Líon alt a bhfuil an ghné seo luaite iontu: 86
Nuair a d’éag a athair cheannaigh John s’againne Droim Barach in aice le Ceannanas Mór i gContae na Mí; bhí aige freisin teach ag 13 (47 anois) Cearnóg Mhuirfean a fuair sé óna athair. Scríobh Seán T ··· Ó Ceallaigh faoi in Seán T., 1963: ‘Bhí Sweetman ina fheisire ar son Chontae na Mí i bhfad roimhe sin [roimh 1905] ··· Ba fhear é a rinne a lán chun cabhrú le daoine, feirmeoirí ó Chontae na Mí go háirithe, a shocrú i Meiriceá ··· In An Claidheamh Soluis 4 Bealtaine 1901 dúradh go raibh litir in Irish Independent aige faoi bhunú craoibhe i gCeannanasna Mí ··· Mhol sé rún ag cruinniú de Chomhairle Chontae na Mí (idem 17 Lúnasa 1901): ‘..
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Bean í a thug tacaíocht láidir i gContae na Mí lena linn do Chonradh na Gaeilge, do chúis na teanga i gcoitinne, agus don léann dúchais ··· Rinne sí cnuasach d’iarsmaí na Gaeilge i mBéarla na Mí ··· Ba chainteoir dúchais Gaeilge a seanmháthair ar de mhuintir Ailpín as Co. na Mí di ··· Deir a hiníon Méadhbh: ‘Chosain sí múinteoirí ar bith a raibh éagóir a déanamh orthu, go háirithe iad siúd a throid in éadan an Treaty: agus ná ligfeadh a gcroí dóibh an dearbhú “I will bear Allegiance to the Irish Free Sate and its Constitution” a shaighneáil.’ Toradh é an aigne sin aici, b’fhéidir, ar an gcairdeas a bhí aici le daoine ar an dá thaobh i gConradh na Gaeilge roimh 1922. In 1923 ceapadh í mar phríomhoide i gCúl Rónáin, trí míle siar ó Bhaile Íomhair, Co. na Mí ··· Chorcaí, a fuair sí oiliúint i stair agus i litríocht na teanga. Ina ceantar féin bhí sí ina ball de choiste Chonradh na Gaeilge agus de Choiste na Feise agus ina ball de Choiste Fheis na Mí a reáchtáiltí i bPáirc Tailteann, an Uaimh, Co. na Mí
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Bhí Micil ar dhuine den ghlúin a bhunaigh Gaeltacht Ráth Chairn, Co. na Mí ··· Ach is iomaí sin gné de ghnáthshaol an cheantair a dtráchtann sé orthu: cleamhnais agus pósadh, poitín, a dhonacht a bhí cuid de na sagairt agus tórraimh. Sa bhliain 1935 bhí Micil 16 bliana d’aois nuair a aistríodh an teaghlach go Ráth Chairn, Co. na Mí ··· ‘Bhí sé chomh maith agus dhá mbeidís ag goil go Meiriocá ná goil go Sasana…Mar a bheadh teach tórraimh ann, bhíodar ag teacht isteach agus ag croitheadh lámha.’ Tá cur síos aige ar na difríochtaí saoil go léir arbh éigean aghaidh a thabhairt orthu i gContae na Mí ··· Gan amhras níorbh í an fháilte a bhí ag cuid de mhuintir na Mí rompu. As sin amach is tuairisc ar a shaol féin is mó atá sa leabhar
I bparóiste Mhaigh nEalta, Co. na Mí, a rugadh é ··· In Obair, Co. na Mí, ní raibh aon scoláirí aige tar éis don sagart paróiste cur ina aghaidh ··· Tugann Ó Buachalla gearrchuntas orthu freisin agus deir: ‘Is fearr a insíonn na lámhscríbhinní sin dúinn conas a bhí i dtuaisceart na Mí sa chéad leath den 19ú céad ná aon tuairisc staire dá bhfuil againn agus is fearr an léargas a thugaid dúinn ar Pheadar féin, ná aon bheathaisnéis a fhéadfaí a scríobh air.’ Mhol a chara Aodh Mac Domhnaill [q.v.] mar scríobhaí é do Roibeard Mac Ádhaimh [B3] in 1844 agus chaith sé ceithre mhí ag obair i mBéal Feirste ··· D’éag sé i mí Feabhra 1860 agus cuireadh é i gCill Mhaighneann, Co. na Mí. Tá an méid seo le rá ag Tomás Ó Fiaich i dtaobh a dhéantúis fhileata: ‘His pieces are far more natural in language and rhythm than those of his predecessors; they avoid the pedantry which so many nineteenth century scribes indulged in
Is cosúil gurbh i nDroim Ghaill in aice le Droim Conrach, Co. na Mí, a rugadh é ··· In 1824 meastar go raibh sé ag teagasc i scoil Chaitliceach i bparóiste Chreamhchoille i gContae Aontroma agus faoi dheireadh na bliana sin go raibh sé ar ais i gContae na Mí ag obair don Irish Society, cumann bíoblóireachta ··· Tugann an litriú léargas beag dúinn ar fhoghraíocht Ghaeilge na Mí ··· an Chabháin, 30 Márta 1867; tuairmítear go raibh sé ag dul ar cuairt chuig a ghaolta sa Mhí
na Mí, a rugadh í ar 1 Meán Fómhair 1867 ··· Meath, published a few years ago a volume of poems, very much admired and applauded’ ··· Ba í ceann an tí í agus chuir sí síos go raibh sí 28 bliana d’aois, gur i gContae na Mí a rugadh í agus go raibh Gaeilge aici
Tar éis siléig na gcianta ag an Eaglais Chaitliceach Rómhánach is aige a bhí an post ba mhó sa tír a d’fhéadfadh, mar a mheas daoine, fónamh don teanga, ollúnacht na Gaeilge i Maigh Nuad. Tá eolas ina thaobh in Leabhar an Athar Eoghan: the O’Growney memorial volume, [1904] in eagar ag Agnes O’Farrelly [Úna Ní Fhaircheallaigh] [B1], in Eoghan Ó Gramhnaigh: beathaisnéis, 1968 le Seán Ó Ceallaigh, in aistí le Donnchadh Ó Floinn, Mairéad Ní Choinmhidhe agus Seán Ó Ceallaigh in Irisleabhar Mhaigh Nuad 1963, in uimhir speisialta de An Sagart in 1963, agus in aiste le Pádraig Ó Fiannachta in ‘Maigh Nuad agus an Ghaeilge’, Léachtaí Cholm Cille XXIII, 1993. I mBéal Átha Faithlinn, Baile Átha Buí, Co. na Mí, a rugadh é 24 Meán Fómhair 1863, dar le John Brady in A short history of the parishes of the Diocese of Meath 1867–1940 No ··· Ba’s Cill Scíre, Co. na Mí, don mháthair ··· Tuairiscíodh in An Claidheamh Soluis 11 Márta 1905 gur cuireadh é i mausoleum nua i Maigh Nuad ag searmanas príobháideach i mí Feabhra. Bhí a dheartháir Pádraig ag cruinniú tionscnaimh Shinn Féin in 1905 (Seán Ó Lúing, Art Ó Gríofa, 1953) agus bhí sé ina chaptaen ar na hÓglaigh i gContae na Mí (Liam Skinner, Politicians by accident).
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Deirtear go minic gurbh i gContae an Chabháin a rugadh an scoláire seo, agus luaitear an Mhí freisin ··· III (1953) deir Robin Flower[B3] gurbh é Eoghan O’Reilly sa Bhaile Corr, Co. na Mí, a sheanathair agus gur phoitigéir ba ea Ó Raghallaigh féin ··· na Mí (‘Roinnt seanchais faoi amhráin Chonnacht’ le Tomás Ó Coincheanainn in Deile: iris mhuintir Chonamara i mBaile Átha Cliath, 1999)
Mar seo a bhorr an fhoirm úd, de réir cosúlachta – scríobh an file dán díreach agus, ansin, le go dtuigfí é i measc an phobail choitinn, chuir sé véarsa nó dhó leis i meadaracht scaoilte an amhráin.’ Shíl Éadbhard Ó Raghallaigh [B6], Seosamh Laoide [B1] agus Ó Muireadhaigh gurbh i gCréamhainn a rugadh é – mhol sé an dúiche go hard i ndán leis: i gContae Lú atá an áit sin dar leis an Raghallach ach deir an Laoideach go mb’ionann Créamhainn agus paróiste Dhroim Conrach i gContae na Mí (‘a native of the far north of lower Meath’) ··· In Eighteenth-Century Ireland VI, 1991 (‘Filíocht Shéamais Daill Mhic Cuarta – Nótaí Teanga’) is inspéise go bhféachann Seosamh Watson lena fháil amach cad atá le foghlaim i dtaobh Ghaeilge na Mí ó mheadarachtaí Mhic Cuarta ··· B’fhéidir go raibh a mhuintir go maith as ina óige ach is ag obair d’fheirmeoirí a chaith sé cuid mhaith dá shaol, in Ó Méith gan amhras, ach chois Bóinne i gContae na Mí freisin mar a raibh tailte a phátrúin, Barún Sláine; is í an tréimhse sular chaill sé radharc na súl atá i gceist, b’fhéidir
De mhuintir Dhálaigh na Mí an Lochlainn Ó Dálaigh (fl.1601) a chum ‘Uaigneach ataoi, a theagh na mbráthar’ i dtaobh Mhainistir Mhuilte Farannáin (in eagar ag Láimhbheartach Mac Cionnaith in Dioghluim Dána, 1938 agus i gcló ag Mhág Craith in Dán na mBráthar Mionúr [I], 1967) ··· Fochraobh de Dhálaigh na Mí ba ea na Dálaigh a bhí ina n-ollúna ag muintir Dhiolúin ··· Ach tuairimíonn Mhág Craith gurbh fhéidir gurbh é Lochlainn eile na Mí an cúigiú Lochlainn seo!
I mBaile an tSléibhe sa ‘taobh thuaidh de Mhullaigh Laoidhe le taobh Cheannanus’, Co. Chill Chainnigh, dar leis féin, a rugadh an file agus an scríobhaí seo ··· Scríobh Peadar colafan i lámhscríbhinn Egerton 208 (arb é atá ann filíocht na Mí agus Lú, chomh maith le scéalta): ‘arna scríobhadh ag Peadar mac Lucais, mic Uilliam Ó Dálaigh ó Bhaile an tSléibhe.’ Chreid Ó Muirgheasa gurbh é Ballintslieve i bparóiste Mhaigh nEalta an Baile an tSléibhe a bhí i gceist ... Bhí scoil aige i mBóthar Mín cúig mhíle taobh thiar den Uaimh tamall roimh 1826 agus d’fhógair sé: ‘In teaching the young our old Mother Tongue/ At least I may venture to mention / I’m better than some who greedily thumb / The Bible-Society-Pension.’ Is cosúil go raibh cónaí air i mBaile Átha Cliath in 1824 mar tá Mr P ··· He is certainly a very clever fellow.’ Tagraíonn sé dó freisin sna litreacha ordanáis a bhaineann le Co. na Mí mar ‘by far the best (in fact the only) Irish scholar in County Meath.’ Is cosúil gur imigh sé leis an mbíoblóireacht timpeall an ama sin agus gur briseadh é as a phost mar mháistir scoile
D’aistrigh an teaghlach go Co. na Mí sna 1940idí ··· Chaith sé trí bliana ina shaighdiúir sa Rinn Mhór i nGaillimh agus bhí fostaithe tamall ag Matthew O’ Reilly, Teachta Dála Fhianna Fáil i dtoghlach na Mí 1927-54 ··· I gContae na Mí a casadh a chéad bhanchéile air, Nóra Nic Dhonncha, bean as Doire Choill ar aistrigh a muintir soir
Bhí poist mhúinteoireachta aige i gContae na Mí: sa Cheardscoil, Baile Átha Troim; i gColáiste Pobail Ráth Cairn; agus i gCeardscoil Bhaile Átha Bhuí, mar a raibh sé ina Leas-Phríomhoide sular ceapadh é ina Phríomhoide ··· Bhí sé pósta ar Éilís Fagan agus bhí triúr iníonacha acu agus beirt mhac agus cónaí orthu i mBaile an Mháirséalaigh, Cill Mheasáin, Co. na Mí ··· Cuireadh é i reilig Chill Táile, Co. na Mí. Scríobh sé na húrscéalta: Ashling Glass, 1985; Comhad Caoch, 1993; SSTTTC, 1997; Finnscéalaíocht an Ghrá, 2004
na nuair a fuair an siad gabháltas talún faoi scéim Choimisiún na Talún san áit a bhfuil Gaeltacht na anois. Bhí a chuid scolaíochta críochnaithe ag Pádraig Ó Méalóid faoin tráth sin agus é ag múineadh i gCnoc Sióin i gcathair Phort Láirge ··· In 1967 bhí a dheartháir Mícheál ar fhoireann na a bhuaigh Craobh Shinsir na hÉireann sa pheil. I gColáiste Phádraig, Droim Conrach, a oileadh Pádraig mar mhúinteoir agus tar éis an tamaill sin a chaitheamh i mbun na ceirde i bPort Láirge, fuair sé post i Scoil Lorcáin, áit ar mhúin sé Liam Ó Maonlaí agus Fiachna Ó Braonáin a bhain cáil amach ina dhiaidh sin leis an ngrúpa ceoil The Hothouse Flowers. Ba le linn dó a bheith i bPort Láirge a chas a bhean, Clár Nic Cárthaigh, air
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 I mBaile Íomhair, Co. na Mí, a rugadh í ar 8 Feabhra 1929 ··· Lú, agus ba chainteoir dúchais Gaeilge a seanmháthair ar de mhuintir Uí Ailpín as tuaisceart na Mí í, agus bhíodh iarsma den Ghaeilge i bhfriotal na seanmháthar a bhí in aontíos leo.’ D’éag triúr de dheirfiúracha Mhéadhbh go hanabaí agus ceathrar buachaillí agus ceathrar cailíní a mhair
Chaith sé cuid dá óige i mBaile Ghib, Domhnach Phádraig, Co. na Mí, mar ar lonnaigh a mhuintir i 1937; is leis an tréimhse sin a bhaineann an aiste ‘Súil Siar ar na Laetha sin i nGaeltacht na Mí
Tá dáiríreacht agus samhlaíocht ag roinnt leis nach iondúil ina shaothar...’. In aice leis an Obair i gContae na Mí a rugadh é ··· Bhí Toirdhealbhach tuairim 14 bliana d’aois ag fágáil na Mí dóibh
Ar feadh 17 bliain bhí sé ina shéiplíneach ag pobal Gaeltachta na Mí ··· Bronnadh Gradam Uí Ghramhnaigh air i 1991 ag Féile na Mí
Ní raibh a bhean sásta dul ann agus d’fhill sé agus cheannagh feirm i mBaile Roibín, Cill Scíre, Co. na Mí, nuair a bhí Tomás bliain d’aois ··· Rinne sí iarracht an teanga a mhúineadh dá leanaí agus deir Tomás sna cuimhní sin ar a óige: ‘In fact the Rosary was always said in Irish in our house whenever my father happened to be absent, because his knowledge of Irish did not extend beyond “Beannacht leat” which he used frequently.’ Ba chuimhin leis freisin triúr seanduine i mBaile Roibín a raibh a bheag nó a mhór den teanga acu óna muintir. D’fhreastail Tomás ar scoil náisiúnta Chill Scíre agus i 1926 bhain an chéad áit amach sa chéad scrúdú riamh le haghaidh scoláireachtaí meánscolaíochta ag Comhairle Contae na Mí
I nDún Búinne, Co. na Mí, a bhí cónaí orthu ··· D’fhill sí ar Éirinn i 1999, í ina baintreach arís, agus bhí ag cur fúithi i gCluain Aodha, Co. na Mí, agus is ann a d’éag sí 28 Deireadh Fómhair 2002.
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Ba é an státseirbhíseach seo a bhunaigh an eagraíocht Clann na hÉireann agus ba é faoi deara gur tógadh Brú na Mí, coláiste Gaeilge, i mBaile Ghib, Co. na Mí ··· Bhí campa acu sna Forbacha ar dtús ach nuair a bunaíodh Gaeltacht na Mí beartaíodh ar champa a bheith ansin
Bhí tuairim ann go ndeachaigh sí isteach i gclochar i gContae na Mí ··· Chuir údair an chuntais seo litreacha chuig clochair sa Mhí agus i Lú ach ní bhfuair aon eolas i dtaobh cad a bhain di
Is mar seo a bhí an teaghlach i nDaonáireamh 1901 ag 4 Gairdíní Sackville, Baile Átha Cliath: Patrick Ring, ‘DMP pensioner’ (48), a bhean Elizabeth (45), a rugadh i gContae na Mí, a gcúigear mac agus a n-iníon ··· B’as an Inse, Co. na Mí, dá mháthair Elizabeth Griffith
Deichniúr a rugadh don lánúin agus bhí siad go léir beo. Thosaigh Seoirse ag obair mar chúntóir siopa san Uaimh, agus ina dhiaidh sin bhí sé i mBaile an Chaisleáin, Co. na Mí ··· Tuairiscíodh in An Claidheamh Soluis 4 Meán Fómhair 1909 go raibh sé ag éirí as rúnaíocht Chraobh Bhaile an Chaisleáin, Co. na Mí, den Chonradh, craobh a bhunaigh sé féin. Cháiligh sé mar mhúinteoir Gaeilge i gColáiste Chonnacht sa Spidéal i 1910
D’éag sé ar 20 Deireadh Fómhair 1979 i gContae na Mí
I gCill Dhéagláin, Co. na Mí, a bhí sé féin agus a bheirt mhac páirteach san Éirí Amach
Chaith sé tamall ag múineadh i gcliarscoil deoise na Mí
Bhí sé ina ionadaí sa ‘Back Lane Parliament’ thar ceann na Mí
Tugadh beathúnas cille na Críche dó, is é sin Béal Átha na Sluaighe agus a thimpeallacht, agus an bhliain dár gcionn fuair sé beathúnas Bhaile Uí Rodáin i gContae na Mí
I gcomhar le Petrie[q.v.] rinne sé staidéar ar an gcéad chrannóg dár aimsíodh, ag Loch Gabhar Mór i gContae ná Mí
Feirmeoir i mBréachmhaigh i gceantar Mhaigh nEalta, Co. na Mí, a athair, Cathal, agus ba í Máiréad Downs a mháthair
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Gaeilgeoir i Maigh nEalta, Co. na Mí
I gCill Dealga, Co. na Mí, a rugadh i 1799
I ndeireadh a shaoil bhí sé ina reachtaire i mBaile Shláine, Co. na Mí, agus d’éag ann ar 6 Lúnasa 1791. Tá tuilleadh eolais faoin mbeatha seo ar fáil ar http://dib.cambridge.org/ »
Phós sé Alicia Kellett ó Annesbrook, Co. na Mí, in 1848
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 B’as an nGeata Bán, an Obair, Co. na Mí, don fhile seo a bhfuil ceann dá dhánta i gcló ag Seosamh Laoide[B1] in Duanaire na Midhe, 1914
I gCeannanas, Co. na Mí, a rugadh í 31 Bealtaine 1847
Maigh Eo, dá mháthair, Marcella Hall, agus is i gContae na Mí a rugadh an t-athair
I scoil náisiúnta Ráth Tó, Co. na Mí, a cuireadh bunoideachas air agus fuair sé oiliúint mar mhonatóir sna Modhscoileanna i Sráid Mhaoilbhríde, Baile Átha Cliath
Shiúil sé isteach in Áras Hamman chun áitiú ar Chathal Brugha géilleadh. Faoi 1919 bhí sé ina bhall de choiste gnó Pháirtí an Lucht Oibre agus toghadh é ina Theachta Dála i gContae Lú agus Co. na Mí i 1922 le tromlach mór
Bhí feirmeacha aige chomh fada ó bhaile leis an Mhí, Baile Átha Cliath agus Luimneach
B’as Co. na Mí dá mháthair agus bhí ceathrar de na páistí sa teach oíche an Daonáirimh 1901
Phós sé Mary Masterson, cailin aimsire ó Chontae na Mí, 4 Meitheamh 1884
Phós Pádraig Mary Bede, múinteoir ón mBóthar Buí, Co. na Mí, i 1911 agus bhí iníon amháin acu. Bhí spéis an-mhór ag Pádraig i modhanna múinte teanga agus dá chomhartha sin bhí sé ina chathaoirleach ar Chumann na Múinteoirí a cuireadh ar bun d’aon úim chun múinteoirí gairmiúla a spreagadh chun eolas a chur ar na modhanna ab fhearr
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Thuill sé clú náisiúnta mar gheall ar na hamhráin a chum sé, a chuid cártaí Nollag, an poblachtánachas, agus a shaothar ar son na Gaeilge. I gCill Scíre, Co. na Mí, a rugadh é [Bernard O’Higgins an leagan Béarla dá ainm sa leagan Béarla dá theastas pósta] 1 Iúil 1882
Fuair sé post ar dtús i gCathair Saidhbhín agus bhí sé ag múineadh i nDroim Conrach, Co. na Mí
Bhí sé an-ghníomhach in obair Chumann na Gaeltachta (a bunaíodh 7 Iúil 1934) agus go háirithe san obair a bhain le talmhaithe a aistriú go dtí an Mhí
Bhí cónaí orthu san Inse i gContae na Mí
Thugtaí eisean aníos ón Bhóthar Buí i gContae na Mí..
Ba í Elizabeth Butcher, iníon le Samuel, Easpag na Mí, a máthair agus luaitear beirt deartháireacha: Stephen Edmond (rugadh 23 Iúil 1877) agus Thomas Aubrey (rugadh ar 3 Samhain 1883)
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Ba é an duine ba shine é den seachtar mac a bhí ag James agus Mary Clarke agus is i gCnoc Comair san Uaimh, Co. na Mí, a rugadh é ar 13 Feabhra 1901
Bhí sé pósta ar Meta Roe, bean as Co. na Mí, agus bhí mac agus iníon acu
Seán was the last person employed officially in Trinity College Dublin and in the Royal Irish Academy on the transcription of documents in the Irish language’ (Séamus Ó Casaide [B2] in Irish Book Lover, Eanáir-Feabhra 1928). I dTailteann, Co. na Mí, a rugadh é
na Mí, a bheadh sí ina cónaí ar ball. Luaitear Micheál Ó Maoláin a bheith ag óráidíocht agus ag casadh amhráin ag cruinniú mór a thug Micheál Ó hIceadha [B1] le chéile i dteach na scoile in Inis Meáin 2 Iúil 1899 agus is cinnte gurb é an Micheál s’againne é
Chaith sé tréimhsí ag múineadh i Maigh nEalta, Co. na Mí, agus ansin sa Srath Mór agus i gCnoc Luachra i gContae Mhaigh Eo
Sheas sé i gContae na Mí agus ansin, anuas go 1918, i nGaillimh Theas
In 1968 bhí sé sa láthair i mBaile an Bhiataigh i gContae na Mí nuair a bunaíodh Na Píobairí Uilleann agus toghadh é féin agus Leo Rowsome mar éarlaimh
Chuir sé síos go raibh sé 52 bliana d’aois agus gurbh i gContae na Mí a rugadh é
Deir oifigigh Mhúsaem agus Cartlann an Gharda Síochana gur mar John Donlon a thugtar ainm an athar sna cáipéisí acusan agus gur phós sé bean as Co. na Mí 17 Iúil 1877
Chiarraí, in 1970; agus go deireanach ina shaol, agus é in Ollscoil Notre Dame, Meiriceá, chuir sé a ainm leis an achainí go gcuirfí stop leis an bplean úd chun mótarbhealach a thógáil gar do Chnoc na Scríne agus Teamhair, Co. na Mí. In Gaelscéal 28 Bealtaine 2010 scríobh an scoláire Bríona Nic Dhiarmada: Thuig sé a thábhachtaí is a bhí an léann don bpobal is bhí sé réidh i gcónaí a chuid eolais is a chuid léargais a scaipeadh orthu chomh fial flaithiúil is a dhein lena chuid mac léinn féin
Young [q.v.] di i dtosach an 20ú haois, ceann de chuid Pheadair Uí Ghealacáin [B6] a bhaineann le filíocht na Mí
Mac ba ea é le James Weldon ó Chontae na Mí agus Annie Courtney (Nic Cuarta) ó Chontae Ard Mhacha agus is i nDún Dealgan a rugadh é 28 Márta 1912
Bhí poist aige i Lú agus sa Mhí ach ó 1957 go 1986 is i Scoil Adhamhnáin sa Luinnigh, Dún na nGall, a bhí sé, é ina phríomhoide ann ó 1978. ‘Peileadóir den scoth a bhí ann a bhí ar fhoireann Ghaoth Dobhair a bhain Craobh an Chontae in 1944, 1945 agus 1953
B’as Co. na Mí don mháthair, Mary Flood
Tá anailís domhain sa leabhar ar chanúint Ghaeilge na Mí
Tar éis oideachais i Rann na Feirste agus in Ardscoil Mhic Dhaibhéid sna Gleannta, chaith sé a shaol ag teagasc i gContae na Mí
Stair agus laochra na hÉireann, an dúlra, moladh daoine áirithe, cluichí cárta, geaingear gráiniúil, an imirce go Contae na Mí
(Tá cur síos an-mhaith Henry Jones[q.v.], Easpag na Mí, ar rang agus sheanmóirí Uí Uiginn i gcló ag Ó Fiaich)
Sa chuid d’Uíbh Fhailí atá i ndeoise na Mí a rugadh é, i mbarúntacht Bhaile Mhic Abhain, is cosúil; ‘Tír na Maolmhuaidheach’ a thugann Mac Aodhagáin ar an gceantar sin agus léigh sé i dteastas amháin sa Róimh ‘gur tháinig sé de shliocht na n-uasal (“E nato di Nobil famiglia”)’
Chaith sé tamall ag spailpíneacht i gContae na Mí sular aistrigh sé go Baile Átha Cliath
D’éag sé ar 18 Bealtaine 1987 agus cuireadh é i Ráth Tó, Co. na Mí
B’as Maigh nEalta, Co. na Mí, do sheanathair máthartha Aodhagáin agus bhí siopa grósaera aige sa Rinn, Baile Átha Cliath. I nDumhach Thrá, Baile Átha Cliath, a bhí cónaí ar an teaghlach tamall sular aistrigh siad go dtí Raghnallach ar dtús agus ansin go Crois Araild
D’fhág sé oidhreacht shaibhir ina dhiaidh.’ An scríbhneoir seo ba thúisce a mhol agus a d’fhéach chuige go lonnófaí cuid de theaghlaigh na Gaeltachta i gContae na Mí
Ball gníomhach de Chonradh na Gaeilge ba ea é, i gContae na Mí go háirithe
Bhí sé ag cur faoi i nDún Búinne, Co. na Mí
D’aistrigh a mhuintir go Ráth Chairn, Co. na Mí, in Aibreán 1935
na Mí; gan amhras bhí baint aige ansiúd le Clann na hÉireann (féach faoi Ó Cochláin, Pádraig ar lch 288)
Tá cuntas air ag Thomas O’Connor in Irish Theological Quarterly 64/2, 1999 (‘Towards the invention of the Irish Catholic Natio; Thomas Messingham’s Florilegium’) agus arís in Ríocht na Midhe XI, 2000 (‘Thomas Messingham and the seventeenth-century Church’); in Collège des Irlandais Paris and Irish Studies, 2001 tá cuntas ag Proinsias Mac Cana. Ba de bhunadh shean-Ghall na Mí é
Duine truamhéalach amach is amach ba ea é faoi 20 Márta 1964 nuair a d’éag sé in Ospidéal na Mí
Bhí Fine Gall siar go teorainn na Mí faoina chúram
Le hathchur an rí fuair sé easpagóideacht na Mí
Luann Ó Duilearga mac leis, Mícheál, a d’aistrigh go Co. na Mí tar éis dá athair bás a fháil.
Bhí sé réitithe go nglacfadh sé páirt san éirí amach i gContae Na Mí
Ba as Co. na Mí don athair agus dhealródh go mbeadh sé fostaithe sa státseirbhís ar ball