Líon alt a bhfuil an ghné seo luaite iontu: 67
In Studies Earrach 1973 scríobh James P ··· Tá mioneolas agus leabharliostaí le fáil: san aiste sin in Studies; ag James P ··· Walsh ar ar tharla san aiste in Studies
D’éag sé 23 Nollaig 1970. Tá clár a shaothair ag Proínséas Ní Chatháin in Studies LX, Summer 1971 ··· Tá aiste aige i dtaobh an scoláire mhóir in Studies, XLIII, 1954 agus tá a aiste ar chúlra Grammatica Celtica in Celtica III, 1956. Cé go raibh sé drochshláinteach ar feadh a shaoil chuireadh sé spéis mhór i gcúrsaí spóirt ··· Dhiúltaigh Studies glacadh léi
in Studies Iml ··· In Studies XIX Márta 1930 bhí aiste aige ‘Why do Germans study Celtic philology’. Phós sé bean ó München in 1893 agus bhí clann iníon acu
Bhí sé ina bhall de chomhairle na hAontachta agus ina aiste ‘The Gaelic Union; a nonagenerian retrospect’, i gcló in Studies XXXVIII, Uimhir 152, Nollaig 1949, deir sé: ‘Nothing can better illustrate the humble beginnings of the Gaelic Union than that an obscure ecclesiastical student, like the present writer, could be, and actually was, elected a member of the council ··· Sholáthraíodh sé d’irisí mar Irish Ecclesiastical Record, Studies, Cork Historical and Archaeological Society Journal agus do na páipéir áitiúla
Deir William Dawson in Studies, Márta 1933 gurbh easlán an mháthair agus gurbh é saol anróiteach an teaghlaigh a thiomáin an t-athair chun a bheatha a thuilleamh san India ··· Scríobh sé alt dar teideal ‘A Gaelic University’ in Studies, Nollaig 1917
Fuair sé bás i dteach altranais ar 6 Deireadh Fómhair 1950 agus cuireadh é i Reilig Fhionnbharra, Corcaigh. Tá cuntais mholtacha ag Gearóid Ó Murchadha in Studies, Nollaig 1950 agus ag D.A ··· Williams ina thaobh i 1981: “his text in Gadelica is full of careless slips”!; Irish Grammatical Tracts (1916-); cuid d’fhilíocht na scoileanna in eagar aige in Studies 1918–26, é cnuasaithe ag David Greene agus Fergus Kelly in Irish Bardic Poetry (1970); Trí Bior-ghaoithe an Bháis: The Three Shafts of Death (1931); The Native Irish Grammarian (1938). Chabhraígh sé lena chairde Shán Ó Cuív, an Dr Risteard Ó Dálaigh agus Tomás Ó Rathile chun an Leitiriú Shimplí a chur ar fáil i 1910 agus chuir sé féin amach eagrán de Leabhairín na leanbh, scéalta le Hans Christian Andersen i nGaeilge ag Norma Borthwick, sa litriú sin. Maidir leis an dara roinn, chuir sé féin agus R
Tá cuntas air ag Deasmumhan Ó Raghallaigh in Studies, Meitheamh 1941, in Irish Book Lover, Eanáir-Feabhra 1930, ag Séamus Mac Cnáimhín in Éireannaigh san eolaíocht, 1966, arb é an cuntas is cuimsithí ar fad é, b’fhéidir, agus gan amhras tá caibidil iomlán ina thaobh ag R.R ··· San aiste fhada in Studies tugann Ó Raghallaigh aird ar leith ar a shaothar eolaíochta. In 1810 phós sé Jane Margaret Tom, baintreach arbh iníon le teachta comhdhála í, agus bhí sliocht orthu
I measc na n-aistí substaintiúla tá: ‘Douglas Hyde, 1860–1949’ le Gerard Murphy in Studies 38, 1949; ba é Denis Gwynn a scríobh an iontráil in Dictionary of National Biography 1941–1950; aiste le Myles Dillon[q.v.] in The Shaping of modern Ireland, 1960 in eagar ag Conor Cruise O’Brien; ‘Hyde in Conflict’ le Earnán de Blaghd in The Gaelic League idea, 1968 in eagar ag Seán Ó Tuama; ‘Douglas Hyde and the Gaelic League’ le Seán Ó Lúing in Studies, 62, 1973: ‘An Craoibhín Aoibhinn agus Conradh na Gaeilge’ in Saoir theangan, 1989 le Seán Ó Lúing
Tá cuntas ag Francis Shaw [B3] air in Studies, samhradh 1954 (‘Johann Kaspar Zeuss’), mar a liostaíonn sé na foinsí eolais go léir sa Ghearmáinis, agus in Celtica, 3, 1956 (‘The Background to Grammatica Celtica’) ··· In Studies deir sé: ‘It must be rare for a nation to owe so much to one man as the Irish people owes to Johann Kaspar Zeuss’ agus ‘Zeuss is acknowledged by all to be the Father and Founder of Celtic studies
In Studies 24, 1935 tá ‘The O’Clerys of Tirconnell’, aiste le Pól Breathnach ··· I mBaile Átha Cliath d’fhanadh sé sa choinbhint i Sráid na gCócairí mar a raibh an tAthair Thomas Strange OFM ina ghairdian: bhí caidreamh aigesean leis an Ardeaspag James Ussher[q.v.] agus d’fhág sin go raibh deis ag Michél leas a bhaint as leabharlann mhór agus lámhscríbhinní Ussher. Fuair sé pátrúnacht ó Thoirdhealbhach Mac Cochláin[q.v.] chun ‘Réim Ríoghraidhe na hEreann agus Seanachas na Naomh’ a chur le chéile agus is ag an bpointe sin a liostáil sé Fear Feasa Ó Maoilchonaire, Cúchoigríche Ó Cléirigh[q.v.], a chol naonúir, agus Cúchoigríche Ó Duibhgeannáin mar chúntóirí: sin iad na fir a d’ainmnigh Seán Mac Colgáin[q.v.] in Acta Sanctorum Hiberniae mar na Ceithre Máistrí (‘The Four Masters’ le Pól Breathnach in The Irish Book Lover, Meán Fómhair-Deireadh Fómhair 1932 agus Studies, 24, 1935); thug deartháireacha Mhichéil, Maolmhuire Ó Cléirigh (An tAthair Bernardin OFM) agus Conaire Ó Cléirigh, agus Muiris Mac Torna Uí Mhaoilchonaire cabhair freisin
Sa léirmheas ar leabhar an Línsigh, De Praesulibis Hiberniae, 1944 (Studies, Márta 1945), caitheann Aubrey Gwynn amhras air ··· Ach sa léirmheas úd in Studies, scríobh Gwynn: ‘But Father John Brady, in reviewing these two volumes, has brought forward documentary proof that its author was still alive in 1677.’ In Irish Ecclesiastical Record LXV, 1965 atá an léirmheas sin agus is é an fhianaise atá ann litir Laidine a scríobh Ardeaspag Thuama, James Lynch, Meán Fómhair 1677, ina dtagraíonn sé don Línseach a bheith beo go fóill agus aois mhór aige. Tá tuilleadh eolais faoin mbeatha seo ar fáil ar http://dib.cambridge.org/ »
Foilsíodh aistí Béarla leis in Assisi, Hibernia, Gaelic Weekly, Rosc, Studies, The Furrow, Christus Rex, Studia Hibernica, Irish Christian Advocate, Crane Bag... ··· Ba ghá cuid dá phaimfléid, de na seachchlónna agus de bhileoigíní a lua freisin mar chuid den léargas sin: Ollamh is ceoltóir (cuntas ar James Goodman a foilsíodh ar dtús in iris Chumann Seandáluíochta is Staire na Gaillimhe); Douglas Hyde here in Roscommon (a d’fhoilsigh Comhairle Contae Ros Comáin); The Irish language: a Protestant speaks to his co-religionists (1965) (a scríobh sé sa Fhrainc agus a d’fhoilsigh Nua-Éire); ‘This is no political matter’ (seach-chló ar alt i dtaobh de hÍde in Studies, geimhreadh 1993); ‘Ar son príosúnach coinsiasa: Amnesty, gluaiseacht idirnáisiúnta’ (bileoigín d’ábhar a foilsíodh in Inniu ar dtús); Know your Methodist Neighbour (bileog sa tsraith Faith today a d’fhoilsigh Dominican Publications). D’éag sé ar 6 Samhain 2003
in Studies, Márta 1934 (‘Charles O’Conor of Belanagare: an Irish Scholar’s Education’) ··· Is mar seo a mhíníonn an tAthair Charles O’Conor an scéal in Studies: ‘A bill of discovery had been filed against this Donough by Mr French of French-park, under the statute I Anne, cap
Chuir Dr Richard Hayes leis an eolas ar shaol Thomáis in Studies, Nollaig 1941 (‘A Forgotten Irish Antiquary’) agus in Biographical Dictionary of Irishmen in France
in Celtica, Éigse, Studies, Studia Hibernica, Seanchas Ard Mhacha, in irisí faoi stair a chontae dúchais, in irisí Gaeilge agus sna nuachtáin
Rugadh beirt chailíní agus triúr buachaillí dóibh. In Studies Earrach 1986 tá cuntas ag an Athair Thomas Morrissey S.J
Bhí ailt léannta aige in Royal Society of Antiquaries Journal, Irish Ecclesiastical Record, Studies, Irish Historical Studies, Capuchin Annual, An Iodh Morainn, Reportorium Novum, Journal of the North Munster Antiquarian Society
Isidore’s College Rome: Biographical and historical notes and documents, 1925 le Gregory Cleary; ag Brendan Jennings in Studies XXVIII, 1939 (‘The Irish Franciscans in Prague’); ag Cuthbert McGrath in Éigse IV, Cuid a I, 1943 (‘Materials for a history of Clann Bhruaideadha’) is mó atá an t-eolas a thugann Mac Bruaideadha ar a mhuintir; ag Kevin MacGrath in Irish Ecclesiastical Record LXXXVII, Bealtaine 1952 (‘The Bruodins in Bohemia’); in The Parish of Kilkeedy; a local history, 1998 a thiomsaigh Frank Brew (‘The McBrody family’); agus ag Luke McInerney in Archivium Hibernicum 70, 2017 (‘A "most vainglorious man": the writings of Antonius Bruodin’). Ba é Maoilín Mac Bruaideadha a athair agus ba í Mairéad Ni Mhaoldomhnaigh a mháthair
McDonagh in Studies 36, 1947 (‘Terence MacDonagh: a great Catholic Lawyer’), ag T
Deir Breathnach in Studies 24, 1935: ‘Last of all there is Cuchoigcriche, son of Diarmaid, one of the Four Masters
Tá cuntas ar a mhuintir ag an údar céanna in Studies, Meitheamh 1935 (‘The O’Clerys of Tirconnell’)
In Studies for 1933, an article on Adolf Hitler offered an analysis of the German situation and of the character of Hitler, whom Dr Binchy had heard speaking in public more than once during his time in Germany and whom he recognized at this early date as a dangerous megalomaniac…’. Bhí tosaithe aige cheana féin ar shaothar mór a shaoil, an ‘Corpus Iuris Hibernici’; foilsíodh ‘Bretha crólige’ in Ériu 12, 1934 agus Críth Gablach, 1941
Ailt shubstaintiúla eile aige is ea: ‘The end of a tradition: a survey of 18th century Gaelic literature’ in Studia Hibernica 1961 agus ‘Two eighteenth-century Irish scholars’ in Studia Hibernica 1965; in Studies tá ‘The Lady and the King: a theme of Irish literature’ in 1953, ‘Revival or survival
Tá léirmheasanna agus aistí leis i gcló in Celtica, Éigse, Studies ...
As on the occasion in 1979 in Galway when NUI awarded him a doctorate and Professor Breandán Ó Buachalla, in his citation, said that Studies would mark the “pre-Carney and post-Carney” period in the genesis of Irish literature
Bhí aistí aige in Analecta Hibernica, Galvia, Studies, North Munster Antiquarian Journal
An péire dán atá aige in Fearann Pinn 1900-1999, 2000 is roimh 1958 a scríobh sé iad ach deir Ó Muirthile: ‘Tháinig cuid den saothar is fearr uaidh sna 1980í nuair a chuir INNTI gaoth an athuair ina sheolta.’ In Studies, earrach 1962 dúirt Seán Ó Faoláin: ‘Within my knowledge I am aware of only three Gaelic poets who are not utterly lost in the Gaelic Mist, trying to extract ore from long-exhausted mines, symbols worn threadbare by the first phase of the Irish Literary Movement
air in Studies, earrach 1971 ‘Our most authoritative historian of the Cistercian Order in Ireland’, fuair an staraí sin de locht ar Comhcheilg na Mainistreach Móire, 1968, an saothar is tábhachtaí óna láimh, é a bheith i nGaeilge, nuair is i mBéarla a bhí scríbhinní eile Cholmcille faoin ord: ‘I find it regrettable that this study of an episode which has already attracted the attention of German, French and English scholars should be written in a language which few outside Ireland can understand.’ An freagra a thabharfadh Colmcille air sin, dar leis an nGlaisneach, nach fiú aon rud a scríobh i nGaeilge mura fiú rud tábhachtach a scríobh inti
I 1970 a thosaigh sé mar eagarthóir ar An Timire i gcomharbacht ar Sheosamh Ó Murthuile[q.v.]. Bhí ábhar i nGaeilge agus i mBéarla i dtaobh spioradáltacht na Gael á fhoilsiú aige ó na 1950idí ar aghaidh in Feasta, The Furrow, Capuchin Annual, Studies, Comhar, Irisleabhar Muighe Nuadhat ...
Tá beathaí gairide nár cnuasaíodh le fáil in Feasta, Roscommon Herald Centenary Supplement, Comhar, Irish Times, Inniu, Studies, Journal of the Kerry Archaeological and Historical Society, Zeitschrift für celtische Philologie, Scríobh ..
Gleeson in Studies, Meán Fómhair 1944 (‘Peter O’Connell: Scholar and Scribe 1755-1826’)
I measc na n-aistí substaintiúla anseo is ansiúd tá: ‘Eoin Mac Néill, 1867–1945’ le John Ryan in Studies, Nollaig 1945; iontráil in Dictionary of National Biography 1941–50 le D.A
Thug Myles Dillon[B3] léacht in Acadamh Ríoga na hÉireann ar 24 Eanáir 1966 (i gcló in Studies, fómhar 1967)
Pigot and Thomas Davis’ ag Denis Gwynn in Studies, Meitheamh 1949
Sullivan in Studies, Márta 1945; agus is é is mó atá faoi thrácht ag James Coleman in ‘Some Notable Cork Scientists’ (Journal of the Cork Historical and Archaeological Society, Vol
Mar a dúirt an tAthair Francis Shaw C.I.: “He had always a peculiar interest in the history of the Irish Franciscans and in the community room and library at Multyfarnham Fr Paul was as much at home as he would have been with Brother Micheál Ó Cléirigh in the convent by the Drowes” (Studies, Meán Fómhair 1941)
Ó 1916 go 1918 bhíodh dánta díreacha in eagar aige san iris, obair ar lean sé di san Irish Monthly ó 1919 agus in Studies ó 1927 amach
Bhí aistí i gcló aige in An Síoladóir, An Claidheamh Soluis, The Irishman, Old Ireland, An Sguab, agus Studies
He became an enthusiastic student of Irish, and I am sure was an inspiring teacher” (Colm Ó Lochlainn, Studies, Fómhar 1959). Ghnóthaigh Gearóid scoláireacht i gColáiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath agus bhain amach céim sa léann clasaiceach agus céim mháistir ar ball
It was always said with a touch of bitterness and I gathered that it had involved to him the grim necessity of earning his bread in uncongenial ways” (Eleanor Hull, Studies Márta 1916)
Bhí ábhar i gcló aige freisin in Hermathena, An Claidheamh Soluis, Samhain, Studies
In Studies Samhradh/Fómhar 1981 tá aiste ‘Robin Flower (1881–1946)’ ag Seán Ó Lúing, agus aiste dar teideal ‘Robin Flower, oileánach agus maistir léinn’ aige in Journal of the Kerry Archaeological and Historical Society, Uimhir 10, 1977
Foilsíodh an dara heagrán 1924 agus bhí an méid seo le rá ag an Athair Láimhbheartach Mac Cionnaith [B2] in Studies, Meitheamh 1925: ‘Any translation of the Táin is a formidable task
Bhí aistí i gcló aige in Studies, Irish Monthly,Irish Ecclesiastical Review, New Ireland Review .... Chaith sé cúpla bliain i leabharlanna na hIodáile, na Portaingéile agus na Spáinne ag déanamh taighde ar an gcaidreamh a bhí ag an Spáinn le hÉirinn, agus ar stair Chumann Íosa. D’éag sé 24 Márta 1950 agus tá sé curtha i nGlas Naíon
an bhliain dár gcionn. Chomh maith le haistí léannta in Éigse, Studies, Journal of the Royal Society of Antiquaries of Ireland, Journal of the English Folk Dance and Song Society scríobh sé: iontráil faoi cheol tíre na hÉireann in eagrán 1954 de Grove’s Dictionary of Music and Musicians; Irish Folk Music and Song, 1952 (do Chomhar Cultúra Éireann – tháinig eagrán nua amach i 1961 faoin teideal Irish Folk music, song and dance); Songs of the Irish, 1960, ina bhfuil a aistriúcháin féin ar chuid de amhráin mhóra na Gaeilge; Carolan: life and times of an Irish harper, 1958, a mhórshaothar
Bhí poist éagsúla aici in ollscoileanna Mheiriceá idir 1911 agus bliain a báis: baint aici le roinn an Bhéarla in Ollscoil Illinois ó 1911 go 1919; ina teagascóir Gearmáinise in Ollscoil Nua-Eabhrac i 1912–3; ina hOllamh le Fraincis i gColáiste Vassar 1919–21. Bhí aiste ag Gertrude in Studies, Márta 1913, i dtaobh shaothrú léann na Gaeilge agus na spéise i gcultúr na hÉireann in Ollscoil Illinois
Mhair cairdeas fada eatarthu agus nuair a cailleadh é scríobh sí cuntas ar a shaol agus a shaothar in Studies
O’Meara chun aiste a scríobh ar Larminie in Studies i Márta 1947. D’éirigh William Larminie as a phost in 1892 agus d’éag sé i mBré ar 19 Eanáir 1900. Tá tuilleadh eolais faoin mbeatha seo ar fáil ar http://dib.cambridge.org/ »
Ag a chara Dubhghlas de hÍde atá an cuntas is faide air in Studies, Márta 1925. Tá tuilleadh eolais faoin mbeatha seo ar fáil ar http://dib.cambridge.org/ »
File Béarla a bhí ann freisin agus tá bunáite a dhéantúis le fáil in Studies
Macken uirthi in Studies, 1942: ‘The only daughter of a distinguished Dublin physician, she escaped the necessity of applying herself to teaching immediately after her graduation in Royal University in 1884
In Studies na míosa dár gcionn tá leabharliosta agus cuntas ómósach ó lámh an Chraoibhín Aoibhinn.
Wheeler lena chuntas ar William Kirby Sullivan[q.v.] in Studies, Márta 1945: ‘O’Looney (1827-1901) was O’Curry’s successor at the Catholic University
Bhí dúil aige sa scríbhneoireacht agus i 1921 foilsíodh dán dá chuid in Studies (‘To a prison visitor’)
In Studies, Márta 1927 tharraing sé pictiúr inspéise d’ócáid shuntasach: ‘I sat one afternoon, in the summer of 1913 or 1914, under the little stairs beside the fire in Siobhán an tSagairt’s cottage in Béal Átha an Ghaorthaidh, while Siobhán at the farther corner of the kitchen sat knitting socks and talking
Scríobh Augustine Martin faoi : ‘The week-end of Dermot and Grace is the most ambitious, and to my mind the greatest poem by an Irishman since Patrick Kavanagh’s The Great Hunger ’ (Studies, Summer 1966 i gcló ag Máirín Nic Eoin)
McCarthy cuntas fada air in Studies, Meitheamh agus Meán Fómhair 1946
McCarthy in Studies, Nollaig 1943: ‘He claimed that he learned Irish, but despite his published translations from Irish poetry, there is strong evidence to support the view that of the Irish language he never had more than a smattering
Dowling, fear a bhí ina údar ar na scoileanna scairte: ‘Lynch’s career by itself is a monumental proof of the high standard of knowledge attained by the Irish schoolmaster of his day’ (Studies, Meán Fómhair 1931)
Louth Archaeological Society Journal agus in Studies
Ag tagairt do bhás Windisch, in Studies Iml
Bhíodh ábhar léannta i gcló aige in Éigse, Irish Book Lover, Béaloideas, Studies ...
Bhí sé ar dhuine de bhunaitheoirí Studies i 1912 agus ina eagarthóir ar feadh dhá bhliain; ar éigean aon eagrán i rith scór bliain gan alt aige ann
Thuairimigh Mary Macken in Studies XXIX 1940 go mba gheall le breac-Ghaeltacht Trá Lí san am sin. Tar éis bheith ar scoil ag na Bráithre Críostaí agus ansin i Scoil Dhoiminiceach na Croise Naofa i dTrá Lí chuaigh sé le leigheas i Scoil Leighis na hOllscoile Caitlicí, Sráid Cecilia, Baile Átha Cliath, in 1883
Mhaígh sé uair amháin nach raibh páipéar ná iris in Éirinn ó Ireland’s Saturday Night go Studies nach raibh a dhéantús ann
Scríobhadh sé ailt in The Catholic Bulletin, Green and Gold, Studies, Irish Ecclesiastical Record.... Bhí ardmheas ag Osborn Bergin [B2] ar an Athair Peadar Ó Laoghaire ach is mar seo a scríobh sé chuig an Síochánach uair: ‘Your admirably edited series has many points of interest for students – in phonetics, in vocabulary, and above all in the prominence given to idiomatic usage which is the very life-blood of the language
In Studies, Fómhar 2008, tá an t-alt ‘’Racism and Xenophobia in Máirtín Ó Cadhain’s Cré na Cille’ le Brian Ó Broin