Líon alt a bhfuil an ghné seo luaite iontu: 57
Webb air in Trinity College Dublin 1592-1952: ‘A polymath of erudition, piety and charm.’ Tá aiste in Celtica XI, 1976 ag William O’Sullivan (‘The Irish manuscripts in Case H in Trinity CollegeDublin catalogued by Matthew Young in 1781’); níor tháinig an saothar sin 1781 le Young chun solais go dtí le fíordheireanas ··· On that account I should entertain the best wishes for his grandson independent of any other merit’ (i gcló in Celtica) ··· and he was remembered longest in the College for his brilliant marshalling of legal arguments against Provost Hely Hutchinson's attempt to subvert the powers of the senior fellows’ (Celtica)
Scríobh sé alt údarásach ar Chlann Fhir Bhisigh (Celtica, 1987) ··· San alt is cuimsithí fós (Celtica, 1981) ar Leabhar Bhaile an Mhóta, léirigh sé, cé gur i gCo ··· Naoi mbliana agus ceithre scór a bhí Tomás nuair a foilsíodh an dara ceann acu sin, mar aon le halt eile ar Éigse ar leaganacha an tsloinne Conaola/Conghaile, agus alt eile fós (Celtica, 2010) inar léirigh sé an mháistreacht ar na foinsí ba dhual dó ··· XXVII (1970); Aistriúchán ar Virgil: Aeinéid IX (1974); Nua-dhuanaire III (1978) agus ina chomheagarthóir ar Nua-dhuanaire I (1972); ina eagarthóir ar shé imleabhar den iris Éigse (1975–1986); bhí alt aige sa leabhar Town and gown (1984) agus i sé fhéilscríbhinn; d’fhoilsigh sé 77 alt in irisí éagsúla, Dinnseanchas, Ériu, Celtica, Journal of Celtic Studies, Journal of Cambridge Medieval Celtic Studies, Léachtaí Cholm Cille, Comhdháil an Chraoibhín, Journal of the Cork Historical and Archaeological Society, agus 48 acu in Éigse
Deir Ó Concheanainn faoin eagrán den chaiticeasma sin: ‘Tá tuairisc mhaith tugtha ag Brian san eagrán seo ar phrós na Gaeilge clasaicí, tuairisc atá inchomórtais le tráchtas Thomáis Uí Raithile ina eagrán féin de Desiderius (1941).’ In eagar aige in Celtica 1, 1950 tá teagasc críostaí Fhlaithrí Uí Mhaolchonaire[B7] ··· Bhí sé ina eagarthóir ar Celtica agus foilsíodh uimhir 21, 1990, mar fhéilscríbhinn ina onóir
Tá cuntas ag Francis Shaw [B3] air in Studies, samhradh 1954 (‘Johann Kaspar Zeuss’), mar a liostaíonn sé na foinsí eolais go léir sa Ghearmáinis, agus in Celtica, 3, 1956 (‘The Background to Grammatica Celtica’) ··· San aiste úd in Celtica 3, 1956 léiríonn Shaw an úsáid a bhain sé as na foinsí ba luaithe dá raibh ann
This must occasion some surprise, because, after Thurneysen’s death in 1940, Pokorny was considered, together with Pedersen[q.v.] and Vendryes, as among the best of European celticists’ (Celtica IX, 1971) ··· Tá achoimre ar a thuairimí staire le fáil san aiste ‘The Pre-Celtic inhabitants of Ireland’ (Celtica V, 1960)
Dúirt David Greene: ‘The years abroad brought him to deepen his interest in two areas in which there has been a constant demand for teaching in American universities: on the linguistic side, the relations between Celtic and other Indo-European languages and, on the literary side, the thematic study of the early Irish sagas’. Deir Daniel Binchy sa sceits bheathaisnéiseach in Celts and Aryans: Survivals of Indo-European speech and society , 1975: ‘In 1966 he was elected President of the Royal Irish Academy but resigned office after a few months on a question of principle’. D’fhoilsigh Rolf Baumgarten liosta a shaothair in uimhir speisialta chuimhneacháin de Celtica i 1976 ··· Chuir sé eagar ar ocht n-imleabhar de Celtica agus bhí ina stiúrthóir ar an Medieval and Modern Irish series. Scríobh Tomás Ó Concheanainn aiste air in Comhar, Samhain 1972, agus, i gcomhthéacs an dearcaidh choitianta gur dhuine é de na scoláirí Ceilteacha nach raibh bá acu le hathbheochan na Gaeilge, thagair do na gnéithe ‘maithe’: a bhinne a labhraíodh an Ghaeilge a d’fhoghlaim sé in Árainn; gur i nGaeilge a dhéanadh sé cuid dá chomhfhreagras: an tsamhlaíocht agus an cumas teoiricíochta a bhí go láidir ann agus é ag scríobh ar an seanlitríocht: agus nach raibh sé sásta le saothar tur ná le foilsiú téacsanna
In Zeitschrift für celtische Philologie, Language, Modern Language Notes, Celtica ..
Bhíodh ábhar aige in Éigse, Catholic Survey, Celtica, Irisleabhar Mhuighe Nuadhat, Collectanea Hibernica, Archivium Hibernicum, The Furrow, Archivum franciscanum historicum, Irish Ecclesiastical Record, Clogher Record, Assisi, An tIrisleabhar, Studia Hibernica, Inniu, An Sagart.
Agus dhealródh sé go raibh sé an-mhíchúramach i gcúrsaí airgid; tuairiscíodh uair go raibh lámhscríbhinní Gaeilge uile cheantar Inis Díomáin ceannaithe aige agus ansin gur fhág sé i ngeall iad i dtithe ósta ar fud an Chláir (féach ‘Collectors of Irish Manuscripts’ le Nessa Ní Shéaghdha in Celtica XVII). Ar feadh i bhfad creideadh gur thug sé Páras air féin arís agus gurbh ann a d’éag sé tuairim 1860
.’. Sa leabhar urnaithe sin aige san Acadamh Ríoga tá cuid den leagan Gaeilge úd de ‘De imitatione Christi’ le Thomas A Kempis agus in Celtica 2 (1954) taispeánann Brian Ó Cuív (‘Irish translations of Thomas A Kempis’s De Imitatione Christi’) go bhfuil cosúlacht shuntasach idir cuid mhaith de na habairtí ansiúd agus sa leagan a rinneadh i gContae an Dúin i 1762 (‘Tóruigheachd na bhFíreun air Lorg Chríosda’, a d’fhoilsigh an tAthair Dónall Ó Tuathail[B4] i 1915 agus a bhfuil leagan de i gColáiste Maolmhaodhóg i mBéal Feirste)
Deir Nessa Ní Shéaghdha in ‘Collectors of Irish manuscripts’ (Celtica XVII): ‘And amongst “the collection of antiquities and other objects illustrative of Irish history in the Museum Belfast, on the occasion of the twenty-second meeting of the British Association for the Advancement of Science (1852)” were “nine volumes of Irish manuscripts from Lord George Hill, Gweedore, Co
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 In Celtica XVII 1985, áiríonn Nessa Ní Shéaghdha é mar bhailitheoir lámhscríbhinní
Tá aiste aige i dtaobh an scoláire mhóir in Studies, XLIII, 1954 agus tá a aiste ar chúlra Grammatica Celtica in Celtica III, 1956. Cé go raibh sé drochshláinteach ar feadh a shaoil chuireadh sé spéis mhór i gcúrsaí spóirt
Tá ábhar uaithi in Ériu, Celtica, Galvia, Journal of the Galway Historical and Archaeological Society, Lia Fáil, Studia Hibernica, Irish Ecclesiastical Record, An Sagart .... Nuair a chuir sí isteach ar an ollúnacht i nGaillimh scríobh sí go mba ‘Ghaedhilgeoirí ó dhúthchus mo sheacht sinnsir romham ó thaobh m’athar’
Scríobhadh sé in An tEurópach, Banba, Celtica. Fuair sé BA le céad onóracha
Níorbh fhurasta macasamhail na hócáide sin a aimsiú i stair na foilsitheoireachta! Cé go raibh amhráin Choilm agus scéalta faoi i mbéal an phobail ar fud Chonamara is cosúil nárbh eol an file bheith fós ina bheatha gur nochtadh in Celtica i nDeireadh Fómhair 1902 go raibh sé i dTeach na mBocht in Uachtar Ard
Tá clár a shaothair in Celtica V (1960). Ar an saothar tábhachtach a raibh lámh aige ann tá: Lebor na hUidre (i gcomhpháirt le Bergin) (1929); Martyrology of Tallaght (i gcomhpháirt le Dean Lawlor) (1931); Seanchas Mar: the Ancient Laws of Ireland (i gcomhpháirt le Thurneysen) (1931); The Annals of Inisfallen (i gcomhpháirt le Mac Néill) (1933); The Book of Leinster (i gcomhpháirt le Bergin agus Micheál Ó Briain) (1954–67). Taobh amuigh den scoláireacht agus den leabharlannaíocht tá cáil air mar charachtar in Ulysses Joyce (“Mr Best entered, tall, young, mild, light
Scríobh Myles Dillon an méid seo in Celtica 6: “As editor he suffered from an excess of zeal for accuracy
D’iarr sé freisin ar Chonraitheoirí scríobh chuig ardrúnaí an Chonartha, ‘welcoming to the presidency of the Gaelic League the most fertile and varied author whom Gaelic Ireland has ever produced’. Tá leabharliosta an Athar Peadar in Celtica, Iml
Bhí ábhar uaidh i gcló in Éigse, Celtica, The Irish Book Lover, The Irish Ecclesiastical Record, Catholic Survey, Measgra Mhichíl Uí Chléirigh, agus i go leor irisí staire in Éirinn agus thar lear
Bhí sé ina eagarthóir ar Ériu agus ar Celtica i bhfad ina dhiaidh seo. In 1912 bhunaigh sé an iris Gadelica chun cabhrú le fás na teanga sa tsaol nua
Bhí ábhar i gcló aici in Celtica, Ériu, Celtic Review, Alexandra College Magazine ...
Bhí aistí i gcló aige in Celtica, Fearsaid, Études Celtiques, Donegal Annual, Seanchas Ard Mhacha, Ulster Folklife ...
Nilsen in Celtica 22, 1991
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Agus í ag tagairt do chaomhnú na lámhscríbhinní agus d’fhoilsiú a bhfuil d’eolas stairiúil iontu is é a dúirt Nessa Ní Shéaghdha faoi in Celtica XVII (‘Collectors of Irish Manuscripts’): ‘He is the dominant figure and authority in these matters in the eighteenth century.’ Deireadh Seán Ó Donnabháin[q.v.] gurbh iad a scríbhinní a chéadspreag a spéis sna seanfhoinsí staire
Deir Seán Ó Dálaigh[q.v.] i litir chuig John Windele[q.v.] in 1846: ‘I met Paul Long in Kilkenny on his way to Dublin with about an assload of Irish manuscripts wherever he made them out...’ (Nessa Ní Shéaghdha in Celtica 17, 1985)
Deir Nollaig Ó Muraile go ndearna sé cúram nach mbearrfaí na ciumhaiseanna, ar eagla go gcaillfí nótaí Ruairí Uí Fhlaithbhearthaigh[q.v.] (Celtica 19, 1987)
Chuir Eleanor Knott[B2] eagar air in Celtica V, 1960 (‘ Mac an Bhaird’s elegy on the Ulster Lords’)
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Chuir an tAthair Cuthbert Mhág Craith eagar ar a dhánta in Celtica IV, 1958 (‘Brian Mac Giolla Phádraig’) agus tá cuntas gairid aige ar an bhfile
Deir James Stewart in Celtica VII, 1966 (‘Párliamint na mBan’): ‘Of the Colloquies of Erasmus it has been said that they are among the most pillaged works in existence
The text is laid out in paragraphs, which is unusual but may have been influenced by the page layout in printed books in O’Donnell’s library’ (i gcló ag Mac Eiteagáin). In Celtica XVI, 1984 (‘In Praise of Maghnas Ó Domhnaill’) deir Pádraig A
In Celtica I, 1950 chuir Brian Ó Cuiv eagar ar ‘Fada mé ag mearughadh sligheadh’, dán a leagtar ar Aonghus
Breatnach freisin faoi deara ar an stíl agus deir: ‘For students of Irish, however, the value of Desiderius as an example of a particular style will yield place to its importance as a repository of vocabulary, idiom and grammar.’ D’aistrigh sé caiticeasma ón Spáinnis i 1593 ach níor cuireadh cló air gur fhoilsigh Brian Ó Cuív é in Celtica I, 1950 (‘Flaithrí Ó Maolchonaire’s Catechism of Christian Doctrine’)
Tá cuntais ar an sagart seo: ag Richard Hayes in A Biographical Dictionary of Irishmen in France, 1949; ag Cainneach Ó Maonaigh[B2] in Celtica I, 1950 (‘Manutiana: the poems of Manus O’Ruorke (c.1658–1743’), ar cur síos é ar lámhscríbhinn Uí Ruairc ina bhfuil a maireann dá dhánta, iad i litriú foghraíochta: ‘the author’s own arbitrary semi-phonetic script’ a thugann Ó Maonaigh air; ag Proinsias Mac Cana in Collège des Irlandais Paris and Irish Studies, 2001
Tá ábhar aige freisin in Feasta, Celtica, Lochlann, Ériu
Tá léirmheasanna agus aistí leis i gcló in Celtica, Éigse, Studies ...
O’Kelly in iris seandálaíochta Chorcaí agus in imeachtaí an Acadaimh Ríoga, agus fíor-chorralt in Éigse agus Celtica
Lambert; Studia Celtica 26/27, 1991-2 sa Bhreatnais ag Ian Hughes; Celtica XXIII, 1999 (‘Essays in honour of James Patrick Carney’ ag Terence McCaughey agus Birgit Bramsbäck); an réamhrá le Sages, saints and storytellers: Celtic Studies in honour of Professor James Carney, 1989 in eagar ag Donnchadh Ó Corráin, Liam Breatnach, Kim McCone. I bPort Laoise (níor tugadh aon seoladh seachas ‘Maryborough’ sa taifead breithe) a rugadh é 17 Bealtaine 1914
Ó na 1930idí ar aghaidh bhí aistí agus léirmheasanna aici in: Béaloideas, Celtica, Fabula, Ériu, Numen .... Sa leabhrán Ierse letterkunde als toetsteen, 1946 dúirt sí: ‘The work at present carried out at Dublin, or in co-operation with the scholars working at Dublin, is almost entirely linguistic ...
Ó 1933 amach bhíodh ailt aige in Revue Celtique, Language, Ériu, Celtica
In Ériu, Hermathena, Irish Historical Studies, Éigse, Irish Geography, Celtica is mó a d’fhoilsítí a shaothar
ansiúd agus bhí sé ag múineadh ann ar feadh tamaill. Tá ailt léannta aige in Éigse, Celtica, Arv: Journal of Scandinavian Folklore, Saga, Angles, Zeitschrift für celtische Philologie, Studia neophilologica (Uppsala), Béaloideas
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Tá cuntais ar a shaol is a shaothar in: Studia Celtica XXIV/XXV, 1989/90 ag Emrys Evans; in Études Celtiques XXVI, 1989 ag Séamus Mac Mathúna; in Zeitschrift für celtische Philologie 43, 1989 ag Karl Horst Schmidt; in Celtica XX, 1988 ag Brian Ó Cuív [q.v.]; in Scéala Scoil an Léinn Cheiltigh 2, 1988 ag Malachy McKenna; ag A.J
Tá saothar leis in Éigse, Béaloideas, Comhar, Feasta, Celtica, Journal of the Galway Archaeological and Historical Society
Thug scoláireacht taistil go Zurich é agus rinne sé staidéar ar an bhfocleolaíocht Cheilteach, ar na teangacha Ind-Eorpacha agus ar an gcanúineolaíocht; bhí Julius Pokorny[B3] i measc a ollúna ann agus is é Conn a scríobh an cuntas iarbháis atá in Celtica
Tá aistí aige in An Músgraigheach, Béaloideas, Celtica, Studia Hibernica, Feasta, Éigse, Ériu, The Teacher’s Work ...
Scríobhadh sí aistí agus léirmheasanna in Éigse, An Sagart, Journal of the Royal Society of the Antiquaries of Ireland, Celtica …. Bhí a fear céile William ina choimeádaí ar lámhscríbhinní Choláiste na Tríonóide
Bhí aistí agus léirmheasanna i gcló aici in Ériu, Éigse, Celtica, Irish Historical Studies, Béaloideas agus An Sagart
Seach-chló ar aiste in Celtica XVII is ea Collectors of Irish Manuscripts: Motives and Methods, 1985. Grád scoláire a bhí aici in Scoil an Léinn Cheiltigh ar feadh 1950-54; ina dhiaidh sin go dtí gur éirigh sí as i 1981 is mar Chúntóir Taighde a bhí sí ag obair
Bhí sé ar dhuine d’eagarthóirí The Field Day Anthology of Irish Writing, 1991 agus bhíodh aistí léannta aige i mórchuid irisí: Études Irlandaises, Cahiers de Gita, Irish University Review, Éigse, Celtica ...
Foilsíodh ailt leis in Ériu, Studia Hibernica, Celtica, Irish Historical Studies, Irish University Review agus North Munster Studies
Foilsíodh aistí leis in Béaloideas, Celtica, Éigse, Ériu, in Proceedings of the Royal Irish Academy agus inZeitschrift für celtische Philologie
Bheifeá in amhras nach scoláire Gaeilge a bhí ann, mura mbeadh d’fhianaise agat ach liosta a shaothair in irisí mar Éigse, Ériu, Celtica, Études Celtiques, Studia Celtica, Galvia, Seanchas Ardmhacha, Analecta Hibernica, Irish Jurist, Analecta Bollandiana, Studia Hibernica, Comhar..., agus a bhfuil in eagar aige den dán díreach nó i gcló aige i dtaobh na seandlíthe
in Celtica, Éigse, Studies, Studia Hibernica, Seanchas Ard Mhacha, in irisí faoi stair a chontae dúchais, in irisí Gaeilge agus sna nuachtáin
Liostaítear ceapacháin mhórchlúiteacha eile in Breandán Ó Buachalla: a celebration, 30 Meitheamh 2010: ‘He was Burns Scholar at Boston College, Parnell Fellow at Cambridge University, a French Government Fellow at the Sorbonne, a Folger Library Fellow at Washington and a visiting professor at New York University.’ Gan amhras bhí aistí iomadúla aige in irisí léannta agus foilseacháin mar Zeitschrift für celtische Philologie, Lochlann, Ériu, Celtica, UCC Record, Éigse, Studia Hibernica, Léachtaí Cholm Cille, Scríobh, Galvia, Seanchas Ard Mhacha, Ulster Local Studies, The Irish Review, Proceedings of the Royal Irish Academy ach bhí aistí agus léirmheasanna go rialta aige freisin ó 1957 amach in irisí mar Comhar agus Feasta a bhí ag freastal ar phobal leathan na Gaeilge
Idir 1966 agus 2005 bhí ábhar aige in Brockhaus Enzyklopádie, Ériu, Éigse, Celtica, Peritia, Newsletter of the School of Celtic Studies, Béaloideas, Kuhn’s Zeitschrift, Miscellanea in memoriam Heinrich Wagner
Ag an chomhdháil ‘Fís Ghaeilge Mheiriceá Thuaidh’ i Nua Eabhrac in 2008 thug sé caint shuntasach ar ‘Tobar na Gaeltachta’ inar leag sé béim mhór ar chaomhnú phobail na gcainteoirí dúchais agus ar tharraingt ar a saibhreas teangeolaíochta. Chuir sé iliomad alt i gcló ar an Ghaeilge i Meiriceá Thuaidh agus ar ábhair ghaolmhara i bhfoilseacháin ar nós: Celtic culture: a historical encyclopedia, They change their sky: the Irish of Maine, American Babel: literatures of the United States from Abnaki to Zuni, Rannsachadh na Gàidhlig, The encyclopedia of the Irish in America,The multilingual Apple: languages in New York City, Béaloideas, Scottish Gaelic Studies, Éire-Ireland, Celtica, Proceedings of the First North American Congress of Celtic Studies, Canadian Journal of Irish Studies, agus Harvard Celtic Colloquium