Líon alt a bhfuil an ghné seo luaite iontu: 8
Tá cuid de na léachtaí a thug sé ar stair Bhaile Átha Cliath i gcló in Dublin Historical Record. Bhí dúil ar leith aige i stair na teanga, canúintí Chúige Laighean agus stair Bhaile Átha Cliath mar is léir ar Stair na Gaeilge: stair na dtrí gcéad bliain a chuaidh tharainn in Éirinn, in Albain agus i Manainn, paimfléad a d’fhoilsigh Cló na Saoirse in 1933, Gaelic dialects of Leinster (1935) agus ar Mhaireadar san Ardchathair (1957)
Bhí ailt i gcló aige in Feasta, Inniu, Capuchin Annual, Dublin Historical Record, Journal of the Royal Society of Antiquaries in Ireland, Reportorium Novum, Breifne...
Bairéad gurbh é ‘Pádraic’ a bhíodh in úsáid ag an bPiarsach féin (‘What was Pearse’s first name?’, Dublin Historical Record, Fómhar/Geimhreadh, 2014)
Léiriú go raibh eolas maith aige ar stair na seanchathrach is ea In the shadow of St Patrick’s, 1893 agus ‘In the Shadow of Christ Church’ (Dublin Historical Record 1939–40)
Meehan (1812–90) a bhí ina chisteoir agus ba é a roghnaigh cúinne Bhóthar Berkeley-Sráid Eccles i mBaile Átha Cliath agus is ann um Meán Fómhair 1876 a cuireadh suas an chrois cheilteach a bhfuil inscríbhinní Laidine, Béarla agus Gaeilge uirthi (‘Dublin and the Four Masters’ le Brian Mac Giolla Phádraig[B4] in Dublin Historical Record, Márta-Bealtaine 1944). Tá tuilleadh eolais faoin mbeatha seo ar fáil ar http://dib.cambridge.org/ »
Behan in Dublin Historical Record, earrach 2003
Bhí leanbh amháin aige féin agus an dara banchéile, Marie Hughes, a bhí ina heagarthóir ar Dublin Historical Record agus a scríobh From Parnell to de Valera: a Biography of Jennie Wyse Power, 1991.
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Ba í an bhean seo a chabhraigh le George Thomson [q.v.] chun Fiche bliain ag fás a aistriú go Béarla na hÉireann; bhí d’ainm uirthi go raibh sí an-mhór le Micheál Ó Coileáin agus gheofar tagairtí di in: Dublin Historical Record, Fómhar 2002 (‘James O’Connor, Fenian, and the Tragedy of 1890’ le Cormac F