Líon alt a bhfuil an ghné seo luaite iontu: 889
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Dar le tuairisc Dhaonáireamh 1911 gur ag 58 Sráid Gloucester Theas, Baile Átha Cliath, a bhí cónaí ar a thuismitheoirí, Seán Connolly agus Christine Swanzy ··· Ba iad clann Michael Connolly, fear geata ar na dugaí, arbh as Cill Dara dó, agus a bhean Mary, arbh i mBaile Átha Cliath a rugadh í, iad go léir, cé is moite de Christine Swanzy ··· Rugadh eisean ar 12 Aibreán 1882 in Ascaill Dhún na Mara, Dumhach Thrá, Baile Átha Cliath ··· Tugtar de thuairisc uirthi sa teastas pósta (19 Deireadh Fómhair 1910) go mba iníon í le William Swanzy, oibrí coitianta, 43 St Mary’s Road, An Trá Thuaidh, Baile Átha Cliath. Bhí Seán ar Scoil Naomh Seosamh i bhFionnradharc (Inniu 4 Deireadh Fómhair 1957) ··· B’as Baile Átha Cliath dó agus bhí seanaithne ag daoine ar fúd na cathrach air mar bhí sé ina amhránaí agus ina chluicheoir agus ina fhear grinn, agus bhí cáil mhór air le greann agus le cluicheoireacht
Ó Maolruanaidh ba thúisce a luaigh ‘Sinn Féin’ leis an nGríofach mar théarma ar pholasaí (feic Dúbhglas de hÍde ..., 1991, le Risteárd Ó Glaisne). Ag 39 Sráid Mabbot, Baile Átha Cliath, a rugadh é ar 20 Deireadh Fómhair 1873 ··· Nuair a rinneadh daonáireamh 31 Márta 1901 is iad bhí ina gcónaí ann: an t-athair a rugadh i mBaile Átha Cliath agus a bhí 58 bliana d’aois; an mháthair (53) arbh i mBaile Átha Cliath a rugadh í freisin; William (27), cléireach; John (24), déantóir cóistí; Judith (22), cléireach dífhostaithe; Patrick (20), déantóir cóistí (b’in é an fear a bhí páirteach in Éirí Amach na Cásca); Luke (18), liotaealaíontóir ··· Bhí a chéad aiste nuachtáin i gcló in 1892 nuair a d’fhoilsigh an Evening Herald a chuntas ar uaigheanna daoine nótáilte i gceantar Bhaile Átha Cliath ··· Thug sé aitheasc i nGaeilge uaidh ag an ollchruinniú 15 Lúnasa i mBaile Átha Cliath nuair a leagadh síos cloch bhoinn leacht Wolfe Tone. Sa bhliain chéanna sin cinneadh ar an míosachán Shan Van Vocht a aistriú go Baile Átha Cliath agus seachtaineán a dhéanamh de ··· I gConamara a chaitheadh sé a laethanta saoire agus i mBaile Átha Cliath bhíodh tóir aige ar chainteoirí dúchais Gaeilge
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Nuair a bhí saoirse Bhaile Átha Cliath á bronnadh air féin agus ar an Athair Peadar Ó Laoghaire ar 22 Aibreán 1912 bhí an méid seo le rá aige: “Dúirt mo sheanathair liom agus mé i m’ leanbh thall i Hamburg go raibh, go deimhin, caint idir é féin agus Napper Tandy, agus gur rug Napper Tandy ‘greim ar láimh air’, lom dáiríre, nuair a bhí sé ina gharsún ··· In 1899 chabhraigh sé leis an gCraoibhín chun bréag a chur ar Robert Atkinson sa mhéid a dhearbhaigh sé i dtaobh litríocht na Gaeilge os comhair an Choimisiúin um Meánoideachas. In 1903 bhunaigh sé féin agus John Strachan Scoil an Léinn Ghaelaigh i mBaile Átha Cliath ··· Ba í an Scoil seo faoi deara gurbh é Baile Átha Cliath lárionad domhanda an léinn Cheiltigh ar ball. Bhíodh Meyer ar cuairt go Baile Átha Cliath go minic roimh 1903 agus go háirithe chun léachtaí Todd a thabhairt san Acadamh ··· Don ócáid seo a d’ullmhaigh a chairde A miscellany presented to Kuno Meyer. Bronnadh saoirse Bhaile Átha Cliath agus Chorcaí (25 Meán Fómhair 1912) air ··· Baineadh a ainm as liosta Bhaile Átha Cliath in Márta 1915
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Sa Seanbhaile, Co. Bhaile Átha Cliath, a rugadh é ar 19 Nollaig 1866 ··· Ba í Jane Donohoe, múinteoir scoile ó Bhaile Bachaille, Co. Bhaile Átha Cliath, a mháthair ··· Bhíodh rud éigin ag Pádraig inti gach mí’. I Lúnasa 1893 bhí sé i mBaile Átha Cliath ag cruinniú den Chonradh nuabhunaithe ··· Ba iad Pádraig agus Seán Ó Catháin [B1] na rúnaithe. D’fhill sé ar Bhaile Átha Cliath i Samhain 1898 agus gairid ina dhiaidh sin bhí ina bhall d’Ard-Choiste an Chonartha agus ansin den Choiste Gnó ··· D’fhág a chairde in An Stad slán leis: ‘The address to Pádraig Archer by his Gaelic friends on his departure from Dublin may be seen at Mr McGarvey’s, North Frederick Street
Mikhail eagar ar The Letters of Brendan Behan, 1992. Ag 14 Sráid an Ruiséalaigh, An Cuarbhóthar Thuaidh, Baile Átha Cliath, a bhí cónaí ar a thuismitheoirí, Stephen Behan agus Kathleen Kearney, nuair a rugadh é ar 9 Feabhra 1923 ··· Ar ais i mBaile Átha Cliath scaoil sé urchar le ball den Gharda Síochána agus ar 25 Aibreán 1942 gearradh ceithre bliana déag air ··· I rith 1947 bhí sé ag tabhú clú i mBaile Átha Cliath mar fhear inste scéalta agus mar amhránaí, agus mar fhear fiáin aerach ··· Ní raibh cónaí air i mBaile Átha Cliath arís go 1950 ··· Phós sé Beatrice ffrench Salkeld, péintéir agus iníon leis an bpéintéir Cecil ffrench Salkeld, i bhFeabhra 1955. Léiríodh The Quare Fella in Amharclann an Phíce, Baile Átha Cliath, 4 Nollaig 1955 agus b’in í an chloch mhíle ba mhó ina shaol, b’fhéidir
Bhí an chéad rud i gcló aige in Banba, Bealtaine 1902, aiste ar Stad na nGaeilgeoirí ar Shráid Fhreidric Thuaidh i mBaile Átha Cliath. Casadh Tomás Bán Ó Concheanainn[B2] air sa Daingean in 1905 ··· Chuir Aibhistín de Staic go Baile Átha Cliath é Aoine an Chéasta 1916 le heolas i dtaobh na socruithe a thabhairt abhaile go Ciarraí ··· Ó 1920 go 1922 bhí sé ina thimire faoin gCéad Dáil i gContae Chiarraí agus ansin aistríodh é go Baile Átha Cliath faoin Roinn Oideachais ··· Tuairiscíodh in Fáinne an Lae 28 Meitheamh 1924 go raibh sé ar dhuine de fheitheoirí na nua-Ghaeltachta a bhíothas le bunú i mBaile Átha Cliath. Bhí sé ina Choimisinéir Riaracháin ar Chontae Liatroma agus ar bhoird sláinte Ros Comáin agus an Longfoirt ó 1923 go 1926 ··· Tugadh go Baile Átha Cliath faoi Roinn an Oideachais é i 1926 agus bhí sé i mbun tionscnamh na gColáistí Ullmhúcháin
Bhí post cléireachais ag Seán i Mór-Iarnród an Tuaiscirt agus is ag 34 Plás Seville, Baile Átha Cliath, áitreabh fostaithe an chomhlachta sin, a bhí cónaí air ag tráth a phósta ··· Nuair a saolaíodh a gcéad leanbh, Máirín, ar 6 Nollaig 1913, bhí cónaí orthu ag 9 Ascaill Shisil, Cluain Tarbh, Baile Átha Cliath ··· agus bhí cónaí ar an teaghlach ag 20 Bóthar Árann, Droim Conrach, Baile Átha Cliath ··· Chuir sé tús leis an mórpharáid thionsclaíoch i mBaile Átha Cliath agus ba é a dhéanadh í a eagrú gach Lá ’le Pádraig anuas go tús na 1960idí ··· Ó Cinnéide, in The Standard 28 Feabhra 1947. In 1922 cheannaigh sé teach agus talamh i mBaile na nGabhar, Dún Droma, Co. Bhaile Átha Cliath
Ernest Bernard Malley a baisteadh air, ach is léir ó na leaganacha éagsúla den ainm a d’úsáid sé (Earnán O Máille, Earnán O'Malley, agus, den chuid is mó, Ernie O'Malley) go mbíodh sé sa tóir ar fhéiniúlacht Éireannach, agus ba í an tóir chéanna sin a bhí mar chroíchuid dá réim agus dá dhearcadh poblachtach. In 1906 d’aistrigh an teaghlach go Baile Átha Cliath, áit ar fhreastail O’Malley ar Scoil na mBráithre Críostaí, Sráid Richmond Thuaidh ··· Le linn 1919 d’oibir sé ina chaptaen foirne IRA ceangailte leis an Ard-Cheanncheathrú, agus chuir sé eagar agus oiliúint ar Óglaigh i gcontaetha an Chláir, Thiobraid Árann agus Bhaile Átha Cliath ··· D’éalaigh sé ó phríosún Chill Mhaighneann i mBaile Átha Cliath mí Feabhra 1921, agus chuaigh sé i gceannas ar Dhara Rannán Theas an IRA (agus é ina cheannfort-ghinearál). Bhí fréamhacha polaitiúla ag an tiomantas poblachtach a bhí ag O’Malley, sa mhéid gur chreid sé go diongbháilte gur chóir go mbeadh Éire iomlán neamhspleách ar an Bhreatain, agus go raibh gá leis an bhforéigean chun sin a bhaint amach ··· Gortaíodh O’Malley go dona nuair a ghabh fórsaí an tSaorstáit é i mBaile Átha Cliath i mí na Samhna 1922 ··· Lonnaigh siad ar dtús i mBaile Átha Cliath agus, tar éis 1938, is i gCo
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. I mBaile Átha Cliath a rugadh Dónall (Donald) Caird ar an 11 Nollaig 1925, mac le George Caird agus Emily (née Dreaper) ··· I Raghnallach, Baile Átha Cliath, a tógadh Dónall, bruachbhaile i ndeisceart na cathrach ··· Ar ais i mBaile Átha Cliath dó thosaigh sé ag freastal ar na seirbhísí Gaeilge in Ardeaglais Naomh Pádraig, a bhíodh á reáchtáil ag Cumann Gaelach na hEaglaise, cumann a bunaíodh in 1914 ··· Lean tréimhse ghairid léachtóireachta in Ollscoil Dewi Sant i Llanbedr na Breataine Bige go déanach sna 1950idí. Ó 1960 go 1969 bhí sé ina reachtaire i bparóiste Ráth Michíl, Seanchill, i ndeisceart Bhaile Átha Cliath ··· Mar éacúiméiní tiomanta, bhain Dónall sult as a chaidreamh pearsanta leis an gCairdinéal Tomás Ó Fiaich, scoláire mór Gaeilge agus staire, agus na hardeaspaig Chaitliceacha a bhí mar chomhghleacaithe aige i mBaile Átha Cliath le linn a thréimhse féin, Kevin McNamara agus Desmond Connell
Bhí sé tamall ag obair i scoileanna in iarthar Chorcaí agus i Loch Garman agus chaith 11 bliain ag múineadh i mBaile Átha Cliath sular ceapadh é i 1946 ina chúntóir ag Pádraig Ó Caoimh, Ard-Rúnaí Chumann Lúthchleas Gael ··· Peileadóir nótáilte i gCorcaigh ba ea é; bhuaigh sé craobh-chomórtas Bhaile Átha Cliath faoi bhun 21 le Erin’s Hope agus i 1931 bhuaigh sé bonn sinsearach le Maigh Chromtha ··· Bhí sé ina bhall d’fhoireann shinsearach peile Chorcaí anuas go 1941, cé is moite de 1937 nuair a bhí sé ina chaptaen ar fhoireann peile Bhaile Átha Cliath ··· I mBaile Átha Cliath bhuaigh sé bonn craobhchomórtais le Clann na nGael agus bhí tamall ina bhall de Bhord an chontae. Bhí a uncail Micheál Ó Loingsigh ina Leas-Uachtarán ar Chraobh an Chéitinnigh de Chonradh na Gaeilge, craobh a bhí i mbarr a nirt ó thaobh ceoil agus drámaíochta de ar feadh 1935-50, agus ball gníomhach sa chraobh sin ba ea Seán ··· Garmhac leis is ea Shane Ryan, peileadóir nótáilte tamall agus iománaí ar fhoirne Bhaile Átha Cliath ó 2002 ar aghaidh
Walsh, D.D., Archbishop of Dublin..., 1927. Ag Cé Essex, Baile Átha Cliath, ar 30 Eanáir 1841 a rugadh an t-aon leanbh seo ag Ralph Walsh, seodóir agus uaireadóirí, agus Mary Pierce ··· Duine mór le rá i saol na gCaitliceach i mBaile Átha Cliath agus cara le Domhnall Ó Conaill ba ea Ralph ··· Ceapadh é ina Ardeaspag ar Bhaile Átha Cliath mar chomharba ar an gCairdinéil Mac Cába (1816-1885) ··· Scríobh sé ceann de phaimfléid an Chonartha, Bilingual Education; tá sé bunaithe ar léacht a thug sé do mhic léinn an Choláiste Oiliúna, Sráid Bhagóid, Baile Átha Cliath, 7 Nollaig 1900. Bhí sé ina Sheanadóir de chuid Ollscoil na hÉireann ó thosach ··· Tháinig feabhas ar an gceol eaglasta, agus ar cheol i gcoitinne i mBaile Átha Cliath, lena linn
Joseph Lawless, feirmeoir i mBaile an tSásaraigh, Sord, Co. Bhaile Átha Cliath, a athair agus ba í Mary Anne Ennis a mháthair ··· Is mar seo a bhí an teaghlach i Sord i nDaonáireamh 1901: Mary Anne, feirmeoir, baintreach, a rugadh i gContae Bhaile Átha Cliath, Gaeilge agus Béarla aici; Mary Teresa, a hiníon (31), agus Edward Stephen, a mac (24), a raibh Gaeilge ag an mbeirt acu; Brid Rooney (23), oibrí a rugadh i gContae Bhaile Átha Cliath agus Gaeilge aici; Thomas Kerrigan (82), oibrí, baintreach fir, a rugadh i gContae Liatroma, ar Ghaeilge amháin a bhí aige ··· Sa teach leis bhí a bhean Cáit (41), a rugadh i gContae Bhaile Átha Cliath agus a dheirfiúr Máire (41) ··· Bhí sé i mBéal Feirste, i Londain agus i mBaile Átha Cliath ··· Le linn dó a bheith ann a toghadh é i mBaile Átha Cliath Thuaidh in olltoghchán 1918
Is é a thug an óráid ar 28 Iúil 1915 nuair a bhí Ó Donnabháin Rosa os cionn cláir i Halla na Cathrach, Baile Átha Cliath ··· Deirtear go raibh 100,000 duine ag éisteacht leis ag cruinniú olltoghcháin 13 Nollaig 1918 i mBaile Átha Cliath ··· Níor foilsíodh riamh leaganacha Gaeilge ná Béarla de na cinn a bhí scríofa aige ar Chorcaigh, Bhaile Átha Cliath, Dhún na nGall, Mhaigh Eo ná Loch Garman (tá siad i measc a chuid Iss sa Leabharlann Náisiúnta) ··· D’éag sé den ailse 7 Lúnasa 1942 ag 7 Corrán Shráid an Mhóta Uacht., Baile Átha Cliath ··· Mar ómós dó bhí a chorp os cionn cláir i Halla na Cathrach, Baile Átha Cliath, agus tugadh sochraid phoiblí dó
Tuairim 1900 d’aistrigh sé go siopa Arnott i mBaile Átha Cliath ··· Bhí Micheál mar chéad uachtarán ar Chomhairle Cheardchumainn Bhaile Átha Cliath, agus ba é an fear é ar ainmníodh an ‘O’Lehane House’, Rae Cavendish, Baile Átha Cliath, as ··· I Meán Fómhair 1899 aistríodh go Baile Átha Cliath é agus chláraigh sé mar bhall den Ard-Chraobh ar 7 Deireadh Fómhair ··· D’fhill sé ar Bhaile Átha Cliath i 1920 agus as sin amach bhí ag obair i dTeach an Chustaim. Is dóigh gur thosaigh sé ag scríobh dánta go luath ina shaol ach níor foilsíodh a chéad chnuasach go 1931, An Tiomna Naofa ··· Ag 134 Bóthar Chinnmhaí, Baile Átha Cliath, a bhí cónaí air
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Tá eolas ag Alan Harrison faoin bhfoclóirí seo in Féilscríbhinn Thomáis de Bhaldraithe, 1986, in eagar ag Seosamh Watson (‘Nótaí faoi Ghraiméir agus Foclóirí Scuitbhéarla i mBaile Átha Cliath 1700–1740’) agus in Ag Cruinniú Meala, 1988 ··· Is dóigh gurb i gContae Bhaile Átha Cliath a rugadh é ··· Chill Dara, i 1703 agus ina ghairdian i Sráid na gCócairí, Baile Átha Cliath, ó 1714 amach ··· wrote an Irish Vocabulary, in which the common words of the Irish language are explained by more ancient and difficult words.’ Luann Tadhg Ó Neachtain[q.v.] é mar ‘oidefhoclóir’ sa dán ina liostaíonn sé scoláirí Gaeilge Bhaile Átha Cliath (ag Tomás Ó Rathile[B2] in Gadelica, 1913) agus tá fianaise sa dán molta (i gcló in Féilscribhinn agus ag Cuthbert Mhág Craith in Dán na mBráthar Mionúr [I], 1967) a scríobh sé (‘Froinsias Walsh’) gur chaith Bhailís 15 bliana ag obair ar fhoclóir Laidine, Béarla agus Gaeilge, gur éag sé sula raibh sé críochnaithe aige agus gur thóg Tadhg a chúram air féin ··· Liostaíonn Walter Harris ina eagrán de shaothar James Ware[q.v.] na leabhair eile seo ó láimh Bhailís: ‘a little book on the Devotion of the Chord entitled Funiculus Triplex, Dublin, 1797’; The Antediluvian World, or, A New Theory of the Earth: Containing a clear account of the form and constitution of the terrestrial globe before the universal deluge : proving it to be quite different from what it is at present : and also of the origin and causes of the said deluge, subterraneous cavities, seas, islands, mountains, Baile Átha Cliath, 1743; Philosophia vetus innovata. Tá tuilleadh eolais faoin mbeatha seo ar fáil ar http://dib.cambridge.org/ »
Tugann cúrsa a shaoil léiriú ar an gcaoi a bhféadfadh duine teacht i dtír ar an léann dúchais i mBaile Átha Cliath agus i Londain sa leath tosaigh den 18ú haois. Gheofar cuntas ar an gconspóid faoin aistriúchán úd in Ag Cruinniú Meala: Anthony Raymond (1675–1726) agus Léann na Gaeilge i mBaile Átha Cliath, 1988 le Alan Harrison agus in John Toland 1670–1722, 1994 leis an údar céanna ··· Sa dán faoi scoláirí Gaeilge Bhaile Átha Cliath (‘Sloinfead scothadh na Gaoidheilge grinn’) thagair Tadhg Ó Neachtain[q.v.] dó mar shaoi nach raibh saor ó locht. Glactar leis gur chainteoir dúchais Gaeilge é, ach go raibh Béarla aige óna óige, gur mhac le Tadhg Rua Ó Conchubhair é agus gurbh i Luimneach a rugadh é ··· Bhí sé ag gabháil do cheird an scríobhaí i Luimneach ó 1716 go dtí gur aistrigh sé go Baile Átha Cliath i 1719 ··· D’éirigh leis 300 síntiúsóir a fháil i Londain agus 400 i mBaile Átha Cliath. Ní foláir nó chonaic Tomás Ó Súilleabháin [Thomas O’Sullevane q.v.] an réamhthógraíocht ··· Tá de dhifriocht idir na chéad eagráin i Londain agus i mBaile Átha Cliath gur mó den Ghaeilge atá i gceann Londan
In Mount Sackville, Baile Átha Cliath, a cuireadh bunoideachas air ··· Deir Maurice Gorham (Forty Years of Irish Broadcasting, 1967): ‘The name of Michael Bowles is most often associated with the pioneering of public symphony concerts in Dublin, but vixere fortes ante Agamemnon, and much brave effort had been made to pave the way for the successful series that he started in 1941’; agus luann sé na ceolchoirmeacha a d’eagraigh Radio Éireann roimh 1941 ··· D’fhill sé ar Bhaile Átha Cliath um Shamhain 1947 ··· Ó 1971 ar aghaidh bhí sé ag múineadh ceoil i mBaile Átha Cliath ··· Chorcaí, agus ina dhiaidh sin i mBaile Átha Cliath arís
Tá leabharliosta le fáil in The Man and his Music: an Anthology of the Writings of Breandán Breathnach, 1996. I Sráid Hamaltúin, Baile Átha Cliath, a rugadh é 1 Aibreán 1912 ··· An Pádraig seo agus Éamonn Ceannt [B4] a sheinn ceol píbe i láthair an Phápa Pius X i bhfómhar 1908 agus an bhliain dár gcionn bhí sé ina bhall de Choiste Agóide an Chonartha (All Ireland Demonstration Committee) thar ceann Chumann na bhFíodóirí Síoda (An Claidheamh Soluis 11 Meán Fómhair 1909); deirtear gurbh é an duine deireanach é d’fhíodóirí sin Bhaile Átha Cliath ··· Ach ar feadh tamaill mhaith is i ngeall ar a eolas ar Ghaeilge Chois Fharraige agus ar stair shóisialta Bhaile Átha Cliath is mó a bhí aithne air ag pobal na Gaeilge; tá fáil ar aistí staire leis in Comhar agus Feasta ··· Bhí stair na fíodóireachta i mBaile Átha Cliath scríofa i nGaeilge aige ach fágadh gan foilsiú é in éineacht le saothair éagsúla cheoil. Níorbh aon ribín réidh é agus is mó rud a bhí ar siúl i ndomhan na gceolta tíre nár réitigh leis, cuid de chomórtais na bhFleánna Ceoil, ceannasaíocht Chomhaltas Ceoltóirí Éireann agus cuid dá raibh á rá agus á dhéanamh ag Seán Ó Riada[B5], mar shamplaí ··· Bhí príomhpháirt aige i mbunú na bPíobairí Uilleann i 1968; bhí sé mar chathaoirleach orthu ó thús agus mar eagarthóir ar a n-iris An Píobaire agus b’eisean faoi deara go raibh a gceanncheathrú acu i gceann de thithe Seoirseacha Shráid Henrietta, Baile Átha Cliath
An t-eolas eile a thug sé gur ag 49 Sráid Eachdroma, An Cuarbhóthar Thuaidh, Baile Átha Cliath, a bhí sé ar lóistín 1893, agus go raibh sé ar dhuine den ochtar ar ghabh an Conradh buíochas leo ag deireadh na bliana sin mar gheall ar an gcabhair a thug siad sa rang comhrá ··· Do tháinig go Baile Átha Cliath, 1891 ··· ‘The Irish member who takes the matter in hands might also find it convenient to inquire how it happened that in 1891 the special clerks employed in Dublin on Census work were paid only two-thirds of the salary allowed to similar clerks doing similar work in London; and whether the same little bit of Government sweating of Irish clerks is going to be done again this time ··· We put this point in recollection of a statement by the late Mr James Cogan, one of the founders of the Gaelic League, who was employed in Dublin as a Census clerk in 1891’. Mar chabhair d’údair an chuntais seo fuair Gréagóir Ó Broin, Gaeilgeoir atá ag cur faoi i New South Wales, teastas báis James Cogan, ‘Excise Officer, Oldham, England, late of Turton Street, Semaphore’ a d’éag den eitinn 14 Deireadh Fómhair 1898 ··· Ba é seoladh na beirte 95 Napier St West, Oldham. Níl aon amhras ach gurb é an James Cogan céanna é a rugadh 26 Meán Fómhair 1874 ag I Anna Villa, an Cuarbhóthar Thuaidh, Baile Átha Cliath
Tógadh é ina Phreispitéireach agus cuireadh oideachas air i gColáiste Naomh Aindriú, Baile Átha Cliath, agus i gColáiste na Tríonóide mar ar bronnadh céim sa Léann Ceilteach air in 1915 agus céim sa Dlí mar aon le scoláireacht sa Mhatamaitic in 1916. I mí na Samhna 1912 glacadh leis mar bhall de Chumann Gaelach an Choláiste ··· Bhí sé sa láthair ag cruinniú san ollscoil in 1922 nuair a athbhunaíodh an Cumann Gaelach. In 1917 bhí sé ina reachtaire ar Ghasra Bhaile Átha Cliath den Fháinne agus bhí ina rúnaí ag an bhFáinne ar feadh tamaill ina dhiaidh sin, dar le Cathal Ó Tuathail [q.v.] sa tsraith ‘Gaeil Éireann’ (The Sunday Independent 3 Meitheamh 1934) ··· Bhailíodh a dheartháir Willie, a bhí ina bhall d’Fhiúsailéirí Bhaile Atha Cliath sa Chogadh Mór, eolas ó shaighdiúirí Sasanacha i gCaisleán Bhaile Átha Cliath agus thugadh do Sheán é le cur ar aghaidh chuig Micheál Ó Coileáin ··· In alt in The Irish Times 4 Samhain 1939, lá tosaigh an Oireachtais athbheoite, tá léiriú le fáil ar an tuiscint áirithe sin a a bhí aige ar an nGaeltacht: ‘Caithfear a thuiscint gurb é fear an bháinín an fear ar fónamh i saol na hÉireann, agus má tá Coiste an Oireachtais ag rith ar a leas tabharfaidh siad tús áite d’fhear na Gaeltachta agus cúl don bhoicín.’ Bhí sé seal ina mhúinteoir, seal eile ag cigireacht agus seal eile fós ina Phríomhfheidhmeannach ag Coiste Gairmoideachais Chontae Bhaile Átha Cliath ó 1925 go dtí gur ceapadh é ina léachtóir le Gaeilge agus le Matamaitic i gColáiste na Tríonóide in 1929, post a bhí aige go ceann tríocha bliain ··· Bhí sé freisin ar dhuine de bhunaitheoirí Choiste na bPáistí i 1933 a bunaíodh d’fhonn páistí lucht oibre Bhaile Átha Cliath a chur ag foghlaim na teanga sa Ghaeltacht. Bhunaigh sé an páipéar seachtainiúil An tÉireannach i 1934 agus bhí ina eagarthóir air
B’í an Ghaeilge gnáththeanga an cheantair nuair a bhí Cormac ag éirí suas. I ndiaidh dó bheith ina mhonatóir sa scoil náisiúnta i mBaile na Cille fuair sé oiliúint sa mhúinteoireacht i gColáiste Maoilbhríde, Baile Átha Cliath ··· Bhí sé tar éis filleadh ar Bhaile Átha Cliath tuairim 1912 agus chaith sé breis agus 20 bliain ag múineadh i Scoil Maoilbhríde ··· D’éirigh leis a shuíochán a choimeád i mBaile Átha Cliath Thuaidh ar dtús agus ansin i mBaile Átha Cliath Thiar Thuaidh i ngach toghchán go dtí gur éirigh sé as an bpolaitíocht lánaimseartha i 1954. I 1932 toghadh é arís ina uachtarán ar Chumann na Múinteoirí Náisiúnta ··· Toghadh é ina ArdMhéara ar Bhaile Átha Cliath i 1949/50 ··· D’aistrigh sé William Tell Schiller in An Claidheamh Soluis – (Meán Fómhair-Deireadh Fómhair 1931). Is spéisiúil gur sheas a dheartháir Fionán do Chlann na Poblachta i mBaile Átha Cliath (Thuaidh Láir) i dtoghcháin 1948, 1951 agus 1954. Tá tuilleadh eolais faoin mbeatha seo ar fáil ar http://dib.cambridge.org/ »
Ba é an téacsleabhar oifigiúil sna meánscoileanna é ar feadh breis agus 30 bliain. I mBaile Átha Cliath a rugadh Máire Ní Aodáin ar 19 Bealtaine 1862 ··· Chaith Máire tamall i gClochar na nUrsalach i nDurlas agus tamall in Mount Anville, Baile Átha Cliath ··· Níor thaitin scoileanna cónaithe léi agus chaith sí deireadh a cuid meánscolaíochta i scoil a bhí ag mná rialta Mount Anville i Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath ··· Dhéanadh sí diúité deonach póilíneachta ar shráideanna Bhaile Átha Cliath go deireanach san oíche ··· D’éag Máire Ní Aodáin ar 12 Iúil 1942. D’fhág an tOllamh Máire Ní Mhaicín an pictiúr seo againn dí: ‘In late Victorian and Early Edwardian Dublin Mary Hayden was a well-known and somewhat singular figure ..
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Ag 10 Sráid an Teampaill, in aice leis an bPort Thuaidh, Baile Átha Cliath, a rugadh é 16 Meán Fómhair 1888 ··· Bhí sé ar ais i mBaile Átha Cliath faoi Nollaig 1916 ··· Ag a hathairsean a bhí an siopa i Sráid Fobhnais, Baile Átha Cliath, mar ar cheannaigh Liam claíomh Déardaoin na Seachtaine Móire 1916 ··· ‘Níor casadh liom é ach aon uair amháin eile nuair a bhí mise im’ stócach i mBaile Átha Cliath, ach chuimhnigh mé ar a phearsantacht gharbh ghliondarach ghroí, ar a chuid gruaige álainn ar dhath an airgid, ar an scairt gháire tobann tormánach a ligeadh sé as ó am go ham, agus ar na súile aisteacha úd aige, leathbhrónach leathfhíochmhar, súile a bhíodh de shíor ag faire ar rud éigin ach a bhí san am céanna lán de bhrionglóidí, mar bheadh súile cime ann’ ··· Shaw, in Amharclann Gaiety, Baile Átha Cliath, 14 Eanáir 1951
Is i mBaile Átha Cliath a rugadh Arthur Hutton agus bhain an bheirt acu leis an gcreideamh Úinitéireach, dar le Daonáireamh 1901 ··· Thug sí na léachtaí sin freisin, in ómós do chuimhne Margaret Stokes den bhabhta seo, i gColáiste Alexandra i mBaile Átha Cliath. D’aistrigh sí go 17 Bealach Aipiach, Baile Átha Cliath, am éigin roimh Mheitheamh 1910 ··· D’éag si in aois 91 bliana di ina teach cónaithe ag 30 Sráid Mhic Liam Uachtarach, Baile Átha Cliath, 29 Lúnasa 1953 ··· But she was a scholar and a patriotic Irishwoman and in 1907 she published a retelling of the Táin which has great merit’. Déantóirí cóistí i mBaile Átha Cliath ba ea muintir Annie Hutton (d’éag 7 Meitheamh 1853), an bhean a raibh Tomás Daibhís i ngrá léi
Ba é Brian a chuir tús leis an gcúrsa sa tSean-Ghaeilge ann. Thosaigh sé ag múineadh i Scoil Chaoimhín, Black Pitts, Baile Átha Cliath, roimh 1911 agus ceapadh é i gcomharbacht ar Phádraig Ó hAichir [B3] i 1914 ··· Ceapadh é ina phríomhoide sa Mhodhscoil Láir i Sráid Maoilbhríde, Baile Átha Cliath, i 1928 agus bhí ann go ndeachaigh sé ar pinsean i 1953. Bhí sé ina rúnaí ag Coláiste Uladh tamall agus ina rúnaí oinigh ag Craobh na hÉireann den Chomhdháil Cheilteach sular toghadh ina uachtarán é ··· Ba é a chruthaigh gurb é ‘Tír an Iúir’ ainm ceart an cheantair sin de Bhaile Átha Cliath – bhí an Bardas tar éis Tor Fhionnabhair a bhaisteadh air. Scríobh sé: Dhátheangachas agus scoileanna na tíre, 1922; Sgéalta don aos óg, g.d.; Bunchúrsa ar cheapadóireacht 2 iml., 1922–25; Bun-Ghraiméar na Gaeilge, (g.d.); Réidhchúrsa Gramadaighe, (1938); Gearrchúrsa gramadaí, [g.d.]; Scéalta don aos óg, (1916); Amhráin scoile: cnuasach amhrán le haghaidh na mbunscol, (c.1953); History of Terenure, (1955) ··· Bhí an dúspéis aige i stair Bhaile Átha Cliath ··· I mbliain 1920 bhí cónaí air ag 8 Ardán Avondale, Crois Araild, Baile Átha Cliath, agus ag am a bháis bhí an chlann ag cur fúthu ag 6 Páirc Ráth Oinn, Tír an Iúir.
Ag 25 Sráid Phádraig, Baile Átha Cliath, a rugadh é ar 6 Márta 1861 ··· Ó bhí sé 17 mbliana d’aois is ag obair i dtithe tábhairne agus i siopaí grósaera i mBaile Átha Cliath a bhí sé go dtí gur cheannaigh sé an siopa i Sráid Phádraig tuairim 1856 ··· Deirtear go raibh an-chur amach aige ar leabhareolas Bhaile Átha Cliath agus go háirithe ar irisí an 19ú haois ··· San iris chéanna, i 1945, foilsíodh a chuntas ar shráidéigeas Bhaile Átha Cliath, ‘Zozimus’. Chum sé focail na n-amhrán ‘Follow me up to Carlow’, ‘Kelly the Boy from Killann’, ‘Boolavogue’, ‘The Lowlands low’, ‘Haste to the Wedding’, ‘Redmond O’Hanlon’... ··· Nobody seems more essentially a Dublin man...
Bhí teach tábhairne ag an gclann i gCuas. Cháiligh Muiris mar mhúinteoir agus bhí an chéad phost múinteoireachta aige i Scoil na mBuachaillí, Sráid Áine Thuaidh, Baile Átha Cliath, ó 1913 go 1915 ··· Ó 1919 go Deireadh Fómhair 1922 bhí sé páirteach i gCogadh na Saoirse i gCiarraí agus i mBaile Átha Cliath ··· ‘Muiris was a member of my circle of the IRB, was in F Company of the 1st Battalion of the Dublin Brigade from its inception and took an active part in the War of Independence’ (Piaras Béaslaí [B1] a d’inis do Chathal Ó Seanáin). D’fhill sé ar a cheird nuair a fuair sé post sa Mhodhscoil Láir, Sráid Maoilbhríde, Baile Átha Cliath ··· Bhí ann go 1928 nuair a fuair sé post príomhoide i Scoil Cholmcille, Sráid Maoilbhríde, an chéad bhunscoil lán-Ghaelach i mBaile Átha Cliath. Ó 1914 ar aghaidh bhíodh páirteanna aige i ndrámaí a léiríodh na hAisteoirí sa phríomhchathair, i ndrámaí ag Oireachtais agus ag féilte drámaíochta, agus in Amharclann na Mainistreach ··· D’éag sé i mBaile Átha Cliath 27 Eanáir 1960
Thoirbhir sé a leabhar Carn Tighearnaigh (1938) ‘do Mháirtín Ó Buadhacháin in Eochaill, don té do chéad-thug teagasc dam i léigheamh agus i scríobhadh ár dteangadh dúthchais’. D’aistrigh sé go dtí Baile Átha Cliath timpeall 1888 ··· Thug sé ocht mbliana i Sasana ag reic meaisíní clóscríbhneoireachta agus d’fhill sé ar Bhaile Átha Cliath ag tosach an 20ú céad ··· Go dtí tuairim 1905 ní raibh oifig acu i mBaile Átha Cliath agus chaitheadh Risteard tréimhsí fada i mBéal Feirste ··· Ach d’fhilleadh sé ar Bhaile Átha Cliath ag an deireadh seachtaine ··· Bhí an Micheál sin agus a dheirfiúracha Cáit agus Bríd páirteach in Éirí Amach 1916. D’éag Risteard Ó Foghludha i mBaile Átha Cliath ar 20 Lúnasa 1957
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 I mBaile Átha Cliath a rugadh é ar 20 Bealtaine 1886 ··· 2 Brookline, Bóthar Thír an Iúir, Baile Átha Cliath seoladh na clainne ag am na breithe ··· Robert Hewitt Woods, abhcóide ó Dhroim Mór i gContae an Dúin, a athair agus Mary Catherine Kirwan, gariníon leis an Thomas Kirwan úd, an ceannaí i mBaile Átha Cliath a bhí ina bhall gníomhach de Choiste na gCaitliceach, a mháthair ··· I 1918 bhí sé ina ghníomhaire ag George Gavan Duffy in olltoghchán 1918 i mBaile Átha Cliath Theas ··· I gCill Iníon Léinín, Co. Bhaile Átha Cliath, a bhí cónaí air ar feadh píosa fhada dá shaol
Bhí Donn ábalta ar Ghaeilge chomh taitneamhach a scríobh agus a buaileadh ariamh ar phár,' a dúirt a chara Seán Ó Lúing faoi in Inniu i ndiaidh a bháis. Ar 13 Feabhra 1905 a rugadh Donn Piatt ag 23 Bóthar Ráth Loirc, Ráth Maonais, Baile Átha Cliath ··· Ceapadh a mhacsan Arthur Donn Piatt (d’éag 12 Aibreán 1914) ina Leas-Chonsal i mBaile Átha Cliath ··· Tá cuid de na léachtaí a thug sé ar stair Bhaile Átha Cliath i gcló in Dublin Historical Record. Bhí dúil ar leith aige i stair na teanga, canúintí Chúige Laighean agus stair Bhaile Átha Cliath mar is léir ar Stair na Gaeilge: stair na dtrí gcéad bliain a chuaidh tharainn in Éirinn, in Albain agus i Manainn, paimfléad a d’fhoilsigh Cló na Saoirse in 1933, Gaelic dialects of Leinster (1935) agus ar Mhaireadar san Ardchathair (1957) ··· Tá cuimhní ar a óige i gcuid de na haistí. Amhránaí nótáilte ab ea é ina óige agus bhuaigh sé bonn óir ag an bhFeis Cheoil. Phós sé Elsie Ní Cholgáin ón Iarmhí agus bhí iníon amháin acu
Bhí sé ar dhuine den chlann cheathrair, triúr buachaillí agus iníon, a bhí ag Henry Briscoe, oifigeach cánach, agus a bhean Mary Halton; i mBaile Átha Cliath a rugadh é 28 Márta 1920 ··· Hubert an t-ainm a baisteadh air; ainmníodh é as a uncail, an stocbhróicéir a bhunaigh an comhlacht Butler & Briscoe, a bhí, b’fhéidir, ar an gcéad ghnó dá leithéid ag Caitlicigh Bhaile Átha Cliath ··· na Mí, do sheanathair máthartha Aodhagáin agus bhí siopa grósaera aige sa Rinn, Baile Átha Cliath. I nDumhach Thrá, Baile Átha Cliath, a bhí cónaí ar an teaghlach tamall sular aistrigh siad go dtí Raghnallach ar dtús agus ansin go Crois Araild ··· D’éag sé 14 Eanáir 2003 agus cuireadh é i reilig Theach Sagard, Co. Bhaile Átha Cliath
Chaith sé thart ar bhliain ansin sula ndeachaigh sé isteach sna Froinsiasaigh.’ Tar éis sé mhí a chaitheamh i gColáiste San Isadóir sa Róimh cuireadh é go paróiste Shráid na gCócairí, Baile Átha Cliath ··· Bhí sé ina ghairdian i mBaile Átha Cliath idir 1717 agus 1719. D’aistrigh sé teagasc críostaí Montpellier go Béarla ach fuair an Róimh de locht air go raibh iarracht den Seansanachas ann ··· Bhí sin ar cheann de na fáthanna nár ceapadh é ina Ardeaspag ar Bhaile Átha Cliath ··· Tar éis tamaill ar an gcúlráid i mBaile Átha Cliath theith sé thar lear i 1735 agus chuaigh go Flóndras an bhliain dár gcionn. Bhí sé ar ais i mBaile Átha Cliath i 1737–8 agus d’fhoilsigh sé an caiticeasma; The Douay Catechism in English and Irish for the use of children and ignorant people, 1738 (The Doway catechism in English and Irish for the use of schools, 1752 an teideal atá ar an eagrán atá sa Leabharlann Náisiúnta, an Béarla sa cholún clé ar gach leathanach agus an Ghaeilge sa cholún ar dheis)
Mhínigh sé na fáthanna a bhí aige leis sin i seanmóir i dTeampall Chríost i mBaile Átha Cliath a d’fhoilsigh sé an bhliain chéanna sin ··· Ionsaíodh an tseanmóir i roinnt leabhar, ina measc an Doleful fall of Andrew Sall, leis an Easpag Nicholas French. Chaith sé tamall i gColáiste na Tríonóide i mBaile Átha Cliath agus tugadh beathúnais chille arbh fhiú breis agus £300 sa bhliain iad agus bhronn an Coláiste D.D ··· D’fhill sé ar Éirinn an bhliain sin agus lonnaigh i mBaile na Lochlannach i mBaile Átha Cliath ··· I mBaile na Lochlannach (Oxmanstown) ar bhruach thuaidh na Life, Baile Átha Cliath, a bhí cónaí air sa deireadh ··· Ní raibh coinne le bás Sall ar 6 Aibreán 1682; tá sé curtha in Ardeaglais Naomh Pádraig, Baile Átha Cliath
Ar éigean a bhí aon chainteoir dúchais Gaeilge eile a raibh cion chomh mór air ag lucht oibre thuaisceart Bhaile Átha Cliath ··· Rinne sé, amhlaidh sin, snaidhm iomaithne agus iomcharadais a cheangailt idir chathair seo Bhaile Átha Cliath inar chónaigh sé agus Gaeltacht an iarthair as ar fáisceadh é (Feasta, Eanáir 1957). Sóisialach ba ea é ach ina theannta sin Caitliceach cráifeach ··· Ar 13 Meán Fómhair 1899 bhí sé ag cruinniú den Ard-Chraobhi mBaile Átha Cliath: ‘Mr Michael Mullin, Inis Meáin, gave in the vernacular an interesting account of the work of the League in his native island’ (An Claidheamh Soluis 23 Meán Fómhair 1899). Dúirt Cathal Ó Tuathail [q.v.] in aiste ar Mhicheál in Sunday Independent 6 Bealtaine 1934 gurbh in 1899 a tháinig sé chun cónaithe sa phríomhchathair ··· Cheap an ceardchumann ina thimire i gContae Bhaile Átha Cliath Thuaidh é in 1913 ··· ‘Thug sé na páistí ar ais go Baile Átha Cliath ach ní raibh sé féin in ann an traein a fhágáil
Tá gach cuma ar an scéal gur le linn d’Éamonn a bheith ina gharsún óg a d’aistrigh an chlann go Baile Átha Cliath ··· Is léir go mba dhuine an-ghníomhach é: mhúineadh sé rang i gCraobh Mhaoilre Uí Raghallaigh, bhí ina chomhrúnaí ag Feis Laighean i 1901 agus faoi Dheireadh Fómhair 1902 bhí sé ina rúnaí cúnta ag Coiste CeantairBhaile Átha Cliath; ba bhall é de Choiste na bhFoilseachán agus dhéanadh sé moltóireacht ar an bhfilíocht agus an drámaíocht ag an Oireachtas. Scríobhadh sé aistí i mBéarla agus i nGaeilge agus b’fhéidir gurbh í an ceann ba mhó a tharraing aird na léitheoirí aiste dar teideal ‘’dTeastaíonn foclóir uainn?’ Tharraing sin searbhas Banba, Meitheamh 1903: ‘.. ··· D’éag sé ar 10 Aibreán 1946 ag 17 Bóthar Waterloo, Baile Átha Cliath. Is gnách B.A ··· mar eireaball le hainm Éamoinn Uí Néill, Cionn tSáile, lena dhealú amach ó Éamonn Bhaile Átha Cliath ··· Ach is cosúil gur bhain fear Bhaile Átha Cliath B.A
Thug sé an t-eolas eile seo ann: gur 52 a aois, gur gruaigeadóir é agus go raibh Gaeilge aige; 49 a bhí ag a bhean Margaret agus is i mBaile Átha Cliath a rugadh í agus bhí Gaeilge aici; sa teach ag 180 Sráid na Lobhar, Baile Átha Cliath, in aontíos leo bhí a mac Hugh (23) a rugadh i mBéal Feirste agus a raibh Gaeilge aige; a n-iníon Mary (20), a rugadh i mBirmingham agus a raibh Gaeilge aici; Arthur White (30), a gcliamhain, saighdiúir agus baintreach, ar Béarla amháin a bhí aige agus a iníonsan ··· [Irish] the first tongue I heard from the cradle’. Tugann sé cuntas ina dhírbheathaisnéis ar a shaothar ar son na teanga i mBaile Átha Cliath le deich mbliana anuas ··· Mar an gcéanna i Halla an Athair Maitiú i Sráid an Teampaill agus i hallaí eile mar seo ar chúis an ólacháin ar fud Bhaile Átha Cliath ··· Mise an chéad fhear a chuir ar bun na Crúséadacha Gaelacha ó Bhaile Átha Cliath ..
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Ba bheag duine dár rugadh i mBaile Átha Cliath a d’fhoghlaim Gaeilge chomh maith leis i mblianta tosaigh Chonradh na Gaeilge ··· Sármhúinteoirí ba ea an bheirt acu agus tá na céadta fear i mBaile Átha Cliath—nó bhí lá den saol—a d’fhéadfadh an teist sin a thabhairt orthu chomh maith liomsa’ (Seán T.: scéal a bheatha á insint, 1963 in eagar ag Proinsias Ó Conluain) ··· Bhí sé ina dhiaidh sin ag múineadh i Scoil na mBráithre i Sráid Synge agus thug cabhair don Bhráthair Mac Giolla Phádraig[B4] nuair a bhí Graiméar na Gaeilge, 1901 á scríobh aige; ba é a scríobh an chaibidil ‘Irish phonetics’. Ag 28 Sráid na Life Íochtarach, Baile Átha Cliath, a rugadh é ar 16 Eanáir 1878 ··· Is ann a bhí sé i nDaonáireamh 1911: William Soirtéal (33), ‘múinteoir gan obair’, a rugadh i mBaile Átha Cliath; a dheirfiúr Máire (40), ‘cailín meaisíne’; Bríd (38), nár luadh aon slí bheatha léi; a uncail Pól (74), baintreach, a rugadh i Sráidbhaile, Co ··· Deirtear sa chuntas sin go raibh sé ina bhall de Shinn Féin ó thús agus de Bhráithreachas na Poblachta, go raibh sé ina bhall de na hÓglaigh (Céad Chathlán Bhaile Átha Cliath) agus, tar éis dó a bheith gníomhach i gceantar Shráid na hEaglaise san Éirí Amach, gur daoradh chun báis é agus gur chaith sé tamall in Frongoch
Faoi Dhaonáireamh 1901 bhí Eoghan ag cur faoi ag 51 Sráid Chlann Bhreasail Uachtarach, Baile Átha Cliath ··· I mBaile Átha Cliath a rugadh a bhean Rose agus bhí sí bliain níos óige ná é ··· Cúigear a rugadh dóibh agus ní raibh beo díobh ach triúr. Phós Eugene Lloyd agus Rosanna Burke 12 Deireadh Fómhair 1873 in Eaglais Naomh Agatha i mBaile Átha Cliath ··· Pearse, of Dublin, and Miss Nora Twemlow, of Dalkey, both of whom are pupils of the eminent harpist, Mr Owen Lloyd’ ··· Sa tuairisc ar an gcéad cheolchoirm Ghaelach a bhí riamh i nGlaschú deirtear: ‘The next item was a selection of Irish airs on the harp by Mr Owen Lloyd, whose appearance on the platform was signalled by a loud outburst of cheering’ (An Claidheamh Soluis 9 Samhain 1901). D’éag sé ag Mentone, Cill Iníon Léinín, Co. Bhaile Átha Cliath, 24 Márta 1929
I gContae Bhaile Átha Cliath a rugadh an triúr deiridh sin ··· In eaglaisí éagsúla i mBaile Átha Cliath a bhíodh sé ar dtús, i nDún Dealgan ansin, agus ar feadh daichead nó caoga bliain san Leas-Ardeaglais i mBaile Átha Cliath ··· Leis an gceol eaglasta a chaith sé a dhúthracht; bhí sé sa láthair nuair a bunaíodh Cumann Cecilia in Éirinn agus toghadh é mar dhuine de leasuachtaráin chraobh DheoiseBhaile Átha Cliath den chumann ··· D’eagraigh sé cóir i dtithe gnó timpeall Bhaile Átha Cliath
I mBaile Átha Cliath ar 9 Bealtaine 1872 a rugadh é (Thomas Patrick Nowlan) ··· Ba é Francis Robert Nowlan, ‘cork merchant’, 109 Bóthar Haddington, Baile Átha Cliath, a athair agus ba í Mary Jane Stair a mháthair ··· D’fhág sé a phost i gCnoc Mheilearaí ag deireadh na scoilbhliana 1906 le cur faoi i mBaile Átha Cliath (idem 30 Meitheamh 1906) ··· Ag 77 Bóthar Waterloo, Baile Átha Cliath, a bhí cónaí air ag an am ··· Dá mbeadh fiche fear de leithéid Thomáis againn bheadh bail ar an nGaeilge nach bhfuil uirthi.’ Bhí an méid seo ag Tadhg Ó Donnchadha[B1] in Timire Chroí Naofa, Márta 1914: ‘Is cuimhin liom é, blianta ó shoin, ag teacht go dtí Conradh na Gaeilge i mBaile Átha Cliath ag foghluim na Gaeilge
I Lána na Seansaireachta i mBaile Átha Cliath a rugadh é ··· I ndiaidh a oirnithe i Liospóin tuairim 1753 d’fhill sé ar Bhaile Átha Cliath agus bhí ina shagart óg i bparóiste Naomh Muire ··· Nuair a d’iarr sé ar an gCoiste Caitliceach i mBaile Átha Cliath sagart éirimiúil a chur chuige mar rúnaí agus séiplíneach ba é Carpenter a roghnaíodh agus chaith sé trí mhí i Londain ··· Ach níor éirigh le Taaffe Seoirse III a bhogadh. Rinneadh canónach de i 1764 agus oirníodh ina Ardeaspag ar Bhaile Átha Cliath é i 1770 ··· Is dócha gur i scoil Thaidhg [Uí Neachtain]—b’fhéidir ó Liam Ó Loingsigh—a d’fhoghlaim sé an pheannaireacht idir nodanna agus eile.’ Tá tagairt ag Donn Piatt[B2] don leabhar urnaithe in Cois Life Fadó, 1985: ‘Sa bhliain 1746 thosaigh sé Leabhar Urnaithe Sunradhacha agus Dánta Diadhachta, “arna dtiomsughadh le Seán Mac an tSaoir, ro thionscain do scríobhadh i mBaile Átha Cliath Duibhlinne ar an treas lá don Mhí Mheán Samhraidh, an bhliain d’aois Chríost, míle seacht gcéad ceathracha agus a sé” agus rinne roinnt oibre ina dhiaidh sin ar Tóraíocht ar Lorg Chríosta
Ag 4 Ardán Beechfield, Ascaill Vernon i gCluain Tarbh, Baile Átha Cliath, a rugadh í 1 Nollaig 1912; ba í an duine ba shine í den cheathrar a mhair de theaghlach Robert Brown Allen agus Teresa Griffith ··· Mar Phreispitéireach a tógadh Robert ach bhí sé iompaithe ina Chaitliceach sular casadh Teresa air agus é ag obair in St Andrews, Fife, Alba, mar a raibh sise fostaithe mar orgánaí san eaglais Chaitliceach; ba as na Frosa, Dún na nGall, dá hathairsean agus b’as Baile Átha Cliath dá máthair ··· Agus iad lonnaithe i mBaile Átha Cliath bhí Robert sna hÓglaigh agus é rannpháirteach i smuigléireacht na ngunnaí san Asgard i 1914 agus i gCath Chluain Tarbh, ar chleachtadh beartaíochta cogaidh é a d’eagraigh Pádraig Mac Piarais [B4] in Marino i 1915 ··· D’aistrigh an teaghlach go Baile Átha Cliath i 1929 agus faoin am seo bhí gnó fochonraitheora tógála ag an athair agus é ag déileáil le hurláir terrazzo. Cuireadh oideachas ar Mháirín i Scoil na nDoiminiceach i mBéal Feirste, i gColáiste na nDoiminiceach i Sráid Eccles, Baile Átha Cliath, agus sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, mar ar fhreastail sí ar léachtaí R.A.S
Bhí an lánúin pósta le sé bliana (dá mb’fhíor) agus bhí an triúr leanaí a rugadh dóibh beo: Michael John Joseph (4), a rugadh i mBaile Átha Cliath; Mary Anne Gabriel (2) a rugadh i mBaile Átha Cliath; Mona Teresa (dhá mhí) a rugadh i gCill Mhantáin ··· Ag pointe éigin sular fhág sí Baile Átha Cliath bhí cáilithe aici mar cheadúnach de chuid Choláiste Ceoil na Tríonóide, Londain ··· Phós sí Liam Ó Buachalla[B4], léachtóir le heacnamaíocht i gColáiste Ollscoile na Gaillimhe, in Eaglais na hOllscoile, Faiche Stiabhna, Baile Átha Cliath, 9 Meán Fómhair 1931 ··· D’éag sise ar 28 Eanáir 1968 agus is ar Bhóthar Hainault, Carraig an tSionnaigh, Co. Bhaile Átha Cliath, a bhí cónaí uirthi ag an am. Tá tuilleadh eolais faoin mbeatha seo ar fáil ar http://dib.cambridge.org/ »
Is in aon lóistín leis an Direánach i mBóthar na Buaile i nDroim Conrach a bhí sé nuair a thosaigh sé ag múineadh i mBaile Átha Cliath i 1944; is dó a thiomnaigh an file Craobhóg Dán, 1986 ··· I Scoil Naomh Cainneach in aice leis an Trá Thuaidh i mBaile Átha Cliath a bhí sé ag múineadh ··· D’fhill sé ar Bhaile Átha Cliath i 1966 agus bhí ag múineadh ar feadh bliana sa Mhodhscoil Láir go dtí gur ceapadh é ina phríomhoide i Scoil Naomh Áine sa tSeanchill, Co ··· Bhaile Átha Cliath, i 1967 ··· Bhaile Átha Cliath
In ‘Susanville’, Bóthar Richmond, Baile Átha Cliath, a rugadh é 18 Aibreán 1913 ··· Is mar seo a bhí an teaghlach i nDaonáireamh 1911: Seán Ua Góilidhe (40), cléireach rátaí i mBardas Bhaile Átha Cliath, a rugadh i gCorcaigh agus a raibh Gaeilge aige, a bhean Áine (34) a rugadh i gcathair Bhaile Átha Cliath agus nach raibh Gaeilge aici ··· Sa teach freisin bhí máthair a chéile, Florence Connolly (73) a rugadh i gContae Bhaile Átha Cliath agus a bhí pósta ar dtús le Faolánach agus ar rugadh tuairim 15 leanbh sa chéad phósadh, arbh í Áine, máthair Chaoimhín, an duine ab óige díobh; ní dóigh go raibh leanbh aici leis an gConghaileach. D’aistrigh an teaghlach go Sráid Victoria, an Cuarbhóthar Theas, ar ball agus is ann a chaith Caoimhín bunús a óige ··· I Meánscoil na mBráithre, Dún Laoghaire, a bhí sé ó 1943 go 1947 agus i Scoil Naomh Connlaodh, Bóthar Clyde, Baile Átha Cliath, as sin go ndeachaigh sé ar pinsean ··· Bhí cónaí air ag an am in College Park, Tír an Iúir, Baile Átha Cliath, agus tá sé curtha i reilig Bhóthar na Bruíne.
Nuair a briseadh isteach sa teach acu d’aistrigh an teaghlach go Dumhach Thrá i mBaile Átha Cliath ··· An imní is mó a bhí ar Phroinsias nach mbeadh aon phinsean ag an bhfoireann. Maidir le cúrsa a shaoil sa státseirbhís, ceapadh ina oifigeach cléireachais é agus chaith cúpla bliain sa Leabharlann Náisiúnta ar dtús agus ó 1932 ar aghaidh bhí sé ag obair sa tseirbhís Chustaim agus Máil agus chaith tamaill i Muineachán, i ndrioglann John Power i mBaile Átha Cliath, i gcalafort Bhaile Átha Cliath, i mBéal Easa, ina Bhailitheoir Cúnta i dTeach an Chustaim, ina Shuirbhéir i dTulach Mhór agus i Leifear, agus i ndeireadh báire ina Bhailitheoir i gCalafort Bhaile Átha Cliath i 1973, post a bhí ag Micheál V ··· Fuair Proinsias bás 27 Samhain 1990 agus cuireadh é i reilig Chill Fhionntain, Baile Átha Cliath.
Ó 1929 go 1932 bhí sé ag obair sa Roinn Chosanta i mBaile Átha Cliath ··· Bhí breis agus 1,200 ball ag an gcraobh, tharla fochraobhacha a bheith á mbunú in áiteanna lasmuigh de Bhaile Átha Cliath ··· In olltoghchán 1944 sheas iarrthóirí Ailtirí na hAiséirí i bPort Láirge, Tiobraid Árann, Ros Comáin, Lú, Co. Bhaile Átha Cliath agus Cathair Chorcaí ach chaill gach duine díobh a éarlais ··· Sheas Ó Cuinneagáin i mBaile Átha Cliath Thiar Thuaidh agus ní bhfuair ach 705 vóta. An fáth a raibh eolas éigin ag an bpobal ar an ngluaiseacht nua go raibh seachtanán acu ··· Seans gur ródhíreach a bhí sé corr-uair ach duine cneasta a bhí ann.’ Tá sé curtha i reilig Mount Venus, Baile Átha Cliath
Nuair a bhí an chéim bainte amach aige d’aistrigh Ó Muirthile go Baile Átha Cliath ··· Bhí comhluadar teanga agus pinn ag an Muirthileach i mBaile Átha Cliath ar a láthair oibre agus lasmuigh di ··· Tháinig borradh faoi dhrámaíocht na Gaeilge i mBaile Átha Cliath nuair a bunaíodh Amharclann de hÍde sa bhliain 1992 agus is dóibhsean is mó a bhí Ó Muirthile ag soláthar ó chuireadar Tine chnámh ar stáitse sa Project Theatre den gcéad uair in 1993 ··· Iarracht is ea é, leis, ar ‘an bhearna idir tá agus scáth’, mar a scríobh sé in An colm bán (2014), an saol mar atá is an tsamhlaíocht a thabhairt ar aon rian amháin. Le casadh na mílaoise tháinig maolú ar an bhfuadar a bhí faoi chúrsaí drámaíochta Gaeilge i mBaile Átha Cliath agus cuireadh deireadh le hAmharclann de hÍde in 2001 ··· Tar éis a bháis is ea a foilsíodh Dánta Arthur Rimbaud (2019), leaganacha Gaeilge Uí Mhuirthile de dhánta Fraincise Rimbaud. Tar éis dó aistriú ó Chorcaigh in 1972 chaith Liam Ó Muirthile a shaol ar fad i mBaile Átha Cliath, i nDún Laoghaire den gcuid is mó
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. Rugadh Patsaí Dan Mag Ruaidhrí in Otharlann Naomh Anna, Baile Átha Cliath, ar an 12 Márta 1944 agus baisteadh in Eaglais Naomh Aindriú é sa chathair chéanna ··· Eagraíodh taispeántais do phéintéirí Thoraí i mBéal Feirste, Baile Átha Cliath, Dún Éideann agus Páras ··· Ba mhinic i mbun agóide agus agallamh raidió agus teilifíse Patsaí san am, chomh maith le daoine eile cosúil leis an Athair Diarmaid Ó Péicín (1917–2008), Íosagánach as Baile Átha Cliath a tháinig go Toraigh sa bhliain 1979 agus a chuaigh i mbun feachtasaíochta fosta le feabhas a éileamh ar na húdaráis rialtais do shaol agus chaighdeán maireachtála na n-oileánach ··· Cailleadh Patsaí i nDeireadh Fómhair 2018 in Otharlann an Mater, Baile Átha Cliath agus a theaghlach cruinn thart air ··· Tugadh a chorp chun an bhaile go Toraigh agus cuireadh ar a oileán dílis é. I measc na ngradam a bronnadh air, bhí an Proclamation of the City of New York (1992); Máistreacht Oinigh sa Cheol ó Ollscoil Uladh, Coláiste Mhig Aoidh, Doire (1992); agus Gradam Mhic Ádhaimh, Cumann Cultúrtha Mhic Reachtain, Béal Feirste (2017). Phós sé Caitlín Bean Mhig Ruaidhrí (née Ní Dhubhchain) ar an 8 Feabhra 1977 agus bhí ceathrar clainne acu: Breda, Majella, Seán agus Christina. Rinne sé roinnt iarrachtaí agus é ina fhear óg eolas a lorg faoina mháthair bhreithe agus thug cuairt ar Bhaile Átha Cliath ach ní bhfuair aon eolas riamh cérbh í
Ag Aifreann na marbh i mBaile na Manach, Baile Átha Cliath, dúirt a mhac gur taibhríodh d’Aindreas uair gur casadh an t-athair air. De réir chuntas báis Aindreas in The Irish Times ar 23 Iúil 2011 go raibh spéis sa litríocht ag a mháthair agus go mbaineadh sí taitneamh as úrscéalta Gustave Flaubert ··· I bhfoirgneamh Choláiste Phádraig, Droim Conrach, Baile Átha Cliath, a bhí an coláiste ullmhúcháin sin i rith Éigeandáil 1939–45, agus sin toisc seilbh ar fhoirgneamh an choláiste i nGaillimh a bheith ag an Roinn Cosanta agus gur tharla Coláiste Phádraig folamh ag an am i ngeall ar bhac a bheith i bhfeidhm ag an Roinn Oideachais ar ábhar múinteoirí a earcú (Jones 2006) ··· Laoise, Muineachán agus, ar deireadh, Baile Formaid, Baile Átha Cliath ··· Agus ba é Aindreas a d’fhág againn an t-agallamh teilifíse sárluachmhar sin leis an bhfile. D’fhill sé ar Bhaile Átha Cliath in 1962 nuair a ceapadh é ina léiritheoir i stáisiún teilifíse Radio Telifís Éireann a osclaíodh ar 31 Nollaig 1961 ··· I mBaile an Mhóta Íochtarach i gceantar Bhaile na Manach, Dún Laoghaire, Co. Bhaile Átha Cliath, a bhí cónaí orthu agus bhaineadh Aindreas pléisiúr agus é ar scor as glasraí agus torthaí a fhás sa ghairdín acu
D’fhill sé ar Bhaile Átha Cliath agus d’oibrigh dóibh siúd mar iriseoir, comhfhreagraí talmhaíochta agus colúnaí gluaisteán ··· B’as Yorkshire a mháthair, Eileen Herbert, a bhí ina mátrún ospidéil i mBaile Átha Cliath ··· Ina dhiaidh sin bhain Con Drury céim leighis amach i gColáiste na Tríonóide i mBaile Átha Cliath ··· Chuir siad fúthu i mBaile Átha Cliath agus ba le Gaeilge a thóg siad a gclann, Éanna, Niamh agus Oisín ··· Bhí sé socraithe aige roimh ré nach mbeadh aon óráidí moltacha ach go n-úsáidfí an Ghaeilge i seirbhís a shochraide a reáchtáladh san eaglais Anglacánach i Seanchill, Baile Átha Cliath
Ba scríbhneoir cumasach é fosta a bhain gradam an Prix Italia as a dhráma teilifíse A week in the life of Martin Cluxton (1971). Ba i nGlas Naíon, Baile Átha Cliath, a tógadh Caoimhín Ó Marcaigh, mac le Barney agus Winnie Markey, arbh as an taobh ó thuaidh de lár na cathrach iad beirt ··· Bhí sé ina chaptaen ar fhoireann mionúr Bhaile Átha Cliath. Ba le Gaeilge agus Iodáilis a chuaigh sé agus é ina fhochéimí de chuid an Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, agus i ndiaidh na céime, bronnadh Dioplóma san Oideachas air ··· D’fhill sé ar Bhaile Átha Cliath agus chuaigh a theagasc i Scoil Naomh Seosamh, Fionnradharc ··· Ba é ab ábhar don dráma seachtain i saol gasúir de chuid lar chathair Bhaile Átha Cliath a bhí i ndiaidh filleadh ó scoil saothair ··· Bhí sé seal ina eagarthóir sinsearach agus ina bhainisteoir ar Mercier Press i mBaile Átha Cliath agus bhí sé ar stiúrthóirí an chomhlachta sin go dtí 2007
Is insuime gur mar ‘máistir’ na Raidió-Traenach a thagraíonn Mac Aonghusa don phost. Thugadh sé cuairteanna go minic ar an nGaeltacht agus chuir sé aithne ar chainteoirí dúchais Gaeilge i mBaile Átha Cliath, ar amhránaithe go háirithe ··· Deireadh Lorcán gur imir an tsraith de Cré na Cille in Scéala Éireann i rith 1949 draíocht ar leith air. Phós sé Cáit Ní Shiúrdáin, Marino, Baile Átha Cliath, ball de Chraobh Móibhí, ar 11 Deireadh Fómhair 1955 agus bhí beirt bhuachaillí agus triúr cailíní acu, ar le Gaeilge ar fad a tógadh iad ··· Ar feadh scór bliain bhí Cáit ina rúnaí ag Bord Bainistíochta Choláiste Eoin / Íosagáin, Baile an Bhóthair, Baile Átha Cliath, í ag obair go toildeonach i dtús báire ··· Chaith sí tamaill ina dhiaidh sin ag obair in Gael Linn agus i Raidió na Gaeltachta (Baile Átha Cliath). Bhí gearrscéalta i gcló aige in Feasta i rith 1953–1956 ··· Bhaile Átha Cliath. Mac leis is ea an scríbhneoir aitheanta Lorcán S
Leerssen (Studia Hibernica 22/23, 1982/3) agus ‘Ussher as a Collector of Manuscripts’ le William O’Sullivan (Hermathena, Samhain 1956). I mBaile Átha Cliath a rugadh é ar 4 Eanáir 1581 ··· Bhí post ag a athair Arland mar chléireach Chúirt na Seansaireachta i mBaile Átha Cliath ··· Is mar gheall ar an drogall a bhí air riamh dul i mbun riaracháin a dhiúltaigh sé a bheith ina Phropast i gColáiste na Tríonóide agus chuirtí ina leith mar easpag gur mhinice i mBaile Átha Cliath agus i Londain é ná ina dheoise féin ··· Moladh dó gurbh fhearr a dhéanfadh sé leas na heaglaise a bheith mór lena chomharsana Caitliceacha sa deoise ná a bheith ag caitheamh anuas ar a n-ailt chreidimh i mBaile Átha Cliath ··· It was not until Bedell became Bishop of Kilmore and had responsibility for providing an adequate clergy that divergences in emphasis between the two men began to appear.’ Admhaítear coitianta nach ligeadh aon chlaontuairim dó cabhair a dhiúltú do scoláirí Caitliceacha mar Chonail Mac Eochagáin[q.v.], Stephen White[q.v.], Michél Ó Cléirigh[q.v.], Thomas Messingham[q.v.], Luke Wadding[q.v.], David Rothe[q.v.] agus na Froinsiasaigh i mBaile Átha Cliath lena linn
I gColáiste Dhún Chéirí, Co. Bhaile Átha Cliath, cháiligh sí in aois 19 di mar bhunmhúinteoir ··· Agus í i mbun a ceirde i Scoil Náisiúnta Mount Anville, in aice le Baile na nGabhar, Co. Bhaile Átha Cliath, is ea a bhain sí céim BA amach sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath ··· Ba í ba mhó faoi deara an comhoibriú sin idir an tArd-Mhúsaem agus Bord Soláthair an Leictreachais arbh é a thoradh go ndearnadh an teach Seoirseach ag 29 Sráid Mhic Liam, Baile Átha Cliath, a athchóiriú le troscáin agus le lámhdhéantúsáin na tréimhse 1790–1820, agus é mar léiriú inniu ar stair na tréimhse sin ··· Chuir ar éirigh léi a shealbhú go mór le bailiúchán an Ard-Mhúsaeim den déantús fíodóireachta, ach go háirithe i gcás fhíodóireacht phoiplín Bhaile Átha Cliath, brait urláir Dhún na nGall agus déantús góiséireachta Bhaile Brigín, Co. Bhaile Átha Cliath
Ina dteannta sin thuig sí féin agus Máire Ní Icí go raibh gá le foclóir achomair agus chaith siad tamall de bhlianta ag réiteach chun Foclóir póca a thabhairt amach in 1986. I bhFionnradharc, Baile Átha Cliath, a rugadh í ar 1 Aibreán 1927 ··· Anuas go dtí tús na 1940idí bhí cónaí ar a muintir i Sráid Mhuire Bheag, Baile Átha Cliath, rud a d’fhág gur ar Scoil Mhuire, Sráid Mhaolbhríde, a bhí sí ··· D’aistrigh an teaghlach go dtí an Chabrach, Baile Átha Cliath, ina dhiaidh sin ··· Chaith sí an tréimhse ó 1986 go 1995 faoi de Bhaldraithe arís agus bunobair Fhoclóir Nua-GhaeilgeAcadamh Ríoga na hÉireann á déanamh ag scata scoláirí ann. Bhí cuid mhór faoi chluichí sráide Bhaile Átha Cliath foghlamtha aici i gCabrach agus in 1975 d’fhoilsigh Comhairle Bhéaloideas Éireann leabhar léi faoin ábhar sin: All in ··· Bhí fúithi leabhar ar chaint agus ar fhocail chathair Bhaile Átha Cliath a scríobh arbh é A manner of speaking a theideal
D’aistrigh an chlann go Baile Átha Cliath ar ball agus thug scoláireacht Fachtna go Coláiste Chaoimhín a osclaíodh in 1927 agus a mhair go 1939 agus a bhí ar cheann de na coláistí ullmhúcháin úd a bunaíodh chun meánscolaíocht trí Ghaeilge a chur ar fáil d’ábhair mhúinteoirí ··· Cháiligh sé mar mhúinteoir náisiúnta in 1940 i gColáiste Phádraig, Droim Conrach, Baile Átha Cliath ··· Chaith sé seacht mbliana ag múineadh i Scoil Náisiúnta Phádraig, scoil a raibh dlúthbhaint aige leis an gcoláiste oiliúna agus a raibh de cháil uirthi fadó go gcuirfeadh sé le seans múinteora a bheith ina chigire scoile ach tamall a bheith caite aige inti mar mhúinteoir. I rith an ama sin bhí sé ina bhall de Chraobh an Chéitinnigh de Chonradh na Gaeilge i gCearnóg Parnell, Baile Átha Cliath ··· directed by Fachtna Ó hAnnracháin, had a 20th century standard of superlative quality and a livelier repertoire in Dublin than orchestral concerts had in London’ (Pine 2005:99) ··· Deir Richard Pine faoin ráiteas sin: His claim about London concerts was not unfounded: in the early 1950s; before William Glock became controller of music at the BBC, representatives from the BBC had travelled to Dublin to discuss with Ó hAnnracháin how RÉ succeeded in presenting such a wide and varied repertoire
I Leamhcán, Co. Bhaile Átha Cliath, a rugadh é ar 18 Meán Fómhair 1929 ··· Ach níorbh fhear cathrach de chuid Bhaile Átha Cliath riamh é Flann ··· Chorcaí, a bhí sé ar ball. Cháiligh sé mar mhúinteoir náisiúnta i gColáiste Phádraig, Droim Conrach, Baile Átha Cliath, agus chaith tamall leis an gceird sa Cheapach Mhór, Co ··· Luimnigh, sular aistrigh sé go Scoil Chiaráin i nDomhnach Cearna, Baile Átha Cliath ··· Bhí taispeántais dá shaothar i mBaile Átha Cliath, ag Seachtain na Scríbhneoirí i Lios Tuathail, Co
Is comhartha ar an bhfear é nach luann sé a ainm féin sa chuntas sin. I mBaile Átha Cliath a rugadh é ar 19 Márta 1928 ··· Ar Scoil Uí Chonaill, scoil a bhí an uair sin ag na Bráithre Críostaí i dtuaisceart Bhaile Átha Cliath, a bhí sé sula ndeachaigh sé go Coláiste na hOllscoile, Corcaigh ··· Ghnóthaigh sé céim BA in 1948. Nuair a d’aistrigh a mhuintir go Baile Átha Cliath bhí baint mhór aige le Comhar ó thaobh scaipeadh agus díolacháin de agus chaith cuid mhaith de na 1950idí ina eagarthóir ar an míosachán sin ··· Maireann lorg a láimhe ní amháin sa chartlann fuaime is físe a choimisiúnaigh sé ach, níos tábhachtaí fós, i misean Gael Linn, an t-eagras a chomhbhunaigh sé agus lenar chaith sé a shaol oibre. Bhain dua le heagrú na linnte peile sin agus le bingo Gael Linn i dtrí cinn de chineamaí i dtuaisceart Bhaile Átha Cliath. Ba é faoi deara gur taifeadadh amhráin Sheosaimh Uí Éanaí [q.v.], Sheáin Mhic Dhonncha [q.v.], Sheáin de hÓra [q.v.] agus Niocláis Tóibín (1928–1994) [q.v.]
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 I bPlás Mhuire in aice le Sráid Mountjoy, Baile Átha Cliath, a rugadh é ar 18 Bealtaine 1881 ··· Bean de mhuintir Dhúill as ceantar "Hole in the Wall" ar Bhóthar na hUaimhe, Baile Átha Cliath a mháthair ··· Mhaíodh Séamus gur de bharr na n-iarrachtaí seo a laghdaíodh uaireanta oibre an tSathairn agus gur géilleadh seachtain saoire gan phá. I 1912 phós sé Josephine Hackett as Baile an Mhuilinn, Baile Átha Cliath ··· Sheas sé mar iarrthóir dóibh in olltoghchán 1923 i mBaile Átha Cliath Thuaidh
In Treoir (Iris oifigiuil Chomhaltas Ceoltóirí Éireann), Iml 38, uimhir 2, 2006 tá i gcló na cainteanna a thug an tAthair Dermod McCarthy agus Danny Riordan ag an aifreann éagnairce. I gCill Mhaighneann, Baile Átha Cliath, a rugadh é 23 Bealtaine 1935 ··· Ba é an duine b’óige é de chúigear leanaí, ceathrar buachaillí agus cailín, a bhí ag Ben Doyle, fear gnó as Laois, agus a bhean Kathleen Doyle as Co. Bhaile Átha Cliath ··· Bhí sé ar scoil ag na Bráithre Críostaí i Sráid Shéamais, Baile Átha Cliath, agus baint aige le hÓgra Éireann, gluaiseacht na mBráithre ··· Nuair a bhí céad bliain Chonradh na Gaeilge á chomóradh i Sráid Íochtarach Uí Chonaill, Baile Átha Cliath, 31 Iúil 1993 agus plaic á nochtadh taobh amuigh den teach inar bunaíodh é, ba é Breandán a chuir an slua mór ag casadh ‘Óró, ’sé do bheatha abhaile’
Chuaigh sí faoi thraenáil ansin mar mhúinteoir eacnamaíocht bhaile, i gColáiste Chnoc Síon, ar an gCarraig Dhubh, Co. Bhaile Átha Cliath. I bhfómhar na bliana 1962, phós Úna Seán Loftus, abhcóide agus léachtóir le dlí i gColáiste Teicneolaíochta Shráid Bolton ··· Bliain díreach roimhe sin a casadh ar a chéile iad, ag daonscoil sna Sceirí, Co. Bhaile Átha Cliath ··· Pósadh iad i Séipéal Newman, Faiche Stiabhna, Baile Átha Cliath, agus bhí béile na bainise san Óstán Royal Marine i nDún Laoghaire ··· Ach in 1995 toghadh Seán Dublin Bay Loftus ina Ardmhéara ar chathair Bhaile Átha Cliath
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2015 Ar 14 Feabhra 1929 a rugadh Douglas Hyde Sealy, i mBaile Átha Cliath ··· Bhí deartháir amháin agus beirt deirfiúracha aige, Christopher, Ann agus Lucy. Fuair Douglas a chuid oideachais bunscoile i Scoil Pháirc Sandford, Raghnallach, Baile Átha Cliath agus a chuid oideachais meánscoile i gColáiste Naomh Columba, An Teampall Geal, Baile Átha Cliath ··· Ansin chaith sé bliain ag feidhmiú mar fhear ionaid i mbunscoil Phlás Blackhall, Baile Átha Cliath, sula ndeachaigh sé ag obair i gColáiste Oiliúna Eaglais na hÉireann i Ráth Maonais. Phós sé Mary Simms in 1956 agus bhí ceathrar páistí acu, Owen, Úna, agus Brigid, chomh maith le Conor, a cailleadh in 1986 agus é 22 bliain d’aois
Ó Cearbhaill: fear droichid an Rísigh (2015) le Liam Prút. I mBaile Átha Cliath a rugadh é ar 8 Deireadh Fómhair 1922: John Dominick a ainmneacha baiste agus ba iad a thuismitheoirí James Carroll, cléireach, agus Jane Grace agus cónaí orthu ag an am sin ag 28 Plás Drummond, Ráth Maonais ··· Cuireadh bunscolaíocht ar Sheán i Scoil na mBráithre, Sráid Synge, Baile Átha Cliath, agus, ó 1936 amach, meánscolaíocht i Scoil na mBráithre i mBaile Dúill, Co. Bhaile Átha Cliath, agus i gColáiste Chiaráin, Bré, Co ··· Tar éis dó cáilíocht mhúinteora náisiúnta a bhaint amach i gColáiste Oiliúna na mBráithre i Marino, Baile Átha Cliath, ghnóthaigh sé ar ball BA agus MA sa stair in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, agus ghnóthaigh Ard-Teastas san Oideachas in Ollscoil na hÉireann, Corcaigh
I bPlás Seville, Baile Átha Cliath, a rugadh a athair Harry (d’éag 1952) arbh éigean dá athairsean, siúinéir, dul ag obair i nGlaschú ··· A luaithe a bhí Fianna Fáil i gcumhacht in 1932 is ea a fuair Harry, le cúnamh De Valera, post cléireachais sa Mhalartán Oibre i mBaile Átha Cliath ··· Sa Leabharlann Phoiblí, Sráid Chaoimhín, Baile Átha Cliath, is ea a chuaigh dánta le Piaras Feirtéir, Aonghus Fionn Ó Dálaigh agus Aislinge Meic Con Glinne i gcion go mór air ··· It hasn’t been subjected, especially in the last century, to the awful stiff upper lip of English.’ Tugtar le tuiscint san eagrán céanna gur bhreá leis sean-nós amhránaíochta na Gaeilge. Bhí aithne le fada aige ar an bhfear litríochta Anthony Cronin agus is in éineacht leis a thaithíodh sé teach tábhairne McDaids i mBaile Átha Cliath agus a chuir sé aithne mhaith ann ar Bhreandán Ó Beacháin [q.v.], Patrick Kavanagh agus John Jordan
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 I mBaile Átha Cliath a rugadh é ar 18 Eanáir 1938 ··· Sa chearnóg sin a bhí cónaí ar an teaghlach go dtí gur aistrigh siad go Droichead na Dothra, Baile Átha Cliath, agus Eoghan 16 bliana d’aois ··· Bhí Eoghan ar fhoireann mhionúr Co. Bhaile Átha Cliath in 1955 agus in 1956 ··· Faoi chomaoin aige bhí eagrais agus institiúidí mar Chumann Merriman, Coláiste na Tríonóide, Coláistí na hOllscoile, Corcaigh agus Gaillimh, Gael-Linn, RTÉ, Oireachtas na Gaeilge, Leabharlanna Poiblí Bhaile Átha Cliath agus iliomad foilsitheoirí leabhar agus irisí Gaeilge
Seán Ó Ceallacháin a bhí ar a athair, fear a rugadh in aice le hOileán an Ghuail i dTír Eoghain agus a tógadh i mBaile Átha Cliath ··· Ba nuair a chuaigh sí i mbun oibre i mBaile Átha Cliath a chas sí ar an gCeallachánach agus phósadar. Ba sa phríomhchathair a saolaíodh an bheirt ba shine dá gclann, Máire (1920) agus Séamus (1921), ach go gairid ina dhiaidh sin bhog an teaghlach go dtí an Caisleán Nua, áit a bhfuair an t-athair post le comhlacht uisce mianraí ··· Sa bhliain 1926 thug a chuid oibre Seán Ó Ceallacháin ar ais go Baile Átha Cliath agus chuir an comhluadar fúthu i bhFionnradharc. I scoileanna lán-Ghaeilge a fuair Seán Óg a chuid bunscolaíochta, i dtús báire i Scoil Mhuire i Sráid Mhaoilbhríde agus ansin i Scoil Cholmcille in aice láimhe ··· Liostáil Seán Óg iontu agus bhí ar dualgas ar 31 Bealtaine 1941 nuair a thit ceithre bhuama de chuid na nGearmánach ar an Trá Thuaidh i gcathair Bhaile Átha Cliath, áit ar maraíodh ocht nduine is fiche
Faoi 1938 bhí sé á oiliúint ag an IRA i mBaile Átha Cliath chun go mbeadh sé ar dhuine de na hoifigigh oibríochta a stiúródh feachtas buamála agus sabaitéireachta i Sasana an bhliain dár gcionn ··· D’éirigh leis éalú go Baile Átha Cliath in Iúil 1939 sular tháinig an Prevention of Violence Act i bhfeidhm ··· Bhí tite i ngrá aige le Úna Bhreathnach (1916–2001) a rugadh is a tógadh i Learpholl. Bhí Éireannaigh á ndíbirt as Sasana i dtús an chogaidh agus bhí Seosamh ag cabhrú leo chun lóistín a fháil i mBaile Átha Cliath ach gabhadh é ag cruinniú i gCearnóg Pharnell 17 Feabhra 1940 ··· Bhí tiomáint foghlamtha aige i Learpholl agus d’fhostaigh Payantake é mar fhear leoraí chun prátaí agus eile a iompar ón tuaith go Baile Átha Cliath
I mBaile Átha Cliath ar 9 Meitheamh 1910 a rugadh an chéad duine clainne seo ag Ernest Samuel Quin agus Dorothy Malcolm ··· I nDaonáireamh 1911 taispeántar gur ag 40 Ascaill Windsor, Fionnradharc, Baile Átha Cliath, a bhí cónaí ar an teaghlach, gur taistealaí tráchtála (‘commercial traveller for a biscuit company’) é Samuel agus gur mar Quinn a litrigh sé a shloinne ··· Baill d’Eaglais na hÉireann an lánúin agus i mBaile Átha Cliath a rugadh iad. Cuireadh oideachas air i Scoil Mountjoy agus i gColáiste na Tríonóide ··· D’éag sé 29 Lúnasa 1986 agus tá sé curtha i reilig Chill Bharróg, Baile Átha Cliath
I bhFionnghlas, Co. Bhaile Átha Cliath, a rugadh é ar 25 Nollaig 1924 ··· Mhaigh Eo dá athair James, fear a ghlac páirt i gCogadh na Saoirse agus a bhuaigh suíochán i gContae Bhaile Átha Cliath do Pháirtí an Lucht Oibre in olltoghchán 1943 agus a bhí ina Sheanadóir tar éis olltoghchán 1944 ··· D’imir sé peil do Chontae Bhaile Átha Cliath agus bhí ina bhall d’fhoireann a bhain Craobhchomórtas Sóisearach na hÉireann ··· Toghadh é ina bhall de Chomhairle Chathair Bhaile Átha Cliath i 1967 agus ina theachta Dála i mBaile Átha Cliath Thiar Thuaidh i 1969
D’fhill sé ar Bhaile Átha Cliath i ndeireadh 1921 ··· An t-úrscéal The informer (1925) go háirithe a thuill airgead dó nuair a rinne John Ford scannán de. Bhí sé ar ais i mBaile Átha Cliath in 1924 ··· D’fhill sé ar Éirinn in 1946 agus is i mBaile Átha Cliath a bhí cónaí air as sin amach ··· D’éag sé 7 Meán Fómhair 1984 in Ospidéal Naomh Uinsionn, Baile Átha Cliath. Tá tuilleadh eolais faoin mbeatha seo ar fáil ar http://dib.cambridge.org/ »
Tá aiste fhada ar a shaol is a shaothar ag Risteárd in Cothú an dúchais: aistí in ómós don Athair Diarmuid Ó Laoghaire S.J., 1997 in eagar ag Máirtín Mac Conmara agus Éilís Ní Thiarnaigh agus tá cuntas iarbháis in Irish Times 4 Lúnasa 2001. I nDroim Conrach, Baile Átha Cliath, a rugadh é ar 1 Lúnasa 1915 ··· Shocraigh sé síos ann agus bhí a shliocht ann go fóill i 1957. Bhí athair Dhiarmuda ina bhainisteoir ar cheann de shiopaí móra Bhaile Átha Cliath, McBirney’s ··· Bhí an Bhreatnais ar cheann dá ábhair i mBaile Átha Cliath ··· Bhí Briotáinis aige freisin agus spéis aige sa Mhanainnis agus sa Chornais. Oirníodh ina shagart é tar éis dó a bheith ag foghlaim diagachta i bPáirc Bhaile an Mhuilinn, Baile Átha Cliath, ar feadh ceithre bliana
In Inse Chór, Baile Átha Cliath, a rugadh é ar 7 Eanáir 1945 ··· Tar éis bunscolaíochta i Scoil Náisiúnta Goldenbridge bhí sé ar scoil ag na Bráithre Críostaí i Sráid Shéamuis, Baile Átha Cliath ··· Bhí sé ina dhiaidh sin ina Leas-Rúnaí ag Conradh na Gaeilge i mBaile Átha Cliath agus eagarthóireacht Feasta mar chúram air tamall. Thosaigh sé ag obair sa chlár Féach i 1969 ··· Bhí spéis aige i gcúrsaí spóirt: bhí sé ina chaptaen ar Chumann Gailf RTÉ, rith sa mharatón i mBaile Átha Cliath agus in Nua-Eabhrac agus bhí ina bhainisteoir ar fhoireann na hÉireann sna International Transplant Games
D’éag sé i 1948 i mBaile Átha Cliath; is ag an bpointe sin a d’iompaigh Pádraig ar an sloinne Gaeilge. Tar éis tamaill ghairid ar scoil ag na Bráithre Críostaí sa Mhainistir Thuaidh (Inniu 29 Márta 1963) chaith Pádraig tréimhsí i gColáiste na gCaipisíneach i mBaile an Róistigh agus i gColáiste Fhearann Phiarais i gcathair Chorcaí agus an tsagartacht ar intinn aige ··· Sna 1970idí bhí Shannon Atlantic Fisheries aige agus cheannaigh sé péire trálaer. Ó na 1920idí deireanacha ar aghaidh bhí sé ag tacú le Fianna Fáil agus bhí ina stiúrthoir toghchánaíochta acu i mBaile Átha Cliath i mórthoghchán 1948 ··· Phós sé Marjorie Ann Griffin (d’éag 1984) ó Chill Shalcháin, Co. Bhaile Átha Cliath, i 1931; bhí ceathrar mac acu agus iníon (Orla a bhí ina mainicín aitheanta) ··· Cuireadh é sa Chraobhach, Co. Bhaile Átha Cliath. Tá tuilleadh eolais faoin mbeatha seo ar fáil ar http://dib.cambridge.org/ »
Ó thús na 1960idí chaitheadh siad an Domhnach ag siúl na gcnoc i ndeisceart Bhaile Átha Cliath ··· Le tamall roimhe sin bhí an ceathrar i measc an ghasra a chruinníodh i dteach tábhairne Leo Uí Néill i Rae Mhuirfean, Baile Átha Cliath; tá cuntas ar an teach sin ag Proinsias in Dáithí Ó hUaithne: cuimhní cairde (‘Gáire mór na féasóige’). Go luath ina shaol thosaigh sé ag foghlaim na sofaisticiúlachta ··· Ó dheireadh na 1950idí anuas go 1966 bhí sé ina bhall gníomhach de Pháirtí an Lucht Oibre agus bhí ina Leaschathaoirleach ar an bPáirtí faoi lár na 1960idí, ina Chathaoirleach uair ar Chomhairle Réigiúnach Bhaile Átha Cliath agus ina bhall den Ardchomhairle ··· Deir sé sa bhrollach: ‘Scríobhadh an leabhar seo in áiteanna éagsúla amhail Baile Átha Cliath, Doire Iorais, Páras, Lyons, Sydney agus Londain.’ Thosaigh sé ar an scríbhneoireacht i gColáiste Iognáid nuair a d’iarr an tAthair Eric Mac Fhinn[B8] air aiste faoi dhíospóireachtaí scoile a sholáthar in Ar Aghaidh
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Bhí sí ar na daoine a thóg páirt sa dráma Casadh an tSúgáin (Gaiety, Baile Átha Cliath, 21 Deireadh Fómhair 1901) ··· Ag 15 Plás Newcomen, Baile Átha Cliath, a rugadh í ar 28 Samhain 1867 ··· Sullivan (1827-1914) a scríobh ‘God save Ireland’ agus mórán bailéad eile, a bhí ina eagarthóir ar an Nation, a bhí ina fheisire, agus a bhí ina ardmhéara ar Bhaile Átha Cliath ··· Ag 1 Plás Belvedere, Baile Átha Cliath, a bhí teaghlach Uí Shúilleabháin
Bhí portráid i gcló in Sunday Independent 31 Márta 1935 agus deirtear ann gur chaith sé sealanna i mBaile Átha Cliath agus i Londain ach gur fhill sé ar Luimneach ··· Tuairim 1927 (dar leis an bportráid sin, ach i 1932 dar le tuairisc bháis in Scéala Éireann 17 Feabhra 1944) aistríodh go Baile Átha Cliath arís é agus bhí sé in oifig an chuntasóra in Iarnród an Deiscirt anuas go 1943. Is beag má bhí aon chuid dá phrós i gcló roimh 1934 ··· ‘File atá i Micheál agus is iomdha giota breá filíochta a chum sé ó am go h-am i mBéarla agus i nGaeilge’, a deirtear sa phortráid úd agus luaitear freisin ann go raibh spéis mhór aige sa drámaíocht agus gur léirigh Cumann na Fraincise i mBaile Átha Cliath dhá dhráma dá chuid: Écoutez bien agus Le Palais de bonheur ··· Do Micheál Eoin Ó Súilleabháin, bunaitheoir agus reachtaire Éigse Éireann ag fágaint Baile Átha Cliath dó, Nollaig 1943’ (‘Agus seo mo dhuine beag soineanta séimh in ár gclúid / Ar tí an imeachta tá ag bogadh ár mbraonta súl’)
D’fhill sé ar Bhaile Átha Cliath in earrach 1909 ··· Chuir sé spéis san eitlíocht agus shocraigh go mbeadh eitleán Harry Ferguson ar taispeáint i mBaile Átha Cliath ··· Rinne sé obair fhónta chun a thabhairt ar na bainc agus ar oifigí poist freastal ar lucht na Gaeilge agus chun a áitiú ar an mBardas i mBaile Átha Cliath na sráidainmneacha a bheith i nGaeilge ··· Bhí sraith aige in An Claidheamh Soluis 1915-6 i dtaobh logainmneacha Bhaile Átha Cliath
I mBaile Átha Cliath a rugadh é ar 8 Nollaig 1922, an lá a lámhachadh Liam Ó Maoilíosa ··· B’as Baile Átha Cliath do Ghearóid agus is i gCraobh an Chéitinnigh a casadh Bríd air ··· Bhí Pádraig ina O/C ar an gCéad Chathlán de Bhriogáid Bhaile Átha Cliath ··· Bhí sé fostaithe ag Bardas Bhaile Átha Cliath mar innealtóir leictreachais go 1943 nuair a d’éirigh sé as a phost i ngeall ar dhrochshláinte
Sa teach freisin bhí Kate Walshe, neacht le Pádraig, a raibh Gaeilge aici. Bhí Risteárd i gceann de na ranganna Gaeilge a bhí curtha ar bun i scoil na mBráithre i nDurlas ag múinteoir tuata a bhí tagtha ó Bhaile Átha Cliath ··· Footsteps rattled over the cobblestones outside, and forthwith three figures crossed the threshold: John Fraser, a Scotchman, Professor of Celtic in the University of Oxford; Dr Joseph Loth, Professor of Celtic Languages in the University of Paris; and Dr Osborn Bergin[B2], Professor of Early Irish, University College, Dublin—the “Preserver ó Bhaile Átha Cliath”, as Siobhán used to call him ··· As to Siobhán, her three visitors and their Irish and their interest in Irish were an enigma to her, but they left her buoyed up and stimulated with a pride in her language, a pride in those things that linguistically and mentally were traditionally hers’. Aistríodh go Baile Átha Cliath é i 1907 ··· Tuairiscíodh in An Claidheamh Soluis 15 Eanáir 1916 é a bheith ar dhuine den triúr a bhunaigh craobh den Chonradh i mBinn Éadair agus ar 26 Feabhra 1916 go raibh sé ar bhaill tionscnaimh an Fháinne. Bhí sé páirteach san Éirí Amach mar thánaiste ag Tomás Ághas[B1] i dtuaisceart Chontae Bhaile Átha Cliath agus i gCill Dhéagláin, Co
Faoi 1914 bhí an lánúin ag cur fúthu ag 7 Bóthar Sheangánaí, Baile Átha Cliath ··· Seachas Scoil Eoin (Séamus Ó Duirinne [B4]) agus Scoil Chaoimhín (Pádraig Ó hAichir [B3]) níor bhain aon scoil eile i mBaile Átha Cliath iad an bhliain sin ··· Foilsíodh in An Claidheamh Soluis í Lá Samhna 1902 agus tugadh amach mar bhileog sílteagaisc í ina dhiaidh sin (idem 13 Nollaig 1902). Tá Máire liostaithe ag an mBord Náisiúnta Oideachais mar dhuine den tríur múinteoir ban i mBaile Átha Cliath a bhí ag múineadh na Gaeilge mar ábhar breise sa bhliain dar críoch 28 Feabhra 1902 (An Claidheamh Soluis 27 Nollaig 1902) ··· Bhí de Valera ag an sochraid i mBaile Átha Cliath
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 I Sord, Co. Bhaile Átha Cliath, a rugadh é 14 Samhain 1881 ··· Ba í Mary Kate Murray ón gCúlóg, Co. Bhaile Átha Cliath, a mháthair; bhí siopa beag aici sa phríomhshráid i Sord ··· Tuairiscíodh an bás sin in Fáinne an Lae 21 Nollaig 1918 agus dúradh gurbh i mBaile Átha Cliath, ar nós a dheartháireacha, a d’fhoghlaim Risteard Gaeilge, go raibh sé sa troid i gCill Dhéagláin i 1916, gur daoradh chun báis é ach gur seoladh go príosún Lewes é ··· Bhí sé gníomhach i gConradh na Gaeilge sna 1920idí: bhí sé i láthair ag an mórchomhdháil ar 8 Eanáir 1925 nuair a féachadh leis an eagraíocht a chur ar ais ar a bonnaibh; bhí sé ina bhall de choiste ceantair Bhaile Átha Cliath (Fáinne an Lae 21 Eanáir 1925) agus ó 1926 go 1930 ina bhall den Choiste Gnó
I mBaile Átha Cliath a rugadh í (Charlotte Mary) 23 Nollaig 1881 ··· I nDaonáireamh na bliana sin sa teach ag 16 Plás Pharnell, Crois Araild, bhí Searlot, múinteoir náisiúnta, a hathair James Patrick (55), a rugadh i mBaile Átha Cliath, a máthair Marcella (51), a rugadh i mBaile Átha Cliath ··· Ag am éigin roimh 1916 chuaigh sí isteach sna mná rialta san Good Shepherd Order, Droim Conrach, Baile Átha Cliath
Nuair a phós sé cuireadh sa taifead gurbh é Edward Joseph Gallagher a ainm, gurbh é Edward Gallagher (cé gur Gallacher é go minic), tógálaí, a athair (d’éag sé ar 5 Nollaig 1918), agus gur ag 82 Bóthar Marlboro, Baile Átha Cliath, a bhí cónaí air ··· Shíl Pat agus a dheartháir Frank gur ag na Bráithre Críostaí i nDún Dealgan a bhí Éamonn ar scoil agus b’fhéidir gur timpeall 1918, i ndiaidh bhás an athar, a d’aistrigh an teaghlach go Baile Átha Cliath. Deirtear gur veidhleadóir maith a bhí san athair agus go raibh ceolfhoireann bheag aige uair ··· Bhí sé ag teagasc córacha i mBaile Átha Cliath sna 1920idí agus sna 1930idí agus dhéanadh neart moltóireachta ag feiseanna ··· Chan Cantairí RTÉ agus léigh na cumadóirí Gerard Victory agus John Kinsella paidreacha ag Aifreann speisialta in Eaglais Shliabh Arguis, Baile Átha Cliath. Scríobhadh in ‘Tuarascáil’ (Irish Times 5 Eanáir 1983): ‘Bhí sé chun tosaigh ar an muintir a bhí ag iarraidh spreagadh úr agus samhlaíocht úr a thabhairt isteach sa saol Gaelach i ndeireadh na dtríochaidí
Bhí Gaeilge ag an triúr mac sin. Chuaigh sé go Baile Átha Cliath go hóg agus bhí ag obair in ollsiopa Uí Chléirigh ··· Ba é a bhí ina chathaoirleach ar an gcéad choiste ceantair den Chonradh i mBaile Átha Cliath agus bhí i gceannas ar mhórshiúl an Chonartha sa chathair i 1902 agus 1903 ··· Deirtear gurbh é a tháinig i ndiaidh Thomáis Mhic Dhonnchadha mar rúnaí ar Chraobh Chill Chainnigh; is i 1908 a d’aistrigh seisean go Baile Átha Cliath ··· Chaith sé tréimhse freisin ina chathaoirleach ar Chomhairle Chontae Chill Chainnigh. Bhí sé ina bhall d’fhoireann iomána agus peile Chlub Kickham i rith na tréimhse a chaith sé i mBaile Átha Cliath agus nuair a d’fhill sé abhaile bhíodh sé ag imirt le foireann Thulach Ruáin
Moran [B4] gur dheartháir é leis an Dr de la Hoyde, Baile Átha Cliath, agus go raibh tamall caite aige in arm an Phápa ··· Bhí an dochtúir sin ina chónaí i gCearnóg Rutland (Parnell) nuair a bhí Daonáireamh 1911 á dhéanamh; bhí sé 62 bliain d’aois ag an am agus in aontíos leis bhí a dheirfiúracha Mary Frances (65), Kate (53) agus Maria Theresa Mason (50), baintreach. In Eaglais Naomh Pól, Cé Árann, Baile Átha Cliath, a baisteadh Albert 3 Deireadh Fómhair 1841 ··· Is dóigh gurbh é an Albert Delahoyde (81 Sráid na Banríona, Baile Átha Cliath) é a thug sintiús do Antiquities, 1858 le Martin O’Brennan ··· Bhí sé ag Oireachtas agus ag Comhdháil 1899 i mBaile Átha Cliath
Aige féin amháin a bhí Gaeilge. De réir an teastais pósta phós sé Mary Catherine Peyton ar 23 Iúil 1891 i Séipéal Naomh Caoimhín i mBaile Átha Cliath ··· Bhí cónaí ar Mary ag 24 Victoria Street, Baile Átha Cliath ··· Bhí sé ina bhall de Choiste na gCeapachán Áitiúla i mBaile Átha Cliath ··· Keawell, poitigéir, Baile Átha Cliath, agus le hIníon Keawell, oide scoile i nDroichead Átha
Protastúnach ba ea an mac feirmeora seo agus phós sé Susan Archer, iníon le ceantálaí, in Eaglais Naomh Caitríona, Sráid Thomáis, Baile Átha Cliath, ar 27 Eanáir 1863 ··· I mBaile Átha Cliath a rugadh í agus b’as ceantar Bhéal an Mhuirthead dá máthair agus b’as an Iarmhí dá hathair ··· Nuair a stáitsigh Cyril Cusack The Bishop’s Bonfire i mBaile Átha Cliath i 1955 bhíothas ag cur ina aghaidh i ngeall ar fhrithchléireachas agus arís i 1958 ní thabharfadh ardeaspag Bhaile Átha Cliath cead aifreann a rá mar chuid den Fhéile Amharclainne de bhrí dráma Uí Chathasaigh The Drums of Father Ned a bheith sa chlár
Sa teach ‘Silver Acres’, Ráth Fearnáin, Co. Bhaile Átha Cliath, a rugadh é ar 9 Lúnasa 1844 ··· Ba é John Sweetman (1805-1859), Cearnóg Muirfean, Baile Átha Cliath, agus Honoria O’Connor a thuismitheoirí ··· Bhí grúdlann ag an athair i Sráid San Proinsias i mBaile Átha Cliath agus ba uncail leis sin an John Sweetman (1752-1826), grúdaire, arbh é an tÉireannach Aontaithe é a díbríodh as Éirinn agus arbh é an t-ailtire amaitéarach é a deirtear a dhear an Leas-Ardeaglais Chaitliceach i mBaile Átha Cliath ··· Bhí sé orthu siúd a chuir i gcoinne an taispeántais idirnáisiúnta i mBaile Átha Cliath i 1904 agus dúirt go raibh sé ag súil leis an lá nuair a bheadh an fógra ‘No British goods sold here’ le feiceáil i siopaí na tíre
Mar bhall de Chraobh an Pharóiste Thuaidh ghlac sé páirt in Oireachtas 1903 agus ba é an t-aon iomaitheoir sóisearach nárbh as Baile Átha Cliath ··· Lean a spéis sa Ghaeilge agus bhí sé ina bhall de Choiste GnóChonradh na Gaeilge ó 1917 go 1923 agus bhí ar choiste áitiúil an Oireachtais i gCorcaigh i 1919. Fuair sé post i mBord Soláthair an Leictreachais nuair a bunaíodh é agus bhí ag obair i mBaile Átha Luain agus i mBaile Átha Cliath mar chuntasóir acu ··· ‘Cúilín na Mara’, Dumhach Trá, Baile Átha Cliath, a sheoladh nuair a d’éag sé 12 Meán Fómhair 1962 ··· Tá sé curtha i Reilig Ghráinseach an Déin, Co. Bhaile Átha Cliath
Agus ina theannta sin bhí ardmheas agus ardchion ag na mná uirthi freisin’. I mBaile Brigín, Co. Bhaile Átha Cliath, a rugadh í ar 1 Meitheamh 1878, dar le Clár na mBaistí sa Leabharlann Náisiúnta ··· I gContae Bhaile Átha Cliath a rugadh Margaret, Laurence óg, Jane agus Brigid ··· Ach deir Caitlín Uí Thallamhain go raibh roinnt Gaeilge foghlamtha aici as leabhair Eoghain Uí Ghramhnaigh[B4] agus tá an abairt seo ag Proinsias Mac Aonghusa in Éamon de Valera: na blianta réabhlóideacha, 1982: ‘Bunmhúinteoir í a tógadh i dtuaisceart Chontae Átha Cliath agus a thug a cuid Gaeilge léi ó phílear as Árainn a bhí ag obair sa gceantar’ ··· Is léir ar liosta na múinteoirí a bhí ag fáil táillí de bharr an teanga a mhúineadh lasmuigh d’uaireanta na scoile sa bhliain dar críoch 28 Feabhra 1902 (i gcló in An Claidheamh Soluis 27 Nollaig 1902) nach raibh ach triúr ban dá leithéid i mBaile Átha Cliath agus gur bhean díobh Sinéad
Mac leis an gCanónach Hamilton, Teach Náithí, Co. Bhaile Átha Cliath, ba ea Alfred ··· Faoi 1911 bhí cónaí orthu ag ‘Cluain na Gréine’, Bóthar Westminster, Carraig an tSionnaigh, Co. Bhaile Átha Cliath ··· Sa Daonáireamh scríobhadh faoi Eibhlín, nó Emmeline, go raibh sí 51 bliana d’aois, gur Phrotastúnach í, gurbh i gContae Bhaile Átha Cliath a rugadh í ··· Bhí sí sa láthair nuair a chuir An tEaglaiseach Gaelach fáilte roimh Éamonn de Valera ar 10 Samhain 1921 (An Ghaeilge in Eaglais na hÉireann, 1990 le Risteár Giltrap). Nuair a d’éag Alfred 18 Deireadh Fómhair 1932 bhí cónaí ar an lánúin ag 79 Bóthar Palmerston, Baile Átha Cliath
Do chaith sé cúpla bliain i mBaile Átha Cliath i Siopa na Leabhar nGaedhealach, ach thugamar thar n-ais chun an Ráithín arís é mar bhainisteoir ar ár bpríomhoifig ann ··· Tá cuntas ar an bhfiontar seo ag Mac Giolla Iasachta ina dhírbheathaisnéis Changing Times, 1978 agus cuntas ficseanúil aige in The Gael, 1919. Chuaigh Éamonn agus Conchubhar le chéile go Baile Átha Cliath Dé Sathairn an 20 Samhain 1920 ··· Ní léir aon athrú bunúsach sa leagan den scéal a d’fhoilsigh sé in Changing Times i 1978 agus dearbhaíonn sé ann gur leis an tréimhse roimh an scoilt leis na Réamonnaigh a bhain ballraíocht Chonchubhair sna hÓglaigh, agus dearbhaíonn freisin gur trí sheans, tharla an fostaí a bhí ceaptha le dul a bheith gafa le coiste cróinéara, a bhí Conchubhar i mBaile Átha Cliath ··· Ar iarratas Chumann na nUaigheann Náisiúnta ainmníodh bóthar i mBaile Átha Cliath as
Tá spiorad an tSeacaibíteachais go tréan i gcuid díobh. D’aistrigh sé go Baile Átha Cliath tuairim 1713 agus chaith deich mbliana ann ··· Charles Lucas (1713–71), an polaiteoir a bhfuil a dhealbh i Halla na Cathrach i mBaile Átha Cliath, a thug an phríosúnacht sin chun solais le linn fothoghcháin in 1749 ··· I mBaile Átha Cliath, faoi shróin an Stáit, agus i dteanga an Stáit, a d’fhoilsigh Mac Cruitín a shaothar réabhlóideach.’ Tábhacht bhreise a bhaineann leis, ó thaobh staraithe de, is ea an liosta atá ann de 238 síntiúsóirí; ‘Is deacair an liosta sin a iniúchadh gan a thuiscint go bhfuil ráiteas dúshlánach polaitiúil i gceist, dá íogaire é’ (Ó Buachalla). Le linn dó a bheith i mBaile Átha Cliath d’aistrigh sé ábhar do Anthony Raymond [q.v.] agus d’oibrigh d’Aaron Crossly, péintéir araltais
Tharla gur thug a mháthair cóip de An Macaomh abhaile léi ó Bhaile Átha Cliath lá i 1909 agus chuir sé an dúspéis sa scoil a bhí Pádraig Mac Piarais[B4] a bhunú ··· Bhuaigh sé boinn óir le Baile Átha Cliath san iomáint i gcraobhchluichí 1917 agus 1920 agus bhuaigh boinn óir sa pheil le Baile Átha Cliath 1921, 1922 agus 1923 ··· Bhí sé ina bhall d’fhoireann peile Bhaile Átha CliathDomhnach na Fola 1920
Ní foláir nó mhéadaigh ar an imní nuair ba chlos dó scéalta a bheith curtha chuig Caisleán Bhaile Átha Cliath go raibh sé ag spíodóireacht ··· Bhí 150 pictiúr sa taispeántas úd. Bhí sé i gContae na Gaillimhe go 1941 agus as sin go 1952 i mBaile Átha Cliath, é ag saothrú a choda ann ag múineadh na Gearmáinise agus ag seinm an veidhlín ··· Chuir sé réamhrá i nGaeilge le Deutsche Lieder aus 7 Jahrhunderten: German Songs of seven centuries (1943) agus deir: ‘Ba mhinic dom ag éisteacht le hamhráin Ghaeilge cois tine in Árainn is i gConamara agus i measc cuideachtan Ghaelach i nGaillimh is i mBaile Átha Cliath, agus is mé a bhaineadh taitneamh astu ··· D’iarrtaí orm le linn gach ócáide acu sin, cuid de cheol is d’amhráin na Gearmáine do ghabháil agus bhainidís an taitneamh céanna astu sin.’ Modern German Language Courses, 19 Plás Íle, Baile Átha Cliath, a d’fhoilsigh é agus ar leathanach cúil tá an fógra seo ag an gcomhlacht sin: ‘Cúrsaí Nua i nGearmáinis dá dtreorú ag an Dr
Chuaigh a athair le cúrsaí gnó. I mBaile Átha Cliath a rugadh é agus cuireadh oilíúint dochtúra air i bPáras ar dtús ··· Cháiligh sé in Reims agus bhain clú mar dhochtúir amach i measc Chaitlicigh Bhaile Átha Cliath ··· i mBaile Átha Cliath i 1780 nuair a bhí cónaí air ar Chnoc an tSamhraidh nó Summerhill sa chathair ··· D’éag sé ina theach i gCnoc an tSamhraidh, Baile Átha Cliath, 17 Márta 1780. Tá tuilleadh eolais faoin mbeatha seo ar fáil ar http://dib.cambridge.org/ »
An tAthair Breathnach a mhol dó bualadh le James Hardiman[q.v.] i mBaile Átha Cliath ··· Bhí ardmheas acu beirt air. In 1825 foilsíodh i mBaile Átha Cliath tréadlitir James Warren Doyle, easpag cáiliúil Chill Dara agus Leithghlinne, Pastoral Letter addressed to the Roman Catholic clergy of the deanery of Kilcock, mar aon le haistriúchán Gaeilge Uí Scoireadh ··· D’éag sé i mBaile Átha Cliath in Aibreán 1828 agus cuireadh é le muintir a mhná i gCill Bhéacáin i Muileann an Bhata ··· Sa tslí sin bhí sé chun tosaigh go mór ar fhurmhór de lucht léinn a linne.’ Sa réamhrá a chuir sé lena aiste ar na scríobhaithe tuairiscíonn sé: ‘Deirtear gur dódh leabhair Ghaeilge agus páipéir le Séamas Ó Scoireadh tamall maith de bhlianta tar éis a bháis nuair a bhíothas ag iarraidh aicíd thógálach éigin a bhris amach sa teach ina raibh siad a ruaigeadh.’ Tá lámhscríbhinní a rinne sé sa Leabharlann Náisiúnta, i Leabharlann na Breataine agus i Leabharlann na nÍosánach (Baile Átha Cliath)
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 I mBaile Átha Cliath a rugadh an staraí seo ··· To assist him he translated extracts from the Annals of the Four Masters and from other Irish sources for Leland, but the latter made disappointingly little use of these in his three-volume History of Ireland.’ I 1773 bhí sé ina bhiocáire ar Eaglais San Anna i mBaile Átha Cliath agus dhá bhliain in a dhiaidh sin thug sé suas a chomhaltas i gColáiste na Tríonóide agus ghlac le beathúnas Ard Sratha i gContae Thír Eoghain ··· Bhí de chlú air gurbh é an seanmóirí ab fhearr i mBaile Átha Cliath é ··· D’éag sé i mBaile Átha Cliath ar 22 Lúnasa 1785 agus cuireadh é in Eaglais San Anna
“I owe a debt of gratitude to my parents for having had me taught Irish at the age of six” (The Writings on the walls). Ó 1886 go 1889 bhí sé san Ardscoil i Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath ··· Ba í barúil na scoláirí uilig a chuir aithne air go raibh féith ar leith aige do obair scoláireachta ach nach raibh sé sásta cloí le cuspóir chinnte amháin riamh”. Bhí an eitinn ar a bhean agus in 1925 d’aistrigh siad go dtí Baile Átha Cliath chun go mbeadh sí faoi chúram saineolaí ansiúd ··· Deirtear go raibh Ó Conaill ag ól go trom ar feadh tamaill le cumha ina diaidh. Phós sé ansin Marcella Graham, Francach de bhunadh Albanach a raibh páirt aici i siopa leabhar Francach i mBaile Átha Cliath ··· Agus b’éigean don chlann bheith san airdeall nach ndéanfaí an corp a fhuadach ón eaglais Phrotastúnach an oíche sin. Cuimhnítear freisin ar an tuaiplis a bhí sa chuntas ag páipéar i mBaile Átha Cliath a thug le fios gurbh é an “Canónach Conall Cearnach” a bhí marbh! Scríobh Feardorcha Ó Conaill go leor aistí in An Claidheamh Soluis, Hermathena, Irisleabhar na Gaeilge, The Ulster Guardian, Banba agus in irisí eile
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Ag 28 Sráid na Mainistreach Íochtarach, Baile Átha Cliath, a rugadh é ar 3 Samhain 1872 ··· Chuala sé Gaeilge á labhairt den chéad uair sa cheantar timpeall Shliabh gCuillinn. Bhí sé ag pulcadh le haghaidh na scrúdaithe státseirbhíse i mBaile Átha Cliath in 1889–90 agus thosaigh sé ag freastal ar rang Gaeilge a bhí ar siúl ag Risteard Ó Maoilbhréanainn agus casadh Liam Ó Maolruanaidh, Pádraig Ó Brolcháin agus Pádraig Mac an Fhailghe air ··· D’fhill sé ar Bhaile Átha Cliath tar éis tamaill agus casadh Fionán air lá agus thug sé chuig cruinniu den Ard-Chraobh é ··· Bhí sé ar dhuine de bhunaitheoirí Ridirí Naomh Columbán i mBaile Átha Cliath. In 1921 foilsíodh an téacsleabhar cáiliúil A short history of the Irish people le Mary Hayden agus George Moonan
In 1881 d’aistrigh siad go Baile Átha Cliath agus rinne Seán leigheas i gColáiste na Tríonóide ··· Caithfidh sé go raibh eolas aige ar an teanga óna óige agus gur lean sé air á foghlaim i mBaile Átha Cliath agus i Londain. Toghadh é ina Leas-Uachtarán ar an gConradh i Londain in 1895 ··· Scríobh Seán Ó Ciarghusa sa Leader (26 Aibreán 1930): “Do bhí poist oibre a dhóthain ag an Dr Mac Énrí i Londain ach chaith sé uaidh iad i ngrá teacht abhaile go dtí Éire ar mhaithe le hÉirinn agus leis an nGaeilge”. Deir John McTernan in Eminent Sligonians go bhfuair sé post súil-lia in Ospidéal na Leanaí i mBaile Átha Cliath ··· 32 Sráid Líosáin Íochtarach an seoladh a bhí aige i mBaile Átha Cliath. I 1910 ceapadh é mar Ollamh Oftailmeolaíochta i gColáiste Ollscoile na Gaillimhe
“Ár Maecenas” a thugann an Craoibhín air in Mise agus an Conradh. Rugadh é i gCearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath, ar 23 Deireadh Fómhair 1822 ··· Go dtí 1861 nuair a d’fhill sé ar Bhaile Átha Cliath bhí sé ina chúntóir in Waltham-on-the-Wolds ··· Bhí cónaí air ag 39 Sráid Bhagóid Íochtarach, Baile Átha Cliath, an t-am ar fad ··· Tá Maxwell Close curtha i nGráinseach an Déin i gContae Bhaile Átha Cliath
Ag 27 Bóthar Whitworth, Baile Átha Cliath, a bhí cónaí orthu. Ag deireadh an chéid bhí post ag Cathal i gcomhlacht J ··· ach is beag scríbhneoir Gaeilge nó Béarla i mBaile Átha Cliath nár chaith oíche anois is arís ann ··· Bhí sé san fhoireann a stiúraigh Willie Fay i ndráma an Duinnínigh, An Tobar Draíochta, i dTrá Lí, i gCill Airne agus i mBaile Átha Cliath i 1902 ··· An bhliain roimhe sin cuireadh ceolchoirm cheiliúrtha ar siúl le hómós dó in Amharclann na Banríona, Baile Átha Cliath
In 1890 ghnóthaigh sé Duais Reid agus thug sin go dtí an Mhodhscoil Láir i mBaile Átha Cliath é ··· Bhí sé ag teagasc na Gaeilge lasmuigh d’uaireanta scoile ag an am agus ar 19 Iúil 1900 bhí sé mar urlabhraí thar ceann 100 múinteoir ag cruinniú poiblí sa Rotunda, Baile Átha Cliath. Bhí spéis ar leith aige i gceist na talún agus bhí ceangailte aige leis an United Irish League in 1899 ··· D’aistrigh sé go Baile Átha Cliath i 1920. Bhí páirt mhór aige in eagrú an pháirtí pholaitiúil, an National League, i 1924–26 ··· Sheas sé d’Fhianna Fáil i 1932 i nDáilcheantar Chontae Bhaile Átha Cliath ach ní bhfuair ach 756 vótaí
Chaith sé seal ag múineadh teangacha agus mhaíodh gur rug sé bua lá san Fhraincis agus sa dornálaíocht ar Harvey Ducros, cainteoir Fraincise ó Chúil an tSúdaire a raibh giomnáisiam cáiliúil aige i mBaile Átha Cliath ··· Theastaigh ó phríomhoide scoil cailíní i ndeisceart Bhaile Átha Cliath é a bheith ina mhúinteoir lodáilise sa scoil ach shíl sí go mbeadh a ainm Gaelach ina chiotaí air ··· Baineann sé leis an gcaoi a bhfoghlaimíodh sé céimeanna rince i dteach i Sráidín Findlater, Baile Átha Cliath, nuair a bhí sé tuairim 44 bliana d’aois ··· Deirtear ann go raibh sé ag múineadh i Lováin, gur 6 Sráid Carlisle, An Cuarbhóthar Theas, Baile Átha Cliath, a sheoladh nuair a cailleadh é, gurbh iad John agus Bridget Mulrenin a thuismitheóirí
D’éirigh le Edward bheith ina ollamh le geolaíocht i gColáiste Ríoga na hEolaíochta i mBaile Átha Cliath tar éis dó bheith i gceannas ar an Suirbhé geolaíoch roimhe sin ··· Ag 5 Bóthar Raglan, Baile Átha Cliath, a bhí cónaí ar an teaghlach anuas go dtí 1890/91 nuair a d’aistrigh siad go Arundel Gardens, Notting Hill, Londain ··· Ní luann sé Eleanor cé go raibh cáil na scoláireachta uirthi le fada nuair a foilsíodh é. I Manchain a rugadh Eleanor ach chaith sí a céad scór bliain i mBaile Átha Cliath ··· Rinne Eleanor freastal ar chúrsa Sean-Ghaeilge i Scoil Ard-Léinn na Gaeilge in 1909. ‘Nuair a bhí sí óg bhí an cháil uirthi go mba í an ceoltóir ab fhearr a bhí i mBaile Átha Cliath lena linn féin í’, a dúirt an Craoibhin
Deineadh obráid ar an gcos in Ospidéal Naomh Uinseann i mBaile Átha Cliath nuair a bhí sé timpeall a 10 ··· Bhí baint ag Liam Ó Maolrúnaí agus Risteard Ó Maoilbhréanainn leis an gcumann sin agus nuair a tháinig Stiofán go Baile Átha Cliath an bhliain chéanna sin théadh sé chuig ranganna Uí Mhaoilbhréanainn ··· I ndiaidh na gcéadta bliain ba iad an chéad lánúin iad, b’fhéidir, a thóg a gclann le Gaeilge i gceartlár Bhaile Átha Cliath. Ó 1915 amach is ag dul in olcas a bhí cúrsaí an Chonartha ··· Bhuail an bás é ag searmanais Aoine an Chéasta, 25 Márta 1921, in Eaglais Bhóthar Bherkeley i mBaile Átha Cliath
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Is mar seo a chuir Art Ó Gríofa síos uirthi ina pháipéar Sinn Féin 12 Iúil 1913: ‘The most beautiful, the most patriotic and the most talented of Irish actresses’. Ag 39 Sráid Charlemont, Baile Átha Cliath, a rugadh í (Mary Elizabeth Walker) 8 Bealtaine 1883 ··· In 1901 bhí cónaí ar mhuintir Mhic Shiubhlaigh ag 56 An tSráid Ard, Cé na gCeannaithe, Baile Átha Cliath ··· Is iad a bhí ann oíche an Daonáirimh: Joseph Walker, clódóir, cló-eagraí agus oibritheoir línechló, a rugadh i gCeatharlach; a bhean Mary Anne, gúnadóir, a rugadh i mBaile Átha Cliath; Francis Joseph (19), clódóir; Mary Elizabeth (17), athchóiritheoir grianghrafanna; Charles Vincent (15) gruaigeadóir; Anna Teresa (11); Patricia (9) ··· Ba é an chéad dráma Gaeilge é dár stáitsíodh i mBaile Átha Cliath
Chaithfí Henry Egan Kenny (‘Sean-Ghall’) a áireamh ar na staraithe amaitéaracha ba mhó cáil dá raibh ag gabháil don obair sin. Ag 221 Sráid na Breataine (Sráid Parnell anois) i mBaile Átha Cliath a rugadh é 5 Bealtaine 1871 ··· Chaitheadh sé a laethanta saoire sa Leabharlann Náisiúnta agus san Ardmhúsaem i mBaile Átha Cliath ··· Shíl an Gríofach gurbh é an t-údar ba mhó dá raibh thuas é ar stair na hÉireann agus d’fhéach chuige i 1922 go nglaofaí ar ais go Baile Átha Cliath é ··· Bhí cónaí air ag 14 Ascaill Philipsburgh, Fionnradharc, Baile Átha Cliath
Ach d’fhág sí a maoin le huacht ag a deirfiúr óg Eveline Maud agus tá an t-eolas seo sa teastas breithe aicisean: i nDeilginis, Co. Bhaile Átha Cliath, a rugadh í ar 2 Feabhra 1882 agus ba iad Thomas Rankin Patterson, úinéir bácúis, agus Martha Macauley Wilson a tuismitheoirí ··· Bhí gaol i bhfad amach ag a máthair leis an Tiarna Macauley. Ghnóthaigh Annie scoláireacht go Coláiste Alexandra, Baile Átha Cliath, mar ar fhoghlaim sí ceol ón Dr James Culwick ··· Ba í an chéad bhean in Éirinn í, b’fhéidir, a fuair dochtúireacht sa cheol ó ollscoil Éireannach. Ó 1886 go 1897 bhí sí ag tuilleamh a beatha mar orgánaí in eaglaisí Bhaile Átha Cliath agus bhí sí ina stiúrthóir ag córchumann ó 1891 go 1893 ··· Thug sí léacht sa Chlub Caitliceach i mBaile Átha Cliath 14 Feabhra 1896 agus thuairiscigh an Irisleabhar (Márta 1896): ‘Dr Patterson did not fail to point out the inseparable union between the music and language of Ireland’. Is leis an bhFeis Cheoil is mó a luaitear a hainm
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Ba é Richard Chenevix Trench (1807–86), ardeaspag Bhaile Átha Cliath, focleolaí agus file, a mhol don chéad uair in 1857 go gcuirfí tús le hobair an Oxford English Dictionary ··· ‘Mairéad Trinseach a rinne saothar mór ar son na Gaeilge i mBaile Átha Cliath agus i mBéal Feirste’ an cur síos uirthi in An tÉireannach 16 Bealtaine 1936 ··· I nGaeilge amháin a bhí an tseirbhís sochraide, í á stiúradh ag an Urramach George Simms, a bheadh ina Ardeaspag ar Bhaile Átha Cliath ar ball. Deirtear gur ar chol ceathar leosan, Richard Samuel Dermot Chenevix Trench, a bhunaigh James Joyce an carachtar Haines in Ulysses ··· Ag 36 Sráid Haiste, Baile Átha Cliath, a bhí cónaí air ag an am agus bhí sé ina bhall de choiste Chraobh na gCúig gCúigí
Cuireadh síos gurbh i mBaile Átha Cliath a rugadh iad go léir ··· Ní raibh toradh, áfach, ar chuardach a rinneadh i gClárlann na mBreitheanna i mBaile Átha Cliath ··· Chonaic sé an pharáid mhór a cuireadh ar siúl i gcuimhne ’98 i mBaile Átha Cliath ··· Ag 53 Bóthar Beaumont, Baile Átha Cliath, a bhí sé ina chónaí nuair a fuair sé bás 21 Iúil 1970
Bhíodh aistí agus scéalta béaloidis i gcló aige in An Claidheamh Soluis, Irisleabhar na Gaedhilge, Ard na hÉireann.... D’aistrigh sé go Lusca, Co. Bhaile Átha Cliath, i 1904 ar mhaithe lena shláinte ··· Thagaidís le chéile ag a 8 Sráid Fheardorcha Thuaidh, Baile Átha Cliath ··· Mhaigh Eo, a bhí sé anuas go 1915, ansin i gceantar Inis Córthaidh agus ó 1919 amach i mBaile Átha Cliath agus cúram na scoileanna dátheangacha ar fud na tíre air ··· Scríobh sé leabhar dar teideal Kerry Tradition. D’éag sé 12 Meán Fómhair 1958 ag 90 Bóthar Chluain Tarbh, Baile Átha Cliath
Chuaigh sé le bunmhúinteoireacht agus tar éis dó tamall a chaitheamh i gColáiste Phádraig, Droim Conrach, bhí sé ag múineadh anseo is ansiúd i mBaile Átha Cliath gur ceapadh é ina phríomhoide i Scoil Chaoimhín, Black Pitts ··· Nuair a bhí airgead á bhailiú chun stáisiún an gharda cósta a cheannach chuir sé cruinniú ar siúl i Halla na nInnealltóirí i mBaile Átha Cliath in Aibreán 1912 agus ba eisean, ní foláir, a d’iarr ar an Athair Peadar Ó Laoghaire[B2] bheith i láthair ··· Comhthoghadh é mar bhall den Choiste Gnó 14 Samhain 1905. Phós sé Ailís Ní Dhubhghaill, iníon le Donncha Ó Dubhghaill, 60 Sráid Chlann Bhreasail, Baile Átha Cliath, 18 Aibreán 1906 ··· Tá sé curtha i nGlas Naíon. Dúradh in An Claidheamh Soluis 7 Márta 1914: ‘Ba Ghael go talamh é Pádraig agus ba mhúinteoir cliste Gaeilge é agus ní raibh i mBaile Átha Cliath ná b’fhéidir in Éirinn scoil ba mhó cabhair agus tairbhe do theanga ár sinsear ná an scoil a bhí faoina cheannas’
Ba é ionadaí na craoibhe é ag an Mhórchomhdháil i mBaile Átha Cliath 17 Bealtaine 1900. Bhí sé féin agus a dheartháir Anraí ar príomhbhunaitheoirí Chlub na nOibrithe i gCeatharlach agus bhí an t-ainm sin ar an bhfoirgneamh i nGaeilge agus i mBéarla. Nuair a d’éag an t-athair d’aistrigh an teaghlach go 67 Sráid Chonnacht, Baile Átha Cliath ··· Faoi 1905 bhí sé ina rúnaí ag Ard-Chraobh an Chonartha agus ina bhall de Choiste Ceantair Bhaile Átha Cliath
B’as an Ard Ghlais i gContae an Dúin do Emily McArthur agus ba í an dara bean ag an mBúrcach í. Fuair Eimhear, mar a thabharfadh sí uirthi féin ar ball, oideachas i scoil i mBaile Átha Cliath ar iníonacha ministrí a dhéantaí freastal go háirithe inti ··· D’íoc daoine fásta trí phingin agus leanaí pingin agus mar thoradh air sin cuireadh £2 go Baile Átha Cliath ··· Bhí sí i láthair i mí Eanáir 1917 ag cruinniú i gCathair na Mart chun atheagar a chur ar Fheis Mhaigh Eo. Rug cruachás airgid uirthi sna 1920idí agus b’éigean di an teach in Acaill a dhíol agus Baile Átha Cliath a thabhairt uirthi féin chun slí bheatha a thuilleamh mar bhanaltra
faoi MAC SUIBHNE, Pádraig] chun rang Gaeilge in Institiúid na Meicneoirí, Sráid na Mainistreach, Baile Átha Cliath, a stiúradh uair éigin i ndiaidh 1865. Casadh ar an gCraoibhín é den chéad uair ag an gceant a cuireadh ar leabhair Sheáin Uí Dhálaigh Lúnasa 1878 ··· He worked largely for love of the language and of his people’. Ó 1901 amach bhíodh sé ag teagasc na teanga i scoil náisiúnta Chlochar Loreto i Lána Líosáin, Baile Átha Cliath. Bhí beirt mhac agus ceathrar iníonacha aige: Séamus a chuaigh leis an gclódóireacht, Margaret a bhí ina monatóir scoile i 1901, Mary J., Nelly Ellen, Cornelius agus Christine ··· Dar leis gur mhinic ag cruinnithe Chraobh an Chéitinnigh é agus nach dtéadh sé abhaile riamh gan óráid bhreá bhlasta a thabhairt uaidh. Fuair sé bás 17 Samhain 1913. Phós a iníon Mairéad Micheál Ó Loingsigh [B2] ó Bhaile Bhuirne in Eaglais Mhuire na mBrón, Carn na gCloch, Baile Átha Cliath, 31 Iúil 1917
Tar éis bunscolaíochta i Maigh Nuad cuireadh go dtí Coláiste Belvedere é agus ansin go dtí an Coláiste Muireach i mBaile Átha Cliath. Bhí Domhnall ina bhall de Chonradh na Gaeilge agus de Chumann Lúthchleas Gael i Maigh Nuad ··· Nuair a chuala sé Luan Cásca 1916 go rabhthas tar éis éirí amach i mBaile Átha Cliath chuaigh sé ar a rothar ann ar dtús chun an scéal a dheimhniú ··· Ba é a sheoladh i mBaile Átha Cliath Lios na Craoibhe, Páirc Stigh Lorcáin, An Charraig Dhubh. In Scéala Éireann 31 Deireadh Fómhair 1963 dúradh gur thug sé triúr buachaillí ón Rinn uair lena bprintíseacht a dhéanamh ina shiopa agus gur chabhraigh sé leo ina dhiaidh sin chun gnó dá gcuid féin a chur ar bun
Deir Breandán Breathnach in Ceol agus rince na hÉireann, 1989: ‘Go leor de na damhsaí a dhéantar ag céilithe fós ba iad an bheirt seo a chuir ó bhaol a gcaillte iad’. Aístríodh go Baile Átha Cliath é timpeall 1902 agus cheangail sé le Craobh an Chéitinnigh ··· Go luath i ndiaidh dó a theacht go Baile Átha Cliath is ea a cuireadh Scoil Ard-Léinn na Gaeilge ar bun (1903) ··· Bhí sé ina chomheagarthóir ar Anecdota from Irish MSS agus ar Irish Texts. Aistríodh as Baile Átha Cliath é i 1912
Bhí staidéar ar siúl aige freisin ar logainmneacha Laoise agus Uíbh Fhailí. I mBaile Átha Cliath a rugadh William George Price ar 23 Feabhra 1891 ··· Bhí beirt deirfiúracha aige ina gcónaí sa teach ag 84 Sráid Líosain Íochtarach, Baile Átha Cliath, in 1911 ··· Lyons. Théadh Liam agus Dorothy agus a gcairde ag siúl i gceantair shléibhtiúla Bhaile Átha Cliath agus Chill Mhantáin
B’fhéidir gurbh é an t-aon leanbh amháin é ag an lánúin mar thug sé a mháthair chun cónaithe i mBaile Átha Cliath nuair a fuair sé post státseirbhíse ann ··· B’as cathair Bhaile Átha Cliath di ··· Nuair a d’aistrigh an teaghlach go Baile Átha Cliath is ag 5 Ardán Verbena a bhí siad ag cur fúthu sular aistrigh siad go 100 Bóthar Í i nGlas Naíon tuairim 1911
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Ag 37 Sráid Gloucester Uachtarach (Sráid Sheáin Mhic Dhiarmada) i mBaile Átha Cliath a rugadh é ar 5 Iúil 1913 ··· B’as Baile Átha Cliath don bheirt acu ··· Go 1947 bhí sé ag múineadh i mBaile Átha Cliath: Scoil Cholmcille, Sráid Mhaoilbhríde, 1936–38; Modhscoil Láir na mBráithre, Eanáir-Deireadh Fómhair 1939; Scoil Naomh Treasa, Ascaill Donore, Aibreán 1940 go Meitheamh 1941; Scoil Náisiúnta Ráth Éanna 1941–47
Bhí sé socair acu pósadh ach d’éag seisean i bpríosún Gloucester den fhliú mór Márta 1919. Bhí sí gníomhach i gCumann na mBan i dTiobraid Árann Theas agus i mBaile Átha Cliath agus faoin sos cogaidh bhí sí ina ball de choiste gnó an chumainn. Phós sí James Mac Neill (1869–1938), deartháir Eoin Mhic Néill, i 1923 ··· Níor scríobh sí ach an t-aon leabhar amháin: Finnsgéalta ó India, 1933 (aistriúchán). Bhí cónaí uirthi ag 29 Ascaill Pháirc Leeson, Baile Átha Cliath ··· D’éag sí 20 Samhain 1969 agus tá sí curtha i reilig Chill Bharróg, Co. Bhaile Átha Cliath.
He was Ireland’s greatest linguist. I mBaile Átha Cliath a rugadh é, i dteach banaltrais Denmark ag 21 Sráid na Danmhairge Mhór ar 22 Deireadh Fómhair 1915 ··· Pósadh eisean agus máthair Dháithí, Edith Young, arbh iníon í le George Young, ceannaí, san Union Chapel i mBaile Átha Cliath de réir fhoirm agus disciplín na hEaglaise Preispitéirí ar 27 Nollaig 1913 ··· Ag 139 Ascaill Ráth Garbh, Baile Átha Cliath, a d’éag sí
Deir a mhuintir gur dheartháir dó ba ea Thomas Henry Nally (c.1869–1932) a scríobh an dráma The Spancel of Death a bhíothas le léiriú in Amharclann na Mainistreach Luan Cásca 1916. I mBaile Átha Cliath dó fuair sé post cléireachais sa Bhardas agus bhí baint aige ó thosach leis an Celtic Literary Society, cumann a bhí ann sular bunaíodh an Conradh agus ar shórt réamhtheachtaí ag Sinn Féin é ··· Ar 29 Márta 1896, léigh sé páipéar ar an gcogadh i Matabeleland ag cruinniú den Ard-Chraobh. I gcraoladh de chuid Radio Éireann, dúirt Micheál Ó Maoláin (as Árainn): ‘Ba é an chéad duine i mBaile Átha Cliath ba tsiocair le Gaeilge a chur dá múineadh mar theanga bheo’ (Irish Independent 24 Eanáir 1940) ··· Is é a chuir Cumann na bPíobairí ar bun i mBaile Átha Cliath, tig liom a rá
Trína cairdeas leis na Trinsigh d’éirigh léi a áitiú ar shiopa Switzer in mBaile Átha Cliath táirgí cniotála Acla a dhíol ··· Phós siad 21 Aibreán 1917 in Eaglais N.Áine, Sráid Dásoin, Baile Átha Cliath, le cead speisialta Ardeaspag Bhaile Átha Cliath ··· Rugadh iníon, Aebhgréine, do Chluad agus Móirín 19 Nollaig 1920 i mBaile Átha Cliath
Nuair a cailleadh a deartháir dúradh in An Claidheamh Soluis 7 Bealtaine 1915 gurbh í ‘an duine is dúthrachtaí agus is dílse sa Chonradh, b’fhéidir’. Rugadh Dorothy Vera French ag St Ann’s, Domhnach Broc, Baile Átha Cliath, ar 13 Meitheamh 1881 ··· Ag Ard-Fheis 1915 fuair sí an cúigiú vóta ab airde i roinn Bhaile Átha Cliath don Choiste Gnó ··· D’fhág sí £200 le huacht ag Conradh na Gaeilge agus a bailiúchán de leabhair Ghaeilge ag Seán Beaumont [B1] agus Lil Nic Dhonnchadha agus cead acu iad a thabhairt don Chonradh. Dúirt Fáinne an Lae 9 Bealtaine 1925 fúithi: ‘Bhí sí ar na hoibrithe ba dílse agus ba dúthrachtaí dá raibh ar lucht cothaithe na teanga’ agus dúirt An tÉireannach, Meitheamh 1925: ‘Má bhí aon duine riamh a chaill a saol agus a sláinte ar son na Gaeilge ba í Deora an duine sin’. Tuairiscíodh in Scéala Éireann 6 Feabhra 1956 gur osclaíodh an Halla Frinseach ag 19 Plás Éile, Baile Átha Cliath
Cheangail Seosamh leis na Bráithre i mBaile Dúill, Baile Átha Cliath, 8 Nollaig 1894 (Inniu 9 Meán Fómhair, 1960) ··· Ó 1898 bhí sé ag múineadh i scoileanna Sráid Synge, Baile Átha Cliath, agus thosaigh ar Graiméar na Gaedhilge, 1901 a ullmhú ··· Fuair sé bás den eitinn in ospidéal príobháideach Shráid Jervis, Baile Átha Cliath, 5 Deireadh Fómhair 1910
Ag pointe éigin i rith na tréimhse sin thug complacht Tree cuairt ar Bhaile Átha Cliath. Chaith sé samhradh na bliana sin ar cuairt chuig a sheanaint sa Spáinn agus d’fhoghlaim Spáinnis ··· I measc na ndrámadóirí eile a d’aistrigh sé tá Wilde, Shaw, Chekov. Faoi dheireadh 1928 bhí an bheirt aisteoirí ar ais i mBaile Átha Cliath agus é d’aidhm acu amharclann a bhunú ina mbeadh an bhéim ar dhrámaí idirnáisiúnta ··· Thus they were free to shape the drama of the future in the theatre of the imagination—a symbolist drama free from the tyranny of the box-office and the box-set’. Ar na pointí ab airde ina shaol bhí na léirithe de Hamlet sa Gheata in 1932 agus in Elsinore in 1952, agus na seónna aonair: The importance of being Oscar; I must be talking to my friends. Fuair sé bás 6 Márta 1978 ina theach 4 Ardán Fhearchair, Baile Átha Cliath
An t-aon Richard Crookes ar chúipéir darb ainm Patrick ab athair dó, agus ar cláraíodh an bhreith, ba é an duine é a rugadh ag 3 Sráid an Charnáin, Baile Átha Cliath, ar 13 Meitheamh 1885 ··· Nuair a bhí sé ina oifigeach custaim is máil i mBaile Átha Cliath chláraigh sé mar bhall de Chonradh na Gaeilge ··· ‘Is cuimhin le lucht Chraobh an Chéitinnigh i mBaile Átha Cliath an téarma a chaith sé ina measc a cúig nó a sé de bhlianta ó shin agus an dianspéis is dúthracht a chuir sé i bhfoghlaim na Gaeilge’ (ibid 16 Samhain 1918). Is mar oifigeach pinsin a chuaigh sé go Cill Airne tuairim 1911
Níl a fhios cén obair a bhí ar siúl aige ach deirtear gur i mBaile Átha Cliath a bhí sé ar dtús, gur chláraigh sé mar bhall den Ard-Chraobh timpeall an ama seo agus go raibh sé i mbun ranga ann ··· Thír Eoghain, pinsinéir den Chonstáblacht Ríoga, a raibh teach ósta nó teach aíochta aige ag 43 Sráid na Prúise in aice leis an margadh eallaigh i mBaile Átha Cliath ··· Scríobh sé ceann de phaimfléid an Chonartha, I dtaobh na hoibre (1901). Deir Eoghan sa réamhrá a chuir sé le leabhar Mhistéil gurbh é Tomás Bán Ó Concheanainn [B2] a d’iarr air, thar ceann Phádraig Mhic Mhánusa san Airgintín, Gaeilge a chur ar fhocail Mhistéil. D’fhreastail Eoghan ar Scoil Ard-Léinn na Gaeilgei mBaile Átha Cliath in 1903 agus bhí ina bhall de choiste na mac léinn
Is é Roinn na Nua-Ghaeilge, an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, a thionscnaigh Léacht Uí Chadhain in 1980 mar fhóram poiblí a bhéarfadh caoi athbhreithniú a dhéanamh ar ghnéithe de shaol is de shaothar an Chadhnaigh go háirithe is de litríocht na Nua-Ghaeilge go ginearálta ··· Ó Móráin[q.v.], as a phost é toisc baint a bheith aige leis an IRA. I mBaile Átha Cliath dó bhíodh Tomás Bairéad [B2] ag tathant air bheith ag scríobh agus chrom sé ar Idir shúgradh agus dáiríre (1939) a chur ar fáil ··· Fionnradharc, Baile Átha Cliath, a bhí cónaí air ag an am
Tá an t-eolas sin ag réiteach leis an eolas a thug Séamus i nDaonáireamh 1911 nuair a bhí cónaí ar an gclann ag 55 Bóthar na hArdpháirce, Ráth Garbh, Baile Átha Cliath ··· Aistríodh Séamus go Baile Átha Cliath tuairim 1907 ··· Buaileadh breoite é i 1915 agus fuair sé bás ina theach ag Ardán Fhionntain, Cill Fhionntain, Baile Átha Cliath, 25 Aibreán 1918 (Fáinne an Lae 4 Bealtaine 1918). Ba í Lil Nic Dhonnchadha, duine de na mná ba mhó le rá i ngluaiseacht na teanga ó 1916 i leith, an iníon ab óige aige
Ag am éigin i ndiaidh 1917 d’aistrigh sí go dtí an Seanbhaile, Co. Bhaile Átha Cliath ··· Bhí sí ar fhoireann na Modhscoile, Sráid Mhaoilbhríde, sular ceapadh í ina príomhoide i Scoil Mhuire, Sráid Mhaoilbhríde, Baile Átha Cliath ··· Fuair sí post i mBaile Átha Cliath ag feidhmiú mar chisteoir do Chumann na Múinteoirí
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Ag 40 Sráid Chlann Bhreasail Íochtarach, Baile Átha Cliath, a rugadh é ar 10 Aibreán 1899 ··· Le cúipéireacht a chuaigh sé agus bhí ag obair tamall i nGrúdlann Mhic Aongusa i mBaile Átha Cliath ··· Phós sé Máire Ní Scolaí, an t-amhránaí Gaeilge ba cháiliúla lena linn, ar 9 Meán Fómhair 1931, in Eaglais na hOllscoile, Faiche Stiabhna, Baile Átha Cliath
Deir Seán Ó Lúing go raibh sé ag foghlaim i mBaile Átha Cliath ina dhiaidh sin ó Sheán óg Caomhánach [B1] ··· Ba é Kuno Meyer [B2] faoi deara gur ceapadh é mar chomharba ar Osborn Bergin [B2] ina Stiúrthóir ar Scoil an Léinn Ghaelaigh i mBaile Átha Cliath in 1910 ··· D’fhill sé ar Bhaile Átha Cliath i mí na Bealtaine ach faoi dheireadh Lúnasa bhí sé ag cur faoi i sanatóir san Iorua
Ó 1909 go 1912 bhí sé ag obair i bparóiste Naomh Eoin i Sligeach, in Inis Mhic Chraith ina dhiaidh sin go 1916, agus ansin go dtí 1917 i bparóiste Naomh Seoirse i mBaile Átha Cliath, agus uaidh sin go 1921 in Sandfor, Baile Átha Cliath ··· Bhí sé ar dhuine de na baill a rinne tréaniarracht ar sheirbhísí Gaeilge a chur ar fáil i mBaile Átha Cliath
Bhí sé ag múineadh sa Chlár agus i gceantar Charraig Álainn i Liatroim agus is i Scoil na mBráithre in Ascaill Dhún Uamhair, Baile Átha Cliath, a bhí sé nuair a d’fhostaigh an Roinn Oideachais é chun bheith ag obair ar fhoclóir Béarla-Gaeilge Thomáis de Bhaldraithe[q.v.] ··· Ag 26 Céide Bhréanainn, An Chúlóg, Co. Bhaile Átha Cliath, a bhí cónaí orthu ··· Bhí sí pósta ar Dhónall Ó Cochláin agus cónaí orthu ag 68, Ascal Ghort na Cluiche, Tír an lúir, Baile Átha Cliath, agus triúr mac agus triúr iníon acu
Má rugadh Séamus eile i gceantar Dhún Garbhán timpeall 1875/6, ar Tomás a bhí ar a athair, níor cláraíodh an bhreith sin. Ag pointe éigin i ndiaidh a cháilithe mar mhúinteoir náisiúnta agus roimh Bhealtaine 1899 fuair sé post i scoil Lána Naomh Eoin i mBaile Átha Cliath ··· Léiríodh an dráma seo sa Rotunda i mBaile Átha Cliath agus anseo is ansiúd ar fud na hÉireann ··· Ag 22 Ardán N.Séamus, Carn na gCloch, a bhí cónaí orthu ag an am. Fuair Séamus bás ag 55 Bóthar Chromghlinne, Baile Átha Cliath, 7 Feabhra 1946
Tar éis tamaill i Meiriceá chaith sé an chuid eile dá shaol, tuairim caoga bliain, i gceantar Chnoc an tSamhraidh i mBaile Átha Cliath ··· Tá alt dar teideal ‘The Annals of Inisfallen’ aige in Journal of the Ivernian Society, Deireadh Fómhair 1908. Tháinig tinneas a bháis air i Leabharlann na bProinsiasach., Cé na gCeannaithe, Baile Átha Cliath, agus d’éag 11 Samhain 1927 sula bhféadfadh sé a theach a shroichint ··· Bhí sé pósta ar Mary Anne Flynn arbh as Baile Átha Cliath di.
D’fhan blas na Mumhan riamh ar a chuid Gaeilge. Ó 1906 go 1916 agus arís sa bhliain 1917/8 bhí sé ag múineadh i gColáiste Chaisleán Cnucha, Co. Bhaile Átha Cliath ··· Ag am a bháis bhí cónaí ar an lánúin ag 12 Corrán na Páirce, Raghnallach, Baile Átha Cliath ··· Tá sé curtha i Reilig Ghráinseach an Déin, Baile Átha Cliath.
Cuireadh síos go glansoiléir: ‘Can read and write Irish’. Ní fios cathain a tháinig sé chun cónaithe i mBaile Átha Cliath ··· Micheál Mhag Ruaidhrí, an Bothán Gaelach, Carraig Bhreanndáin, Co. Bhaile Átha Cliath’ (fógra in An Claidheamh Soluis 8 Lúnasa 1908) ··· I rang a bhí ag Micheál i mBaile Átha Cliath a casadh ar a chéile iad
Chaith sí bliain amháin den tréimhse sin ag obair i Sasana. Bhí sí ag múineadh anseo agus ansiúd as sin amach agus i ngairmscoileanna an chuid ba mhó den am: i nDún Dealgan, i mBaile Átha Cliath, i Nás, i gCaisleán an Bharraigh agus i gCarn an Bhua, Co ··· Tuairim an ama chéanna bhunaigh sí An Bunnán Buí, club do Ghaeilgeoirí, i Sráid Sheoirse Mhór Thuaidh, Baile Átha Cliath. Bhí cáil uirthi mar aisteoir agus aird an phobail uirthi go speisialta mar gheall ar an bpáirt a bhí aici in An Triail i Halla Damer, an dráma le Mairéad Ní Ghráda a chéadléiríodh ar 22 Meán Fómhair 1964 ··· Fuair sí bás den ailse ar 6 Meitheamh 1982 agus tá sí curtha i mBóthar na Bruíne, Baile Átha Cliath
Níor maitheadh an spíodóireacht sin dó agus níor fhoilsigh sé saothar ar bith i ndiaidh 1917. Rugadh é ar 24 Bealtaine 1865 i Raghnallach, Baile Átha Cliath ··· Tháinig siad chun cónaithe i Stigh Lorgan, Baile Átha Cliath, i 1920 ··· An cnuasach de chóipleabhair faoina ainm i Roinn na Lámhscríbhinní sa Leabharlann Náisiúnta, meastar gur comhráite le spioraid shean-Ghaeilgeoirí i mBaile Átha Cliath agus i gCill Mhantáin a mbunáite. D’éag sé ar 21 Meán Fómhair 1939
Ar 27 Lúnasa 1901 léirigh Frank agus Willie Fay agus an Ormonde Dramatic Group dráma Pheadair, Eilís agus an bhean déirce san Antient Concert Rooms i mBaile Átha Cliath ··· Is gnách a rá gurbh é Tadhg Saor an Athar Peadar an chéad dráma riamh dár léiríodh (i Maigh Chromtha ar 13 Bealtaine 1900) agus gurbh é Casadh an tSúgáinan Chraoibhín an chéad dráma a léiríodh in amharclann (sa Gaiety, Baile Átha Cliath, ar 21 Deireadh Fómhair 1901) ··· Rugadh cuid mhór leanaí dóibh agus thóg siad an dáréag a mhair le Gaeilge agus Béarla. Nuair a d’éirigh Peadar as a phost sa státseirbhís d’oscail sé siopa troscáin i Sráid Fheardorcha i mBaile Átha Cliath
Chuaigh sé isteach i gCraobh an Chéitinnigh nuair a tháinig sé chun cónaithe i mBaile Átha Cliath in 1905 ··· Thugadh siad cuairt ar Ghaeltacht na Mumhan agus anuas go 1920 bhíodh léirithe acu go rialta i mBaile Átha Cliath, drámaí Phiarais féin acu go minic ··· Clóscríobhaí i gCaisleán Bhaile Átha Cliath i rith 1914-22; ba í a sholáthraíodh eolas do Mhícheál Ó Coileáin, via Piaras, i dtaobh a mbíodh beartaithe ag an gCaisleán
I Luimneach dó d’éirigh leis, le cabhair ó Henry Mathews, John Daly a shaoradh ó Phríosún Portland. Cibé spéis a bhí aige sa Ghaeilge sular ceapadh é ina fho-Phrióir i Lána Naomh Eoin i mBaile Átha Cliath, ní luaitear é ··· Scríobh Ó Duirinne dráma don Chraobh seo, Ar son baile agus tíre, agus léiríodh é sa Rotunda i mBaile Átha Cliath agus in áiteanna faoin tír. Is léir ó From a hermitage go raibh tionchar ag Anderson ar an bPiarsach ··· Scríobh siad: “What have the managers in the Irish-speaking districts to say in defence of their attitude in the face of what is being done by Father Anderson in the heart of Dublin?” Fuair sé bás i mBaile Átha Cliath ar 23 Iúil 1903 nuair a rinneadh obráid air chun nimhiú fola a leigheas. Tá tuilleadh eolais faoin mbeatha seo ar fáil ar http://dib.cambridge.org/ »
B’fhéidir gur chaith sé tamaill i Londain agus i mBéal Feirste ach is cinnte go raibh sé fostaithe ag Scoil na mBuachaillí i dTír an Iúir, Baile Átha Cliath, ó 7 Eanáir 1895 go 29 Deireadh Fómhair 1896 ··· Bhí sé ag obair thar a fhulaingt nuair a bhí sé i mBaile Átha Cliath ag iarraidh leabhar gramadaí agus foclóir a scríobh ··· Shíl an Craoibhín go raibh eolas aige ar an tSean-Ghaeilge agus san fhógra a d’fhoilsigh an Cork Examiner i ndiaidh a bháis dúradh: ‘Bhí sé ag déanamh staidéir ar an seanléigheacht seo ar feadh na haimsire a bhí sé ag múineadh scoile i mBaile Átha Cliath gur bhuail galar an bháis é
Bhain sé céim dhochtúra amach sa Bhéarla agus sa Cheiltis 1909, an bhliain chéanna ar fhreastail sé ar Scoil Ard-Léinn na Gaeilge i mBaile Átha Cliath ··· Thug sé leis iad go Baile Átha Cliath 1929 ··· 5, Uimhir 4, geimhreadh 1970 tá cuntas ag Raymond Cormier ar thaom diabhlaíochta a bhuail é sa tsráid lá le linn na cuairte ar Bhaile Átha Cliath
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Ar 2 Iúil 1880 ag 1 Rae Cavendish, Baile Átha Cliath, a rugadh í ··· Ba í Mary Doran, arbh i mBaile Átha Cliath a rugadh í, an mháthair ··· Bhí sí ag obair ag am a báis ar ‘Togail Troi’. D’éag sí 19 Eanáir 1931 ag 124 Sráid Bhagóid, Íochtarach, Baile Átha Cliath
An t-aon Clement Murphy a rugadh in 1889 is ag 31 Ascaill Northbrook, an Trá Thuaidh, Baile Átha Cliath, a rugadh é ar 27 Samhain 1889 ··· Chuaigh sé isteach sa státseirbhís agus i Londain a bhí sé i dtosach, i mBanc Taisce an Phoist, agus i gCoimisiún na Talún i mBaile Átha Cliath nuair a d’fhill sé tuairim 1912 ··· Fuair sé bás ar 14 Nollaig 1939 de dheasca titim de mhuin capaill i gContae an Chláir agus is i Lea House, 93 Bóthar Phembroc, Baile Átha Cliath, a d’éag sé
Faoi 1906 bhí a máthair ina baintreach le seacht mbliana agus bhí an teaghlach aistrithe go Baile Átha Cliath ··· I ndiaidh scolaíochta i Scoil Chlochar na nDoiminiceach i Sráid Eccles, Baile Átha Cliath, ghnóthaigh sí BA, céim le céad onóracha, sa Léann Ceilteach agus sa Fhraincis i gColáiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath ··· Rud ar bith, aiste ná leabhar, níor fhoilsigh sí idir 1925 agus 1949. D’fhill sí ar Éirinn in 1946 agus ceapadh mar Ollamh Cúnta í i Scoil an Léinn Cheiltigh i mBaile Átha Cliath agus bhí sí ina hOllamh ann faoi 1956
D’aistrigh sé go dtí an gairmoideachas ansin agus faoi 1936 bhí sé ag teagasc matamaitice agus eolaíochta i Sráid Chéipil i mBaile Átha Cliath ··· I mBaile Átha Cliath cheangail sé le Craobh an Chéitinnigh mar a raibh a dheartháir Séamus agus a dheirfiúr ina mbaill cheana féin ··· I 1949 cuireadh tús arís leis an gClaisceadal i mBaile Átha Cliath (bhíodh sé ar siúl ó 1927 ag Fionán Mac Coluim, Colm Ó Lochlainn agus Micheál Ó Siochrú) agus ba é Seán Og a bhíodh ag stiúradh na slua-amhránaíochta agus ag teagasc na n-amhrán
Nicolls, abhcóide, 33 Sráid Eccles, Baile Átha Cliath, agus a bhean Mary Heade ba ea Eveleen Constance Nicolls ··· Bhíodh sí ag teagasc ranga i gConradh na Gaeilge i mBaile Átha Cliath agus go luath roimh a bás bhí sí ina rúnaí ag Coiste Fheis Bhaile Átha Cliath agus ina ball den Choiste Gnó ··· Bhí sí i measc na mac léinn ba bhríomhaire a bhí ag óráidíocht ag an ollchruinniú i dTeach an Ard-Mhéara go luath tar éis don Chliarlathas a mbreithiúnas a thabhairt ar cheist na Gaeilge riachtanaí in Eanáir 1909. Nuair a d’fhág sí Baile Átha Cliath i dtús Iúil 1909 is léir nach raibh aon socraithe cinnte déanta aici i dtaobh cá bhfanfadh sí
Mac ba ea é leis an máinlia fiaclóireachta Edward Hudson a raibh cónaí air in ‘The Fields of Odin’ (‘The Hermitage’ ina dhiaidh sin) i Ráth Fearnáin, Co. Bhaile Átha Cliath ··· Davis, Editor of the Nation, &c &c, twentyone in all’ (i gcló ag Pádraig de Brún in Éigse XVII, Cuid II, 1977-79). Ba é ba mhó faoi deara an Cumann Ceilteach a bhunú in 1840 ina theach ag 39 Sráid Mhic Liam, Baile Átha Cliath, mar a raibh an triúr eile a luaigh Ó Donnabháin sa láthair, agus an Irish Archaeological Society in 1845, agus an dá chumann a chumascadh le chéile sa Chumann Oisíneach in 1853 ··· Hudson was the composer of a Te Deum and several chants, none of which were ever published.’ D’éag sé ag 39 Sráid Mhic Liam, Baile Átha Cliath, an 23 Meitheamh 1853
I mBaile Átha Cliath a bhí sé ag cur faoi an chuid is mó den am ó 1794 amach agus ceapadh é ina Choimisinéir i gCúirt na gClisiúnaithe ··· MacNamara, in ‘Letters of an Exile’ (in Limerick Field Club Journal 1905–8 agus in North Munster Archaeological Society Journal 1909–11) nóta gur phós sé iníon le Solomon Salmon, ar dóigh gur bhaincéir Sasanach é, ‘and died in his house in Great Britain Street, Dublin, on the night of Tuesday February 28th, 1809 in the 45th (46th?) year of his age, as may be proved by reference to the Clare Journal of March 7th of that year’ ··· Seo a leanas an rud atá in The Clare Journal and Ennis Advertiser Dé Máirt 7 Márta 1809: ‘On Tuesday night last, at his house in Great Britain-Street, Dublin, departed this life in the 45th year of his age, Edward Lysaght, Esq., Barrister at Law and one of the Divisional Justices appointed under the new Police Establishment of that city
Ina litir ó Chontae an Chláir scríobh Seán Ó Donnabháin[q.v.]: ‘Old Mr Casey of Dublin, the herbalist and Irish Serapion, frequently told me that it is a well known fact that this inscription was forged by John Lloyd, a schoolmaster in the County of Clare, who composed several political Irish songs, and published an account of the same [forged] monument; that O’Flanigan was well aware of this generally credited report but suppressed it in his paper published in the Transactions of the RIA, and that, when Mr Casey stated before the then Chief antiquaries of Dublin that it was always believed in Munster that the Ogum on the Callen Mountain was forged by John Lloyd, O’Flanagan was so hurt that he exclaimed: “May the Devil jump into that fellow’s heart!”.’ Scríobh Séamus Mac Cruitín[q.v.] an dán ‘Chum Uilliam Uí Ghráda noch a dúirt gur léigh sé féin an líne oghaim atá ar lic Chonáin i gCallann’. Chinn an tAcadamh gurbh é a chóipeálfadh na seandlíthe ach ní raibh toradh ar bith ar an gcinneadh agus síltear gurbh é an tromólachán ba chúis leis ··· Deir na húdair sin freisin: ‘But an unfortunate propensity for intemperate and irregular habits revolted those friends his talents had acquired and having lost their patronage he was compelled to withdraw from Dublin
Shéan sé an creideamh Caitliceach Rómhánach go poiblí in Eaglais Naomh Peadar, Baile Átha Cliath, 2 Samhain 1788 ··· ., 1818 le Warburton, Whitelaw and Walsh) go raibh air teicheadh ó Bhaile Átha Cliath agus, cibé gortú a tharla dó, gur fágadh a lámh chlé gan mhaith ··· Is ar 30 Iúil 1813 a cailleadh é, de réir alt Sheáin Uí Chearnaigh in in An tUltach, Feabhra 2002, ina lóistin i Sráid San Séamus i mBaile Átha Cliath agus cuireadh sa reilig áitiúil é. Tá tuilleadh eolais faoin mbeatha seo ar fáil ar http://dib.cambridge.org/ »
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 I mBaile Átha Cliath, b’fhéidir, a rugadh é ··· Fuair sé post mar chléireach den tríú grád i gCiste an Stáit i mBaile Átha Cliath, mar a raibh Austin Cooper agus William Burton Conyngham (1733–1796), an chéad chisteoir ag Acadamh Ríoga na hÉireann, ag obair ··· Cuireadh é i reilig Eaglais Naomh Máire, Sráid Jervis, Baile Átha Cliath
Ó 1761 amach is i mBaile Átha Cliath a bhí sé ag obair, é ina cheannfort ar innealtóirí ··· In all fairness we must say, yes.’ Ba é a dhear Droichead na Banríona i mBaile Átha Cliath agus deir Maurice Craig faoi seo: ‘ .. ··· D’éag sé ar 8 Lúnasa 1812 agus cuireadh i reilig Naomh Peadar, Sráid Aungier,Baile Átha Cliath, é
Nuair a d’fhill sé chaith sé tamall i mBaile Átha Cliath ag obair ar bhailiúcháin lámhscríbhinní ··· Thairg sé don nia go bhfaigheadh sé ceannaitheoir i mBaile Átha Cliath ··· ‘But he was a drunken, dilatory man and paid no attention to my letters.’ Tháinig Hardiman tur te ó Bhaile Átha Cliath gur cheannaigh ón nia é
B’fhéidir a rá gur sa stair is mó a bhí spéis riamh aige féin agus ag an gComhraíoch. In 1822 bhí scoil ar bun aige ach ó 1823 go 1827 bhí sé ag freastal ar scoil Laidine i mBaile Átha Cliath, Dr Doyle’s Classical Academy ar Oileán Uiséir, b’fhéidir, agus é ar intinn aige dul le sagartacht ··· I mí an Mhárta 1834 a thosaigh sé ag taisteal na hÉireann dáiríre agus ag cur go Baile Átha Cliath na litreacha úd ar cuid luachmhar de stair, béaloideas agus litríocht na hÉireann iad; tagraíonn Ó Muraíle go háirithe don ghreann atá iontu ··· Ar 11 Lúnasa 1841 a scríobh sé an litir dheireanach díobh; bhí drochshláinte ag bagairt air agus ní raibh an pá sách mór d’fhear a bhí ag taisteal na hÉireann agus bean agus clann aige i mBaile Átha Cliath
I mBaile Átha Cliath d’fhanadh sé sa choinbhint i Sráid na gCócairí mar a raibh an tAthair Thomas Strange OFM ina ghairdian: bhí caidreamh aigesean leis an Ardeaspag James Ussher[q.v.] agus d’fhág sin go raibh deis ag Michél leas a bhaint as leabharlann mhór agus lámhscríbhinní Ussher. Fuair sé pátrúnacht ó Thoirdhealbhach Mac Cochláin[q.v.] chun ‘Réim Ríoghraidhe na hEreann agus Seanachas na Naomh’ a chur le chéile agus is ag an bpointe sin a liostáil sé Fear Feasa Ó Maoilchonaire, Cúchoigríche Ó Cléirigh[q.v.], a chol naonúir, agus Cúchoigríche Ó Duibhgeannáin mar chúntóirí: sin iad na fir a d’ainmnigh Seán Mac Colgáin[q.v.] in Acta Sanctorum Hiberniae mar na Ceithre Máistrí (‘The Four Masters’ le Pól Breathnach in The Irish Book Lover, Meán Fómhair-Deireadh Fómhair 1932 agus Studies, 24, 1935); thug deartháireacha Mhichéil, Maolmhuire Ó Cléirigh (An tAthair Bernardin OFM) agus Conaire Ó Cléirigh, agus Muiris Mac Torna Uí Mhaoilchonaire cabhair freisin ··· I bhFeabhra 1637 thug sé go Baile Átha Cliath é chun imprimatur an Ardeaspaig Tomás Pléimeann, Proinsiasach, a fháil agus fuair a leithéid chéanna ó easpaig eile. In Irish Book Lover, Meán Fómhair-Deireadh Fómhair 1932 dúirt Pól Breathnach go raibh daoine ann a shíl nár scríobh aon duine eile annála riamh: “That was a great mistake, for though the Donegal annalists did very important work, their significance beside that of Cathal [Mac Maghnusa] Maguidhir [d’éag 1498], say, is minor ··· Meehan (1812–90) a bhí ina chisteoir agus ba é a roghnaigh cúinne Bhóthar Berkeley-Sráid Eccles i mBaile Átha Cliath agus is ann um Meán Fómhair 1876 a cuireadh suas an chrois cheilteach a bhfuil inscríbhinní Laidine, Béarla agus Gaeilge uirthi (‘Dublin and the Four Masters’ le Brian Mac Giolla Phádraig[B4] in Dublin Historical Record, Márta-Bealtaine 1944). Tá tuilleadh eolais faoin mbeatha seo ar fáil ar http://dib.cambridge.org/ »
Tá léirithe ag Breandán Ó Buachalla in Aisling ghéar (1996), sa scagadh a dhéanann sé ar an ábhar ilghnéitheach atá sna 25 lámhscríbhinn dá shaothar sa Leabharlann Náisiúnta, san Acadamh Ríoga agus i gColáiste na Tríonóide, go raibh spéis mhór aige sa pholaitíocht chomhaimseartha agus gur Sheacaibíteach láidir é; tá i gcló aige go leor de na haistriúcháin ar ghiotaí i nuachtáin Bhaile Átha Cliath agus roinnt dá ráitis inspéise in Eólas ar an domhan i bhfuirm chomhráidh idir Sheán Ó Neachtain agus a mhac Tadhg ··· I gceantar Shráid Thomáis, Baile Átha Cliath, a rugadh é ··· Deir Piatt: ‘Ach is é an t-ábhar spéise is mó faoi mhuintir Neachtain, b’fhéidir, an comhluadar filí, fir agus mná, cliar agus tuath, a bhí timpeall orthu i mBaile Átha Cliath, rud a rinne sórt cénacle liteartha dá dteach i Sráid an Iarla, láimh le Sráid na Mí.’ Chuir Meadhbh Ní Chléirigh eagar ar Eólas ar an domhan (1945)
D’aistrigh an teaghlach go Hartlepool i 1912 agus go Baile Átha Cliath i 1920 ··· Toghadh mar theachta Dála é thar ceann Bhaile Átha Cliath Láir Theas i 1948; chaill sé an suíochán i 1951 ach bhí gníomhach sa pháirtí go deireadh na 1950idí. Aisteoir maith ba ea é agus ardspéis aige i gcúrsaí amharclainne na Gaeilge ··· Bhí sé ar dhuine de phríomhaisteoirí Chompántas Amharclainne na Gaeilge 1943-58; ba iad siúd an compántas a chuireadh na Seadh-seónna ar siúl i móramharclanna Bhaile Átha Cliath d’fhonn spéis sa Ghaeilge a mhúscailt i measc an ghnáthphobail
I mBaile Átha Cliath a rugadh é 18 Eanáir 1914, tráth a raibh a athair Patrick ina oibrí poist in Ardoifig an Phoist nó i Sráid Sheriff ··· Chaith sé cúpla bliain ag múineadh sa Scoil Ríoga sa Chabhán sular thug sé a aghaidh ar Bhaile Átha Cliath i 1940 ··· Nuair a bunaíodh toghlach Mhaigh Eo Thiar i 1969 roghnaigh sé seasamh i mBaile Átha Cliath Láir Thuaidh i 1969 agus arís i 1973 ach níor éirigh leis
‘Cáineadh go láidir i mBaile Átha Cliath é, i bpaimfléid agus i seanmóirí agus i Meán Fómhair dhearbhaigh an Pharlaimint i mBaile Átha Cliath gur leabhar eiriciúil a bhí arm agus tugadh ordú don chrochadóir coiteann an leabhar a dhó go poiblí ...’ (Harrison) ··· Bhí súil aige post ard rialtais a fháil i mBaile Átha Cliath i 1697 ach chuir an míchlú nua seo as an gceist é
I Sráid an Chaisleáin, Baile Átha Cliath, a rugadh é ar 26 Samhain 1594 ··· Bhí sé bliain nach mór i bpríosún i dTúr Londan agus ina dhiaidh sin ina ghiall i mBaile Átha Cliath tar éis d’fhórsaí na parlaiminte an chathair a ghabháil ··· Tugadh a phost i mBaile Átha Cliath ar ais dó i 1660
Ag 135 Sráid Chéipil, Baile Átha Cliath, a rugadh é 16 Meán Fómhair 1870, de réir an teastais breithe ··· Phós sé Mary Donnelly ó Shráid na Ríona, Baile Átha Cliath ··· Bhí sé i Scoil na hOllscoile Caitlicí, Sráid Liosáin, Baile Átha Cliath, ar dtús agus chuaigh as sin go dtí an Edgbaston Oratory in Birmingham roimh dhul go Ollscoil Londan agus ansin go Christ Church in Oxford mar ar bhain sé MA amach agus mar a raibh sé ina uachtarán ar Chumann Newman
Chuaigh sé isteach sa státseirbhís i 1912 agus chaith tamall gairid i mBaile Átha Cliath ··· Aistríodh go Baile Átha Cliath é i 1914 ··· D’éag sé 11 Lúnasa 1968 i ndiaidh breoiteachta fada agus tá sé curtha i Reilig Sheantraibh, Co. Bhaile Átha Cliath
Phós sí an Mathúnach ar 23 Eanáir 1908 agus chuaigh chun cónaithe ag 47 Bóthar Lindsay, Glas Naíon, Baile Átha Cliath ··· Nuair a phós Máire is tháinig sí go Baile Átha Cliath is amhlaidh a thug san caoi agus fairsinge dá tréithe—tréith an oibrí dhúthrachtaigh, tréith an rímhúinteora, tréith an bhanaisteora foirbhoilte’ ··· Mhúineadh sí an teanga i gColáiste Laighean agus i gColáiste Chonnacht. D’éag sí ar 21 Iúil 1936 ina teach 18 Bóthar Lea, Dumhach Thrá, Baile Átha Cliath
Faoi Cháisc 1912 bhí sé ar ais i mBaile Átha Cliath agus post aige i Scoil Pheadair, Baile Phib ··· Tar éis feallmharú Chaoimhín Uí Uiginn toghadh é ina TD do Chontae Bhaile Átha Cliath agus bhí an suíochán sin aige gur buadh air in olltoghchán 1937 ··· D’éag sé Aoine an Chéasta, 26 Márta 1948 ina theach cónaithe i bPáirc Naomh Caoimhín, Dartraí, Baile Átha Cliath
‘Pronnséas’ an chaoi a litríodh sé féin a ainm de ghnáth. Tuairim 1910, bhí sé ag múineadh bunscoile i mBaile Átha Cliath agus é go gníomhach cheana féin i gConradh na Gaeilge ··· Chraol Aindrias Ó Muimhneacháin an méid seo ar Radio Éireann (i gcló in Inniu 2 Márta 1956): ‘Cúig bliana is daichead ó shin ag gabháil dó i mbun poist mar oide scoile i mBaile Átha Cliath ba leis nár leasc a rothar a ghabháil chuige um thráthnóna agus aghaidh a thabhairt ar an mbóthar fada amach go Cill Mhantáin chun an oíche a chaitheamh ag teagasc Gaeilge do mhuintir Chonradh na Gaeilge ansin’ ··· Ag 16 Oakley Drive, Ráth Gharbh, Baile Átha Cliath, a bhí cónaí orthu
Tuairim 1908 a chuaigh sé ag obair i mBaile Átha Cliath in Daily Express ··· Comhartha ar an tábhacht a bhain leis gurbh é a cuireadh i gceannas an chruinnithe lasmuigh de Theach an Ard-Mhéara i mBaile Átha Cliath 17 Deireadh Fómhair 1926 chun a éileamh go gcuirfí moltaí Choimisiún na Gaeltachta i bhfeidhm ··· D’éag sé ag 39 Sráid Thomáis, Baile Átha Cliath, ar 28 Meitheamh 1949 agus tá sé curtha i reilig Chnoc Ieróm
Bhíodh sé ag teagasc i gColáiste Uladh. Ceapadh ina chigire bunscoileanna é i 1930 agus chaith sé tréimhsí sa Chaisleán Riabhach, i nGaillimh agus i mBaile Átha Cliath ··· D’éag sé i mBaile Átha Cliath ar 10 Márta 1961 agus tá sé curtha i Machaire Gathláin ··· Bhí an dúspéis aige i stair Ghaoth Dobhair agus bhí sé ag bailiú eolais le linn dó bheith i nGaillimh agus i mBaile Átha Cliath agus é de rún aige leabhar a fhoilsiú.
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 I mBaile Átha Cliath a rugadh é ar 26 Iúil 1903 ··· Ba iad a mhuintir, ní foláir, an teaghlach a bhí ina gcónaí ag 2 Ardán Brooklyn, An Cuarbhóthar Theas, Baile Átha Cliath ··· D’éag sé 19 Meán Fómhair 1965 i mBéal Feirste agus cuireadh é i reilig Chnoc Ieróm i mBaile Átha Cliath i ndiaidh seirbhíse in Eaglais Phreispitéireach na Carraige Duibhe
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 I mBaile Átha Cliath a rugadh é ar 8 Iúil 1870 ··· 2: ‘Scríobh sé litir an-mhaith don Irish Times 26 Samhain 1915 ar son caomhnú agus úsáid na Gaeilge—má b’fhiú le páipéar an Chonartha í sin a athfhoilsiú ina gcolúin siúd, níorbh aon ábhar iontais é’. Ceapadh é ina Ollamh le Seandálaíocht Cheilteach i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, in 1909 agus deirtear gurbh é an chéad ollamh le seandálaíocht a ceapadh riamh in Éirinn é ··· Ar feadh blianta bhí sé ina stiúrthóir cóir agus ina orgánaí ag an séipéal i mBóthar Adelaide i mBaile Átha Cliath
Cé gurbh i mBaile Átha Cliath a d’éag sí níor tugadh aon eolas uirthi i bpáipéir na hÉireann ··· Ag Ardeaspag Bhaile Átha Cliath d’fhág sé cóipcheart a chuid scríbhneoireachta agus na leabhair agus lámhscríbhinní a bhain le saothar an Athar Peadar ··· Bhí sé ina churáideach in Áth na Sceire, sna Clocha Liatha, i mBré agus i Sraith an Iarthair, Baile Átha Cliath, sular ceapadh é ina shagart paróiste i Ráth Maonais i 1927
Bhí ranganna de réir an Mhodha Réidh á stiúradh aige i gCraobh Mhic Héil i mBaile Átha Cliath (An Claidheamh Soluis 2 Deireadh Fómhair 1909) ··· B’as Baile Átha Cliath di agus bhí sí ina príomhoide i mBaile an Daingin, Baile Mhistéala, nuair a casadh air í ··· D’fhanadh Peadar Ó hAnnracháin [B1] ina theach i mBaile Mhistéala agus deir sé: ‘Chonnacsa é i mí Bealtaine 1916, agus é i dtraein a ghluais ó Chorcaigh go Baile Átha Cliath agus cruacheangal iarainn ar chaola a lámh air ...
Nuair a d’aistrigh sé go Baile Átha Cliath cheangail sé le Craobh an Chéitinnigh agus bhí ina bhall den chomplacht drámaíochta Na hAisteoirí ··· Cheap Conradh na Gaeilge ina thimire i Luimneach é i 1917 agus dúradh in An Claidheamh Soluis 13 Deireadh Fómhair: ‘Tá aithne mhaith ag Gaeil Bhaile Átha Cliath ar Chonchubhar ··· Bhí siad an-óg nuair a d’éag sé in Ospidéal Príobháideach an Mater i mBaile Átha Cliath 23 Samhain 1937
Chuaigh sé go Baile Átha Cliath i 1926 agus é ar intinn aige bheith ina Bhráthair Críostaí ··· Ar ais leis go Baile Átha Cliath ansin agus go post páirtaimseartha ag múineadh Gaeilge faoin gCoiste Gairmoideachais i 1937 ··· Deireadh sé go bhfuair sé greim ar ‘nós na rúnaíochta’ nuair a chaith sé tamall ina rúnaí ar choiste Chontae Bhaile Átha Cliath den Chonradh agus tamall gairid ag gníomhú mar rúnaí ar Ard-Ghasra an Fháinne
Fuair sé scolaíocht i gColáiste Naomh Pádraig i nDurlas agus i gColáiste na Croise Naoa i mBaile Átha Cliath ··· D’hreastail sé ar chomhdháil 1901 den Chonradh i mBaile Átha Cliath ··· Bhí sé cairdiúil le Edward Martyn[q.v.] agus d’fhéach sé chuige go mbeadh deis ag Vincent O’Brien taithí a fháil i Sasana ar an gcantaireacht Ghréagóireach nuair a bhíothas le Cór Palestrina a bhúnú i mBaile Átha Cliath. Aistríodh go hArdeaglais Westminster é i 1904
I nDaonáireamh 1911 ag 85 an tSráid Mhór, Bré, bhí Richard O’Daly, a rugadh i mBaile Átha Cliath, 32 bliain d’aois ··· I gContae Bhaile Átha Cliath a rugadh Úna (33) ··· Nuair a cailleadh an t-athair d’aistrigh siad go Baile Átha Cliath agus thosaigh Cearbhall ag freastal ar Scoileanna na mBráithre i Sráid Synge
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Ag 39 Bóthar na Maighne, Baile Átha Cliath, a rugadh é ar 2 Lúnasa 1888 ··· Ag pointe éigin d’éirigh sé amhrasach faoi ‘Ó Tórna’ mar cheartsloinne Gaeilge agus roghnaigh ‘Tundar’ ina áit, sloinne a théann siar breis is míle bliain, is cosúil, i stair Bhaile Átha Cliath. Fear é a bhí tugtha don staidéar agus gan suim aige i spórt (cé go raibh baint ag a dheartháir Pa le bunú chlub sacair Bhóthar na Buaile nó Home Farm) ná i mbiadán ··· Bhí sé ar dhuine den ghrúpa a théadh ag fánaíocht i sléibhte Chill Mhantáin agus a chuir suas plaic tuairim 1931 san áit a cuireadh Art Ó Néill tar éis gur éalaigh sé le hAodh Rua Ó Domhnaill as Caisleán Bhaile Átha Cliath i 1591/2
Maidir lena shaothar ginealaigh agus staire deir sí: ‘Betham’s unpublished manuscripts now have an enhanced value owing to the destruction in 1922 of the original documents from which he had drawn his material.’ Deir Alfred Webb (A Compendium of Irish biography: comprising sketches of distinguished Irishmen, and of eminent persons connected with Ireland by office or by their writings, 1878): ‘His greatest MS work was his index to the names of all persons mentioned in the wills at the Prerogative Office in Dublin ··· ‘Ba é a bhí ar aigne aige ná iomlán chumhacht aircíviúil agus cartlannaíochta na tíre a lárnú ina lámha féin, mar choimeádaí na státpháipéar sa Chaisleán agus mar Ulster King at Arms.’ Nuair a scríobh Ferguson léirmheas ar Etruria Celtica dúirt sé: ‘I have given the presumptuous dunce a dressing.’ Fuair Betham bás 26 Deireadh Fómhair 1853 agus cuireadh é i reilig Charraig Bhraonáin i mBaile na Manach, Co. Bhaile Átha Cliath. Tugann Étain Murphy cuntas spéisiúil air in A Glorious Extravaganza: The History of Monkstown Parish Church, 2003 ··· Arailt ba ea iad, duine i gCorcaigh agus fear eile i mBaile Átha Cliath. Tá tuilleadh eolais faoin mbeatha seo ar fáil ar http://dib.cambridge.org/ »
Tar éis chuairt Rí Seoirse IV ar Bhaile Átha Cliath (12 Lúnasa-3 Meán Fómhair 1821) tugadh an gradam ‘Irish Historiographer to the King’ dó, teideal a bhí aige go haimsir Victoria ··· D’éag sé i mBaile Átha Cliath ar 4 Lúnasa 1871 (agus ní in 1869 mar a dúradh in Dictionary of National Biography agus i bhfoclóirí beathaisnéise eile) ··· I mBaile Átha Cliath a rugadh é. Tá nóta ar chaidreamh Owen le Lord George Hill[q.v.] sa réamhrá le List of Irish MSS in Cambridge Library (1986) le Pádraig de Brún agus Máire Herbert
Bhí sé i mBaile Átha Cliath ina dhiaidh sin agus ó 1818 bhí sé tamall timpeall Shliabh gCuillinn ··· D’fhill sé ar Bhaile Átha Cliath agus deir Pádraig de Brún (Éigse XIX, 1982/3) gur oileadh mar mhúinteoir é i gChumann Phlás Chill Dara agus gur chaith tamall ag obair san oifig ann ··· D’éag sé i mBaile Átha Cliath 3 Eanáir 1849
I gCluain Tarbh, Co. Bhaile Átha Cliath, a rugadh é 14 Meitheamh 1929 ··· Bhí sé ar ais i nGaeltarra Éireann, a aistríodh ó Shráid na bhFíníní, Baile Átha Cliath go dtí Coismeig Móir sna Forbacha, Co ··· I bPreasráiteas an Údaráis 2 Nollaig 2005 dúradh faoi Chathal: ‘Ba é a ghlac an mháistreacht ar dhílárú Ghaeltarra Éireann ó Shráid na bhFíníní i mBaile Átha Cliath go dtí an Ghaeltacht sna Forbacha i 1969 agus ba é a chuir tús le ré Údarás na Gaeltachta mar Phríomhfheidhmeannach don chéad dá bhliain, 1980-1982’. Cuireadh Údarás na Gaeltachta in ionad Ghaeltarra faoi Acht 1979
Níorbh fhada gur thug gnó an árachais James Redmond go Baile Átha Cliath ··· Gaeilge (agus Sean-Ghaeilge) agus Fraincis na hábhair aige agus chabhraigh céim mháistir leis post treasrúnaí a fháil sa Roinn Gnóthaí Eachtracha. Cathair an-shuimiúil ba ea Baile Átha Cliath le linn Chogadh 1939-45; comhluadar scríbhneoirí ann, an tOireachtas nuabhunaithe, Comhar, Inniu, Glúin na Bua agus Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge tagtha ar an saol; an Comhchaidreamh fuinniúil ··· Chaithféa a thomhas ar an gcor a bhainfeadh sé as a chroiméal cén drochmheas a bhí aige ar dhuine! Ní raibh an tsláinte go maith aige féin ná ag a bhean Pat (nee Hall) ar feadh tamaill fhada sular éag sé ar 17 Eanáir in Ospidéal Naomh Uinsionn, Baile Átha Cliath
Tháinig sí go hÉirinn in éineacht le Nora in 1916 agus chaith an chuid eile dá saol mar dhuine de theaghlach na mBreathnach sa teach Cypress Grove i dTeach Mealóg, Baile Átha Cliath, mar a raibh feirm daichead acra ag na Breathnaigh ··· B’as Tír Eoghain don mhuintir seo agus bhain duine díobh, Róisín, cáil amach le linn di a bheith ina Príomhleabharlannaí i Leabharlanna Poiblí Bhaile Átha Cliath ··· Faoina huacht ba iad muintir Roisín Bhreathnach, Cypress Grove, Baile Átha Cliath, is mó a fuair a cuid airgid ach bhí go leor daoine ar fhág sí suimeanna éagsúla acu
Nuair a rugadh é 19 Samhain 1943 is i dTír an Iúir, Baile Átha Cliath, a bhí cónaí ar a thuismitheoirí, Reg Harrison, abhcóide, agus a bhean Marjorie McIlveen ··· Tar éis meánoideachais i gColáiste Wesley, Baile Átha Cliath, roghnaigh sé staidéar a dhéanamh ar Laidin agus Gaeilge i gColáiste na Tríonóide; ba í an Ghaeilge a phríomhábhar ··· D’éag sé 22 Aibreán 2005 agus tá sé curtha i nGráinseach an Déin, Co. Bhaile Átha Cliath. Is iad a chuid leabhar: An chrosántacht, 1979; Ag cruinniú meala: Anthony Raymond (1675-1726) agus léann na Gaeilge i mBaile Átha Cliath, 1988; Irish trickster, 1989 (aintraipeolaíocht); Béal eiriciúil as Inis Eoghain: John Toland (1670-1722), 1994; i gcomhpháirt le Richard agus Philip McGuinness chuir sé eagar ar shaothar Toland, Christianity not mysterious, 1996; i gcomhpháirt le Máiri Nic Gill-Fhinnein chuir sé eagar ar Seanchas Annie Bhán, 1997 (béaloideas a bhailigh Gordon Mac Gill-Fhinnein[B8] ó dheirfiúr le Séamus Ó Grianna[B2] agus Seosamh Mac Grianna[B8]); The Dean’s friend: Anthony Raymond, 1999.
Chaith an teaghlach tamall i nGlaschú, beagán de 1915-16 in Inse Chór, Baile Átha Cliath, agus tamall fada i dTulach Mhór sular aistríodh iad go Baile Átha Cliath i 1923 ··· B’fhéidir gur mhoilligh a choiscéim shiúil ach cuimhneoidh mé i gcónaí ar an bhfear tanaí éadrom a léimeadh ar a rothar i dtús shaol Inniu le dul chuig na clódóirí nuair a bhí Inniu á chlóbhualadh i mBaile Átha Cliath, nó le dul ar thóir na mblocanna nó na bpictiúr.’ Deir Ó hUrmoltaigh go raibh sé ag éirí bodhar sa deireadh. Scríobh sé úrscéal: Oidhche i nGleann na nGealt, 1943
Fuair sí scolaíocht go háitiúil, i gClochar Lughaidh, Muineachán, ina dhiaidh sin agus i gColáiste Mhuire, Sráid Chathal Brugha, Baile Átha Cliath ··· an Chabháin, Cill Chainnigh agus i mBaile Átha Cliath ··· I gCluain Sceach, Baile Átha Cliath, a bhí siad ag cur fúthu
Amhránaí maith ba ea Pádraig agus col ceathrair leis ba ea an t-amhránaí Colm Ó Caoidheáin[B4]; deir Mac Con Iomaire: ‘Ceantar an-saibhir go deo é ceantar Charna ó thaobh amhráin, scéalta agus béaloideas go ginearálta agus tá cáil ar leith ar na hAirdeanna, an Aird Thoir agus an Aird Thiar'. Tar éis bunscolaíochta i Scoil na hAirde bhí sé ar scoláireacht ar feadh 1935-37 i gColáiste Éinde, coláiste ullmhúcháin a bhí go sealadach i mBaile Átha Cliath ag an am ··· Ó Southampton arís a tháinig sé i 1958 chun a bheith páirteach sna hOícheanta Seanchais a d’eagraíodh Gael Linn in Halla Damer, Baile Átha Cliath ··· Tar éis don ballad boom tosú in Éirinn bhí sé ar lóistín le Séamus Ennis in aice le tábhairne cáiliúil Uí Dhonnchadha i Rae Muirfean, Baile Átha Cliath, agus d’éirigh sé cairdiúil le leithéidí Ronnie Drew agus Peggy Jordan agus d’fhaigheadh deis anois is arís airgead a thuilleamh ag casadh amhrán
i bPríomhoifigí an Gharda i mBaile Átha Cliath ag cur Gaeilge oifigiúil ar mheamraim Bhéarla agus ag cur Béarla de shaghas éigin ar mheamraim Ghaeilge d’oifigigh ná raibh sí acu ná aon chuimhneamh acu uirthi.’ De réir an Irish Times shroich sé céim sháirsint ··· Chaith sé tamall ina chathaoirleach ar Chlub Chonradh na Gaeilge i Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath; bhí sé ‘ina rí ar an gcomhluadar’ (de Mórdha) ann agus ba mhinic a chasadh sé amhrán ··· Cuireadh é i Reilig Chill Fhionntain, Baile Átha Cliath
Chaith sé tamall i Scoil Uí Chonaill i mBaile Átha Cliath agus is ansin a thug sé a phroifisiún deiridh ··· Thug sé cuairteanna ar gach ceantar Gaeltachta agus ar na háiteanna i gContae an Chláir mar a raibh an teanga le cloisteáil go fóill. I 1931 bhí sé féin agus an Bráthair Micheál Ó Tatháin ar bhunaitheoirí Choláiste Mhuire, Baile Átha Cliath ··· As sin chuaigh sé go Dún Garbhán, ansin go Trá Lí, go Cnoc Síon i bPort Láirge, go Plás Mhuire i mBaile Átha Cliath agus go Coláiste Mhuire i mBré
Is inspéise gur dheirfiúr le Seosamh ba ea an Mháthair Treasa, an bhean rialta Doiminiceach a bhunaigh Scoil Chaitríona i mBaile Átha Cliath; Elizabeth a hainm baiste agus d’éag sí Meán Fómhair 1975 ··· Ba mhinic é ina chauffeur ag an Direánach ina sheanaois agus is dó agus do bheirt Árannach eile i mBaile Átha Cliath a chum an file an dán ‘Taibhsí’. Bhí asma go seasta air agus é ina ghasúr agus chuirtí go Dubhlainn é ar feadh tamaill: ‘Bhíodh na taomanna seo chomh dian sin aon uair a thagaidís is go mbíodh faitíos i gcónaí orm go scuabfadh ceann éicint chun siúil mé ··· D’éirigh leis post buan a fháil i Scoil na Dea-Chomhairle, Droimeanach, Baile Átha Cliath; foirgneamh nua a bhí ann agus ba í an scoil náisiúnta ba mhó in Éirinn í
Ó 1939 go 1941 bhí sé i mBaile Átha Cliath agus baint aige le hOllscoil na hÉireann agus Coláiste na Tríonóide araon ··· Cé gur tairgeadh poist níos sinsearaí dó in Los Angeles, Baile Átha Cliath agus Aberystwyth, d’fhan sé dílis do Bhangor agus in 1953 ceapadh ina Ollamh le Breatnais ann é ··· Deir Proinsias Mac Cana: ‘Apart from his many authoritative editions of individual texts in medieval and modern Welsh he developed a special interest and expertise in the whole range of medieval Welsh verse—as exemplified in his revised English version of Canu Taliesin—and it was here, undoubtedly, that he made one of his most valuable contributions to Celtic Studies.’ Thug sé léachtanna statúideacha i Scoil an Léinn Cheiltigh i mBaile Átha Cliath in 1942 agus in 1960
i nGaillimh. Bunaíodh Dún Mhuire agus a fhoireann taighde i gCill Iníon Léinín, Co. Bhaile Átha Cliath, i 1945 agus an bhliain dár gcionn bhí Parthalán ar dhuine den fhoireann sin ··· Bhí sé i mBaile Átha Cliath ansin ar feadh ceithre bliana sular thosaigh sé mar leabharlannaí proibhinseach i 1969 ag cur eagair ar an leabharlann i nDún Mhuire agus ar leabharlanna eile an oird ··· D’éag sé 8 Aibreán 1990 agus cuireadh é i Seangánach, Co. Bhaile Átha Cliath.
Fuair an t-athair bás nuair a bhí Seán ina ghasúr óg agus cuireadh oideachas air san Áras Brianach (Institiúid Uí Bhriain), dílleachtlann phríobháideach in Marino, Baile Átha Cliath, faoi chúram na mBráithre Críostaí ··· Ó 1955 amach is i mBaile Átha Cliath, a bhí sé, i mBunscoil Naomh Fearghal i bhFionnghlas ar dtús agus ina diaidh sin ar feadh 16 bliain ina phríomhoide ar Scoil Naomh Mairéad i bhFionnghlas ··· D’éag sé 29 Feabhra 1984 agus cuireadh é sa Bharda, Co. Bhaile Átha Cliath
D’éirigh thar cionn leis an gcéad gheamaireacht Ghaeilge sa Mhainistir, Muireann agus an Prionsa le Micheál Ó hAodha (ó 26 Nollaig 1945 go ceann cúig sheachtain, cé nach raibh beartaithe dó ach sé oíche) agus bhí ról Jimín, giolla paipéar de chuid Bhaile Átha Cliath, ag Siobhán ··· Tugadh go dtí an Gaiety i mBaile Átha Cliath é oíche an Domhnaigh 14 Eanáir 1951 ··· D’éirigh leis thar barr.’ Bhí an ról céanna aici sa bhundráma Béarla i mBaile Átha Cliath, i bPáras, i Londain, agus i 1954 bhuaigh sí duais an Evening Standard dá bharr. Rólanna eile a bhain cáil amach di ba ea Juno in Juno and the Paycock agus Pegeen Mike in The Playboy of the Western World
Mar shampla beag, is toisc nach raibh Gaeilge ag Erskine Childers nach dtabharfadh sé a vóta dó i dtoghchán uachtaránachta 1973 (Changing Times). Casadh Mabel Pattison air i dteach banaltrais i mBaile Átha Cliath, mar a raibh sí ina mátrún, nuair ab éigean dó tamall a chaitheamh ann ··· Cheannaigh sé siopa i Sráid Bhagóid Íochtarach, Baile Átha Cliath, chun toradh na feirme sa Ráithíní a dhíol agus rinne siopa leabhar (The Irish Book Shop/Siopa na Leabhar nGaedhealach) dá leath ··· Nuair a d’fhill sé ar Bhaile Átha Cliath gabhadh é
Ar Bhóthar Ráth Maonais, Baile Átha Cliath, os cionn áras bhriogáid dóiteáin an bhailecheantair, a bhí cónaí ar a mhuintir nuair a rugadh é ar 13 Eanáir 1927 ··· Thosaigh sé ag obair mar ghiolla i gcomhlacht níocháin agus chuir eolas maith ar shráideanna Bhaile Átha Cliath ··· Scríobh sé roinnt leabhar ar stair agus ar sheanchas Bhaile Átha Cliath: Down Dublin Streets 1916, 1966; Me Jewel and Darlin’ Dublin, 1974; Gur Cakes and Coal Blocks, 1976; The Labour and the Royal, 1978; Janey Mack Me Shirt is Black, 1982
I mBaile Átha Cliath a rugadh é 13 Meán Fómhair 1913 agus chaith sé a óige ina chónaí ag 2 Sráid Mhic Dhuibh (Cuffe) sa chathair sin; d’aistrigh an teaghlach ar ball go Bóthar Neagh, Tír an Iúir ··· I ndiaidh Cath an Ebro b’éigean cuid dá chos chlé ón nglúin anuas a theascadh agus d’fhill sé ar Bhaile Átha Cliath um Nollaig 1938 ··· Ar ais i mBaile Átha Cliath dó i 1946 bhí sé ag obair do Tom O’Brien, iarbhall den Bhriogáid Idirnaisiúnta, an fear a bhunaigh an comhlacht foilsitheoireachta O’Brien Press
B’as Baile Átha Cliath dá hathair, múinteoir scoile a bhí ina bhall de Chonradh na Gaeilge ··· Bhí sí ar scoil aíochta ag na Doiminicigh sa Chabrach, Baile Átha Cliath, ar dtús, i Scoil an Chreidimh Ró-Naofa sna Sceirí ina dhiaidh sin, tamaill ansin i gClochar Loreto i mBaile Brigín agus ag na Doiminicigh i Sráid Eccles, Baile Átha Cliath
Tairgeadh post buan dó i Scoil na mBráithre Críostaí i Sraith an Iarthair, Baile Átha Cliath, ach ag an bpointe sin i 1936 a casadh Séamus Ó Duilearga[B5] air agus ceapadh ina bhailitheoir béaloidis é gur thosaigh ar an gceird nua sin 1 Lúnasa 1936 ··· Bhí 10,000 leagan tugtha aige do Chartlann na gCanúintí i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath ··· Bhronn Ollscoil na hÉireann céim dochtúra sa dlí honoris causa air i dTeach Eathach i mBaile Átha Cliath 13 Márta 1986
Bhí árasán acu ar an gCuarbhóthar Thuaidh, Baile Átha Cliath, agus bhí Séamus Ó Grianna [B2] ar lóistín acu ann ··· Sna malartáin fostaíochta a cuireadh ag obair é agus in 1952 ceapadh é ina bhainisteoir ar mhalartán Shráid San Werburgh, Baile Átha Cliath ··· Fuair a bhean Sorcha bás 5 Eanáir 1995 agus d’éag Niall 10 Feabhra na bliana céanna; in Ascaill Vernon, Cluain Tarbh, Baile Átha Cliath, a bhí cónaí orthu
Bhí sé ag múineadh i scoileanna iarbhunoideachais i mBaile Átha Cliath agus post mar léachtóir aige i gColáiste Oideachais Eaglais na hÉireann, Ráth Maonais ··· Bhí cónaí orthu i nGarrán Bhaile na Lobhar, Baile Átha Cliath ··· Tá sé curtha i Seanghánach, Co. Bhaile Átha Cliath
I mBaile Átha Cliath a rugadh é 24 Aibreán 1909 ag 20 Greenore Terrace, Sráid Íochtarach na Mórchanálach, Baile Átha Cliath ··· I nDaonáireamh 1911 tá curtha síos go raibh Henry 38 bliain d’aois agus Catherine 33, go raibh Gaeilge acu beirt agus gurbh i mBaile Átha Cliath a rugadh iad; bhí a mac James trí bliana agus naoi míosa d’aois agus Roibeard bliain agus aon mhí déag. Bhí a mhuintir sáite i bpolaitíocht an lucht oibre, a uncail Tom go háirithe, fear a toghadh ina sheanadóir thar ceann Pháirtí an Lucht Oibre
Ba é Liam Ó Briain[B3] a mheall isteach sa Taibhdhearc é nuair a bhí an amharclann sin ar tí a hoscailte agus bhí páirt aige sa chéad léiriú de Diarmuid agus Gráinne 27 Lúnasa 1928; is insuime gur ghlac sé an phríomhpháirt ina dhráma féin, Éisc Aduain (a scríobh sé le linn dó a bheith i nGaillimh ach a foilsíodh in Comhar, Bealtaine 1988), sa Damer 22 Samhain—9 Nollaig 1967, agus go raibh baint leanúnach aige leis na hiarrachtaí i mBaile Átha Cliath chun go mbunófaí amharclann Ghaeilge ··· Fuair sé post mar oifigeach cléireachais sa státseirbhís i 1937 agus d’aistrigh go Baile Átha Cliath agus go dtí Roinn na nInnealtóirí i Sráid Mhór na gCaorach ··· ‘Caoi a thabhairt do lucht cumtha dánta a chónaíonn i mBaile Átha Cliath teacht le chéile mar mhaithe leis an bhfilíocht Ghaeilge’ ba chuspóir don chumann sin (Láimh-Leabhar Chomhdháil Náisiúnta na Gaedhilge, [1944])
I mBaile Átha Cliath dó thapaigh sé an deis chun feabhas a chur ar an mBéarla aige ··· Bhí mialóma á fhulaingt aige ó 1982 agus d’éag sé i mBaile Átha Cliath 11 Meán Fómhair 1988 ··· Phós sé Marjorie Keogh ó Dhumhach Thrá, Baile Átha Cliath, in 1951
Ba í Eileen Mary Hester (a hainm sa taifead beireatais) an t-aon duine clainne ag an Ollamh Liam Ó Briain [B3] agus a bhean Helena Lawlor, sufraigéid aitheanta, agus is i mBaile Átha Cliath a rugadh í 25 Eanáir 1925; ag 37 Sráid Sherrard Íochtarach, Baile Átha Cliath, a bhí na tuismitheoirí ag cur fúthu ag an am, go sealadach, is dóigh ··· Bhí sí fostaithe ag an Irish News Agency sna luathchaogaidí, í ag obair dóibh i mBaile Átha Cliath, i mBéal Feirste agus i Londain
I Sráid Aungier, Baile Átha Cliath, os cionn siopa poitigéara agus os comhair eaglais na gCairmilíteach amach, a rugadh é ar 10 Samhain 1902 ··· Ag 21 Sráid Aungier a bhí cónaí orthu go fóill i 1911 agus seo é an tuairisc atá orthu i ndaonáireamh na bliana sin: bhí James 39 bliain d’aois; i gcathair Bhaile Átha Cliath a rugadh é agus bhí Gaeilge aige ··· Cuireadh é i nGráinseach an Déin, Co. Bhaile Átha Cliath. Tá tuilleadh eolais faoin mbeatha seo ar fáil ar http://dib.cambridge.org/ »
I mBaile Átha Cliath a rugadh é 7 Feabhra 1927; ba é an chéad leanbh é ag James Cleary, ceannaí, agus Johanna Connolly; 17 Ardán Phort an Iarla, Baile Átha Cliath, a thugtar mar áit bhreithe sa taifead beireatais ach is dóigh gur theach banaltrais a bhí ann ··· Nuair a d’fhill sé ar Bhaile Átha Cliath chas sé le Ernest Lewy[B5] a dhírigh a aird ar theoiricí teanga an tseanscoláire Wilhelm von Humboldt (1767-1835). Bhí sé ina léachtóir cúnta i Roinn na Breatnaise sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, 1955-57 agus ina léachtóir ann le Sean-Ghaeilge agus le Meán-Ghaeilge Mhoch 1957-64
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 In Aill an Phréacháin, na Forbacha, i gConamara, a saolaíodh Diarmaid Ó Gráinne ar 10 Bealtaine 1950 agus cé go mba i mBaile Átha Cliath agus ina dhiaidh sin i gContae Ros Comáin a chaith sé bunáite a shaoil mar dhuine fásta, d’fhág a thógáil agus an ceantar as ar fáisceadh é rian láidir ar a chuid scríbhneoireachta, a bhí breactha leis an gcaint shaibhir, nádúrtha a bhí cloiste aige óna mhuintir agus óna chuid comharsan. Ba é Diarmaid an dara duine ab óige de sheachtar clainne, ceathrar mac (Pádraig, Stiofán, Diarmaid, Máirtín) agus triúr iníonacha (Máire, Nuala, Sorcha), a bhí ag a thuismitheoirí – Diarmaid (Dairbe) Ó Gráinne, feirmeoir beag as Aill an Phréacháin agus ag a bhean, Siobhán (Júidín Steif) Breathnach as an mBaile Ard ar an Spidéal. D’fhreastail Diarmaid ar Scoil Náisiúnta na bhForbacha ··· Chill Mhantáin, baile inar chuir sé faoi. Sa bhliain 1976 phós sé Caitlín Ní Shíthigh as Glas Naíon i mBaile Átha Cliath agus bhí beirt chlainne orthu, Áine agus Brian. Ainneoin oiread ama a bheith caite aige sa phríomhchathair agus a bhí taobh amuigh di, shantaigh sé saol na tuaithe i gcónaí agus in 1999 cheannaigh sé gabháltas beag i Mullach na Sí in aice leis an gCaisleán Riabhach i dtuaisceart Chontae Ros Comáin ··· Fear óg ab ea an traimp a raibh bliain caite aige ag múineadh i mBaile Átha Cliath, ach a chaith trí bliana ag plé le sclábhaíocht agus le hobair láimhe i Sasana, san Fhrainc agus sa Ghearmáin, mar a bhí déanta ag an údar
(Leo) Henry in 1955 agus chónaigh sí i mBaile Átha Cliath go dtí 1960; i mBéal Feirste idir 1960 agus 1965; i gConamara ó 1965 go 1966; agus ar feadh corradh le 46 bliana i nGaillimh gur bhásaigh sí ar 21 Bealtaine 2013 ··· Deirtear leis gur mó tigh sa cheantar go bhfuil seanaleabhra agus lámhscríbhinní go cúramach i dtaisce ann. San am a scríobhadh an t-alt sin bhí sí ina rúnaí ar Choiste Bhaile Átha Cliath de Mhuintir na Gaeltachta agus is léir óna cuid tuairimí gur dhona léi drochbhail eacnamaíoch na Gaeltachta ··· Le déanaí toghadh í mar rúnaí ar Choiste Átha Cliath de Mhuintir na Gaeltachta. Tá a hainm luaite, in éineacht le hainm Dhonncha Uí Chéileachair mar údar ar dhá théacsleabhar scoile a d’fhoilsigh Folens in 1955 agus 1956 faoi seach, mar atá, Nua-chúrsa Fraincise Cuid 1 agus Cuid 2. Léiríodh trí dhráma dá cuid ar Thelefís Éireann agus ocht ndráma ar Radio Éireann
Bhí Neasa cúig bliana déag d’aois nuair a fuair Fachtna scoláireacht go Coláiste Chaoimhín i mBaile Atha Cliath agus cuireadh ise chuig an ardchathair leis, chun tosnú ar chúrsa rúnaíochta ··· Ba i dteach an tSeabhaic i nDomhnach Broc a bhí sí ar lóistín i dtosach, ach níorbh fhada gur shocraigh a tuismitheoirí an teach feirme sa Sciobairín a dhíol, agus an chuid eile den chlann a thabhairt go Baile Átha Cliath, chun go bhféadfaidís freastal ar Choláiste Mhuire agus ar Scoil Chaitríona ··· In 2008, le bheith gar dá hiníon Nuala, d’fhág Neasa a teach cónaithe i mBeann Éadair, Baile Átha Cliath, agus thóg teach ar cíos a bhain le teach altranais lasmuigh den Sciobairín, lonnaithe, mar a tharla sé, ar an talamh céanna leis an seanteach feirme inar tógadh í
I mBaile Átha Cliath a rugadh Muiris Ó Meara ar an 28 Feabhra 1972 ··· Príomhoide meánscoile i mBaile Átha Cliath ba ea é agus bhíodh sé féin agus a chlann i mBaile an Éanaigh i rith na laethanta saoire ··· Seo mar a rinneadh cur síos ar Mhuiris ar Comhar, Lúnasa 2014: ‘Bhí féith na bhfocal agus bua ealaíonta go smior i Muiris Ó Meara, a bhí ar na scríbhneoirí próis ab fhearr dá linn, criticeoir géarshúileach agus scéalaí corraitheach a raibh mórshaothair agus gradaim i ndán dó sular cailleadh é.’ Agus mar seo ar Feasta, Meán Fómhair 2014: ‘Fear a raibh éirim agus intleacht thar an ngnách ann.’ Foilsíodh Solas ar na dumhchannaí: aistí i gcuimhne ar Mhuiris Ó Meara, in eagar ag Ailbhe Ní Ghearbhuigh agus Siún Ní Dhuinn in 2016. Bhásaigh Muiris, tar éis tinnis gearr, i mBaile Átha Cliath ar 28 Meitheamh 2014. Ailt Anaithid [eagarfhocal] (2014) Comhar Lúnasa, 4. Mac Fhearghusa, P
Bhain sé amach a shlí bheatha mar oide Gaeilge meánscoile ar feadh bliana i dtosach san Ardscoil a bhí lonnaithe i Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath, an uair sin, agus ó 1960 go 1963 i gColáiste Wesley a bhí ar Fhaiche Stiabhna; ansin mar léachtóir i Roinn na Gaeilge i gColáiste Phádraig, Droim Conrach ó 1963 go dtí 1972 nuair a ceapadh chuig post an chláraitheora é ··· Ar an 12 Meitheamh 1930 i nDroim Conrach, Baile Átha Cliath, a rugadh é ··· Bhí sé ina chathaoirleach ó 1965 amach ar Chumann Peile agus Iomána Choláiste Phádraig, agus ar Dhóchas Éireann/ Erin’s Hope, cumann na n-ábhar oidí a d’imríodh i gcomórtais pheile agus iomána faoi choiste Bhaile Átha Cliath, agus ní raibh a shárú ann i dtaca le tuiscint ar mhianach na gcluichí, foirne a ullmhú agus a spreagadh, chomh maith le taicticí imeartha a bheartú agus a chur i bhfeidhm. Thuig sé dúil na mac léinn sna cluichí dúchasacha agus a bhfonn deiseanna imeartha a sholáthar dá ndaltaí sna scoileanna
Ar an 7 Meán Fómhair 1967, i nDún Laoghaire, Co. Bhaile Átha Cliath, a rugadh Nuala Nic Con Iomaire, an dara duine clainne ag Liam Mac Con Iomaire as Casla, Conamara, ó dhúchas agus a bhean, Bairbre Ní Chearbhaill as Cluainín, Co ··· Tógadh Nuala, a deirfiúr, Máirín, agus a ceathrar deartháireacha, Máirtín, Colm, Ruairí agus Darach, le Gaeilge ar an gCarraig Dhubh, Co. Bhaile Átha Cliath ··· Chuir siad fúthu sa Phort Thoir i mBaile Átha Cliath ar dtús agus ina dhiaidh sin i mBré, Co
Le linn 1917-1918 thóg an Coileánach an tseirbhís faisnéise aige, trí leas a bhaint as an gcoimhthíos ó Chaisleán Bhaile Átha Cliath a bhain don mheánaicme ghairmiúil Chaitliceach; bhí roinnt fostaithe de chuid na seirbhíse poiblí mar bhaill bharrthábhachtacha dá chóras faisnéise ··· Ní hionann agus an Coileánach, shocraigh tromlach cheannairí Shinn Féin go bhfaigheadh siad an phoiblíocht tríd an bpríosúnacht, rud a d’fhág go raibh tionchar mór ag an gCoileánach i mBaile Átha Cliath i measc na n-ardnáisiúnach le linn an olltoghcháin i mí na Nollag 1918 ··· Bhí sé an-ghéar go háirithe maidir le cumas riaracháin de Staic, agus bhí sé ar an mbeagán ceannairí i réabhlóid na hÉireann a bhí ar a chompord le córas innéacs cártaí. Ceannaire treallchogaíochta Tá íomhá thraidisiúnta ag an gCoileánach mar cheannaire gaisciúil an IRA ó thús na treallchogaíochta i mí Eanáir 1919, ach is amhlaidh gurbh eagraí é seachas trodaí, agus gurbh annamh a chuaigh sé amach as Baile Átha Cliath
Ina dhiaidh sin chaith sé trí bliana i gColáiste Tráchtála Chorcaí, áit ar cháiligh sé mar mhúinteoir sna hábhair adhmadóireacht oideachasúil agus líníocht mheicniúil. Fuair sé post i Scoil Oilibhéir Naofa i nDroichead Átha in 1973 agus trí bliana dár gcionn phós sé Máire Ní Ghráda as Baile Átha Cliath ··· Thugadh sé tamaill freisin ag obair le hOidhreacht Chorca Dhuibhne ag tabhairt léachtaí agus siúlóidí treoraithe do mhic léinn agus d’fhoghlaimeoirí Gaeilge. Teach mór airneáin ab ea an ceann inar tógadh é agus thosaigh Mac Síthigh ag bailiú scéalta agus seanchais, é go mór faoi thionchar ag uncail dá chuid, Tomás, a raibh cónaí air i mBaile Átha Cliath ··· In 2004 a foilsíodh an chéad leabhar uaidh, Fan inti, faoi gheimhreadh a chaith sé ag tógáil naomhóige sa Grainstore i gCábán tSíle i mBaile Átha Cliath agus é ag cur oiliúna ar ghrúpa a bhí ag freastal ar an áis ealaíne don óige atá ansiúd
In Rialto, le hais an Chuarbhóthair Theas, Baile Átha Cliath, a rugadh é 29 Meán Fómhair 1923 ··· D’éirigh leis ceann de scoláireachtaí Bhardas Bhaile Átha Cliath a bhuachan agus ó 1935 go 1941 bhí sé i Scoil na mBráithre Críostaí, Sráid Synge, sa chuid sin den scoil a dtugtaí ‘an sruth lán-Ghaelach’ air ··· D’éag sé go tobann 13 Márta 2004 ina theach i mBaile Pheire, Baile Átha Cliath.
I rith a saoil d’oibir Síle go dícheallach do Ghluaiseacht na Poblachta, do Choláiste Gaeilge Ghort an Choirce agus do gach rud a bhain le hÉirinn.’(Óglach na Rosann: Niall Pluincéad Ó Baoighill, 1994). Shíl sí scannáin a bheith peacúil agus nuair a bhí triúr dá deirfiúracha agus beirt dá gcairde ina gcónaí léi in An Stad, 9 Sráid Fhreidric Thuaidh, Baile Átha Cliath, ní ligfeadh sí dóibh dul amach agus smid orthu. Bhí sí ina rúnaí ar Choláiste Uladh, Cloich Chionnaola, ó d’éirigh Úna Ní Fhaircheallaigh[B1] as ··· Bhronn rialtas na hIodáile onóir uirthi dá bharr. D’éag sí i mBaile Átha Cliath ar 28 Bealtaine 1965 ··· Bhí maithe agus móruaisle na Gaeilge ar a sochraid i mBaile Átha Cliath agus i nDún na nGall
Scéal mór náisiúnta ba ea é san am agus bhí agóid ar siúl sa cheantar féin agus bhí daoine aitheanta i mBaile Átha Cliath mar Mháirtín Ó Cadhain [B4], Conor Cruise O’Brien, Máire Mhac an tSaoi, Breandán Ó Buachalla agus David Greene [B3] oibrithe go mór faoi ··· D’fhreastail Micheál ar chruinniú agóide i dTeach an Ard-Mhaoir i mBaile Átha Cliath agus thairg bheith ina mhúinteoir sa scoil ··· I 1971 eagraíodh máirseáil ó Dhún Chaoin go dtí an Roinn Oideachais i mBaile Átha Cliath. Thosaigh Micheál ag múineadh ann um Shamhain 1970 agus d’athoscail an Roinn Oideachais an scoil nuair a tháinig comhrialtas i gcumhacht i 1973
I mBaile Átha Cliath a rugadh é 11 Bealtaine 1971 ··· Ba é an duine ab óige é den chúigear leanaí a bhí ag Donal Linehan, an chéad Choimisinéir Cosanta Sonraí, arb as Baile Átha Cliath dó, agus Eithne Nic Grianna, iníon le Domhnall Mac Grianna (c.1894-1972) [B8: 285] ··· I gceantar Chill Mochuda i ndeisceart Chontae Bhaile Átha Cliath a rugadh is a tógadh é agus cuireadh oideachas air i Scoil Náisiúnta Lorcáin Uí Thuathail ansiúd agus i gColáiste Naomh Benildus sa chomharsanacht chéanna
I mBaile Átha Cliath a rugadh é ar 8 Meán Fómhair 1919 ··· Is amhlaidh a dhéanadh Colm na gearrscannáin Ghaeilge sin a thaispeántaí i gcathair Bhaile Átha Cliath do shlua mór ag Coirnéal Mansfield, san áit a bhfuil Sráid Uí Chonaill ag bualadh le Sráid na Mainistreach ··· I measc na scannán faisnéise eile a rinne sé bhí: Our money at work (1957), a bhain le ról na hÉireann san eacnamaíocht idirnáisiúnta; Our neighbour’s children (1960), a dhírigh aird ar an saol in ospidéal leanaí i mBaile Átha Cliath; The most gallant gentleman (1966), faoi thaisí Ruairí Mhic Easmuinn a bheith á dtabhairt ar ais go hÉirinn
I Ráth Maonais, Baile Átha Cliath, a rugadh é ar 20 Eanáir 1927 ··· Tá an Pádraig sin sa liosta de dhaoine a thug síntiús do Irisleabhar na Gaedhilge in 1882. Ba í an Ghaeilge príomhtheanga an teaghlaigh agus is i Scoil Cholm Cille, Sráid Mhaoilbhríde, Baile Átha Cliath, a bhí sé ar dtús agus ansin i gColáiste Mhuire, Cearnóg Parnell, Baile Átha Cliath
Ba é Liam a sheol Acta Medica Gadelica (nach maireann), foilseachán an Acadaimh, agus ba é féin an t-eagarthóir. I mBaile Átha Cliath a rugadh Liam ar 29 Nollaig 1921 agus ba iad a thuismitheoirí William O’Shea, mac feirmeora in iardheisceart an Chláir, agus Anne Marie Kett ó Chill Rois sa cheantar céanna ··· Bhí cáilithe mar iniúchóir ag William O’Shea ach fuair sé bás den eitinn in aois a 35 bliana dó ar 6 Meán Fómhair 1923 ag 4 Ardán Chonnacht, Ascaill Garville, Ráth Garbh, Baile Átha Cliath ··· In 1978 d’aistrigh Liam go Baile Átha Cliath mar stiúrthóir um chúram pobail i mBord Sláinte an Oirthir
Le Gaeilge a thóg siad a gclann; síleadh ag an am gurbh iad an chéad lánúin iad i mBaile Átha Cliath leis na céadta bliain a rinne sin ··· I gCúige Chonnacht, i gContae an Chláir, i gContae Luimnigh, i gCeatharlach, i gCill Chainnigh agus i mBaile Átha Cliath a bhíodh sé ag bailiú ··· na Gaillimhe, agus ‘Ferndale’, Bóthar Whitehall, Baile Átha Cliath, a tugadh mar sheoltaí san fhógra báis
Tuairimítear fiú gurbh é athair duine den bheirt leanaí a bhí aici; scéal scéil atá in cibé fianaise atá ann, áfach. Cheannaigh Davies Furry Park House, Cill Easra, Baile Átha Cliath, i 1920: ‘A romantic vantage point from which a young wife surveyed the revolution sweeping through her country while her cultivated, studious, and older Welsh husband attended to his duties in London’ (Coogan) ··· Independent.’ Is in Furry Park a d’fhan Muiris Ó Súilleabháin[B5] ar feadh seachtaine nuair a tháinig sé go Baile Átha Cliath a chéad uair; George Thomson [q.v.] ba chúis leis sin ··· Mar theastaigh uaim an leabhar d’aistriú go dtí Béarla na hÉireann, agus ní raibh aon eolas agam ar an dteanga san, mar cé go rabhas ag an am sin ag fanacht i mBaile Átha Cliath, do b’fhearr an Ghaeilge a bhí agam ná an Béarla áitiúil, mar adéarfá
Is mar seo atá tuairisc ar an teaghlach seo Rann na Feirste i nDaonáireamh 1901: Francis (45), feirmeoir a raibh Gaeilge agus Béarla aige; Rose (36) nach raibh léamh aici; Daniel (7), dalta scoile; Peter, (5); Bridget (4); Mary 3; Edward (1). Phós Daniel Greene, Bóthar Lindsay, Glas Naíon, Catherine Darcy, 36 Bóthar Addison, in Eaglais Naomh Pól, Cé Árann, Baile Átha Cliath, 31 Lúnasa 1921 ··· Bhí alt ina thaobh in Sunday Independent 22 Iúil 1934 ag Cathal Ó Tuathail[B4] agus deir sé gur chaith Domhnall tamall maith mar ‘ollamh’ i meánscoileanna i mBaile Átha Cliath ag teagasc cúrsaí onóracha Gaeilge ··· Ó 1931 go 1955 bhí cónaí ar an teaghlach ag 31 Bóthar Eglinton, Domhnach Broc, Baile Átha Cliath, de réir eolaire Thom, agus sa leabhar sin cuirtear MA agus BL le hainm Dhomhnaill
D’imríodh sé iomáint le foireann na nGaeilgeoirí i mBaile Átha Cliath, cé nach léir go raibh mórán suime aige sa Ghaeilge timpeall an ama sin ··· Bhí sé pósta ar Nancy McLynn agus bhí cónaí orthu ag 82 Raghnallach, Baile Átha Cliath
Is lena linn freisin a comóradh céad bliain Thomáis Dáibhís agus ba é a nocht an phlaic ar an dteach i Sráid Bhagóid, Baile Átha Cliath ··· Bhí cónaí ar Dhiarmuid i bPáirc an Bhile, Droichead na Dothra, Baile Átha Cliath
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 I mBaile Átha Cliath ar 10 Nollaig 1878 a rugadh í ··· Bhí siopa mór éadaitheora i Sráid Sheoirse Mhór Theas, Baile Átha Cliath, aige agus ba í Margaret O'Dwyer, máthair Mháire, an dara bean chéile aige
Tugadh post ceannfoirt dó sa Phríomháras i mBaile Átha Cliath agus freagracht oideachais agus oiliúna air ··· Nuair a bhí Séamus sa Gharda Síochána bhí siad ina gcónaí i mBaile Átha Cliath, i gCuan Bhaile na Cúirte agus i gCathair Saidhbhín
Bhí sé ag léachtóireacht ar an Sean- agus an Meán-Ghaeilge i gColáiste Ollscoile na Breataine Bige in Aberystwyth ar feadh 1955-61 agus ar feadh cúpla bliain ansin bhí sé ina ollamh i Scoil an Léinn Cheiltigh (Institiúid an Ard-léinn, Baile Átha Cliath) ··· Deir Ó Baoighill: ‘Ní dhearna sé dearmad riamh den Ghaeltacht agus chuidigh sé le feachtais thuaidh, thiar agus theas.’ D’éag sé 21 Bealtaine 2004 agus cuireadh é i nGráinseach an Déin, Co. Bhaile Átha Cliath
Dá mbeifeá ag spaisteoireacht trí Bhaile Átha Cliath beagnach oíche ar bith sna daichidí, sé is dóichí go bhfeicfeá cruinniú sráide ar siúl faoi scáth Ghlúin na Buaidhe agus chomh dócha lena athrach is fear beag rua, a shúile ag spréacharnach trí ghloiní a spéaclaí, a bheadh ag óráidíocht ón ardán, go dúthrachtach dáiríre, as Gaeilge nó as Béarla, faoi thábhacht na teanga, faoi fhorbairt acmhainn an náisiúin, faoin dualgas atá ar gach duine againn fónamh d’Éirinn chun go bhfíorófar aisling laochra na Cásca ··· Ag 7 Bóthar Uíbh Laoghaire, Baile Átha Cliath 9, a bhí cónaí air ag an am
Chaith sé 25 bliain ag múineadh i Scoil Cholm Cille, Sráid Maoilbhríde, bunscoil lán-Ghaelach i mBaile Átha Cliath, agus ceapadh ina phríomhoide ann é i gcomharbacht ar Thomás Luibhéid[B3] ··· In Ard Aidhin, Co. Bhaile Átha Cliath, a bhí cónaí orthu.
Tá cur síos gairid ar an ábhar sin aige in Díolaim iriseora (1970). Chaith sé tamall ag obair i mBaile Átha Cliath in 1943 sula ndeachaigh sé isteach in Arm na hÉireann i rith na hÉigeandála (nó ‘Ré na Práinne’ i dtéarmaíocht an Airm), é lonnaithe i nDún Mhic Aoidh cuid mhaith den tréimhse sin ··· Bhí spéis le fada aige i bPreispitéirigh Uladh agus sna Clocha Liatha thiontaigh sé ina Phreispitéireach agus bhí ina Leas-Uachtarán ar Chumann Staire na bPreispitéireach agus dhéanadh eagarthóireacht ar Link-Up, iris Phreispitéireach Bhaile Átha Cliath agus na Mumhan
Chaith sé tréimhsí gearra ag múineadh sa cheardscoil i bhFionnradharc agus i gColáiste Chaisleán Cnucha i mBaile Átha Cliath sular ceapadh é ina oifigeach sa Choimisiún Logainmneacha ··· Ag aifreann na sochraide i séipéal Choláiste Thír an Iúir, Baile Átha Cliath, bhí Cór Chúil Aodha i láthair le hómós cuí a thabhairt chomh maith le scata de na ceoltóirí is aitheanta in Éirinn
Nuair a thosaigh an Éigeandáil 1939–45 aistríodh Anraí go dtí an Roinn Soláthair. Is beag tagairt aige don Ghaeilge roimh 1941, an bhliain a thosaigh sé ar staidéar a dhéanamh ar litríochtaí an Bhéarla agus na Gaeilge i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath ··· Leabhair eile leis is ea: Éire today: a survey of life in modern Ireland (1948); Theobald Wolfe Tone (1981); This arrogant city (1984); The Boyne: a valley of kings, (1988). Bhí sé ina uachtarán ó 1979 go 1981 ar an Ospidéal Súl agus Cluas Ríoga Victoria, Baile Átha Cliath
Ag tagairt do Aisling ghéar: na Stíobhartaigh agus an t-aos léinn, 1603–1788 (1996), a mhórshaothar, is é a dúirt Alan Titley ag an searmanas sochraide san Eaglais Úinitéireach, Baile Átha Cliath: Mar ní hea amháin gur saothar é seo a dhein athscríbhneoireacht ar litríocht na Gaeilge, dhein sé athscríbhneoireacht ar stair na hÉireann chomh maith céanna ··· Nár laga Dia do lámh, a Bhreandáin. D’éag Breandán Ó Buachalla in Ospidéal Naomh Uinsionn, Baile Átha Cliath, ar 20 Bealtaine 2010
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 I mBaile Phámar, Co. Bhaile Átha Cliath, a rugadh an file, gearrscéalaí agus aistritheoir seo ar 28 Márta 1928 ··· Ábhar múinteora i gColáiste Dhún Chéirí, Co. Bhaile Átha Cliath, ba ea Móna Ní Dhireáin ó Chonamara agus is ag céilithe Chraobh na Carraige Duibhe a chastaí ar a chéile iad
Rugadh é ar 2 Nollaig 1921 i Ráth Maonais, Baile Átha Cliath ··· I rith an dá bhliain 1958 agus 1960 bhí sé i mbun staidéir ar theanga agus ar litríocht na Gaeilge sa chúrsa oíche ag David Greene[q.v.], Máirtín Ó Cadhain[q.v.] agus Seán Beaumont[q.v.] i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath
I Ráth Fearnáin, Baile Átha Cliath, a bhí cónaí ar an lánúin sin ··· Bhí ról aige timpeall an ama sin in The heart’s a wonder, leagan ceolmhar de The playboy of the western world, sa Gaiety i mBaile Átha Cliath ar dtús, agus ar ball in Amharclann Westminster, Londain. Fostaíodh é mar bhall d’Aisteoirí RTÉ in 1961 agus d’fhan sa phost lánaimseartha sin go ndeachaigh sé ar pinsean i mí Eanáir 1997
Bhuaigh sé duais ar líofacht Ghaeilge ag feis sa cheantar. I 1911 agus é 29 bliain d’aois bhuaigh sé scoláireacht a thug é go dtí an Coláiste Ríoga Eolaíochta , Baile Átha Cliath ··· Bhí sé ag múineadh ar feadh bliana i nGaillimh sular ceapadh é ina mhúinteoir ceimice sa Choláiste Teicneolaíochta, Sráid Chaoimhín, Baile Átha Cliath
Bhí blianta fada caite aige sa Mhuileann gCearr sular aistrigh sé i 1955 go dtí scoil na mBráithre i gCaisleán Droimeanach, Baile Átha Cliath, mar a raibh sé fostaithe go 1976 ··· D’éag sé ar 27 Deireadh Fómhair 2004 agus tá sé curtha i Reilig Chrois an Fhearainn Nua, Baile Átha Cliath.
Tá rilíf de Dhubhghlas de hÍde[B4] in Ardeaglais Phádraig, Baile Átha Cliath, agus de Phádraig Mac Piarais[B4] agus a dheartháir Willie ar Dhroichead an Phiarsaigh i Ráth Fearnáin ··· cit.): ‘Chas Ó Murchadha le flosc chun oibreacha Uí Chonchubhair [Jerome Connor 1876-1943], ag lorg ionspráide uathu agus d’aimsigh sé neart tuathach [láidreacht thuathúil] a thug treise dhó.’ I 1939 thug scoláireacht go dtí an Coláiste Náisiúnta Ealaíne, Baile Átha Cliath, é agus bhuaigh sé Duais Chuimhneacháin Oliver Sheppard ann
Idir 1939 agus 1954 bhí tamaill caite aige ag múineadh i Scoil Uí Chonaill, Baile Átha Cliath, i gColáiste Mhic Cairthinn agus in Ardscoil Fhionntain i dtuaisceart Chontae Bhaile Átha Cliath
Tar éis bunoideachais i Scoil Gharrán Gréine, chuaigh sé isteach i gColáiste Sheosaimh Naofa, meánscoil na mBráithre i mBaile Dúill, Baile Átha Cliath, ar 30 Meán Fómhair 1910 ··· Aistríodh é go Sráid Synge, Baile Átha Cliath, i Lúnasa 1920
Bhí borradh nua ag teacht faoi ghluaiseacht na teanga faoin am ar aistríodh é go Baile Átha Cliath: an tOireachtas athbhunaithe i 1939, Craobh na hAiséirí den Chonradh, bunú Ghlúin na Bua agus Inniu, bunú Comhar... ··· Deir Ó Canainn: ‘Bhíodh bac ar ardstátseirbhísigh a gcuid tuairimí a chur os ard, rud a cuireadh i gcuimhne dó agus é ina chomheagarthóir [le Proinsias Mac Aonghusa B8] ar shraith leabhar, The Best of Connolly (1967), The Best of Pearse (1972) agus The Best of Tone (1976). Gairid tar éis dó teacht go Baile Átha Cliath bhí sé ag múineadh Gaeilge i gCraobh na gCúig Cúigí
Bhí sí ag múineadh i gCraobh na gCúig gCúigí i mBaile Átha Cliath agus i ranganna príobháideacha ··· D’fhanadh sí i dteach Stephen Gwynn[B4] i mBaile Átha Cliath agus chaith tamaill mar mhúinteoir baile acu
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Bhí an Adelphi, pictiúrlann (2,300 suíochán) i Sráid na Mainistreach Láir, le háireamh ar cheann den cheithre phictiúrlann ba mhó i mBaile Átha Cliath i rith na tréimhse ba rathúla ag an gcineama ··· Chaith sé ceithre bliana mar mhúinteoir Gaeilge agus aclaíochta i gColáiste Naomh Columba, Ráth Fearnáin, Co. Bhaile Átha Cliath
Chaith sí an chuid ba mhó dá saol ag múineadh i scoil náisiúnta a bhí ag na hÍosánaigh i Sráid Dorset i mBaile Átha Cliath ··· Thug Bríd go Baile Átha Cliath é nuair a bhí sé thart ar dhá bhliain déag d’aois agus bhí mar mháthair aige as sin amach. Scríobh sí Obair snáthaide, 1931
Nuair a d’éirigh sé as an bpost in 1970 bhog an teaghlach go dtí Baile an Bhóthair, Baile Átha Cliath. I nDún Dealgan a d’fhoghlaim sé rince ach ar ball thaistealaíodh sé go dtí rang Peg Medlar, múinteoir cáiliúil i mBaile Átha Cliath
Bhí de thoradh ar an moladh sin gur bunaíodh an Comhchaidreamh ag cruinniú de theachtaí na gCumann Gaelacha in 86 Faiche Stiabhna, Baile Átha Cliath, 30 Márta 1935 ··· Cuireadh é i reilig Ghráinseach an Déin, Co. Bhaile Átha Cliath. Tá tuilleadh eolais faoin mbeatha seo ar fáil ar http://dib.cambridge.org/ »
Anuas go 1958 bhí sé ag obair i bparóistí Chnoc Mhuirfean agus Bhaile Dúill, Baile Átha Cliath ··· Chaith sé tamaill in Anagaire agus i nGaoth Dobhair agus bhí sé ina shagart paróiste i gCill na mBard ó 1982 gur cailleadh é ar 5 Samhain 2005. I mBaile Átha Cliath bhí baint aige leis an Réalt
Go gairid ina dhiaidh sin, in 1954, d’éirigh Peadar as an múinteoireacht ar fad agus thug aghaidh ar Amharclann na Mainistreach i mBaile Átha Cliath, áit a raibh Earnán de Blaghd ina bhainisteoir stiúrtha agus é ag earcú aisteoirí a bheadh chomh líofa i nGaeilge agus a bheidís i mBéarla. Ar stáitse Amharclann na Mainistreach roinnt blianta ina dhiaidh sin a chas aisteoir eile darbh ainm Geraldine Plunkett dó ··· Ba leis an mbád An Chailleach Dhubh a bhuaigh geallta go leor ag féilte fud Chonamara agus Johnny Jimmy Pheaitsín Mac Donnchadha á gabháil. Bhásaigh Peadar Lamb ar an 1 Meán Fómhair 2017 agus tá sé curtha sa reilig i nGráinseach an Déin, Baile Átha Cliath.
Chaith sé seal le páipéar áitiúil i mBeannchar Chontae an Dúin. Faoi 1959 bhí sé i mBaile Átha Cliath, áit a ndeachaigh sé ag obair ag Muintir Chathail, clódóirí i Sráid Gheata na Páirce ··· Ba as an Bhaile Bhocht, Baile Átha Cliath, í Róis
D’aistrigh sé go Baile Átha Cliath agus le himeacht ama ceapadh mar chomhairleoir ar chúrsaí dlí é ag na hairí sláinte, Seán Mac an tSaoi agus Cathal Ó hEochaidh faoi seach. Sa bhliain 1964 fuair Liam post in RTÉ, mar eagarthóir ar chláir Ghaeilge ··· Bhí baint aige le logainmneacha Gaeilge a chur ar na busanna. Nuair a tháinig Liam go Baile Átha Cliath bhí uaigneas air go dtí gur casadh Margaret Fagan ó Dhumhach Thrá air
Bhuaigh sé Comórtas na bhFear ag an Oireachtas in 1968 agus in 1978 agus thug sé leis Corn Uí Riada faoi dhó, i mBaile Átha Cliath in 1975, agus i nGaoth Dobhair in 1977 ··· Bhí bean óg a bhí ag obair i seomra nuachta RTÉ i mBaile Átha Cliath, Rita Devine, ag taobhú na n-ócáidí sin chomh maith leis féin
Chaith sé tamall ag teagasc i Scoil Lorcáin i mBaile na Manach i mBaile Átha Cliath, a bhí ar cheann de na Gaelscoileanna ba thúisce a bunaíodh sa tír, agus go gairid tar éis dó dul ag obair le RTÉ in 1959, d’aistrigh an craoltóir náisiúnta a cheanncheathrú as Sráid Anraí go Domhnach Broc, le tabhairt faoin gcraoladh teilifíse agus faoi shníomh na Gaeilge agus an Ghaelachais tríd sin agus tríd an gcraoladh raidió ··· Bhí sé ar dhuine de bhunaitheoirí pháirtí Fhianna Fáil sna Déise in 1926. Aon duine amháin clainne, Seán, a bhí ag Pádraig Ó Méalóid agus a bhean nuair a chuaigh siad chun cónaithe i mBaile Átha Cliath in 1959
Seisear clainne a bhí orthu idir 1943 agus 1952: Kenneth Oliver, Gerald, Raymond, David, Catherine agus Brian. Nuair a thógadh an teaghlach teach saoire cois farraige sa Ros i dtuaisceart Cho. Bhaile Átha Cliath, d’fhéadadh sé dul ag obair ar an traein, agus galf a imirt le Nora sna tráthnónta ··· Whitaker ar an 9 Eanáir 2017 agus tá sé curtha i Reilig Sheangánaí, Co. Bhaile Átha Cliath. Foilsíodh Ireland in the coming times: essays to honour T.K
Bhí sé le hAisteoirí Chúil Aodha in 1991 nuair a léirigh siad insint Amlaoibh Uí Loingsigh den scéal cáiliúil Toraíocht Dhiarmada agus Ghráinne ag Féile Amharclannaíochta Bhaile Átha Cliath ··· Tráth dá raibh Cór Chúil Aodha ag canadh ag ócáid an ‘Ó Riada Retrospective’ sa Cheoláras Náisiúnta i mBaile Átha Cliath (1987), ceolchoirm a raibh Elmer Bernstein á stiúradh, goideadh adharc a bhí le Eugie Johnny Eoghain Ó Súilleabháin (mac le Seán Eoghain Ó Súilleabháin)
Chaith an teaghlach tamall i nGlaschú, beagán de 1915–16 in Inse Chór, Baile Átha Cliath, agus tamall fada i dTulach Mhór, Co ··· Cailleadh é ar an 15 Nollaig 1987 agus cuireadh i Reilig Sheangánaí i mBaile Átha Cliath é. Ailt Ó Caoimh, I
Rinne sé céim sa Ghaeilge agus sna Clasaicí agus scríobh sé tráchtas máistreachta ar théacs sa Leabhar Breac a bhain leis an naomhsheanchas. Post ag múineadh Gaeilge i gColáiste Dhún Chéirí, mar a n-oiltí cailíní le bheith ina mbunmhúinteoirí, a thug Tomás go Baile Átha Cliath in 1952 ··· Chuir siad fúthu i Stigh Lorgan, Baile Átha Cliath, agus thóg siad cúigear clainne
Chorcaí, a bhí fostaithe sa Ghúm, agus a bhean Eibhlín Nic Giolla Fhiontain as Baile Átha Cliath ··· Cé gur i mBaile Átha Cliath a rugadh é, bhí Gaeilge Mhúscraí aige ó dhúchas
Sheas sí freisin ar an stáitse in Amharclann na Mainistreach i mBaile Átha Cliath, d’oibrigh sí le compántais drámaíochta Druid agus an Town Hall Theatre Company i nGaillimh agus bhí páirteanna go leor aici i ndrámaí teilifíse, i bpríomhscannáin agus i ndrámaí raidío. In Newport na Breataine Bige a saolaíodh Máire ar 6 Márta 1923 ··· Ach ba ghearr go raibh tréith an Phoblachtachais go láidir i Máire í féin agus í níos líofa i dteanga na nGael agus níos dúlaí sa traidisiún a théann léi ná iad siúd a bhí i gCnocán Anna roimpi. D’fhreastail sí ar Scoil Náisiúnta Shráid na Mainistreach agus ina dhiaidh sin ar Mheánscoil na Toirbhirte ó Dheas ar Shráid Dhúglais. Agus an Ardteistiméireacht déanta aici fuair Máire post sa státseirbhís ag obair leis an Roinn Iompair agus Tráchtála ar Shráid Chill Dara i mBaile Átha Cliath
D’fhill sé ar Éirinn agus ar Bhaile Átha Cliath mar a bhfuair sé obair ag tiomáint leoraí bainne ··· I measc go leor nithe eile, cuimhníonn John ar chuideachta na n-údar Ultach Séamus Ó Grianna, Seán Mac Maoláin agus ‘Fionn Mac Cumhaill’ agus iad ag ól i dteach tábhairne The Cat and Cage ar Bhóthar Dhroim Conrach, Baile Átha Cliath
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 I mBaile Átha Cliath ar 12 Deireadh Fómhair 1930 a rugadh an scríbhneoir seo agus ba iad a thuismitheoirí William Brereton (a rugadh in 1904) agus Ellen Reade (a rugadh in 1908) ··· Gréasaí istigh ar Shráid Liam Theas i lár Bhaile Átha Cliath a athair
Bhí deis aige eolas a chur ar cheol na Briotáine nuair a chuir Yann Renard-Goulet [faoi Goulet in Dictionary of Irish Biography, 2009], ealaíontóir, faoi i mBré tuairim 1947. Ba mhinic Éamon ag freastal ar rincí céilí in Óstán de Barra, Baile Átha Cliath, sna 1950idí ··· Gan amhras bhí an t-ádh ar an Riadach gur casadh Éamon air a luaithe a chuir sé faoi i mBaile Atha Cliath
Nuair a d’aistrigh an teaghlach go Baile Átha Cliath is go Coláiste Mhuire (Cearnóg Parnell, Baile Átha Cliath) a cuireadh é
John McDonagh, deartháir le Thomas McDonagh, laoch 1916, a bhí i gceannas ar dhrámaíocht an stáisiúin agus ba é a thug ar Thomás glacadh le ‘Mac Anna’ mar shloinne in áit ‘Mac Cana.’ Ghnóthaigh sé post mar oifigeach custaim agus is i gcalafort Dhún Laoghaire a thosaigh sé ag obair, rud a chuir ar a chumas amharclanna Bhaile Átha Cliath a thaithí ··· Bhí an léirmheastóir Harold Hobson sa Damer oíche, tharla Féile Drámaíochta Bhaile Átha Cliath a bheith ar siúl, agus scríobh sé in The Sunday Times 27 Meán Fómhair 1964: Mr Mac Anna imperceptibly moulds a courtroom into a laundry, a dance hall, a restaurant, a drawing-room
Bhí sé ina dhiaidh sin ar feadh 1934-38 i gColáiste Chaoimhín, coláiste ullmhúcháin i mBaile Átha Cliath; sa scrúdú meánteistiméireachta bhain sé an chéad áit in Éirinn amach san adhmadóireacht agus sa líníocht, agus san ardteistiméireacht fuair sé lánmharcanna sa Ghaeilge agus an bonn óir don aiste ab fhearr ··· Chaith sé an tréimhse 1940-48 leis an mbunmhúinteoireacht i mBaile Átha Cliath
Bhí a hathair Patrick ina Chléireach ag Comhairle an Cheantair (nuair a phós sí William O’Sullivan, leabharlannaí 11 Aibreán 1950 in Eaglais Naomh Aindriú, Baile Átha Cliath, cuireadh síos sa taifead gurbh é Patrick Cronin, Cléireach na Comhairle Cheantair, a hathair agus gurbh é Christopher O’Sullivan, ceannaí, athair William) ··· Ag tagairt dá saol fada oibre deir Nicholls agus Ó Riain: ‘While still a student Anne Cronin, as she then was, published in Béaloideas 2-3 (1930, 1931) specimens of folklore she had collected in her native district of Charleville, thus beginning a career of tireless research and publication which was to span over fifty years and which culminated in 1983 in the meticulously edited final volume of the diplomatic text of the twelfth-century Book of Leinster.’ Bhí cónaí orthu ag Harbourne, Bóthar Torquay, Carraig an tSionnaigh, Baile Átha Cliath
Ag 4, Sráid na Danmhairge Mhór, Baile Átha Cliath, a rugadh é 14 Meitheamh 1912 ··· I Scoil Chainneach ar an gCuarbhóthar Thuaidh, Baile Átha Cliath, a bhí sé ag múineadh ó Mheitheamh 1933 go dtí Márta 1944
Rinne sé obair den chineál céanna ar ball i Leabharlann na bhFroinsiasach, Cé na gCeannaithe, Baile Átha Cliath, agus i gColáiste Phádraig, Ceatharlach ··· Ceapadh é ina leabharlannaí sa Choimisiún Béaloideasa i 1949 agus d’fhan sa phost i 1971, nuair a rinne Roinn Bhéaloideas Éireann den eagraíocht, go dtí gur shroich sé aois a 70. Gheofar tuairim den eolas fairsing a bhí aige ar chúrsaí leabhar agus foilsitheoireachta agus ar stair Bhaile Átha Cliath in At the Sign of Dr Hay’s Head
I mBaile Átha Cliath a rugadh é 30 Meán Fómhair 1919 agus bhí beirt deirfiúracha agus beirt deartháireacha aige ··· Ó Cathasaigh, i measc na nÓglach a throid i monarcha Jacob in Éirí Amach 1916 agus bhí baint ag a shinsirsean leis na Fíníní; foilsíodh a chuimhní ar eachtraí úd na Cásca in Inniu, Aibreán-Meitheamh 1946 agus ag am a bháis 9 Aibreán 1947 bhí cónaí air in Ardán Windsor, an Cuan Aoibhinn, Baile Átha Cliath (Inniu 18 Aibreán 1947). Bhí Séamus óg ar scoil ag na Bráithre Críostaí, Sráid Synge
I 1942 freisin chuir Gearóid Ó Cuinneagáin[q.v.] a ainm suas mar cheannaire ar Chraobh na hAiséirí nuair a bhí sé i gceist an chraobh sin de Chonradh na Gaeilge a athbhunú mar eagraíocht neamhspleách; ní raibh glacadh ag na baill leis an gceapachán sin toisc nach raibh aon aithne acu air agus toisc gur shíl siad go mbeadh sé níos praiticiúla fear i mBaile Átha Cliath a cheapadh; ba é Proinsias Mac an Bheatha[q.v.] a thogh na baill agus is ar an gcuma sin a bunaíodh Glúin na Buaidhe ··· Ar feadh fiche bliain gur éirigh sé as an múinteoireacht is i Scoil na mBráithre Críostaí, Sráid Bhrunswick Thuaidh, Baile Átha Cliath, a bhí sé ag obair, cé gur fhan sé ina chónaí ag ‘Uí Maine’, 19 Bóthar Oiliféir Pluincéad i gCeanannas ar feadh an ama
Bhí sí ag múineadh i mBaile Átha Cliath go dtí gur phós sí Seán Mac Mathghamhna (rugadh é 10 Bealtaine 1922), státseirbhíseach, file agus aistritheoir as Co ··· I nDeilginis agus i mBaile na Manach, Baile Átha Cliath, a bhí cónaí orthu ó 1967 amach. Chomh fada is bhain le hamhránaíocht is beag má tugadh aon mhisneach di sna coláistí agus ní go dtí tús na 1950idí a tháinig sí os comhair an phobail mar fhonnadóir
I mBaile Átha Cliath a tógadh í agus d’fhreastail sí ar Scoil Náisiúnta Naomh Seosamh, Dún Laoghaire, sula ndeachaigh sí go hArdscoil Dhumhach Thrá; i rith an ama bhí sí ag foghlaim an phianó i Scoil Cheoil na Cathrach ··· I Scoil Chaitríona, Sráid Eccles, Baile Átha Cliath, a bhí sí ag obair ó 1968 go 1971 agus ó 1971 go 1974 bhí sí i Scoil Chuimsitheach Cholm Cille, na Gleannta, Co
Tar éis dó a chúrsa meánscoile a chríochnú i gColáiste Chiaráin i mBré chuaigh sé isteach sa nóibhíseacht i mBaile an Bhóthair, Baile Átha Cliath, i 1941 ··· Bhí sé ag obair anseo is ansiúd ar fud na hÉireann: i gCeanannas Mór, i mBóthar na Trá i nGaillimh, i gCaisleán Dhroimeanaigh, Fionnradharc, Scoil Uí Chonaill agus Coláiste Mhuire (Cearnóg Pharnell) i mBaile Átha Cliath, i nDún Dealgan agus san Iúr
Bhí obair thréadach i mBaile Átha Cliath ar siúl aige tamall agus scríobh sé Sólás na bhfíréan, 1949, leabhar urnaithe ··· D’éag sé 22 Nollaig 2002 agus tá sé curtha i Seangánach, Co. Bhaile Átha Cliath.
In Comhar, Meitheamh 1996 tá ómós tugtha dó ag an eagarthóir, agus in Feasta, Iúil 1996 tá an óráid a thug Proinsias Mac Aonghusa ag a uaigh i nGráinseach an Déin, Baile Átha Cliath, 27 Aibreán 1996 ··· Ach tugann na 117 alt atá liostaithe ag Marion Gunn tuairim níos fearr ar ilghnéitheacht agus leithne a scoláireachta. D’éag sé go tobann agus é ag seoladh leabhair le Diarmaid Ó Muirithe, The words we use, i gClub na nEalaíon, Baile Átha Cliath, 24 Aibreán 1996
Chaith sé tamall gairid, naoi mí, b’fhéidir, i gColáiste na Naomh Uile, Baile Átha Cliath, roimh dhul go dtí an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, mar ar bhain sé céim sa Ghaeilge i 1934 agus ardteastas san oideachas ina dhiaidh sin ··· Dhún na nGall; sé bliana a chaith sé ann ach bhí fonn air sa deireadh filleadh ar Bhaile Átha Cliath
Theagasc mé coicís eile i scoil amháin i mBaile Átha Cliath, sé nó seacht de sheachtainí i nDún Dealgan, cúpla mí arís i mBaile Átha Cliath, dhá mhí thiar i gcontae Mhaigh Eo
I ndiaidh tamaill de bhlianta i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, cháiligh sé mar abhcóide sna King’s Inns i 1939 ··· I 1936 bhí cúpla litir i gcló aige faoin teideal ‘Poblachtánaigh an Bhéarla’ in An t-Éireannach 2 agus 9 Bealtaine 1936 agus faoi Dheireadh Fómhair 1937 bhí sé in aontíos le Máirtín Ó Cadhain[B4] agus fear eile in árasán aon seomra ag 4 Sráid Victoria, An Cuarbhóthar Theas, Baile Átha Cliath
Sa teach ‘Hazelbrook’, Port Mearnóg, Co. Bhaile Átha Cliath, a rugadh í ar 7 Nollaig 1904 ··· amach sa Léann Ceilteach i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, in 1925 agus chaith tamall ag obair do Chumann na nGaedheal mar rúnaí, mar bhainisteoir gnó, agus in 1932-33 mar iriseoir agus eagarthóir ar a bpáipéar Star
Fuair sé post státseirbhíse i mBaile Átha Cliath nuair a bhí sé seacht mbliana déag agus is i Roinn na gCoimisinéirí Ioncaim a bhí sé nuair a d’éirigh sé as obair i 1980 ··· D’éag sé ar 5 Bealtaine 1989 agus tá sé curtha i reilig Naomh Fionntan i gCill Fhionntain, Co. Bhaile Átha Cliath
Tá fianaise in Ó Thrá Anoir, 1985 le Dónal Ó Flannagáin [q.v.] go raibh sé ag múineadh i gColáiste Éinde le linn don choláiste sin a bheith tamall i mBaile Átha Cliath agus deir an Flannagánach faoi aistriú an choláiste sin go Gaillimh i 1937: ‘Ghoill sé go mór orainn, agus orm féin go mór mór, go raibh Séamas Mac Cnáimhín ar iarraidh ··· Ní raibh ach trí mhí idir sin agus bás Áine agus dheonaigh siad beirt a gcoirp do Choláiste na Máinlianna mar mhaithe le taighde; cuireadh iad ina dhiaidh sin i Seangánach, Co. Bhaile Átha Cliath.
Fuair sé céim le honóracha sa tráchtáil de thairbhe a bheith ag freastal ar léachtanna oíche sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath; an Spáinnis a bhí roghnaithe aige mar theanga eachtrannach ··· Chabhraigh sé go mór i gcúrsaí iniúchta Chomhphobal na hEorpa. Bhí státseirbhísigh óga an-ghníomhach i ngluaiseacht na hathbheochana i mBaile Átha Cliath timpeall 1935-45
Ceithre bliana ina dhiaidh sin tugadh scoláireacht dó chun freastal ar chúrsa oiliúna do thimirí Gaeilge a bhí á stiúradh i gCeardscoil Dhroichead na Dothra, Baile Átha Cliath, ag Pronnséas Ó Súilleabháin [B4] agus fuair an chéad áit i scrúduithe dheireadh an chúrsa ··· Bhaile Átha Cliath.
Bhí sé i gclochar Dhún Mhuire, Cill Iníon Léinín, 1946-51 agus ar feadh 1951-57 bhí sé sa teach ar Ché na gCeannaithe i mBaile Átha Cliath. Bhí an aiste ‘Meon Froinsiasach an Phiarsaigh’ i gcló aige in Franciscan College Annual 1945/46 agus bhí ‘Ó Dálaigh Fionn cct’ aige in Éigse, geimhreadh 1946 ··· Chill Mhantáin, ar 11 Nollaig 1990 agus tá sé curtha i gceapach na bhFroinsiasach i reilig Sheanghánach, Co. Bhaile Átha Cliath
Chaith sí tamall gairid i gColáiste Mhuire gan Smál i Luimneach sula bhfuair sí post sa státseirbhís i mBaile Átha Cliath in 1942 ··· D’éirigh liom mo shlí a dhéanamh ar ais go Baile Átha Cliath ach ní fhéadfainn dul ar ais go dtí an státseirbhís ná go dtí Coláiste na Tríonóide
Bhí sé roimh Mhuiris sa stáisiún i mBaile Átha Cliath agus é ar tí liostáil ··· Bhí sé ina chomhalta dá choláiste in Cambridge 1927-31 ach chaith tamall de 1929 ar ais i mBaile Átha Cliath chun eagrán 1932 de Prometheus Bound Aeschylus a ullmhú
Iománaí agus peileadóir maith é agus bhuaigh sé boinn i mBaile Átha Cliath agus i bPort Láirge. Ní raibh post bunmhúinteora riamh aige ··· D’éag Tomás 11 Nollaig 1997, an lá a raibh Cion Fir á sheoladh, agus cuireadh é i Seangánach, Co. Bhaile Átha Cliath. Ag seoladh Cion Fir dúirt Aisling Ní Dhonnchadha: ‘Is cuma an ag trácht ar ghnéithe de sheanlitríocht na Gaeilge nó ar ghnéithe de nualitríocht na Gaeilge atá Tomás Ó Floinn, nó ar an Dochtúir Risteard de Hindeberg[B2] nó ar aistriúcháin Frank O’Connor nó ar an meadaracht i bhfilíocht an Ríordánaigh, nó ar bhuanna filíochta Airt Uí Mhaolfabhail atá an trácht, nó an léirmheas ar Cré na Cille nó ar Lig Sinn i gCathú nó ar Scríobh atá i dtreis, chítear go ndéanann Tomás Ó Floinn gach ábhar a chíoradh, a scagadh agus a iniúchadh go beo, fuinniúil, bríomhar’ (sliocht atá i gcló in eagarfhocal Comhar, Eanáir 1998)
Faoi 1968 bhí sé ar ais i mBaile Átha Cliath, iníon aige, Lara, a rugadh an bhliain sin, cónaí ar an teaghlach in Marino, agus post buan státseirbhíse aige sa Mhalartán Teileafóin ··· D’aistrigh sé go hInse Chór, Baile Átha Cliath, agus breathnaíodh ar fhoilsiú Inchicore Haiku, 1985 mar chomhartha go raibh fillte aige ar an mBéarla
D’aistrigh an teaghlach go Bré nuair a bhí Seán sé bliana d’aois agus is ann a d’fhás sé suas; bhí sé ar scoil ag na Bráithre Críostaí i Sráid Synge, Baile Átha Cliath ··· Bhí cónaí air i gCill Mochióg, Co. Bhaile Átha Cliath, nuair a d’éag sé 12 Bealtaine 2002
Chaith siad cuid mhór dá saol pósta ina gcónaí sa tSeanchill, Co. Bhaile Átha Cliath, agus thóg siad le Gaeilge an buachaill agus an cailín a rugadh dóibh ··· Tá siad curtha i nGráinseach an Déin, Co. Bhaile Átha Cliath.
I mBaile Átha Cliath a rugadh a n-athair Tomás ach chuaigh a mhuintir chun cónaithe i gCorcaigh agus bhí sé ar scoil sa Mhainistir Thuaidh ··· Ba é an príomhchainteoir é ar chúrsaí urlabhraíochta, aisteoireachta agus léiritheoireachta ag na cúrsaí drámaíochta a reáchtáil Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge i mBaile Átha Cliath i 1953 agus 1954
I ndeireadh na 1950idí bhí sé fostaithe mar chláraitheoir máinliachta i mBaile Bhlainséir mar a raibh aonad cliabhraigh Bhaile Átha Cliath ··· Ó 1962 ar aghaidh bhí an post céanna sin aige i gceantar Dheilginse, Co. Bhaile Átha Cliath
Chaith sé coicís i samhradh 1936 i mBaile Átha Cliath agus filleadh beag á chaitheamh aige ··· Scríobh sé gearrscéalta agus drámaí raidió go leor timpeall an ama sin agus nuair a d’aistrigh sé go Baile Átha Cliath bhí an clár grinn raidió Ruaig ar Roicne á scríobh aige. Gairid roimh Bhealtaine 1948 a thosaigh sé mar iriseoir in Inniu (a bunaíodh 1943) agus bhí fostaithe ann gur cuireadh deireadh leis an bpáipéar i 1984, é ina eagarthóir ó 1972
Anuas go dtí 1945 bhí sé i gceannas ar scéim faoin Roinn Oideachais chun céimithe ollscoile a oiliúint mar mhúinteoirí Gaeilge agus ón mbliain sin go 1971 bhí sé i gceannas ar chúrsaí oiliúna na bprintíseach i gColáiste Mhuire, Sráid Cathal Brugha, Baile Átha Cliath. Pearsa mhór i saol na Gaeilge ba ea é ··· Bhí sé ina uachtarán tamall ar cheann de na craobhacha ba dhíograisí i mBaile Átha Cliath, Craobh Moibhí
na Gaillimhe, 7 Meán Fómhair 1931 agus oirníodh i mBaile Átha Cliath é 11 Meitheamh 1938 ··· Seachas tamall de bhlianta i Londain agus i mBaile Locha Riach is i dteach an oird i Sráid Clarendon, Baile Átha Cliath, a chaith sé a shaol
Chaith sé 1965-84 ag múineadh i mBaile an Teampaill, Baile Átha Cliath ··· I mBaile Átha Cliath dó bhí deis aige taighde a dhéanamh sa Leabharlann Náisiúnta agus scríobhadh sé in Inniu agus Deirdre
Bhí scoth na Gaeilge aige a bhí sé i ndiaidh a thógáil ó sheanbhunadh na háite sul a bhfuair sí bás ina mbéal.’ Cuireadh oideachas air i gColáiste Naomh Pádraig, Ard Mhacha, agus sa Choláiste Ollscoile i mBaile Átha Cliath ··· Tá sé curtha i Seangánach, Co. Bhaile Átha Cliath
Thomas Francis Meagher : comprising the leading events of his career chronologically arranged, with selections from his speeches, lectures and miscellaneous writings, including personal reminiscences, 1892. Ó Mhárta go Iúil 1848 bhí sé i mBaile Átha Cliath ag cabhrú le cibé pleananna a bhí á gceapadh ag na hÉireannaigh Óga, agus is i rith na tréimhse sin a chuir sé aithne ar chuid mhaith de cheannairí na gluaiseachta ··· Is dó agus do Mhícheál Ó hIceadha[B1] a thugtar an chreidiúint gur ceapadh Risteard de Hindeberg[B2] ina ollamh le Gaeilge in Ollscoil Chaitliceach Washington in 1895; ba bhall de na hÍbeirnigh é agus in 1894 bhailigh an t-ord sin airgead chun go mbunófaí an ollúnacht. Bhí sé in ann filleadh ar Éirinn nuair a aistríodh corp Terence Bellew McManus go Baile Átha Cliath um Shamhain 1861 agus níor fhill ar na Stáit go dtí Bealtaine 1862
Bhí cónaí orthu ag 16 Plás Warrington, Baile Átha Cliath ··· Bhí cónaí uirthi ag 5 Plás Hoirbeaird, Baile Átha Cliath.
‘Díoladh 1,000 cóip laistigh de choicís, i gCorcaigh agus i mBaile Átha Cliath – sna coláistí ollscoile go háirithe ··· Bhí slua mór daoine ag an aifreann éagnairce i Séipéal Naomh Pádraig, Bóthar Ghleann Maghair, Corcaigh, agus ina dhiaidh sin i gCrematorium Chrois an Fhearainn Nua, Baile Átha Cliath. Fear seoigh ba ea é agus chuireadh dánta áirithe leis na sluaite ag gáirí
Chaith sé roinnt blianta ag teagasc i mBaile Átha Cliath, i Sráid na Banríona ar dtús agus i Scoil Cholmcille, Sráid Mhaoilbhríde, ansin ··· Le linn dó a bheith i mBaile Átha Cliath bhí sé gníomhach i saol na Gaeilge ann agus bhí i mbun rang Gaeilge in Ard-ChraobhChonradh na Gaeilge; bhí rang aige uair a bhí bunaithe ar théacs Cré na cille go luath i ndiaidh a fhoilsithe
Ba í Florence Elliot ó Shráid Camden, Baile Átha Cliath, máthair Chathail agus bhí sise ag obair i monarcha muinisin i mBriostó nuair a casadh Simon uirthi; faoin am seo is ag tiomáint tramanna a bhí sé ··· Nuair a d’aistrigh an teaghlach go Baile Átha Cliath liostáil Simon in arm an tSaorstáit agus ba é a bhí mar thiománaí tamall ag an Aire Kevin O’Higgins
Ceann de na tréithe is suntasaí ina shaothar an chaoi a dtarraingíodh sé go heolgaiseach ar fhoinsí neamhfhoilsithe as traidisiún na lámhscríbhinní in Éirinn agus in Albain.’ In Beaumont, Baile Átha Cliath, a rugadh é, Nioclás Máirtín Ó Briain, ar 3 Márta 1953 ··· D’fhill sé ar Bhaile Átha Cliath go bhfuair M.Phil i léann na meánaoise
I gCill Mhaighneann, Baile Átha Cliath, a rugadh a athair agus ba as ‘Lifford’ dá mháthair ··· Tá a athar curtha i reilig Chnoc Ieróm i mBaile Átha Cliath
An bhfuil an tóraíocht fhada thart?’. Ag 34 Garrán Ghort na Fuiseoige, Camaí, Baile Átha Cliath, a rugadh Pádraig ar 22 Feabhra 1937 ··· Ba iad Patrick Clarke, péintéir / maisitheoir, agus Thomasina Farrelly a thuismitheoirí, beirt ar de sheanbhunadh Bhaile Átha Cliath iad
Tháinig sé go Bhaile Atha Cliath i 1937 agus ann a chaith an chuid eile dá shaol ··· In Woodtown Park, Ráth Fearnáin, Co. Bhaile Átha Cliath, a bhí cónaí orthu
Bhí baint aige lena fheabhas a d’éirigh le gluaiseacht na gcomhar creidmheasa ar fud na tíre ón am a tionóladh daonscoil sna Sceirí, Co. Bhaile Átha Cliath, i 1957 agus Tomás agus an Drisceolach páirteach ann ··· Tá siad curtha i Reilig Mount Venus, Co. Bhaile Átha Cliath
Fuair sé post múinteora i Scoil Éanna, Baile Átha Cliath, i 1927 agus bhí ann go 1943 ··· Cuireadh é i nGráinseach an Déin, Baile Átha Cliath
Bhí Brian 12 bliain d’aois nuair a d’aistrigh an teaghlach go Plás Hoirbeaird, Baile Átha Cliath, agus is ag an bpointe ama sin a cuireadh Brian ar scoil den chéad uair, chuig na Bráithre Críostaí i Sráid Synge ··· Faoin am seo bhí a athair ina Choimisinéir ar Bhord na gCoimisinéirí Ioncaim. Ó 1929 go 1933 bhí sé ina mhac léinn sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
Chuaigh siad chun cónaithe i gCeapach i dtuaisceart Bhaile Átha Cliath ··· Léiríodh an ceoldráma Aisling Mhic Artáin in Amharclann na Péacóige ar 4 Deireadh Fómhair 1977 mar chuid de Fhéile Drámaíochta Bhaile Átha Cliath agus foilsíodh mar leabhar é an bhliain dár gcionn
Cúig scoil náisiúnta i ndeisceart Chontae Bhaile Átha Cliath a bhí i gceist: an Baile Breac, Baile Uí Lachtnáin, Tillystown (Seanchill) agus Cúirt an Choirnéil ··· Ceapadh é ina ollamh le Gaeilge i gcoláiste oiliúna Dhún Chéirí (idem 10 Deireadh Fómhair 1908), mar chomharba, b’fhéidir, ar Thomás Ó Nualláin [q.v.]. Niúmóine ba thrúig bháis dó in Ospidéal an Mater i mBaile Átha Cliath ar 28 Eanáir 1909
Ceapadh é i gceannas na gluaiseachta in Éirinn agus d’aistrigh sé go Baile Átha Cliath in 1827 ··· D’éag sé 26 Eanáir 1837 ag 23 Sráid Doiminic Íochtarach, Baile Átha Cliath, in aois 82 bliain dó.
Ag pointe éigin chaith sé trí bliana i Jeffer’s Institute, Trá Lí, agus trí bliana eile sa Metropolitan School of Art i mBaile Átha Cliath ··· Cairde móra leis i mBaile Átha Cliath ba ea Pádraig Ó Dálaigh[B2] agus Richard Fleming[q.v.]
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Rugadh i mBaile Átha Cliath ar 12 Samhain 1872 ··· Ba é a léirigh Eilís agus an bhean déirce, Casadh an tSúgáin, na chéad drámaí Gaeilge dár stáitsíodh i mBaile Átha Cliath, agus An Tobar Draíochta
Faoi 1926, bhí sé ina aidiúnach i mBriogáid Bhaile Átha Cliath d’Arm na Poblachta ··· I gan fhios dó, ainmníodh é mar iarrthóir in olltoghchán 1 Iúil 1937 i ndeisceart chathair Bhaile Átha Cliath
Múinteoir náisiúnta a mháthair agus b’as Baile Átha Cliath di ··· In Dóchas agus duainéis: scéal Chonradh na Gaeilge 1922-1932 deir Aindrias Ó Muimhneacháin gur shochraigh Mac Giolla Bhríde[B2] nach rachadh sé ar aghaidh mar uachtarán ar an gConradh i 1933 ‘toisc é bheith ar mhalairt tuairime le formhór an Choiste Gnótha an uair úd i dtaobh Feiseanna áirithe, dála Fheis an Athar Maitiú i mBaile Átha Cliath, a bhíodh á dtionól ar neamhchead do Chonradh na Gaeilge.’ (Ba iad Cú Uladh [Peadar Mac Fhionnlaoich] [B1], a bhí an uair úd ina Thánaiste ar Chonradh na Gaeilge, agus an tAthair Micheál, OFM Cap., Uachtarán Fheis Mhaitiú, na príomhagóidithe san iomarbhá úd)
Bhí an Diarmuid seo ina chigire ag Bord Calafoirt agus Duganna Bhaile Átha Cliath ar ball. Deirtear freisin gur dheartháir le Diarmuid ba ea an tAthair Denis O’Sullivan a tháinig abhaile ó dheisceart Stáit AontaitheMheiriceá i 1928 le hóráid a thabhairt os cionn uaigh John Devoy ··· Chaith Nóra tamall ag múineadh i Scoil Lána Naomh Eoin i mBaile Átha Cliath
Chuaigh sé isteach sna Bráithre 1 Iúil 1916 agus tar éis oiliúna i mBaile Dhúill agus i Marino thosaigh sé ag teagasc i Scoil Iósaif, Marino, Baile Átha Cliath ··· Chaith sé 1930-31 i Scoil Sraith an Iarthair i mBaile Átha Cliath
Eighneachán agus a Chlann Mhac i gCríost in Éirinn, 1940. D’éag sé ar 3 Samhain 1978 in Ospidéal na Trócaire i mBaile Átha Cliath ··· Bhí cónaí air ag 26 Bóthar Ceannach, Glas Naíon, Baile Átha Cliath, ag an am
Aistríodh í go dtí Oifig an Chuntasóra, Ard-Oifig an Phoist, Baile Átha Cliath, um Nollaig 1895 ··· Nuair a chuir a deartháir faoi i mBaile Átha Cliath bhí siad ar lóistín i dteach Mrs Wicklow, Ascaill Windsor, Fionnradharc
Bhí sé ar scoil i gCill Rois ag na Bráithre Críostaí, i gColáiste Fhlannáin in Inis agus i gColáiste Choill Chluana Gabhann sula ndeachaigh sé go Scoil Leighis na hOllscoile Caitlicí i mBaile Átha Cliath. Phós sé Catherine Hayes ar 25 Samhain 1899; ba iníon í Catherine le John Hayes ··· Ba é Baile Dúill, Co. Bhaile Átha Cliath, seoladh Dhomhnaill ag an am agus ‘medical’ an cur síos atá ar a shlí bheatha sa teastas
Níl amhras ach gur Cashman a shloinne Béarla: i gcáipéis promhtha uacht John Cashman deirtear gur éag sé 26 Eanáir 1982 agus go raibh cónaí air ag 45 Ascaill Chnocán Doirinne i gCluain Tarbh, Baile Átha Cliath; faoin ainm Seán Ó Ciosáin atá a theastas báis—fuair sé bás, in aois 86 dó, an lá céanna ag an seoladh céanna agus nia leis a thug an t-eolas don chláraitheoir. Ba de mhuintir Cheallacháin a mháthair, dá mba fhíor rud a deir sé ina dhírbheathaisnéis ··· I ndiaidh bliain go leith i mBaile Átha Cliath bhí sé ag taisteal an stáit ar fad ach amháin Ciarraí agus Loch Garman
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 I mBaile Átha Cliath, ag 46 Sráid Liosáin Íochtarach, a rugadh é (Arthur Edward) ar 25 Deireadh Fómhair 1879 ··· Dhéanadh sé obair charthanachta le Cumann Naomh Uinsionn de Pól i slumthithe Bhaile Átha Cliath. Mholadh sé go minic gur cheart Ollscoil lán-Ghaelach a bhunú
Ag 42 Sráid Lombard Thiar i mBaile Átha Cliath a rugadh é 1 Nollaig 1889 ··· Ó 1932 go 1951 bhí sé ina léachtóir i Roinn na Gaeilge i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, agus ansin ina Ollamh le Gaeilge ann ó 1951 go 1960
Faoi 1911 ní raibh ann ach David, a bhí singil go fóill, Minnie agus Patrick agus dúradh go raibh Gaeilge acu go léir. Tar éis bunscolaíochta chuaigh Séamus ag obair i dteach tábhairne (nó siopa, b’fhéidir) i mBaile Átha Cliath agus chuaigh isteach i gCraobh Uí Ghramhnaigh, Conradh na Gaeilge, le Brian Ó hUiginn [B3] ··· I gcomhpháirt le cuid de lucht gnó Dhún Garbhán bhunaigh sé tionscail sa cheantar: an Dickens Leather Company (bhí sé ar cheann de na chéad tionscail Éireannacha a bhí ar stocmhargadh Bhaile Átha Cliath) agus an Dungarvan Glue and Gelatine Company. Is mó comhartha aitheantais agus onóra a tugadh dó: bhí sé ina bhall de Sheanad Éireann agus den Bhord Turasóireachta; bhí sé tamall ar Choiste stiúrtha Choláiste na hOllscoile, Corcaigh; toghadh é ina uachtarán ar an Oireachtas i 1949; chaith sé tamall ina uachtarán ar Chumann Choistí Gairmoideachais na hÉireann; bhronn Ollscoil na hÉireann LL.D
Chuireadh sé spéis i ndrámaíocht na Gaeilge: bhí litir aige in An Claidheamh Soluis 10 Bealtaine 1913 ag gearán go raibh an páipéar i bhfabhar na gCluicheoirí, cé gur chomplacht príobháideach é, in áit a bheith ar son na nAisteoirí a bhí bunaithe ag craobhacha Bhaile Átha Cliath ··· Tuairiscíodh in Misneach 26 Meitheamh 1920 go raibh sé ina chathaoirleach ar Chomhairleoirí na mBocht i mBaile Átha Cliath
A mac, John FitzHenry, 34 Arranmore Terrace, Baile Phib, Baile Átha Cliath, a thug eolas an bháis don chláraitheoir ··· Bhí conaí air ag 84 An Cuarbhóthar Thuaidh, Baile Átha Cliath
Dhún na nGall (1939-49); Dún Dealgan (1949-52); Ceantar Gaeltachta Thír Chonaill (1952-54); Baile Átha Cliath (1954-55) ··· Ó 1955 go ndeachaigh sé ar pinsean i 1960 bhí sé ina Roinn-Chigire bunoideachais sa Roinn Oideachais i mBaile Átha Cliath
Chaith sé tamall i mBeairic Portobello i mBaile Átha Cliath agus i 1925 aistríodh go Gaillimh é agus bhí sé ina bhall den Chéad Chath Gaelach ansin i mBeairic na Rinne Móire. I 1928 thosaigh sé ag aisteoireacht sa Taidhbhearc agus bhí páirt Oisín aige sa chéad léiriú de Diarmuid agus Gráinne le Micheál Mac Liammóir [B4] an bhliain sin ··· Ó Briain a mhol um Shamhain 1929 go gcuirfí é go Baile Átha Cliath chun oiliúint a fháil agus, le cabhair Earnáin de Blaghd [q.v.], rinneadh sin i 1930
Nuair a bhí feidhm bainte astu ag Gwynn i Londain chuir sé i gcúram duine den ord iad le tabhairt ar ais chuig an mainistir i Sráid Clarendon i mBaile Átha Cliath ··· Bhí sé ar scoil ag na hÍosánaigh in Belvedere, Baile Átha Cliath, agus in Beaumont, Windsor, Sasana, sula ndeachaigh sé go Oxford
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 I mBaile Átha Cliath a rugadh an ceoltóir seo 13 Bealtaine 1909 ··· Bhí cónaí air ag 47 Sráid Fontenoy, Baile Átha Cliath, ag am a phósta
D’aistrigh Donncha go Baile Átha Cliath agus chaith tamall ar fhoireann an Fhoclóra Béarla-Gaeilge timpeall 1946-47 ··· Bhí sé in aontíos le Donncha, ansin ina chónaí le Dónall i mBaile Átha Cliath sular fhill sé abhaile chun cónaithe le muintir a aint Máire, muintir Loingsigh sna hUlláin
Yeats). Ní foláir nó chaitheadh sé tamaill i mBaile Átha Cliath sna luath-thríochaidí; ba chuimhin le Mervyn Wall drochaisteoir darb ainm Percy Ussher a bheith ar stáitse an Gheata go minic (‘Arland Ussher remembered’ in The Juggler, 1982) ··· D’éirigh sé tuirseach den fheirmeoireacht agus d’aistrigh sé go Baile Átha Cliath i 1943
Bhí óstán cáiliúil ‘Grianán na nGael’ nó ‘The Munster Private Hotel’ á reáchtáil ag iníon eile, Myra, ag 44 Sráid Mhuinseo, Baile Átha Cliath. Ba iad seo an chlann a bhí ina gcónaí le sean-Fhionán (52 bliana d’aois) agus Eibhlín (48) oíche Dhaonáireamh 1901: Charles (16); Annie (15); Eibhlín (13); Fionán (12); Bríghid (7); Francis M ··· Bhí Máire á hoiliúint mar oide scoile i Sráid Mhaoilbhríde, Baile Átha Cliath, agus d’éag sí 13 Meitheamh 1900
Máirt na hInide 1903 bhí fleá ar siúl ag Craobh an Chéitinnigh i mBaile Átha Cliath, agus thar ceann Banba bhronn Seán Ó Ceallaigh (‘Sceilg’) [B3] dealbh de Eoghan Ó Gramhnaigh[q.v.] mar chomhartha pósta ar Mhicheál agus a bhean Bríd ··· Bhí cónaí air ag 106 Bóthar Dhroim Conrach, Baile Átha Cliath
Ba leis an aintín sin Óstán de Barra, Sráid Mhór na Danmhairge, Baile Átha Cliath. Bhí a hathair David ag dul le sagartacht ar dtús ··· D’aistrigh an chlann go Baile Átha Cliath agus bhí na hiníonacha ar scoil ag na Doiminicigh i Sráid Eccles
Bhí scoil timireachta ar bun aige i mBaile Átha Cliath i 1918 agus arís i 1919 (Fáinne an Lae, 24 Bealtaine 1919) agus bhí ina rúnaí ag coiste Bhaile Átha Cliath ag Oireachtas 1920
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Ag ‘Mount Auburn’, Bóthar Richmond, Baile Átha Cliath, a rugadh é (James Aubrey) 19 Meitheamh 1874 ··· D’fhág sé Baile Átha Cliath i 1946 agus chuaigh chun cónaithe i nDrom Collachair
In 1905 fuair sé post mar bhuachaill cléireachais sa Roinn Talmhaíochta agus Ceardoideachais i Sráid Mhuirfean, Baile Átha Cliath ··· D’iarr Micheál Ó Coileáin air a bheith ina aidiúnach le ceann de chathláin Arm na Poblachta i mBaile Átha Cliath
Scríobhadh péire beathaisnéis Ghaeilge: Cathal Brugha, 1942 lena chara ‘Sceilg’ (Seán Ó Ceallaigh) [B3] agus Cathal Brugha: a shaol is a thréithre, 1969 lena nia Tomás Ó Dochartaigh. Ag 13 Ascal Risteamain, Baile Átha Cliath, a rugadh é (Charles William St John Burgess) 18 Iúil 1874 ··· Bhí sé in Aontas (Teach na mBocht) Bhaile Átha Cliath Theas Seachtain na Cásca 1916, é ina leas-Cheannfort ag Éamonn Ceannt [B4]
To his acquaintance with these two Gaels and Mr Dinneen [Michael Dinneen ó Chorcaigh a bhí ina eagarthóir/úinéir roimhe in The Southern Cross], Mr Bulfin attributes generously his present strong interest in the old tongue’. Nuair a tháinig sé abhaile i 1902 le David Suffern (an fear a chuir a ainm ar an gcéad seic ó Bhuenos Aires chuig an Conradh) chuir Coiste GnóChonradh na Gaeilge dinnéar ar siúl in onóir na beirte in Óstán de Barra, Sráid na Danmhairge, Baile Átha Cliath (An Claidheamh Soluis 13 Meán Fómhair 1902) ··· Meastar gurbh as uncail leis, fear a bhí ina ardmhéara ar Bhaile Átha Cliath in 1871, a ainmníodh Bóthar Bulfin san ardchathair. Tá tuilleadh eolais faoin mbeatha seo ar fáil ar http://dib.cambridge.org/ »
Tar éis bunscolaíochta cuireadh go Scoil Uí Chonaill i mBaile Átha Cliath é agus is le linn dó a bheith ann, tuairim 1914, a cheangail sé leis na hÓglaigh ··· Chaith sé tamaill i bpríosún i mBaile Átha Cliath agus i mBéal Feirste
In earrach 1920 mhol an scoláire sin dó tamall fada a chaitheamh in Éirinn agus chaith sé trí sheachtain i mBaile Átha Cliath i mBealtaine 1920 sular thug sé aghaidh ar Bhaile an Fheirtéaraigh ··· ‘D’fhill an Duileargach ar Bhaile Átha Cliath agus é ina scoláire béaloidis cruthanta’ (Almqvist)
Nuair a d’fhill sé ar Bhaile Átha Cliath is ea a thosaigh sé ag aistriú an Tiomna Nua ··· Ceapadh é ina chisteoir i dTeampall Phádraig i mBaile Átha Cliath an bhliain chéanna
Ach bhí sé ar ais ina ghairdian ar chlochar i mBaile Átha Cliath in 1656 ··· Bhí cónaí ar Ghearnon i mBaile Átha Cliath go dtí gur bhagair an tArdeaspag Peter Talbot go gcuirfeadh sé faoi choinnealbhá é
Ba iad Mac Artúir agus Matthew de Ovieda, Froinsiasach Spáinneach a bhí ina easpag ar Bhaile Átha Cliath, a cuireadh chun na Spáinne in Eanáir 1601, ar dá thoradh a tháinig fórsa ón Spáinn faoi Áquila go Cionn tSáile. Bhí sé ina oide le diagacht in ollscoil Salamanca i 1604–5 ··· Deir Mhág Craith go raibh Flaithrí Ó Maoil Chonaire in aghaidh an cheapacháin ar an ábhar nach bhféadfadh Mac Artúir filleadh ar Éirinn. Gabhadh sagart ar ar thug na húdaráis ’Robert Arthurs’ i ruathar ar shéipéal na bhFroinsiasach i Sráid na gCócairí i mBaile Átha Cliath i 1630, ach níltear cinnte de gurbh é an Roibeard s’againne é
Um Shamhain 1665 bhí Dubhaltach ag aistriú ón nGaeilge agus ag cur liosta d’easpaig i dtoll a chéile dó i Sráid an Chaisleáin, Baile Átha Cliath ··· B’fhéidir go raibh sé ar ais i mBaile Átha Cliath faoi Mheitheamh 1666
Deich mbliana ina dhiaidh sin cuireadh tine leis an leabhar arís ag sionad Caitliceach i mBaile Átha Cliath ··· Cuireadh athchló air i mBaile Átha Cliath in 1826
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 I mBaile Átha Cliath a rugadh an seandálaí agus an staraí cáiliúil seo ar 13 Aibreán 1926 ··· Phort Láirge, agus Kathleen Burke ó Bhaile Átha Cliath a thuismitheoirí
Bhí baint aige leis an gCumann Gearmánach i mBaile Átha Cliath ··· Níor cuireadh isteach air ansin agus níor gabhadh é; sna Briotanaigh úd a bhí ag cabhrú leis an nGearmáin, agus iontusan amháin, a bhí spéis na n-oifigeach Briotanacha a chuir agallamh air. Bhí sé pósta ar Helen Neugebauer, duine de chlóscríobhaithe leagáideacht na Gearmáine i mBaile Átha Cliath
Rugadh seisear clainne dóibh, ar duine díobh Anna, údar Filí agus Cléir san Ochtú hAois Déag, 1992. Fuair sé post sa tSeirbhís Mheitéareolaíochta agus bhí ag obair i Luimneach agus i mBaile Átha Cliath ar feadh 1952-1986 ··· Mhúineadh sé Briotáinis i mBaile Átha Cliath
Bhí sé ag múineadh i scoil náisiúnta Chill Chuáin i gCorca Dhuibhne agus i Scoil Náisiúnta Naomh Saviour i mBaile Átha Cliath i rith 1924-26 sular thosaigh sé ag staidéar ar an léann Ceilteach sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath ··· B’éigean dó a bheith ag saothrú a choda i rith 1926-32 trí mhúineadh na Gaeilge anseo is ansiúd i mBaile Átha Cliath (Coláiste Laighean, Scoil na Máisiúnach, scoil na mbuachaillí in Sandford, Coláiste Ráth Fearnáin, an Mhodhscoil Láir), agus i gColáiste na gCistéirseach i Ros Cré; ghlac sé páirt i gcúrsaí samhraidh choláiste Charraig an Chabhaltaigh, Co
Scoláire, máistir scoile, aistritheoir, scríobhaí bisiúil, scríbhneoir cruthaitheach próis agus file ba ea Seán: ba é féin agus a mhac Tadhg croílár an ghrúpa de scoláirí, d’fhilí agus de scríbhneoirí a bhí lonnaithe i mBaile Átha Cliath i leath tosaigh an 18ú haois ··· Chaith sé tamall ag spailpíneacht i gContae na Mí sular aistrigh sé go Baile Átha Cliath
Aistríodh é go Baile Átha Cliath i 1694 agus i 1703 go hArd Mhacha ··· D’éag sé ar 2 Samhain 1713 and cuireadh é i dtuama in Ardeaglais Phádraig, Baile Átha Cliath
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Seo í an tuairisc a bhí ar an teaghlach i nDaonáireamh 1901 nuair a bhí cónai orthu sa teach ‘Castlenau’, Ascaill Herbert, Muirfin, Baile Átha Cliath: John J ··· Bhí cónaí uirthi ag 31 Bóthar Northumberland, Baile Átha Cliath, ag an am
Toghadh é mar Theachta Dála den chéad uair i 1957 thar ceann Fhianna Fáil i dtoghlach Chontae Bhaile Átha Cliath agus atoghadh é 1961 agus 1965 ··· I 1969 toghadh é i gContae Bhaile Átha Cliath Theas
Ní raibh aon duine ar an bhfoireann in ann eolas ar an Sean-Ghaeilge a thabhairt agus is i mBaile Átha Cliath a chaitheadh mic léinn dul faoin scrúdú cainte ··· Agus é ar saoire sa bhaile bhí sé rannpháirteach sa bhfeachtas a bhain le hainmneacha i nGaeilge a bheith ar thrucailí. Chaith sé sé bliana ag múineadh i scoileanna pulctha i mBaile Átha Cliath agus i rith an ama sin phós sé Nóra Ní Allmhuráin (arís ní thugann sé fiú a hainm ná a sloinne agus b’éigean teacht ar thaifead beireatais a mhic Aodhán a rugadh i Ros Cré 20 Lúnasa 1922 chun teacht orthu) agus bhain céim mháistir amach sa Ghaeilge
I mBaile Átha Cliath a rugadh é ··· Wakeman, díoltóir leabhar agus foilsitheoir i Sráid D’Olier, Baile Átha Cliath, ach arbh as Nottingham dó, a athair
I mBaile Átha Cliath a rugadh é agus ba é John Ledwich, ceannaí, a athair ··· informed by deep suspicion that Charles O’Conor, the Elder, and others were attempting to enhance the cultural appreciation of Gaelic Ireland as part of a campaign against the Penal Laws.’ D’aistrigh sé go Baile Átha Cliath agus d’fhoilsigh A statistical account of the parish of Aghaboe, 1796
In North Munster Antiquarian Journal 1966-7 (‘Eugene O’Curry’s Early Life: details from an unpublished letter’) cuireann Michael Herity i gcló cuntas claonta ar a shaol, anuas go dtí gur shroich sé Baile Átha Cliath, a scríobh Seán Ó Donnabháin[q.v.] in 1853, chomh maith le heolas insuime eile ··· D’aistrigh sé go Baile Átha Cliath sna luath-thríochaidí agus 21 Samhain 1835 d’fhostaigh an tSuirbhéireacht Ordanáis é
Tharraing Seán Ó Dálaigh [q.v.] aird Charles Gavan Duffy air agus tugadh obair liteartha dó i mBaile Átha Cliath ··· Ní róshásta a bhí sé i mBaile Átha Cliath agus fuair sé post mar mhúinteoir náisiúnta, ag teagasc na n-ógchoirpeach in Inis Píc an babhta seo
‘Aural and opthalmic surgeon, archaeologist, ethnologist, antiquarian, biographer, statistician, naturalist, topographer, historian, folklorist’ atá ar an bplaic ar a theach i gCearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath ··· Cháiligh sé mar mháinlia in Ospidéal an Dr Mac Stiabhna, Baile Átha Cliath, in 1837
Ansin ceapadh é ina shéiplíneach cúnta san Magdalen Chapel i Sráid Líosáin i mBaile Átha Cliath agus bhain sé cáil amach mar sheanmóirí ··· Fiabhras daitheacha ba chúis lena bhás i mBaile Átha Cliath ar 16 Márta 1842
D’éag sé i mBaile Átha Cliath an 13 Bealtaine 1839 agus tá sé curtha i reilig Chnoc Ieróm, Crois Araild, Baile Átha Cliath. In Irish Book Lover, Lúnasa 1914 (‘Some Connaught Literary Men’) taispeánann R.J
Bhí éirithe as obair an bhíobla aige in 1841 agus d’iompaigh sé ar ais ina Chaitliceach; chuala de hÍde gurbh é sagart cáiliúil Bhaile Átha Cliath, C.P ··· So much for the advantages to be gained by a revival of the language.’ Ó phointe ama éigin in 1845 is i mBaile Átha Cliath a bhí sé agus ba é 25 Sráid Anglesea a ghnáthsheoladh agus seoladh a shiopa leabhar. Bhí sé ina rúnaí ag an gCumann Ceilteach a bunaíodh in 1845
I mBaile Átha Cliath ba ghairid go raibh sé sa Marshalsea i ngeall ar fhiacha ··· I 1788 a d’éag an chéad bhean agus phós sé baintreach Denny Baker Cuffe i mBaile Átha Cliath agus ina diaidhsean bean de mhuintir Mhic Fhlannchadha i gContae an Chláir. Maidir lena sheirbhís i mBriogáid na hÉireann deir Hayes: ‘Regarding O’Gorman’s military service, of which little is known, it may be of interest to mention, that he was one of the two hundred Irish officers in the French army who in 1779 offered their services to the United States in the war against England.’
Bhí sé ar bhunaitheoirí an Iberno-Celtic Society i mBaile Átha Cliath in 1818 agus ina leasuachtarán. Tá cuntais anseo is ansiúd ar an méid leabhar a bhailigh sé ··· Everywhere books are literally piled up, even to the garrets.’ Tá cur síos ag Patrick Kennedy, siopadóir leabhar i Sráid Anglesea, Baile Átha Cliath, ar a thurais ar na díoltóirí leabhar: ‘Great excitement and pleasure did every visit of the good bishop cause among our old-book sellers, whether they rented shops or enjoyed free standings along the quays
Ní cheileann Breandán Breathnach[q.v.]in Ceol agus Rince na hÉireann, 1989 na lochtanna atá ar a shaothar ceoil: an chinsireacht a rinne sé; an fhaillí a thug sé i dtéacsanna Gaeilge; nár chuir sé an ceol amach díreach mar a chuala sé é ag muintir na tuaithe agus an róbhéim ar thionlacan pianó; agus lochtanna eile. I mBaile Átha Cliath a rugadh é ar 1 Eanáir 1790 ··· Ba é an t-aon duine clainne é ag James Petrie, portráidí aitheanta a rugadh i mBaile Átha Cliath (Strickland) ach arbh Albanach a athair, agus ag Elizabeth Simpson (d’éag 1793), iníon Albanaigh
Síltear gur i mBaile Átha Cliath a rugadh é ··· na Mí, a cuireadh bunoideachas air agus fuair sé oiliúint mar mhonatóir sna Modhscoileanna i Sráid Mhaoilbhríde, Baile Átha Cliath
Thug sagart paróiste a bhí sa Róimh leis post dó i séipéal Naomh Proinnsias, Baile Átha Cliath ··· Tharraing sé siar ón bpost nuair a iarradh air, le heagla an Jansenachais, glacadh ar dtús le foirmle áirithe focal. Ar mholadh an Ghinearáil Vallancey[q.v.], leasuachtarán Chumann Ríoga Bhaile Átha Cliath, ceapadh é ina leabharlannaí cúnta sa Chumann, agus cúraimí liteartha agus teangacha air
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 I mBaile Átha Cliath a rugadh é, ag 32 Cé Árann, mar a raibh a athair William, arbh as Carraig na Siúire dó, ina dhochtúir agus ina phoitigéir ··· Requiescat in pace.’ Tá sé curtha i nDún Droma, Co. Bhaile Átha Cliath, agus ann freisin a cuireadh na deartháireacha
I mBaile Átha Cliath a rugadh é, in 1827, dar le Séamus Ó Casaide[B2] in Irish Book Lover, Meán Fómhair-Deireadh Fómhair 1929 ··· Rinne sé a phrintíseacht sa siopa leabhar a bhí ag Brian Geraghty i mBaile Átha Cliath
Chuaigh sé go Baile Átha Cliath in 1815 agus bhí ina mhinistir in eaglais Shráid na Trá ··· Phós sé Catherine Blackley i mBaile Átha Cliath
Tholg sé fiabhras ag freastal ar dhuine dá thréad le linn gorta 1880 agus cailleadh é 7 Lúnasa 1880 ag 9 Sráid Líosáin Uachtarach, Baile Átha Cliath (fógra báis in Cork Constitution 10 Lúnasa 1880) ··· Léirigh Tomás Mac Anna é ag Féile Amharclannaíochta Bhaile Átha Cliath 1985.
Nuair a bhí sé 15 bliain d’aois fostaíodh é mar chúntóir grósaera i Sráid Shéamais i mBaile Átha Cliath ··· D’éag sé den eitinn 25 Iúil 1827 agus tá sé curtha i reilig Dhroim Conrach, Baile Átha Cliath. Tá tuilleadh eolais faoin mbeatha seo ar fáil ar http://dib.cambridge.org/ »
I mBaile Átha Cliath dó bhí sé ina bhall de Chraobh na gCúig gCúigí de Chonradh na Gaeilge ··· Thiobraid Árann, agus i mBaile Átha Cliath a d’fhás sé suas
Chuaigh Pádraig isteach sa tseirbhís Chustaim agus Máil i mBaile Átha Cliath in 1899 ··· Faoi 1922 bhí sé ar ais i mBaile Átha Cliath
na Gaillimhe, darb ainm Séamus Ó Muiris, a bhí ag obair mar ghlantóir sráide do Bhardas Bhaile Átha Cliath agus go mbíodh Séamus istigh in oifig Bhushe sna Ceithre Chúirt ar an Satharn ag tabhairt focal, frásaí agus giotaí seanchais do Bhushe ··· Cailleadh é ina theach, 40 Bóthar Waterloo, Baile Átha Cliath, ar 4 Meán Fómhair 1898
agus cad a bhí ar siúl aige ach an cruinniú inar bunaíodh Conradh na Gaeilge!” “Martin Kelly’s Civil Service Rooms”, 9 Sráid Saicfil Íochtarach, a bhí i gceist ag Seán, ní foláir, sa tagairt sin dó féin sa tríú pearsa agus é ag glaoch ar a mhúinteoir ar a bhealach trí Bhaile Átha Cliath dó (caint raidió 20 Meitheamh 1955) ··· Bhíodh sé sa Rinn gach samhradh ag foghlaim ón gcéad uair a cuireadh rang ar siúl ann i 1904. Tamall i ndiaidh na ngunnaí a chur i dtír i Latharnach d’iarr sé go gcuirfí ó dheas é agus is mar sin a tharla ag obair don Chustam is Mál i Lána Naomh Eoin i mBaile Átha Cliath é
Ba eisean a mhol go dtoghfaí é ina chomhalta d’Aontacht na Gaeilge. D’aistrigh sé go dtí Fionnradharc, Baile Átha Cliath, go luath i ndiaidh chruinniú Dhurlais ··· D’éag sé ag 81 Bóthar Wellington, Baile Átha Cliath, ar 17 Meitheamh 1950. Tá tuilleadh eolais faoin mbeatha seo ar fáil ar http://dib.cambridge.org/ »
Ba é a d’eagraíodh imeachtaí Lá le Pádraig agus an choirm cheoil bhliantúil i Halla na Banríona. Thagadh sé ar saoire go Baile Átha Cliath lena mháthair agus a bheirt deirfiúracha agus go Corcaigh mar a raibh uncail leis ina bhainisteoir bainc ··· Tháinig sé chun cónaithe i mBaile Átha Cliath ansin
Ba í Frances Colles, iníon le Jonathan Cope Colles, aturnae i mBaile Átha Cliath, mathair William ··· I ndiaidh tamaill i Scoil Harrow bhí sé i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, agus ansin i gColáiste Merton, Oxford, mar ar ghnóthaigh sé M.A
Scríobh Ciarán Ó Nualláin aiste fhada air i ndiaidh a bháis in Inniu, 14 Nollaig 1979, agus in Comhar, Márta 1987, tá cuntas ar a shaol agus a shaothar ag Fidelma Ní Ghallchobhair. Rugadh é ar 24 Deireadh Fómhair 1891 ag 391, An Cuarbhóthar Thuaidh, Baile Átha Cliath ··· Nuair a phós sé Máire i Samhain 1919 d’fhill sé ar Bhaile Átha Cliath agus thug a athair siopa milseán dó
I mBaile Átha Cliath bhí sé ina bhall den ghrúpa beag ar a raibh Sean O’Casey, an Blaghdach agus Anraí Mac Niocaill, grúpa a bhí ag iarraidh go mbeadh seirbhísí i nGaeilge ar fáil do Phrotastúnaigh. Bhí sé tamall i nGaillimh ag obair don Connacht Tribune agus bhí dúil ar leith aige i gConamara riamh ina dhiaidh sin ··· Ó 1913 amach is i mBaile Átha Cliath a bhí sé
Nuair a chuaigh sé ar imirce go Cranbrook, British Colombia, uair éigin i ndiaidh mhí an Mhárta 1899 d’aistrigh an chlann go dtí Baile Átha Cliath ··· Cé gur éirigh leis an athair bheith ina ina fhear gnó agus ina dhlíodóir nótáilte sa chathair sin thall dhealródh sé nach dtagadh an t-airgead go rialta uaidh agus dá chomhartha sin cuireadh Art ar scoil san Áras Brianach (O’Brien Institute) , dílleachtlann phríobháideach a bhí á reáchtáil ag na Bráithre Críostaí i Marino, Baile Átha Cliath, faoi choimirce Ardeaspag Bhaile Átha Cliath
I ndiaidh dó bheith ina mhúinteoir ionaid i gCora Finne cuireadh a thuilleadh oiliúna air sa Mhodhscoil Láir i mBaile Átha Cliath agus in 1866 ceapadh é ina phríomhoide i scoil náisiúnta Loch Cútra in aice le Gort, Co ··· Chuaigh sé i mbun ghnó an phulcaire um Nollaig 1878 nuair a d’oscail sé an Civil Service Academy i mBaile Átha Cliath, i Sráid Nelson ar dtús agus ansin i bPlás Gardnar
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Bronnadh saoirse Bhaile Átha Cliath agus Chorcaí air i 1912 ··· Ocht mí ina dhiaidh, ar 27 Márta 1894, a casadh Eoin Mac Néill, Seosamh Laoide agus ceannairí eile an Chonartha air ag comhdháil a bhí ag an gConradh i dTeach an Ard-Mhéara i mBaile Átha Cliath
Ag 8 Cé Sháirséil i mBaile Átha Cliath a rugadh é 21 Deireadh Fómhair 1910 ··· ‘Fíor-Bhleácliathaigh’ ba ea iad, dar le Séamus, agus tá tuairisc Dhaonáireamh 1911 ina fhianaise gurbh i mBaile Átha Cliath a rugadh Jack agus Julia, agus máthair Julia a bhí ina cónaí in éineacht leo
Is dó a tairgeadh uachtaránacht choláiste Bhaile Átha Cliath d’Ollscoil na hÉireann ar dtús (T.J ··· Chaith sé an chuid is mó dá shaol gairmiúil ag obair in Ospidéal Naomh Uinsionn i mBaile Átha Cliath agus in St Vincent’s Hospital, Dublin: a century of service tá cuntas ar a shaothar ann
D’éag Ó Dubhghaill ar 30 Bealtaine 1929 in Ospidéal príobháideach Naomh Uinsionn, 94 Sráid Líosáin Íochtarach, Baile Átha Cliath ··· Bhí cónaí air ag an am ag 25 Cearnóg Eaton, Baile na Manach, Co. Bhaile Átha Cliath
Ba é ionadaí na craoibhe é ag an Tionól Náisiúnta sa Rotunda i mBaile Átha Cliath i mBealtaine 1900 ··· B’éigean dó éirí as an mhúinteoireacht ar deireadh agus Aoine an Chéasta 1916 d’aistrigh an chlann go dtí Sráid Nash, Inse Chór, Baile Átha Cliath
Deirtear ar 27 Eanáir gur shroich sé Baile Átha Cliath le dul i mbun a dhualgas nua ··· Bhí post aige i gColáiste Laighean i mBaile Átha Cliath i rith na tréimhse sin
Ceapadh é ina Rúnaí ag eagraíocht an Fháinne in 1924 agus as sin amach is i mBaile Átha Cliath a bhí cónaí air, cés moite de bhliain a chaith sé i Menton i ndeisceart na Fraince ar mhaithe lena shláinte ··· 25 Ascaill Uí Ghríofa, BÁC, a dteach cónaíthe
Phós Scán Mac Giollarnáth deirfiúr le Máire. Bhí cleachtas dochtúra ag Séamus i 53 Bóthar Ráth Garbh, Baile Átha Cliath, anuas go dtí na luathfhichidí ··· Chuir sé cleachtas ar bun i Sráid Mhic Liam, Baile Átha Cliath, agus bhí post aige mar léachtaí i gColáiste na hOllscoile
Tháinig an teaghlach chun cónaithe i mBaile Átha Cliath agus d’fhreastail Leon ar Scoil Iosaif, Marino, agus ar Scoil Uí Chonaill ··· Dúirt Ó Duibhginn: ‘Más mó a shaothraigh aon fhear eile ná é riamh ar son na teanga agus an chultúir dhúchais, ní heol dom é’. D’aithníodh na mílte a ghuth nuair a léadh sé amach na hathruithe foirne agus fógraí eile ag na cluichí móra i bPáirc an Chrócaigh. Bhí sé ina Phríomhoide i Scoil Fhionnbharra Naofa, Cabrach, Baile Átha Cliath, nuair a d’éag sé san oifig ann ar 30 Meitheamh 1967.
D’fhoghlaim sé Gaeilge sa rang a bhí ar siúl in Institiúid na Meicneoirí i mBaile Átha Cliath ··· Ní foláir gur dá chéad bhean a rugadh iad: baintreach an cur síos air sa taifead nuair a phós sé Elizabeth O’Kealy ar 7 Feabhra 1902 in Eaglais Naomh Nioclás, Sráid Phroinsiais, Baile Átha Cliath
Bhí seo le rá ag Mary Macken in Struggle with fortune, 1954: ‘She was too a social figure and she liked it; her hospitality was unbounded, in Dublin and elsewhere, and she practised largess on occasion in and out of College’. Níor fhág an fheamaíl shóisialta sin nár shaothraí mór ar son na hÉireann í ··· Ach chaithfeadh a leithéid géilleadh nár bhain sí riamh le dream líonmhar an chancair, gur dhuine dílis dícheallach í a raibh na buanna sóisialta agus an cumas sin chun dea-theagmhála aici á gcur chun leasa na Gaeilge. D’éirigh sí as a post i 1947 agus d’éag i mBaile Átha Cliath ar 5 Samhain 1951. Tá tuilleadh eolais faoin mbeatha seo ar fáil ar http://dib.cambridge.org/ »
Níor athbhunaíodh an páipéar. Fuair sé post san Irish Independent i mBaile Átha Cliath i 1922 ··· Níor leag sé cos arís i mBaile Átha Cliath
An dán a thug a theideal don chnuasach bhí sé ar cheann de na hamhráin nuachumtha ab fhorleithne ar eolas ag an bpobal. D’fhreastail sé ar sheisiún 1904 de Scoil Ard-Léinn na Gaeilge i mBaile Átha Cliath agus chuir sé eolas ar an seanteanga, ar an teangeolaíocht agus ar an bpalaegrafaíocht agus é anois thar tríocha bliain d’aois ··· To be taught Old Irish by such a master, with the sound of the modern language all around me, was surely a blessing for which I can never be sufficiently grateful”. Is mar seo ba mhaith le Gearóid Ó Murchadha cuimhneamh air: “the bearded professor who would lie in the shallow water of the Sullane on a day of July sunshine discussing etymologies, or suddenly quote Dante as he climbed the hill to hear John the Bull tell in vivid Irish how he wrestled with the bear in America”. Agus é ag oscailt Scoil Shamhraidh Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath i 1987 d’fhág an tArdeaspag Donal Caird an pictiúr seo againn: “It was nearly impossible to have lived in Dublin in the nineteen forties without having seen the spare figure of Osborn Bergin striding down the Rathmines Road, often towards the Stella Cinema where he took his relaxation watching cowboy films”. Tráchtar go minic ar a ionracas mar scoláire
Ar ais i mBaile Átha Cliath dó sa bhliain chéanna casadh Kuno Meyer air ··· D’éag a bhean in 1950 agus d’éag sé féin ina theach cónaithe, 57 Sráid Líosain Uachtarach, Baile Átha Cliath, ar 25 Meán Fómhair 1959. Ba dhuine mór le rá é ar roinnt bealaí
Bhí sin íorónta ar bhealach mar is le cúrsaí teanga a bhí a shaol caite ag Tomás; b’é a chreideamh gurb í an teanga ‘máistir na n-ealaíon’. I mBaile Átha Cliath a rugadh Tomás ar 27 Márta 1907 ··· Lena linn a chuir sé ar siúl an feachtas mí-ámharach úd chun amharclann Ghaeilge a thógáil i mBaile Átha Cliath ar chostas £60,000
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 I mBaile Átha Cliath a rugadh í ar 5 Meán Fómhair 1906 ··· Bhí sé ina iontaobhaí ag Coláiste Laighean agus ina uachtarán ar Chuallacht Mhuire agus Lorcáin Uí Thuathail in eaglais Shráid Gardner, Baile Átha Cliath
Is mar seo a bhí an teaghlach i nDaonáireamh 1901 ag 4 Gairdíní Sackville, Baile Átha Cliath: Patrick Ring, ‘DMP pensioner’ (48), a bhean Elizabeth (45), a rugadh i gContae na Mí, a gcúigear mac agus a n-iníon ··· B’as Cill Chainnigh dá athair Patrick Ring, ball de Chonstáblacht Chathair Bhaile Átha Cliath (D.M.P.)
Chaith sé tamaill i gColáiste na Banríona, Gaillimh, agus in ospidéil Sráid Jervis agus an Choim, Baile Átha Cliath, ag foghlaim leighis ··· Ní hionann agus Devoy, ní raibh sé i bhfabhar an Imeachta Nua. Phós sé Louise Van Pee, Beilgeach, in 1883 ach bhí sise ar shlí na fírinne faoi 1924 nuair a tháinig sé chun cónaithe i mBaile Átha Cliath
Baineadh taitneamh ar leith as a aistriúchán ar David Copperfield (1938). Le múineadh na Gaeilge a chaith sé an chuid is mó dá shaol: i gColáiste Chonnacht i dTuar Mhic Éadaigh mar ar chuir sé aithne ar Éamon de Valera i 1909; faoin gCoiste Gairmoideachais i Sligeach; ar feadh scór bliain anuas go dtí 1948 ina Ollamh le Gaeilge i gColáiste Oiliúna Bhantiarna na Trócaire, sa Charraig Dhubh, Baile Átha Cliath ··· D’éag sé ar 22 Meitheamh 1966 agus tá sé curtha i Reílig Ghráinseach an Déin, Baile Átha Cliath
Thaitin na blianta sin den tointeáil idir an dá chathair leis. Fuair sé post in Ard-Oifig an Phoist i mBaile Átha Cliath i 1910 ··· Ba chuimhin leis gur chuir muintir na háite an milleán ar an dream i mBaile Átha Cliath nuair nár tháinig na gunnaí. Ag Oireachtas 1923 d’éirigh thar cionn leis na drámaí a léiríodh sa Ghaiety
Timpeall 1911 chuir sé faoi i mBaile Átha Cliath ··· Bhí sé ag múineadh Gaeilge i gColáiste Naoimh Aindrias i mBaile Átha Cliath, agus i Scoil na mBuachaillí Másúnacha i gcomharbacht ar Sheán Ó Ruadháin
Bhí a sheanathair, Euseby Cleaver eile, ina ardeaspag ar Bhaile Átha Cliath ··· Phós a aintín Caroline, iníon leis an Euseby Cleaver a bhí ina Ardeaspag ar Bhaile Átha Cliath, James William King, an cúigiú mac ag an dara hIarla Kingston, ar 28 Samhain 1815
Ba mhinic ag moltóireacht ag Oireachtaisí agus feiseanna é. As na céadta de choirmeacha ceoil ag a raibh sé ag ceol is fiú cuimhneamh ar an oíche mhór i dTeach an Ard-Mhéara i mBaile Átha Cliath nuair a fáiltíodh abhaile roimh phríosúnaigh 1916 ··· D’fhill sé ar Bhaile Átha Cliath mar gheall ar dhrochshláinte agus d’éag ar 21 Aibreán 1944. I 1927 d’fhoilsigh Preas Ollscoile Oxford, le hairgead Iontaobhas Charnegie, Londubh an Chairn, cnuasach de na hamhráin a bhailigh sé féin agus a bhean
Ó 1919 go 1942 ba é an Príomhoide é i gCeardscoil Shráid Bholton i mBaile Átha Cliath. Agus é ina gharsún chuir sé spéis sa Ghaeilge a bhí le cloisteáil i mBéal an Átha agus sa chomharsanacht ··· Tá sé curtha i Reilig Chnocán Iaróm i mBaile Átha Cliath
Ó 1892 go 1894 bhí sé i gColáiste Phádraig, Droim Conrach, agus ansin fuair sé post múinteora i Lána na Cuaiche i mBaile Átha Cliath ··· Litt.’, dúradh: ‘Do lean sé a lán cúrsaí in arda na Gaeilge sa Scoil Sean-Ghaeilge a bhí á riaradh an uair sin ag na scoláirí Ceilteacha a thagadh ar cuaird go Baile Átha Cliath: Pedersen, Meyer, Strachan etc
Thaistil sé féin agus an Muireadhach Cúige Uladh le chéile nuair a bhí Comhaltas Uladh á eagrú in 1926. Easaontas i measc Ghaeilgeoirí Bhéal Feirste a thug air a phost a chaitheamh in airde agus aistriú go Baile Átha Cliath in 1930 ··· Bhí glactha ag an nGúm lena aistriú ar The flight of the eagle (Standish O’Grady) agus lean sé air ag aistriú i mBaile Átha Cliath
Ach i mBaile Átha Cliath a tógadh é agus níor chrom sé ar an teanga a fhoghlaim go raibh sé 25 bliana d’aois. Gréasaí míleata a athair Thomas Page agus gréasaithe i Sráid Heytesbury, Baile Átha Cliath, a shinsirsean sa chathair leis na cianta
Phós sise Arthur Donn Piatt, Leas-Chonsal Mheiriceá i mBaile Átha Cliath. Sigerson a d’aistrigh an dara sraith de Poets and Poetry of Munster do Sheán Ó Dálaigh in 1860 ··· Ar Sigerson a thit sé, oiriúnach go leor, busta cuimhneacháin an Mhongánaigh i bhFaiche Stiabhna, Baile Átha Cliath, a nochtadh
Ghnóthaigh sé scoláireacht agus chaith dhá bhliain sa Choláiste Oiliúna, Sráid Mhaoilbhríde, Baile Átha Cliath ··· Bhaile Átha Cliath
I ndiaidh tamaill sa bhunscoil áitiúil, bhog sé go Baile Átha Cliath nuair a bhí sé dhá bhliain déag d’aois agus thosaigh ag obair i dtithe gnótha a dheartháireacha ··· Bhí ceithre bhonn buaite aige i gcraobhchluichí peile na hÉireann le foireann Bhaile Átha Cliath idir 1903 agus 1908
In 1894 thosaigh sé ag obair in Oifig an Bhunoideachais i mBaile Átha Cliath ··· Plean eile nár tháinig i gcrích gurbh ina theachsan a d’fhanfadh Ruairi Mac Easmainn nuair a shroichfeadh sé Baile Átha Cliath. Céadaoin Sheachtain na Cásca thaisteal Pádraig an timpeall ar a rothar ó Ghlas Naíon go dtí sléibhte Bhaile Átha Cliath mar a raibh Eoin Mac Néill féachaint arbh fhéidir a áitiú air na hÓglaigh ar fud Éireann a thabhairt i gcabhair ar na fir a bhí faoi léigear sa chathair. An Gríofach a d’fhéach chuige gur ceapadh é ina Phríomh-Oifigeach i gceannas an bhunoideachais sa stát nua
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Sna Sceirí, Baile Átha Cliath, a rugadh é 14 Iúil 1873 ··· Ach tar éis tinnis ghairid ní raibh coinne lena bhás in ospidéal an Mater i mBaile Átha Cliath 23 Meitheamh 1929
Tuairiscíodh in An Claidheamh Soluis 21 Bealtaine 1905 gur aistríodh go Baile Átha Cliath é agus dúradh gur éirigh leis Gaeilge a fhoghlaim go tapaidh, gurbh in Fulham agus iardheisceart Londan is mó a shaothraigh sé i gcúis na teanga agus go raibh de cháil ar leith air go dtugadh sé cainteoirí dúchais isteach sa ghluaiseacht ··· Cheana féin bhí sé ag múineadh na teanga. Cheangail sé mar bhall den Ard-Chraobh i mBaile Átha Cliath agus faoi Lúnasa 1908 bhí sé ina rúnaí acu
Níorbh annamh bean an uair sin ag filleadh ar theach a muintire chun gurbh ann a shaolófaí an chéad leanbh. Tuairiscíodh in Irisleabhar na Gaedhilge 1 Márta 1895 i dtaobh imeachtaí an Chonartha i mBaile Átha Cliath ar 25 Eanáir: ‘Do bhí dhá bhuíon léinn faoi chúram Dhónaill Uí Chonchubhair agus Eoin Mhic Néill [q.v.]’ ··· D’éag sé ar 16 Márta 1935 agus tá sé curtha i nGráinseach an Déin, Co. Bhaile Átha Cliath. Col cúigir leis ba ea Donncha Ó Súilleabháin (1913–1989), ardrúnaí agus staraí Chonradh na Gaeilge agus an Oireachtais.
Ó Riain[B1], Pádraic Ó Conaire[B2], Muiris Ó Dubhda, Art Ó Caoimh, An tAthair Micheál Ó Maoldomhnaigh, Art Ó Briain[B2], Seán Ó Catháin[B1], Eibhlín Costello [B2], agus Peadar Mac Fhionnlaoich[B1] bhí sé ag Mór-Chomhdháil Chonradh na Gaeilge i mBaile Átha Cliath thar ceann Londan i 1902 ··· Bhí sé in aghaidh an Chonartha Angla-Éireannaigh agus tháinig an crú ar an tairne nuair a tugadh cás habeas corpus i dtaobh Sheoirse Pluincéad os a chomhair i mBaile Átha Cliath le linn don Chogadh Cathartha a bheith faoi lánseol
Phós sé Kathleen Weir, haitéir arbh fheirmeoir a hathair, ar 19 Lúnasa 1886 in Eaglais Naomh Seosamh, Bóthar Berkeley, Baile Átha Cliath ··· Dar le foirm Dhaonáireamh 1911 gur i gcathair Bhaile Átha Cliath a rugadh é
Ag 55 Sráid Wellington, Baile Átha Cliath, in aice Shráid Mountjoy, a rugadh é 25 Lúnasa 1882 ··· Phós sé Máire Cáit Ní Riain an 1 Aibreán. Toghadh é i mBaile Átha Cliath láir (nó Roinn Fhaiche an Choláiste) in olltoghchán Nollaig 1918 agus bhí sé ina chathaoirleach ar an bhfochoiste a rinne na socraithe chun cruinniú de na teachtaí nuathofa a bheith i dTeach an Ard-Mhéara ar 8 Eanáir 1919 agus ar an bhfochoiste a ceapadh chun na hullmhúcháin a dhéanamh don Chéad Dáil ar 21 Eanáir
Faoin am sin bhí siad ag lonnú i mBaile Átha Cliath le tuairim 25 bliana agus cónaí orthu ag 57 Cearnóg Grosvenor, Ráth Maonais ··· Bhí sí ar ais i mBaile Átha Cliath i 1919 agus is toisc a líonmhaire a bhí na cairde a maraíodh a thug sí Meiriceá uirthi féin i 1925
Tar éis oideachais i Kreuznach chaith sé tamaill in ollscoileanna Strasbourg, Tubingen agus Bheirlín. Chaith sé cuid de shamhradh 1878 i mBaile Átha Cliath agus bhí fós ann 4 Deireadh Fómhair nuair a scríobh sé an litir seo chuig Diarmuid Mac Suibhne (féach cuntas air sa chuntas ar a mhac Pádraig Mac Suibhne (1875–1935), rúnaí Chumann Buanchoimeádta na Gaeilge: ‘Although it is the more ancient period of this language that occupies my attention, yet having determined in this summer just past to betake myself, for the advancement of my studies, directly to the place where the sources of the language of this period most abound, and to spend my holidays in discovering some of the treasures which lie buried in the libraries of Royal Irish Academy, Trinity College, and the Franciscan Convent ··· Bhí sé ag an gComhdháil Phan-Cheilteach i mBaile Átha Cliath 23 Lúnasa 1901 agus dúirt Meyer ina thaobh: ‘I was particularly struck with his marvellous knowledge of the modern languages
Nuair a d’éag a mháthair chuaigh an chlann chun cónaithe sa teach Linden (mar a bhfuair Eamon agus Sinéad de Valera bás) sa Charraig Dhubh, Co. Bhaile Átha Cliath ··· Bhí sé i Lusca, Co. Bhaile Átha Cliath, ina dhiaidh sin sular ceapadh é ina leabharlannaí in Ard Mhacha
Chaith sé tamaill freisin ag foghlaim i mBaile Átha Cliath agus in Montpellier ··· Tuairiscíodh in Fáinne an Lae 8 Meán Fómhair 1923 go raibh sraith léachtaí ar an bhfoghraíocht tugtha aige i ‘Scoil na Gaeilge’ [Scoil an Léinn Ghaelaigh] i mBaile Átha Cliath
Ó 1968 go 1975 bhí sé ag cur faoi i mBaile Átha Cliath agus bhíodh ag obair go seasta don seachtanán Inniu ··· Fuair sé bás obann ar 19 Eanáir 1976 agus é ag caitheamh deireadh seachtaine i mBaile Átha Cliath
Socraíodh gurbh é a chanfadh roinn na mbuachaillí scoile i mórshiúl an Chonartha i mBaile Átha Cliath ar 12 Márta 1905 ··· Mac leis is ea Conor Patrick Maguire, breitheamh agus craoltóir, a bhí seal ina Stiúrthóir ar Oifig Chomhphobal na hEorpa i mBaile Átha Cliath. Mac eile le sean-Chonchubhar ba ea Seoirse
Fuair sé dochtúireacht 1932 agus ó 1933 go 1955 bhí sé ina léachtóir sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath ··· Ó 1943 go 1957 bhí sé ag múineadh Breatnaise agus Sean-Ghaeilge i gColáiste Phádraig, Maigh Nuad. Bhí cónaí air i ‘Glenstal’, Carraig an tSionnaigh, Co. Bhaile Átha Cliath
Bhí sé ina chisteoir ag an bhféile ar feadh ocht mbliana anuas go 1965, agus toghadh ina Uachtarán é ar Oireachtas na bliana sin. Mar mhúinteoir i gceardscoileanna Bhaile Átha Cliath a thuilleadh sé a bheatha – leithéidí Sráid Bholton, Sráid na Danmhairge, Sráid Pharnail – ag teagasc luathscríbhneoireachta agus clóscríbhneoireachta agus ceoil iontu ··· Bhí cónaí orthu ag 36 Ardán Pháirc na nGrás, Baile Átha Cliath
Faoi 1897 bhí sé ag cur faoi i mBaile Átha Cliath ··· Bhí spéis aige riamh i gcaomhnadh theach Dhónaill Uí Chonaill i nDoire Fhíonáin agus scríobh sé O’Connell calling: the liberator’s place in the world (1950). Ar 17 Samhain 1904 phós sé Nóra Ní Shúilleabháin ón Lios Bán, Ciarraí (d’éag 1949) sa Droichead Órga, Inse Chór, Baile Átha Cliath
Dúirt siad leis gur rugadh Fionán in 1886 in Achadh Loiste in aice le Bealach an Doirín, go bhfuair sé scolaíocht i gColáiste Naithí i mBealach an Doirín, gur chaith sé 1911–13 ag fáil oiliúna sa Mhodhscoil i Sráid Mhaoilbhríde, Baile Átha Cliath, go bhfuair sé post san Ómaigh i 1913, i Scoil na mBráithre Críostaí ann, b’fhéidir, agus faoi 1917 go raibh sé ag múineadh i Sheffield tamall, agus tamall eile i Londain ··· Dar leo gur i 1918 a shroich sé Queensland. Dar le taifid Chlárlann na mBreitheanna i mBaile Átha Cliath gur rugadh William Carty do Michael Carty, feirmeoir, agus dá bhean Maria Taylor in Achadh Loiste i gceantar Bhealach an Doirín, Co
D’íoc siad leathchoróin an duine chun scrúdaitheoir a thabhairt ó Bhaile Átha Cliath ··· Tar éis do Cholm bheith ag gabháil don chrua-obair sa Chlochán ar feadh tamaill de 1911 b’éigean dó cúig sheachtain a chaitheamh in ospidéal i mBaile Átha Cliath. Ag Oireachtas 1913 i nGaillimh thug Seán Mac Diarmada mionn Bhráithreachas na Poblachta dó, chomh maith le húdarás chun an ghluaiseacht a bhunú i gConamara
In his new career—that of journalism—he will, however, be able to strike a telling blow for the cause’. Is go Baile Átha Cliath a chuaigh sé agus bhí ina chúntóir liteartha i gcomhlacht clódóireachta Sealy, Bryers & Walker ar dtús agus ansin ina ionadaí acu i mBaile Átha Cliath sular aistrigh sé go comhlacht Thom
Is le linn di bheith i bPáras a thosaigh a spéis sa Rúisis. Faoi na luathfhichidí bhí cónaí uirthi in árasán i Sráid Grafton, Baile Átha Cliath ··· All the energy which might have produced a great academic career was spent in helping the lame, the halt and the blind and working to create a society which would willingly accept its obligations to the disadvantaged and to those constitutionally unable to cope with day-to-day living’. Chaith sí tamaill ag múineadh, bliain i Wolverhampton agus tamaill le Siúracha an Chroí Naofa i Sráid Líosáin, Baile Átha Cliath, ach níor thaitin an cheird sin léi agus níor thaitin léi go háirithe bheith ag cur smachta ar rang
McKenzie i mBaile Átha Cliath ach an t-ochtú cuid dá raibh aige i Nua-Eabhrac ··· ‘Beginning at a time when little or nothing had been done to assemble the material for a factual record or to separate the truth from the fables which gather inevitably around the activities of a secret organisation, he pursued it with astonishing industry and acumen’ (Florence O’Donoghue). D’fhág sé Baile Átha Cliath in 1938 agus bhí ag cur faoi i Mala sula ndeachaigh sé chun cónaithe sa Mhainistir Bhán
Sheas sé d’Fhianna Fáil i gContae Bhaile Átha Cliath in olltoghchán 1932 ··· Nuair a fuair Cú Uladh bás [Peadar Mac Fhionnlaoich] [B1] d’ainmnigh de Valera mar Sheanadóir arís é agus bhí sé ann go bhfuair sé bás 19 Eanáir 1946. Bhí feirm aige i gCill Tiarnáin, Co. Bhaile Átha Cliath, agus an dúspéis aige i gcúrsaí feirmeoireachta, é ina chathaoirleach agus ina eagraí ag an United Farmers’ Protection Organisation
Dlúthchara le hArt Ó Gríofa agus Liam Ó Maolruanaidh [B2] ba ea é agus ball bunaidh den Chumann Liteartha Ceilteach agus de Shinn Féin . I mBaile Átha Cliath a rugadh é ach b’as Gaillimh do mhuintir a athar agus b’as Cill Dara do mhuintir na máthar ··· Bhain ceann díobh in uimhir Aibreán 1906 le beatha agus saothar Sheáin Uí Dhonnabháin, agus san imleabhar deireanach tá litreacha na Suirbhéireachta Ordanáis don Dún in eagar aige féin agus Dónall Ó Conchubhair [q.v.]. Phós sé 16 Lúnasa 1889 Mary Gillis in Eaglais na gCairmilíteach, Sráid na mBráithre Bána, Baile Átha Cliath
Ní mór a rá gur sa tréimhse 1918–20 a bhaineann an beagán dán a chum Alice, an méid díobh atá i gcló sna hirisí. I dteach darb ainm ‘Knocklaiquin Lodge’ in aice le Ráth Fearnáin, Co. Bhaile Átha Cliath, a rugadh Alice Maud Mary Furlong ar 17 Eanáir 1871 ··· Ag 378 Bóthar Chrois Araild, Baile Átha Cliath, a bhí cónaí uirthi ag an am. Bhí péire leagan Gaeilge dá sloinne á úsáid aici: Eilís Ní Phartholáin agus Eilís de Fhurlaing. Tá tuilleadh eolais faoin mbeatha seo ar fáil ar http://dib.cambridge.org/ »
Foilsíodh Sgéilíní le ‘Eadhmonn Ó hAlbainn’ in 1900. Bhí spéis aige sna logainmneacha agus ba é a scríobh an cuntas ar ainmneacha Bhaile Átha Cliath sa lámhleabhar a ullmhaíodh le haghaidh chuairt an British Association ··· Ag cruinniú den Ard-Chraobh léigh sé amach amhrán a bhailigh sé i nGarmna (idem 13 Deireadh Fómhair 1900). Ach is dóigh gurbh é an rud ba mhó a tharraing aird air ná an Chomhdháil Cheilteach a d’eagraigh sé i mBaile Átha Cliath 1901 agus aris in Carnarvon 1904 agus i nDún Éideann 1907
D’aistrigh an chlann go Baile Átha Cliath nuair a saoradh é ··· Deirtear gur chabhair ar leith é don lucht oibre sna toghcháin i mBaile Átha Cliath
Ag ‘Glentana’, Bóthar Torquay, Carraig an tSionnaigh, Co. Bhaile Átha Cliath, a bhí cónaí air san am ··· Bhí sé ina údar ar chúrsaí seansaireachta agus ar chleachtas comhlachta. Fuair sé bás 10 Feabhra 1929 agus adhlacadh é i gCnocán Iaróm, Baile Átha Cliath.
Deirtear freisin gur di siúd, agus í i dteach an Rí sa Bhlascaod, a bhí Desmond FitzGerald ag tagairt ina Memoirs, 1969: ‘When I had been on the island for some time another visitor arrived, a lady from Dublin ··· Ag 69 Faiche Stiabhna i mBaile Átha Cliath a bhí cónaí uirthi ag an am
Fuair Tomás post ansin i Scoil Cholm Cille, bunscoil lán-Ghaelach Shráid Mhaoilbhríde i mBaile Átha Cliath ··· Bhí sé ar ardchomhairle an Fháinne thar ceann Bhaile Átha Cliath an bhliain dár gcionn. Ó 1932 i leith bhí baint aige le cláir Ghaeilge Radio Éireann, é ag scríobh agus ag léiriú drámaí agus ag cur scripteanna ar fáil do chláir cháiliúla mar ‘Mála an Éithigh’, ‘Inis scéal dom’...
B’éigean dó cromadh ar cheol a mhúineadh agus ar an orgán a sheinm in eaglaisí na cathrach. Thosaigh sé ag cur spéise i gceol na hÉireann nuair a chuaigh sé chuig Feis Cheoil 1897 i mBaile Átha Cliath mar ar chuir sé eolas ar a raibh ar siúl ag leithéidí Stanford, Wood, Esposito ... ··· D’éag sé 10 Feabhra 1945 agus tá sé curtha i nGlas Naíon. Baintreach ba ea é i ndeireadh a shaoil, é ina chónaí i dteach dheartháir a chéile, Micheál Ó Gríofa, ag 14 Sráid Naomh Uinseann, Bóthar Berkeley, Baile Átha Cliath. Tá cur síos ar a shaol is a shaothar ag Gearóid Ó Broin i dtrí alt in Inniu 5, 19, 26 Márta 1982, agus ag Seán Neeson in The Capuchin Annual 1943
Ag Eibhlín Ní Chathalriabhaigh atá an scéal sin agus dar léi gurbh í an Ghaeilge a chéad teanga agus gurbh í an mháthair faoi deara sin, chomh maith le heolas a bheith aige ar an bhFraincis go hóg ina shaol. I mBaile Átha Cliath a tógadh é agus chuaigh sé go Scoil N.Aindriú ··· I 1946/7 thug sé cabhair ar leith do na Briotáinigh a theith anseo. Bhí sé ina chónaí in ‘Inis Caoin’, Bóthar an Chalaidh Mhóir, Deilginis, Co. Bhaile Átha Cliath, nuair a d’éag sé ar 2 Feabhra 1969
Foilsíodh eagrán nua i mBaile Átha Cliath in 1890. In 1853 bhí broincíteas go dona air agus shíl dochtúirí gur ghairid eile a mhairfeadh sé ··· Bhí dualgais sagairt le déanamh aige anseo is ansiúd i mBaile Átha Cliath sular ceapadh é ina shagart paróiste i nDumhach Thrá in 1880. Chloiseadh sé an Ghaeilge ina óige mar theanga choitianta sa teach inar tógadh é
Bhí sé ag múineadh diagachta i gColáiste na Naomh Uile, Baile Átha Cliath, ó 1919 go 1921 ··· Ba é a thug na seanmóirí Gaeilge ag Comhdháil Eocairisteach 1932 i mBaile Átha Cliath
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Sa teach Floraville i nDomhnach Broc, Baile Átha Cliath, ar 9 Márta 1836 a rugadh Charles Wright, gramadóir, teangeolaí agus aighneasóir creidimh ··· Ar an diagacht agus ar theangacha an domhain thoir is mó a bhí a aird. Tá cur síos in Dictionary of national biography ar an ministreacht a rinne sé in áiteanna mar Yorkshire, Dresden, Boulogne-sur-mer, Béal Feirste, Baile Átha Cliath agus Learpholl
Ba í Sarah Boyd ó Bhaile Átha Cliath a mháthair ··· I nDún Droma, Co. Bhaile Átha Cliath, atá an institiúid sin anois ach is i Sráid na Breataine a bhí sé an uair sin. Níor caitheadh aon chuid den airgead go dtí gur fhoilsigh Ollscoil na hÉireann an chéad uimhir dá n-iris Ghaeilge, Lia Fáil, e fidei commisso Adam Boyd Simpson medici
If it has been Ireland’s reproach that the giants of modern Celtic learning have been for the most part Germans and Frenchmen, Scotchmen and Danes, it has been her glory that the king of them all was her very own, born in Dublin of a famous Dublin family’. Tá tuilleadh eolais faoin mbeatha seo ar fáil ar http://dib.cambridge.org/ »
Chuir Mac Domhnaill an cheist: ‘Tá de dhualgas ar gach Gael i mBaile Átha Cliath a dhícheall nó a dícheall a dhéanamh ar son an cheoldráma ··· An dtiocfaidh na Gaeil go Baile Átha Cliath le seo a fheiceáil?’ Cé go raibh na hamhránaithe cáiliúla Joseph O’Mara agus Lillian Mathews páirteach ann, níor tháinig
Ní óladh sé deoch alcólach ná ní chaitheadh tobac agus níl amhras ach go gcaitheadh sé a dtuilleadh sé ar mhaithe leis an ngluaiseacht náisiúnta. I 1915–16 bhí an iris sheachtainiúil The Gael á foilsiú aige i mBaile Átha Cliath agus Oíche Shamhna 1921 tosaíodh ar shraith nua a thabhairt amach ··· Ó Riain[B1], agus Idir na Fleadhanna, le hÁine Ní Fhoghludha[B2]. I 1913 chaith Éamon cúpla seachtain ag cabhrú le hoibrithe Bhaile Átha Cliath agus is léir ar na haistí in An Gael bá a bheith aige le polaitíocht an lucht oibre
Bhí sé ina rúnaí ag an gCumann Fichille agus bhí sé gníomhach sa Chumann Poblachtach. I ndiaidh dó an tArd-Teastas Oideachais agus an Teastas Timire Gaeilge a ghnóthú bhí sé ag teagasc na Gaeilge i scoileanna gairmoideachais chontaetha Chorcaí, Chill Dara, an Longfoirt agus Bhaile Átha Cliath ··· Deirtear gur leis ba thúisce a rith an smaoineamh comórtas iomána a bheith ina chuid den Oireachtas athbhunaithe. Phós an tAthair Seosamh Ó Muirthile é féin agus Caitríona Ní Chorragáin, bunmhúinteoir, 25 Lúnasa 1952 in Eaglais Naomh Aindriú, Baile Átha Cliath
Bhí comórtas filíochta ar siúl nuair a bhíothas ag oscailt an Ghairdín Cuimhneacháin i gCearnóg Pharnell, Baile Átha Cliath, agus bhuaigh sé an dara duais. Phós sé Anastasia O’Connell ó Chluain Átha Buí, Béal Átha na Muice, Co ··· Múinteoir ba ea Anastasia i mBéal Átha na Muice agus is ann a bhí a mbuanseoladh acu go dtí gur shocraigh Pádraic síos i bpost úd an aistritheora i mBaile Átha Cliath
Bhí Dónall ina réiteoir i gcluiche ceannais iomána 1892 idir Corcaigh agus Baile Átha Cliath i bPáirc Chluain Toirc i mBaile Átha Cliath i mí an Mhárta 1893
I scoil náisiúnta Chill Phéacáin a bhí sé ar dtús sular cuireadh é chun scoil an Chárthainn ‘mar a mbíodh rang ar siúl do ógánaigh ar mhian leo dul le múinteoireacht’ (‘Dónal Ó Loingsigh, file agus oide’ leis an mBráthair Peadar Ó Loingsigh in Déirdre, Feabhra 1972). Bhí sé ansin ina mhac léinn ar feadh tamaill agus tamall eile ina mhonatóir sula ndeachaigh sé chuig an gColáiste Oiliúna i Sráid Mhaoilbhríde, Baile Átha Cliath ··· I 1906 d’aistrigh sé go Droim Conrach, Baile Átha Cliath, nuair a fuair sé post i scoil Chromghlinne
Foilsíodh véarsaí dá dhéantus in Meath Chronicle sular thug sé aghaidh i 1901 ar Bhaile Átha Cliath agus ar phost cúntóra i dteach tábhairne i Sráid Líosáin ar dtús agus ansin i dtábhairne Uí Shioradáin, 26 Sráid an Iarla Thuaidh ··· Phós sé Áine Nic Chionnaith, iníon le Daniel O’Kenney, 146 Sráid na Mainistreach Uach., Baile Átha Cliath, sa Leas-Ardeaglais, Sráid Mhaoilbhríde, 9 Meán Fómhair 1908 agus faoi 1909 bhí cónaí orthu ag 17 Botháin an Bhua, Cluain Tarbh
Cheangail sé le Conradh na Gaeilge, agus is ó chomharsa béil dorais, fear a raibh grá aige don teanga, a d’fhoghlaim sé Gaeilge. Mar bhall foirne de Cheardchumann Iompair agus Ollsaothair na hÉireann bhí baint aige le troid na n-oibrithe i mBaile Átha Cliath 1913
D’aistrigh an t-athair go dtí an Mhodhscoil Láir, Sráid Mhaoilbhríde, Baile Átha Cliath, nuair a bhí Pádraig an-óg
Chaith cúpla bliain i bhFine Gall i dtuaisceart Chontae Bhaile Átha Cliath agus bhí ar ais arís i gContae Laoise ó 1914 go 1917 agus i bhFeabhra 1918 ceapadh ina fhothimire é i Laois agus in Osraí le ceanncheathrú aige i Mainistir Laoise
Bunaíodh Craobh Pheadair Uí Mhaicín de Chonradh na Gaeilge in 1917. Ar 29 Meitheamh 1878 a rugadh Peter Paul Macken ag 13 Plás Nassau (sráid a bhíodh idir Sráid Fhreidric Theas agus Sráid Chill Dara), Baile Átha Cliath
Tá an chlann sin anois agus clann a gclainne aríst, a gcuid fear agus a gcuid cliamhaineacha, ag craobhscaoileadh na Gaeilge agus an náisiúnachais ó Bhaile Átha Cliath go Corcaigh, ó Chathair na Mart go dtí California
Ar 9 Feabhra 1918 thug sé léacht dar teideal ‘Thar n-ais ón Oileán Úr’ in Áras an Chonartha, 25 Cearnóg Pharnell, Baile Átha Cliath. Tuairim an arna sin a bhuail an t-airtriteas é
Le linn dó féin agus dá bhean Eibhlín McMahon bheith i mBaile Átha Cliath is ag 23 Green Road, An Charraig Dhubh, a bhí cónaí orthu agus is ann a fuair sé bás 20 Márta 1967
D’éag sé ar 2 Aibreán 1968 agus tá sé curtha i reilig Chnocán Iaróm i mBaile Átha Cliath. In Feasta Bealtaine 1969, dúirt Pádraig Ó Fiannachta ina thaobh: ‘..
Bhí sé broidiúil i rith 1915 ag fréamhú na heagraíochta Crann Déagláin mar ghléas le tacú le teaghlaigh Ghaelacha, aithris, b’fhéidir, ar Chrann Eithne a bhunaigh an tEaspag Pádraig Ó Domhnaill [B2] i nDún na nGall. Nuair a beartaíodh Oireachtas 1916 a bheith i gCathair Phort Láirge ceapadh é ina chomhrúnaí ach b’éigean é a chur ar siúl i mBaile Átha Cliath ag deireadh thiar
D’fhág sé £2,600 ina dhiaidh nuair a d’éag sé in Ospidéal Naomh Uinsionn, Baile Átha Cliath, ar 29 Meán Fómhair 1934
Tá beagán díobh le feiceáil i leabhar Phádraig Uí Fhearaíl, The story of Conradh na Gaeilge, 1975. I Steach Gob i gceantar Leamhcáin, Co. Bhaile Átha Cliath, mar a raibh feirm ag a athair James Fagan, a rugadh é 25 Iúil 1879
Bhí sé ar intinn ag Strachan foclóir a bhunú ar an thesaurus sin. Ach b’fhéidir gurbh é bunú Scoil Ard-Léinn na Gaeilge i mBaile Átha Cliath 1903, i bpáirtíocht le Kuno Meyer, an fiontar léinn is mó a raibh tábhacht leis
Ag 1 Ascaill Garville, Ráth Garbh, Baile Átha Cliath, a bhí sé ina chónaí nuair a fuair sé bás 15 Meán Fómhair 1934
D’éag sé in ospidéal Mater i mBaile Átha Cliath 17 Bealtaine 1927 agus tá sé curtha i nGleann Cholm Cille. ‘Mo phíopa gairid donn’ an dán dá dhéantús is minice a luaitear
Tar éis cúrsa bliana (1881–82) sa Mhodhscoil i Sráid Mhaoilbhríde, Baile Átha Cliath, bhí poist aige i gCill Mhichíl i gContae an Chláir agus i gCill Fhionáin, Co
Níorbh annamh in aon chor buachaillí 17/18 bliana d’aois a bheith ina ndaltaí bunscoile. Fuair sé post státseirbhíse i mBaile Átha Cliath
Dúradh in An Claidheamh Soluis 3 Márta: ‘Mártan Ó Ceallaigh who died in Dublin last week was not known as a worker to many Gaelic Leaguers
Thuairimigh Mary Macken in Studies XXIX 1940 go mba gheall le breac-Ghaeltacht Trá Lí san am sin. Tar éis bheith ar scoil ag na Bráithre Críostaí agus ansin i Scoil Dhoiminiceach na Croise Naofa i dTrá Lí chuaigh sé le leigheas i Scoil Leighis na hOllscoile Caitlicí, Sráid Cecilia, Baile Átha Cliath, in 1883
King a d’aistrigh History of Ireland (1933). Tagraíonn an Dochartach d’ainm Phokorny a bheith luaite in Ulysses leis an tuairim nach raibh aon tuiscint ag na sean-Cheiltigh don choincheap go raibh leithéid ifrinn ann agus deir gur thagairt mhí-aimsearthach í sin in 1904, nár fhoilsigh Pokorny an tuairim sin go 1923; tuairimíonn sé gurbh fhéidir go raibh Joyce ag léacht a thug Pokorny i mBaile Átha Cliath tuairim 1912
B’fhéidir gurbh i mBaile Átha Cliath a d’fhoghlaim sé í
Ó 1933 go ndeachaigh sé amach ar pinsean bhí post aige i gColáiste Mhuire, Cearnóg Parnell, Baile Átha Cliath. Cainteoir dúchais Gaeilge ba ea an tseanmháthair úd a thóg é ach ní labhraíodh sí leis í
I samhradh 1909 d’fhreastail sí ar Scoil Ard-Léinn na Gaeilge i mBaile Átha Cliath agus ar Choláiste na Mumhan
Connachtaigh iad go léir agus is inspéise go raibh Gaeilge ag a bhformhór mór, más fíor do thuairise an Daonáirimh. Cuireadh Francis chuig Scoil na mBráithre sa Mhuileann gCearr ar dtús agus ansin chuig na Cairmilítigh i dTír an Iúir, Baile Átha Cliath
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Ag 2 Rae Caroline, Baile Átha Cliath, a rugadh é (Patrick Morgan MacSweeney) 17 Aibreán 1875
I 1906 a thosaigh sé agus níor éirigh as a phost go 1955: beagnach leath-chéad bliain. Ba mhac le Thomas John Cooling agus a bhean Teresa Farrell é agus rugadh é ar 19 Meitheamh 1892 in Ascaill na bhFolcadán, Baile Átha Cliath
Bhí feirmeacha aige chomh fada ó bhaile leis an Mhí, Baile Átha Cliath agus Luimneach
McErlean, cróinéir cathrach Bhaile Átha Cliath.
Ó 1874 go 1893 ba é an príomhoide é sa Choláiste Oiliúna i Sráid Mhaoilbhríde, Baile Átha Cliath
Bhí sé i láthair i mBaile Átha Cliath ag ceann de na chéad chomhdhálacha ionadaíocha ar 25 Bealtaine 1898
Sa phoiblíocht in An Claidheamh Soluis 13 Iúil 1907 dúradh faoi Shéamus: ‘So well known in Dublin as “The Prince of Tory” and famous for his wonderful dancing’. Tháinig sé amach as Toraigh tuairim 1927 agus anuas go 1948 bhí sé ag obair mar ionadaí do Bhord Mhara sna Dúnaibh tar éis dó bheith ina chara agus ina chomhairleoir ag iascairí le fada an lá
Chuirtí an teach a bhí acu i Sráid Crozier, Lambeth, i gcomórtas leis an Stad i mBaile Átha Cliath – ‘ ..
O’Grady[B2] chomh fada siar le 1886, d’íoc údaráis an Mhúsaeim as téarma a chaitheamh i Scoil Ard-Léinn na Gaeilge i mBaile Átha Cliath in 1910
I Meán Fómhair 1963, tar éis dó beagnach scór bliain a chaitheamh i Londain, ceapadh é ina eagarthóir nuachta sa pháipéar sin agus chuaigh chun cónaithe i mBaile Átha Cliath
I mBaile Átha Cliath bhí baint aige leis an gCraobh i gCluain Tarbh
Lá ‘le Pádraig na bliana sin ba é a d’eagraigh an chéad seirbhís Ghaeilge in Ardeaglais Phádraig i mBaile Átha Cliath. Ina chuimhní cinn, Pleasant places, 1934, deir sé gurbh i ngeall ar laghad a ioncaim agus a leanaí a bheith in aois scoile a thosaigh sé ag scríobh úrscéalta
Idir 1904 agus 1906 chaith sé téarmaí i Scoil Ard-Léinn na Gaeilge i mBaile Átha Cliath agus fuair scoláireacht taistil i nDeireadh Fómhair 1906 a thug go dtí Manchain é chun staidéar faoin scoláire John Strachan[q.v.]
In ‘Seosamh Daibhéid agus cuid dá chairde’ (Feasta, Deireadh Fómhair 1988) tuairimíonn Tomás de Bhaldraithe gur cheal Béarla a theip air cead dul go dtí na Stáit Aontaithe a fháil ón gconsalacht i mBaile Átha Cliath
Sa dara bliain dó chuir sé isteach ar phost cléirigh sna Ceithre Cúirteanna agus thug sin go Baile Átha Cliath é Lúnasa 1887
Rugadh é ar 10 Samháin 1879 ag 27 Sráid an Phiarsaigh (Sráid Mhór Brunswick), Baile Átha Cliath
Nuair a chuaigh sé chun cónaithe i mBaile Átha Cliath thugadh sé cabhair in Amharclann Damer. Scríobh sé Éire 1600-1938, 1939
I mainistir Shráid na hEaglaise, Baile Átha Cliath, a chaith sé an chuid is mó dá shagartacht
Is ann a músclaíodh a spéis sna hÉireannaigh Aontaithe. Rinne sé printíseacht i gcomhlacht aturnaetha i mBéal Feirste agus in 1884 bhí ag freastal ar léachtaí in King’s Inns i mBaile Átha Cliath
Aistríodh é i 1911 go dtí an Roinn Talmhaíochta i mBaile Átha Cliath
D’éag sé i mBaile Átha Cliath 1 Márta 1945 agus tá sé curtha sa Rinn
Nuair a bhí sé ag dul in aois tháinig sé chun cónaithe le deirfiúr leis i mBaile Átha Cliath
D’aistrigh an chlann go Baile Átha Cliath tuairim 1891 agus d’fhreastail Éamonn ar Scoil Uí Chonaill
I mBaile Átha Cliath a rugadh é 24 Nollaig 1888
Um Meitheamh 1882 bronnadh dioplóma sa Phortaingéilis air in Ollscoil Londan. Is in 1890 a lonnaigh Uaitéar i mBaile Átha Cliath ach bhí baint aige le Conradh na Gaeilge sular chuir sé faoi in Éirinn
Bhunaigh sé complacht de na hÓglaigh sa dúiche agus deirtear gurbh é complacht Dhrom Collachair an dara complacht dár bunaíodh taobh amuigh de chathair Bhaile Átha Cliath
Comharthaí ar an mórmheas a bhí air gur thairg John Redmond suíochán parlaiminte dó i 1904, gur bronnadh saoirse Bhaile Átha Cliath air dhá bhliain ina dhiaidh sin agus saoirse Luimnigh i 1909, agus gur cheannaigh a chairde sa Chonradh an teach Ráth Treá le bronnadh air i 1907
Chuir Colm Ó Lochlainn[q.v.] an dara heagrán amach i 1924. D’éag Charlotte Dease ag 31 Bóthar Pheambróg, Baile Átha Cliath, 5 Bealtaine 1953.
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Rugadh é i mBaile Átha Cliath 11 Aibreán 1900
Bhí cónaí air ag an am in ‘Beulah’, Bóthar Bhaile Átha Cliath, Cill Fhionntain, Co. Bhaile Átha Cliath
Dhearbhaigh sé nach bhfuair sé pingin riamh ón gcumann sin. Taispeánann foirm Dhaonáireamh 1911 gurbh i mBaile Átha Cliath a rugadh a bhean, gur rugadh deichniúr leanaí dóibh ach nár mhair ach ochtar
Ansan do inseadh dom gur bhuaigh an buachaill sin i mBaile Átha Cliath le ceann de na hamhráin sin cearnduais bhreá óir’
Cibé brí atá leis, ar fhoirm 1901 is é Luimneach a tugadh mar chontae breithe ina chás-san ach i 1911 cuireadh síos Baile Átha Cliath
Bhí sé ina mhinistir cúnta i Rinn Mhuirfean, Baile Átha Cliath, ó 1857 go 1864; ó 1866 go 1872 ina reachtaire i bhFiodh Chuilinn, Ráth Iomghain, Co
Faoin am sin bhí sé ina bhainisteoir ginearálta agus ina stiúrthóir ar an gcomhlacht. Bhain a dheartháir mór William cáil amach mar cheannasaí ag an lucht oibre agus mar chomhairleoir cathrach i mBaile Átha Cliath
Dúirt an Bínseach: ‘It was almost an incredible achievement for one who (as he often lamented to me in conversation) had never specialised in legal history: in point of fact no trained jurist could have dealt more effectively with the problems of early Irish law’. Tháinig sé go hÉirinn ar dhá chuairt: an chéad chuairt in 1911 nuair a bhí sé ag iniúchadh lámhscríbhinní i mBaile Átha Cliath, in Albain, i Sasana agus sa Bhruiséal, agus an dara cuairt in 1929 nuair a bhí seimineár ar na dlíthe á reáchtáil aige ar feadh tamaill de sheachtainí san Acadamh Ríoga
Bhuail sé le Whitley Stokes [B3] in 1871 i mBaile Átha Cliath agus mhair a gcairdeas ar feadh a saoil. Bhí post ollaimh aige i Leipzig sa bhliain sin agus an bhliain dár gcionn ceapadh é ina ollamh le focleolaíocht chomparáideach in Heidelberg
Tamall ansin in Eochaill, trí bliana in Albain, agus sé mhí i mBaile Átha Cliath sular fhill sé ar Chorcaigh
Bhí cónaí air ag 126 Sráid Líosáin Uachtarach, Baile Átha Cliath, ag an am
Bhí Seán ina chléireach in oifig Chonradh na Gaeilge i mBaile Átha Cliath
a dúirt Risteard Ó Foghludha [B1] i ndiaidh a báis. Fuair sí teastas chun Gaeilge a theagasc in 1894 nuair a bhí sí ag múineadh sa Mhodhscoil Láir, Sráid Maoilbhríde, Baile Átha Cliath (Irisleabhar na Gaedhilge I Aibreán 1895)
Ceapadh ina mhonatóir ansiúd é agus chaith dhá bhliain ar ball sa choláiste oiliúna i Sráid Maoilbhríde, Baile Átha Cliath
Bhí cónaí air ag 22 Iona Drive, Glas Naíon, Baile Átha Cliath, ag an am
Oileadh í ar bhanaltracht in Ospidéal Shráid Jervis i mBaile Átha Cliath
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 I mBaile Átha Cliath a rugadh é ar 17 Bealtaine 1897
Ó 1875 amach is ag 86 An Cuarbhóthar Theas, Baile Átha Cliath, a bhí cónaí orthu
Ach gairid ina dhiaidh sin ceapadh ina phríomhoide é i gCorr Dhubh in aice le Lusca i gContae Bhaile Átha Cliath
Rud suaithinseach é nár mhol sé aon scríbhneoir eile dár luaigh sé sa léacht sin chomh hard céanna. Bhí fíor-dhrochmheas aige ar phreas Bhaile Átha Cliath ach d’fháiltigh sé go gliondrach roimh Scéala Éireann (Ar Aghaidh, Deireadh Fómhair 1931) agus scríobhadh sé corrscéal ann
I 1912 fuair Séamus post mar mholtóir faoin mBord Sláinte Náisiúnta agus chuaigh siad chun cónaithe i mBaile Átha Cliath
Tháinig sé go Baile Átha Cliath i Mí na Nollag 1881
Baile Átha Cliath i gceist
In 1896 thug sé léacht do Chlub na Nuachtán i mBaile Átha Cliath agus thuairimigh nárbh indéanta smaointe nua-aimseartha a nochtadh i nGaeilge
Bhí sé pósta ar Catherine Elliott, iníon le hAmbasadóir na Breataine sa Ghréig, agus bhí mac agus iníon acu. Bhí aiste ina thaobh in Scéala Éireann 24 Eanáir 1944 nuair a tharla ar cuairt i mBaile Átha Cliath é
I rith na tréimhse corraithí a lean an Éirí Amach bhíodh sí ag obair go toildeonach don Chumann Náisiúnta Cabhrach. I Meán Fómhair 1917 bhunaigh sí féin agus Annie McHugh (a phós Earnán de Blaghd ina dhiaidh sin) Scoil Bhríde, meánscoil do chailíní, ag 70 Faiche Stiabhna, Baile Átha Cliath
Dúirt na húdaráis i mBaile Átha Cliath nach raibh an tsláinte sách maith aige
Mary’s, Bóthar Morehampton, Baile Átha Cliath, fuair sé roimhe scata de mhic léinn a raibh an-dúil acu sa teanga agus arís thugtaí múinteoir isteach chun ceachtanna a thabhairt dóibh
Bhunaigh sé an club ‘The Confederates’ i mBaile Átha Cliath
Ach ní móide go mbeadh eolas go forleathan ar a ainm murach gur scríobh sé i nGaeilge ar a charr é lá agus, nuair a cuireadh an dlí air, gur iarr an Conradh i mBaile Átha Cliath air gan an fhíneáil a íoc
Rugadh Margaret, nó Maighréad Ní Choinmhidhe Dobbs, dóibh ar 19 Samhain 1871 i mBaile Átha Cliath. Bhí an teaghlach ina chónaí ar feadh tamaill i dteach Dalgousie, Baile na Manach, Co. Bhaile Átha Cliath
Nuair a chuala sé an tÉirí Amach a bheith ar siúl chuaigh sé de chois ón gCaisleán Nua i gContae an Dúin go Baile Átha Cliath
Bhí sé i gceannas ar an oifig chustaim agus máil i mBaile Átha Cliath sular chuaigh sé amach ar pinsean
Cé is moite de bhliain sa choláiste oiliúna i Sráid Maoilbhríde i mBaile Átha Cliath, is sa Ghleann Garbh a chaith sé an chuid eile dá shaol múinteoireachta
I mBaile Átha Cliath bhí baint aige le Craobh an Chliabhraigh i gceantar an Charnáin
Ó 1866 go 1881 bhí sé i Mainistir Naoimh Treasa i Sráid Chlarendon i mBaile Átha Cliath
Nuair a scaoileadh saor é chuaigh sé i mbun a ghnó i mBaile na Croise ach b’éigean dó teitheadh go Baile Átha Cliath
Chuaigh sé isteach i dteach banaltrais Linden sa Charraig Dhubh, Baile Átha Cliath, agus as sin go dtí Siúracha na Carthanachta i gCrois Araild
Bhac an Cogadh Mór air dul go dtí an Mór-Roinn agus is in Aberystwyth ag staidéar ar an mBreatnais a chaith se a théarma scoláireachta. Chaitheadh sé tamaill freisin ag Scoil an Léinn Ghaelaigh i mBaile Átha Cliath. Domhnach Cásca 1916 thaistil sé chomh fada le Baile Átha an Rí le horduithe Mhic Néill
Níl tásc ar litreacha Uí Ghramhnaigh anois. Thugadh sé cuairt ar a chairde i mBaile Átha Cliath cibé uair a bhíodh sé ann i mbun ghnó na mainistreach. Foilsíodh go leor dá dhéantús in An Sléibhteánach, iris Choláiste Chnoc Mhellerí
Ba iad a tuismitheoirí Graves Atkinson Leech, a bhí ina aturnae ag Coimisiún na Talún, agus Anne Smyth a raibh cónaí orthu ag 17 Sráid Temple Uachtarach, Baile Átha Cliath
Chuir sé coláiste Gaeilge ar bun i Sligeach agus chaith trí bliana ina uachtarán air.I 1913 ceapadh é ina Ard-Ollamh i gColáiste Laighean i mBaile Átha Cliath
Níor bhac sé sa chuntas sin le Béarla ná Gaeilge. Rugadh é ag 51 Sráid Shéarlais Mhór i mBaile Átha Cliath ar 1 Iúil 1837
Chuaigh Micheál chun cónaithe i mBaile Átha Cliath nuair a d’éirigh sé as obair
Ghlac sé páirt freisin sa chéad díospóireacht idir-ollscoile i mBaile Átha Cliath i Márta 1914. Ba é an mac léinn ab ansa le de Hindeberg é
Bhí sé ar ais ag múineadh i Loch Garman sular aistrigh sé go Baile Átha Cliath. Bunaíodh Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge i 1943 mar ghléas chun comheagar a chur ar obair na n-eagraíochtaí éagsúla
Ochtar clainne a rugadh dóibh. Cheangail sé le Conradh na Gaeilge i mBaile Átha Cliath
Brian a bhailigh na dánta agus a chuir eagar orthu. Chuaigh sé chun cónaithe i gCromghlinn, Baile Átha Cliath, tuairim 1870
Tá cuntas ar a saothar liteartha ó pheann a garmhic Éamonn Ó Cíosáin in An Triail: Breithiúnas, dhá dhráma le Máiréad Ní Ghráda, Baile Átha Cliath, Oifig an tSoláthair, 1978
Aistríodh Micheál go Baile Átha Cliath i 1913
Chaith sé bliain go leith i gColáiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath, mar a raibh sé ina reachtaire ar an gCumann Gaelach, sular thosaigh sé ag múineadh i Scoil Cholm Cille, scoil lánghaelach i Sráid Maoilbhríde i mBaile Átha Cliath
Dar le ‘An Mhuintir s’againne’ (Scéala Éireann 26 Feabhra 1955) gurbh é a bhunaigh Coláiste Chairbre i gCuan Dor in 1910 le cúnamh Mhichíl Uí Chuileanáin. In 1938 dhíol sé an fheirm agus chuaigh chun cónaithe i mBaile Átha Cliath mar a bhfuair sé post i gCoimisiún na Muc agus an Bhágúin
Fuair sé post múinteora i Scoil Chrois Araild i mBaile Átha Cliath nuair a bhí sé 20 bliain d’aois
Neacht le Diarmuid mar sin Bobby Bonfield a dúnmharaíodh go mistéireach i mBaile Átha Cliath i dtús na 1920idí (aiste in Comhar Samhain 1976 ag Breandán Ó hEithir).
Chaith sé 1881–85 ag obair in Eaglais Naomh Proinsias Xavier i Sráid Gardnar, Baile Átha Cliath
Bhí sí cairdiúil ina dhiaidh sin le Íde Nic Néill, Ruairí Mac Easmainn, Margaret Dobbs, Margaret Hutton agus a leithéidí. I mBaile Átha Cliath di chuir sí aithne ar Osborn Bergin, ar Thomás Ó Rathile agus ar Phádraig Ó Duinnín
Ní raibh na sé bliana déag slán aige san am ach d’fhéadfadh sé bheith fíor go raibh sé ag freastal ar Acadamh an Chíosógaigh i mBaile Átha Cliath agus é ag pulcadh le haghaidh scrúdaithe na státseirbhíse. Faoi Fhómhar 1893, tamall an-ghairid i ndiaidh bhunú Chonradh na Gaeilge, ceapadh é ina chomhchisteoir in éineacht le Seosamh Laoide agus bhí sé ina bhainisteoir ar Irisleabhar na Gaedhilge ar feadh tamaill
Go luath i ndiaidh an phósta bhunaigh Seán Páirc na Gaeltachta mar bhruachbhaile Gaelach sa taobh thuaidh de Bhaile Átha Cliath
“He has done at least a man’s share in the laudable work of popularising the Irish pipes”, a dúradh in Banba. Bhí sé i láthair ag an gcruinniú ag ar bunaíodh Craobh Mhic Éil den Chonradh ar 23 Márta 1901, craobh a bunaíodh go speisialta do Chonnachtaigh i mBaile Átha Cliath, ach is léir ar dhán “An File” go raibh baint aige le Craobh an Chéitinnigh freisin: “Ochón
Bhí sé ina bhall de Choiste Chraobh Chorcaí den Chonradh nuair a d’fhág sé an chathair le dul go Baile Átha Cliath i mí na Samhna 1900
Óráidí cumasach a bhí ann agus labhair sé ag roinnt cruinnithe poiblí de chuid an Chonartha thart faoin am sin. D’éag sé i mBaile Átha Cliath ar 29 Bealtaine 1932 agus adhlacadh é i reilig Dhún na Mainistreach
D’aistrigh sé go Baile Átha Cliath i 1920 nuair a ceapadh é ina eagarthóir ar Misneach
Nuair a bunaíodh Sinn Féin i mBaile Átha Cliath 1905 cuireadh Liam ar an gCoiste Gnó
Thabharfadh duine leis ó thuairisc ar 21 Meitheamh nár tháinig arís ach beagán daoine. Léiríodh Muirghéis i mBéarla ina iomláine ar feadh na seachtaine dar tús 7 Nollaig 1903 san Amharclann Ríoga i mBaile Átha Cliath
Aistríodh go dtí Coimisiún na Talún i mBaile Átha Cliath é ar ball
Fear breá scafánta é um an dtaca seo, é sé throigh go leith ar airde agus cáil air mar scéalaí agus mar rinceoir. Tar éis tamaill sa cheannarás i mBaile Átha Cliath cuireadh go Cairbre, Co
Thug ardú céime é go Plás Herbert, Baile Átha Cliath, i 1923 agus d’aistrigh an chlann arís, go dtí an Charraig Dhubh, i 1927
Cheangail sé le Conradh na Gaeilge agus chaith tamall ag múineadh i mBaile Átha Cliath
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 I Ráth Maonais, Baile Átha Cliath, a rugadh é ar an 28 Iúil 1880
Ag 35 Bóthar Ráth Loirc, Baile Phib, Baile Átha Cliath, a bhí cónaí air nuair a d’éag sé ar 7 Lúnasa 1959.
Fuair a bhean bás ar 7 Bealtaine 1958 agus is in aontíos lena mhac Seán Óg agus a iníon Máire i mBaile Átha Cliath a chaith sé an chuid eile dá shaol
Bhí Annraoi sa láthair agus ceapadh é mar Ollamh Gaeilge ag an bhForas. Sna blianta a lean sin bhíodh sé ag craoladh ar raidió RTÉ, rinneadh clár Féach faoi, thug sé léacht ar Fhíníní Chill Bheathach in Óstán Wynn i mBaile Átha Cliath agus i gColáiste Phádraig, Maigh Nuad, i mí an Mhárta 1969
amach freisin. Chaith sé tamall ag teagasc Gaeilge sa choláiste teicneolaíochta i Sráid Bholton i mBaile Átha Cliath
Bhí ceathrar deartháireacha ag Risteard. Chuaigh sé ar scoil chuig na Bráithre Críostaí i Nás agus i Sráid Synge, Baile Átha Cliath
I 1907 thug Coláiste Ríoga na hEolaíochta i mBaile Átha Cliath céim M.A
D’éag sé ar 18 Eanáir 1896. Tá an méid seo le rá ag Donal O’Sullivan ina thaobh in Irish folk music and song: “Up in Dublin Goodman brought with him the atmosphere of West Cork
Gairmeadh chun Cúirt na gClisiúnach air i mBaile Átha Cliath go luath in Aibreán 1887
I Samhradh 1875 bhí sé ina chléireach sa Bhanc Náisiúnta i mBaile Átha Cliath agus casadh an bheirt acu ar a chéile i nDroichead na Bandan mar a raibh an Dubhghailleach ina oifigeach cúnta sa Chustam is Mál
Shíl sí gur ceapadh an lá sin d’aon toisc chun go mbeadh Neilí Ní Bhriain agus Seán Nunan i mBaile Átha Cliath don Éirí Amach
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Ag 2 Ardán Radharc na Mara, Cluain Tarbh, Baile Átha Cliath, a rugadh Lambert Andrew Joseph McKenna ar an 16 Iúil 1870
Bhí sé ina chónaí i Sráid Heytesbury i mBaile Átha Cliath nuair a scríobh sé Tusa, a mhaicín (1922)
Ach theip air sa Bhéarla i scrúdú idirmheánach Ollscoil Londan. Chaith sé tamall gairid in ord crábhaidh agus cúig bliana ina chléireach i mBanc Mumhan agus Laighean i mBaile Átha Cliath sular thosaigh sé ag obair do pháipéar nuachta i Londain
D’éag sé ina theach féin, ’71 Bóthar Phembroc, Baile Átha Cliath, ar 13 Eanáir 1889
Ag Ardán Sallymount, Raghnallach, Baile Átha Cliath, a bhí cónaí orthu
Bhuaigh sé scoláireacht a thairg an Coiste Gnó d’ábhair timirí agus chaith téarma ag freastal ar Scoil Timireachta an Chonartha i mBaile Átha Cliath faoi stiúir Sheáin Uí Mhurthuile[B4] agus Choilm Uí Mhurchadha[B2]
Nuair a d’aistrigh an chlann go Baile Átha Cliath bhí sé ag freastal ar Scoil Uí Chonaill sular chláraigh sé mar mhac léinn i gColáiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath
“The Turning of the Tide” ba theideal do léacht an Athar Yorke (Ó hEirc a thugadh an Dr de Hindeberg[q.v.] air) ar 6 Meán Fómhair 1899 san Antient Concert Rooms i mBaile Átha Cliath faoi choimirce Ard-Chraobh an Chonartha
D’éag sé ar 6 Deireadh Fómhair 1928 in Ospidéal Richmond i mBaile Átha Cliath
I 1904 cháiligh sé mar mhúinteoir ealaíne i Scoil na nEalaíon i Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath
I mBaile an Mhanaigh, Corcaigh a bhí cónaí air in 1850 agus faoi 1853 ag 18, Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath. In 1850–54 bhí sé ina mhac léinn i gColáiste na Tríonóide
Bhí leabhair de chuid na hÉireann á ndíol aici ina siopa ar Shráid Dhásain, Baile Átha Cliath, timpeall 1920
I mBaile Átha Cliath ar 6 Samhain 1812 a rugadh an fear seo a raibh páirt mhór aige i bhforbairt Acadamh Ríoga na hÉireann
Tá tagairtí don cabhair airgid a thug sí do Kuno Meyer[B2] chun Scoil an Léinn Ghaelaigh a bhunú i mBaile Átha Cliath ag Seán Ó Lúing in Kuno Meyer, 1858-1919: a biography, 1991
Bhí post an Chláraitheora i mBaile Átha Cliath ag a sheanathair, Sir Jonas Greene
Ó 1724 bhí an t-athair in aontíos i mBaile Átha Cliath le Isabella Whiteside
Bhí cónaí air sa Charraig Dhubh, Baile Átha Cliath, agus tá sé curtha i gCill na Gráinsí
Fuair sé oiliúint i scoil an Urramaigh Joseph Hutton i gCnoc an tSamhraidh, Baile Átha Cliath
Báicéir (‘merchant’ atá sa teastas báis) i mbaile Thiobraid Árann ba ea é in 1848 agus san eolas a chuir giúistís cónaitheach go Baile Átha Cliath cuireadh síos air mar ‘a leader and an out-and-out republican’
Bhí cleachtas aige ag 24 Faiche Stiabhna, Baile Átha Cliath
In 1808 d’aistrigh sé go dtí 30 Cé Urmhumhan Íochtarach, Baile Átha Cliath
i mBaile Átha Cliath, agus ar dhoras chonaic sé na focail “The Irish Society”
Tá a lámhscríbhinní agus tá na nótaí a d’ullmhaigh sé le haghaidh stair Chontae Chill Chainnigh i Roinn Béaloideas Éireann, an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, agus tá na páipéir a bhaineann le stair agus le ginealaigh sheanteaghlaigh Chill Chainnigh i dtaisce in Oifig na dTaifead Poiblí i mBaile Átha Cliath
Thug James Henthorn Todd[q.v.] cuireadh go Baile Átha Cliath dó in 1854 agus bhí sé ag obair i leabharlann Choláiste na Tríonóide go dtí gur ceapadh é ina ollamh le Sanscrait agus leis an bhfocleolaíocht chomparáideach sa choláiste
Ba é a d’íoc na costais a bhain leis An English-Irish dictionary intended for the use of schools; containing upwards of eight thousand words, with their corresponding explanation in Irish, 1814 a d’ullmhaigh Thaddeus Connellan[q.v.], cé nach luaitear ceachtar den dá ainm ann (nóta ag Séamas Ó Casaide in Irish Book Lover, Eanáir-Feabhra 1933). D’éag sé ar 13 Aibreán 1845 ina theach i Sráid Fhearchair i mBaile Átha Cliath agus cuireadh é i reilig Theach Naithí, Dún Droma
Bhí baint mhór ag an mbeirt acu leis an Taispeántas Idirnáisiúnta i mBaile Átha Cliath in 1853
Fuair sé post múinteora náisiúnta in 1845 agus ceapadh é ina mháistir sa Rinn i mBaile Átha Cliath in 1856
Tar éis tamaill i Maigh Nuad oirníodh é in Eaglais Naomh Treasa i Sráid Clarendon, Baile Átha Cliath, in 1851
D’iompaigh Dowell ina Phrotastúnach agus fuair foléas ar eastát Heath House in aice le hIoma i gContae Laoise in 1804 (Breifne, 1962: ‘The Line of Colonel John O’Reilly’ le Philip O’Connell). Ag 136 Sráid Dorset, Baile Átha Cliath, a rugadh Myles John ar 15 Nollaig 1780
B’fhéidir gur chaith sé cuid den tréimhse 1831-44 ag obair i Sasana; níl eolas ar aon ní óna pheann i rith na mblianta sin, cé go raibh a ainm i liosta de 38 scoláirí aitheanta Gaeilge a foilsíodh i mBaile Átha Cliath in 1838 (Ó Mórdha)
Bhí sé ag dul le sagartacht ar an Mór-roinn ach, tharla gan an tsláinte a bheith go maith aige ann, d’athraigh sé cúrsa agus chuaigh le poitigéireacht i mBaile Átha Cliath
Ní raibh díol air agus i ndiaidh a bháis cheannaigh díoltóir leabhar i mBaile Átha Cliath, Patrick Traynor, cibé stoc a bhí fágtha agus thug amach arís é in 1878 faoi theideal nua agus a ainm féin leis mar fhoilsitheoir. Tá cuntas gearr ag Owen O’Byrne air in Irish Book Lover, Márta 1913
D’éirigh go maith leis in a chleachtas i mBaile Átha Cliath
Cuireadh athchló air i mBaile Átha Cliath an bhliain chéanna
Ar a leac thuama i reilig Naomh Maitiú sa Rinn (Baile Átha Cliath) bhí scríofa gur 58 bliana d’aois a bhí sé.
He photographed untiringly, and local people observed that, when returning to Dublin, on his way back to Germany, he never ventured through the British-controlled area in the North
Bhí aithne ag an Urramach Robert Walsh (History of Dublin, 1815 le Warburton, Whitelaw agus Walsh) air, áfach, agus scríobh seisean gur i gCrois Araild, Baile Átha Cliath, a rugadh é agus cuirtear sin thar amhras sa nóta atá ag Pádraig de Brún agus Máire Herbert in Catalogue of Irish manuscripts in Cambridge libraries (1986): ‘Edward O’Reilly, apothecary, Irish scholar and lexicographer, born at Harold’s Cross, Dublin, on 6 Dec
Sa ghinealach a cumadh dá mhac Micheál, dochtúir sa Fhrainc, deirtear gur de shliocht iarlaí Buchan in Albain muintir Choimin, agus gur phós sé i 1702 Elizabeth Creagh, neacht le Sir Michael Creagh, méara Bhaile Átha Cliath
Bhí an fógra céanna, nach mór, ag nuachtán eile i mBaile Átha Cliath ar 7 Feabhra, Pue’s Occurences (i gcló ag Séamus Ó Casaide [B2] in Irish Book Lover, Meán Fómhair-Deireadh Fómhair 1935)
Faoi 1605 bhí sé bancbhriste agus theith go hÉirinn agus bhí ina oifigeach custaim tamall agus teach aige ar Ché Mhic Giolla Coille i mBaile Átha Cliath
Cheadaigh James Hardiman [B6] agus Thomas Leland [B6] é agus réitigh Eoghan Ó Comhraí [B6] innéacs. Bhí mac amháin aige, Macarius, ar dhochtúir é freisin, agus iníon, Frances Arabella, a phós Thomas Kennedy, ceoltóir aitheanta i mBaile Átha Cliath
Deirtear go raibh sé ag múineadh Gaeilge do Thomás Dáibhís i mBaile Átha Cliath
Ní thabharfadh an Cairdinéal Pól Ó Cuilinn cead an corp a bheith ag luí faoi ómós san leas-ardeaglais i mBaile Átha Cliath agus is ar choinníoll nach dtabharfaí óráid cois na huaighe a lig údaráis Ghlas Naíon é a adhlacadh ansiúd 26 Feabhra, i gcaoi gur taobh amuigh de gheataí na reilige ab éigean do Charles Kickham labhairt
Chuir sé ‘English-Irish Phrasebook’ le chéile; tá cuntas air in Éigse X11, Cuid III, 1967-68 ag Terence McCaughey agus deir sé: ‘Clearly, the phrasebook is of the greatest value as representing the colloquial Irish of Ó Gormáin’s part of the country at a time when the local dialect was still current among a large part of the population.’ Bhí sé ag scríobh don Dochtúir John Fergus, ársaitheoir cáiliúil, in 1752, agus is dóigh go raibh sé i mBaile Átha Cliath ag an am
Thugadh sé turais go minic ar Chluain Meala agus ar Bhaile Átha Cliath
Deir Máire Ní Shúilleabháin: ‘I gcoláiste i mBaile Átha Cliath a bhí sé ag an gConallach nuair a buaileadh breoite den chréachtadh [eitinn] é, sa bhliain 1822 is dócha, agus cuireadh go hospidéal an drochghalair é, i Sráid Chorcaí.’ B’fhéidir gur i gcoláiste oiliúna Chumann Phlás Chill Dara a bhí sé; bhí Ó Conaill i bhfabhar scéim an Chumainn sin i dtús báire
Aisdrighthe ua’n Laidion mbunúdhasach agus Coimheasta go duthrachdach leis na mac-leabhraibh is fearr teisd agus is áirde céim a bhFraincis agus a Sagsbhearla leis an Athair Domhnald Ó Súilliobháin, 1822 i mBaile Átha Cliath)
Bhí post aige ar dtús i ndeoise Phort Láirge sular ceapadh é ina Sheansailéir ar Ardeaglais Naomh Pádraig i mBaile Átha Cliath i 1571
Ag 5 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath, sa suíomh a mbeadh Club Chill Dara ann ar ball, a bhí cónaí orthu
Is duine é de na pearsana a bhfuil cur síos orthu ag Brighid Uí Mhurchadha in Oideachas in Iar-Chonnacht sa naoú céad déag, 1954: ‘Prionnsa na mBíoblóirí’ a thugann sise air. I Sráid Saicfil, Baile Átha Cliath, a rugadh é, ar 10 Meitheamh 1770
Dúradh sa réamheolas a foilsíodh ar 4 Bealtaine 1861: ‘The Doctor Keating Society has been established with a view of printing, publishing and thus rescuing from destruction the Catholic and Religious works written in the Irish language by some of Ireland’s most gifted scholars and still remaining in our unpublished manuscript collections as monuments too little known although attesting great learning.’ D’fhoilsigh siad An Teagasg Criostuidhe agus na gnáth-úrnaighthe; Nuadh-scríobhtha agus Léir-Cheartuighthe le Fuirionn Dhochtúir Céitín Re H-Aonta Aird-Easpuig Chaisil agus Imligh agus na n-Easpog Uile Chuigidh Mumhan, Baile Átha Cliath, 1863
In 1844 chuaigh sé go Baile Átha Cliath agus fuair post múinteora i scoil a bhí ag na Doiminicigh i Sráid na Danmhairge
Scríobh Peadar colafan i lámhscríbhinn Egerton 208 (arb é atá ann filíocht na Mí agus Lú, chomh maith le scéalta): ‘arna scríobhadh ag Peadar mac Lucais, mic Uilliam Ó Dálaigh ó Bhaile an tSléibhe.’ Chreid Ó Muirgheasa gurbh é Ballintslieve i bparóiste Mhaigh nEalta an Baile an tSléibhe a bhí i gceist ... Bhí scoil aige i mBóthar Mín cúig mhíle taobh thiar den Uaimh tamall roimh 1826 agus d’fhógair sé: ‘In teaching the young our old Mother Tongue/ At least I may venture to mention / I’m better than some who greedily thumb / The Bible-Society-Pension.’ Is cosúil go raibh cónaí air i mBaile Átha Cliath in 1824 mar tá Mr P
Ach ba é Toirealach Ó Cearbhalláin, file agus ceoltóir, an cuairteoir ba cháiliúla dá dtaithíodh Béal Átha na gCarr agus is é a mhúin ceol do Chathal. I 1727 cuireadh é go hacadamh an Athar Walter Skelton i Sráid an Droichid i mBaile Átha Cliath
Bhí sé páirteach i ngráscar sráide i mBaile Átha Cliath in 1783 agus b’in faoi deara gur fhág sé Éire agus gur chaith tamall i nGreanáda, oileán sa Mhuir Chairib
Sheas sé do Chlann na Poblachta i mBaile Átha Cliath Láir Thuaidh in olltoghchán 1948 agus ghnóthaigh an vóta ab airde (2708) de na hiarrthóirí nár toghadh; faoi 1951 bhí a vóta laghdaithe go mór
Deirtear in The Oxford Companion to Irish History, 1998: ‘External affairs minister Frank Aiken embarked on a campaign of activism which placed Ireland firmly among the diplomatically forward-looking “middle powers” of the period, such as Sweden, Norway, and Canada.’ Thug sé tacaíocht do Sheoirse Ó Colla[q.v.] i 1966 nuair a bhí Seán Lemass ar tí éirí as an bpolaitíocht agus thacaigh sé go láidir le Jack Lynch san aighneas laistigh d’Fhianna Fáil i 1970. I 1934 phós sé Maude Davin agus bhí iníon agus beirt mhac acu agus bhí cónaí ar an teaghlach sa teach ‘Dún Gaoithe’ in Áth an Ghainimh, Co. Bhaile Átha Cliath; bhí feirm dhéiríochta ceannaithe aige san áit sin i 1928
Cuid shuaithinseach eile dá phrintíseacht ba ea na seimineáir sheachtainiúla a thugadh Rudolf Thurneysen i mBaile Átha Cliath i rith sé mhí de 1929
Tar éis tamaill mar oide tí i Londain ag mac Iarla Aontroma tugadh paróiste Naomh Michan i mBaile Átha Cliath dó i 1699
I mBaile Átha Cliath a foilsíodh an chéad eagrán sin agus tugadh an tríú heagrán amach i 1736 i Londain
Glactar leis gurb ionann é agus an Proinsias Doibhlín, file i mBaile Átha Cliath, ar thagair Seón Mac Solaidh dó i litir a chuir sé chuig Risteárd Tuibear[q.v.] i 1718 (i gcló ag Pól Breathnach[B2] in Gleanings from Irish Manuscripts, 1919); thabharfá leat ón litir nach foláir nó scríobh sé dánta seachas an ceann atá i gcló. B’as Co
Is dóigh le Mac Cana gurb amhlaidh nár múineadh scríobh na teanga dó. Níl d’eolas ina thaobh ach a bhfuil scríofa aige féin sa lámhscríbhinn úd; tháinig sí i seilbh sagairt Fhroinsiasaigh i 1774, bhí tamall i Lováin, ansin i gColáiste Isadóir sa Róimh agus ar deireadh i Leabharlann na bhFroinsiasach i mBaile Átha Cliath
I mBaile Átha Cliath a d’fhás sé suas agus bhí sé ar scoil ag na Bráithre Críostaí i Sráid Synge
Tá sé curtha i nGráinseach an Déin, Co. Bhaile Átha Cliath.
D’éag sé 14 Márta 2002 agus cuireadh é i Reilig Naomh Fionntan, Cill Fhionntain, Co. Bhaile Átha Cliath
Chaith sé tamall ag obair in oifigí Inniu i mBaile Átha Cliath sular thosaigh sé ag obair do mhuintir Folens, foilsitheoir téacsleabhar scoile
Nuair a thug an Riadach a chúl le Baile Átha Cliath agus le saol mór an Bhéarla, do roinn Seán de hÓra lóistín agus ceol agus caidreamh go fial leis go cionn bliana nach mór i gCloichear
I Scoil Fhionnbharra, Cabrach Thiar, Baile Átha Cliath, a bhí sé ag obair anuas go 1959
Chaith sé tamaill ag múineadh: i nDún Dealgan; i gColáiste Mhuire, Cearnóg Pharnell, Baile Átha Cliath; in Ard Aidhin, mar a raibh sé ina uachtarán ar Mheánscoil Dháibhéidh
In Uppsala a foilsíodh an dá leabhar tosaigh agus i mBaile Átha Cliath an chuid eile.
I nDumhach Thrá, Baile Átha Cliath, a rugadh an mac seo le John Iremonger agus Annie Murphy ar 14 Feabhra 1918
Chuir scoláireacht ar a chumas staidéar a dhéanamh faoi Osborn Bergin[B2] i mBaile Átha Cliath agus in Bangor faoi Ifor Williams
Is é a deirtear san Irish Times: ‘He was frequently called to sit in courts in other districts because of his command of Irish.’ Ach is faoi Dhúiche Cathartha Bhaile Átha Cliath a bhí sé ag obair ina dhiaidh sin
I rith an ama a chaith sé i gcliarscoil an chumainn i mBaile Átha Cliath bhain sé BA amach i gColáiste na hOllscoile i mBaile Átha Cliath
Chaith sé 24 bliain i dteach an oird i Sráid Ghairdinéir, Baile Átha Cliath
Bhí sé ina dhiaidh sin i Scoil na nOblátach i Sráid an Mhóta Uachtaraigh, Baile Átha Cliath, agus i gColáiste Choill Chluana Gabhann
Dlúthchara le Swift ba ea an Raymond seo ach is é a dhealaíonn amach é ó ghnátheaglaisigh Phrotastúnacha a linne go raibh sé cairdiúil le Tadhg Ó Neachtáin[q.v.] agus le scoláirí Gaeilge Bhaile Átha Cliath
Nuair a bhí a théarma uachtaránachta caite d’fhág sé Baile Átha Cliath i 1666 agus d’fhill sé ar Chaiseal
Glactar leis coitianta gur don fhear s’againne an tagairt sa line ‘Aodh Mac Gabhráin, an Gaedhul glic’ agus dá réir sin gur chaith sé tamall i mBaile Átha Cliath
Nuair a ceapadh Peadar Craobhach ina Ardeaspag ar Bhaile Átha Cliath ainmníodh Mac Sleighne mar chomharba air i gCorcaigh agus Cluain i 1693 ar mholadh Shéamuis II; bhí aithne ag Mac Sleighne ar an gCraobhach nuair a bhí siad beirt ina mic léinn i bPáras
Chaith sé tamall i mBaile Átha Cliath agus bhí cairdiúil ann le Muiris Ó Gormáin[B6]
Níor thaitin a ghníomhaíocht pholaitiúil ar son na gCaitliceach leis na húdaráis, go háirithe i mBaile Átha Cliath sna blianta 1713 agus 1715 nuair a bhí baint aige leis na léirsithe a tharla timpeall ar thoghadh na mball parlaiminte
I mBaile Átha Cliath a clóbhuaileadh é ach is beag díol a bhí air
Ar a thit sé an ‘Humble remonstrance of the gentry and commonalty of the county of Cavan’ a chur i láthair na dtiarnaí giúistísí i mBaile Átha Cliath thar ceann na gCaitliceach úd ar mhian leo a ndílseacht don rí a chur in iúl
Scríobh sé dán dá dheartháir Ruairí nuair a chuaigh seisean go Baile Átha Cliath ag déanamh síochána leis an rialtas (‘Dána an turas trialltar sonn’)
Is i bparóiste na Tulaí i mBaile Átha Cliath, i gceantar Charraig Mhaighin, a bhí sé ag obair
D’éirigh leis éalú, ní foláir, nó bhí sé i láthair ag cruínniú parlaiminte i mBaile Átha Cliath níos deireanaí an mhí sin
Níl cóip in aon cheann de mhórleabharlanna Bhaile Átha Cliath ná i leabharlann Ollscoil na hÉireann, Maigh Nuad
Leagtar dán eile ar Ó Duincín a deirtear a chum sé “iar dteacht dó as Inis Manainn agus é i ngéibheann ann” in TCD H.4.19,40.’ Deir Ó Muirgheasa an méid seo ach ní léir cén bunús atá aige leis: ‘Is uaidh a hainmníodh “Dunkin’s Alley” [Sráid na Mí] i mBaile Átha Cliath
Tar éis tamaill i mBaile Átha Cliath cuireadh go Gaillimh é i 1644 agus bhí sé ina uachtarán ar na Caipisínigh ansiúd nuair a shroich Rinuccini an chathair um Meitheamh 1648
Foilsíodh i mBaile Átha Cliath i 1688 dán Laidine a scríobh sé ar ócáid bhreithe Shéamuis, Prionnsa na Breataine Bige (Serenissimi Walliae Principis, Magnae Brittaniae et Hiberniae, cum appendicibus dominiis haeredis conspicui Genethliacon), ina bhfuil léirithe aige gur shíolraigh Rí Séamus ó sheanríthe Gael
Tuairimíonn sé gurbh fhéidir go bhfuair an chéad bhean seo bás sular aistrigh Pól go Baile Átha Cliath: ‘Denial of the marriage is merely impugning a tradition which on all other points has shown itself worthy of respect’
George i gcló ag David Greene[B3] in Éigse, earrach 1946 (‘A Dedication and Poem by Charles Lynegar’) ina ndearbhaíonn sé go glansoiléir gurbh é féin a rinne an t-aistriúchán. Bhí caidreamh éigin aige leis an ngrúpa de scoláirí Gaeilge a bhíodh i gcomhluadar Sheáin agus Thaidhg Uí Neachtain[q.v.] i mBaile Átha Cliath
I 1615 scríobh sé ó Valladolid le damnú a dhéanamh ar bhaill Chaitliceacha na parlaiminte i mBaile Átha Cliath a d’aontaigh le bille chun tailte Iarlaí Thír Eoghain agus Thír Chonaill a choigistiú. Údar ar shaothar Naomh Agaistín ba ea é agus tá péire dá cheithre leabhar Laidine idir 1619 agus 1641 bunaithe ar an saothar sin
Le haghaidh na misean in Éirinn agus in Albain agus le freastal ar shaighdiúirí Éireannacha san Eoraip a scríobh Ó Maolmhuaidh Lucerna Fidelium. I gcuntas in Irish Book Lover, Eanáir-Feabhra 1930 deir Séamus Ó Casaide[B2] go raibh a lán cóipeanna den leabhar, iad fós gan ghearradh gan cheangal, i mBaile Átha Cliath timpeall 1890; cúig scilling an praghas a bhí orthu, I bhfad roimhe sin, in 1845, cuireadh ceant ar leabhair an Déin Uí Liatháin, Iorras, Co
John, formed the basis for a dramatic outbreak of millenarian excitement in the 1820s.’ Faoin gceannteideal ‘Millenarianism’ deirtear in Oxford companion to Irish history: ‘During 1822–4 the prophecies of Pastorini, in which the Book of Revelation was interpreted as foretelling the violent destruction in 1825 of the forces of Protestantism, gave the Rockite movement in Munster and Leinster a tone of revolutionary excitement, and a sectarian edge, not seen in other agrarian movements.’ Clóbhuaileadh é ceithre huaire idir 1790 agus 1815 i mBaile Átha Cliath, in 1816 i mBéal Feirste, agus i gCorcaigh in 1820 agus 1821
It is refreshing to witness the literary friendship which existed in this case between men of different communions, and in an age when party feeling ran high.’ D’fhill White ar Éirinn tamall maith éigin roimh 1640 agus bhí ag múineadh i gcoláiste a bhí ag na hÍosánaigh i mBaile Átha Cliath sular chuir an rialtas faoi chois é
Ceapadh é ina chisteoir in Ardeaglais Phádraig i mBaile Átha Cliath
Baineadh an bheinifís den Chiongach agus caitheadh i bpríosún é i 1638 tar éis do John Bramhall, easpag Dhoire, é a thabhairt os comhair coimisiúin i mBaile Átha Cliath (Cromwellian Ireland; English Government and reform in Ireland 1649–1660, 1975 le T
Thug an Seán seo leis ó Chontae Mhaigh Eo go Baile Átha Cliath lámhscríbhinní mar an ‘Leabhar Gabhála’, ‘Leabhar Ginealaigh Uí Chléirigh’, ‘Beatha Aodha Rua Uí Dhomhnaill’, agus dánta dinnseanchais Sheáin Mhóir Uí Dhubhagáin agus Ghiolla na Naomh Uí Uidhrín
Ó 1901 go 1904 bhí sé ag staidéar i gColáiste Lováin agus ó 1906 ag foghlaim na diagachta i bPáirc Bhaile an Mhuilinn go ceann trí bliana sular oirníodh é i 1909. Nuair a bunaíodh Ollscoil na hÉireann ceapadh é ina Ollamh le Cleachtadh agus le Teoiric an Oideachais i gColáiste na hOllscoile i mBaile Átha Cliath
Gairid ina dhiaidh sin toghadh é ina uachtarán, oiriúnach go leor, ar Chraobh Mhichíl Uí Dhuibhir, ceann de chraobhacha móra Bhaile Átha Cliath ag an am sin (Fáinne an Lae 21 Iúil 1900)
Ag 9 Sráid Chlann Bhreasail, Baile Átha Cliath, a rugadh é (Henry Edward) 23 Bealtaine 1902
Ar feadh na tréimhse 1943-47 bhí sé ag gabháil don diagacht i bPáirc Bhaile an Mhuilinn, Baile Átha Cliath, agus rinneadh sagart de 31 Iúil 1946
I 1901 bhí cónaí uirthi lena tuismitheoirí i ‘Montebello’, Bóthar Naomh Alfonsus, Droim Conrach, Baile Átha Cliath
Ghlac sé páirt i bhfeachtas na Gaeilge éigeantaí i máithreánach Ollscoil na hÉireann i 1909 agus luadh é ar na príomhchainteoirí ag cruinniú mór in Éadan Doire (An Claidheamh Soluis 13 Márta 1909). D’éirigh sé as rúnaíocht Chraobh Uíbh Ráthach i nDeireadh Fómhair 1907 agus chuaigh chun cónaithe i dteach ag 47 Bóthar Lindsay, Glas Naíon, Baile Átha Cliath, ar ar bhaist sé ‘Cuilleanach’
Chuaigh sé go Baile Átha Cliath in 1871 chun a thuilleadh oiliúna a fháil
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 I mBaile Átha Cliath a rugadh William Gerard O’Loughlin an 11 Deireadh Fómhair 1892
I mBaile Átha Cliath 27 Meán Fómhair 1903 bhí an tsochraid go Maigh Nuad ar cheann de mhórócáidí stairiúla na linne
Tar éis scolaíochta i gClochar na Trócaire i Roisín na Mainiach, sa Chlochán agus i dTuaim chuir sí fúithi i mBaile Átha Cliath
Bhí cónaí uirthi i ndeireadh a saoil ag 88 Bóthar Laighean, Ráth Maonais, agus d’éag sí i dTeach Naomh Monica, Plás Belvidere, Baile Átha Cliath, ar 14 Bealtaine 1956
Chaith sé tamall san Eilbhéis sular oirníodh é in Eaglais Naomh Agaistín, Sráid Thomáis, Baile Átha Cliath, in 1893. Bhí sé ina uachtarán ar Chonradh na Gaeilge i gCorcaigh i dtús an chéid, le linn dó bheith ina reachtaire ar mhainistir Bhaile an Róistigh
Le linn dó a bheith ina mhac léinn i gColáiste na Ríona d’imigh sé go Baile Átha Cliath le bheith ina rúnaí ag Hardebec
Ag 47 Park Drive, Raghnallach, Baile Átha Cliath, a bhí cónaí air nuair a d’éag sé 23 Aibreán 1972 i gCill Chróine in aice le Bré
Faoi 1900 bhí sé ina rúnaí cúnta ag an gConradh i Londain agus d’fhreastail ar an gComhdháil i mBaile Átha Cliath i 1902 agus ag Ard- Fheiseanna 1903 agus 1904
Stiúradh sé mé go dtí na Gaeilgeoirí i mBaile Átha Cliath
Tadhg Ó Súilleabháin a bhí ina Ard-mhéara ar Bhaile Átha Cliath lena linn sin
Chuaigh sé isteach sna hÓglaigh nuair a bunaíodh iad, dar le Scéala Éireann 24 Eanáir 1939, agus ghlac páirt sna gunnaí a thabhairt i dtír i mBinn Éadair. Phós sé Máire Nic Giolla Craoibhe (Rice) ó na Sceirí, Baile Átha Cliath, 11 Meán Fómhair 1918 (Fáinne an Lae 22 Meán Fómhair 1918)
Baile Átha Cliath an seoladh ar an teastas breithe agus is dóigh gur ar saoire a bhí teaghlach de Rút ag an am
D’éag sí ar 7 Feabhra 1948 i dteach banaltrais ‘Cortona’, Cearnóg Belgrave, Baile Átha Cliath, agus cuireadh í i Reilig Náithí, Dún Droma, ar 10 Feabhra
Chuaigh sé go hOspidéal an Choim i mBaile Átha Cliath agus bhain sé cáilíocht bhreise amach ansin tar éis sé mhí
Chaith sé an tréimhse 1903-09 sa Mhainistir Thuaidh agus ghnóthaigh scoláireacht a thug go Coláiste na hEolaíochta i mBaile Átha Cliath é ar feadh trí bliana
Ar feadh na mblianta ina dhiaidh sin, anuas go dtí an sos cogaidh, bhí Deasún i bpríosún nó gafa le hobair na Dála: toghadh é i ndáilcheantar Phembróc i mBaile Átha Cliath i 1918 agus bhí ina Stiúrthóir Poiblíochta
Thagadh sé go minic go Baile Átha Cliath le linn na gcruinnithe agus cé go mbíodh costais throma air níor éiligh sé scilling ar an gConradh
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 San Aill i dtuaisceart Chontae Bhaile Átha Cliath a rugadh é ar 28 Márta 1885
Ag Jamestown Lodge, Fionnghlas, Co. Bhaile Átha Cliath, a rugadh é ar 5 Bealtaine 1919 (de réir an teastais breithe)
Meastar baint a bheith ag an athair le Sealy, Bryers, Walker, clódóirí fhoclóir Uí Dhuinnín i 1904. Ag 120 Bóthar na hUaimhe, Cabrach, a bhí cónaí ar an teaghlach i mBaile Átha Cliath
Bhí sé sa láthair ag an gcomhdháil mhór a thionóil Conradh na Gaeilge i mBaile Átha Cliath ar 8 Eanáir 1925
Ar éigean bliain slánaithe aige nuair a d’aistrigh an teaghlach go Baile Átha Cliath
I 1908 fuair sé post i siopa troscán i Sráid Camden i mBaile Átha Cliath
Is mó go mór a bhí spreagadh agus misniú ag teastáil uaidh ná múinteoireacht fhoirmiúil de shaghas ar bith, agus ón lá sin ar aghaidh (tá sé bliana anois ann) níor stad Micheál den phéintéireacht. Taispeánadh cuid dá phictiúir i mBaile Átha Cliath sa taispeántas ‘An Ghaeltacht Bheo’ a osclaíodh in Ireland House 8 Bealtaine 1974. Tá tuilleadh eolais faoin mbeatha seo ar fáil ar http://dib.cambridge.org/ »
Phós siad 2 Aibreán 1918 sa Leas-Ardeaglais i mBaile Átha Cliath
Chláraigh sé mar bhall de Ard-Chraobh Chonradh na Gaeilge i mBaile Átha Cliath i dtús an chéid ach bhí sé féin agus Séamas Deakin [q.v.] ina mbaill de Chraobh Dhroim Conrach in Eanáir 1902 (liosta Chiste na Teanga in An Claidheamh Soluis 11 Eanáir 1902)
Eagraíodh paráid agóide i mBaile Átha Cliath chun tacú leis agus bhí caoga gluaisteán gan cháin ó Mhaigh Eo agus slua ó Ros Dumhach páirteach
Toisc gur ar bord loinge a tugadh go Baile Átha Cliath é ar dtús is é a shíl sé, ar feadh tamaillín, gur trí Learpholl a bhí a thriall go dtí an príosún
Chaith sé tamall ag múineadh i Scoil na mBráithre i Sráid Risteamain Thuaidh, Baile Átha Cliath. D’iarr Éamonn de Valera air seasamh i ndáilcheantar Cheatharlach-Cill Chainnigh thar ceann Fhianna Fáil agus toghadh é um Meitheamh 1927
Laoise, a raibh cónaí uirthi ag 563, An Cuarbhóthar Thuaidh, Baile Átha Cliath
Tar éis bunscolaíochta d’fhreastail sé ar Choláiste Chaoimhín, coláiste ullmhúcháin i mBaile Átha Cliath, agus cháiligh mar bhunmhúinteoir i gColáiste Phádraig, Droim Conrach
D’áirigh Nat Fletcher, eagarthóir cáiliúil The Ring, é sa naoú háit i measc an deichniúir dornálaí trom-mheáchain ab fhearr ar domhan. Shroich sé buaic a réime nuair a socraíodh go mbuailfeadh sé le Bruce Woodcock, seaimpín Shasana, san Amharclann Ríoga, Baile Átha Cliath, i 1945
Oirníodh é sa Leas-Ardeaglais i mBaile Átha Cliath 4 Meitheamh 1900
ina phostmháistir, thug baintreach Tom Clarke a teach i mBaile Átha Cliath ar cíos dóibh ó bhí sí féin i bpríosún
I dtús an chéid, agus go ceann i bhfad, bhí sé ina bhall de Bhord Chaomhnóirí Thithe na mBocht i dtuaisceart Bhaile Átha Cliath, é ina chathaoirleach ar feadh tamaill
B’fhéidir gurbh é 1886-1906 an scór bliain sin agus gur aistrigh sí go Baile Átha Cliath ina dhiaidh sin
A deirfiúrsan, Mairéad [q.v.], a bhí i mBaile Átha Cliath, faoi ndeara leabhair an Athar Peadar Ó Laoghaire [B2] a bheith i gcló dúinn’
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 I Sráid an Ché sna Sceirí i gContae Bhaile Átha Cliath a rugadh é ar 17 Nollaig 1888
Ar an gcuma sin a cuireadh go Baile Átha Cliath é chun gnó siopa páin a fhoghlaim
Sa teach an oíche sin bhí Máire (27), BA, ‘Irish Organiser, National Board’, Florence (24) ar Béarla amháin a bhí aici, agus John (17) ar Béarla amháin a bhí aige sin freisin. Bhí Máire ar scoil i nGaillimh agus i mBaile Átha Cliath
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 An iníon ba shine le Cornelius Pelly, cónaí uirthi ag 64 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath
Tamall ag múineadh i mBaile Átha Cliath agus ansin i nDún na nGall, Sligeach agus Maigh Eo
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Ba é seo ‘An tÉadaitheoir Gaelach’ a raibh siopa aige ó 1911 amach ag 11 Sráid Uí Chonaill, Baile Átha Cliath
A dheartháir Tadhg, Ard-Mhéara Bhaile Átha Cliath, an chéad uachtarán ar Chraobh an Chéitinnigh.
Tar éis a bheith tinn den ghúta le cúpla lá d’éag sé ar 9 Meitheamh 1867 ina theach ag 5 Sráid Gloucester Íochtarach, Baile Átha Cliath
I mBaile Átha Cliath ar 22 Aibreán 1723 a rugadh é
Feirmeoir agus tábhairneoir a athair Michael Henry Tatton agus bhaineadh sé duaiseanna lena chuid capall ag taispeántais i mBaile Átha Cliath agus ar fud na Mumhan
Ó 1965 bhí sé ina Ollamh Cúnta in Institiúid Ard-LéinnBhaile Átha Cliath agus é freagrach as Scríbhinní Gaeilge na mBráthar Mionúr
Bhain Henry céim amach in 1854 in agus chaith dhá bhliain ag múineadh i gColáiste Naomh Columba i gContae Bhaile Átha Cliath
Faoi Mhárta 1845 bhí sé ag obair i mBaile Átha Cliath ar son an Priests’ Protection Society for Ireland, cumann chun cabhrú le sagairt Chaitliceacha a d’iompaigh
Bhí a lámhscríbhiní tamall i seilbh duine in Chicago. Bhí lámhscríbhinn ‘Eochairsciath an Aifrinn’ ina sheilbh in 1829 agus é geall le bheith aistrithe go Béarla aige; is dóigh leis an Ógánach gurb in í an lámhscríbhinn atá i Leabharlann na nÍosánach, Sráid Líosáin, Baile Átha Cliath, ach níorbh fhéidir leis an t-aistriúchán a aimsiú
In 1819 phós sé Mary Anne Chapman i mBaile Átha Cliath
Cibé fáth a bhí leis, an tromólachán, b’fhéidir, ní raibh cead isteach i Leabharlann an Acadaimh aige ó 1868 amach. D’éag John O’Beirne Crowe, ‘Late Professor in Royal Irish Academy’, baitsiléir darb aois caoga bliain, ag 1 Cúirt Johnson, Baile Átha Cliath, 13 Nollaig 1874
Ceapadh ina dhéan ar Ardeaglais Naomh Pádraig i mBaile Átha Cliath é in 1842
Bhí Fraincis, Gearmáinis agus Iodáilis aige agus chomh deireanach le 2005 bhí Gàidhlic á foghlaim aige i mBarra. Bhí cónaí ar feadh i bhfad air i gCluain Dolcáin, Baile Átha Cliath, agus bhí díograiseach san iarracht a bhí ar siúl ann chun an ceantar a Ghaelú a oiread is a b’fhéidir
I mBaile Átha Cliath a foilsíodh a leabhar The Early Irish Monastic Schools, 1923 faoin ainm Hugh Graham
I measc na leabhar eile a scríobh sé tá: Essai sur le verbe néo-celtique en irlandais ancien et dans les dialectes modernes ..., 1882; L’émigration bretonne en Amorique du Ve au vii siecle de notre ere, 1883; Vocabulaire vieux breton ..., 1884; Le vers du Livre Noir de Carmarthen, 1907; Le dieu log, la terre mère et les lugones, 1915; Les noms du cheval chez les Celtes en relation avec quel-ques problemes archaeologiques, 1925. In Celtic Studies in Europe and other essays, 2000, luann Seán Ó Lúing[B8] é i measc na scoláirí sin a thug tacaíocht do Scoil an Léinn Gaeilge i mBaile Átha Cliath
Nuair a cailleadh Annabella phós sé Mary O’Neill ó Bhaile Átha Cliath agus bhí naonúr leanaí acu
Thug scoláireacht é chuig Cloch Cheann Fhaola ar feadh míosa. D’éirigh leis post státseirbhíse a fháil de thoradh scrúdaithe agus is go dtí oifig Bhord na gCeantar Cúng i mBaile Átha Cliath a seoladh é
I dtús 1971-2 thug Riobard Mac Góráin (Gael Linn) go dtí Halla Damer i mBaile Átha Cliath é ar feadh ceithre mhí chun trí dhráma a léiriú ann
D’éag sé 20 Meán Fómhair 2003 agus cuireadh é i Seangánach in aice na Seanchille, Co. Bhaile Átha Cliath.
Is i Scoil Lána Eoin i gceantar Shráid Thomáis, Baile Átha Cliath, a bhí a chéad phost bunmhúinteoireachta aige
Luann Ó Macháin go bhfuil sé faoi chomaoin ag Máire Mhic Conghail, iníon Nessa, ‘as ar chuir sí d’eolas agus de chaipéisíocht ar fáil dó i dtaobh a máthar’ Ag 20 Bóthar Árann, Droim Conrach, Baile Átha Cliath, a rugadh í ar 14 Márta 1916
D’fhill sé ar Bhaile Átha Cliath i 1923 agus bhí poist aige i Scoil Náisiúnta Ráth Maonais, sa Mhodhscoil Láir agus i gColáiste Chaoimhín
Bhí sé ina mhúinteoir gairmoideachais i mBaile Átha Cliath 1943-55
Tá sé curtha i Seangánach, Co. Bhaile Átha Cliath. Tá tuilleadh eolais faoin mbeatha seo ar fáil ar http://dib.cambridge.org/ »
Aibhistín de Grás go háirithe le scoileanna Shráid Richmond Thuaidh, Baile Átha Cliath
Bronnadh Bonn Annie Patterson [B3] air ag an bhFeis Cheoil i mBaile Átha Cliath ceithre bliana as a chéile
I mBinn Éadair, Co. Bhaile Átha Cliath, a rugadh í 11 Meitheamh 1890
Chinn sé ar shos a thógáil agus chaith seal i mBaile Átha Cliath ag léamh profaí do na foilsitheoirí Gill
Chuaigh sé timpeall na tíre ar rothar agus casadh cuid mhaith de scríbhneoirí Béarla na hÉireann air i mBaile Átha Cliath
Chaith sí tamall ag múineadh Gaeilge do theaghlach i nDumhach Thrá, Baile Átha Cliath
Chuaigh sé chun cónaithe arís i mBaile Átha Cliath d’fhonn leanúint dá thaighde ar an stair
D’éag sé 8 Eanáir 1999 agus tá sé curtha i Seangánach, Co. Bhaile Átha Cliath. Tá tuilleadh eolais faoin mbeatha seo ar fáil ar http://dib.cambridge.org/ »
Le linn dó a bheith á oiliúint i mBaile Átha Cliath bhí sé ina bhall de Chraobh an Chéitinnigh, an chraobh ba spleodraí sa chathair ó thaobh na n-ealaíon de
Ag múineadh i gcoláistí tráchtála, i meánscoileanna agus i gConradh na Gaeilge i mBaile Átha Cliath a bhí sé go bhfuair sé post státseirbhíse i 1939
Tar éis bunscolaíochta i Scoil Fhionáin Naofa i Spuncán cuireadh faoi chúram a aint Bríd i mBaile Átha Cliath é agus bhí sé ar scoil i gColáiste Mhuire; is ann a dhíol an múinteoir Tomás Ó Floinn [q.v.] cóip den chéad uimhir de Comhar leis i mBealtaine 1942
Nuair a bhí na Gaeilgeoirí seo ag dul i líonmhaire is ea a tionscnaíodh An Réalt 8 Samhain 1942 i Halla Léigiún Mhuire i gCill Fhionntain, Co. Bhaile Átha Cliath (Láimh-Leabhar Chomhdháil Náisiúnta na Gaedhilge, [1944]); san ionad céanna bhunaigh sí, le cead an Léigiúin, an chéad praesidium de An Réalt 14 Márta 1943; i nGaeilge ar fad a reáchtáilfí an roinn seo den Léigiún ach níor ghá ballraíocht san eagraíocht sin chun freastal ar na himeachtaí
I Sráid na Driseoige, Baile Átha Cliath, a rugadh Liam 5 Nollaig 1914 agus is i gceantar Fhionnghlaise a tógadh é
Chaith sé bliain ag teagasc na matamaitice i Scoil na mBráithre i gCúl an tSúdaire agus an tréimhse 1941-3 ag múineadh in University Tutorial Institute, Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath
Bhí sé tugtha don ghalf, é ina chaptaen agus ina uachtarán ar Chlub Gailf na Gráinsí i mBaile Átha Cliath
I mBaile Átha Cliath a rugadh é 24 Eanáir 1925
D’éag sé ar 13 Eanáir 1983 agus tá sé curtha i reilig Chill Bharróg i mBaile Átha Cliath.
Bhí sé ar ais i mBaile Átha Cliath 16 Deireadh Fómhair agus fuair sé bás 26 Deireadh Fómhair den ailse chéanna ba thrúig bháis dá dheartháir Éanna
I 1983 tugadh ‘Pearsa na Bliana’ air in Óstán Burlington, Baile Átha Cliath, de bharr a raibh curtha i gcrích aige
Comhartha ar a spéis san fheirmeoireacht is ea gur shiúil sé go Baile Átha Cliath in Eanáir 1967 chun tacú le feachtas mór chearta na bhfeirmeoirí. Bhí sé bainteach le Conradh na Gaeilge go hóg ina shaol agus dhéanadh mórchuid oibre i gCuilinn; ainmneacha Gaeilge ar shiopaí, fógraí agus comharthaí Gaeilge, cúrsaí Gaeilge, Feis Laitiarain, an iris Seanchas Dúthalla, sraitheanna léachtaí
Timpeall an ama sin, agus cónaí air i gCaisleán Droimeanaí, Baile Átha Cliath, d’iarr an Proibhinseach air Graiméar Gaeilge na mBráithre Críostaí a scríobh; bhí spéis mhór aige sa chaighdeánú ar bhí ar siúl le tamall anuas agus teagmhálacha aige le Tomás Page[B1], Séamas Daltún[q.v.] agus Tomás de Bhaldraithe[q.v.]
Thacaigh sé le feachtas Mhuintir na Gaeltachta sna 1950idí agus go háirithe leis an bhfeachtas a bhí ar bun i Maigh Eo ag cisteoir na heagraíochta sin, Harry Ó Corrduibh[B5]; bhí sé ar an ardán i dTeach an Ard-Mhaoir i mBaile Átha Cliath 6 Deireadh Fómhair 1956 in éineacht le Máirtín Ó Cadhain[B4], Dónall Ó Móráin[q.v.], an tAthair Éamonn Ó Doibhlin[B5], Tomás Ó Muircheartaigh[B1] agus Ó Corrduibh
Ba ghairid i mBaile Átha Cliath dó nuair a léirígh an Comhar Drámaíochta Suantraigh na hAoise seo (a aistriúchán ar Twentieth Century Lullaby le Cedric Mount) sa Phéacóg 10-14 Nollaig 1940 agus a dhráma Gealach na Fonnóide 10 Samhain 1941 san amharclann chéanna
Tar éis dó a bheith ina mhúinteoir i nDroimeanach, Baile Átha Cliath, le tamall de bhlianta d’fhill sé ar Acaill agus bhí ag múineadh san Aisléim go dtí gur ceapadh é ina phríomhoide i Scoil an Chorráin i 1960
Ó 1924 ar aghaidh bhí sé ag múineadh anseo is ansiúd in Éirinn: Baile Átha Cliath, Corcaigh, Bré, Baile Dhúill, Dún Laoghaire, Inis Córthaidh
Nuair a maraíodh an t-athair i dtimpiste i 1931 fágadh an mháthair ar bheagán ioncaim agus chuir sí Brendan chun cónaithe le gaolta i gCluain Tarbh, Baile Átha Cliath
Chaith siad tamall i nGaillimh sular shochraigh siad síos i mBaile Átha Cliath
I mBaile Átha Cliath a rugadh é ar 9 Meitheamh 1905
Bhí sé ina bhall den IRA ach bhí in aghaidh an fheachtais buamála. D’fhág sé Learpholl i 1939 le dul go Baile Átha Cliath sular díbríodh a lán de na hÉireannaigh agus bhí a mháthair agus a dheirfiúracha in éineacht leis
Cuid dá dhualgais ansiúd ba ea taighde a dhéanamh ar mhairtírigh na hÉireann don choimisiún staire a bunaíodh i mBaile Átha Cliath
I mBaile Átha Cliath a rugadh é (Thomas Joseph Gerard Victory) 24 Nollaig 1921; ba é an t-aon leanbh amháin é ag Thomas Victory agus Delia Irwin
Bhí sé ag múineadh i gColáiste Éinde 1949-1954 agus ansin i scoileanna na mBráithre Críostaí i bhFhionnradharc, Baile Átha Cliath, agus sa Mhuileann gCearr
Gheofar cuntas ar an gcomhluadar a thaithíodh sé agus ar na cairde ab ansa leis i mBaile Átha Cliath san aiste atá aige in Tomás de Bhaldraithe: cuimhní cairde, 1997 in eagar ag Proinsias Mac Aonghusa
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 I mBaile Átha Cliath a rugadh é 19 Meán Fómhair 1901
I 1973 d’fhág sé Baile Átha Cliath agus bhí post aige sa National Museum of Man, Ottawa
Scar siad ó chéile sna 1940idí; bhí ainm Mhairéad in airde ina dhiaidh sin mar dhuine d’oifigigh an Irish Housewives Association, cumann ceannródaíoch maidir le cearta tomhaltóirí, le cothramaíocht inscne i gcúrsaí fostaíochta agus le staid na mbocht is na sean; sheas sí mar iarrthóir neamhspleách in olltoghchán 1957 i mBaile Átha Cliath Thoir Thuaidh
Cuireadh meánscolaíocht air i gColáiste Ullmhúcháin Chaoimhín, Baile Átha Cliath, agus cháiligh sé mar bhunoide i gColáiste Phádraig, Droim Conrach
Chuaigh amhráin Raiftearaí [B6] i gcion air. Chaith sé séasúr i Sasana le hobair an bhiatais, seal eile le linn chogadh 1939-45 ag déileáil leis an móin a bhí stocthiomsaithe i mBaile Átha Cliath
Thug scoláireacht é go Coláiste Chaoimhín, Baile Átha Cliath, agus cháiligh sé mar bhunoide i gColáiste Phádraig, Droim Conrach, i 1940
D’aistrigh siad go Baile Átha Cliath i 1907 agus bhí cónaí orthu i Ráth Garbh
Cúrsa sé mhí sa cheardscoil, Droichead na Dothra, Baile Átha Cliath, faoi Phroinnsias (‘Pronnséas’) Ó Súilleabháin[B4] agus Aindrias Ó Muimhneacháin[q.v.] a bhí ann
Thug sé bliain sa Choláiste Ollscoile i mBaile Átha Cliath gur bhain dioplóma amach san oideachas
Toghadh é ina easpag ar Osraí, Fearna agus Leithghlinn in 1962 agus ina Ardeaspag ar Bhaile Átha Cliath in 1977
I mBaile Átha Cliath a rugadh é 29 Feabhra 1916
Labhair sé ag cruinniú an Language Freedom Movement, dream a bhí in aghaidh na hathbheochana go bunúsach, 21 Meán Fómhair i Seomra Cruinn Theach an Ardmhéara i mBaile Átha Cliath
D’fhill sé ar Rann na Feirste ó Bhaile Átha Cliath tuairim 1974
Ag 27 Domhnach Broc, Baile Átha Cliath, a rugadh í 1 Meitheamh 1910 agus ‘Ellen’ an t-ainm atá uirthi sa taifead
I mBaile Átha Cliath 20 Samhain 1916 a rugadh an mac seo le Shán Ó Cuív[B2], iriseoir, agus a bhean Hannah O’Keeffe; bhí Shán ar dhuine de mhórphearsana Chonradh na Gaeilge sa cheathrú tosaigh den 20ú haois
There she met Thomas Kerin.’ I mBaile Átha Cliath a rugadh é 9 Feabhra 1934
Cibé scéal é, bhí an Fear Mór ag imeacht go dtí an Chomhdháil Eocairisteach i mBaile Átha Cliath um Meitheamh is ar thuras go dtí an Mheánmhuir i dtosach Iúil, agus bhí uaidh giolla gualainne de chineál éigin bheith anseo ina ionad
I Sráid Rutland, Baile Átha Cliath, a rugadh é ar 26 Samhain 1902
Deir Ríonach Uí Ógáin: ‘Ní deacair a shamhlú a mhéid a bhí muintir an Oileáin ag brath ar an bhfear seo agus ar a chuid oibre i gcúrsaí cumarsáide le saol na míntíre agus níos faide i gcéin.’ Chaith sé tamall ag obair i mBaile Átha Cliath mar shórtáilí litreacha in oifig an phoist i Sráid An Phiarsaigh
Bhí cónaí orthu i nDroimeanach, Baile Átha Cliath
Thug scoláireacht é go Coláiste Naomh Columba i Ráth Fearnáin, Co. Bhaile Átha Cliath, ach tógadh amach as an scoil sin é aimsir an chogaidh chathartha agus chuaigh sé go Coláiste Campbell, Béal Feirste
I bhFionnradharc, Baile Átha Cliath, a rugadh é ar 18 Deireadh Fómhair 1925
Nuair a chuir sé faoi i mBaile Átha Cliath, agus é ag obair i nGrúdlann Guinness, phós sé baintreach as Inse Chór
Bhí leasdeartháir an athar, Liam Tobin, go hard sna hÓglaigh i mBaile Átha Cliath
leo gur faoina seanmháthair féin a chum Pádraig Mac Piarais an scéal “Bríd na nAmhrán”, an bhean as Conamara a shiúil go Baile Átha Cliath chuig an Oireachtas’ (Mac Con Iomaire)
Bhí sé i dteach an oird i Sráid na hArdeaglaise, Baile Átha Cliath, 1958-61
I mBaile Átha Cliath a bhí cónaí air ag am a bháis, 8 Bealtaine 2002
Chiarraí, a bhailigh sé ábhar i nGaeilge do Roinn Bhéaloideas Éireann óna raibh fágtha beo sna ceantair sin de scéalaithe agus de sheanchaithe. D’aistrigh sé go Baile Átha Cliath in 1967 agus chuir aithne ann ar Bhreandán Breathnach [q.v.] agus ar chuid de phríomhcheoltóirí na linne sin
Scríobhadh sí drámaí dóibh agus thugadh sí iad go Féile Drámaíochta na Scol i dTeach an Ardmhéara, Baile Átha Cliath
Chaith sé sealanna i mBaile Átha Cliath agus i gCo
D’éag sé ar 9 Lúnasa 2012 agus tá sé curtha i Reilig Chnocán Véineas, Co. Bhaile Átha Cliath. (Tá ainm.ie go mór faoi chomaoin ag an Ollamh Máirtín Ó Murchú, Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath, as eolas ar Baumgarten le linn dó a bheith sa Ghearmáin agus in Institiúid an Ard-Léinn a thabhairt dúinn
Chreid sí go láidir nárbh fhéidir dul thar fóir leis an líon díobh a chuirfí ar fáil. Tharla í uair ag léachtóireacht i gCeannáras na Cumarsáide i mBaile an Bhóthair, Baile Átha Cliath, agus is ann a casadh uirthi a fear céile, Ryszard Piskorski
Mar theist ar a chumas mar bhéaloideasaí, bhí sé le ceapadh mar stiúrthóir ar mhúsaem náisiúnta béaloidis faoi scáth an Mhúsaeim Náisiúnta i bPáirc an Fhionnuisce, Baile Átha Cliath, in 1939 ach b'éigean an tionscadal seo a chur ar ceal nuair a bhris an cogadh amach. Craoltóir raidió ba ea Domhnall chomh maith
Treasa Nic Giollarnáth as Goirtín, Achréidh na Gaillimhe, a bhí mar mháthair aige, deirfiúr le Seán Mac Giollarnáth, an breitheamh dúiche a raibh cáil mhór air mar fhear béaloidis, eagarthóir, iriseoir, scríbhneoir, agus saineolaí i gcúrsaí dúlra. Múinteoir bunscoile, agus príomhoide ar thoradh moille, a bhí in athair Dhiarmada i nGlas Naíon, Baile Átha Cliath, ach, lena chois sin, duine ildánach éirimiúil saothrach a bhí ann i rith a shaoil nach bhfuair a dhíol aitheantais ó phobal na Gaeilge as a ndearna sé ar son na teanga thar na blianta. Tháinig Domhnall i mbláth agus os comhair an phobail ó shaolú an stáit úir ar aghaidh
Tairgeadh airgead na scoláireachta dó ar deireadh ach faoin am sin bhí post státseirbhíse i mBaile Átha Cliath gnóthaithe ag Proinsias
Ba ionadaí na Stát Aontaithe é ag cruinniú speisialta UNESCO do shaineolaithe Ceilteacha i mBaile Átha Cliath in 1981 agus ainmníodh é do ghradam Woodrow Wilson in 1969. Bhí a chroí ina chuid taighde agus ba é a shaothar saoil é
Chuir sé an-suim, leis, i gcúrsaí spóirt. Ar cháiliú mar bhunmhúinteoir dó in 1955, in aon rang le John McGahern i gColáiste Phádraig, phós Diarmaid Mary Gallagher, as Dún Lúiche, Gaoth Dobhair, a bhí ag staidéar i mBaile Átha Cliath
Mar aitheantas ar a chuid oibre ar son na Gaeilge, bhí Mártan agus a bhean chéile i láthair ag ocáidí in Áras an Uachtaráin in 1938 agus in 1939, ar chuireadh ó Dhubhghlas de hÍde. Tar éis dó a dhul ar a phinsean, chuir Mártan Ó Gacháin faoi i mBaile Átha Cliath
Bhí sé ina lúthchleasaí cumasach – bhain sé bonn uile-Éireann faoi 16 sa léim fhada agus bhí sé ar fhoireann Bhaile Átha Cliath a bhain craobh na sinsear sa pheil in 1942. Bhain sé B.A
Ba sa bhliain chéanna a thosaigh na Gardaí i Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath, ag réiteach fianaise in éadan Uí Lubhlaí
I mí Lúnasa 1958, agus gan é ach cosamar sé bliana déag d’aois, thug sé aghaidh ar Shasana – é ráite sa bhaile aige gur chun cluiche leathcheannais na hÉireann sa pheil a fheiceáil a bhí sé ag tabhairt aghaidh ar Bhaile Átha Cliath. Chaith Maidhc Dainín bliain i Londain ag obair i monarcha innealtóireachta, ag maireachtáil lena dheartháir Dónall, agus ag seinm ceoil i dtábhairní agus i hallaí Gaelacha na cathrach
Mí sular bhásaigh sé, ar an 7 Márta 2016, thug sé léacht faoi thriail Roibeard Emmet in 1803 i dTeach Cúirte Shráid na Faiche i mBaile Átha Cliath, sa seomra ceannann céanna inar daoradh Emmet.
Roghnaíodh í ina ball den rúnaíocht a d’eagraigh Comhdháil Náisiúnta an Oideachais i gCaisleán Bhaile Átha Cliath, Deireadh Fómhair 1993
Athmhúsclaíodh a shuim sa drámaíocht agus bhí sé ar dhuine de bhunaitheoirí an chompántais drámaíochta Everyman i gcuideachta an Tuamaigh, Uí Dhonnabháin agus Sheáin Uí Shé. Nuair a bhog sé go Baile Átha Cliath phós sé Colette Mulcahy a Domhnach Broc agus chaith dhá scór bliain ag obair in RTÉ
Bhí sé gníomhach i gCumann Thír Chonaill a bunaíodh in 1935 le Conallaigh i mBaile Átha Cliath a thabhairt le chéile. D’fhill sé chun an bhaile go Tír Chonaill agus chuaigh sé i mbun gnó mar chuntasóir agus mar iniúchóir
Is cosúil gur i gceantar Bhán an Aeir, gar do Dhomhnach Broc, deisceart Bhaile Átha Cliath, a bhí cónaí ar an teaghlach
Bhí Deasún Ó Conaill, a bheadh ina ardeaspag ar Bhaile Átha Cliath agus ina chairdinéal, in aon rang leis
I lár na 1980idí chuaigh sí ag obair mar thaighdeoir le Coco, comhlacht neamhspleách léirithe teilifíse a bhí lonnaithe i mBaile Átha Cliath, agus in 1988 bhunaigh sí a comhlacht féin, Eo Teilifís, a raibh a cheanncheathrú ar an Spidéal agus a léirigh cláir i nGaeilge do pháistí, ina measc Kitty Crash, Mise agus Pangur bán agus Mire mara, clár puipéad a bhuaigh an gradam don chlár ab fhearr do dhaoine óga ag Féile na Meán Ceilteach in 1996. Bhí an-chreidiúint aici i dtábhacht na puipéadóireachta i gcláir Ghaeilge do dhaoine óga agus chruthaigh sí caidreamh le cuid acu siúd a bhí i mbun an chláir cháiliúil Mheiriceánaigh, Sesame Street, a d’fhág gur tháinig siad go hÉirinn lena gcuid scileanna a roinnt léi
Go deimhin, go lá a bháis bhí sé i mbun pinn. I mBaile Átha Cliath a rugadh Aodh ar an 19 Meán Fómhair 1947, an tríú duine clainne ag Anton Ó Domhnaill, príomhoide scoile ó Mhín Beannaid, na Rosa, Co
Nuair a d’fhill sé aneas as Baile Átha Cliath, chaith sé tréimhse ghairid mar mhúinteoir i gColáiste Phádraig in Ard Mhacha sular ceapadh ina léachtóir i gColáiste Mhuire, Béal Feirste, é in 1967
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. Léiritheoir ceannródaíoch ar an gclár cúrsaí reatha 7 Days, léachtóir, scríbhneoir, déantóir scannán agus mórphearsa i saol na craoltóireachta in Éirinn ba ea Muiris Mac Conghail. I mBaile Átha Cliath a rugadh é ar an 12 Bealtaine 1941, an chéad duine clainne ag Maurice MacGonigal agus a bhean, Aida Kelly
Ina leabhar Lámhscríbhinní Gaeilge: treoirliosta (1988), luann Pádraig de Brún go bhfuil deich lámhscríbhinn ar marthain ó pheann Uí Phronntaigh agus iad ar caomhnú i leabharlanna i mBaile Átha Cliath, Gaillimh, Béal Feirste, Londain agus Oxford
Ba as Baile Átha Cliath do Ghearóidín agus rinne sí staidéar ar an leigheas in Ollscoil Chaitliceach na hÉireann ar Shráid Shisile, Baile Átha Cliath
I ngach áit a raibh cónaí uirthi, i mBaile Átha Cliath agus i Sligeach go háirithe, bhí sí bainteach le gluaiseacht na Gaeilge trína bheith páirteach in obair an Réalt nó an Chonartha nó ina ball de cibé cumann Gaelach nó ciorcal comhrá a bhí ann
In Amárach 26 Iúil 1974 tugann sé cuntas ar an gcaidreamh a bhí aige ar Cháit an Rí (Ní Chatháin/ Uí Chathasaigh) a d’éag 23 Feabhra 1974. I ndiaidh dó céim BA a fháil in 1949 chaith sé tamall ag múineadh i Scoil Avoca sa Charraig Dhubh, Co. Bhaile Átha Cliath (1949-64), agus bhí poist aige i gColáiste Aindriú (1968-72) agus i Scoil Ghramadaí Ardeaglais Phádraig (1973-89)
an Dúin, agus i mBaile Átha Cliath
Nuair a cailleadh í ar 19 Samhain 1975 i dteach banaltrais i Ráth Tó, ba é a seoladh baile 3 Bóthar Waterloo, Baile Átha Cliath
I nDeilginis, Co. Bhaile Átha Cliath, a rugadh é 4 Nollaig 1921
Thiobraid Árann, agus is ann a chuaigh sí isteach i gCumann na mBan. Ó 1919 amach bhí sí á hoiliúint mar altra in Ospidéal Naomh Ultán i mBaile Átha Cliath
Deir Ríonach freisin: ‘Is saibhre go mór an bailiúchan de bharr na dialainne a scríobh sé ina ndéantar cur síos ar imeachtaí an lae.’ Bhí sé pósta ar Peg Feindt, Meiriceánach, agus bhí cónaí air in Portland, Oregan, ar feadh 1979-1997 ach d’fhill sé ar Éirinn agus chuir faoi i mBaile Átha Cliath.
Bhí sé ina chigire bunscoileanna 1948-63 agus chaith tamall in Inis, i nDún Dealgan agus sa Chabhán sular aistríodh go Baile Átha Cliath é
Cuireadh scolaíocht air san Ardscoil, Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath
B'ise freisin faoi deara seirbhísí bheith ar siúl go rialta i nGaeilge in Ardeaglais Phádraig agus in Eaglais Chríost i mBaile Átha Cliath
Ba chuimhin lena máthair Gaeilge á labhairt i nDamhliag. Chuaigh Giolla Chríost ag obair i mBaile Átha Cliath in 1893
I 1918 d’éirigh leis filleadh ar Éirinn agus d’oscail sé Siopa na Leabhar Gaelach i Sráid Dásoin, Baile Átha Cliath, i gcomhar le hÉamonn Mac Giolla Iasachta
Ag 20 Bóthar Árann, Droim Conrach, Baile Átha Cliath, a rugadh í ar 14 Meán Fómhair 1919
I gCluain Tarbh, Baile Átha Cliath, a bhí cónaí air féin agus a bhean Eibhlín Ní Bhriain
Cé go ndeirtear (Scéala Éireann 4 Bealtaine 1964) gurbh i bhFaiche Stiabhna a rugadh é, is deimhin gurbh é an John O’Sullivan é a rugadh 20 Meitheamh 1906 ag 44 Ardán Naomh Seosamh, an Cuarbhóthar Theas, Baile Átha Cliath
I gceardscoil Sráid na Danmhairge, Baile Átha Cliath, a bhí sé ar feadh i bhfad
In 1898 fuair sé post mar dhearthóir páipéir balla i mBaile Átha Cliath
Ar 14 Iúil 1933 a rugadh é i mBaile Átha Cliath
Ní raibh aon choinne lena bhás i mBaile Átha Cliath ar 3 Feabhra 2009 agus sin go ríghairid roimh pháirt a bheadh aige an deireadh seachtaine dar gcionn in imeachtaí Scoil Gheimhridh Merriman i nGaillimh
I bPáirc Ailesbury, Baile Átha Cliath, a bhí cónaí air ar feadh i bhfad ach ó na 1990idí amach is sna Clocha Liatha, Co
In 1969 phós sé Beatrice Nic Conmara agus bhí seachtar leanaí acu agus cónaí orthu i Ráth Fearnáin, Baile Átha Cliath
‘I suspect here in the choice of sources the influence of Reidar’s friend, Professor Osborn Bergin [B2], who was an admirer of the compiler, Pádraig Ó Laoghaire (1870-1896) [B1] and of Pádraig’s mother, from whom Bergin as a young man had learned Irish in Béara, West Cork.’ Foilsíodh Studies in Irish and Scandinavian Folk tales, 1959 i mBaile Átha Cliath agus i gCóbanhávan
I ndiaidh Luimnigh bhí an bheatha mhiseanach á chaitheamh arís aige ó 1916 go 1921 nuair a cuireadh cúram na n-ábhar sagart in Marianella, Baile Átha Cliath, air
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 I mBaile Átha Cliath a rugadh an scoláire seo ar 29 Márta 1915; ba í an iníon ba shine í den chúigear, triúr cailíní agus beirt bhuachaillí, a bhí ag James F
Tuairiscíodh a bhás ar pháipéir na hÉireann an lá a foilsíodh Mesca Ulad i mBaile Átha Cliath
Chuaigh sí chun cónaithe i mBaile Átha Cliath i 1920
B’annamh ar fad a d’fhág sé a cheantar féin; bhí sé in Albain uair agus i mBaile Átha Cliath uair eile
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 I mBaile Átha Cliath a rugadh é 23 Meán Fómhair 1905
Chuaigh sé isteach sna hÓglaigh, in ainneoin é a bheith ina státseirbhíseach, agus gabhadh é nuair a bhí sé ar ais ag obair i dTeach an Chustaim i mBaile Átha Cliath