Líon alt a bhfuil an ghné seo luaite iontu: 47
Is mar chosaint ar lucht iompúcháin creidimh a cuireadh go dtí an Mhór-Roinn é, más fíor don Athair Éamonn Ó hÓgáin[B1] (Irish Ecclesiastical Record, Feabhra 1871) ··· Mar a dúirt Ó hÓgáin (Irish Ecclesiastical Record, Samhain 1870): 'The same ideas that quickened the energies of Ward, had already found an echo in the heart of Fleming, and when the former made known his project of laying the foundations of Irish hagiology by collecting together all the original acts of the Irish saints, and the other monuments connected with the history of his native land, Father Fleming at once promised to lend his eamest co-operation in thus promoting the hallowed glory of Ireland.' I bPáras freisin a casadh orthu Thomas Messingham C.Í ··· Foilsíodh aistriúcháin Bhéarla ar chuid díobh san Irish Ecclesiastical Record, Samhain 1870
Le linn dó bheith ansiúd bhí an t-alt ‘The National language’ i gcló aige in Irish Ecclesiastical Record, Samhain 1890 ··· An mhí dár gcionn chuir sé in iúl don Chonradh gurbh fhearr dóibh duine in Éirínn a cheapadh ina leas-uachtarán ach ní ghlacfadh siad lena thairiscint. Lean sé air ag scríobh litreacha chuig a chairde go léir agus ag scríobh alt d’irisí mar Irish Ecclesiastical Record, The Irish World, Catholic University Bulletin, Weekly Freeman, Donaghoe’s Magazine...
Scríobhadh sé ailt in The Catholic Bulletin, Green and Gold, Studies, Irish Ecclesiastical Record.... Bhí ardmheas ag Osborn Bergin [B2] ar an Athair Peadar Ó Laoghaire ach is mar seo a scríobh sé chuig an Síochánach uair: ‘Your admirably edited series has many points of interest for students – in phonetics, in vocabulary, and above all in the prominence given to idiomatic usage which is the very life-blood of the language ··· A feeling for idiom such as you evidently possess could only have been acquired by a long familiarity with good speakers and a minute study of authors who are above suspicion’ (i gcló in Irish Ecclesiastical Record Iml
Luann sé mar fháth eile leis an neamhaird: ‘The questions in it are asked by a “Magister”, and they are brief enough, but they neither suggest nor elicit an answer – as questions in a good catechism should – while the answers of the “Discipulus”, who is, of course, supposed to be a neophyte, are long and cumbersome and beyond the capacity of any average memory.’ Ach bhí seo le rá ag Donnchadh Ó Floinn [B3] in Irish Ecclesiastical Record, Aibreán 1946 (léirmheas): ‘Ag tagairt don chaint is ceart a thuigsint gur chomhnaois Gállduf agus an Céitinneach, ach go bhfuil an difir seo eatarthu: gurbh é ba mhian le Gállduf a dhéanamh “an teagasc Críostaí d’fhoilsiú go soiléir do na daoine bochta ainbhiosacha”, agus gurbh amhlaidh a bhíodh Gaeilge an Chéitinnigh de ghnáth, “ag faire ar a chosa” le heagla go mbeadh aon rian den lábán le feiscint ag na scoláirí móra uirthi.’ Agus i ndiaidh na beachtaíochta ar an modh teagaisc deir Wall: ‘Apart from his interesting experiments in orthography, students of Irish will find in Stapleton’s work a mine of Irish idiom and vocabulary, and an indication of dialectical usage in the early seventeenth century.’ Sa réamhrá leis an macasamhail deir John F ··· In Irish Ecclesiastical Record, Lúnasa 1943 (‘Doctrinal instruction in Irish’) tá sliocht i gcló ag Thomas Wall as cuntas ar stair an choláiste a scríobhadh i 1620
Irish Ecclesiastical Record, 1921 (‘The learned family of Ó Duigeanan’); Irish Book Lover, Eanáir-Feabhra 1932 (‘David O Duigenan, scribe’); Irish Men of Learning, 1947 (‘David O Duigeanain, scribe’); Irish Ecclesiastical Record, 1940 (‘The Book of Fenagh’)
Tá eolas freisin in Irish Ecclesiastical Record 68, 1946 (‘An Dochtúir Ó Duinnshléibhe agus an Mhídheamhain’ leis an Athair Brian Ó Ceallaigh) agus in Galvia 7, 1960 (‘An teagasc Críostaí in Éirinn’ le hAibhistín Ó Ceallaigh)
In Irish Ecclesiastical Record, Feabhra, 1930 tá ‘The Last of our classic historians: Roderic Ó Flaherty (1629–1716)’ le Patrick L
In Irish Ecclesiastical Record 91, 1963 (‘Fearghal Ó Gadhra and the Four Masters’) féachann Alexander Boyle le míniú a fháil air sin
In Irish Ecclesiastical Record, Eanáir 1942 (‘The Catechism in Irish: Bonaventure O’Hussey’) deir Thomas Wall faoi: ‘..
Gan amhras déanann Éadbhard Ó Raghallaigh[B6] cur síos air in Chronological account of Nearly Four Hundred Irish Writers, 1820 agus tá cuntas air ag Pól Breathnach[B2] in Irish Ecclesiastical Record, Meitheamh 1940 (‘The Book of Fenagh’). In Achaidh na Croise, Co
Sraith luachmhar a scríobh sé is ea na hailt ar lucht scríofa na gcaiticeasmaí Gaeilge in Irish Ecclesiastical Record sna blianta 1943 agus 1944: Archdekin[B7], Gearnon[B7], Ó hEodhasa[B7], Stapleton[B7]
Sholáthraíodh sé ailt ní hamháin do na hirisí léannta Gaeilge agus creidimh (Éigse, Collectanea Hibernica, Irish Ecclesiastical Record, Catholic Survey, Assisi ...) agus do na hirisí staire lógánta (Breifne, Clogher Record, Donegal Annual, Kerry Archaeological Society Journal, Journal of the South Derry Historical Society, Louth Archaeological Society Journal ...) ach do Feasta, An Sagart, Irish Independent ...
a chur san áireamh, tá breis is seasca mír sa liosta sin: tá siad in irisí mar An Sagart, Irisleabhar Muighe Nuadhat, Franciscan College Annual, Irish Sword, Archivium Hibernicum, Seanchas Ardmhacha, Collectanea Hibernica, Irish Ecclesiastical Record ...
D’fhoilsítí a aistí in An tUltach, Humanitas, Seanchas Ard Mhacha, Irish Historical Studies, Journal of the Royal Society of Antiquaries of Ireland, Comhar, Irish Historical Studies, Irish Ecclesiastical Record ...
Foilsíodh cuntas eile leis an údar céanna in Irish Ecclesiastical Record, 1927 agus 1928
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 In Irish Ecclesiastical Record, Nollaig 1885 tá cuntas ar an staraí agus seandálaí seo ag John O’Hanlon[B3]
Bhí ailt léannta aige in Royal Society of Antiquaries Journal, Irish Ecclesiastical Record, Studies, Irish Historical Studies, Capuchin Annual, An Iodh Morainn, Reportorium Novum, Journal of the North Munster Antiquarian Society
and James Ussher, Protestant Archbishop of Armagh’ (Irish Ecclesiastical Record LXXXV, 1956)
Jones C.SS.R in Irish Ecclesiastical Record, Eanáir 1952 (‘The Congregation of Propaganda and the publication of Dr
Is sgáthán ar Bhanba a linne réim a shaoil féin, agus is geall le tuairisc phearsanta ar shaol na tíre véarsaí snoite a mhórdhánta.’ Scríobh Gearóid Ó Murchadha[B2] in Irish Ecclesiastical Record, Samhain, 1952: ‘Yeats’s poetry and Ó Bruadair’s poetry undoubtedly stand out in a special way from all other poetry written in English or Irish by their fellow-countrymen
Ach mhol an Irish Ecclesiastical Record, Bealtaine, 1924, é
Le bliain anuas bhí sé ina dhalta agus ina phrintíseach ag an Athair Éamonn Ó hÓgáin[B1] i gColáiste na hOllscoile agus is faoi a rinne sé staidéar ar an tSean-Ghaeilge agus an Mheán-Ghaeilge. Bhí aiste dar teideal ‘Why and how the Irish language is to be preserved’ i gcló aige in Irish Ecclesiastical record, Nollaig 1891
He told the brother who was his master that he did not know that there was a special language of our own until he began its study that year”, dar leis an Athair John Brady, staraí dheoise na Mí (Irish Ecclesiastical Record, Iúil 1941). Bhí sé tamall i gColáiste Fhinín sula ndeachaigh sé isteach i gColáiste Phádraig, Maigh Nuad
Bhí ábhar uaidh i gcló in Éigse, Celtica, The Irish Book Lover, The Irish Ecclesiastical Record, Catholic Survey, Measgra Mhichíl Uí Chléirigh, agus i go leor irisí staire in Éirinn agus thar lear
Cailleadh an lámhscríbhinn sa dóiteán mór i gclólann Sealy, Bryers & Walker in 1898 agus b’éigean dó é a scríobh arís. Foilsíodh an chéad chuid dá History of the Queen’s county in 1907 agus an dara cuid in 1914. Tá cuntais ar a bheatha is a shaothar in: Irish Book Lover, Nollaig 1921: Irish Monthly, Iúil 1915; Irish Ecclesiastical Record, Eanáir 1947, Deireadh Fómhair 1955
Bhí sé ina eagarthóir tamall ar Irish Ecclesiastical Record
Ann a d’éag sé ar 3 Bealtaine 1933. An t-alt ‘The Muls and the Gils’ a scríobh an tAthair Eoghan Ó Gramhna in 1898 in Irish Ecclesiastical Record a spreag a spéis sna hainmneacha pearsanta an chéad lá
An scoláire ba mhó a fuair locht ar an bhfoclóir sin an Dr Micheál Ó hIceadha[B1] (in Irish Ecclesiastical Record, Iúil 1904 agus Eanáir 1905) agus b’fhurasta don Duinníneach spior spear a dhéanamh dá argóintí
Tá ábhar uaithi in Ériu, Celtica, Galvia, Journal of the Galway Historical and Archaeological Society, Lia Fáil, Studia Hibernica, Irish Ecclesiastical Record, agus An Sagart. Ceapadh ina hOllamh le Teangeolaíocht Cheilteach agus le Sean-Ghaeilge í i gColáiste Ollscoile na Gaillimhe in 1938
Dá bhrí sin ghlac Énrí Ó Tuathghaile [1837–1926] an litriú Tohall chuige féin i mBéarla—is cosúil gur sliocht as an Monasticon Hibernicum faoi Dhisert Uí Thuathghaile i gContae Dhoire a bhí i gcló san I.E.R., 1871–72, a thug air an t-athrú a dhéanamh’
Go fial fairsing lena chuid ama agus a chomhairle dá réir, thug sé misneach do Ghaeil na cathrach nuair ba bheag an meas ag an phobal ar an Ghaeilge’. Bhíodh ailt aige in Irish Ecclesiastical Record, Irish Theological Quarterly agus in New Ireland Review
Sholáthraíodh sé d’irisí mar Irish Ecclesiastical Record, Studies, Cork Historical and Archaeological Society Journal agus do na páipéir áitiúla
Thuairimigh Torna freisin gur bhrostaigh sé an bás chuige leis an obair go léir a dhéanadh sé. Bhí aistí léannta aige in The Irish Rosary, Irisleabhar na Gaedhilge, Irish Ecclesiastical Record, Royal Irish Academy Proceedings, Miscellany presented to Kuno Meyer, Ériu ...
Bhíodh ábhar aige in Éigse, Catholic Survey, Celtica, Irisleabhar Mhuighe Nuadhat, Collectanea Hibernica, Archivium Hibernicum, The Furrow, Archivum franciscanum historicum, Irish Ecclesiastical Record, Clogher Record, Assisi, An tIrisleabhar, Studia Hibernica, Inniu, An Sagart.
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Tá cuntas ar a bheatha in Irish Ecclesiastical Record in 1896, in Transactions of the Ossory Archaeological Society in 1883, agus ag Patrick Corish in Maynooth College 1795-1995, 1995
Chuir Risteárd Ó Foghludha [B1] eagar ar sheanmóirí eile dá chuid, arb aistriúcháin ón bhFraincis iad, in Irish Ecclesiastical Record i 1944-5
Chuaigh siad i gcion ar Mathew Arnold a thug ‘obscure Scaliger of a despised literature’ air uair. D’aistrigh sé agus chuir sé eagar ar Cath Mhuighe Léana (1855) don Celtic Society agus ba liosta le lua a aistriúcháin agus a eagráin de scéalta, dánta agus eile in irisí mar Atlantis, Irish Ecclesiastical Record, Irish Penny Journal agus i mbailiúcháin le húdair mar William Reeves[B4] agus Matthew Kelly[q.v.]
Francis.’ Deir Thomas Wall gurbh i bPrág a cuireadh oideachas air (‘Doctrinal instruction in Irish: the work of Anthony Gearnon, OFM’ in Irish Ecclesiastical Record, Bealtaine 1944)
Tugann Thomas Wall eolas in Irish Ecclesiastical Record, Eanáir-Meithcamh 1939 (’Irish theologians in exile’)
Ach sa léirmheas úd in Studies, scríobh Gwynn: ‘But Father John Brady, in reviewing these two volumes, has brought forward documentary proof that its author was still alive in 1677.’ In Irish Ecclesiastical Record LXV, 1965 atá an léirmheas sin agus is é an fhianaise atá ann litir Laidine a scríobh Ardeaspag Thuama, James Lynch, Meán Fómhair 1677, ina dtagraíonn sé don Línseach a bheith beo go fóill agus aois mhór aige. Tá tuilleadh eolais faoin mbeatha seo ar fáil ar http://dib.cambridge.org/ »
Scríobh Éamonn Ó hÓgáin[B1] cuntas fada air sa tsraith ’Irish Historical Studies in the Seventeenth Century’ (Irish Ecclesiastical Record, Samhain 1870)
Scríobh an tAthair Felim Ó Briain cuntas air (’Robert Chamberlain, O.F.M.’) in Irish Ecclesiastical Record XL, Meán Fómhair, 1932 agus tá cuntas air in Dán na mBráthar Mionúr [II], 1980 in eagar ag Cuthbert Mhág Craith
Isidore’s College Rome: Biographical and historical notes and documents, 1925 le Gregory Cleary; ag Brendan Jennings in Studies XXVIII, 1939 (‘The Irish Franciscans in Prague’); ag Cuthbert McGrath in Éigse IV, Cuid a I, 1943 (‘Materials for a history of Clann Bhruaideadha’) is mó atá an t-eolas a thugann Mac Bruaideadha ar a mhuintir; ag Kevin MacGrath in Irish Ecclesiastical Record LXXXVII, Bealtaine 1952 (‘The Bruodins in Bohemia’); in The Parish of Kilkeedy; a local history, 1998 a thiomsaigh Frank Brew (‘The McBrody family’); agus ag Luke McInerney in Archivium Hibernicum 70, 2017 (‘A "most vainglorious man": the writings of Antonius Bruodin’). Ba é Maoilín Mac Bruaideadha a athair agus ba í Mairéad Ni Mhaoldomhnaigh a mháthair
Gheofar cuntais air: in The Annals of Loch Cé, 1871 in eagar ag William Maunsell Hennessy[B2]; ag Pól Breathnach[B2] in Irish Ecclesiastical Record, Lúnasa 1940 (‘The Annals of Loch Cé’); in Landed Gentry of Ireland, 1958
Tá cuntais air: ag Pól Breathnach[B2] in Irish Ecclesiastical Record, Deireadh Fómhair 1927 (‘The Books of Captain Sorley MacDonnell’) agus in Irish Book Lover, Iúil-Lúnasa 1934 (‘Captain Sorley MacDonnell and his books’): in The wild geese of the Antrim MacDonnells, 1996 le Hector McDonnell (‘Captain Sorley and his books’): ag Séamus Ó Ceallaigh[B1] in Gleanings from Ulster history ..., 1951
Ó Gallachair in Clogher Record, 1959 (‘The First Maguire of Tempo’) agus tá eolas i gcló ag Pól Breathnach [B2] san aiste ‘The Maguires and Irish Learning’ in The Irish Book Lover, Eanáir 1940 agus in Irish Ecclesiastical Record, Eanáir-Meitheamh, 1922. Ba mhac é le Cúchonnacht Mag Uidhir [q.v.], tiarna Fhear Manach (d’éag 1589) agus a bhean Mairéad, iníon leis an taoiseach Seán Ó Néill a d’éag 1567
In Irish Ecclesiastical Record LIV, 1939 mhol an tAthair Hugh Pope an t-aistriúchán agus rinne impí go bhfoilseofaí arís é