Líon alt a bhfuil an ghné seo luaite iontu: 13
Nuair a d’éirigh easaontas leis an gClub bhunaigh siad an páipéar Shan Van Vocht (1896–1899) ··· Is amhlaidh a chuir Tomás Ó Concheanainn[B2] airgead abhaile chuig Shan Van Vocht ó Mheiriceá agus bheartaigh an bheirt bhan é a chaitheamh ar Fheis Mhaigh Chromtha ··· Scríobhadh sé saor in aisce don Shan Van Vocht
Ag an am seo freisin a chuir sé airgead abhaile chuig an iris The Shan Van Vocht (1896–1899) ar leis a cuireadh an chéad fheis ar siúl i Maigh Chromtha ar 20 Márta 1898 ··· In uimhir na Nollag bhí mír nuachta i dtaobh a thairiscinte in The Shan Van Vocht go dtabharfadh sé duaiseanna do mhúinteoirí náisiúnta agus do mhic léinn i ranganna Chonradh na Gaeilge ar na haistí ab fhearr i nGaeilge. Bhí cuid mhaith den saol feicthe aige faoin am seo
San iris Shan Van Vocht, tá giotaí i dtaobh an Fhínín sin ag scríbhneoir a thugann ‘A Drangan Boy’ air féin agus b’fhéidir gurbh é Keawell é. Bhí sé ar dhuine den triúr ball den Choiste Riartha a rinne na socruithe don chéad Oireachtas in 1897 ··· B’fhéidir go raibh tamall maith caite aige ina ghnáthchonstábla i nDrongán, nach bhfuil ach trí mhíle ó Mhuileann na hUamhan, agus gurbh ann a rugadh an fear s’againne, gurbh é ‘A Boy from Drangan’ é in Shan Van Vocht, is é sin le rá go raibh caidreamh aige ar Kickham ag pointí éagsúla i ndiaidh 1869, nuair a scaoileadh an Fínín as príosún. Bhí Pádraig cairdiúil go háirithe le Norma Borthwick [B2] agus le Mairéad Ní Raghallaigh [q.v.]
Scríobh sé cuntas ar na hocht mbliana ar muir in Shan Van Vocht i rith na mblianta 1897-8 ··· Tháinig sé ar ais go hÉirinn in 1896 agus thaistil i mbun sílteagaisc trí Chontae Dhún na nGall lena dheartháir Séamus, le heagarthóirí an Shan Van Vocht, Alice Milligan[B2] agus Anna Nic Sheáin [B4], agus le Tomás Ó Concheanainn[B2] (An Claidheamh Soluis 26 Meán Fómhair 1907)
Bhí sé féin agus Tarlach Mac Suibhne[B4] ag seinm ceoil ag comhdháil an Chonartha i mBéal Feirste 10 Aibreán 1896 (Shan Van Vocht 1 Bealtaine 1896)
Bhíodh ábhar aige in Irisleabhar na Gaedhilge, Fáinne an Lae, An Claidheamh Soluis, An tÉireannach, The Shan Van Vocht, The Irish Nation, The Parnellite, Cork Examiner
Iomrascálaí cumasach é freisin. Scríobhadh sé véarsaí agus scéalta i mBéarla in The Shan Van Vocht, St Patrick’s, The Weekly Freeman, The Irish Weekly Independent ...
Thug sé aitheasc i nGaeilge uaidh ag an ollchruinniú 15 Lúnasa i mBaile Átha Cliath nuair a leagadh síos cloch bhoinn leacht Wolfe Tone. Sa bhliain chéanna sin cinneadh ar an míosachán Shan Van Vocht a aistriú go Baile Átha Cliath agus seachtaineán a dhéanamh de
An mhí chéanna sin bhí aiste aige in Shan Van Vocht i dtaobh conas ab fhéidir an teanga a shábháil
D’fhoilsíodh The Dublin Journal, The Nation, Shan Van Vocht, The Shamrock, Sinn Féin ..
Chuir sé aistriúcháin de ‘The Rising of the Moon’ agus de ‘Shan Van Vocht’ ar fáil; tá siad i gcló in Ceol Sídhe Cuid a 3 le Norma Borthwick[B2]
Bhí sé sna cumainn náisiúnta go léir i dtús an chéid agus scríobhadh sé go rialta in Shan Van Vocht, The United Irishman, Irish Emerald agus do phreas Mheiriceá
Nuair a tharla easaontas idir an bheirt acu agus an Club bhunaigh siad an iris Shan Van Vocht ina áit (1896–99)