Líon alt a bhfuil an ghné seo luaite iontu: 16
Abbott in Hermathena XVIII, 1913 ) deir Sall: ‘Some ten days ago my lord bishop of Meath sent me the manuscript of the old testament in Irish, a confused heap, pitifully defaced and broken ··· Tugann sé sliocht as litir Marsh (i gcló in Hermathena XVIII, 1913): ‘When a quantity of sheets were transcribed, I got Dr Sall (if he were able to come out of his chamber, as he seldom was after this), Mr Higgins, Mr Mullan and the transcriber (and sometimes some other gentlemen well skilled in Irish) to compare the transcript with the original copy, to find whether they agreed: then to render the Irish into English, whilst I had the Polyglott Bible before me, to observe whether it came up to the original’
In Ériu, Hermathena, Irish Historical Studies, Éigse, Irish Geography, Celtica is mó a d’fhoilsítí a shaothar ··· Bhí sé ina chomheagarthóir ar Ériu le Mac Cana ar feadh tamaill de blianta agus thug seisean taitneamh do stíl a phróis: ‘The feeling for clean well-ordered style tempted him, as it had tempted Osborn Bergin [B2] and his teacher Eleanor Knott [B2] before him, to try on at least one occasion to emulate the craftsmanship of dán díreach verse.’ Is aistriúchán ar ‘So we’ll go no more a-roving’ le Lord Byron na véarsaí sin agus tá siad i gcló in Hermathena, 1947
I Scoil Bhuachaillí na Máisiúnach i gCluain Sceach a d’fhoghlaim sé Gaeilge ar dtús agus bheadh sé ina ardmháistir sa scoil sin ar ball. Bhí aistí ag May Risk in Hermathena, Studia Hibernica agus Éigse inar thug sí eolas ar Chathal Ó Luinín [B7], ar Sheán Ó Neachtain [B7] agus ar Dhiarmuid Ó Conchubhair [B7]
Leerssen (Studia Hibernica 22/23, 1982/3) agus ‘Ussher as a Collector of Manuscripts’ le William O’Sullivan (Hermathena, Samhain 1956). I mBaile Átha Cliath a rugadh é ar 4 Eanáir 1581
Love in Hermathena XCV, Iúil 1961
Tá cuntais ar a bheatha san iris Hermathena: ag Cosslett Quin i mBealtaine 1939 (‘A Manuscript written in 1709 by Charles Lynegar for John Hall, Vice-Provost of Trinity College, Dublin’); ag M.H
Nocht an tOllamh Dáithí Ó hUaithne a thuairim mheáite faoin gceist in Hermathena, Eanáir 1960
Moody in Hermathena LXIII.
Jessop cuntas air in Hermathena CXVI (“Samuel Haughton: a Victorian polymath”) agus cheartaigh sé an botún sa DNB gurbh é James Haughton a athair
Tá aistí léannta aici in Hermathena, Gadelica, Éigse, Irish Book Lover, Irish Historical Studies, Galway Archaeological Society Journal, Irish Nation, agus Ériu
Agus b’éigean don chlann bheith san airdeall nach ndéanfaí an corp a fhuadach ón eaglais Phrotastúnach an oíche sin. Cuimhnítear freisin ar an tuaiplis a bhí sa chuntas ag páipéar i mBaile Átha Cliath a thug le fios gurbh é an “Canónach Conall Cearnach” a bhí marbh! Scríobh Feardorcha Ó Conaill go leor aistí in An Claidheamh Soluis, Hermathena, Irisleabhar na Gaeilge, The Ulster Guardian, Banba agus in irisí eile
Bhí ábhar i gcló aige freisin in Hermathena, An Claidheamh Soluis, Samhain, Studies
French san aiste ‘J.O.Hannay and the Gaelic League’ (Hermathena, Earrach 1966): ‘..
Bhí aistí i gcló aige in Proceedings of the Royal Irish Academy agus in Hermathena
Céad bliain tar éis a bháis thug George Otto Simms ómós dó in ‘The Trinity Monday Discourse’ (in Hermathena, fómhar 1969)
Love cuntas in Hermathena, Iúil 1961 (‘Edmund Burke, Charles Vallancey and the Sebright Manuscripts’) ar an usáid a bhain sé as na lámhscríbhinní a bhronn Sir John Sebright ar Choláiste na Tríonóide agus tuairimíonn gurbh é faoi deara iad a theacht chun na hollscoile: ‘The Collectanea and his other fanciful works have been forgotten and are utterly useless to modern scholars