Líon alt a bhfuil an ghné seo luaite iontu: 45
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Is iad na fáthanna ar mhair cáil air: go raibh ainm an léinn air féin agus ar chuid dá shinsir, cé nár de teaghlach léannta iad; go raibh meas ag filí a linne i Liatroim air agus ar an bhfoghlaim a bhí air, gurbh ina theach a bhailídís sin agus lucht léinn an cheantair agus go ndéanadh sé pátrúnacht éigin orthu; gur cumadh dosaen dán le hómós dó; go raibh teagmhálacha aige le daoine cáiliúla a linne mar Edward Lhuyd [q.v.], na deatháireacha Molyneux agus Sir Richard Cox ··· File ba ea é ach níl fáil ach ar chúpla dán dá dhéantús. Comharbaí Naomh Caillín, easpag Fhiodhnacha, ba ea a mhuintir, cé gur thuataí iad, agus bhí seilbh acu ar thailte na heaglaise i bhFiodhnach, Muintir Eolais, Co. Liatroma, anuas go dtí lár an 17ú haois ··· Gan amhras déanann Éadbhard Ó Raghallaigh[B6] cur síos air in Chronological account of Nearly Four Hundred Irish Writers, 1820 agus tá cuntas air ag Pól Breathnach[B2] in Irish Ecclesiastical Record, Meitheamh 1940 (‘The Book of Fenagh’). In Achaidh na Croise, Co. Liatroma, a rugadh Tadhg ··· Thug a sheanathair, Tadhg eile, cúig bliana tuairim an ama seo ag troid i gcúirteanna Londan ag iarraidh an talamh a bhaint ó John Richardson, easpag Protastúnach Ard Acha. I 1683 scríobh sé cuntas ar chontae Liatroma i gcomhair an atlais mhóir a bhí beartaithe ag Moses Pitt ··· Tháinig muintir Fhionnuala ar ais go Liatroim in éineacht leis i 1694
Ach dar le duine de na seanchaithe deireanacha i nGleann Gaibhle gurbh é Gleann Fearna i gContae Liatroma a áit bhreithe ··· Tar éis dó tuairiscí an bhéaloidis agus eile a scagadh tá Ó Buachalla sásta gur sa chuid de Bhréifne a bhí i bhFear Manach a rugadh é ach gurbh i Liatroim agus sa Chabhán a chaith sé a óige agus cuid dá shaol ··· Tá Bréifne ag cuimsiú Liatroma agus an Chabháin agus, ó thaobh na litríochta de, cuid de Fhear Manach
Is dóigh leis an Súilleabhánach gur do Bhrian na Múrtha Ó Ruairc agus dá fhéile a chaitheadh sé le daoine ina chaisleán i nDroim dhá Thiar, Co. Liatroma, na tagairtí san amhrán ··· D’aimsigh Ó Súilleabháin cuntas a scriobh Dubhghlas de hlde[B4] ar thraidisiún eile in Nation 15 Samhain 1890: ‘According to this, Swift first heard the song while staying with one of the Gores of Co. Leitrim
Chill Dara, agus Loch Airinn, Co. Liatroma, a athair; luaitear in Burke ceithre heastáit a bheith ag Henry John agus go raibh sé ina ghiúistís agus ina Ardsirriam san dá chontae agus go raibh gaol gairid aige leis an tríú hIarla Liatroma (a feallmharaíodh 2 Aibreán 1878 in aice le Baile na nGallóglach, Co ··· Tar éis seirbhíse i dteampall Eaglais na hÉireann adhlacadh é i bhFarnocht, Co. Liatroma
De réir Dhaonáireamh 1911 bhí na daoine seo a leanas ag cur fútha i nDromad, Co. Liatroma: Seaghán Ó Beirn (30); Eithne, Bean Uí Bheirn (38); Caitlín Nic Gabhann (27) ··· In aiste aici in Inis Fáil, Meán Fómhair 1908, thagair sí do 500 páiste a bhí ag foghlaim Gaeilge i Londain agus i 1909 bhí sí i bhfeighil naonúir díobh sin ar feadh coicíse i gCloich Chionnaola. Ceapadh ina múinteoir taistil i ndeisceart Liatroma í an bhliain chéanna agus dúradh in An Claidheamh Soluis 15 Eanáir 1910: ‘The London Gaelic League has justified its existence, if in no other way, by the number of exceptionally fine workers it has given back to Ireland...
Bhaile Átha Cliath, a rugadh Nuala Nic Con Iomaire, an dara duine clainne ag Liam Mac Con Iomaire as Casla, Conamara, ó dhúchas agus a bhean, Bairbre Ní Chearbhaill as Cluainín, Co. Liatroma ··· D’fhreastalaíodh sí go rialta ar Scoil Samhraidh Willie Clancy, Scoil Samhraidh Joe Mooney i nDroim Seanbhó, Co. Liatroma, Oireachtas na Samhna agus Scoil Gheimhridh Merriman
Bhí sé ag múineadh sa Chlár agus i gceantar Charraig Álainn i Liatroim agus is i Scoil na mBráithre in Ascaill Dhún Uamhair, Baile Átha Cliath, a bhí sé nuair a d’fhostaigh an Roinn Oideachais é chun bheith ag obair ar fhoclóir Béarla-Gaeilge Thomáis de Bhaldraithe[q.v.]
Bhí contaetha Shligigh, Liatroma agus Ros Comáin ina chúram
Bhí cuid de chontaetha Ros Comáin, Shligigh agus Liatroma faoina chúram freisin
Bhí sé in aghaidh iomaitheoir a dhul suas i bhfothoghchán Liatroma i 1907
Tharla dó nár thug sé an ghnáthchuairt cúirtéise ar an easpag agus d’éirigh sé as a phost nuair a bhíothas ar tí a aistrithe go Béal an Átha Mhóir i Liatroim, áit a raibh meas áitribh pionóis air i measc cigirí
Dar le Donncha Ó Súilleabháin (Na Timirí i ré tosaigh an Chonartha 1893-1927, 1990) gur i gCabhán, Liatroim, Aontroim agus Dún na nGall a bhí sé ag obair ar dtús
Is mar seo a bhí an teaghlach i Sord i nDaonáireamh 1901: Mary Anne, feirmeoir, baintreach, a rugadh i gContae Bhaile Átha Cliath, Gaeilge agus Béarla aici; Mary Teresa, a hiníon (31), agus Edward Stephen, a mac (24), a raibh Gaeilge ag an mbeirt acu; Brid Rooney (23), oibrí a rugadh i gContae Bhaile Átha Cliath agus Gaeilge aici; Thomas Kerrigan (82), oibrí, baintreach fir, a rugadh i gContae Liatroma, ar Ghaeilge amháin a bhí aige
Tuairiscíodh in Fáinne an Lae 28 Meitheamh 1924 go raibh sé ar dhuine de fheitheoirí na nua-Ghaeltachta a bhíothas le bunú i mBaile Átha Cliath. Bhí sé ina Choimisinéir Riaracháin ar Chontae Liatroma agus ar bhoird sláinte Ros Comáin agus an Longfoirt ó 1923 go 1926
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Sagart paróiste Chluainín Uí Ruairc, Co. Liatroma
Turas é a rinne sé go minic i rith a shaoil agus chuir sé aithne ar dhaoine mar Mhuircheartach óg Ó Súilleabháin (d’éag 1754), Cathal Ó Conchubhair[q.v.], Conchubhar Ó Domhnaill, Caitliceach a raibh eastát aige i Liatroim agus a bhí i dteideal a bheith ina iarla ar Thír Chonaill, dar lena mhuintir, agus ar Iarla Chinn Mara
Is é an cleas magaidh a d’imir Mac Cába ar Chearbhallán ba chúis leis an marbhna a chum seisean air; casadh ar a chéile iad in aice le reilig Fhíonach i Liatroim agus ní raibh a fhios ag Cearbhallán cé a bhí aige agus d’fhiafraigh de cad iad scéala na dúiche
B’as ceantar an Neidín i gCiarraí é ó cheart agus b’as Co. Liatroma dá mháthair Mary Carey
Michael Lyons, maor seilge as Gleann Fearna, Co. Liatroma, a athair agus Annie McKee as Port Chluain Eoghain, Co
Cainteoir dúchais Gaeilge ba ea é agus tuairim 1900 thosaigh sé ag múineadh faoi Chonradh na Gaeilge i mBealach an Doirín agus ar fud Mhaigh Eo, i Sligeach agus i Liatroma
Phós sé Bríd Ní Chanainn as Garbhach, Co. Liatroma, i 1943
an Longfoirt, ar dtús, in 1903, ina churáideach i gceannas ar Dhroim Seanbhó i gContae Liatroma agus ina reachtaire i gCaisleán Mhic Conchúir in 1905
Ar a bhealach chun na scoile théadh sé ar Aifreann i bparóiste Naomh Treasa mar a raibh cónaí ar lánúin dar sloinne Ó Murchú arbh as Droim Seanbhó i gContae Liatroma dóibh
Bhí Cainneach Ó Maonaigh ar dhuine de na nuascoláirí Proinsiasacha ba thábhachtaí. I nDroim Seanbhó, Co. Liatroma, a rugadh é ar 13 Feabhra 1911
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 I Maothail, Co. Liatroma, a rugadh é 25 Nollaig 1879
Dhá bhliain ina dhiaidh sin fuair sé post buan i gContae Liatroma
Chaith sé tamaill i mbun oibre in Ardcharn i Mainistir na Búille, i gCoill an Ghairr i gContae Liatroma, i gClóirtheach in Uíbh Fhailí, agus i nDroim Tairbh i gCorcaigh
Faoi Bhealtaine 1917 bhí sé ag timireacht i gContae Liatroma agus sa bhfómhar chuir an Coiste Gnó i gceannas ar Ghaillimh agus Ros Comáin é
I gContae Liatroma a rugadh ise tuairim 1860 agus ba Úgóinigh i Loch Garman a muintir
Dúirt sé féin uair gur chuala sé Gaeilge dhúchais i ngach contae in Ulaidh ach amháin Fear Manach. Chaith sé an bhliain scoile 1940-41 ina mháistir cúnta i gColáiste Naomh Columba agus chaith tamall maith den bhliain ina dhiaidh sin ag obair i bparóiste Chluainín Uí Ruairc, Co. Liatroma
Liatroma, 26 Nollaig 1956 agus bhí iníon agus seisear mac acu.
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Duine tábhachtach é i gcúrsaí logainmníochta agus teangeolaíochta, i gCúige Uladh go háirithe, agus, i gcás chanúintí an Bhéarla, sa Chabhán, i Liatroim, Dún na nGall, Muineachán agus Lú
Luann ‘N.Ó.G.’ Liatroim freisin mar chuid eile de chúlra a mhuintire
Ó Caithnia[B8] 18 cuntais a rinne sé a thaifeadadh i Ros Comáin, Uíbh Fhailí, an Longfort, an Iarmhí agus Liatroim
Bhí Éireannaigh ó theorainneacha Liatroma, Shligigh agus Ros Comáin ag cur fúthu in Janesville ó lonnaigh fear de mhuintir Shioradáin ón dúiche sin ann i bhfad rompu
O’Connor ar leabhar Patrick Kavanagh; The loves of Cass Maguire (1967) le Brian Friel; Famine (1968) le Tom Murphy; Philadelphia here I come (1972) le Brian Friel; Tagann Godot (1990) le Alan Titley. In 1955 phós sé Caroline Ní Shiaráin ó Chora Droma Rúisc, Co. Liatroma, bean a bhí gaolmhar le Seán Mac Diarmada, laoch 1916
Nuair a rinneadh atheagar ar na coistí sin in 2013 ceapadh é mar phríomhfheidhmeannach ar Bhord Oideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma, nó gur éirigh sé as i mí Lúnasa 2015
I gCúige Chonnacht a rugadh é, i gContae Liatroma, b’fhéidir, mar a bhfaightear an sloinne sin go fóill. Bhí sé ina mhac léinn i Lováin i 1621 agus oirníodh é 19 Feabhra 1622
Chill Chainnigh, agus seacht mbliana go leith i gCarraig Álainn, Co. Liatroma
Anuraidh chaith mé bliain ar an Chreagán i gContae na Gaillimhe’ (as an litir chuig Ó Droighneáin); síltear gur dheacair dó post buan a fháil i ngeall ar a phoblachtachas ach síltear freisin gurbh í an mhúinteoireacht faoi deara an cliseadh néarach a bhain dó i gContae Liatroma timpeall an ama sin
Phós sé Máire Mhaguidhir ó Fhear Manach ar ball; bhí feirm bheag acu in aice le Maothail i gContae Liatroma agus rugadh mac agus seachtar iníonacha dóibh
Tá i gcló ag Mhág Craith tagairtí suimiúla as teistiochtaí a tógadh 1712–14 go bhfacthas é anseo is ansiúd i Sligeach agus i Liatroim ag feidhmiú mar shagart
In aice le Cluainín, Co. Liatroma, atá Larkfield. Mac ba ea é le Conall Ó Domhnaill, Tiarna Leifteanant Chontae Dhún na nGall le linn Shéamuis II, agus Gráinne Ní Dhomhnaill, iníon leis an Ruairí Ó Domhnaill sin ar gharmhac é le Niall Garbh Ó Domhnall (1569–1626)
In History of the town and county of the town of Galway, 1820 deir James Hardiman[B6] gurbh é a bhí ann ‘abbot of Kilmannock’ agus ‘proctor for the chapter and clergy of Tuam’ agus go raibh sé ag Sionad Jamestown, Co. Liatroma, i 1650
Ba í a mháthair Úna Nic Raghnaill (Magranell), Sí Beag, paróiste Chill Tiobrad, Co. Liatroma