Líon alt a bhfuil an ghné seo luaite iontu: 30
I gcuntas in Catholic Bulletin, Eanáir 1929, tugtar le tuiscint go raibh a sheanathair páirteach in Éirí Amach 1798 agus go raibh a athair ina rúnaí ag The Felon Club a bunaíodh tar éis 1848 chun polasaí Sheáin Mistéil a chur i gcrích ··· Bhí cónaí air ag 15 Plás Pharnell, Crois Araild, ag an am agus ba é Henry Dixon, cuntasóir, a athair (cé gur ‘múinteoir’ a bhí ráite i gcuntas an Catholic Bulletin) ··· Ach gabhadh é agus d’oir sé don Catholic Bulletin a thuairisciú gur chuir sé teachtaireacht amach ó Bheairic Richmond go gcuirfí 400 nó 500 paidríní isteach chuig na príosúnaigh, rud a rinneadh
Deirtear in Catholic Bulletin, Márta 1936 gur ar a shlí abhaile ón scoil a bádh a mhac Donncha. Sa Bhréachaigh i bparóiste na Dromad in Uíbh Ráthach i gContae Chiarraí a rugadh é 12 Feabhra 1871 ··· In Catholic Bulletin, Márta 1936 tugtar le fios go ndeachaigh a mhuintir go Meiriceá nuair a cuireadh as seilbh iad
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 ‘A model Dublin boy’ a thug The Catholic Bulletin air in Iúil 1916 sa tsraith cháiliúil alt i dtaobh na bhfear a maraíodh san Éirí Amach ··· Dar le tuairisc Dhaonáireamh 1911 go raibh beirt deirfiúracha aige, duine acu níos sine ná é agus an duine eile níos óige. Dúradh i dtuairisc úd an Catholic Bulletin gur tháinig sé os comhair an phobail den uair dheireanach ag cruinniú den Ard-Chraobh ag ar thug Eoin Mac Néill léacht i dtaobh na nÓglach
Scríobhadh sé do An Claidheamh Soluis, Sinn Féin, An tUltach, Misneach, The Leader, An Sguab, Fáinne an Lae, Catholic Bulletin, Dundalk Democrat agus go leor eile irisí agus nuachtán. Scríobh sé idir dhrámaí, scéalta agus rannta go raidhsiúil don aos óg ··· A number of his photographs appeared in various journals in the early decades of the twentieth century including An tUltach, An Claidheamh Soluis, Tempest’s Annual and the Catholic Bulletin.’ Bhí aon rud amháin a rinne Peadar i Samhain 1913 a dheighleann amach é ó fhormhór a chineáil féin
Bhí ábhar i gcló aige in Fáinne an Lae, An tÉireannach, An Sguab, Catholic Bulletin, Leader, Scéala Éireann ··· Toghadh é ina Uachtarán ar Oireachtas na Gaeilge i 1948 agus 1949. D’éag a bhean i 1937 agus scríobh sé dán caointe (Catholic Bulletin)
A Word to young priests’ in Catholic Bulletin, Eanáir 1914: ‘I feel proud that, notwithstanding all the handicaps, I can read with ease and appreciate with pleasure the language of my country, that I can converse, after a fashion, in my native tongue; and this, I think, helps to improve me ··· Thug sé cuntas ar a chéad chuairt ar Thoraí agus ar chuairteanna a thugadh sé ar Ghleann Cholm Cille in Catholic Bulletin i 1923. Tá tagairtí dá pholaitíocht anseo is ansiúd
Nuair a fuair Art Ó Gríofa bás rinne Sceilg é a mholadh go hard in The Catholic Bulletin agus thug cuntas ar an gcaidreamh a bhí aige leis in An Stad agus mar a théadh scata ón mball sin abhaile leis an nGríofach go deireanach san oíche. Fuair sé post le muintir Mhic Goill, foilsitheoirí ··· Díolaíocht is mó a bhíodh ar siúl aige ar dtús ach in 1911 ceapadh é ina eagarthóir ar The Catholic Bulletin
Dar le Catholic Bulletin, Márta 1936 gur de thoradh an chéad áit a fháil i scrúdú poiblí a fuair sé céim chaptaein
Bhí seachtar mac acu agus is le Gaeilge a thóg siad iad. Bhíodh scéalta i gcló aici in United Irishman agus in Bean na hÉireann agus Catholic Bulletin ina dhiaidh sin
Idir 1929 agus 1933 bhíodh ábhar aige freisin in An Phoblacht, Humanitas, Catholic Bulletin, Outlook, Inisfáil
Is beag ar fad a tháinig óna pheann chuig na hirisí i ndiaidh 1903, ach thosaigh sé ag scríobh arís i 1915 agus bhí breis is tríocha aiste agus scéal i gcló aige idir sin agus 1932 in An Claidheamh Soluis, Misneach, Catholic Bulletin, An Camán, An Lóchrann
Bhronn sé corn ar mhaithe le craobhchomórtas treabhadóireachta Chontae na Gaillimhe. Is léir ar an aitheasc (i gcló in Catholic Bulletin, Bealtaine 1935) a thug sé nuair a bhí cros chuimhneacháin á nochtadh i gcuimhne Sheáin Mhic Énrí[B2] gur chainteoir breá trodach bríomhar é
In alt dar teideal ‘A Weekend by the Lagan’ (Catholic Bulletin, Eanáir 1923) dúirt ‘Flann Fitzgerald’ (Séamus Ó Fiannachta) [B3] faoi: ‘In a large school in Donegal Street I found many classes studying the Gaelic idiom of Tír Chonaill ··· Ach ba é tuairim Énrí Uí Mhuirgheasa[B1]: ‘He had a wonderful way with children and one of the reasons why so few can fully adopt his method is that so few have his peculiar gifts as a teacher’ (athfhriotal in Catholic Bulletin, Eanáir 1923)
Ar na leabhair léi a foilsíodh tá: Teach in airde: fronsa beag i gcomhair buachaillí, 1936; Lá Bealtaine: dráma beag grinn i gcomhair cailíní óga (a cuireadh i gcló in Catholic Bulletin, Samhain 1936); Buaidhirt agus bród: drama beag grinn i gcomhair páistide (c.1935); Na buidéil draíochta, c.1936; An Choróin ar iarraidh [dráma],1940; Bronntanas Nollag [dráma], 1940; An t -úbhall órdha, 1940; An tseanbhean a bhí ina cónaí i mbróg, 1940; Morann an ceart-bhreitheamh, 1940; Forbhas Chluain Meala, 1941; Niall agus Gormfhlaith [dráma], 1941; Máistir nó máistreás, 1943; Féasóg Gorm in Éirinn, 1943; Cathal Crobh Dearg, 1943; Coinneal na Nollag agus sgéalta eile, 1944; Áilleacht agus an beithíoch [ceoldráma], 1946; Oilibhéar Beannuithe Ploingcéad [dráma], 1948; Work and play: a play for schoolchildren, 1954; A house to let: a farce for juniors, 1954; May Day, a play for schoolchildren, 1954; Fairy tales retold, 1958; The Emerald Ring and other Irish fairy tales, 1960; Cochaillín dearg agus an mactíre, 1961; Luaithrín agus an Prionsa [dráma], [1961]; Dánta do leanaí
Tá cuntais iarbháis in Louth Archaeological Society Journal, 1929, Breifny Antiquarian Society's Journal, 1931 agus in Catholic Bulletin, 1930. Tá tuilleadh eolais faoin mbeatha seo ar fáil ar http://dib.cambridge.org/ »
I nDeireadh Fómhair 1932 foilsíodh cuid dá eagrán d’aoir Aonghuis Rua Uí Dhálaigh, maille le haistriúchán meadarach, in The Catholic Bulletin, is é sin an dá véarsa ar fhichid a bhaineann le Cúige Uladh
Géilleann sé go ndeachaigh an sagart thar fóir ag damnú na bhfoirmeacha ealaíne sa litríocht nár cleachtadh go dtí sin sa Ghaeilge. Tá cuntas ag an Dr Micheál Ó Síocháin in Catholic Bulletin Bealtaine – Deireadh Fómhair 1916 agus deir sé: “I thought it a pity to pillory in the public press a number of writers who without exception had laboured long and devotedly in the national cause and who, if they were in error, would presumably not object to kindly and discreet correction
Tá cuid eile dá aistriúcháin ón nGearmáinis le fáil sa Catholic Bulletin ar feadh 1914 (“An Scuab: De n-a bhfuil caithte dhe shaol ainniseora, a translation by Rev
Cibé daoine dá raibh sé ag tagairt níl le fail sna haistí atá luaite thuas, ag Pádraic Ó Domhnalláin sa Catholic Bulletin (Bealtaine 1930) agus ag mac léinn in An tIrisleabhar, Ollscoil na Gaillimhe Iml
Dúradh in eagarfhocal an Catholic Bulletin (Eanáir 1936): “Maraon le bheith ina oide oilte, amhránaí álainn a bhí ann, aisteoir aoibhinn, cainteoir ciallmhar cliste cruinn, file fial fíorbhinn, údar eagnaí aiclí, cara ceansa, Gael groí gealgháireach cumasach dathúil”.
Dubhghlas de hÍde an t-eagarthóir. In The Catholic Bulletin, Nollaig 1937, foilsíodh aiste le ‘Two Ormonds’ ag caitheamh anuas ar Choláiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath
In Catholic Bulletin, Iúil 1916, deirtear faoi: ‘A delightful elocutionist, he was connected in turn with the Abbey Theatre and the National Players [Cluicheoirí na hÉireann] and was one of the most popular figures on the Dublin concert platform’
Theip ar a shláinte i bpríosún agus d’éag tamall i ndiaidh a shaortha. Bhí an tríú leabhar 'My sword, my fortune' scríofa ag Micheál ach scriosadh an lámhscríbhinn le linn ruathair ar a theach i ndiaidh an Éirí Amach. Chuir Sceilg [Seán Ó Ceallaigh] [q.v.] i gcomórtas le James Fintan Lalor é ó thaobh dearcaidh agus iriseoireachta de (Catholic Bulletin, Iúil 1917)
Thagair Catholic Bulletin, Lúnasa 1938, do ‘the unequalled claims of Dr Kathleen Mulchrone to the new and separate chair provided at Galway’
Scríobhadh sé ailt in The Catholic Bulletin, Green and Gold, Studies, Irish Ecclesiastical Record.... Bhí ardmheas ag Osborn Bergin [B2] ar an Athair Peadar Ó Laoghaire ach is mar seo a scríobh sé chuig an Síochánach uair: ‘Your admirably edited series has many points of interest for students – in phonetics, in vocabulary, and above all in the prominence given to idiomatic usage which is the very life-blood of the language
Ach chaith sé a dhícheall agus a thalann ar a son, agus níor scorn leis cúnamh d’iarraidh nó comhairle a ghlacadh dá mbeadh sé i bponc’. 39 bliana a bhí caite aige ag obair don GSWR, comhlacht iarnróid an deiscirt agus an iarthair, agus d’éag sé sa traein agus é ag dul abhaile ó Inse Chór tar éis obair an lae 22 Meán Fómhair 1919, de réir na tuairisce in Catholic Bulletin, Meitheamh 1921, dar teideal ‘Triúr dea-Ghael a fuair bás obann’
Bhíodh aistí i gcló aige in Catholic Bulletin agus Capuchin Annual.
I 1904 bhí sé ag soláthar corramhrán do An Claidheamh Soluis agus ó 1918 amach ag scríobh idir aistí agus scéalta do An Stoc, Misneach, Fáinne an Lae, Catholic Bulletin, An Phoblacht agus Ar Aghaidh
Ó 1912 go 1922 bhíodh ‘Matters of the moment’ á scríobh aige in The Catholic Bulletin. Chuir sé dúil mhór i léann na Gaeilge agus chaith tamaill le sean-Ghaeilge agus palaegrafaíocht faoi Kuno Meyer agus John Strachan, le seanstair na hÉireann faoi Eoin Mac Néill agus le foghraíocht faoin Dr Risteard Ó Dálaigh
Bhí sé ann go dtí na 1920idí deireanacha. In 1916 rinneadh cinsireacht ar dhán léi in uimhir Bealtaine-Meitheamh den Catholic Bulletin