Líon alt a bhfuil an ghné seo luaite iontu: 13
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Críostóir Túinléigh, comharba Hardiman i Leabharlann Choláiste Ollscoile na Gaillimhe, a scríobh an cuntas is iomláine dá bhfuil againn air (Galvia: Irisleabhar Chumann Seandálaíochta is Staire na Gaillimhe 3, 1956) ··· Tá liosta a shaothair in Galvia 3
Chuir Síle Ní Chinnéide[B5] eagar ar a dhialann agus ar a leabhair nótaí in Galvia 1, 1954 (‘Dhá Leabhar nótaí le Séarlas Ó Conchubhair’) agus Galvia 4, 1957 (‘Dialann Í Conchúir’)
Bhí beagán níos lú ná 900 díobh ann nuair a thosaigh sé agus bhí 9,000 nuair a d’éirigh sé as an bpost agus b’fhéidir gurb é an bailiúchán sin an chomaoin is mó a chuir sé ar Éirinn; tá alt aige ina thaobh (‘Roinn na Lámhscríbhinn sa Leabharlainn Náisiúnta’) in Galvia 1, 1954 ··· Bhí aistí aige in Analecta Hibernica, Galvia, Studies, North Munster Antiquarian Journal
Tá ómós an-mhór tuillte aige mar gheall ar a dhílse is a bhí sé don phrionsabal sin.’ Bhí sé ar bhunaitheoirí Galvia i 1953 agus ar feadh breis agus deich mbliana bhí sé ina chomheagarthóir air
Bheifeá in amhras nach scoláire Gaeilge a bhí ann, mura mbeadh d’fhianaise agat ach liosta a shaothair in irisí mar Éigse, Ériu, Celtica, Études Celtiques, Studia Celtica, Galvia, Seanchas Ardmhacha, Analecta Hibernica, Irish Jurist, Analecta Bollandiana, Studia Hibernica, Comhar..., agus a bhfuil in eagar aige den dán díreach nó i gcló aige i dtaobh na seandlíthe
Liostaítear ceapacháin mhórchlúiteacha eile in Breandán Ó Buachalla: a celebration, 30 Meitheamh 2010: ‘He was Burns Scholar at Boston College, Parnell Fellow at Cambridge University, a French Government Fellow at the Sorbonne, a Folger Library Fellow at Washington and a visiting professor at New York University.’ Gan amhras bhí aistí iomadúla aige in irisí léannta agus foilseacháin mar Zeitschrift für celtische Philologie, Lochlann, Ériu, Celtica, UCC Record, Éigse, Studia Hibernica, Léachtaí Cholm Cille, Scríobh, Galvia, Seanchas Ard Mhacha, Ulster Local Studies, The Irish Review, Proceedings of the Royal Irish Academy ach bhí aistí agus léirmheasanna go rialta aige freisin ó 1957 amach in irisí mar Comhar agus Feasta a bhí ag freastal ar phobal leathan na Gaeilge
Tá eolas freisin in Irish Ecclesiastical Record 68, 1946 (‘An Dochtúir Ó Duinnshléibhe agus an Mhídheamhain’ leis an Athair Brian Ó Ceallaigh) agus in Galvia 7, 1960 (‘An teagasc Críostaí in Éirinn’ le hAibhistín Ó Ceallaigh)
Foilsíodh é in Antwerp in 1611; cuireadh amach arís é i Lováin in 1615, nó roimh 1619, agus cuireadh trí dhán leis i gcló ann, ar ceann díobh ‘Truagh liomsa, a chompáin, do chor’; agus chuir an Propaganda Fide an tríú heagrán amach sa Róimh in 1707 (‘Teagasc Críostaí Uí Eoghasa’ le Fearghal Mac Raghnaill OFM in Galvia VIII, 1961)
I measc na n-alt a scríobh sé tá: ‘Turas go Dresden’ (Comhar, Iúil 1946); ‘Cócaireacht gan cistin’ (Galvia 3, 1956); ‘Materials and methods in Irish traditional building’ (Journal of the Royal Society of Antiquaries of Ireland 87, 1957); ‘The spade in Ireland’ (Béaloideas 31, 1963); ‘Ancient healers’ (Biatas, Meán Fómhair 1963); ‘Distribution patterns in Irish folk tradition’ (Béaloideas 33, 1965); ‘An corcán ceolmhar: sean-nós’ (Comhar, Iúil 1966); ‘The Irish Language in County Clare in the 19th century’ ( Journal of the North Munster Antiquarian Society 13, 1970); ‘An Ghaeilge i gContae an Chláir’ (Comhar, Meán Fómhair 1977), ‘Dónall Ó Conaill i mbéalaibh na ndaoine’ (Studia Hibernica, 1973)
Tá cuntas air ag Máire Í Sheanacháin in Galvia 3, 1956
Tá eolas faoi le fáil freisin in Irish minstrels and musicians: with numerous dissertations on related subjects le Francis O’Neill (1913), in aiste leis an Seabhac in Béaloideas 13 (1944), in aiste le Risteárd Ó Glaisne in Galvia 10 (1964–5) agus ag J
Tá ábhar uaithi in Ériu, Celtica, Galvia, Journal of the Galway Historical and Archaeological Society, Lia Fáil, Studia Hibernica, Irish Ecclesiastical Record, agus An Sagart. Ceapadh ina hOllamh le Teangeolaíocht Cheilteach agus le Sean-Ghaeilge í i gColáiste Ollscoile na Gaillimhe in 1938
Bhí sí ar bhunaitheoirí na hirise Galvia agus chaith tréimhse rathúil ina comheagarthóir air