Líon alt a bhfuil an ghné seo luaite iontu: 7
Agus tá curtha i gcló in The Irish Review, geimhreadh 1995 (‘An Ghaeilge i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh, 1845-1995’) cuntas Uí Choinníolláin féin ar an scolaíocht a cuireadh air: ‘I obtained a good school education, by which I acquired an approved knowledge of Greek, Latin and English, along with some science; but I took no degree in any University.’ Chaith sé fiche bliain ag obair mar scríobhaí in Acadamh Ríoga na hÉireann ··· Tá cur síos ag Buttimer in The Irish Review ar chineál na gceisteanna a leagadh sé amach sna scrúduithe agus deir sé: ‘Is cosúil gur éirigh go réasúnta maith lena chuid léachtaí sa mhéid go mbíodh mic léinn Chaitliceacha is Phrotastúnacha i láthair acu ó dháimheanna éagsúla, na hEalaíona, an Talmhaíocht, an Leigheas is an Dlí.’ Duine a bhí ag freastal ar na léachtaí in 1856-57 ba ea Seoirse Sigerson [B1] ··· Deir Buttimer freisin: ‘Dheineadh Ó Coinníolláin na bacanna a cuireadh ar Cheiltis a cháiseamh go rialta: níor ceadaíodh í a thógaint mar ábhar céime agus bhí na scoláireachtaí a ghaibh léi suarach, dar leis.’ I litir chuig Comhairle Acadúil an Choláiste luaigh sé i measc na dtairbhí a bhainfeadh le múineadh na teanga ‘as also tending to promote a harmonious intercourse between the various classes of the country; independent of its utility to the Physician, the Lawyer, the Clergyman and all others, whose avocations brought them into contact with the Irish speaking portion of the population, who still form so large a numerical proportion of our country’ (i gcló in The Irish Review)
Agus é ag plé na bhfáthanna a bhí le bunú chathaoir na Ceiltise i gCorcaigh in 1849, cuireann Neil Buttimer (The Irish Review, geimhreadh 1995) an cheist: ‘Ar theastaigh ó Rialtas na linne baill áirithe den gcliarlathas Caitliceach ar nós Sheáin Mhic Héil, ardeaspag Thuama, a mhealladh
Ba dhóigh le Tomás Ó Fiaich go ndeachaigh a chomh-mhac léinn Pól Breathnach[B2] agus aistí Eoin Mhic Néill[q.v.] ar an seanstair in Irish Review i gcion air go mór
Liostaítear ceapacháin mhórchlúiteacha eile in Breandán Ó Buachalla: a celebration, 30 Meitheamh 2010: ‘He was Burns Scholar at Boston College, Parnell Fellow at Cambridge University, a French Government Fellow at the Sorbonne, a Folger Library Fellow at Washington and a visiting professor at New York University.’ Gan amhras bhí aistí iomadúla aige in irisí léannta agus foilseacháin mar Zeitschrift für celtische Philologie, Lochlann, Ériu, Celtica, UCC Record, Éigse, Studia Hibernica, Léachtaí Cholm Cille, Scríobh, Galvia, Seanchas Ard Mhacha, Ulster Local Studies, The Irish Review, Proceedings of the Royal Irish Academy ach bhí aistí agus léirmheasanna go rialta aige freisin ó 1957 amach in irisí mar Comhar agus Feasta a bhí ag freastal ar phobal leathan na Gaeilge
poor O’Brien Butler went on that vessel in spite of personal warnings’. Fear a raibh an dúspéis aige sa cheol ba ea Edward Martyn agus scríobh sé i dtaobh cumadóirí na hÉireann in aiste dar teideal ‘The Gaelic League and Irish music’ (The Irish Review, November 1911): ‘They did not write Irish music as Greig for instance wrote Norwegian music
Rinne Mac Piarais aistriúchán Béarla atá i gcló in Irish Review, Bealtaine 1911, faoin teideal ‘Sliocht duanaire Gaeilge: Specimens from an Irish anthology’
San alt ‘The Gaelic League and Irish Music’ in The Irish Review, November 1911 scríobh sé: ‘In the autumn of 1898 I attended the Galway Feis, where I heard some good country singing and piping