Líon alt a bhfuil an ghné seo luaite iontu: 69
Shroich sé Sydney Meán Fómhair 1922 agus tugadh paróiste Naomh Benedict i lár na cathrach dó. Chun cur lena eolas ar an nGaeilge is ea a thóg sé teach ar Cheann Heilbhic sa Rinn ar cíos tuairim 1903 ··· Chaitheadh sé a shaoire ann ag breacadh focal, nathanna cainte, seanchais agus eolais faoi mhuintir an cheantair. Tá cuntas ag Micheál Ó Domhnaill (Iolscoil na Mumhan ris a ráidhtear Coláiste na Rinne: gearr-stair, 1987) ar an gcaoi a ndeachaigh Pádraig Ó Cadhla[B2] i ndáil comhairle leis um Cháisc 1905 chun tús a chur le coláiste Gaeilge sa Rinn ··· ‘Caint agus gramadach agus foghraíocht Gaedhealuinne na Rinne, a theagasc agus a léirmhíniú, an cúram a bhí ar an Dr Ó Síocháin: thugadh sé ceachtanna ar luibheolas chomh maith’ ··· Scríobh Neans de Paor B2 cuntas moltach air in Comhar, Aibreán 1945, agus ag tagairt do chúrsaí lóistín sa Rinn dúirt: ‘Ba mhian leis go mbeadh caoi ag lucht foghlamtha na Gaeilge cur fúthu i bparóiste na Rinne chun labhairt na teanga a leathnú ··· In 1961 foilsíodh Seana-chaint na nDeise II. Leabhair eile dá dhéantús is ea: Cnó coilleadh craobhaighe (1907); Cnuasacht trágha (1908); Árthach an óir, scéalta ó Phádraig Ó Doghair, An Rinn, 1911
D’fhreastail sé ar an gcéad rang Gaeilge sa Rinn (‘Scoil an Chalaidh’) i 1905 agus ar chúrsa do mhúinteoirí sa Rinn i 1909–10 ··· Luimnigh ó 1908 go 1911 agus ó 1912 anuas go 1952 bhí sé ag teagasc sna cúrsaí samhraidh sa Rinn ··· Toghadh ina bhall de choiste stiúrtha Choláiste na Rinne é i 1915 agus chabhraigh sé le Séamus Ó hEocha chun Comharchumann na Rinne a bhunú. Ceapadh ina mhúinteoir i Scoil na Leanbh sa Rinn é nuair a bunaíodh í i 1919 ··· Ach ní dhearna an Roinn aon socrú i dtaobh phinsean mhúinteoirí na Rinne go dtí 1953. Bhí sé ina bhall de Shinn Féin agus d’Arm na Poblachta in iarthar Phort Láirge, dar le tuairisc an Dungarvan Leader 25 Lúnasa 1956 ··· D’éag Micheál ar 18 Lúnasa 1956 agus cuireadh i seanchill na Rinne é
Thug sé a chéad chuairt oifigiúil ar an Rinn i 1903 ··· I dtosach Iúil 1906 chuir siad tús leis arís ach an uair seo is i mboth adhmaid le hais an phríomhbhóthair a bhíodh sé agus bhí an Dr de Hindeberg, “An Fear Mór” agus Diarmaid Stóice tagtha chun cabhrú leo. Theastaigh ó Phádraig agus ón gConradh go mbeadh bunscoil lán-Ghaeilge sa Rinn ··· D’fhág an Conradh Pádraig sa Rinn ar thuarastal £120 sa bhliain chun bheith i mbun na scoile nua ··· Dúnadh an mheánscoil i Meitheamh 1915 toisc nach raibh go leor scoláirí ag freastal air. Casadh Bríd Ní Dhochartaigh, múinteoir as Lúbán Díge i gContae an Chláir, ar Phádraig le linn cúrsa samhraidh sa Rinn ··· Níor theastaigh ó Bhríd bheith ag cur fúithi sa Rinn agus chas Pádraig arís ar an mbunmhúinteoireacht
Sa Mhóta, An Rinn, Co ··· Micheál Ó Foghludha, máistir scoile na Rinne, a hathair agus ba í Eibhlín de Bron ón Seanphobal, múinteoir sa scoil chéanna, a máthair ··· Tá cuntas ar a shaothar ag Micheál Ó Domhnaill in Coláiste na Rinne: gearr-stair (1988). Tar éis bunoideachais sa Rinn d'fhreastail Áine (Neans a thugtaí uirthi de ghnáth) ar mheánscoil Chlochar na Trócaire i nDún Garbhán ··· Gach samhradh bhíodh sí ag ranganna an Dochtúra de Hindeberg sa Rinn ··· Sa bhliain sin freisin a thosaigh sé ag dul ar saoire go dtí an Rinn. Bhí sé i gceannas Chomplacht Chaisil de na hÓglaigh agus gabhadh é ar 4 Bealtaine 1916
Chiarraí agus ansin i Rinn Ó gCuanach, Co ··· Phort Láirge, áit ar saolaíodh an bheirt eile chlainne a bhí orthu, Ódhrán agus Fianait. Bhí Dóirín Mhic Mhurchú sáite i gcroílár an phobail ón gcéad lá ar leag sí a cos ar thalamh na Rinne ··· Bhí sí páirteach freisin i mbunú craoibhe de Ghluaiseacht Chearta Sibhialta na Gaeltachta ansiúd i dtús na 1970idí. Ba bheag post i gCumann Lúthchleas Gael na Rinne nach raibh aici ag tráth éigin, agus fiú agus í ina seanmháthair bhuaigh sí Craobh Shóisearach Camógaíochta Phort Láirge mar lántosach ar fhoireann ar a raibh duine dá clann iníonacha ag imirt freisin ··· Chaith sí blianta ag teagasc i Meánscoil San Nioclás sa Rinn. Bean mhór taistil agus teangacha ab ea Dóirín ··· Ba é glór Dhóirín a chuir oideachas ar phobail spóirt agus ar éisteoirí na gceantar Gaeltachta eile faoi na hainmneacha ársa, stairiúla a bhí ar na cumainn ina dúiche féin agus, gan teip, d’fhágadh sí slán ag a lucht éisteachta ag deireadh gach tuairisce leis na focail ‘Dóirín Mhic Mhurchú anso sa Rinn.’ Bhásaigh a fear céile Éamonn in 1991
Ní haon bhua cainte amháin a bhí aici ach dhá bhua ar a laghad: an tseana-Ghaelainn bhreá a bhí aici, agus an éascaíocht chainte ba dhual don chuid ab fhearr den ghlúin sin a tógadh sara raibh raidió ná teilifís ag cliotaráil de shíor sa chúinne mar chaitheamh aimsire dhúinn, mar dhea.’ I mBaile na nGall Beag sa Rinn, Co ··· Níor múineadh aon Ghaeilge di ar scoil ach thabharfá leat ó chuntas na hiníne go raibh ranganna tar éis scoile chun léamh agus scríobh na teanga a mhúineadh do pháistí na Rinne ··· Chuaigh sí isteach i gCumann na mBan a luaithe a bunaíodh sa Rinn é agus is i rith na tréimhse sin dá saol a chuir sí aithne ar Dheuglán Ó Réagáin ··· D’fhill sí abhaile i 1932 gur phós Deuglán Ó Réagáin sa Rinn 11 Samhain 1932
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 I mBaile na nGall sa Rinn, Co ··· Nuair a bhí sé tuairim a 12 tháinig an chéad dream d’fhoghlaimeoirí chun na Rinne agus Pádraig Ó Cadhla, timire, i gceannas orthu ··· agus chuireadh sé a chlár dubh le falla tí an Bhácaera ar an gcalafort gach tráthnóna chun scríobh is léamh a mhúineadh do mhuintir na Rinne ··· Ar feadh scór bliain bhí sé ag múineadh an tsean-nóis sa Rinn
Sa pharóiste sin a rugadh an bheirt acu ach is sa Rinn a rugadh Dónall 4 Meán Fómhair 1922 ··· Ba ghnách lena mhuintir sé sheachtain saoire a chaitheamh ansiúd ach, tharla an Cogadh Cathartha a bheith faoi lánseol, b’éigean dóibh tamall beag breise a chaitheamh ann, moill a d’fhág gur sa Rinn a rugadh Dónall ··· Bhí grá ag an athair don teanga agus tógadh an chlann go dátheangach in ainneoin nach raibh ag an mháthair ach abairtí beaga blasta a bhí foghlamtha aici sa Rinn agus b’fhéidir óna máthair féin ar chainteoir Gaeilge ó Co ··· Fág an Irish Times agus an Rinn as an áireamh, is tríd an gcumann is mó a léirigh sé a bhá leis an nGaeilge
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 I mBaile na nGall sa Rinn, Co ··· Teach ceann tuí agus dhá sheomra ann a bhí acu. Ó Micheál Ó Foghludha (1846-1905) (féach Áine Ní Fhoghludha), máistir scoile na Rinne, a fuair Seán scolaíocht ar dtús ··· Anuas go dtí 1959 freisin bhíodh sé ag teagasc ag na cúrsaí samhraidh sa Rinn
Ar chlog a bhronn roinnt dá chairde in Iolscoil na Mumhan air Lá le ’Pádraig 1928 bhí an abairt seo san inscríbhinn: ‘Ní breátha a fhaid ná mar is gile a chroí’. Bhí sé ar dhuine den triúr a cheannaigh an seanfhothrach i Maoil an Chóirnigh mar láithreán meánscoile ó Villiers Stuart thar ceann Choláiste na Rinne ··· Bhí sé ina bhall de chéad choiste bainistíochta Iolscoil na Mumhan sa Rinn i 1909 ··· ‘Ní raibh aon ró-dhóchas ag lucht an Choiste go mbeadh rath agus toradh ar scoil dá samhail san aimsir chorraithe a bhí ann, agus ní mó ná mar a chreideadar ráiteas an Fhir Mhóir go gcuirfeadh sé na leanaí ag labhairt na Gaeilge in aon téarma amháin, ach ghéilleadar go haithleasc fé dheireadh dá dhúthracht agus dá mhisneach, agus tugadh cead a chinn dó’, a dúirt Seán Ó Cuirrín [q.v.] os cionn a uaighe an lá a cuireadh é i reilig na Rinne (Feasta, Samhain 1959)
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 I Ráth na mBiníneach sa Rinn, Co ··· Ní raibh aon Ghaeilge ag an máthair nuair a tháinig sí chun na Rinne ach i ndiaidh tamaill bhí líofacht aici inti ··· ‘Chaith sé tamall maith an lá sin i dteannta Eibhlín, agus iad araon ag cur síos ar an seansaol i Scoil na Leanbh’ (Iolscoil na Mumhan ris a ráidhtear an tan seo: Coláiste na Rinne: gearr-stair, [1987] le Micheál Ó Domhnaill). Phós sí Pádraig Ó Curraoin ó Bhaile Uí Churraoin sa Rinn agus chuaigh siad chun cónaithe i gcathair Phort Láirge
Bhí siad thíos sa Rinn ar laethanta saoire le chéile in Iúil na bliana sin ··· ‘Mura rugadh ann é, ní miste a rá gur tógadh ann é—chaith sé blianta ann fadó agus é ina gharsún—i dtigh an Fhaoitigh, ar ndóigh—agus tabhair an leabhar gur beag duine sa Rinn anois nach bhfuil fíorbhrón air i ndiaidh Chonchúir Mhic Chlúin’ ··· Ar feadh na tréimhse 1913-23 bhí iarracht ar siúl sna Ráithíní in aice le Tuaim Gréine ar Ghaeltacht nua a chur ar bun agus tugadh fir oibre ann ón Rinn
Ba mhinic sa Rinn é ina dhiaidh sin ··· Lean sé air ansin leis an obair a bhí á déanamh aige ar Ghaeilge na Rinne ··· In 1942 chaith sé sé sheachtain sa Rinn
Chaith sé a shaol ag plé leis an nGaeilge, lena cheantar féin agus leis an eagraíocht ab ansa leis, Cumann Lúthchleas Gael. Bhí sé pósta ar Bhrighid (Nic Craith), as Béal an Átha sa Rinn ··· Seisear clainne a bhí orthu: Máire, Brighid, Nioclás Óg, Cárthach, Caoimhe agus Ríoghnach. Feirmeoir as Drom Sliog i gceantar Airde Móire ab ea a athair, Seán Mac Craith, agus ba as an Rinn dá mháthair, Máire (Ní Ghríobtha) ··· Bhásaigh Nioclás Mac Craith ar an 5 Márta 2018 agus tá sé curtha i Reilig na Cille sa Rinn.
Thosaigh sé ag dul go dtí an Rinn i 1910 ··· D'éirigh sé as a phost faoi fhorálacha an Chonartha Angla-Éireannaigh agus chuaigh chun cónaithe sa Rinn i 1924 ··· Deir Micheál Ó Domhnaill: 'Ó 1910 anuas, bhíodh a thriall anseo [An Rinn] agus níorbh é ná raibh dílis don áit go lá a bháis ...'.
Chaith sé an tréimhse idir 1945 agus 1987 ina mhúinteoir i Scoil na Leanaí sa Rinn, Co ··· In alt aige in An Linn Bhuí: Iris Ghaeltacht na nDeise 9 (2005) deir Muiris: ‘Ar scáth a chéile a mhair Scoil na Leanaí agus Coláiste na Rinne – ní féidir liom a shamhlú go mairfeadh ceann acu gan an ceann eile.’ Bhraith sé sa bhaile sa Rinn sa mhéid go raibh muintir na Rinne inchurtha le Baile an Fheirtéaraigh ó thaobh spridiúlachta de
Sa Rinn, Dún Garbhán, Co ··· Bhí sé ar scoil sa Rinn, i Scoil na mBráithre Críostaí i nDún Garbhán, agus i gColáiste Íosagáin i mBaile Bhuirne, Co
Bhíodh sí i láthair ar fhormhór na gcluichí a d’imir foirne peile agus iomána na Rinne agus ba ghnách léi taisteal ina bhfochair chuig Comórtas Peile na Gaeltachta Bhí sí gníomhach i mBantracht na Tuaithe sa Rinn agus i gcúrsaí drámaíochta agus carthanachta agus bhíodh tarraingt daoine ar an teach a bhí aici sa tSeanchill ag foghlaim Gaeilge uaithi
Bhí sé pósta ar Moya Feddis agus in Iolscoil na Mumhan… deir sé fúithi: ‘Iar dteacht chun na Rinne di, is insonraithe a ndearna Moya Bean Uí Dhomhnaill dúinn ó thús na 1960idí i leith ··· D’éag sé 26 Samhain 1997; tá sé curtha i Reilig Shéipéal San Nioclás sa Rinn
I Ráth na mBiníneach sa Rinn, Co ··· D’éag sé ar 8 Meitheamh 1932 agus tá sé curtha i Reilig an tSéipéil sa Rinn
Phós sé Úna Ní Dhruacháin, a bhí ag obair mar bhean a’ tí sa Choláiste, 6 Feabhra 1930 sa Rinn ··· Bhí ar a laghad beirt iníonacha agus mac acu. Fuair sé bás ar 30 Lúnasa 1960 i ndiaidh timpiste sa bhaile i nDrom Fhinghin, an Rinn
Ag Ard-Fheis 1915Chonradh na Gaeilge bhí sé sa láthair mar theachta ó Chraobh Dhún Garbhán. Ó 1914 go 1953 bhíodh sé ag múineadh sna cúrsaí samhraidh sa Rinn, é ar an gCoiste Bainistíochta ó 1916 go 1954 ··· Nuair a chuaigh an Fear Mór go dtí an Rinn chun bheith i bhfeighil Scoil na Leanbh i bhfómhar 1919 chuaigh Tomás ina ionad i gColáiste na nÍosánach, Mungairit, Luimneach. Phós sé Peig Nic Ghiobúin (d’éag 29 Bealtaine 1989), múinteoir bunscoile ó Dhurlas a raibh ardspéis aici i gcúrsaí na teanga
Chaitheadh sé laethanta saoire i gCamas agus lena linn in éineacht le Piaras Mac Canna[q.v.] thugadh se cuairt ar an Rinn, Co ··· Bhí sé pósta ar iníon le Sir James McMahon, duine de lucht ceannais an Chaisleáin agus fear a thuilleann cuntas fabhrach in DIB i ngeall ar ar an bpáirt a bhí aige chun teacht ar réiteach ag deireadh 1921. Cháiligh Pádraig mar mhúinteoir Gaeilge sa Rinn in 1925 agus bhí ag múineadh faoi scéim na gComhairlí Contae san Aonach agus i gCaiseal
Scríobh sé ábhar síos ní hamháin i gCuilinn ach i mBaile an Fheirtéaraigh agus sa Rinn ··· Dhá bhliain ina dhiaidh sin bhain sé dintiúirí amach sa Rinn
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Bhí ceathrar den ainm seo a raibh cáil orthu: Micheál, múinteoir na Rinne (faoi NÍ FHOGHLÚDHA, Áine [B2]); Micheál, uachtarán Chraobh an Chéitinnigh, ba dheartháir do Fhiachra Éilgeach; Micheál a bhí ina rúnaí ag ‘ceardchumann’ na múinteoirí taistil, agus Micheál seo thuas, an timire a scríobhadh faoin ainm ‘Déaglán’. I Móin Aodha, Aird Mhór, Co
Tá eolas breise ann ar a athair agus deir an t-údar go dtugadh seisean a theaghlach chun na Rinne in ochtóidí an 19ú haois agus ar ball go dtugadh Domhnall a theaghlachsan ann
Chuir sé liosta de phíobairí ar fáil chomh maith le nótaí beathaisnéise fúthu. I 1902 bhí sé páirteach sa turas a thug baill an Chonartha síos go dtí an Rinn ar dúradh faoi san Irish Book Lover, Iml
Bhíodh sé sa Rinn gach samhradh ag foghlaim ón gcéad uair a cuireadh rang ar siúl ann i 1904. Tamall i ndiaidh na ngunnaí a chur i dtír i Latharnach d’iarr sé go gcuirfí ó dheas é agus is mar sin a tharla ag obair don Chustam is Mál i Lána Naomh Eoin i mBaile Átha Cliath é
Chuaigh sé as sin in 1909 go dtí an coláiste nua cónaitheach a bhíothas i ndiaidh a bhunú sa Rinn
Ba ghnách le Tomás Ó Muiríosa agus lena bhean Gaeilge a labhairt le chéile agus thugadh siad Máirín ar saoire leo gach samhradh go dtí an Rinn. Chaith Máirín tamaill ar scoil i Muineachán agus i Lucsamburg agus ghnóthaigh sí céim sa léann Ceilteach i gColáiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath
Chaith sé tamaill i dTír Chonaill, sa Rinn, i gCiarraí agus i gContae Aontroma féin ag foghlaim na teanga
and a certain tendency in your selection of Mss”. Bhí páirt aige i mbunú Ollscoil na Mumhan sa Rinn agus bhíodh ranganna ar siúl aige ann. Ní hé an oiread sin a d’fhoilsigh sé
Bhí Éamonn ar scoil sa Rinn i bPort Láirge ar dtús, ansin sa Mhodhscoil, bunscoil lán-Ghaelach i Luimneach agus ansin ag na Bráithre Críostaí, Sráid Sexton, Luimneach
Chaoin Máirtín Ó Direáin é agus dúirt faoin ngadaí fuar an bás : A theacht sa samhradh níor chuibhe Chugatsa ar shamhradh do mhéin go huile. Deartháir dó ba ea Victor de Paor a bhí tamall ina shagart cúnta sa Rinn, Co
In 1912 a thug sé a chéad chuairt ar an nGaeltacht nuair a chaith sé tamall sa Rinn. An bhliain dár gcionn toghadh é ar choiste sealadach na nÓglach ar dtús agus ansin ceapadh é ina rúnaí cúnta ar thuarastal
Léiriú is ea an sliocht sin as "Coláiste na Rinne: gearrstair", le Micheál Ó Domhnaill[q.v.] ar an mbaint a bhí ag na Paoraigh le forbairt na Rinne ó thosach. Iníon le Eamonn O’Toole agus Mary Norton ba ea Siobhán (Jennie) de Paor agus is i mBealach Conglais, Co
Ba é a cheannaigh na muilte cáiliúla ar an Rinn in 1873
Chuaigh a bhean agus na páistí chun cónaithe sa Rinn i rith bhlianta Chogadh na Saoirse agus tá tagairt dóibh in Beatha Mhichíl Turraoin,maille le sceulta agus seanachas. Bhí sé ina Cheann Comhairle ag an gcéad chruinniú de Dháil Éireann agus is i nGaeilge ar fad a rinneadh gnó an lae sin
Bhí sé ina mhinistir cúnta i Rinn Mhuirfean, Baile Átha Cliath, ó 1857 go 1864; ó 1866 go 1872 ina reachtaire i bhFiodh Chuilinn, Ráth Iomghain, Co
Foilsíodh san iris chéanna ar 5 Lúnasa na bliana sin amhrán, ‘Lá an bhuailte’, a bhailigh sé sa Rinn, agus ar 30 Meán Fómhair agus 7 Deireadh Fómhair an dán fada ‘Caoineadh an Athar Seán Ó Maonaigh’ a fuair sé ó Dhónall Ó Fearachair [B3]. B’fhéidir gur toisc gur chainteoir dúchais Gaeilge é a cheap an tAthair James Anderson[B2] é
Daoine eile mór le rá ar chuir sé aithne orthu agus é ina mhac léinn go fóill ba ea Seán Pléimeann [B1], an tAthair Donncha Ó Murchú [B1] agus Micheál Ó Foghludha sa Rinn [feic faoi Ó FOGHLUDHA, Áine]
Bhí dúil ar leith aige sa gharrraíodóireacht, sa snoíodóireact agus san aillireacht agus bhí sé an-oilte ar uirlisí an cheardaí: é féin a dhear agus a thóg an teach ‘Tilbury’. Bhí sé ina bhall de choiste bainistíochta Ollscoil na Mumhan sa Rinn i 1909 agus ar dhuine de stiúrthóirí na muilte olla i gCill Chainnigh
Ó 1930 go 1942 bhíodh sé ag teagasc sna cúrsaí samhraidh sa Rinn
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Múinteoir taistil ón Rinn, Co
Ar a leac thuama i reilig Naomh Maitiú sa Rinn (Baile Átha Cliath) bhí scríofa gur 58 bliana d’aois a bhí sé.
Fuair sé post múinteora náisiúnta in 1845 agus ceapadh é ina mháistir sa Rinn i mBaile Átha Cliath in 1856
Chuaigh an litir i gcion airsean agus tugadh síneadh ama chun an cíos a íoc. Bhí Peatsaí pósta ar Bhríd Ní Fhíne as an Rinn i bparóiste Dhroichead an Chláirín agus bhí thart ar ochtar clainne acu
Ba mhinic a thugadh sé cuairt ar an Rinn agus ar cheantair máguaird ar dhóigh seanchainteoirí Gaeilge a bheith iontu; chuirfeadh sé ardspéis ar ball i nGaeilge Dhún na nGall agus bheadh bá ar leith aige le Gaeilge Chorca Dhuibhne
Ó bhliain go chéile, thugainn aghaidh ar an nGaeltacht le feabhas a chur ar mo chuid Gaeilge—chuige sin, ba mhó a théinn go dtí Cúil Aodha ná go dtí an Rinn féin.’ Bhíodh ailt aige i gcolún ‘An Irishman’s Diary’ inIrish Times tar éis dó éirí as obair i 1986
Tá cuntais ar a thamall sa Rinn ag Máirtín Verling in An Linn Bhuí 3, 1999 agus in uimhir a 6 (2002) den iris sin. Thiteadh sé air ábhar i nGaeilge a bhailiú in áiteanna ar bheag den teanga a bhí fanta iontu, Brosnach i gCiarraí agus baill aistreánacha in iarthar Chorcaí
B’fhacthas dom amanna, agus é ag lua líne nó véarsa mar léiriú ar bhrí focail nó téarma éigin, go raibh dhá fhoinse liteartha aige a d’fhéadfaí a rá fúthu go raibh siad mar threoir cheilte neamhráite aige agus é i mbun léirmheasa, seanamhráin na Rinne agus filíocht Shakespeare
Bhí rincí Gaelacha foghlamtha aici ó mhúinteoir aitheanta, Peg Medlar, agus bhí sí tamall ag taisteal le compántas Jimmy O’Dea. Mhínigh sí do Phádraig Ó Raghallaigh gurbh iad a múinteoirí a bhí ag tathant uirthi dul le múinteoireacht agus gur cheart di tamall a chaitheamh sa Rinn
Go minic is buachaillí nach raibh puinn Gaeilge acu a bhíodh air a ullmhú le haghaidh na meánteistiméireachta agus chun teacht timpeall ar an bhfadhb sin tharraing sé chuige féin ‘modh múinte na Rinne’, mar a thug sé air: stór focal agus frásaí a thabhairt dóibh sula dtosaíodh sé ar aon ghramadach a mhúineadh
I 1994 chinn Comhairle Gairmoideachais an chontae ar scoláireacht na Rinne a bhunú ina onóir (Dungarvan Leader and Southern Democrat 25 Feabhra 1994).
Bhain sé an Teastas Gaeilge amach trí bliana as a chéile – i dTuar Mhic Éadaigh, sa Spidéal agus sa Rinn
Thosaigh sí an bhliain chéanna sin ag foghlaim Gaeilge agus ar feadh cúpla bliain chaith sí mí sa Rinn
na Mí, do sheanathair máthartha Aodhagáin agus bhí siopa grósaera aige sa Rinn, Baile Átha Cliath. I nDumhach Thrá, Baile Átha Cliath, a bhí cónaí ar an teaghlach tamall sular aistrigh siad go dtí Raghnallach ar dtús agus ansin go Crois Araild
Bhí sé ar bhord bainistíochta Choláiste na Rinne agus ar dhuine den cheathrar a bhunaigh Daonscoil na Mumhan sa Rinn
Ceapadh Bríd Ní Réagáin (1900-1986) ón Rinn mar bhuime dá leanaí agus bhí a deartháir Donnchadh ag obair sna Ráithíní freisin
Tá cuntas ag Úna Breatnach in An Linn Bhuí: Iris Ghaeltacht na nDéise 4, 2000 ar na tréimhsí a chaith sé sa Sean-Phobal sa Rinn, Co
Go hóg ina shaol b’éigean dó dul ar imirce go Sasana agus níor fhill sé ar an Rinn go dtí tuairim 1960
Bhí teach aige sa Rinn agus thugadh sé scoláirí ann go dtí cúrsaí
Ar 1 Bealtaine 1871 a rugadh é i mBaile Uí Churraoin sa Rinn
Bhailíodh sé amhráin cibé áit a mbíodh sé—sa Rinn, i gCloich na Coillte, sa Ghort agus i dTír Chonaill
Ach is í Daonscoil na Mumhan gach bliain ó 1953 go 1999 sa Rinn, Co
Nuair a bhí sí 17 bliain d’aois chaith sí mí sa Rinn
In 1994 thug an Irish Film Archive ómós dó agus ceann dá scannáin a chuir siad á dtaispeáint ba ea Water wisdom (1962) a rinneadh sa Rinn, Co
Bhí cóiriú á dhéanamh aige ar an stór mór de bhéaloideas agus de sheanchas na Rinne a bhí bailithe acu sin, agus ag bailitheoiri éagsúla eile, ó Micheál Turraoin [q.v.] agus bhí i gceist aige sin a bheith ina ábhar tráchtais dochtúra aige i gColáiste na hOllscoile i gCorcaigh
I rith na tréimhse sin chuir sé aithne ar chuid de phríomhphearsana Ghaeltacht na Rinne, Chorca Dhuibhne agus Chúil Aodha. I gCorcaigh d’éirigh sé cairdiúil le scríbhneoirí agus le pearsana Gaeilge na cathrach agus go háirithe le Seán Ó Ríordáin, Seán Ó Tuama (1926–2006), an tAthair Tadhg Ó Murchú agus an dealbhóir Séamus Murphy agus a bhean Maighréad