Líon alt a bhfuil an ghné seo luaite iontu: 11
Ó Cléirigh [B8], Cathaoirleach Institiúid Teangeolaíochta Éireann, in Teangeolas 10, Earrach 1980 ··· Based on the results of linguistic research as published in “Buntús Cainte”.’ Deir Conn Ó Cléirigh: ‘Bhí sé ar dhuine den dream teangeolaithe agus oideachasóirí, riarthóirí agus taighdeoirí gur iarr an tAire Oideachais, Pádraig Ó Fachtna, orthu institiúid teangeolaíochta a bhunú as an nua agus tús a chur le clár taighde agus foilsitheoireachta ins gach aon rud a bhainfeadh le múineadh teangacha sna scoileanna’ (Teangeolas 10, Earrach 1980) ··· In Teangeolas 13, Geimhridh 1981 foilsíodh a aiste ‘Buntús Gaeilge – cúlra, cur le chéile, cur i bhfeidhm’
Tá píosa gairid faoi in Teangeolas, geimhreadh 1983 ··· Ceapadh é ina Leas-Phríomhchigire 1 Meán Fómhair 1974. Deirtear in Teangeolas: ‘Cé nár chaith sé ach seal gearr i mbun na hInstitiúide, d’fhág Tomás Ó Cuilleanáin a lorg ar a cuid gníomhaíochtaí
I gcur síos ar Cholm in Teangeolas, iris Institiúid Teangeolaíochta Éireann (Uimh ··· Dúirt Séamas Daltún sa chuntas sin in Teangeolas gur chaith sé tamall ina ghobharnóir ar Phríosún Mountjoy. Ceapadh é mar Chléireach na Dála i 1922
Tá léirmheas fada anailíseach ar eagrán 1994 ag Uaitéar Mac Gearailt in Teangeolas Uimhir 34 1995
In ‘Scéal Rannóg an Aistriúcháin’ (Teangeolas, Geimhreadh 1983) deir Séamas Daltún: ‘Is iomaí sin duine ar fhoireann Rannóg an Aistriúcháin a bhain cáil amach mar scríbhneoir Gaeilge, leithéidí Donn Piatt[B2], Diarmuid Ó Duibhne, Pádraig óg Ó Conaire[B3], Tomás Tóibín, Máirtín Ó Cadhain[B4], Seán Ó Lúing agus daoine nach iad’
Tugann Tomás de Bhaldraithe neart samplaí de na focail a bhfuil glacadh leo sa Ghaeilge anois i ngeall ar an gcóipeáil bhotúnach a rinne sé (‘An Pluincéadach – Ceannródaí Foclóireachta’ in Teangeolas, earrach 1987)
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Chuir an foclóirí mór Tomás de Bhaldraithe spéis sa seanfhoclóirí seo agus scríobh cuntas ar a shaothar ach b’éigean dó a admháil nár éirigh leis a fháil amach cérbh é féin (‘An Pluincéadach – Ceannródaí Foclóireachta’ in Teangeolas, Earrach 1987)
As an bhforaois aighneasach deacrachtaí ina thimpeall d’éirigh leis réiteach ar an gceist chasta a shaothrú agus a chur i gcrích.’ In ‘Scéal Rannóg an Aistriúcháin’ (Teangeolas 17, 1983) tá an cur síos seo aige féin ar an obair sin: Ós rud é gurbh iad muintir Rannóg an Aistriúcháin a thug an chéad chéim ar bhóthar an chaighdeáin [an córas litrithe], bhíothas ag brath orthu an dara céim a thabhairt, ar feadh gramadaí go háirithe
Ó Cléirigh, 1997 in eagar ag Anders Ahlqvist agus Vera Capkova, agus in Teangeolas 34, 1995
Tá an aiste ‘Scéal na Téarmaíochta sa Chóras Oideachais’ i gcló aige in Teangeolas, samhradh 1981
Bhí mac agus triúr iníonacha aige agus is le Gaeilge a tógadh iad (Teangeolas 36, 1997, lch 47)