Líon alt a bhfuil an ghné seo luaite iontu: 34
Agus é páirteach i siompóis dar teideal ‘The Teaching of Irish’ in Capuchin Annual 1949 thug sé féin freagraí soiléire ar na ceisteanna sin ··· Tá an bhá sin le feiceáil sa dán Béarla is aitheanta óna pheann ‘In Memoriam’ (‘Rory and Liam and Dick and Joe’) a foilsíodh mar leathán singil tuairim 1923 agus atá le fáil in éineacht le dánta faoi 1916 faoin teideal ‘In memoriam’ in Capuchin Annual 1942 ··· Dúirt Thomas MacGreevy faoi (Capuchin Annual 1961): ‘Monsignor Pádraig de Brún..
Dúirt Art féin an méid seo in The Capuchin Annual (1944): “Some years before the Gaelic League was founded – still a boy at college – with no knowledge of Irish apart from odd words occurring in books, (such as The Spirit of the Nation), I came, accidentally, upon a catalogue of books in which were listed O’Reilly’s Irish-English Dictionary and A Selection of Moore’s Melodies translated into Irish by Archbishop McHale ··· Deir sé san aiste “Gaedhil Thar Sáile: some notes on the history of the Gaelic League of London” (Capuchin Annual 1944): “My personal experience on first joining the League will give an insight into the rapid growth of the organisation at this time
Dúirt sé le Seán Neeson[B2] (Capuchin Annual 1943) nár theastaigh ón leasmháthair garsún dall bheith timpeall an tí aici ··· D’éag sé 10 Feabhra 1945 agus tá sé curtha i nGlas Naíon. Baintreach ba ea é i ndeireadh a shaoil, é ina chónaí i dteach dheartháir a chéile, Micheál Ó Gríofa, ag 14 Sráid Naomh Uinseann, Bóthar Berkeley, Baile Átha Cliath. Tá cur síos ar a shaol is a shaothar ag Gearóid Ó Broin i dtrí alt in Inniu 5, 19, 26 Márta 1982, agus ag Seán Neeson in The Capuchin Annual 1943
Tá beagán dá chuimhní i gcló in Capuchin Annual 1943 agus deir sé iontu gur mhúinteoir i mBéal Átha an Cheasaigh, Co ··· My first sermon was in Irish and my first triduum was in Irish and I am at home with the Irish mind everywhere’ (Capuchin Annual 1943)
Tá cuntas iarbháis ag Christopher Townley in Capuchin Annual, 1967 ··· Bhíodh aistí aige go rialta in Capuchin Annual agus tá siad liostaithe in From Queen’s College to National University
In The Bell (1945) agus in The Capuchin Annual a bhí na chéad dánta i gcló aige
Gaeilgeoirí agus Caitlicigh ba ea an chraobh den chlann ar bhain Kate leo. Deir Nóra Ní Shúiliobháin in Capuchin Annual 1976 : ‘A cousin and pupil of my father, Diarmuid Ó Súilleabháin, whose pen-name was Diarmuid Ó Duibhne, then a postman in Killarney, later a Dáil translator was a much-loved visitor
Scríobhadh sé aistí in Feasta, Comhar, Capuchin Annual, Irish Travel agus sna nuachtáin
Tá a dhéantús le feiceáil freisin in Capuchin Annual, Co
Bhí ‘Inis Leamhnachta agus dánta eile’ i gcló aige in The Capuchin Annual, 1949
Tá cuntas ar an gcaoi ar tharla sin in Inniu 24 Márta 1972: toisc dhá bhliain a bheith caite aige ina leaseagarthóir ar an mbliainiris Capuchin Annual agus ábhar aige inti ar fhealsúnacht na n-ealaíona is ea a shocraigh na Caipisínigh go dtuillfeadh sé céim ollscoile
I 1970 a thosaigh sé mar eagarthóir ar An Timire i gcomharbacht ar Sheosamh Ó Murthuile[q.v.]. Bhí ábhar i nGaeilge agus i mBéarla i dtaobh spioradáltacht na Gael á fhoilsiú aige ó na 1950idí ar aghaidh in Feasta, The Furrow, Capuchin Annual, Studies, Comhar, Irisleabhar Muighe Nuadhat ...
Scríobhadh sí le haghaidh Comhar anuas go 1950 agus foilsíodh aistí tábhachtacha léi faoin ealaín in Father Mathew Record agus in Capuchin Annual ··· Ba í an Ghaeilge ghnáth-theanga an teaghlaigh (nóta in Capuchin Annual, 1963) agus bhí sí féin agus Domhnall gníomhnach sna Teaghlaigh Ghaelacha
Sholáthraíodh sé ábhar i rith a shaoil do Scéala Éireann, Feasta, Capuchin Annual, North Munster Studies, Inniu, agus An Sagart....Bhí colún Gaeilge aige in Limerick Leader 1949-55 ach d’éirigh sé as chun seans a thabhairt do Thomás Ó Conbá[B6] a chuimhní cinn a fhoilsiú sa pháipéar sin
Tá a léaráidí le feiscint in Capuchin Annual agus Father Mathew Record
Bhí aistí i gcló aige in An tUltach, Inniu, Capuchin Annual, Donegal Annual, An Síoladóir, An Phoblacht
In aiste in Capuchin Annual 1949 dúirt sé gur tar éis di pósadh a d’fhoghlaim a mháthair Gaeilge
XV agus imleabhair de The Capuchin Annual)
Is fiú freisin aiste Sheáin in The Capuchin Annual 1967 a léamh
Rinne Dame Columba Butler, O.S.B., deirfiúr Mháire de Buitléar cur síos ar fheis a d’eagraigh Úna agus an Dr Ó hIceadha in Inis Meáin: ‘Úna bravely made her speech, but as she was not yet a fluent speaker, Dr O’Hickey stood beside her and discreetly whispered words of correction whenever needful’ (Capuchin Annual, 1952)
In aiste a scríobh Dame Columba Butler, deirfiúr Mháire de Buitléar, in Capuchin Annual 1952 luann sí Norma mar dhuine den dream a chaitheadh a laethanta saoire san oileán gach bliain: “..
Tá grianghraf d’Ardchoiste Chraobh Londan nuair a bhí Eibhlín ag imeacht go hÉirinn i gcló in Capuchin Annual 1944 agus an teideal seo air: “Ardchoiste, Gaelic League, London, 1903: this picture was taken on the occasion of Eibhlín Ní Dhrúraigh’s return to Ireland to marry Dr T
Dúirt Art Ó Briain in Capuchin Annual 1944 gur easaontas polaitiúil faoi deara dó éirí as
Bhí ailt i gcló aige in Feasta, Inniu, Capuchin Annual, Dublin Historical Record, Journal of the Royal Society of Antiquaries in Ireland, Reportorium Novum, Breifne...
Cap, agus scríobh seisean nóta i dtaobh Mhichíl in Capuchin Annual faoin teideal ‘Baile Onóra’
Bhíodh aistí i gcló aige in Catholic Bulletin agus Capuchin Annual.
In Capuchin Annual 1976 tá aiste le Dermot Keogh: ‘Michael J
Gheofar tuairim faoina thábhacht i ndiaidh 1916 in alt le Risteárd Ó Maolchatha, ‘The Irish Volunteer Convention’ in Capuchin Annual 1967
Tá aiste leis i gcló in Capuchin Annual 1935 faoin teideal ‘Patrick Pearse: some memories’
Grianghrafadóir maith ba ea é; bhí pictiúir i gcló aige in The Capuchin Annual agus The Word agus d’fhoilsigh sé cuid díobh mar chártaí poist
Tá aistí eile ar a shaol agus a shaothar ag Seán Ó Tuama in Studia Hibernica 5, 1965, agus in Repossessions: selected essays on the Irish literary heritage (1995), in UCC Record 40, 1965 ag Riobárd Breatnach, agus in Capuchin Annual, 1967
Tá a chuntas féin ar an Éirí Amach (‘Activities in Enniscorthy’) in Capuchin Annual 1966
Bhí aiste, ‘Importance of Dáil Éireann’, aige in Capuchin Annual 1969
Scríobh sé in aiste, ‘The Irish Volunteer Convention 27 October 1917’ in The Capuchin Annual 1967: ‘This involved the acceptance of a responsibility, but for the present, no work