Líon alt a bhfuil an ghné seo luaite iontu: 43
Cheannaigh an t-athair an teach ‘Hillsbrook’ cois abhainn na Deargaile i mBré ··· I ndiaidh tamaill i scoileanna príobháideacha, ‘St Brigid’s’ i mBré agus ‘Willow Park’, cuireadh meánoideachas air i gColáiste na Carraige Duibhe, Co ··· Sin é an fáth ar thosaigh sé ag dul gach seachtain go dtí an Réalt, brainse Gaelach de Léigiún Mhuire i mBré, agus go dtí Conradh na Gaeilge ar ball ··· Tuairim an ama chéanna sin is maith a bhí Éamon in ann druma a bhualadh agus é i mbuíon Phíobairí Naomh Caoimhín, Bré, agus ina dhiaidh sin i mbanna píobairí Dheilginse ··· Bhí deis aige eolas a chur ar cheol na Briotáine nuair a chuir Yann Renard-Goulet [faoi Goulet in Dictionary of Irish Biography, 2009], ealaíontóir, faoi i mBré tuairim 1947. Ba mhinic Éamon ag freastal ar rincí céilí in Óstán de Barra, Baile Átha Cliath, sna 1950idí
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. Múinteoir in Éirinn agus sa Bhruiséil ab ea Nuala Nic Con Iomaire, cigire iarbhunscoile agus stiúrthóir ar an mBéal Binn, a chuir na healaíona béil chun cinn i mBré, Co ··· Chuir siad fúthu sa Phort Thoir i mBaile Átha Cliath ar dtús agus ina dhiaidh sin i mBré, Co ··· Chuireadh sí ranganna amhránaíochta ar an sean-nós le haoifhonnadóir ar siúl sa chlub seoltóireachta i mBré gach oíche Déardaoin agus thagadh comhluadar geanúil le chéile don oíche cheoil agus amhránaíochta ina dhiaidh ··· I measc na bhfilí a léigh ag ócáidí agus ag féilte filíochta a reáchtáil an Béal Binn i mBré sna blianta sin, bhí Biddy Jenkinson, Joe Steve Ó Neachtain, Liam Ó Muirthile, Marcus Mac Conghail, Nuala Ní Dhomhnaill, Peter Donnelly (The Racker), Gabriel Rosenstock, Cathal Ó Searcaigh, Michael Davitt, Tadhg Mac Dhonnagáin, Áine Ní Ghlinn agus Louis de Paor ··· Rinne an compántas léiriú drámatúil ar ghearrscéal le Máirtín Ó Cadhain as Idir shúgradh agus dáiríre ag an One Act Drama Festival in Ionad Ealaíon an Mermaid i mBré i mí Eanáir 2006, agus bronnadh gradam an mholtóra air
Ag 85 An tSráid Mhór, Bré, Co ··· Caroll O’Daly agus Cearbhall Ó Dálaigh na hainmneacha atá ar thaifead an bhaiste in Eaglais an tSlánaitheora Rónaofa, Bré ··· I nDaonáireamh 1911 ag 85 an tSráid Mhór, Bré, bhí Richard O’Daly, a rugadh i mBaile Átha Cliath, 32 bliain d’aois ··· Bheadh iníon acu ar ball, Fionnghuala, a phósfadh Diarmuid Ó hAlmhain [B1]. Bhí Cearbhall ar scoil i Scoil Náisiúnta Naomh Crónán, Bré, ó 18 Aibreán 1918 go 8 Bealtaine 1920 ··· Bhí an teaghlach ina gcónaí ar feadh tamaill in Ardán na Seanchúirte, Bóthar Vevay, Bré
An obair sin a thug go Bré, Co ··· Níorbh aon fhear maith gnó é, áfach, agus b’éigean dó dul i muinín post eile, é ina thiománaí mionbhus tamall agus tamall eile ina fhear slándála i Stiúideonna Aird Mhóir i mBré ··· While continuing to identify himself as a socialist republican, in time he came to admire John Hume. Nuair a bhí Gradam an Bhéil Bhinn á bhronnadh air i mBré is é a dúirt Diarmuid Breathnach: Dá mbeadh orm duine a ainmniú ar mhó aige na healaíona agus an léann agus an Ghaeilge ná airgead agus ná dul chun cinn sa saol ba é Hedley an duine sin ··· Ag an searmanas sochraide in Eaglais Chríost (Eaglais na hÉireann), Bré, bhí Caitlicigh chomh líonmhar le Protastúnaigh ann. Leabhair Ó hUid, T
Ó 2 Ardán Fontenoy, Bré, agus ina dhiaidh sin ó 7 Sydenham Villas, Bré, chuir sé imleabhair de chóipeanna clóscríofa de na litreacha agus de na hainmleabhair do gach contae amach i 1929: bhí tuairim 200 imleabhar i gceist agus níl a ainm féin le feiceáil iontu ··· D’fhan cuimhne i measc phobal Bhré ar an gCláiríneach Micheál Ó hEoghanáin (an fear a thug cabhair don Duinníneach) a bheith á mharú féin ar son an Fhlannagánaigh agus é ag tástáil na spéaclaí seo san fharraige
‘Master musician’ a thugann an páipéar sin air: ‘With a stout stick as his only guide he toured the country for 50 years – his faithful fiddle being his only means of support’. Ó thosach an 20ú haois chaitheadh sé ceithre nó cúig míosa i mBré, Co ··· Agus deir sé arís: ‘Fadó in óige Chonradh na Gaeilge bhíodh triail na scoláirí air agus níor theip riamh air iad a theagasc le scéal agus dán.’ D’fhás Cearbhall Ó Dálaigh [B5] suas i mBré agus ba é an fidléir dall an chéad chainteoir dúchais dár casadh air ··· Ag 25 Sráid an Chaisleáin, Bré, a d’éag sé ar 13 Deireadh Fómhair 1941
Bhí sí pósta ar Christy Harris, pluiméir ar nós a hathar, agus bhí cónaí orthu i mBré, Co ··· D’éag sí 16 Iúil 1994 agus tá sí curtha i Reilig Springfield, Bré.
Deir Owen gur cuireadh meánoideachas uirthi sa Chlochar Ursalach i mBré ach ní raibh a léithéid de chlochar sa bhaile sin riamh; b’fhéidir gurbh i gClochar Loreto, Bré, a bhí sí
Bhí sé ina churáideach in Áth na Sceire, sna Clocha Liatha, i mBré agus i Sraith an Iarthair, Baile Átha Cliath, sular ceapadh é ina shagart paróiste i Ráth Maonais i 1927 ··· Thit de chúram air ansiúd eaglais an pharóiste a athchóiriú. Le linn dó a bheith i mBré bhí sé ina leasuachtarán ar an gcraobh áitiúil de Chonradh na Gaeilge (An Claidheamh Soluis 30 Márta 1901) agus mar theachta acu ag Ard-Fheis 1902 (idem 7 Meitheamh 1902)
Cuireadh é i Reilig Pheadair i mBré. ‘A distinguished Carrickman’ an cur síos a bhí in Nationalist Chluain Meala i ndiaidh a bháis
Chuir siad fúthu i mBré ach lean Deasún dá obair leis na hÓglaigh agus chaith sé mhí i bpríosún i ngeall ar óráid cheannairceach
Ag 47 Park Drive, Raghnallach, Baile Átha Cliath, a bhí cónaí air nuair a d’éag sé 23 Aibreán 1972 i gCill Chróine in aice le Bré
Chaith Máirtín an bhliain dheireanach dá shaol in ospidéil, agus i dteach banaltrais in aice le Bearna na Gaoithe, Bré, agus tugann Ó Tuathail cuntas ar an tréimhse sin
Bhí sé pósta ar Ailish McInerney ó Bhré agus bhí beirt mhac agus iníon amháin aige
I dteach cois abhainn na Deargaile i mBré thóg sí féin agus Éamon a gclann, ceathrar buachaillí agus triúr cailíní, le Gaeilge
As sin chuaigh sé go Dún Garbhán, ansin go Trá Lí, go Cnoc Síon i bPort Láirge, go Plás Mhuire i mBaile Átha Cliath agus go Coláiste Mhuire i mBré
D’aistrigh an teaghlach go Bré nuair a bhí Seán sé bliana d’aois agus is ann a d’fhás sé suas; bhí sé ar scoil ag na Bráithre Críostaí i Sráid Synge, Baile Átha Cliath
Faoin am seo bhí scartha aige lena bhean agus é ag cur faoi i mBré lena phairtnéir Moira Sweeney, ealaíontóir
Phós sé Monica Quinn ó Bhré, Co
Phós sé Isabella Wiallamson, iníon le Alexander Williamson, máistirghunnadóir, san eaglais Phreispitéireach i mBré 23 Samhain 1889
Luimnigh, cuireadh meánoideachas air i gcoláiste príobháideach Ghearóid Naofa in aice le Bré, Co
Ní mór cuimhneamh gurbh in aontíos lena mháthair altrama Úna Uí Dhíosca (d’éag 1958), scríbhneoir Gaeilge, i gCill Dara agus ansin i gCill Mocheanóg in aice le Bré, a bhí cuid mhaith dá shaol caite aige agus gur mhaith agus gur bhinn a bhí sé in ann Gaeilge a labhairt
Thaithíodh sé freisin cruinnithe an Réalt i nDún Laoghaire agus i mBré
Bhí nach mór daichead bliain caite aige sna poist éagsúla, é san arm, agus ansin sa státseirbhís ar dtús, in RTÉ agus san Acadamh Ríoga, agus d’fhág sin gurbh fhéidir dó dul amach ar pinsean in 1982. Ar feadh tamaill de na 1950idí agus na 1960idí is i mBré, Co
Sa teach ‘San Remo’ i mBré a bhí cónaí orthu i 1922
Ach faoi gheimhreadh 1902 bhí siad ina gcónaí i mBré
Ceapadh ina bhiocáire ar Bhré é agus thosaigh sé ag obair ar History of Ireland from the invasion of Henry II ...,1773
D’éag sé i gceantar Bhré, Co
San Fhásach Rua in aice lemBré, Co
Ó 1924 ar aghaidh bhí sé ag múineadh anseo is ansiúd in Éirinn: Baile Átha Cliath, Corcaigh, Bré, Baile Dhúill, Dún Laoghaire, Inis Córthaidh
Tar éis dó a chúrsa meánscoile a chríochnú i gColáiste Chiaráin i mBré chuaigh sé isteach sa nóibhíseacht i mBaile an Bhóthair, Baile Átha Cliath, i 1941
Chaith sé tamaill i gColáiste Chiaráin i mBré agus i gColáiste Oiliúna na mBráithre in Marino
O’Meara chun aiste a scríobh ar Larminie in Studies i Márta 1947. D’éirigh William Larminie as a phost in 1892 agus d’éag sé i mBré ar 19 Eanáir 1900. Tá tuilleadh eolais faoin mbeatha seo ar fáil ar http://dib.cambridge.org/ »
Leabhar nuacheaptha eile leis is ea: An dubh ’na gheal: dráma trí n-amharc (g.d.). D’fhág sé féin agus a bhean Ceatharlach i 1935 agus i ndiaidh tamaill i mBré chuir siad fúthu i mBaile na Manach, Co
D’éag Diarmuid Ó hAlmhain ar 7 Eanáir 1980 agus tá sé curtha i Reilig Pheadair i mBré.
Is i dteach mhuintir Cheallaigh i gCnoc na Daibhche, Tuar na Fola, a raibh gaol aige leo, a rinne sé an t-ullmhúchán don dara heagrán.Tá sa leabharlann phoiblí i mBré litir a scríobh sé i dTuar na Fola, Co
I mBré a bhí cónaí orthu
Tar éis tamaill i scoil ullmhúcháin i mBré d’fhreastail sí ar Scoil Alexandra in 1881 agus ar Choláiste Alexandra ón mbliain dár gcionn amach
Timpeall an ama seo a tháinig sé go hÉirinn agus bhí sé ina orgánaí eaglasta i mBré, i Ráth Maonais agus in eaglais na nÍosánach i Sráid Ghardnar, BÁC
Nuair a chinn an cliarlathas i 1966 ar leagan den Bhíobla iomlán a chur ar fáil cheap siad é ina bhall den choiste stiúrtha. Tugtar suas dó gur chuir sé meanma nua i gCuallacht Cholm Cille agus in Irisleabhar Mhaigh Nuad agus is sórt festschrift an uimhir speisialta de An Sagart a foilsíodh nuair a bhí sé ag fágáil na cathaoireach sa choláiste le dul i bhfeighil pharóiste Bhanríon na Síochána i mBré i 1964
na Gaillimhe agus, ar deireadh thiar, i mBré
Bhaile Átha Cliath, agus i gColáiste Chiaráin, Bré, Co
I dtús na nóchaidí bhí sé ar dhuine díobh sin a bhunaigh Craobh na hÉigse d’fhonn tacú leis na healaíona. Bhí sé pósta ar Chaitríona Ní Mhaonaigh, múinteoir i scoil lán-Ghaelach i mBré, Co