Líon alt a bhfuil an ghné seo luaite iontu: 30
Faoi dhó, in 1995 agus arís in 2007, bhronn Club Chumann Lúthchleas Gael Bhun an Tábhairne an gradam ‘Hall of Fame’ air. Ach b’fhéidir gur suaithinsí fós an saothar scolártha a rinne sé: na haistí go léir in Journal of the Cork Historical and Archaeological Society, Dinnseanchas, Ainm (mar a raibh an tsraith ‘Reconsiderations’ aige ar áitainmneacha sna hAnnála), An Sagart, Éigse, Peritia agus irisleabhair léannta eile ··· Bhí sé ina eagarthóir ar Journal úd Chorcaí ar feadh beagnach fiche bliain (1981–99) ··· Níorbh aon ionadh é gur foilsíodh in Journal of the Cork Historical and Archaeological Society 113, 2009 aistí in ómós do Dhiarmuid ar ócáid a ochtódú bliain
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Tá cuntais air ag James Coombes (‘An Historical Memorial in Skibbereen’) in Seanchas Chairbre 1, Nollaig 1982 agus ag Breandán Ó Conchúir (‘Thomas Swanton, Réamhchonraitheoir in Iar-Chairbre’) in Journal of the Cork Historical and Archaeological Society, 1993 ··· O’Brien in Journal of the Cork Historical and Archaeological Society, 1989). B’fhéidir gur phioc sé suas an Ghaeilge go nádúrtha ina óige agus is dóigh gur mhúin sé léamh agus scríobh na teanga dó féin
MacCarthy ‘The Bishop’s House at Ballinterry’ in Journal of the Cork Historical and Archaeological Association (1969) ··· (‘Nine recent Catholic Bishops of Cloyne’ in Journal of the Cork Historical and Archaeological Society, XL, 1935) faoin bhfáth ar fhág sé Éire go tobann: ‘His concealed life was finally terminated, when having been warned by a friendly Protestant named Croker, that he was to be arrested, Dr
35’); in Journal of the Cork Historical and Archaeological Society, 1903 ag James Coleman; in Irisleabhar Mhá Nuad, 1913 ag T de R; ag John Mulcahy in Old Blarney, Imleabhar 1,1968; ag Breandán Ó Conchúir, mar aon le liosta a lámhscríbhinní san Acadamh Ríoga agus sa Leabharlann Náisiúnta, in Scríobhaithe Chorcaí 1700-1850, 1982; ag J.P ··· McCarthy in Journal of the Cork Historical and Archaeological Society, 1991
Buckley in Cork Historical and Archaeological Society Journal, 1936 an leabhar urnaithe Gáirdín an Anma iar na sgríobhadh le Pól Ó Longáin chum úsáide speisialta Chaitlicí na hÉireann..., 1844 a foilsíodh i gCorcaigh
He would spend his Easter at Clongowes surrounded by thirty nephews and grandnephews who controlled Cork for seventy years until Parnell drove them from power in 1880.’ In Journal of the Cork Historical and Archaeological Society,1977 (‘Repeal, popular politics and the Catholic clergy of Cork, 1840-1850’) deir Maura Murphy gur ordaigh sé in 1835 dá shagairt gan páirt a ghlacadh i bhfeachtas Reipéil mar ghasra eagraithe
Coleman in Journal of the Cork Historical and Archaeological Society, an dara sraith, Iml
Scríobh sé tuireamh ar a shagart paróiste, an tAthair Diarmuid Ó Rócháin agus is i 1759 a d’éag seisean agus ní tuairim 1737 mar a shíl Ó Foghludha, a deir Liam Ó Buachalla agus Richard Henchion in Journal of the Cork Historical and Archaeological Society, LIX, 1964 (‘Gravestones of Historical Interest’)
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Tá aiste chuimsitheach dar teideal ‘John Canon Lyons 1836–1908: A Forgotten Irish Scholar’ le Diarmuid Ó Murchadha i gcló in Journal of the Cork Historical and Archaeological Society, Iml
Filí na Gaeilge féin, níl aon trácht acu ar aon chrochadh eile lena linn; níor spreag aon bhás eile de chuid na haoise an oiread céanna filíochta.’ In Journal of the Cork Historical and Archaeological Society LXIIX, 1968 (‘The Letters and Papers of James Cotter Junior 1689–1720’) tarraingíonn William Hogan agus Liam Ó Buachalla as ábhar a bhailigh an tUrramach George Cotter, duine de shliocht Shéamuis Óig, ábhar atá anois i mbailiúchán lámhscríbhinní na Leabharlainne Náisiúnta
Ag James Buckley in Journal of the Cork Historical and Archaeological Society, Vol
Is uathu a d’fhoghlaim sé an tSean-Ghaeilge agus na teangacha Ceilteacha.’ Scríobh Íde Ní Choindealbháin in Cork Historical and Archaeological Journal, 1949 go ndearna sé staidéar in Heidelberg ach níor luaigh Mühlhausen
Tá cuntas gairid air ag Íde Ní Choindealbháin in The Cork Historical and Archaeological Society Journal, XLVIII, 1943.
In ‘Culture and customs’ scríobh Michael Holland in Cork Historical and Archaeological Society Journal 48, 1943 faoi: ‘Richard Willis, one of the most versatile artists of his period, made an earnest effort to develop a modern school of Irish Art in design, modelling, pastel, water and oil colour painting and wood engraving—subjects in which he was proficient
Scríobh Séamus Ó Saothraí cuntas air faoin teideal ‘Duine de laochra na Gaeilge’ in An tUltach, Meán Fómhair 1985; tá cuntais air freisin in Cork Historical and Archaeological Society Journal Iml
Tá na cuntais is cuimsithí ar na tamaill a chaith an scoláire seo in Éirinn ag Seán Ó Lúing in Journal of the Cork Historical and Archaeological Society LXXXIX, 248, 1984 agus in Kuno Meyer 1858–1919: a biography (1991). I Kristiansand san Iorua a rugadh Carl Johan Sverdrup Marstrander ar 26 Samhain 1883
Dúirt Norman Moore in Dictionary of national biography nach raibh agus dúradh in Journal of Cork Historical and Archaeological Society, Iml
Bhí aistriúchán ón nGaeilge ar bheatha Naomh Fionnbharra i gcló aige in Journal of the Cork Historical and Archaeological Society, Aib.-Beal
Sholáthraíodh sé d’irisí mar Irish Ecclesiastical Record, Studies, Cork Historical and Archaeological Society Journal agus do na páipéir áitiúla
Aistí in Journal of the Cork Historical and Archaeological Society, An Lóchrann
Buttimer in Journal of the Cork Historical and Archaeological Society, 1989 (‘Celtic and Irish in College 1849-1994’): ‘Like many of his family he became an instructor in the language from an early age, in his home area and farther afield in Belfast’
He praises things American as regards wages, treatment of workmen, etc., but notwithstanding all the comforts prevailing, he states his preference for life (and death) in his native land’ (‘Some Literary Worthies of Imokilly’ le Risteárd Ó Foghludha in Cork Historical and Archaeological Journal, Iúil-Nollaig 1945)
Sullivan in Studies, Márta 1945; agus is é is mó atá faoi thrácht ag James Coleman in ‘Some Notable Cork Scientists’ (Journal of the Cork Historical and Archaeological Society, Vol
I bhfad rompusan bhí ‘Mort Oge O’Sullivan, Captain of the Wild Geese’ le John O’Mahony i gcló in Journal of the Cork Historical and Archaeological Society, Bealtaine agus Meitheamh 1892
Tá cuntais air in imleabhair XV (Eanáir-Feabhra 1909) agus L (1945) de Journal of the Cork Historical and Antiquarian Journal
D'éag sé 10 Márta 1944 agus tá sé curtha in Tigason. Bhí dúil ar leith aige i stair Chionn tSáile agus scríobh an leabhrán On the Ramparts of Kinsale, 1911, agus ó 1902 amach bhí aistí aige i nuachtáin cúigíocha agus náisiúnta agus in Cork Historical and Archaeological Journal
Is léir gur bunaíodh iad go príomha ar an gcuntas a bhí ag Timothy Gleeson in Journal of the Cork Historical and Archaeological Society in 1893 (‘Edward Walsh, the Irish Poet and Translator
McCarthy in Journal of the Cork Historical and Archaeological Society, 1991 (‘Journeying to a journal: the Society’s predecessors’); agus tá aiste ag Michael Viney in eagrán 1987 na hirise sin, ‘John Windele’s Irish researches or antiquarian Gleanings’, ar cur síos é ar an gcuid de bhailiúchán gearrthóga, paimfléad, catalóga agus cáipéisí Windele a fuair a bhean Ethna le hoidhreacht. B’as Ciarraí dá mhuintir agus Windle an chaoi a litríodh siad an sloinne Sasanach seo
In Journal of the Cork Historical and Archaeological Society, 1968 tugtar samplaí dá fheartlaoithe Gaeilge agus, ag tagairt do cheann díobh i reilig Charraig Ruacháin Beag, deirtear: ‘The epitaphic quatrain of Gaelic verse is the first of only 8 such inscribed over the signature of Seán Ó Dreada (John Draddy) which have come to light following an examination of 12,500 monuments in 100 burial grounds extending from Macroom to Youghal and from Whitechurch south to the coast.’ Chuir Séamus Ó Casaide [B2] fógra a bháis i gcló in The Irish Book Lover, Eanáir-Feabhra 1928 agus thuairimigh gurbh i Márta 1840 a d’éag sé: ‘On Sunday, 23d ultimo, at Evergreen, aged seventy years, Mr John Draddy, stone cutter, one of the most zealous, correct and indefatigable Irish copyists of the present day
XXVII (1970); Aistriúchán ar Virgil: Aeinéid IX (1974); Nua-dhuanaire III (1978) agus ina chomheagarthóir ar Nua-dhuanaire I (1972); ina eagarthóir ar shé imleabhar den iris Éigse (1975–1986); bhí alt aige sa leabhar Town and gown (1984) agus i sé fhéilscríbhinn; d’fhoilsigh sé 77 alt in irisí éagsúla, Dinnseanchas, Ériu, Celtica, Journal of Celtic Studies, Journal of Cambridge Medieval Celtic Studies, Léachtaí Cholm Cille, Comhdháil an Chraoibhín, Journal of the Cork Historical and Archaeological Society, agus 48 acu in Éigse