Líon alt a bhfuil an ghné seo luaite iontu: 19
D’fhoilsítí a aistí in An tUltach, Humanitas, Seanchas Ard Mhacha, Irish Historical Studies, Journal of the Royal Society of Antiquaries of Ireland, Comhar, Irish Historical Studies, Irish Ecclesiastical Record ...
Foilsíodh ailt leis in Ériu, Studia Hibernica, Celtica, Irish Historical Studies, Irish University Review agus North Munster Studies
State papers presented by Breandán Mac Giolla Choille, Keeper of State Papers; ‘Fenian Documents in the State Paper Office’ (Irish Historical Studies); ‘Mourning the Martyrs: a Study of the demonstration in Limerick 8.12.1867’ (North Munster Antiquarian Journal); Books of Survey and Distribution, Iml
Bhíodh ailt agus léirmheasanna aici in Éigse, Ériu, Irish Historical Studies, Arv..
Bhí ailt léannta aige in Royal Society of Antiquaries Journal, Irish Ecclesiastical Record, Studies, Irish Historical Studies, Capuchin Annual, An Iodh Morainn, Reportorium Novum, Journal of the North Munster Antiquarian Society
Deir Knox: ‘Ussher’s initial sympathy for the plan soon ended; upon further consideration, aided perhaps by the prompting of Bernard he came out against any plan which would tend to preserve or foster among the Irish an awareness of their own nationality.’ Is fiú léirmheas William O’Sullivan ar bheathaisnéis Knox in Irish Historical Studies, XVI, 1968 a léamh, ach go háirithe a bhfuil le rá aige faoin míléamh a dhéantar ar aigne an ardeaspaig i leith úsáid na Gaeilge san eaglais; deir sé go nglactar leis gur chuir sé moill ar oirniú Shasanaigh áirithe go dtí go raibh ar a chumas seanmóir Ghaeilge a thabhairt
“He died at the full height of his intellectual growth when he had begun what would probably have been the greatest work of Irish scholarship in our times”, a dúirt an tAthair Shaw. Tá a shaothar liostaithe ag an Athair John Brady in Irish Historical Studies Iml
Moody in Irish Historical Studies Iml
Tá aistí léannta aici in Hermathena, Gadelica, Éigse, Irish Book Lover, Irish Historical Studies, Galway Archaeological Society Journal, Irish Nation, agus Ériu
Bhí Aubrey Gwynn éiginnte i dtaobh Leabhar Cheanannais a bheith san áireamh agus é ag scríobh ‘Some notes on the history of the Book of Kells’ in Irish Historical Studies, Meán Fómhair 1954, ’ach níl puinn amhrais ina thaobh ar William O’Sullivan san iris chéanna um Márta 1958. Ba mhac é le Lewis Jones, Breatnach a bhí ina easpag ar Chill Dalua
Corish in Irish Historical Studies, Márta 1953 (‘Two contemporary historians of the confederation of Kilkenny: John Lynch and Richard O’Ferrall’) gurbh ea
Quakers travelling about the country were waylaid and beaten.’ In Irish Historical Studies, Bealtaine 1999 tugann Neal Garnham tuairimí staraithe ar chrochadh Mhic Choitir agus déanann comparáid idir dhá chás éignithe, cás Mhic Choitir agus cás Henry, Barún de Barra i Seantrabh; scaoileadh an Barún saor
I léirmheas in Irish Historical Studies, 1946/7 dúirt Thomas Wall: ‘..
Simms in Irish Historical Studies, Márta 1969 (‘John Toland , a Donegal heretic’): ‘He can claim to have anticipated Lhwyd [Edward Lhuyd q.v.] in the study of comparative Celtic linguistics.’ In Inis Eoghain a rugadh an cainteoir dúchais seo ar 30 Samhain 1670
Deir William O’Sullivan (Irish Historical Studies XVI, 1968): ‘Bishop Reeves [B4], in a note in TCD MS
Tá cur síos ag Maura Carney in Irish Historical Studies, Márta 1943 (‘Select Documents III: Agreement between Ó Domhnaill and Tadhg Ó Conchubhair concerning Sligo Castle [23 June 1539]’) ar a thábhachtaí a bhí comhghuaillíocht Uí Dhomhnaill agus Uí Chonchubhair mar chuid den Léig Ghearaltach
In Irish Historical Studies, Márta 1953 tá aiste ag Patrick J
In Ériu, Hermathena, Irish Historical Studies, Éigse, Irish Geography, Celtica is mó a d’fhoilsítí a shaothar
Bhí aistí agus léirmheasanna i gcló aici in Ériu, Éigse, Celtica, Irish Historical Studies, Béaloideas agus An Sagart