Líon alt a bhfuil an ghné seo luaite iontu: 36
In Zeitschrift für celtische Philologie VIII, 1912 scríobh Kuno Meyer[B2] gurbh í an fhadhb ‘Oisíneach’ a d’adhain an spéis sin agus deir sé freisin gur féachadh air mar shaineolaí ar an litríocht sin tar éis dó cuntas a scríobh ar na laoithe fiannaíochta in Zeitschrift für vergleichende Literaturgeschichte in 1895 ··· Luann Meyer go speisialta an mhacasamhail de ghluaiseanna Würzburg a chuir sé ar fáil. Nuair a bunaíodh Zeitschrift für celtische Philologie in 1897 ceapadh é féin agus Meyer ina gcomheagarthóirí agus b’fhéidir gurbh é an fáth is mó a raibh eolas ar a ainm in Éirinn gur chuir sé an chéad eagrán scolártha de ‘Cúirt an Mheán Oíche’ amach sa chúigiú himleabhar den iris sin in 1905 ··· Chomh maith leis an gcuntas a scríobh Kuno Meyer i nGearmáinis air in ZCP scríobh Joseph Vendryes[B4] cuntas i bhFraincis in Revue Celtique XXXII 1912.
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Tá cuntais ar a shaol is a shaothar in: Studia Celtica XXIV/XXV, 1989/90 ag Emrys Evans; in Études Celtiques XXVI, 1989 ag Séamus Mac Mathúna; in Zeitschrift für celtische Philologie 43, 1989 ag Karl Horst Schmidt; in Celtica XX, 1988 ag Brian Ó Cuív [q.v.]; in Scéala Scoil an Léinn Cheiltigh 2, 1988 ag Malachy McKenna; ag A.J ··· Comhartha aitheantais is ea go raibh sé ina chomheagarthóir ar Zeitschrift für celtische Philologie, agus ina eagarthóir in 1970 mar chomharba ar Julius Pokorny [B3] ··· Kerry’ (Zeitschrift für celtische Philologie 42, 1987)
Mac Eoin in Lochlann: a Review of Celtic Studies IV, 1969; ag Julius Pokorny[B3] in Zeitschrift für celtische Philologie, 1967 agus ag Karl Horst Schmidt in Studia Celtica 1, 1966 ··· Foilsíodh a thráchtas (‘Syntax der irischen Begründungssatze’) in Zeitschrift für celtische Philologie XVIII, 1929-33 (Bibliography of Irish Philology and manuscript literature; publications 1913-1941, 1942 le R ··· After the war he was reinstated and became professor of Celtic Philology at Bonn ...’ (Mac Eoin). Ó 1953 bhí sé ina chomheagarthóir ar Zeitschrift für celtische Philologie agus sa bhliain chéanna bhí sé ar bhunaitheoirí an Chumainn Ghearmánach-Éireannaigh agus toghadh ina uachtarán acu é
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Tá cuntas ar an teangeolaí seo ag David O’Donoghue in Hitler’s Irish voices; the Story of German Radio’s wartime Irish Service, 1998; in Zeitschrift für celtische Philologie, 2002 tá cuntas iarbháis i nGearmáinis ag Arndt Wigger ··· Many language students have since made the trip to Hamburg to analyse and help catalogue Hartmann’s huge collection of sound recordings in Irish.’ Bhí sé ar dhuine d’eagarthóirí Zeitschrift für celtische Philologie i rith 1970-79
Bronnadh féilscríbhinn air i 1914 agus an bhliain chéanna tugadh amach uimhir speisialta de Zeitschrift für celtische Philologie ina onóir ··· Bhí cuntas ag Vendryes [q.v.] in Revue Celtique XXXVIII 1919 agus ag Kuno Meyer in Zeitschrift für celtische Philologie XIII 1919. Tugtar suas dó nach n-ionsaíodh sé scoláirí eile ná a saothar
Ainmníodh é ina chomheagarthóir ar Zeitschrift für celtische Philologie i 1939 agus bhí sé ina eagarthóir ar The Journal of Celtic Studies (1950-58) ··· In Zeitschrift für celtische Philologie, Language, Modern Language Notes, Celtica ..
Ach lean sé ar aghaidh mar chomheagarthóir ar Zeitschrift für celtische Philologie go dtí 1939 agus thugtaí cead dó taisteal go comhdhálacha i Sasana agus sa Danmhairg agus ar saoire go dtí an Eilvéis ··· Scríobh sé 185 aiste, a bhformhór in Zeitschrift für celtische Philologie, iris a raibh sé ina eagarthóir uirthi ó 1921 go 1940 agus arís ó 1954 go 1970
Ar ‘Bethu Phátraic’ a bhí sí ag obair agus bhuaigh an saothar sin duais débhliantúil Ollscoil na hÉireann ar thaighde i stair na hÉireann nuair a foilsíodh é in Zeitschrift für Celtische philologie, 1926/7
Bhí aistí léannta aige in Ériu, Zeitschrift für celtische Philologie, Lia Fáil ...
Nuair a bunaíodh Zeitschrift für celtische Philologie in 1897 ba leis an chéad alt dá raibh ann
Tá a shaothar le fáil in Zeitschrift für Celtische Philology, Études Celtiques, agus in Revue Celtique....Tagraítear go minic dár scríobh sé i dtaobh Lebor Gabála
Ó 1910 ar aghaidh bhí aistí i gcló aici sna hirisí léannta: Zeitschrift für celtische Philologie, Ériu, Journal of the Royal Society of Antiquaries of Ireland, Études Celtiques, Revue Celtique, Ulster Journal of Archæology, Co
B’éigean dóibh éirí as an bplean sin ó tharla eagrán a bheith á ullmhú ag Risteard de Hindeberg don Zeitschrift für celtische Philologie. In 1898 freisin a bunaíodh craobh Forest Gate de Chonradh na Gaeilge agus toghadh Tomás ina uachtarán
Chuir sé eagar agus aistriúchán ar chuid de Betha Colaim Chille in Zeitschrift für celtische Philologie
Chorcaí. In 1896 bhunaigh sé an iris Zeitschrift für celtische Philologie i gcomhpháirt le Ludwig Stern
Dúirt Ó Lochlainn faoi Early Irish lyrics: “Of the 58 poems some had been already edited by Stokes and Strachan in their monumental Thesaurus Paleohibernicus, some by Thurneysen in Irische Texte, many by Meyer in the Zeitschrift, in Ériu and elsewhere
Ba é Thurneysen féin a scríobh an cuntas iarbháis sa Zeit-schrift
Ó 1925 ar aghaidh bhí ábhar i gcló aige in An Réalt, Zeitschrift für celtische Philologie, An Lóchrann, Béaloideas ...
Scríobh James Stewart ‘An tOileánach—more or less’ in Zeitschrift für celtische Philologie 35, [1976]. Chuir sé ar fáil leaganacha Nua-Ghaeilge de An ceithearnach caolriabhach (1910); Cath Fionn Trágha (1913); Eachtra Thaidhg Mhic Céin go Tír Freisean (1933); Bruidhean Eochaidh Bhig Dheirg [g.d.] ; Tóraíocht an Ghiolla Dheacair agus a chapaill, [1939]
Nóta ar a shaol in Zeitschrift für celtische Philologie, 1978.
Sadly it was his fate to be killed in action in the war shortly to overwhelm Europe with his task only part-accomplished.’ I litir chuig Richard Irvine Best[B2] dar dáta 20 Meán Fómhair 1913 deir Meyer: ‘I shall now devote myself entirely to making Hessen’s work as thorough as possible: he is a candida anima, and if he has not the genius of C.M.[Carl Marstrander (B4)] his character and temper are superior to those of our Norsemen.’ Foilsíodh a thráchtas Zu den Umfarbungen der Vokale im Altirischen i 1912 agus tá a shaothar i gcló in Zeitschrift für celtische Philologie, in Indogermanische Forschungen agus in Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung
Is é a thabharfadh duine leis ó liosta na gcuntas iarbháis in Bibliography of Irish Linguistics and Literature 1942-71, 1986 le Rolf Baumgarten nárbh fhiú le haon duine dá chomhscoláirí tuairisc a thabhairt air sna hirisí léannta. In Zeitschrift für celtische Philologie, 1927 tá cuid de ‘Eachtra an Amadáin Mhóir’ aistrithe go Gearmáinis aige
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Tá cuntas ar an scoláire Gearmánach seo ag Seán Ó Lúing in Zeitschrift für celtische Philologie, 1994
Ó Dochartaigh an téacs i gcló maille le cuntas ar chúrsaí teanga in Zeitschrift für celtische Philologie 35 (1976). Níor foilsíodh na leabhair eile sin a bhí beartaithe ach i 1724 cuireadh amach sa litriú foghrúil céanna almanag dar teideal An Almanack an Gaoidheilg ar son Uliana an Tighearna Croisda, 1724
Stern[B5] in Zeitschrift für celtische Philologie II, 1898
Stern i gcló é in Zeitschrift für celtische Philologie, 1898
Tá cuntas uirthi, mar aon le leabharliosta, ag Doris Edel in Zeitschrift für celtische Philologie, 1996
Bhí ‘Beatha Naomh Fionán Locha Laoi’ i gcló aige in Zeitschrift für celtische Philologie an bhliain sin
In the first three named years I have, so to speak, become acquainted with the whole Irish-speaking territory from Donegal along by the west coast to Waterford, remaining weeks and months in certain places.’ Faoin teideal ‘Aus dem Nachlass Heinrich Zimmers’ chuir Kuno Meyer eagar ar chuid dá pháipéir in Zeitschrift für celtische Philologie, IX 1912
McCall [q.v.] go Béarla é agus tá an lámhscríbhinn sa Leabharlann Náisiúnta. Sa chéad imleabhar de Zeitschrift für celtische philologie in 1897 bhí scéal dar teideal ‘Cú Bán an tSléibhe’ aige maille le haistriúchán
Chuir sé eagar ar théacsanna sa leabhar sin agus in Zeitschrift für celtische Philologie
ansiúd agus bhí sé ag múineadh ann ar feadh tamaill. Tá ailt léannta aige in Éigse, Celtica, Arv: Journal of Scandinavian Folklore, Saga, Angles, Zeitschrift für celtische Philologie, Studia neophilologica (Uppsala), Béaloideas
Tá beathaí gairide nár cnuasaíodh le fáil in Feasta, Roscommon Herald Centenary Supplement, Comhar, Irish Times, Inniu, Studies, Journal of the Kerry Archaeological and Historical Society, Zeitschrift für celtische Philologie, Scríobh ..
In Irish Texts, Zeitschrift für celtische Philologie, Irish Book Lover, Irish Journal of Medical Science agus in Ériu anuas go 1942 bhí aistí agus téacsanna eile leighis in eagar aici maille le haistriúcháin
Liostaítear ceapacháin mhórchlúiteacha eile in Breandán Ó Buachalla: a celebration, 30 Meitheamh 2010: ‘He was Burns Scholar at Boston College, Parnell Fellow at Cambridge University, a French Government Fellow at the Sorbonne, a Folger Library Fellow at Washington and a visiting professor at New York University.’ Gan amhras bhí aistí iomadúla aige in irisí léannta agus foilseacháin mar Zeitschrift für celtische Philologie, Lochlann, Ériu, Celtica, UCC Record, Éigse, Studia Hibernica, Léachtaí Cholm Cille, Scríobh, Galvia, Seanchas Ard Mhacha, Ulster Local Studies, The Irish Review, Proceedings of the Royal Irish Academy ach bhí aistí agus léirmheasanna go rialta aige freisin ó 1957 amach in irisí mar Comhar agus Feasta a bhí ag freastal ar phobal leathan na Gaeilge
Ba chairde móra iad Wagner agus Ó hEochaidh agus d’éirigh leis ‘Seanchainnt na gCruach’ a fhoilisiú in Zeitschrift für celtische Philologie in 1962