Líon alt a bhfuil an ghné seo luaite iontu: 48
Bhí an iris léinn Studia Hibernica á foilsiú ó 1961 ··· Sa bhliain 1966, ghlac sé air féin cúram eagarthóireachta Studia Hibernica, agus lean sé den chúram sin go dtí gur foilsíodh imleabhar 25, blianta beaga sular scor sé ón gcoláiste ··· Deireadh sé féin gur mhó an stró a bhain le himleabhar amháin de Studia Hibernica a fhoilsiú ná le trí cinn de leabhair thaighde an Chlóchomhair – gaisce foilsitheoireachta eile é a chuir sé de go héasca slachtmhar
in Celtica, Éigse, Studies, Studia Hibernica, Seanchas Ard Mhacha, in irisí faoi stair a chontae dúchais, in irisí Gaeilge agus sna nuachtáin ··· Bhí sé ar dhuine de bhunaitheoirí Studia Hibernica agus baint aige leis an iris léannta sin ar feadh i bhfad
Molann sé a shaothar agus a chumas mar mhúinteoir agus déanann cosaint ar a chlú in Feasta, Márta 1958, Feabhra 1965, in Studia Hibernica 5, 1965, in Scríobh a 4, 1979, in Repossessions: selected essays on the Irish literary heritage (1995) agus le haiste in Comhar, Feabhra 1965 arb iad na chéad abairtí ann: ‘Deisceabal mé do Dhónall Ó Corcora ··· Chuir sé go mór leis an eolas agus an tuairimíocht faoi Brian Merriman le haiste in Studia Hibernica 1964 (arb achoimriú air an réamhrá a chuir sé le Cúirt an mheán oíche, 1968 in eagar ag Dáithí Ó hUaithne)
Tá aistí eile ar a shaol agus a shaothar ag Seán Ó Tuama in Studia Hibernica 5, 1965, agus in Repossessions: selected essays on the Irish literary heritage (1995), in UCC Record 40, 1965 ag Riobárd Breatnach, agus in Capuchin Annual, 1967 ··· Lochtaigh an tOllamh Louis Cullen The hidden Ireland san aiste ‘The Hidden Ireland: A concept re-assessed’ (Studia Hibernica 9, 1969)
I measc na n-aistí léirmheasa nach miste a lua tá ar scríobh Seán Ó Tuama in Studia Hibernica 4 (1964) agus in Repossessions, selected essays on the Irish literary heritage, 1995 (‘Brian Merriman and his Court’), agus ‘Brian Merriman agus Cúirt an Mheán Oíche’ in Merriman agus filí eile, 1985 le hArt Ó Beoláin (An Clóchomhar). In Inis Díomáin, Co ··· ‘An Chairt Bheathaisnéise ag Pilib Barún ar Bhrian “Merriman” Mac Con Mara (1836)’ in Studia Hibernica 30, 1998–99
Ailt shubstaintiúla eile aige is ea: ‘The end of a tradition: a survey of 18th century Gaelic literature’ in Studia Hibernica 1961 agus ‘Two eighteenth-century Irish scholars’ in Studia Hibernica 1965; in Studies tá ‘The Lady and the King: a theme of Irish literature’ in 1953, ‘Revival or survival
Gheofar eolas freisin ar Thiarna seo Inis Ceithleann in The Complete Peerage of England, Scotland, Ireland, Great Britain, and the United Kingdom, extant, extinct, or dormant. Ag Breandán Ó Buachalla in Studia Hibernica 22/3, 1982–3 (‘Annála Ríoghachta Éireann is Foras Feasa ar Éirinn: an Comhthéacs Comhaimseartha’) tá i gcló, as lámhscríbhinn i gColáiste na Tríonóide, cuid den tiolacadh a scríobh na Ceithre Máistrí don fhear s’againne tar éis dóibh pátrúnacht a fháil uaidh chun ‘an tseanchroinic darb ainm Leabhar Gábhála a ghlanadh, a cheartú agus a scríobh’ i gcoinbhint Lios Gabháil, Fear Manach, i 1631
Annála Ríoghachta Éireann : ní mór aiste thathagach Bhreandáin Uí Bhuachalla in Studia Hibernica 11/13, 1982–3 (‘Annála Ríoghachta Éireann is Foras Feasa ar Éirinn: an comhthéacs comhaimseartha’) agus a bhfuil aige in Aisling ghéar..
Tugann sé le tuiscint in Studia Hibernica 15, 1975 (‘Irish History and Law: 1’) nach raibh meas ar an nGaeilge mar ábhar léinn ansiúd agus deir: ‘In 1925 I was almost completely innocent of Irish…’ ··· So unless you can first learn enough Old and Middle Irish to make you able to correct me, and even to correct Thurneysen[B4], your medieval and legal qualifications won’t be much use’ (an t-alt in Studia Hibernica)
Bheifeá in amhras nach scoláire Gaeilge a bhí ann, mura mbeadh d’fhianaise agat ach liosta a shaothair in irisí mar Éigse, Ériu, Celtica, Études Celtiques, Studia Celtica, Galvia, Seanchas Ardmhacha, Analecta Hibernica, Irish Jurist, Analecta Bollandiana, Studia Hibernica, Comhar..., agus a bhfuil in eagar aige den dán díreach nó i gcló aige i dtaobh na seandlíthe ··· Agus rud ceannródaíoch san aimsir sin ba ea an spéis a chuir sé sa dán díreach mar fhoinse eolais; is é a chuir eagar ar ‘Duanaire Ghearóid Iarla’ (tríocha dán) in Studia Hibernica 3, 1963
Ar na reimsí eile léinn a shaothraigh sé bhí an naomhsheanchas, logainmneacha, sloinnte, lámhscríbhinní na Gaeilge (ceapadh ina bhall de Choimisiún Lámhscríbhinní na hÉireann é i 2000), an fhilíocht chlasaiceach, filíocht an amhráin – go háirithe i gcontae an Chláir agus i gConnacht, agus próiseas seachadta na scéalaíochta béil’ (Ó Héalaí). D’fhoilsigh sé aistí léannta anseo is ansiúd agus go háirithe in Béaloideas, Éigse, Proceedings of the International Congress of Celtic Studies, Léachtaí Cholm Cille agus Studia Hibernica
Foilsíodh aistí Béarla leis in Assisi, Hibernia, Gaelic Weekly, Rosc, Studies, The Furrow, Christus Rex, Studia Hibernica, Irish Christian Advocate, Crane Bag...
Tráchtann Éanna Mac Cába ar an nGaeilge agus ar an gceol ina shaol in aistí in Comhar, Aibreán 1986 agus in Studia Hibernica 27. B’fhéidir a rá gur ag baint fód a bhí sé i rith an ama sin go léir
I mí Eanáir 1969, ‘dúradh go raibh trí amhrán á bhfágáil amach is nach mbeadh an leabhar ar fáil go mí an Mheithimh’. In Studia Hibernica 5, 1965 (‘Peadar Ó Doirnín agus Lucht Scríte a Bheatha’) déanann Ó Buachalla an tranglam cuntas a scríobhadh ar an bhfile sa 19ú haois a chíoradh
Risk in Studia Hibernica 15, 1975 (‘Seán Ó Neachtuin: an Eighteenth-Century writer’); in Ag cruinniú meala..
Is fiú freisin caibidil John Jordan in The Pleasures of Gaelic Poetry (1982), in eagar ag Seán Mac Réamoinn, a léamh. Tá an aiste ‘Ó Rathaille, na Cárthaigh agus na Brúnaigh’ le Breandán Ó Buachalla i gcló in Studia Hibernica 31, 2000-2001
I measc na n-alt a scríobh sé tá: ‘Turas go Dresden’ (Comhar, Iúil 1946); ‘Cócaireacht gan cistin’ (Galvia 3, 1956); ‘Materials and methods in Irish traditional building’ (Journal of the Royal Society of Antiquaries of Ireland 87, 1957); ‘The spade in Ireland’ (Béaloideas 31, 1963); ‘Ancient healers’ (Biatas, Meán Fómhair 1963); ‘Distribution patterns in Irish folk tradition’ (Béaloideas 33, 1965); ‘An corcán ceolmhar: sean-nós’ (Comhar, Iúil 1966); ‘The Irish Language in County Clare in the 19th century’ ( Journal of the North Munster Antiquarian Society 13, 1970); ‘An Ghaeilge i gContae an Chláir’ (Comhar, Meán Fómhair 1977), ‘Dónall Ó Conaill i mbéalaibh na ndaoine’ (Studia Hibernica, 1973)
Tyrone’; an scoláire cáiliúil Estyn Evans a bhí mar ollamh aige. Bhí sé ina chúntóir taighde san ollscoil sin ar feadh trí bliana sular ceapadh é ina léachtóir le geografaíocht i gColáiste Phádraig Droim Conrach, , agus bhí baint aige le bunú Studia Hibernica le linn dó a bheith ann
I Scoil Bhuachaillí na Máisiúnach i gCluain Sceach a d’fhoghlaim sé Gaeilge ar dtús agus bheadh sé ina ardmháistir sa scoil sin ar ball. Bhí aistí ag May Risk in Hermathena, Studia Hibernica agus Éigse inar thug sí eolas ar Chathal Ó Luinín [B7], ar Sheán Ó Neachtain [B7] agus ar Dhiarmuid Ó Conchubhair [B7]
Tá aistí aige in An Músgraigheach, Béaloideas, Celtica, Studia Hibernica, Feasta, Éigse, Ériu, The Teacher’s Work ...
Bhí léirmheasanna agus aistí aici in Comhar, Feasta, Callahan’s Irish Quarterly (Berkley, California), An Comhar (iris Chomhar na Múinteoirí Gaeilge); Studia Hibernica
In Studia Hibernica 31, 2000-2001 tá ‘Sloinnteoir an Chorragánaigh’ le hÉamonn Ó hÓgáin (Acadamh Ríoga na hÉireann)
Foilsíodh ailt leis in Ériu, Studia Hibernica, Celtica, Irish Historical Studies, Irish University Review agus North Munster Studies
Breatnach in Studia Hibernica 5, 1965 gurbh é sin an chéad laoi fiannaíochta fírinneach a cuireadh i gcló
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Tá cur síos ar an scríobhaí seo agus clárú déanta ar lámhscríbhinn a rinne sé ag Pádraig de Brún in Studia Hibernica 4 (1964)
Tá aiste chuimsitheach ag Brian Ó Dálaigh faoi in Studia Hibernica 34
Ag Mac Cuarta freisin tá péire aiste: ‘A Planter’s interaction with Gaelic Culture’ in Irish Economic and Social History 20, 1993 agus ‘A Settler’s land disputes in a Gaelic Lordship’ in Studia Hibernica 30, 1998–9
Ag an údar céanna tá ‘Ferguson, an Stát agus an Léann Dúchais’ in Studia Hibernica 19, 1979 agus ‘Samuel Ferguson, Adminstrator and Archivist’ in Irish University Review, fómhar 1986
Bhí alt ag Liam Mac Mathúna (‘Seosamh Laoide, eagarthóir’) in Studia Hibernica xxxi (2000-01).
Ba bhall de Chomhairle an Chonartha é i dtús an chéid. Foilsíodh aiste le Breandán Ó Conaire ‘Dáithí Coimín agus Aontacht na Gaeilge’ in Studia Hibernica 1998. Tá tuilleadh eolais faoin mbeatha seo ar fáil ar http://dib.cambridge.org/ »
Walsh agus Timothy Foley in Studia Hibernica 1974: “He once travelled to London to consult a physician who recommended rest in the American south-west
Tá “Sracfhéachaint ar logainmneacha Bhaile Átha Cliath” i gcló in Studia Hibernica Uimh
Walsh agus Timothy Foley in Studia Hibernica 1974; agus ag P
In Studia Hibernica 31, 2000-2001 tá ag Ciarán Ó Coigligh an aiste ‘Aspects of Language and Religion in the Late Nineteenth Century: Rev
Tá ábhar uaithi in Ériu, Celtica, Galvia, Journal of the Galway Historical and Archaeological Society, Lia Fáil, Studia Hibernica, Irish Ecclesiastical Record, An Sagart .... Nuair a chuir sí isteach ar an ollúnacht i nGaillimh scríobh sí go mba ‘Ghaedhilgeoirí ó dhúthchus mo sheacht sinnsir romham ó thaobh m’athar’
Bhíodh ábhar aige in Éigse, Catholic Survey, Celtica, Irisleabhar Mhuighe Nuadhat, Collectanea Hibernica, Archivium Hibernicum, The Furrow, Archivum franciscanum historicum, Irish Ecclesiastical Record, Clogher Record, Assisi, An tIrisleabhar, Studia Hibernica, Inniu, An Sagart.
Motherwell i gcló ag Tomás Ó hAilín in Studia Hibernica 8 [1968])
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 In Studia Hibernica, 5 (1965) (‘Two Eighteenth-Century Irish Scholars: J.C
Tá eolas ina thaobh ag Pádraig de Brún in Studia Hibernica 12 (1972) agus ag T
Tá cuntas fada, ‘The Irish Society agus Tadhg Ó Coinnialláin’, ag Tomás Ó hAilín in Studia Hibernica 8 (1968) agus cuntas ag Donal O’Sullivan, ‘Thaddaeus Connellan and his books of Irish poetry’, in Éigse Iml
Tá sé i gcló freisin ag Breandán Ó Buachalla (Studia Hibernica 10 [1970]) agus tuairimíonn sé gurbh é Nioclás Ó Cearnaigh[q.v.] a scríobh síos an óráid mar atá sí i lámhscríbhinn san Acadamh Ríoga
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Tá alt i dtaobh an fhile seo ag Pádraig de Brún in Studia Hibernica 12 (1972) (‘Forógra do Ghaelaibh 1824’)
Leerssen (Studia Hibernica 22/23, 1982/3) agus ‘Ussher as a Collector of Manuscripts’ le William O’Sullivan (Hermathena, Samhain 1956). I mBaile Átha Cliath a rugadh é ar 4 Eanáir 1581
In Studia Hibernica 31, 2000-2001 tá ‘Duanaire Sheáin na Ráithíneach: Smut dá Stair agus den Damhna atá ann’ le Breandán Ó Conchúir. Tá tuilleadh eolais faoin mbeatha seo ar fáil ar http://dib.cambridge.org/ »
Liostaítear ceapacháin mhórchlúiteacha eile in Breandán Ó Buachalla: a celebration, 30 Meitheamh 2010: ‘He was Burns Scholar at Boston College, Parnell Fellow at Cambridge University, a French Government Fellow at the Sorbonne, a Folger Library Fellow at Washington and a visiting professor at New York University.’ Gan amhras bhí aistí iomadúla aige in irisí léannta agus foilseacháin mar Zeitschrift für celtische Philologie, Lochlann, Ériu, Celtica, UCC Record, Éigse, Studia Hibernica, Léachtaí Cholm Cille, Scríobh, Galvia, Seanchas Ard Mhacha, Ulster Local Studies, The Irish Review, Proceedings of the Royal Irish Academy ach bhí aistí agus léirmheasanna go rialta aige freisin ó 1957 amach in irisí mar Comhar agus Feasta a bhí ag freastal ar phobal leathan na Gaeilge
Deir an staraí David Dickson in Studia Hibernica faoin leabhar ar Nary: ‘This biography represents a real enrichment of our knowledge of the practical implications of the Penal Laws on eighteenth-century Catholicism, and strikingly reveals the hidden side of Swift’s Dublin.’ Chuir sé eagar ar Ireland in the Stuart Papers, 1719-65 (1995)
Mar a mhaígh Liam Mac Mathúna i léirmheas in Studia Hibernica 19 (1979), níor bheag an t-iontas an leabhar a bheith i nGaeilge as siocair an Béarla bheith ina lingua franca ag scoláirí na Sean-Ghaeilge
Both, however, were very correct Irish writers...’(‘Peadar Ó Doirnín agus Lucht Scríte a Bheatha’, Studia Hibernica 5, 1965) Cé nach bhfuil cinnteacht ag baint le dáta breithe Uí Dhoirnín, is eol dúinn ón fheartlaoi a chum Art Mac Cumhaigh ar ócáid a bháis gur éag sé sa bhliain 1769