Líon alt a bhfuil an ghné seo luaite iontu: 24
Bhí spéis aige sna canúintí mar eochair don Sean-Ghaeilge agus bhreac sé ábhar ó sheanduine i mBóthar na Trá i nGaillimh (agallamh le Tomás de Bhaldraithe in Comhar, Feabhra 1995) agus scríobh aistí in Revue Celtique faoina raibh foghlamtha aige, mar aon le téacs an scéil a scríobh sé síos ó Thomas Forde i nGaillimh ··· Fianaise eile ar an spéis a bhí aige sa Nua-Ghaeilge an clár a rinne sé don Revue Celtique de na haistí tábhachtacha in Irisleabhar na Gaedhilge ··· Scríobh Joseph Loth cuntas air in Revue Celtique, XLV, 1928. I measc na leabhar a scríobh sé tá: Les désinences verbales en r en sanskrit, en italique et en celtique, 1896; Contes irlandais traduit du gaelique, 1901; Contes et legendes de l’Irlande, 1901; La Religion des Celtes, 1904; Les diphtongues toniques en gaelique d’Irlande, 1906; Les Livres de sainte Patrice, apotre de l’Irlande, 1906; Manuel de l’irlandais moyen, 1913; Les Littératures celtiques, 1924; L’épopée irlandaise, 1926 ··· Tá na haistí léannta a scríobh sé sa tréimhse 1887-1924 le fáil in Revue d’histoire et de littérature religieuses, Revue Celtique, Annales de Bretagne, Revue de Synthese Historique, Soc
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Ba é seo an scoláire a bhunaigh Revue Celtique, an chéad iris dá leithéid, in 1870 ··· Is ina dhiaidh sin a d’éirigh sé as stiúradh an Revue Celtique ··· Tá cuntas iarbháis in Revue Celtique, 1932.
Deir Joseph Loth (Revue Celtique II, 1911) gur thug sé turas ar an mBreatain agus ar Éirinn in 1881 agus le teann spéise i seanlitríocht na hÉireann gur chaith sé a dhúthracht ar fad ag foghlaim Gaeilge agus go háirithe an tSean-Ghaeilge ··· Trí bliana ina dhiaidh sin ghabh sé stiúradh an Revue Celtique faoina lámh agus lean sé air sa chúram sin go dtí gur cailleadh é ··· Chuir a mhac Paul leabharliosta dá shaothar ar fáil in Revue Celtique XXXII. Chuir irisí náisiúnta na hÉireann spéis ann
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Tá cuntais ar an scoláire seo ag Joseph Vendryes[B4] in Revue Celtique L1, in Times 2 Aibreán 1934 agus in Zeitschrift für keltische Philologie und volksforschung XXII ··· Bhí baint aige le Revue Celtique, iris scolártha a mhair ar feadh 1877-1934 agus bhí ina eagarthóir ó 1910 ar aghaidh
she was especially suited for work which was necessarily teamwork and which gave her plenty of opportunity for helping others’, dúirt Myles Dillon in Revue Celtique, XLVIII 1931 ··· Bhunaigh an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, ‘The Mary Byrne Medal for Early Irish Studies’ i gcuimhne uirthi. Tá aistí agus aistriúcháin dá cuid in Revue Celtique, Ériu, Irish Monthly, Anecdota from Irish Mss, Journal of Theological Studies,...
Fuair sí bás in Poughkeepsie de pheireatíiníteas 11 Nollaig 1921. Bhí aistí in Revue Celtique aici i gcomhpáirt leis an gCéileachaireach, leis an Laoideach agus le Osborn Bergin
Faoi ‘Nelly of Ballintlea’ tá an nóta seo aige in Irish nóiníns: ‘From the Gaelic taken down phonetically by Mr John McCall from an old woman named Costello, a native of Mayo, in the year 1840’. Chun The Fenian Nights entertainment, being a series of Ossianic legends told at a Wexford fireside, 1897 a chur le chéile chuir sé Béarla Loch Garman Theas ar ábhar as Revue Celtique, Transactions of the Ossianic Society agus as stair Chéitinn
Is beag eolas a thug Vendryes[q.v.] san obit in Revue Celtique XXXVIII 1919
Uaireanta eile nuair a bhímis críochnaithe le fuaimeanna na Gaelainne thosnaíodh sí ag múineadh laethanta na seachtaine dúinn as Fraincis’. Ba é toradh na hoibre sin: Phonétique d’un parler irlandais de Kerry (1931); Description d’un parler irlandais de Kerry (1938); aiste ar ‘L’influence de la langue anglaise sur un parler local irlandais’ in Étrennes de linguistique offertes par quelques amis à Émile Benveniste (1928); agus ‘Deux contes en dialecte dI’lle Blasket’ (scéal an duine ó Pheig Sayers agus Micheál Ó Guithín) in Revue Celtique XLIX 1932
Bhronn Ollscoil na Banríona, Béal Feirste, dochtúireacht oinigh air in 1929. D’fhoilsigh sé a chéad alt ar an Sean-Ghaeilge in Revue Celtique in 1883
Tá a shaothar le fáil in Zeitschrift für Celtische Philology, Études Celtiques, agus in Revue Celtique....Tagraítear go minic dár scríobh sé i dtaobh Lebor Gabála
Bhí dlúthbhaint aige le dhá iris cháiliúla: bhí sé sáite in obair an Revue Celtique ó 1908 gur éag Joseph Loth, an t-eagarthóir, in 1934 agus gur tháinig deireadh leis an iris sin: dhá bhliain ina dhiaidh sin bhunaigh sé féin Études Celtiques
Bhí cuntas ag Vendryes [q.v.] in Revue Celtique XXXVIII 1919 agus ag Kuno Meyer in Zeitschrift für celtische Philologie XIII 1919. Tugtar suas dó nach n-ionsaíodh sé scoláirí eile ná a saothar
Bhí a ‘Glosses Irlandaises du manuscrit de Berne’ i gcló in Revue Celtique, 1875
Ach b’fhéidir go raibh sé i bpríosún uair éigin eile chomh maith.’ Chuir Rudolf Thurneysen[B4] eagar ar an dán in Revue Celtique XIV, 1893 maille le haistriúchán Béarla agus Laidine
Ó 1933 amach bhíodh ailt aige in Revue Celtique, Language, Ériu, Celtica
Chuir sí eagar ar thráchtas ar fhiabhrais in Revue Celtique, 1932 agus ar scéal as Leabhar Fhear Muighe, ‘Altram Tige da Medar,’ a foilsíodh in Ériu, 1932
Chomh maith leis an gcuntas a scríobh Kuno Meyer i nGearmáinis air in ZCP scríobh Joseph Vendryes[B4] cuntas i bhFraincis in Revue Celtique XXXII 1912.
Liostaíonn Best ‘The Ogham alphabet’ in Academy XVIII, 1880 agus ‘Two Irish 15th century versions of Sir John Mandeville’s travels’ in Revue Celtique VII, 1886
For some years he had eked out a miserable livelihood by translating books for small sums, which he rapidly spent on drink, as he was of most intemperate habits.’ Thagair Henri Gaidoz[q.v.] in Revue Celtique, 3, 1876-78 don ólachán agus don saol Boithéimeach a chaitheadh sé
Bhí ‘Observations sur le Glossaire d’ O’Davoren’ i gcló aige in Revue Celtique 11, 1875
McCarthy, whose editions of Volumes II and III, completing the text, were published in 1893 and 1895 respectively and scanned by the eagle eye of Whitley Stokes[B3] in Revue Celtique XVIII(1897) pp 74-86, in which scrutiny they did not fare too well’ (Celtic Studies in Europe and other essays, 2000)
Ó 1910 ar aghaidh bhí aistí i gcló aici sna hirisí léannta: Zeitschrift für celtische Philologie, Ériu, Journal of the Royal Society of Antiquaries of Ireland, Études Celtiques, Revue Celtique, Ulster Journal of Archæology, Co
Dúirt Eleanor Hull i dtaobh a aistriúcháin ar na seanscéalta: “Dr O’Grady’s English, forceful, idiomatic and vigorous, rising at times to the largeness of epic prose, was indeed peculiarly suited to these old primitive tales; it preserved the rough energy of the original ...” Liostaíonn Thomas McDonagh i measc na n-aistritheoirí is fearr é in Literature in Ireland (1916). Ach fuair Kuno Meyer lochtanna móra ar Silva Gadelica sa léirmheas a scríobh sé in Revue Celtique (XV 1893)