Líon alt a bhfuil an ghné seo luaite iontu: 3
Bhí sé an-cháiréiseach ar phrós glan a scríobh, ar Ghaeilge a bheadh saor ón seanaimsireacht gan dealramh, agus is iomaí alt a scríobh sé d’fhonn treoir a dhéanamh don scríbhneoir óg; is dóigh gurbh í sclábhaíocht na heagarthóireachta a bhac air leabhar substaintiúil ar an ábhar sin a chur le chéile, saothar a raibh sé láncháilithe lena aghaidh. In New Hibernia Review / Iris Éireannach Nua, geimhreadh 1999, san aiste ‘Brother of the More Famous Flann: Ciarán Ó Nualláin’, díríonn John Cronin aird ar ghnéithe de shaol agus de charachtar na beirte: nár labhair an t-athair le ceachtar acu i dtaobh a gcuid scríbh­inní agus na fáthanna a bhí leis sin; na mná gan a bheith i láthair ina gcuid scéalta; a mhéid atá le foghlaim faoi Bhrian in Óige an Dearthár. Tá tuilleadh eolais faoin mbeatha seo ar fáil ar http://dib.cambridge.org/ »
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Tá cuntas cuimsitheach go maith ar an dealbhóir seo, mar aon le liosta a shaothair, ag Theo Snoddy in Dictionary of Irish Artists 20th Century, 1996 agus tá eolas air freisin ag John Turpin in ‘Sculptor with a Gaelic vision’, New Hibernia Review Imleabhar 7, uimhir 3, Fómhar 2003
Synge, agus iad ag gearán in aghaidh an ‘insidious and destructive tyranny of foreign influence’ dar léi a bhí sa dráma (Nelson Ó Ceallaigh Ritschel, ‘In the shadow of the glen: Synge, Ostrovsky, and marital separation’, New Hibernia Review, vii, no