Líon alt a bhfuil an ghné seo luaite iontu: 75
Ní bheifí ar aon fhocal gur pholaiteoir éifeachtach é, cibé uair a tháinig ceannas Fhianna Fáil i gceist go háirithe, agus b’fhéidir nach raibh an t-ádh leis gurbh i 1977–79 a thit sé air a bheith ina Aire Airgeadais ··· Ach géilltear gurbh fhear cóir onórach é agus gurbh é ba ghaire, b’fhéidir, do bhunaitheoirí Fhianna Fáil maidir le haidhmeanna agus luachanna ··· ag Fianna Fáil i mBaile Átha Cliath Thoir Thuaidh ar feadh 1944-57 go dtí gur bhuaigh Cathal Ó hEochaidh an suíochán ··· Toghadh é thar ceann Fhianna Fáil i ndáilcheantar a athar i dtoghchán 1961 ··· Ní raibh Ó hEochaidh sásta é a athcheapadh ina Thánaiste i 1982 agus is beag má ghlac sé aon pháirt mhór i bhFianna Fáil ina dhiaidh sin. Dúirt Proinsias Mac An Bheatha[q.v.]: ‘Níl mórán de leithéidí Sheoirse Uí Cholla i saol polaitiúil na Poblachta; bhí dearcadh láidir náisiúnta aige agus an Ghaeilge ar a thoil aige
Tuairimítear i gcuntas an Irish Times gurbh é an chaoi ar chaith rialtas Fhianna Fáil leis na múinteoirí náisiúnta le linn stailc fhada 1946 a thiomáin i dtreo na polaitíochta é ··· Bhí bád aige ar bhaist sé ‘Seán South’ uirthi. Chaith sé na deich mbliana 1967-77 mar chomhairleoir contae de chuid Fhianna Fáil ··· Ba é urlabhraí Fhianna Fáil i dtaobh na hiascaireachta é le linn don pháirtí a bheith sa bhfreasúra 1973-77 ··· Thug sé tacaíocht do Chathal Ó hEochaidh nuair a rinneadh iarrachtaí ceannas Fhianna Fáil a bhaint de i 1982 agus 1983 ··· Tugadh aireacht shóisearach i Roinn na Gaeltachta dó nuair a tháinig Fianna Fáil i gcumhacht arís i 1987
Bhí seans ann go n-éireodh le comhrialtas a bheadh bunaithe ar an National League, Fianna Fáil agus Páirtí an Lucht Oibre, agus sa chás go n-éireodh leis an iarracht bhí seans go mbeadh Ó Domhnaill ina Phríomh-Aighne ··· as láthair. Nuair a scoireadh an National League is ag cabhrú le Fianna Fáil i dtaobh cheist íocaíochtaí na talún is mó a bhí Ó Domhnaill ··· Sheas sé d’Fhianna Fáil i 1932 i nDáilcheantar Chontae Bhaile Átha Cliath ach ní bhfuair ach 756 vótaí ··· Bhí tionchar aige ar rialtais Fhianna Fáil as sin amach agus ba mhinic de Valera féin ag iarraidh a chomhairle air
Bhí sé ar dhuine de bhunaitheoirí Fhianna Fáil agus toghadh é i ngach toghchán idir 1927 agus 1969 ··· Chaith sé cuid de 1928 ag bailiú airgid sna Stáit Aontaithe chun go bhféadfaí an Irish Press a thosú. Meastar gurbh é an duine ba ghaire do de Valera é i rialtas Fhianna Fáil anuas go 1959 ··· Deirtear in The Oxford Companion to Irish History, 1998: ‘External affairs minister Frank Aiken embarked on a campaign of activism which placed Ireland firmly among the diplomatically forward-looking “middle powers” of the period, such as Sweden, Norway, and Canada.’ Thug sé tacaíocht do Sheoirse Ó Colla[q.v.] i 1966 nuair a bhí Seán Lemass ar tí éirí as an bpolaitíocht agus thacaigh sé go láidir le Jack Lynch san aighneas laistigh d’Fhianna Fáil i 1970. I 1934 phós sé Maude Davin agus bhí iníon agus beirt mhac acu agus bhí cónaí ar an teaghlach sa teach ‘Dún Gaoithe’ in Áth an Ghainimh, Co ··· Is dóigh liom gurbh é Proinsias Mac Aogáin an duine de cheannairí Fhianna Fáil—agus, leoga, de cheannairí na bpáirtithe polaitiúla eile—is fearr a thuig a thábhachtaí a bhí sé teacht i gcabhair go praiticiúil ar imeachtaí na Gaeilge
Bhí sé ar dhuine de mhic Gerald Boland (1885-1973) a bhí ina aire rialtais ag Fianna Fáil idir 1933 agus 1954 agus ar dheartháir leis Harry Boland a bhí ina rúnaí ag Sinn Féin 1917-22 ··· Toghadh é mar Theachta Dála den chéad uair i 1957 thar ceann Fhianna Fáil i dtoghlach Chontae Bhaile Átha Cliath agus atoghadh é 1961 agus 1965 ··· D’éirigh sé as an rialtas Bealtaine 1970 nuair a briseadh Charles Haughey agus Neil Blaney as a bpoist agus d’éirigh sé as Fianna Fáil an mhí dár gcionn
Ní raibh sé sásta dul isteach i bhFianna Fáil nuair a bunaíodh é i 1926 ··· Bhí sé sna Stáit ag iarraidh airgead a bhailiú do Shinn Féin ó Mhárta go Meán Fómhair 1927 ach fuair amach gurbh fhearr le daoine cabhrú le Fianna Fáil. Iarradh air eagrán de litreacha Sheáin Uí Dhonnabháin agus Eoghan Uí Chomhraí a chur le chéile in oifig na Suirbhéireachta Ordanáis, rud a rinne sé i 1927/8 ··· Nuair a tháinig Fianna Fáil i réim d’iarr a chara Tomás Ó Deirg, Aire Oideachais, air stair na gcontaetha a scríobh i mBéarla agus i nGaeilge
I gCill Chainnigh a bhí sé i 1932 nuair a roghnaíodh é mar iarrthóir do Fhianna Fáil i ndáilcheantar Chiarraí ··· Bhí sé ar choiste Fhianna Fáil ó 1943 ar aghaidh ··· Ba é príomh-aoire Fhianna Fáil sa Dáil é
Dúirt sé le le húdair an chuntais seo, nuair a bhí i gceist ag an Rialtas, de dheasca an tóin a bheith ag titim as an eacnamaíocht, deireadh a chur le Scoil an Léinn Cheiltigh, go raibh sé ina meascsan a chomhairligh go láidir do Haughey nár chun leasa Fhianna Fáil a rachadh a leithéid de bheart. Deiseanna eile aige a thuairimí a nochtadh ba ea Anois, Foinse, Feasta, Hibernia, New Statesman... ··· Gerry Fitt a thug cuireadh ann dóibh. B’fhéidir gurbh é an gníomh polaitiúil ba mhó a rinne sé an troid a d’fhear sé ar Fhianna Fáil nuair a rinne siad iarracht ar dheireadh a chur le PR (ionadaíocht chionmhar) in 1959 ··· In 1968 rinne Fianna Fáil iarracht eile ar dheireadh a chur leis an gcóras agus bhí Proinsias an uair seo ina chathaoirleach ar ‘Citizens for PR’. Thug Seán Mac Giolla Bhríde, a bhí an uair sin ina Leas-Ardrúnaí sna Náisiúin Aontaithe, chun lóin é 11 Márta 1974 agus d’iarr air glacadh le post ionadaí agus comhairleora de chuid na heagraíochta sin
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Bhí an polaiteoir seo ina bhall de Bhord na Gaeilge ar feadh i bhfad agus b’fhéidir gur mhinice é ná aon bhall eile d’Fhianna Fáil mar urlabhraí ag an bpáirtí i gcláir Ghaeilge RTÉ ó 1973 ar aghaidh ··· Bhí sé ina urlabhraí ag Fianna Fáil i dtaobh gnóthaí Gaeltachta ar feadh 1973-77 ··· Vótáil sé do Sheoirse Colley [q.v.] i gcomórtas ceannaireachta Fhianna Fáil i 1979 ach d’fhan dílis do Chathal Ó hEochaidh ina dhiaidh sin
Faoi dheireadh na tréimhse sin bhí sé ina rúnaí ag Fianna Fáil ··· Chaith sé blianta fada ina Phríomh-Fhuip ag Fianna Fáil
Bhí sé orthu sin a bhunaigh Fianna Fáil agus bhí ina bhall den chomhaireacht chúil ó 1927 amach agus cúram an oideachais air ··· Nuair a buadh ar Fhianna Fáil in olltoghchán 1948 toghadh d’aonghuth arís é sa phost
Mar seo a labhair ceannaire Fhianna Fáil, Micheál Ó Máirtín faoi tar éis a bháis: He made an enormous contribution to Irish culture, heritage and the Irish language.. ··· Such was his commitment to public service Liam also sought public office in the early 1980s where he was the Fianna Fáil general election candidate in the Cork North-Central constituency at a very volatile time for the country
Bhí sé sáite i dtionscnaimh go leor agus baint faoi leith aige le hIonad Traenála Bhord Sláinte an Iarthair a thabhairt chun an Chlocháin Léith. Sheas Feardorcha d’Fhianna Fáil i dtoghchán Údarás na Gaeltachta in 1991 agus cé nár éirigh leis, chaith sé na cúig bliana a lean mar chomhalta ainmnithe ar bhord an Údaráis ··· Saineolaí ar leagan amach polaitíochta an iarthair agus a chontae dúchais a bhí ann agus cé gur sheas sé go hoscailte le Fianna Fáil tar éis dó saol na craoltóireachta a fhágáil ina dhiaidh, nuair a bhásaigh sé ar 22 Deireadh Fomhair 2013, dúirt urlabhraithe as na páirtithe ar fad nach raibh aon rian de chlaontacht le brath ina shaothar craoltóireachta ná forbairt pobail. Tá Feardorcha Ó Colla curtha sa reilig i Machaire Gathlán. Tá tuilleadh eolais faoin mbeatha seo ar fáil sa Dictionary of Ulster Biography anseo »
agus ní móide dlúthbhaint a bheith aige le Fianna Fáil i rith an ama sin; lean sé ina chomhalta den IRA go dtí gur thosaigh an feachtas buamála i Sasana, straitéis nach raibh sé ag réiteach léi ··· Bhí sé ina rúnaí ar Fhianna Fáil sa Chlár ar feadh tamaill fhada agus ag am a bháis bhí sé ina uachtarán ar Chomhairle Dáilcheantair an Chláir
Ag 3 Gairdíní na Gréine, Dartraí, a bhí cónaí ar an lánúin. In Scríobh 3 tá mionchuntas ag Proinsias Mac Aonghusa (‘Máirtín Ó Cadhain: fear cúise ar bhealaí conspóideacha’) ar an bpáirt a ghlac sé in agóidí agus feachtais agus ar an dúthracht a chaith sé ag iarraidh Fianna Fáil go háirithe a náiriú ··· Ar 11 Aibreán na bliana céanna tharraing sé aird na hÉireann ar a mhéid ab fhuath leis féin agus a chairde polasaithe Fhianna Fáil i leith na teanga: chuir siad isteach go borb giorraisc ar óráid an Aire Pádraig Ó Fachtna ag Éigse Uí Dhoirnín in Óstán ‘Derryhale’, Dún Dealgan
Ba é leis a chuimhnigh ar Fhianna Fáil mar ainm ar an arm. Throid a mhac Niall (1899–1969) i gCogadh na Saoirse agus bhí in Arm na hÉireann ina dhiaidh sin agus ina Stiúrthóir Cúnta ar an Suirbhéireacht Ordanáis
Bhí sé ina Theachta Dála thar ceann Ollscoil na hÉireann 1932–36, ina Phríomh-Aighne i rialtas Fhianna Fáil i 1932, ina bhreitheamh san Ard-Chúirt ó 1936 agus ina Phríomh-Ghiúistís ó 1946
Bhí baint aici le bunú Fhianna Fáil i 1926 agus bhí ina ball dá nArdchoiste
Ba iad comhlacht na dTrí gCoinneal a d’fhoilsigh. Ball de Fhianna Fáil ba ea Liam agus ainmníodh ina bhall de Sheanad Éireann é i 1939
Toghadh é mar phoblachtach i nDáilcheantar Bhaile Átha Cliath Thuaidh in olltoghchán Lúnasa 1923 agus thar ceann Fhianna Fáil sa dá olltoghchán i 1927
Nuair a tháinig Fianna Fáil i gcumhacht i 1932 chuir sé a chás chun cinn arís ach caitheadh amach as an gcúirt é agus cinneadh gur air a thitfeadh na costais
I mórthoghchán 1932 toghadh ina Theachta Dála é d’Fhianna Fáil
I rith a shaoil iriseoireachta scríobh sé eagarfhocail in The Irish Times, bhí sé ina léirmheastóir litríochta, ina eagarthóir tamall ar Commonweal agus ar an Standard agus ó 1931 go 1948 ba é Roddy the Rover in Scéala Éireann é. Bhí sé ina bhall de Choiste Gnó Fhianna Fáil ach i 1947 cheangail sé le Clann na Poblachta
An ghné shuaithinseach ann an cuntas a choimeádadh sé ar ‘chionmhaire’ na Gaeilge sna cláir. I 1948 nuair a chuaigh comhrialtas i gcumhacht cheangail sé le Fianna Fáil i nDún Laoghaire agus bhí sé tamall ina chathaoirleach ar an gComhairle Dáilcheantair
26 bliana a chaith sé ann, 23 díobh ag taisteal na tíre agus trí bliana ina eagarthóir Gaeilge. Ba é Tomás an t-iriseoir ba thúisce a fuair preasráiteas ó Éamonn de Valera i dtaobh Fhianna Fáil nuair a bunaíodh an páirtí i mBealtaine 1926
Is le Fianna Fáil is mó a bhíodh sí ag tacú tar éis dóibh glacadh lena suíocháin agus cheangail sí leis an bpáirtí sin sa deireadh
Fuair sé post sa státseirbhís nuair a tháinig Fianna Fáil i gcumhacht in 1932
Bhí sé ina ráfla ag an am agus ó shin go raibh sé ar cheann de na fáthanna ar ordaigh an Taoiseach Éamon de Valera Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge a bhunú gur toghadh an Tuamach in áit Liam Uí Bhuachalla, eagarthóir Ar Aghaidh agus ball d’Fhianna Fáil, a bhí díreach tar éis a théarma uachtaránachta a chríochnú. Bhí stór mór amhrán ag máthair Sheáin Óig
Ach deirtear freisin go raibh sí an-chúthaileach agus gurbh amhlaidh gur chabhraigh Lady Lavery go mór léi chun dualgais shóisialta na hoifige a chomhlíonadh. Nuair a tháinig Fianna Fáil i gcumhacht 1932 thosaigh de Valera agus a airí rialtais ag caitheamh go tarcaisneach leis an oifig agus briseadh Mac Néill as a phost nuair a d’fhoilsigh sé an comhfhreagras a bhí aige le de Valera. Cheangail sí le Clann na Poblachta sna 1940idí agus ceapadh í mar Aire na hÉireann sa Háig Feabhra 1950
Théadh an sagart ar cuairt chuige i mBinn Éadair. D’éirigh sé as a phost 1936 nuair a chuir Fianna Fáil deireadh leis an Seanad faoin gcruth a bhí air
Bhí tamall caite aige ina chathaoirleach ar Chomhairle Chontae Chill Dara agus bhí sé ar dhuine de bhunaitheoirí Fhianna Fáil
Cúrsaí eolais agus eagraíochta ina cheantar féin ba mhó a bhí ina chúram. D’eirigh leis bheith ina bhall de chomhairle chontae na Gaillimhe 1927 thar ceann Fhianna Fáil
Cheanglódh Pádraig agus Éamon le Fianna Fáil i bhfad ina dhiaidh sin. I measc aidhmeanna an chomharchumainn seo bhí scannáin agus ceirníní a chur á ndéanamh agus pictiúrlanna na hÉireann a bheith á reáchtáil ar mhaithe leis an náisiún Gaelach
D’fhan ina bhall de Shinn Féin nuair a bunaíodh Fianna Fáil i 1926 agus sheas ar a shon sa Chlár i Meitheamh 1927 nuair a chaill sé an suíochán tar éis 1,412 vóta a fháil
Sheas sé d’Fhianna Fáil i gContae Bhaile Átha Cliath in olltoghchán 1932
Scríobh sé dráma beag freisin, Scéal na mBó agus léiríodh é i dTaibhdhearc na Gaillimhe. Bhí baint mhór aige le Fianna Fáil, é ina chathaoirleach ar Chumann Thomáis Uí Chléirigh, é ar dhuine de bhunaitheoirí Chumann an Phiarsaigh agus Ógra Éireann. Phós sé Caitlín Ní Annrachtaigh 1939
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Chuig Sceilg a tháinig uachtaránacht Shinn Féin tar éis do de Valera Fianna Fáil a bhunú
Go dtí go ndeachaigh teachtaí Fhianna Fáil isteach sa Dáil ar 11 Lúnasa 1927 is cosúil gurbh é polasaí intuigthe an rialtas, ach sin faoi thost acu, nach bhfostófaí poblachtánaigh
D’fhanfadh sé dílis d’Fhianna Fáil ar feadh a shaoil
D’fhan sé ina bhall de Arm na Poblachta go dtí gur bunaíodh Fianna Fáil
Chaith sé tamall ag múineadh i Scoil na mBráithre i Sráid Risteamain Thuaidh, Baile Átha Cliath. D’iarr Éamonn de Valera air seasamh i ndáilcheantar Cheatharlach-Cill Chainnigh thar ceann Fhianna Fáil agus toghadh é um Meitheamh 1927
Thacaigh sé le Fianna Fáil i 1927
Lee (Ireland 1912-1985: politics and society, 1989): ‘Cosgrave [An Taoiseach] treated him from the outset more as a Fianna Fáil politician than as president
Saoradh é ar 10 Márta nuair a chuaigh Fianna Fáil i gcumhacht
Ó 1927 amach bhí sé ina Theachta Dála thar ceann Fhianna Fáil
Toghadh ina Theachta Dála thar ceann Fhianna Fáil i nGaillimh é i 1932 agus i 1933, agus ag gach toghchán i nGaillimh Thiar ó 1937 amach gur éirigh sé as i 1965
Duine de na hiníonacha ba ea Brigid, drámadóir, agus duine eile díobh ba ea Teachta Dála Fhianna Fáil, Honor Crowley
Bhí sé ar dhuine den bheagán ollamh ann an uair sin ar le Fianna Fáil a bhí a mbá
Bhí sé ina bhall den Pháirtí Náisiúnta ar dtús ach chuaigh isteach i bhFianna Fáil ar ball
Bhí baint aige le Fianna Fáil a bhí go láidir sa chathair sna 1950idí
Bhí sé ar ais in Éirinn ag pointe éigin i ndiaidh d’Fhianna Fáil dul isteach sa Dáil
Deirtear gurbh é an t-aon duine riamh é ar bronnadh na trí gradaim seo air: Gradam an Phiarsaigh (1993); Gradam an Oireachtais (2002), Gradam Chomhaltas Ceoltóirí Éireann (2002). Ball d’Fhianna Fáil ba ea é agus toghadh é ar Choiste Gnó an Pháirtí
In Súil Tharam: Aistí Aimsir Éigeandála, 2001 deir Proinsias Mac Aonghusa gur shínigh sé achainí go scaoilfí Ezra Pound saor: ‘Nuair a hathraíodh an rialtas sa bhliain 1951 agus go raibh Fianna Fáil ar ais arís, dúirt Ambasadóir Mheiriceá le haire rialtais áirithe gur cumannach a bhí in Val agus nár cheart a leithéid a bheith sa Roinn Gnóthaí Eachtracha
Deartháir lena mháthair ba ea an Seanadóir Joseph Connolly, a bhí ina aire i rialtas Fhianna Fáil i rith na 1930idí, agus uncail eile leis ba ea an ceardchumannach cáiliúil Michael J
In Inniu 12 Lúnasa 1983 bhí an t-alt ‘Na fáthanna ar fhág mé Fianna Fáil’ i gcló
Bhí sé ar dhuine de bhunaitheoirí Fhianna Fáil in iarthar na hÉireann agus toghadh ina chomhairleoir contae é i 1934; bhí sé ina bhall de Choiste Leabharlann Chontae na Gaillimhe ar feadh i bhfad
Nuair a tháinig Fianna Fáil i gcumhacht in 1932, cuireadh deireadh nach mór le leabhair a bheith á n-aistriú ón mBéarla
Bhí an-suim aige freisin i gcúrsaí polaitíochta, bá aige le Fine Gael i dtús a shaoil nó go ndeachaigh sé isteach i bhFianna Fáil
Bhí sé ar dhuine de bhunaitheoirí pháirtí Fhianna Fáil sna Déise in 1926. Aon duine amháin clainne, Seán, a bhí ag Pádraig Ó Méalóid agus a bhean nuair a chuaigh siad chun cónaithe i mBaile Átha Cliath in 1959
Bhí sé ar dhuine de bhunaitheoirí Fhianna Fáil
Is cinnte go raibh nasc idir athshlánú polaitiúil de Valera, agus ceannasíocht Fhianna Fáil ina dhiaidh sin, agus imeacht an Choileánaigh
Victory, ina Theachta Dála ag Fianna Fáil
Ní móide go raibh aon bhaint ag Peadar le hAiltirí na hAiséirí mar ba dhuine mór le rá é i bpáirtí Fhianna Fáil i gCeanannas mar a raibh cónaí air; bhí sé ina bhall de chomhairle an bhaile sin agus rinne sé cúpla iarracht ar shuíochán Seanaid a bhuachan
Chaith sé trí bliana ina shaighdiúir sa Rinn Mhór i nGaillimh agus bhí fostaithe tamall ag Matthew O’ Reilly, Teachta Dála Fhianna Fáil i dtoghlach na Mí 1927-54
D’éirigh sé as an bpost ‘nuair a diúltaíodh saoire leithbhliana gan phá a thabhairt dó le caitheamh sa Ghaeltacht is nuair a thuig sé go raibh rialtas Fhianna Fáil a dhul a bheith lán chomh fimíneach faoi shaoirse is teanga an náisiúin is a bhí Cumann na nGaedheal’ (Who’s Who
Ball d’Fhianna Fáil ba ea é agus ó 1955 bhí sé ina bhall de bhardas na cathrach; bhí sé ina Mhéara trí bhabhta, comhartha, dar le Mac Pheadair, go raibh glacadh le pobal na Gaeilge mar chuid thábhachtach de shaol Chill Chainnigh
Nuair a tháinig Fianna Fáil i gcumhacht diúltaíodh ar feadh tamaill airgead a chur ar fáil le haghaidh an fhoclóra agus bhí Ó Dónaill tamall gan phost agus ina theannta sin bhí deireadh curtha le leabhair Bhéarla a aistriú
Bhí sé lárnach freisin i gcúrsaí sóisialta, eaglasta agus polaitíochta an cheantair: ina chathaoirleach ar an gcoiste de chumann áitiúil Fhianna Fáil, ar Chomhairle Raidió na Gaeltachta seal, agus go deireadh a shaoil ar choiste Chomharchumann Chois Fhairrge
Agus i dtaobh theacht i gcumhacht Fhianna Fáil deir sé: ‘P.S.O’Hegarty ..
Ba bhall d’Fianna Fáil í ina dhiaidh sin. Deir Risteárd Ó Glaisne in De Bhunadh Protastúnach go raibh sí ina rúnaí ar Chraobh na gCúig gCúigí nuair a bhí Proinsias Ó Riain[B5] gníomhach sa Chonradh
A luaithe a bhí Fianna Fáil i gcumhacht in 1932 is ea a fuair Harry, le cúnamh De Valera, post cléireachais sa Mhalartán Oibre i mBaile Átha Cliath
Bhí an bheirt ann mar chuid d’fheachtas Fhianna Fáil roimh thoghchán na bliana dár gcionn, ceann a rinne Taoiseach in athuair de Ó hEochaidh agus Aire Gaeltachta den Ghallchóireach. Cúig amhrán a chum Dara ag moladh báid, agus níor bháid seoil iad, ach báid farantóireachta
I rith éigeandáil 1939-45 bhí sé ina oifigeach ceannais ar Chathlán Mhaigh Eo Thiar den Fhórsa Cosanta Áitiúil. Le Fianna Fáil a bhí a bhá ar dtús ach thug sé a thacaíocht do Chlann na Poblachta a luaithe a bunaíodh an páirtí sin i 1946 agus is thar a gceann a toghadh é ina chomhairleoir contae i 1950
Scoir rialtas Fhianna Fáil an tÚdarás 24 Samhain 1972 nuair a craoladh tuairisc ar agallamh le Seán Mac Stiofáin [q.v.] ar an raidió
Sna 1970idí bhí Shannon Atlantic Fisheries aige agus cheannaigh sé péire trálaer. Ó na 1920idí deireanacha ar aghaidh bhí sé ag tacú le Fianna Fáil agus bhí ina stiúrthoir toghchánaíochta acu i mBaile Átha Cliath i mórthoghchán 1948