Líon alt a bhfuil an ghné seo luaite iontu: 27
Níor éirigh le húdair an chuntais seo taifead a bháis a aimsiú faoin ainm Turlough MacSweeney i gClárlann na mBreitheanna, na mBásanna agus na bPóstaí agus ní raibh aon toradh ar an gcuardach a rinne an cláraitheoir i Leitir Ceanainn dúinn sa tréimhse 1907–1922. Thug Seán Ó Gallchóir léacht ina thaobh in Amharclann Ghaoth Dobhair 29 Meitheamh 1978 agus foilsíodh é in Donegal Annual1978 ··· Fuair Sarah bás 29 Samhain 1920 in aois 82 di, dar leis an inscríbhinn atá ar an leac uaighe, aois a réiteodh lena bhfuil i nDaonáireamh 1911. Rinneadh an dara cuardach i Leitir Ceanainn agus fuarthas go bhfuair Charles Sweeney bás sa Luinnigh 12 Meitheamh 1916
I ndiaidh bunoideachais bhí sé sa chliarscoil deoiseach i Leitir Ceanainn agus go dtí 1869 bhí sé i gColáiste Phádraig, Maigh Nuad ··· Rinneadh margadh: ach go bpléadálfaidís ciontach, nach ndaorfaí aon duine chun báis, go ngearrfaí téarmaí pianseirbhíse fada ar chuid acu, príosúnacht ghairid ar chuid eile agus go scaoilfí an Canónach saor. In earrach 1897 cuireadh go dtí na Stáit Aontaithe é chun airgead le haghaidh na hardeaglaise nua i Leitir Ceanainn a bhailiú
Dar le litir a scríobh an Cláraitheoir i Leitir Ceanainn 27 Samhain 1995 gurbh iad a thuismitheoirí James Columb agus Mary Columb agus gur Owen an t-ainm a tugadh air ··· Tar éis bunoideachais i nDoire Chonaire fuair sé meánoideachas i gColáiste Adhamhnáin, Leitir Ceanainn, agus oirníodh é i Maigh Nuad i 1945
In 1916, thug scoláireacht é go Coláiste Adhamhnáin, Leitir Ceanainn, ach níor fhan sé ann ach bliain ··· Cuireadh Seosamh isteach in Ospidéal Naomh Conall i Leitir Ceanainn tuairim an ama sin agus ann a d’fhan sé
IgColáiste Adhamhnáin, Leitir Ceanainn, bhuaigh sé scoláireacht go dtí an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
Cháiligh sé mar oifigeach sláinte poiblí agus bhí ag obair i Leitir Ceanainn, i gCiarraí agus i nGaillimh
D’fhreastail sé ar Choláiste Adhamhnáin, Leitir Ceanainn, agus ansin chaith tamall ag freastal ar an gColáiste Ollscoile i mBaile Átha Cliath
D’éag sí san ospidéal réigiúnda i Leitir Ceanainn 5 Lúnasa 1984
Thug scoláireacht é go Coláiste Adhamhnáin, Leitir Ceanainn (1921-25), agus scoláireacht eile ón gcomhairle contae go dtí an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
Ceapadh é ansin mar rúnaí ag easpag Ráth Bhoth agus is i Leitir Ceanainn a bhí sé lonnaithe
Bhí sé ina uachtarán ar Oireachtas 2004 i Leitir Ceanainn
Ar na gradaim a bhain Ceoltóirí Ghoill amach bhí Craobh na hÉireann sa Slógadh Náisiúnta sna blianta 1976, 1977, 1978 agus 1979 mar aon leis an chéad áit i bhFéile Idirnáisiúnta Leitir Ceanainn in 1979 agus 1983
In achomharc in éadan an chinnidh sin i gcúirt chuarda Leitir Ceanainn, chuir an Breitheamh David Sheehy an Mianánach go príosún as díspeagadh cúirte nuair a d’éiligh an Mianánach gur i nGaeilge a labhródh an Breitheamh leis
D’éag sé 6 Aibreán 1879 agus cuireadh é i Leitir Ceanainn. Ta an dá thuairim ann ina thaobh
Scoláireacht a bhuaigh sé i mbunscoil an Toir a thug é goColáiste Adhamhnáin, Leitir Ceanainn
Bhí sé ar scoil i gColáiste Adhamhnáin, Leitir Ceanainn
Ba mhinic a ghlacadh an scoil páirt in imeachtaí an Oireachtais agus spreagadh sé muintir na háite chun cur isteach ar na comórtais. Pósadh é féin agus a chomhoide Sibéal Ní Dhubhaigh ar 14 Aibreán 1931 in Ardeaglais Naomh Adhamhnán, Leitir Ceanainn
Tar éis bunscolaíochta i mbaile Dhún na nGall chaith sé an tréimhse 1920-27 i gColáiste Adhamhnáin, Leitir Ceanainn
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Rugadh é ar 25 Márta 1852 i bPort an tSalainn, Leitir Ceanainn
Tharla go raibh feachtas ar siúl chun airgead a bhailiú don ardeaglais nua a bhí le tógáil i Leitir Ceanainn agus facthas go raibh ardchumas ag Aodh ar dhaoine a spreagadh
Sa scoil náisiúnta bhuaigh sé scoláireacht an rí agus thug sin é go dtí Coláiste Adhamhnáin, Leitir Ceanainn
Ba í Catherine Doherty ó cheantar Leitir Ceanainn a mháthair
Tá aiste ag Séamus Ó Cnáimhsí in Scríbhneoireacht na gConallach (1990) in eagar ag Nollaig Mac Congáil. Bhí sé pósta ar Pat Coyle as Leitir Ceanainn
I ndiaidh bunoideachais i gCill Riáin d’fhreastail Pádraig ar an Ardscoil i Leitir Ceanainn
D’fhoilseodh sé cuid den seanchas sin ar ball. I Scoil Náisiúnta an Chaisil a bhí sé sula ndeachaigh sé isteach sa chliarscoil i Leitir Ceanainn mar a raibh Séamus Ó Creag [q.v.] mar ollamh Gaeilge aige
Ó 1891 go 1894 is ag múineadh i Scoil na mBráithre i mbaile Thiobraid Árann a bhí sé, i gColáiste Choilm Cille i nDoire 1894–97, i gColáiste Adhamhnáin i Leitir Ceanainn ó 1897 go 1921 agus ansin go ceann trí bliana i gColáiste Choill Chluana Gabhann
Tar éis bunscolaíochta i scoil na Luinnigh fuair sé scoláireacht i gColáiste Adhamhnáin, Leitir Ceanainn, a thug go Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, é