Líon alt a bhfuil an ghné seo luaite iontu: 30
Gan amhras scríobhadh cuid mhór cuntas air tar éis a bháis agus ina measc tá: ‘Fiche bliain faoi bhláth (1969-1989)’ le Tadhg Ó Dúshláine in Feasta, Meitheamh 1990; ‘Bua agus beannaíocht’ le Diarmaid Ó Doibhlin in An tUltach, Meitheamh 1990; ‘Bíonn fir mhaithe gann’ le Proinsias Mac Aonghusa in Feasta, Meitheamh, 1990; ‘An Cairdinéal Tomás Ó Fiaich’ le Réamonn Ó Muirí in An tUltach, Meitheamh, 1990; in Seanchas Ard Mhacha, 1990; in Creggan: Journal of the Creggan Local History Society, 1991 mar a bhfuil cuimhní pearsanta agus cur síos le daichead dá lucht aitheantais ar ghnéithe dá shaol agus ar eachtraí a bhain dó; an réamhrá a chuir Diarmaid Ó Doibhlin le Ón Chreagán go Ceann Dubhrann: aistí le Tomás Ó Fiaich (1992) ··· In Seanchas Ard Mhacha, 1978 ag Seosamh Ó Dufaigh tá liosta dá ailt, leabhair, agus léachtanna 1944-78. In Áth na Marbh, míle ó Choilleach Eanach i bparóiste an Chreagáin Íochtair, Co ··· lena thráchtas ‘The Church in Armagh under lay control’; foilsíodh é in Seanchas Ard Mhacha (1969) le réamhrá a dhéanann tagairt do Chomhairle Vatacáin a Dó agus ról na dtuataí: ‘In fact, of course, it would be difficult to find any country in Europe which placed so much power over church affairs in the hands of the laity as Ireland did at certain periods in the past.’ Bhí sé ar ais sa Mhaigh go ceann bliana agus is i rith an ama sin a bunaíodh Cumann Seanchais Ard Mhacha 17 Bealtaine 1953; ceapadh Tomás ina eagarthóir ar a n-iris Seanchas Ard Mhacha agus d’fhan sé sa phost go 1977
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Tá cuntais iarbháis: ag Michael Ryan in Journal of the Royal Society of Antiquaries of Ireland 115, 1985; in Irish Times 1/2 Eanáir 1985; agus in Seanchas Ard Mhacha, 1989 ··· D’fhoilsigh an Gúm Naomh Pádraig: scéal a bheatha óna bhéal féin, 1984 sa tsraith de mhonagraif staire agus cultúir, agus tá ‘Saint Patrick: The Enigma’ i gcló aige in Seanchas Ard Mhacha, 1989 ··· D’fhoilsítí a aistí in An tUltach, Humanitas, Seanchas Ard Mhacha, Irish Historical Studies, Journal of the Royal Society of Antiquaries of Ireland, Comhar, Irish Historical Studies, Irish Ecclesiastical Record ...
in Seanchas Ard Mhacha, 20, 2004 agus ag Anraí Mac Giolla Chomhaill in An tUltach, Lúnasa 2004 ··· Deir John Bradley: ‘The “Troubles” were slow to break out in Portadown but when they did in 1972 those of us who were there, including Dr MacLarnon, had some dreadful experiences and were left with unforgettable memories’ (Seanchas Ard Mhacha) ··· I 1953 bhí sé ar bhunaitheoirí Chumann Seanchais Ard Mhacha agus a n-irise Seanchas Ard Mhacha
Ó Mórdha a litreacha chuig Roibeard Mac Ádhaimh i gcló in Seanchas Ard Mhacha, 1957 ··· Mar scríobhaí atá meas ag an mBuachallach air agus dúirt sé in Seanchas Ard Mhacha, 1979 nach ró-iontach an fhilíocht a scríobh sé agus nár rómhór an file é, gur scríobh sé véarsaíocht toisc gurbh é sin traidisiún an léinn sa Ghaeilge ··· Scríobh sé in 1857-58, ‘Comhraic na nGaodhal agus na nGall le chéile’, stair na hÉireann ó theacht na nDanar go dtí Conradh Luimnigh, agus tá cur síos ar an lámhscríbhinn seo ag Réamonn Ó Muirí in Seanchas Ard Mhacha, 1978
In Seanchas Ard Mhacha, 1975 (‘Aodh Mac Aingil, Gael san Eoraip’) deir Noel Ó Gallchóir: ‘Níl amhras ar bith ná go raibh sé ar an diagaire ba mhó a mhair in Eoraip a linne.’ I gContae an Dúin, i nDún Phádraig, a rugadh é; deir Ó Gallchóir gur tugadh fianaise air sin nuair a bhí ardeaspagóideacht Ard Mhacha i gceist in 1626 agus nach bhfuil fianaise ar bith gur i Sabhall a rugadh é ··· ‘Is soiléire fós a chítear sin in Scáthán shacramuinte na haithridhe, go háirithe sna codanna ina bpléann Mac Aingil cúrsaí a thíre féin.’ Ag Patrick Conlan, OFM tá an t-alt ‘The Little Brother from Down – Aodh Mac Aingil as a good Franciscan’ in Seanchas Ard Mhacha, 19, uimhir 3, 2003
Ba é ba mhó a chuimhnigh ar Seanchas Ard Mhacha a bhunú i 1952 ··· Labhair an Déan Seán Ó Coinne, Tomás Ó Fiaich agus Pádraig Mac Conmidhe [B4] agus tá a gcainteanna i gcló in Seanchas Ard Mhacha 1972
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Tá cuntas ar an bhfear seo in Seanchas Ard Mhacha, 1958-9 ··· I dtuairisc a bháis in Freeman’s Journal dúradh: ‘The Very Reverend gentleman who was President of the Gaelic Society and of the Drogheda Teetotalers, was distinguished no less for his unflinching patriotism than by his efforts to revive the national music and language of his country.’ Agus chuir Seanchas Ard Mhacha mar eireball lena gcuntas: ‘Finally we may well wonder if the Drogheda Bardic festival of 1843 with its address in Irish and the speaker’s confidence regarding the future of the language in a self-governing Ireland was the last of its kind until the first Oireachtas na Gaeilge in 1897.’
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Scríobh Tomás Ó Fiaich[q.v.] cuntas ar an scoláire Froinsiasach seo in Seanchas Ard Mhacha, 1989: ‘Sagart naofa cráifeach ··· a chur san áireamh, tá breis is seasca mír sa liosta sin: tá siad in irisí mar An Sagart, Irisleabhar Muighe Nuadhat, Franciscan College Annual, Irish Sword, Archivium Hibernicum, Seanchas Ardmhacha, Collectanea Hibernica, Irish Ecclesiastical Record ...
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Bhí sé ar dhuine de bhunaitheoirí Seanchas Ard Mhacha agus chaith tamall de bhlianta ina uachtarán ar Chomhaltas Uladh ··· Tá an fheartlaoi a scríobh a mhac Cormac i gcló in Seanchas Ard Mhacha 17, 1998; in An tUltach, Bealtaine 1998 tá ‘Saothar Phadaí’ le Cathal Ó Diolúin; tá ‘Pádraig Ó hÁdhmaill’ le Gearóid Mac Giolla Domhnaigh san iris chéanna, Meitheamh 1998
Sa chéad uimhir de Seanchas Ard Mhacha (1954) bhí aiste shubstaintiúil i dtaobh a shaothair staire ag Tomás Ó Fiaich agus tá an abairt seo aige sa chéad alt: 'Bíodh an aiste seo a leanas, mar sin, ina chéad chomhartha ómóis ó Sheanchas Ard Mhacha don té a bhí ina oibrí aonair sa ghort céanna ar feadh daichead bliain'. I gCairlinn, Co
Liostaítear ceapacháin mhórchlúiteacha eile in Breandán Ó Buachalla: a celebration, 30 Meitheamh 2010: ‘He was Burns Scholar at Boston College, Parnell Fellow at Cambridge University, a French Government Fellow at the Sorbonne, a Folger Library Fellow at Washington and a visiting professor at New York University.’ Gan amhras bhí aistí iomadúla aige in irisí léannta agus foilseacháin mar Zeitschrift für celtische Philologie, Lochlann, Ériu, Celtica, UCC Record, Éigse, Studia Hibernica, Léachtaí Cholm Cille, Scríobh, Galvia, Seanchas Ard Mhacha, Ulster Local Studies, The Irish Review, Proceedings of the Royal Irish Academy ach bhí aistí agus léirmheasanna go rialta aige freisin ó 1957 amach in irisí mar Comhar agus Feasta a bhí ag freastal ar phobal leathan na Gaeilge
Bhí sé seal ina scrúdaitheoir seachtrach ag Ollscoil na hÉireann, Maigh Nuad, agus ag Ollscoil na Banríona, Béal Feirste, d’iarchéimithe Ph.D. Idir 1962 agus 2016 bhí saothar a phinn á fhoilsiú go dílis rialta i dtréimhseacháin éagsúla: Irisleabhar Mhá Nuad, An tUltach, Comhar, Seanchas Ard Mhacha, NIMLA: Journal of the Modern Language, Derriana, Raithneach, Journal of the South Derry Historical Society, The Furrow agus is iomaí alt a bhí aige ar The Irish Times
Bhí sé ina ‘Oisín i ndiaidh na bhFiann’ ar dhóigh, agus nuair a d’imigh an seandream, Mac Cuarta agus Mac a Liondain, ar shlí na fírinne, is cosúil gur mhothaigh sé go raibh de dhualgas airsean a saothar siúd a chaomhnú a oiread agus ab fhéidir agus an traidisiún lenar bhain siad a chothú ar feadh glúine eile. Tá alt faoin Phronntach le Seán Mac Labhraí, ‘Pádraig Ó Pronntaigh: scríobhaí agus file’, in Seanchas Ard Mhacha, 2013.
Tá an t-eolas céanna le fáil in Seanchas Ard Mhacha, 1990
in Celtica, Éigse, Studies, Studia Hibernica, Seanchas Ard Mhacha, in irisí faoi stair a chontae dúchais, in irisí Gaeilge agus sna nuachtáin
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Ag Brian Mac Giolla Fhinnéin in Seanchas Ard Mhacha, 1993 atá an cuntas is cuimsithí ar an ‘scoláire bocht’ seo
Tá tuairisc a bháis ag Tomás Ó Fiaich in Seanchas Ard Mhacha 1975-6.
In Seanchas Ardmhacha i ndiaidh a bháis dúradh: ‘A word must be said about his book Gleanings from Ulster history
Tá cuntas fada ar an saol sin ag Catherine Mary Dwyer in Seanchas Ard Mhacha (Iml
Chuir sé eagar ar Rial na mBráthar Mionúr agus ar Thiomna Shain Froinsias. “His output of historical articles and books was prodigious”, a dúradh in aiste in Seanchas Ard Mhacha, Iml
Bhí aistí i gcló aige in Celtica, Fearsaid, Études Celtiques, Donegal Annual, Seanchas Ard Mhacha, Ulster Folklife ...
Chraol Liam Mac Reachtain [q.v.] caint dar teideal ‘Sagart mór na leanaí beaga’ ar Radio Éireann 10 Deireadh Fómhair 1952. Scríobh Tomás Ó Fiaich cuntas dar teideal ‘Triúr de chlann Uí Thuathghaile’ in Seanchas Ard Mhacha Iml
Nuair a bhí Coiste Éigse Oirialla ag beartú comóradh 200 bliain a dhéanamh, d’iarr siad ar Thomás Ó Fiaich eagrán nua de shaothar an fhile a thabhairt amach agus chuir an scoláire sin péire leabhar amach: Art Mac Cumaigh: Dánta, 1973; Art Mac Cooey and his times, 1973 (a bhí i gcló ar dtús in Seanchas Ard Mhacha, 1972)
Tá an tagairt seo ag Cainneach Ó Maonaigh [B2] dó in Seanchas Ardmhacha, 1957 (‘Father Francis Magruairk, O.F.M.’): ‘The provincial of the period was Father Brian Conny, known..
Scoláire aitheanta ba ea Micheline; d’éag sí 8 Bealtaine 1997 agus tá cuntas uirthi ag an Athair Réamonn Ó Muirí in Seanchas Ard Mhacha 17, 1998
Toghadh í ina ball d’Acadamh Ríoga na hÉireann agus foilsíodh páipéir a scríobh sí in Proceedings of the Royal Irish Academy, Archaeologia, Seanchas Ard Mhacha, Comhar
Tá cuntas ag Réamonn Ó Muirí in Seanchas Ard Mhacha 1968 (‘Lámhscríbhinn ó Cho
In Seanchas Ard Mhacha, 1977 (‘Bishops and Ministers in Ulster during the Primacy, of Ussher, 1625–1656’) cuireann an tSiúr Phil Kilroy, RSCJ, síos ar a raibh d’aighnis chreidimh ar siúl aige le heaspaig eile agus ar na fáthanna a rabhthas chomh mór sin ina aghaidh
In Seanchas Ardmhacha 1972 tá ‘Inscriptions in Creggan Graveyard’ a bhailigh Kevin McMahon agus Tomás Ó Fiaich
The bards and musicians with other learned persons held stated meetings or conferences in his house, in imitation of the ancient bards of Ireland, and indeed, Patrick’s house was the place for such resort for whatever he possessed was as free to them as to himself.’ ‘Guaire’ a thug Mac Bheatha air sa tuireamh sin agus ba é Maecenas a linne in Éirinn é, dar le Graham. Cé gur aithin Tomás Ó Fiaich cuntais Uí Chearnaigh a bheith lán d’áiféis agus d’earráidí shíl sé in Seanchas Ardmhacha 3, 1959 (‘Dánta fá Chléir Ardmhacha’) go raibh bunús éigin leis an méid seo uaidh: ‘It was he [Linden] that kept alive the lingering spirit of poetry and music and it was owing to his example that the Fews, Down and Louth produced so large a number of truly learned bards and musicians at this and at a subsequent period despite the vigilance and exertions of the tory-hunters of that locality