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 I Sráid Phádraig, Mainistir Fhear Maí, mar a raibh siopa agus teach ósta ag a hathair James Aherne, a saolaíodh í 31 Márta 1895 ··· Mhúineadh sí rang sinsearach Chonradh na Gaeilge i Mainistir Fhear Maí, le linn di bheith ar saoire, dar le Pádraig Ó Braoin in An dá shaol, 1983. Bhí a céad phost aici i gCoillte Mach agus ansin fuair sí post múinteora sa chlochar Ursalach i nDurlas
Idir 1912 agus 1920 chaith sé tréimhsí gairide ag múineadh sa Mhainistir Thuaidh i gCorcaigh, i gColáiste Cholmáin i Mainistir Fhear Maí, i gColáiste Sheosaimh i mBéal Átha na Sluaighe, i gColáiste na Toirbhearta i gCorcaigh, agus i gcoláiste in Greenock i nGlaschú
Ba í Catherine Nunan ó Mhainistir Fhear Maí an dara bean
Más fíor sin, b’fhéidir go raibh sé ar an gcéad duine riamh a fuair meánoideachais trí mheán na Gaeilge. Chaith sé an tréimhse 1909–10 mar oide sóisearach i gColáiste Cholmáin, Mainistir Fhear Maí
Bhí sé tamall i Scoil Ullmhúcháin Mr Wall i Maigh Chromtha (mar a raibh an tAthair Peadar tuairim an ama chéanna), tamall i gColáiste Cholmáin i Mainistir Fhear Maí agus tamall, b’fhéidir, ar scoil i Sasana sula ndeachaigh sé isteach i gColáiste na nGael i bPáras
Do fuair tabhairt suas i gColáiste Cholmáin i Mainistir Fhear Maí
Bhí sé ar scoil i gColáiste Cholmáin, Mainistir Fhear Maí
Bhí sé ar an gcéad bhuíon mac léinn a d’fhreastail ar Choláiste Cholmáin, Mainistir Fhear Maí, in 1858
Tar éis bunoideachais sa sráidbhaile chuaigh sé go Coláiste Cholmáin i Mainistir Fhear Maí
Chaith sé tuairim 14 bliana ina mhúinteoir taistil i nDún Mánmhaí, Sciobairín, Mainistir Fhear Maí, i gColáiste Charraig an Chabhaltaigh i gContae an Chláir, agus i mBaile Átha Luain
Scríobh Seán Ó Ciarghusa[B2] (‘Leac Logha’) in Leader 18 Meitheamh 1932 go dtéadh Micil in éineacht leis an bhFear Mór go dtí coláistí i bPort Láirge, i Mainistir Fhear Maí agus Mala mar fhianaise ar an saibhreas Gaeilge a bhí ar fáil
Anuas go dtí 1922 bhí sé ag obair mar mhúinteoir agus mar thimire i gContae Chiarraí, i gceantar Mhainistir Fhear Maí, agus sna Déise
I Mainistir Fhear Maí a bhí sé ar scoil sula ndeachaigh sé go Coláiste na Tríonóide (1839-43) mar ar éirigh sé cairdiúil le Thomas Davis
I nDrom Liath, le hais Bhaile an Daingin, idir Baile Mhistéala agus Mainistir Fhear Maí, a rugadh é
Scríobh Nessa Ní Shéaghdha alt dar teideal ‘John O’Mahony’s Irish Hand’ in Sages, saints and storytellers: Celtic Studies in honour of Professor James Carney, 1989 in eagar ag Donnchadh Ó Corráin, Liam Breathnach agus Kim McCone; tá trácht ann ar dhán le Séamus Ó Loingsigh a scríobh sé síos: baineann sé le cath faicseanaíochta in aice le Mainistir Fhear Maí tuairim 1818. I gCluain Choille i bparóiste Chill Ghalláin, Co
agus ar ócáid amháin nuair a bhí gorta ag bagairt ar Mhainistir Fhear Maí chuir sé £300 ag triall ar údarás an bhaile.’ Ní raibh sé sásta glacadh le teideal ná le honóracha ar bith. Bhí an dúspéis aige sa diagacht agus i gcúrsaí creidimh
Ba léir do na díolaimeoirí an ceangal idir Seán Clárach is an neach “fireann/baineann”, ach is dócha gur leasc leo a admháil go mbeadh “aon mhírialtacht” mar sin le cur ina leith.’ Deir Ó Conchúir nach bhfuil tagtha slán dá dhéantús lámhscríbhinní ach cóip de Foras Feasa ar Éirinn (i gColáiste Cholmáin, Mainistir Fhear Maí) a rinne sé i 1721–2 ar fholáireamh an Athar Tadhg Ó Donnchadha
Bhí sé pósta ar Úna Ní Cheallacháin ó Mhainistir Fhear Maí (d’éag 1997) agus bhí triúr mac acu, ar duine díobh an tOllamh Pádraig A
Níor Ghaeilgeoirí na tuismitheoirí ach taispeánann Daonáirimh 1901 agus 1911 go raibh triúr dá dtuismitheoirísean beo go fóill agus go raibh Gaeilge agus Béarla acu. Tar éis bunoideachais sa scoil náisiúnta sa Bhaile Nua ghnóthaigh sé scoláireacht a thug go Coláiste Cholmáin, Mainistir Fhear Maí, é
Sa Ghráinseach, Mainistir Fhear Maí, Co
I Mainistir Fhear Maí, Co
Tar éis meánscolaíochta i gColáiste Bhréanainn agus i gColáiste Cholmáin, Mainistir Fhear Maí, thug scoláireacht é chuig Coláiste Ollscoile na Gaillimhe
Cuireadh oideachas air i gColáiste Cholmáin, Mainistir Fhear Maí
Pádraig a bhí ar a athair, dlíodóir Seacaibíteach, agus meastar gurbh as an dúiche sin idir Mala agus Mainistir Fhear Maí
In 1956, d’aistrigh sé go Scoil Thobar Pártnáin in aice le Mainistir Fhear Maí, Co