Líon alt a bhfuil an ghné seo luaite iontu: 92
In ‘Edward O’Reilly and his dictionary’ (The Irish Book Lover, Nollaig 1917-Eanáir 1918) deirtear gur dheartháir leis, b’fhéidir, ba ea Andrew O’Reilly, ‘the famous Paris correspondent of The Times.’ Deir Desmond Ryan (Sword of light, 1939), agus é ag tarraingt as saothar Walsh: ‘In 1794, he began his study of the Irish language in a very original fashion ··· Tá tagairtí ag Séamus Ó Casaide [B2] di ina aiste ‘The Farmer and O’Reilly collection of Irish music’ in The Irish Book Lover, Meán Fómhair 1941 ··· Tugadh amach arís é in 1821, agus, in 1864, foilsíodh eagrán úr le nótaí imill Sheán Uí Dhonnabháin, é in eagar ag Brian Ó Luanaigh[B1] (nóta ag Séamus Ó Casaide in The Irish Book Lover, Nollaig 1917-Eanáir 1918) ··· Lean an Raghallach go dílis de nósanna an Bhrianaigh ó thaobh scóipe, dearcaidh, is cuspóra.’ Thug sé tús áite do ‘obscure words’ agus is sa seanteanga is mó a bhí a spéis. Bhí sé mar chisteoir ag an Gaelic Society in 1807 (cáipéis i gcló ag Seámus Ó Casaide in The Irish Book Lover, Iúil-Lúnasa 1934) ··· D’oibrigh sé don tSuirbhéireacht ar feadh ceithre mhí — sin uile — ó Aibreán 1830 go dtí go bhfuair sé bás 26 Lúnasa 1830.’ San uimhir sin de The Irish Book Lover in 1918 atá an cuntas is iomláine air agus tuairimítear ann gurbh é a réitigh lena fhoilsiú in 1830 bíobla Gaeilge an Hibernian Bible Society, obair a thuill dhá scilling in aghaidh an leathanaigh dó
Pósadh James agus Wilhelmina Bate in 1808 (Séamus Ó Casaide[q.v.] in Irish Book Lover, Bealtaine-Meitheamh 1936) ··· Tá cuntas ar na páipéir sin agus ar pháirt Petrie iontu ag James Hayes, Inis, in Irish Book Lover, Bealtaine 1911 (‘Old Popular Pennyworths’) ··· Deir Ó Casaide gurbh é Denis Taaffe[q.v.], dá mb’fhíor do Sheán Ó Donnabháin, a mhúin Gaeilge dó (Irish Book Lover, Eanáir-Feabhra 1929) ··· Bhí rud le foghlaim ó Phetrie mar mhalairt agus thug an Donnabhánach air ‘the most distinguished antiquary in Ireland, from whom he first acquired whatever skill he possesses in distinguishing History from Fable.’ Petrie a dhear an cló Gaelach le haghaidh Annála Ríoghachta Éireann in eagar ag Ó Donnabháin (‘The Irish type for the Annals was cast from designs drawn by George Petrie’ —Irish Book Lover, Eanáir 1940)
Ba mhinic fiosruithe á ndéanamh in Irish Book Lover ina thaobh de bhrí gur thug Sir Walter Scott ceithre líne as a aistriúchán ar ‘Pléaráca na Ruarcach’, línte nach raibh aistrithe ag Jonathan Swift ··· Tá tagairt ag Séamus Ó Casaide[B2] in Irish Book Lover, Meitheamh-Iúil 1916, do leabhar gan teideal i gcatalóg leabharlann Scott ach a bhfuil scríofa uirthi Tales translated from the Irish by Charles Wilson; tugann Ó Casaide cur síos ar a bhfuil ann agus is é a shílfeá gur chóip easnamhach de leabhar 1782 í ··· Deir Séamus Ó Casaide (Irish Book Lover, Deireadh Fómhair 1912) gur oileadh i gColáiste na Tríonóide é ach ní léir a ainm a bheith i liostaí an Choláiste ··· O’Donoghue (Irish Book Lover, Deireadh Fómhair 1912) agus Ó Casaide (Bibliographic Society of Ireland, Iml
His efforts have however failed, his dangerous measures over-ruled, and so we have again got possession of the field’ (i gcló ag Séamus Ó Casaide[B2] in Irish Book Lover, Márta-Aibreán 1933). Fear teasaí ba ea é ··· Scríobh sé in Irish Book Lover, Meán Fómhair- Deireadh Fómhair 1929 gur ghnách le hionadaí na Breataine i bPáras liosta de na géillsinigh Bhriotanacha a d’éag sa chathair a chur go Londain ··· Cuireadh é i reilig pharóiste Naomh Pancras ach níor éirigh le Pádraig Ó Cléirigh teacht ar an uaigh, tharla gur thóg an Midland Railway tollán faoin reilig in 1864, rud a rinne dochar mór. In Irish Book Lover, Márta 1944 thagair Maitiú de Buitléir don spéis a bhí ag Mac Néill, Art Ó Gríofa agus ag an leabhareolaí mór Séamus Ó Casaide sa Bharúnach
Phort Láirge, a rugadh é 5 Feabhra 1800 (Séamus Ó Casaide[B2] in Journal of the Waterford Historical Society; 1913, agus Colm Ó Lochlainn[B4] in Irish Book Lover, Bealtaine 1943) ··· Casadh ar an bhfile John Keegan (1809-49) ansin é in 1833 agus dúirt seisean gur i scoil Veislíoch a bhí sé ag obair (James Coleman in Irish Book Lover, Bealtaine 1924) ··· Ó Murchú (Cúirt an Mheon-Oíche [1982]) ar an bhfoilseachán sin; d’úsáid Ó Dálaigh cóip a rinne Anthony Ó hÍomhair de lámhscríbhinn Mherriman féin (Add.6562 in Cambridge anois) agus in 1862 rinne Seán cóip mhíchruinn den bhun-lámhscríbhinn. Tá i gcló ag Colm Ó Lochlainn[q.v.] (Irish Book Lover, Meán Fómhair 1939) cárta poist a chuir sé chuig an staraí John T
Léiriú beag air sin rud a d’inis Eleanor Hull faoina théarma i gColáiste Rugby: “While at Rugby, seeing a band of Irish labourers pass, he mounted a wall and addressed them in their own tongue” (Irish Book Lover Iml ··· Dúirt sí san aiste úd san Irish Book Lover: “I am always glad to remember that my first lessons in Irish were learned from Toruigheacht Dhiarmuda agus Ghráinne and that my teacher was its editor, the last of the grand old scholars of Ireland, Standish Hayes O’Grady”. D’éag sé ag a theach, Ballinruan, Hale, Cheshire, ar 16 Deireadh Fómhair 1915 agus adhlacadh é in Altrincham. Ba mhinic a thógtaí é in amhlachas Standish James (nó James Standish, mar a thugadh a mhac air) O’Grady agus rinne an Irish Book Lover greann faoi na tuaiplisí a rinneadh: “Up till October 1915 we had the two Standish O’Grady’s busy at work, one the greatest Irish scholar of his time, author of Silva Gadelica; the other the well-known journalist, novelist and publicist still happily with us
Chuir sé liosta de phíobairí ar fáil chomh maith le nótaí beathaisnéise fúthu. I 1902 bhí sé páirteach sa turas a thug baill an Chonartha síos go dtí an Rinn ar dúradh faoi san Irish Book Lover, Iml ··· McManus: “Of Irish books in the Gaelic character there seemed to be nothing with which he was not familiar and his learning was at the disposal of all” (IBL, Márta 1944) ··· Louth Archaeological Society, Journal of the Waterford and South East of Ireland Archaeological Society agus a leithéidí ach an mhórchuid díobh san Irish Book Lover
Deir an tAthair Éamonn Ó hÓgáin[B1] i gcuntas ceannródaíoch (Irisleabhar na Gaedhilge, Lúnasa 1897 agus arís in Irish Book Lover Eanáir-Feabhra, 1930) gur léigh sé i scríbhinn a bhí i gCartlann na nIosánach sa Róimh gur sa Fhrainc a cailleadh é i 1677 agus é ar a bhealach go hÉirinn ··· Le haghaidh na misean in Éirinn agus in Albain agus le freastal ar shaighdiúirí Éireannacha san Eoraip a scríobh Ó Maolmhuaidh Lucerna Fidelium. I gcuntas in Irish Book Lover, Eanáir-Feabhra 1930 deir Séamus Ó Casaide[B2] go raibh a lán cóipeanna den leabhar, iad fós gan ghearradh gan cheangal, i mBaile Átha Cliath timpeall 1890; cúig scilling an praghas a bhí orthu, I bhfad roimhe sin, in 1845, cuireadh ceant ar leabhair an Déin Uí Liatháin, Iorras, Co ··· ‘Lucerna Fidelium, therefore, enjoys the distinction of having remained “in print” for 234 years in its first edition’ (Irish Book Lover, Eanáir-Feabhra 1930). Maidir leis an Grammatica Latino-Hibernica, 1677, ba é an chéad ghraiméar Gaeilge nua-aoiseach é a foilsíodh
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Tá cuntas ar an leabharbhách seo, a bhí ina easpag ar Chorcaigh, in: Freeman’s Journal 3 Aibreán 1847; Irish Book Lover, Meán Fómhair 1910 ag James Coleman; ag James Buckley san iris chéanna, Meitheamh 1912; cuntas gan ainm leis san iris chéanna, Lúnasa 1915; ag Eoin O’Mahony in The Bell (‘Four Cork Bishops’), Márta 1941; ag Thomas Wall in The sign of Dr Hay’s head..., 1958; in Scríobhaithe Chorcaí 1700-1850, 1982 le Breandán Ó Conchuir ··· Tá a bhailiúchán lámhscríbhinní, tuairim 120 imleabhar (Irish Book Lover, Meitheamh 1912) díobh, i gColáiste Phádraig, Maigh Nuad, iad liostaithe ag Pádraig Ó Fiannachta in Lámhscríbhinní Gaeilge Choláiste Phádraig, Má Nuad
Scríobh Fionán Mac Coluim[B1] in Irish Book Lover XXVI Uimhir 2, 1935: ‘I remember his conducting a large Irish class for us at the rooms of the Irish Literary Society, Adelphi Terrace, soon after we started the Gaelic League at Chancery Lane ··· Dúirt Shán Ó Cuív [B2] in Irish Book Lover, XXVI Uimhir 2 1938: ‘He was one of the first to realise the importance of scholarship in connection with the Irish language and for ten years or more was one of the active spirits in the School of Irish Learning’
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Dúradh ina thaobh: ‘No more notable figure in the field of Irish antiquities and Irish bibliography ever lived than William Reeves.’ (Irish Book Lover, Feabhra 1911) ··· Deirtear sa chuntas céanna sin in Irish Book Lover go mbíodh sé ar a dhícheall ag cosaint ráthanna, liosanna, mótaí agus dúnta ar lucht a millte. Phós sé faoi dhó
Bhíodh ábhar léannta i gcló aige in Éigse, Irish Book Lover, Béaloideas, Studies ... ··· Ó 1929 amach bhí sé ina eagarthóir ar Irish Book Lover
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Chruinnigh Séamus Ó Casaide [B2] cibé giotaí fánacha a bhí i gcló ina thaobh (Irish Book Lover, Feabhra 1918) ··· Luann Ó Casaide rud a dúirt duine de scríobhaithe Chill Chainnigh, Séamus Ó Scoireadh [q.v.], in 1826, gurbh é sagart paróiste Naomh Eoin i gcathair Chill Chainnigh a bhí i gceist agus cuireann sé féin leis sin gur ar an sagart sin a bhí laoch úrscéal Michael Banim, Father Connell, 1842 bunaithe (tá iontráil i dtaobh an úrscéil in The Oxford Companion to Irish Literature, 1996). In Irish Book Lover, Bealtaine-Meitheamh 1934 tá an fógra seo as Finn’s Leinster Journal i gcló ag Ó Casaide: ‘Philip Fitzgibbon, Kilkenny, Classic Teacher, and Professor of Book-keeping and Mathematics, those sixteen years past (with the approbation of his employers, in his private and public capacity) has opened school in John Street
Tá cuntas air in Who Was Who, 1916-1928. Deir an Irish Book Lover, Lúnasa-Meán Fómhair 1921 go raibh sé ina bhall den Irish Literary Society ··· ‘He turned his linguistic talent to the study of Gaelic, in which he attained great proficiency and threw himself into the work of the Irish Texts Society.’ Deirtear freisin in Irish Book Lover: ‘At his best he was a fine linguist, a delightful lecturer and a charming conversationalist, full of reminiscences of literary men, from Lever whom he had known in his youth to Dowden and the moderns; replete with the fruits of wide reading in many languages
Triúr Muimhneach a bhí ina gcónaí sa chathair na múinteoirí a bhí aige: Mac Faelchú (tuairimíonn Séamus Ó Casaide in Irish Book Lover, Márta-Aibreán 1933 gurbh é seo James Wolfe), Ó Conaill agus Ó Cathasaigh ··· Saunders in Irish Book Lover, Bealtaine 1939
In The Irish Book Lover, Márta-Aibreán 1936 déanann Éamonn Ó Tuathail[B2] cur síos ar a lámhscríbhinní ('Arthur Brownlow and his MSS') ··· Crone é láithreach in Irish Book Lover, Samhain-Nollaig 1936: ‘It is very unlikely that there are now any MSS
Tá cuntais air: ag Pól Breathnach[B2] in Irish Ecclesiastical Record, Deireadh Fómhair 1927 (‘The Books of Captain Sorley MacDonnell’) agus in Irish Book Lover, Iúil-Lúnasa 1934 (‘Captain Sorley MacDonnell and his books’): in The wild geese of the Antrim MacDonnells, 1996 le Hector McDonnell (‘Captain Sorley and his books’): ag Séamus Ó Ceallaigh[B1] in Gleanings from Ulster history ..., 1951 ··· Antony’s apparently straight from Sorley’. In Irish Book Lover sa bhliain 1919 (‘Scissors and Paste’) dúradh: ‘It was from the desire of a certain Captain Somhairle or Sorley MacDonnell..
Clery i dtaobh fhadhbanna ginealais in The Irish Book Lover idir 1932 agus 1945 ··· He composed a poem in the year mentioned on the death of Mary, sister of Red Hugh O’Donnell: Cuchoigcriche O Cleirigh mac Diarmada do rinne so ag eccaoine imtheachta chloinne Aodha mic Maghnusa agus go hairidhe Maire duine as deidhionaigh do ecc don chloinn sin.’ Tá an chuid den dán a liostaíonn deartháireacha agus deirfiúracha Uí Dhomhnaill i gcló ag Breathnach in The Irish Book Lover
I mBaile Átha Cliath d’fhanadh sé sa choinbhint i Sráid na gCócairí mar a raibh an tAthair Thomas Strange OFM ina ghairdian: bhí caidreamh aigesean leis an Ardeaspag James Ussher[q.v.] agus d’fhág sin go raibh deis ag Michél leas a bhaint as leabharlann mhór agus lámhscríbhinní Ussher. Fuair sé pátrúnacht ó Thoirdhealbhach Mac Cochláin[q.v.] chun ‘Réim Ríoghraidhe na hEreann agus Seanachas na Naomh’ a chur le chéile agus is ag an bpointe sin a liostáil sé Fear Feasa Ó Maoilchonaire, Cúchoigríche Ó Cléirigh[q.v.], a chol naonúir, agus Cúchoigríche Ó Duibhgeannáin mar chúntóirí: sin iad na fir a d’ainmnigh Seán Mac Colgáin[q.v.] in Acta Sanctorum Hiberniae mar na Ceithre Máistrí (‘The Four Masters’ le Pól Breathnach in The Irish Book Lover, Meán Fómhair-Deireadh Fómhair 1932 agus Studies, 24, 1935); thug deartháireacha Mhichéil, Maolmhuire Ó Cléirigh (An tAthair Bernardin OFM) agus Conaire Ó Cléirigh, agus Muiris Mac Torna Uí Mhaoilchonaire cabhair freisin ··· I bhFeabhra 1637 thug sé go Baile Átha Cliath é chun imprimatur an Ardeaspaig Tomás Pléimeann, Proinsiasach, a fháil agus fuair a leithéid chéanna ó easpaig eile. In Irish Book Lover, Meán Fómhair-Deireadh Fómhair 1932 dúirt Pól Breathnach go raibh daoine ann a shíl nár scríobh aon duine eile annála riamh: “That was a great mistake, for though the Donegal annalists did very important work, their significance beside that of Cathal [Mac Maghnusa] Maguidhir [d’éag 1498], say, is minor
Best[B2] faoi in Irish Book Lover, Márta-Aibreán 1931: ‘Though not himself a Celtic scholar, Bradshaw was instrumental in bringing to light the oldest remains of Scottish-Gaelic in the Book of the Deer, and of Breton, in his researches into the collection of Canons known as the Hibernensis.’ Tá cuntais ar an bhfear seo, ar scoláire, leabharlannaí agus leabhareolaí é, ag an leabhareolaí, John Smyth Crone, san uimhir chéanna den Irish Book Lover, agus in Dictionary of National Biography
Luimnigh. In Irish Book Lover, Meán Fómhair-Deireadh Fómhair 1936 d’fhoilsigh Tomás de Bhál [B4] dán a scríobh an sagart seo ag iarraidh ar fhilí mar Shéamus Ó Caoindealbháin, Donncha Woulfe [q.v.], Eoghan Caomhánach agus Seán Ó Domhnaill [q.v.] cabhrú leis in aghaidh na ‘New Lights’, gluaiseacht Phreispitéireach, agus chuir a thuilleadh eolais ar fáil faoi san iris chéanna Bealtaine-Meitheamh 1937 ··· Mr Fitzgerald and his parishioners went in pursuit of these Frenchmen, who got to the Shannon, took a boat, steered to the County Clare side and escaped’ (tuairisc ar chruinniú den Catholic Association a tionóladh 30 Nollaig 1824 in Dublin Weekly Register 1 Eanáir 1825 i gcló ag de Brún) . D’éag sé Lá Nollag 1826 (IBL, Bealtaine-Meitheamh 1937)
Ní raibh díol air agus i ndiaidh a bháis cheannaigh díoltóir leabhar i mBaile Átha Cliath, Patrick Traynor, cibé stoc a bhí fágtha agus thug amach arís é in 1878 faoi theideal nua agus a ainm féin leis mar fhoilsitheoir. Tá cuntas gearr ag Owen O’Byrne air in Irish Book Lover, Márta 1913
Tá cuntas air ag Deasmumhan Ó Raghallaigh in Studies, Meitheamh 1941, in Irish Book Lover, Eanáir-Feabhra 1930, ag Séamus Mac Cnáimhín in Éireannaigh san eolaíocht, 1966, arb é an cuntas is cuimsithí ar fad é, b’fhéidir, agus gan amhras tá caibidil iomlán ina thaobh ag R.R
Tá cuntas in The Irish Book Lover, Eanáir 1916 ar an dá cheant a cuireadh ar a bhailiúchan, in 1834 agus 1852; i measc na lámhscríbhinní bhí Beatha Aodh Rua Uí Dhomhnaill, Leabhar Fhear Muighe, Leabhar Mhic Phartholáin, Iomarbhágh na bhFileadh. Tá tuilleadh eolais faoin mbeatha seo ar fáil ar http://dib.cambridge.org/ »
I bpáipéar a léigh Séamus Ó Casaide[B2] os comhair Chumann Bibleagrafach na hÉireann ar 31 Deireadh Fómhair 1932 (i gcló maille le liosta a lámhscríbhinní in Irish Book Lover, Bealtaine-Meitheamh 1933) atá a bhfuil ar eolas ina thaobh
D’éag sé i mBaile Átha Cliath an 13 Bealtaine 1839 agus tá sé curtha i reilig Chnoc Ieróm, Crois Araild, Baile Átha Cliath. In Irish Book Lover, Lúnasa 1914 (‘Some Connaught Literary Men’) taispeánann R.J
Deir Séamus Ó Casaide[B2] in The Irish Book Lover, Meán Fómhair-Deireadh Fómhair 1932 gur fhoilsigh Pádraig Stúndún[B4] cuid díobh in The Irishman tuairim 1880. Sa tSeanchoill, baile fearainn in aice le Baile Mhac Óda in oirthear Chontae Chorcaí, a rugadh an mac seo le Máire agus Piaras Cúndún
Tá cuntas air ag Séamus Ó Casaide[B2] in Irish Book Lover, Samhain-Nollaig 1929
Clóbhuaileadh Leavar Beag No Rosaries, mar aon leis na Liodáin agus le Toirvirt Suas an Anma Aig Dul Deag, etc., etc..Sgriovha le Padruig Din a Gceapachuinn, 1818 (i gCluain Meala a cuireadh i gcló é—féach nóta le Séamus Ó Casaide[B2] in Irish Book Lover, Deireadh Fómhair-Samhain 1920)
In Irish Book Lover, Meán Fómhair 1913, i gcuntas gan ainm leis, deirtear: ‘While still a student he published “The Man of Age”, a poem dealing with the wrongs and misgovernment of Ireland, which nearly cost him his life
8, Nollaig 1896). File ba ea a dheartháir Maolsheachlainn (d’éag 1849); tá cuntas ar a dheartháir Antoine (d’éag c.1881-2), a bhí ag obair sa tSuirbhéireacht Ordanáis Iúil 1838-Nollaig 1841, in The Irish Book Lover, Samhain-Nollaig 1929
I Lúnasa 1813 d’iarr an cumann sin giní mar shíntiús chun an foclóir a fhoilsiú (Séamus Ó Casaide in Irish Book Lover, Iúil-Nollaig 1928)
In Journal of the Cork Historical and Archaeological Society, 1968 tugtar samplaí dá fheartlaoithe Gaeilge agus, ag tagairt do cheann díobh i reilig Charraig Ruacháin Beag, deirtear: ‘The epitaphic quatrain of Gaelic verse is the first of only 8 such inscribed over the signature of Seán Ó Dreada (John Draddy) which have come to light following an examination of 12,500 monuments in 100 burial grounds extending from Macroom to Youghal and from Whitechurch south to the coast.’ Chuir Séamus Ó Casaide [B2] fógra a bháis i gcló in The Irish Book Lover, Eanáir-Feabhra 1928 agus thuairimigh gurbh i Márta 1840 a d’éag sé: ‘On Sunday, 23d ultimo, at Evergreen, aged seventy years, Mr John Draddy, stone cutter, one of the most zealous, correct and indefatigable Irish copyists of the present day
Tá cuntais air: ag an Athair Tomás Ó Brádaigh in Ríocht na Mí, 1959 (‘Peadar Dubh Ó Dálaigh, fear léinn agus scríobhaí’); ag Pól Breathnach[B2] in Irish Book Lover, Márta-Aibreán 1932; ag Énrí Ó Muirgheasa san iris chéanna, Eanáir-Feabhra agus Meán Fómhair-Deireadh Fómhair 1934; agus ag Séamus Ó Casaide[B2] san iris sin, Meán Fómhair-Deireadh Fómhair 1936 agus Bealtaine-Meitheamh 1937
Ba é a d’íoc na costais a bhain leis An English-Irish dictionary intended for the use of schools; containing upwards of eight thousand words, with their corresponding explanation in Irish, 1814 a d’ullmhaigh Thaddeus Connellan[q.v.], cé nach luaitear ceachtar den dá ainm ann (nóta ag Séamas Ó Casaide in Irish Book Lover, Eanáir-Feabhra 1933). D’éag sé ar 13 Aibreán 1845 ina theach i Sráid Fhearchair i mBaile Átha Cliath agus cuireadh é i reilig Theach Naithí, Dún Droma
Tá an nóta seo ag Séamus Ó Casaide[B2] in Irish Book Lover, Eanáir-Feabhra 1929: ‘
Deir Séamus Ó Casaide ina thaobh in Irish Book Lover, Eanáir-Feabhra 1929 gur rugadh é ‘in the townland of Cashlawn an Chummadd and parish of Crossmaccoady, called by the English, Hacket’s Cross or Hacketstown, in the union of Fechan, or Termon Fechan, near Drogheda in the County of Louth’ ach ní deir se cá bhfuair sé an t-eolas sin
Ach in Irish Book Lover, Aibreán 1912 scríobh W.H
Irish Ecclesiastical Record, 1921 (‘The learned family of Ó Duigeanan’); Irish Book Lover, Eanáir-Feabhra 1932 (‘David O Duigenan, scribe’); Irish Men of Learning, 1947 (‘David O Duigeanain, scribe’); Irish Ecclesiastical Record, 1940 (‘The Book of Fenagh’)
In ‘Short Annals of Fir Manach 1566–1625’, in eagar ag Pól Breathnach [B2] in Irish Book Lover XXIII, 1935, dúradh: ‘Ó hEóghusa darbh ainm Eochaidh ardollamh oirdheirc a ndán agus a bhfoghluim agus a ngérinntleacht na healadhna Gaoidheilge agus biatach maith agus fear tighe aoidheach go comhchoitchionn duine mór-ainmneach ag Gaoidhealaibh agus ag Gallaibh dég’ (i gcló ag Breatnach)
In Irish Book Lover, Iúil-Nollaig 1937 tugann Énrí Ó Muirgheasa[B1] eolas a bhailigh sé i dtaobh na mbailte fearainn a bhí i seilbh Thaidhg
Liostaítear féichiúnaithe in Dublin Gazette 19 Nollaig 1730 agus ina measc tá ‘Captain Charles Linegar of the Colledge of Dublin, Professor of the Irish Language’ (i gcló in Irish Book Lover, Iúil 1953)
In Irish Book Lover, Iúil-Lúnasa 1932 (‘Notes on two Mageoghegans’) tugann Pól Breathnach[B2] eolas ar stair a mhuintire agus deir gur shíolraigh siad ó Fhiacha, deartháir Laoghaire, rí na Teamhrach
Ó Gallachair in Clogher Record, 1959 (‘The First Maguire of Tempo’) agus tá eolas i gcló ag Pól Breathnach [B2] san aiste ‘The Maguires and Irish Learning’ in The Irish Book Lover, Eanáir 1940 agus in Irish Ecclesiastical Record, Eanáir-Meitheamh, 1922. Ba mhac é le Cúchonnacht Mag Uidhir [q.v.], tiarna Fhear Manach (d’éag 1589) agus a bhean Mairéad, iníon leis an taoiseach Seán Ó Néill a d’éag 1567
San aiste sin ‘The Maguires and Irish Learning’ (The Irish Book Lover, Eanáir 1940) le Pól Breathnach [B2] tá aistriú Béarla ar an teistiméireacht mar aon le nótaí ina taobh
In Ard Mhacha i 1664 a rugadh an John ar mhac é le Sir Edward Richardson; dar le Williams, DNB agus Séamus Ó Casaide[B2] (in Irish Book Lover, Bealtaine 1942, ‘An Unrecorded Irish Book of 1716’) gurb é siúd an fear s’againne
Bhí an fógra céanna, nach mór, ag nuachtán eile i mBaile Átha Cliath ar 7 Feabhra, Pue’s Occurences (i gcló ag Séamus Ó Casaide [B2] in Irish Book Lover, Meán Fómhair-Deireadh Fómhair 1935)
Thug Séamus Ó Casaide [B3] eolas faoi in Irish Book Lover, Meán Fómhair-Deireadh Fómhair 1933
Mar ba ghnás ag Froinsiasaigh, rinne sé a uacht (i gcló in The Irish Book Lover, Sept-Oct 1932 agus in aiste Fhelim Uí Bhriain) agus é ar tí a phroifisiún a thabhairt mar Fhroinsiasach
In Irish Book Lover, Eanáir/Feabhra 1930, tá cuntas ag Séamus Ó Casaide [B2] ar an gcaoi ar loiteadh bailiúchán lámhscríbhinní a bhí ag máistir scoile i gceantar Bhaile na Lorgan i dTír Eoghain tuairim 1921; ba de dhéantús Mhic Cumhaigh cuid éigin díobh. D’fhostaigh an tUrramach Hugh Hill, reachtaire pharóiste an Chreagáin, é mar gharraíodóir
In 1762 bhí cónaí air i gContae an Chabháin, é ag múineadh Béarla, áirimh agus scríbhneoireachta ann. Bhí fógra aige in Faulkner’s Dublin Journal 24 Iúil 1766 (i gcló ag Séamus Ó Casaide in Irish Book Lover, Samhain-Nollaig 1933): ‘Whereas the Irish, the ancient language of this Nation, hath long been neglected; an Evil justly complained of, as it renders Gentlemen unable to have Recourse to the many Chronicles and Compositions still preserved among us, relative to the ancient State of this Kingdom, its Arts, Sciences and Literature
In Irish Book Lover, Samhain-Nollaig 1932 tugann Séamus Ó Casaide[B2] nóta Eoghan Uí Chomhraí[q.v.] faoin gcaoi ar aimsigh an Chevalier Leabhar Bhaile an Mhóta
In Irish Book Lover, Bealtaine-Meitheamh 1930 (‘Seán Ó Mathghamhna’s Irish MSS.’) liostaigh Séamus Ó Casaide a lámhscríbhinní i Leabharlann Phríobháideach na bPreispitéireach, Filadelfia
I mBaile Átha Cliath a rugadh é, in 1827, dar le Séamus Ó Casaide[B2] in Irish Book Lover, Meán Fómhair-Deireadh Fómhair 1929
Tá tagairtí ag Séamus Ó Casaide [B2] di ina aiste ‘The Farmer and O’Reilly Collection of Irish Music’ in The Irish Book Lover, Meán Fómhair 1941
Is léir ar alt leathmhagúil a bhí aige in Dublin Monthly Magazine in 1841 (i gcló ag Séamus Ó Casaide[B2] in The Irish Book Lover, Bealtaine-Meitheamh 1932) go raibh eolas aige ar an nGaeilge
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Tá cuntas ar an eaglaiseach seo ag Éamonn Ó Tuathail [B2] in Irish Book Lover, Meán Fómhair, 1939 (‘A rare Ulster Booklet’)
Ba mhinic a thógtaí é in amhlachas Phádraig Chuinche agus b’éigean do Shéamus Ó Casaide [B2] scríobh faoin bhfadhb seo in Irish Book Lover idir 1929 agus 1934
Tá cuid dá n-ainmneacha i gcló ag Éamonn Ó Tuathail[B2] in Irish Book Lover, Márta-Aibreán 1934
(Séamus Ó Casaide[B2] in The Irish Book Lover, Iúil-Lúnasa 1936)
Dúradh in Irish Book Lover, Iúil-Lúnasa 1930, go raibh an ceoltóir Riobard Ó Duibhir [B3] ag cur memoir le chéile.
‘Of late years he was a familiar figure in the reading room of the British Museum working on the second volume of his history of Ireland’ (Irish Book Lover VI, Iúil 1915)
In The Irish Book Lover, Iúil-Nollaig 1929 (‘An Irish translation of Bunyan’) deir Séamus Ó Casaide[B2] gurbh é Historical sketches a spreag bean de phobal Anderson chun The pilgrim’s progress a chur i nGaeilge na hÉireann
Deirtear in Irish Book Lover XXX 1946–48: ‘Professor Van Hamel had many friends in this country, which he frequently revisited
O’Donoghue: ‘In short, in this great collection are the materials in which generations of students will find sources of inspiration for their energies for all time’ (Irish Book Lover, Feabhra 1911)
Seán was the last person employed officially in Trinity College Dublin and in the Royal Irish Academy on the transcription of documents in the Irish language’ (Séamus Ó Casaide [B2] in Irish Book Lover, Eanáir-Feabhra 1928). I dTailteann, Co
Scríobh sé aistí in Wexford and South East of Ireland Archaeological Society Journal, Irish Book Lover, North Munster Archaeological Society Journal, Catholic Bulletin. Tá an cuntas is faide ar a bheatha is a shaothar in Irisleabhar Mhuighe Nuadhad 1934
Hebrew, Chaldaic, Arabic and Celtic and some oriental MSS’ an cur síos a rinne Séamus Ó Casaide[B2] in The Irish Booklover (Iml
Bhíodh a dhéantús le feiceáil in An Glór, The Irish Book Lover, Éire, The Gaelic Echo ...
Deir Séamus Ó Casaide in Irish Book Lover, Nollaig 1930: ‘Do chuir sé suim mhór i leabhraibh Gaelacha agus do bhí bailiú beag de sheanlámhscríbhinní aige’. Ó 1868 amach bhí Dónall ar aimsir i siopa éadaitheora i nDún Garbhán
Ba mhac le Pádraig Ó Súilleabháin, Dhá Dhroim, Béarra, é dar le Séamus Ó Casaide [B2] in Irish Book Lover, Iml
Crone an Irish Book Lover a bhunú; ba é faoi deara gur cuireadh leac le hómós do Naomh Pádraig i nDún Pádraig
Tá aistí dá chuid i gcló in Irish Book Lover agus North Munster Antiquarian Journal. D’éag sé 3 Feabhra 1956 agus adhlacadh é i gclós an tséipéil i mBaile an Gharraí.
Ball de Chraobh Dhroim Conrach de Chonradh na Gaeilge ba ea é. Deirtear in Irish Book Lover, Iúil-Nollaig 1928, gurbh é an ball ba ghníomhaí é i gCumann na Leabharlann, dream a bhí ag iarraidh go mbunófaí leabharlanna poiblí ar fud na hÉireann
Ó Ceallaigh [q.v.], Uachtarán na hÉireann: ‘Déanann Éire mairgneach faoi mhac féithiúil agus dílis’. Tá tuairimí Tom Kettle, náisiúnaí, agus St John Ervine, aontachtaí, ina thaobh le léamh in aiste in The Irish Book Lover, Iml
“Cnuasach de na seanamhráin is áille agus is mó clú” atá sa chéad imleabhar a foilsíodh in 1921, in 1924 a tháinig an dara himleabhar amach, cnuasach d’amhráin agus dánta 1600–1800; dánta stairiúla, dánta diaga agus laoithe Fiannaíochta atá sa triú cnuasach a foilsíodh in 1930. Dúradh in Irish Book Lover (Márta-Aibreán 1930): “No better work in the way of anthology has been done and the minor faults inseparable from a work of this kind must be forgiven”
Bhí ábhar uaidh i gcló in Éigse, Celtica, The Irish Book Lover, The Irish Ecclesiastical Record, Catholic Survey, Measgra Mhichíl Uí Chléirigh, agus i go leor irisí staire in Éirinn agus thar lear
Bhíodh ábhar uaidh in Irish Book Lover, Hibernia, Irish Monthly agus na hirisí leighis freisin
Cailleadh an lámhscríbhinn sa dóiteán mór i gclólann Sealy, Bryers & Walker in 1898 agus b’éigean dó é a scríobh arís. Foilsíodh an chéad chuid dá History of the Queen’s county in 1907 agus an dara cuid in 1914. Tá cuntais ar a bheatha is a shaothar in: Irish Book Lover, Nollaig 1921: Irish Monthly, Iúil 1915; Irish Ecclesiastical Record, Eanáir 1947, Deireadh Fómhair 1955
Rugadh mac amháin dóibh. Is fiú a thabhairt chun cuimhne rud a dúirt The Irish Book Lover in 1957 nuair a bhí a chairde ag bronnadh comhartha measa air, nach ndéanfaí dearmad ar ainm Fhionáin Mhic Choluim fad a bheadh meas ar cheol agus amhráin na nGael.
In Irish Book Lover, Márta-Aibreán 1933 deir Séamus Ó Casaide gur inis an tAthair Ó Hógáin féin dó: ‘that he had begun to study Irish in 1847 from—Haly [ S.J.?] and I think he mentioned that his teacher was a son of Haly the well-known ballad printer in Cork.’ Ní raibh céim ollscoile aige go dtí 1885 cé gur ceapadh ar fhoireann Choláiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath é an bhliain roimhe sin
Bhí sé ar bhunaitheoirí an Bibliographic Society of Ireland agus an Irish Book Lover
3). D’fhoilsíodh irisí agus nuachtáin éagsúla a chuid aistí agus léirmheasanna, cinn Ghaeilge ar nós Béaloideas, Misneach, An Claidheamh Soluis, An Branar, Inis Fáil, na hirisí léinn agus staire, irisí agus páipéir ar nós United Irishman, Manchester Guardian, Irish Book Lover, Irish Statesman
Tá aistí léannta aici in Hermathena, Gadelica, Éigse, Irish Book Lover, Irish Historical Studies, Galway Archaeological Society Journal, Irish Nation, agus Ériu
Tuairimítear san Irish Book Lover Iml
Dúirt Séamus Ó Casaide[B2] in Irish Book Lover, Márta 1915 gur James a bhí ar a athair, gur bean den sloinne Hally a mháthair (‘Darby Margaret Nellie’ a thugann Ó Fiannachta air) agus gur phós sé Mary Desmond
John O’Donovan in his Irish Grammar (1845) gave some particulars about his friend Ó Scoireadh, who deserves more honour than has yet been given him’ (The Irish Book Lover, Samhain-Nollaig 1933). Níl a fhios cathain ná cár rugadh é agus is beag má tá aon eolas ar a shaol roimh 1817
By the rejection of the study of Irish literature as literature, the young generation is losing its vital interest in these matters’ (i gcló i léirmheas John Hennig in The Irish Book Lover, Aibreán 1950)
Ó 1910 amach bhíodh aistí aige in irisí mar An Claidheamh Soluis, An Branar, An Síoladóir, An Stoc, Irisleabhar Mhá Nuad, Galway Historical and Archaeological Society Journal, Irish Book Lover, An t-Éireannach
In Irish Texts, Zeitschrift für celtische Philologie, Irish Book Lover, Irish Journal of Medical Science agus in Ériu anuas go 1942 bhí aistí agus téacsanna eile leighis in eagar aici maille le haistriúcháin
Bhíodh ábhar aige in Guth na nGael, An Claidheamh Soluis, Irish Book Lover, Dublin Magazine, Sunday Independent ...
Bhí aistí leis i gcló in Irish Book Lover, Béaloideas, Feasta