Líon alt a bhfuil an ghné seo luaite iontu: 101
Foilsíodh eolas ar a shaol in Irish Times 23 Márta 2002, in The Guardian 27 Aibreán 2002; ag Patricia Lysaght tá cuntas cuimsitheach i nGaeilge in Béaloideas, 2002 ··· Is dó a tíolacadh Béaloideas 68, 2000; ó 1988 amach bhí sé ina éarlamh ar an gCumann le Béaloideas Éireann ··· Scríobh an t-athair an aiste nótáilte sin ina bhfuil tagairtí do mheath na teanga i gContae Luimnigh, ‘Memories of my youth’ (Béaloideas 17, 1947); bhailigh a bhean scéilín Gaeilge uaidh agus tá sé i gcló ag Dáithí Ó hÓgáin san aiste ‘Airgead Geal go Pras: Staidéar ar Rannscéal ó Chontae Luimnigh’ sa bhféilscríbhinn ··· I also distinctly remember how Caoimhín could lay bare the very soul of the Irish language in his teaching.’ Is mó rud eile a chuir sé i gcrích: ba é a scríobh na ceistneoirí a cuireadh amach d’fhonn eolas a lorg ar thraidisiúin na tuaithe (‘The questionnaire system’ in Béaloideas 15, 1945); rinne sé cartlann de ghrianghraif agus de léaráidí a bhaineann leis an bhfeirmeoireacht agus le saol na tuaithe i gcoitinne; ba é a leag amach an músaem páirce i mBun Raite gona shamplaí de thithe tuaithe Luimnigh agus an Chláir agus dá bhfearais ··· I measc na n-alt a scríobh sé tá: ‘Turas go Dresden’ (Comhar, Iúil 1946); ‘Cócaireacht gan cistin’ (Galvia 3, 1956); ‘Materials and methods in Irish traditional building’ (Journal of the Royal Society of Antiquaries of Ireland 87, 1957); ‘The spade in Ireland’ (Béaloideas 31, 1963); ‘Ancient healers’ (Biatas, Meán Fómhair 1963); ‘Distribution patterns in Irish folk tradition’ (Béaloideas 33, 1965); ‘An corcán ceolmhar: sean-nós’ (Comhar, Iúil 1966); ‘The Irish Language in County Clare in the 19th century’ ( Journal of the North Munster Antiquarian Society 13, 1970); ‘An Ghaeilge i gContae an Chláir’ (Comhar, Meán Fómhair 1977), ‘Dónall Ó Conaill i mbéalaibh na ndaoine’ (Studia Hibernica, 1973)
In Béaloideas 64-5 1966-7 deir Bo Almqvist: ‘The achievements of Seán Ó Súilleabháin are exceptionally varied and of great magnitude.’ Tá cuntas cuimsitheach ar a shaol, ar a mhuintir, ar ar chuir sé i gcrích, mar aon le leabharliosta, ag Patricia Lysaght in Western Folklore 57, earrach agus samhradh 1998 (iris chumann béaloidis California) ··· Le hómós dó nuair a shroich sé aois nócha bliain a tugadh amach uimhir speisialta d’iris An Chumainn le Béaloideas Éireann, Béaloideas 59, 1991 [1994] ··· Ba mhinic roimhe sin, ní foláir, nach raibh a fhios ag bailitheoirí cad iad na ceisteanna ba chóir a chur ar sheanchaithe; tá an tagairt seo ag an Duileargach in Leabhar Sheáin Í Chonaill (1948): ‘Dá mbeadh Láimhleabhar béaloideasa Sheáin Uí Shúilleabháin agam, ní i dturtaoibh le leabhar amháin a bheinn, ach do bheadh trí cinn do leabhair mar seo agam.’ Bhí mórán an ruda chéanna le rá ag Liam Mac Coisdeala[q.v.] agus é ag tagairt dá chaidreamh ar an seanchaí Éamon a Búrc (Béaloideas 64-5, 1996-97: ‘Liam Mac Coisdeala 1908-1996’ le Pádraig Ó Héalaí) ··· Toradh luath eile ar a shaothar mar chláraitheoir is ea Béaloideas XXI, 1951-1952, imleabhar toirtiúil 350 leathanach arb é atá ann ‘Scéalta Cráibhtheacha’ a roghnaigh Seán ‘as na lámhscríbhinní atá curtha le chéile ag Coimisiún Béaloideasa Éireann le seacht mbliana déag anuas’
An bhliain dár gcionn bhí sé bainteach le Béaloideas a bhunú agus bhí ina eagarthóir ar an iris ar feadh 46 bliain ··· Ó 1925 ar aghaidh bhí ábhar i gcló aige in An Réalt, Zeitschrift für celtische Philologie, An Lóchrann, Béaloideas ... ··· Tá cnuasach a bhreac sé ó Sheán Ó Sé ó Uíbh Ráthach i gcló in Béaloideas 29, 1961 ··· Tá cuntas ag Aindrias Ó Muimhneacháin in Béaloideas 48-49, 1980-8
Sin é an dáta a d’aimsigh an tOllamh Bo Almqvist i gClárlann na mBreitheanna agus sin é an dáta atá ar an bpas a bhí aige ag dul go Meiriceá dó (Béaloideas 58, 1990) ··· Bhíodh sé féin ag bailiú ó dhaoine mar Mhéiní, Bean Uí Dhuinnshléibhe [q.v.]. Foilsíodh eolas úr faoi Mhicheál in ‘The Mysterious Micheál Ó Gaoithín, Boccaccio and the Blasket tradition: reflections occasioned by James Stewart’s Boccacio in the Blaskets’ le Bo Almqvist in Béaloideas 58, 1990 ··· Pléann Almqvist cuid de na ceisteanna atá ag éirí as an an bhfionnachtain drámata sin sa léirmheas fada léannta in Béaloideas
Casadh Séamus Ó Duilearga air ag an am seo agus d’iarr seisean air ábhar a sheoladh isteach chuig Béaloideas ··· In Béaloideas 75 (2007) tá ‘Folklore collecting in County Clare: Tadhg Ó Murchú’s Second Visit (1943)’ le Patricia Lysaght agus in Béaloideas 76 (2008) tá aiste ag an scoláire céanna: ‘Folklore collecting in Co
Tá eolas ag Pádraig Ó Héalaí ina thaobh in Béaloideas 64-5, 1996/7 ··· Bhí scéalta a scríobh sé síos ó bhéalinsint Learaí Uí Chonghaile, Éamoin a Búrc[De Búrc B1] agus seanchaithe eile i gcló aige in uimhreacha de Béaloideas idir Meitheamh 1929 agus Nollaig 1930 ··· Gheofar tuairim den saibhreas a bhailigh sé in Béaloideas 21, 1951-52 (‘Scéalta Cráibhtheacha prepared by Seán Ó Súilleabháin[q.v.]): den 135 scéal a bhailigh 34 duine ba é Liam a bhailigh 31 scéal díobh
In Béaloideas 73, 2005 ag Pádraig Ó hÉalaí atá an cuntas is faide ··· Ar na reimsí eile léinn a shaothraigh sé bhí an naomhsheanchas, logainmneacha, sloinnte, lámhscríbhinní na Gaeilge (ceapadh ina bhall de Choimisiún Lámhscríbhinní na hÉireann é i 2000), an fhilíocht chlasaiceach, filíocht an amhráin – go háirithe i gcontae an Chláir agus i gConnacht, agus próiseas seachadta na scéalaíochta béil’ (Ó Héalaí). D’fhoilsigh sé aistí léannta anseo is ansiúd agus go háirithe in Béaloideas, Éigse, Proceedings of the International Congress of Celtic Studies, Léachtaí Cholm Cille agus Studia Hibernica ··· I rith 1986-2003 bhí ar dhuine d’fhoireann eagarthóireachta Béaloideas. Deir Mairín Ní Dhonnchadha: ‘Bhí sé an-chineálta
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Tá cuntas ar an scoláire béaloidis seo (‘A Personal Tribute’) ag Séamus Ó Duilearga [B5] in Béaloideas 37-38, 1969-1970 (1973) ··· Apart from being a competent scholar in Irish, he had an intimate knowledge of the material, and at one time had undertaken a preliminary survey of the Irish folktales then available to him.’ Foilsíodh an suirbhé sin in Béaloideas 1938 agus 1939 ··· Foilsíodh ailt leis in Béaloideas agus in Lochlann
Matonis; Béaloideas 66, 1998 (‘A Mother’s love and Respect’) ag Bo Almqvist ··· Bhailigh sé scéalta ó Pheig Sayers [B5] agus foilsíodh iad in Béaloideas IV agus VIII agus ansin in Scéalta ón mBlascaod, 1939
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Tá cuntas ag Bairbre Ní Fhloinn ar an mbailitheoir lánaimseartha béaloidis seo in Foinse 29 Iúil 2001 agus tá In Memoriam le Bo Almqvist in Béaloideas 69, 2001 ··· Bhíodh ailt aige in iris staire Loch Garman, The Past, agus in Béaloideas
Tá i gcló in Béaloideas, Meitheamh 1935 scéal ar Naomh Pádraig a bhailigh sé ··· In Béaloideas 56, 1988 tá a ainm ar liosta bhaill oinigh an Chumainn le Béaloideas (liosta a foilsíodh den chéad uair san uimhir sin); ba é ‘Notre Dame’, Doire Mór, Ros Cré, a sheoladh ag an am
Dob fhial an chóir a chuireadar orm, agus ba gheal liom na hoícheanta a chaitheas ina bhfochair.’ Líonann scéalta agus seanchas an fhir seo Béaloideas 29, 1961[1963] ··· In Béaloideas 1V, 1933-4 deir sé gur tháinig Seán féin chuige ag iarraidh air a chuid scéalta, seanchais agus amhrán a scríobh síos uaidh, é á ra nár mhaith leis go gcuirfí in éineacht leis san uaigh iad
Scríobh sé Seanchas na Deasmumhan, 1940; Beatha Dhomhnaill Uí Chonaill, 1936; agus, in Béaloideas 15, 1945 (1946), ‘Seanchas Bhordóinín’ ··· Agus scríobh Pádraig Ó Siochfhradha [q.v.] in Béaloideas 23, 1954[1956]: ‘Staraí, scoláire léannta, seanchaí eolasach agus oighre ar oideas agus traidisiúin a chine agus a dhúthaí
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Scríobh Séamus Ó Catháin [S.Ó C.] cuntas air, mar aon le clár a shaothair, in Béaloideas 42-44, 1974–76 ··· Bhí aistí leis i gcló in Irish Book Lover, Béaloideas, Feasta
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 D’fhoilsigh Séamus Ó Duilearga[B5] ‘Seanchas Phádraig Mhic Meanaman: Ceap sinnsear mhuinntir Mhic Meanaman’ in Béaloideas XVI, 1946 ··· Tá cuntas iarbháis ag Pádraig Ó Moghráin [B4] san uimhir chéanna de Béaloideas. Faoi scéim Wilhelm Doegen [q.v.] rinne Pádraig Mac Meanaman dhá scéal a thaifeadadh i 1930
Agus í fós ina fochéimí bhí sí ag bailiú ábhair ina dúiche féin agus foilsíodh é i 1930 in Béaloideas. Bhí sí ina heagarthóir cúnta ar an sraith Leabhair ó Láimhsgríbhnibh, faoi eagarthóireacht Ghearóid Uí Mhurchadha, ó 1939 go 1942 agus chuir sí eagar ar Eachtra Ridire na Leomhan, 1952 agus ar Beatha Chríost, 1952 ··· Ag tagairt dá saol fada oibre deir Nicholls agus Ó Riain: ‘While still a student Anne Cronin, as she then was, published in Béaloideas 2-3 (1930, 1931) specimens of folklore she had collected in her native district of Charleville, thus beginning a career of tireless research and publication which was to span over fifty years and which culminated in 1983 in the meticulously edited final volume of the diplomatic text of the twelfth-century Book of Leinster.’ Bhí cónaí orthu ag Harbourne, Bóthar Torquay, Carraig an tSionnaigh, Baile Átha Cliath
Tá cuid dá shaothar le feiceáil in Béaloideas 7, 1937 agus é curtha in eagar ag Fionán Mac Coluim [B1] faoin teideal ‘Amhráin Ó Mhúscraighe’ ··· Foilsíodh é mar leabhrán níos deireanaí agus tá réamhrá ag Próinséas ann ina gcuireann sé síos go háirithe ar Nóra Ní Chonaill (Uí Uidhir) ar bhailigh sé 125 amhrán uaithi. Deir Donncha Ó Cróinín faoi in Béaloideas 32, 1964: ‘...bhí craobh bhuacach de Chonradh na Gaeilge ag obair i mBaile Mhúirne, agus Próinséas Ó Ceallaigh, O.G., i mbun agus i mbarr gach éinní
Scríobh duine de mhic léinn Flower, Kenneth Jackson, scéalta uaithi (‘Scéalta ón mBlascaod’ in Béaloideas 8, no ··· Ach is fánach, dar liom, a casfaí feallsamh mar Pheig Sayers ort, fiú sa Ghaeltacht féin.’ Agus tá an cur síos seo ag Flower uirthi in The Western Island: ‘As Peig was telling this tale I watched her, in admiration of her fine, clean-cut face, with the dark expressive eyes that change with the changing humours of her talk, all framed in her shawl that kept falling back from her head as she moved her arms in sweeping gestures, only to be caught and replaced above her brow with a twitch of the hand.’ In Béaloideas 72, 2004 (‘The scholar and the storyteller: Heinrich Wagner’s collections from Peig Sayers’) tá cur síos ag Bo Almqvist ar an tréimhse a chaith an scoláire i nDún Chaoin in 1946
I 1931 bhí seanscéalta agus blúiríní béaloidis i gcló aige in An Lóchrann, agus in Béaloideas, Nollaig 1933 bhí ‘Scéal Fionn Mhac Cumhaill ag Maoilárd na Léithe’ i gcló aige ··· Tá spéis freisin aige i Shelta, béarlagar na saor, Parlanay agus Romany.’ Tá saothar leis i gcló in Irish School Weekly, Scéala Éireann, Inniu, An Glór, An t-Éireannach, Ar Aghaidh, An Sagart, Béaloideas, Éigse agus Feasta
Mackay in Tocher 50, 1995 agus 52, 1996; ag Bo Almqvist in Sinsear 8, 1995 agus in Béaloideas 62/3, 1994/5 ··· Chuir sé eagar ar roinnt scéalta in Éigse, Béaloideas, Scottish Gaelic Studies, Scottish Studies ...
Tá cuntas uirthi: ag Bo Almqvist in Béaloideas (1988); ag Maureen Murphy i leabhar Mháire, Máire Rua, Lady of Leamaneh (1990); agus ag Cyril Ó Céirín[q.v.] agus Kit Ó Céirín in Women of Ireland: a biographic dictionary (1996) ··· Tá ailt faoi bhéaloideas an Chláir aici in Béaloideas. Is é The festival of Lughnasa (1962) a ríshaothar
Bhíodh píosaí i gcló aige in An t-Éireannach, Ar Aghaidh, Béaloideas, Gearrbhaile ··· Ní cosúil go raibh aon chlann aige. Tá cuntas ag Eric Mac Fhinn air in Béaloideas agus tá píosa faoi in An t-Éireannach 28 Meán Fómhair 1935
Dúirt Séamus Ó Duilearga in Béaloideas 31, 1963 (1965): ‘Is beag duine a raibh baint aige le hobair chnuasaithe bhéaloideasa na hÉireann is fearr a thuig ná An Seabhac lucht scéalaíochta agus seanchais na Gaeltachta ··· Bhíodh ailt i gcló aige in Béaloideas ó thosaigh an Cumann á fhoilsiú
Dúirt Seán Ó hEochaidh an méid sin faoin sársheanchaí seo i gcuntas fada ar Béaloideas i ndiaidh a bháis ··· D’éag Aodh ar 27 Feabhra 1937 ach mhair Niall anuas go dtí 29 Bealtaine 1961, é ina chónaí lena dheirfiúr ar an mBealtaine. Cuireadh aistí le Niall i gcló ar Béaloideas, ceann díobh ar bhuailteachas i nDún na nGall agus ceann eile ar laethanta na seachtaine
de thoradh a thaighde tá fágtha ina dhiaidh ag an náisiún cnuasach trá ó imeallbhordaibh Chuan Mó nach bhféadfaí a dhéanamh anois agus nach ndéanfaí choíche mura mbeadh é’ (Béaloideas, 1966) ··· Tá cuid dá aistí in Béaloideas
Bhí leagan de ‘The Bonny little bunch of blackberries’ aici in Béaloideas 10, 1940
Nuair a foilsíodh Longes Mac n-Uilean: the exile of the sons of Uislin, 1949 bhí léirmheas ag Máirín Ní Dhálaigh in Béaloideas 19, 1949 : ‘The editor’s method has been to pass in review all the possible translations of each difficult passage, or, rather, all the possibilities that occur to him
Ag cur síos air mar scéalaí deir Donncha Ó Cróinín sa nóta ar chlúdach an cheirnín: ‘Ba dhóigh leat gurb shin é an chéad uair aige ag gabháil don scéal, agus uaireanta nuair a shroisfeadh sé buaic na truaimhéile thiocfadh na deora, agus chaithfeadh sé stop den innsint ar feadh tamaill’. Ag tagairt do Dhiarmuid arís dúirt Donncha in Béaloideas 32, 1964: ‘Bhí aithne cheana féin aige [Seán Ó Cróinín] [q.v.] ar Dhiarmuid ’ac Coitir agus ar a chumas scéalaíochta, ach bhí seó shaoil seanchais agus mioneolais ag Diarmuid de bhreis ar na scéalta agus raidhse seanamhrán
Scríobhadh sé aistí in Béaloideas agus ina measc tá cuntais nótáilte ar Shéarlaí Mac Anna, seanchaí, agus ar Chondaí Phroinsiais Ó Cuinneagáin
Aiste le Seán Ó Súilleabháin in Béaloideas 3 (Nollaig 1932) an cuntas is iomláine dá bhfuil i gcló.
Mar a dúirt Ciarán Bairéad in aiste fhada in Béaloideas 15 (1945): ‘B’in deireadh lena chuid oibre ar son teanga agus litríocht na Gaeilge, an chúis a raibh a shaol tugtha aige di ó laethanta a óige’. Nuair a bunaíodh Scoil Ard-Léinn na hÉireann faoi stiúir Kuno Meyer i 1903 bhí Seosamh ar na chéad mhic léinn ann agus toghadh é ina bhall den Acadamh Ríoga i 1909
Foilsíodh iad in Béaloideas 25 (1957). Chéimnigh sé ó Ollscoil Ríoga na hÉireann (Coláiste na hOllscoile, Baile Atha Cliath) i 1906
Ina dhiaidh sin bhíodh aistí agus scéilíní aici in Inis Fáil, An Crann, Young Ireland, An tUltach, Béaloideas agus dánta aici in Timire an Chroí Ró-Naofa
D’éag sé díreach roimh Nollaig 1942 agus tá cuntas air ag Dr Seán Ó hEochaidh in Béaloideas 12, 1942
Roinnt dá scéalta in eagar ag Gearóid Ó Murchadha [B2] in Béaloideas 3, 1932
Scríobh Seán Ó Dubhda cuid mhór dá sheanchas síos—nóta aige in Béaloideas 5, 1935
Dúradh sa réamhrá nach raibh ach beagán den obair réitithe ag Hessen féin sular cailleadh é. Scríobh Gearóid Ó Murchadha[B2] léirmheasanna in Béaloideas, Iml
Many of his contributors were in a very lowly way of life, street ballad singers, pipers, fiddlers, wandering musicians and blind minstrels, women as well as men, but they all receive their own due meed of recognition and thanks’ (Béaloideas, 1962 lch 89). D’fhoilsigh Crawford Municipal Art Gallery, Corcaigh George Petrie (1790-1866): The Rediscovery of Ireland’s Past, 2004
Deir Pádraig de Brún: ‘Is dócha gurb í seo an lámhscríbhinn dheiridh a tháinig anuas chugainn ón gceantar seo agus is fiú suim a chur inti dá bharr sin.’ In Béaloideas XIX (1949) chuir Pádraig Ó Siochfhradha [B5] eagar ar dhíospóireacht fhileata a bhí aige le Uilliam Ó Cathasaigh, saor cloiche.
Deir Thomas Wall in Béaloideas, 1962 (‘Teige MacMahon and Peter O’Connell, seanchaí and scholar in Co
Bhailigh Seán Ó Súilleabháin ábhar uaidh agus scríobh cuntas air in Béaloideas 4, 1933/4.
von Sydow agus Éire: Scoláire Sualannach agus an Léann Ceilteach’, léacht a foilsíodh in Béaloideas 70, 2002
D’fhoilsigh Pádraig Ó Moghráin[B4] cuntas ar a bheatha in Béaloideas XV, 1945 [1946] agus scríobh Tomás Ó Fiaich cuntas in Ón Chreagán go Ceann Dubhrann: aisti ..., 1992 in eagar ag Diarmaid Ó Doibhlin
Is é a scríobh an iontráil faoi cheol dúchais na hÉireann in The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 1981 agus is iomaí alt a bhí aige in Béaloideas, Céim, Sinsear, Iris Chumann Seandálaíochta is Staire Chiarraí, Soundpost, Irish Times
Bhí scéalta a bhailigh sé i gcló ar an iris nua Béaloideas sna blianta 1927–1929
While I knew him, he was always adding to them” (Béaloideas XIII 1943)
3). D’fhoilsíodh irisí agus nuachtáin éagsúla a chuid aistí agus léirmheasanna, cinn Ghaeilge ar nós Béaloideas, Misneach, An Claidheamh Soluis, An Branar, Inis Fáil, na hirisí léinn agus staire, irisí agus páipéir ar nós United Irishman, Manchester Guardian, Irish Book Lover, Irish Statesman
Tá eolas faoi le fáil freisin in Irish minstrels and musicians: with numerous dissertations on related subjects le Francis O’Neill (1913), in aiste leis an Seabhac in Béaloideas 13 (1944), in aiste le Risteárd Ó Glaisne in Galvia 10 (1964–5) agus ag J
Foilsíodh “Cnósach ó Chorca Dhuibhne” leis in Béaloideas, Iml
Bhí spéis mhór aige i dtraidisiúin, i lámhscríbhinní agus i scríobhaithe cheantar tuaithe Chill Airne mar is léir ar aistí a scríobh sé (Béaloideas Iml
Tá a chuntas ar imeachtaí 1798 sa cheantar sin in Béaloideas, IX 2, Nollaig 1939
Chuir sé eagar in Béaloideas ar roinnt de na scéalta i mBéarla agus i nGaeilge a bhí bailithe ag a sheanuncail sa Charraig Mhóir, Co
In Béaloideas 1977–9 tá trácht ag Colm Ó Baoill ar a chomhfhreagras le Gaeil Alban
Bhí sé ina rúnaí ag an gcoláiste sin ar feadh tamaill. Bhí spéis mhór aige i mbéaloideas a cheantair féin agus tá cuid dár bhailigh sé i gcló in Irisleabhar na Gaedhilge agus in Béaloideas
Is é atá ó thosach deireadh in Béaloideas Iml
Séamus Ó Grianna[B2] a bhí ina eagarthóir ar an bpáipéar ag an am agus is dóigh gurbh eisean a scríobh an teistiméireacht sin ar a fheabhas a bhí an teanga ag Pilib. Faoi ‘Bhaldraithe’ a bhí an fógra báis agus is faoin leagan sin a scríobh sé aistí agus scéalta agus ábhar béaloidis in An Lóchrann, An Claidheamh Soluis, Timire Chroí Naofa Íosa, Irisleabhar Mhaigh Nuad, An Chearnóg, Béaloideas..
Tá cúig scéal a bhailigh sé i gcló in New Ireland Review, Bealtaine 1906—Aibreán 1907 agus scéalta eile in Béaloideas, An Claidheamh Soluis, Timire Chroí Naofa Íosa...
Seanchas a scríobh sé síos ó Thadhg Ó Duinnín in Oileán Chairbre, foilsíodh é in Béaloideas
Bhíodh ábhar léannta i gcló aige in Éigse, Irish Book Lover, Béaloideas, Studies ...
In Béaloideas Meitheamh 1935, foilsíodh ‘Cian na mBeann nÓir’ agus san iris chéanna um Nollaig 1936 ‘Seanchas Sliabh gCua’
Foilsíodh aistí leis in Béaloideas
In Béaloideas IX, 1939 bhí ‘Sean-sgéalta ó iarthar Iorruis’ i gcló aige
Is dó agus do Sheán Ó hEochaidh [q.v.] a tiomnaíodh Béaloideas 55, 1983
ansiúd agus bhí sé ag múineadh ann ar feadh tamaill. Tá ailt léannta aige in Éigse, Celtica, Arv: Journal of Scandinavian Folklore, Saga, Angles, Zeitschrift für celtische Philologie, Studia neophilologica (Uppsala), Béaloideas
In Béaloideas 72, 2004 (‘The scholar and the storyteller: Heinrich Wagner’s collections from Peig Sayers’) tá cur síos ag Bo Almqvist ar an tréimhse a chaith an scoláire i nDún Chaoin in 1946. Ba é an duine ba cháiliúla é de scoláirí Gaeilge na Mór-roinne sa dara leath den 20ú haois
Louth Archaeological Society Journal, Béaloideas (alt ar Pheadar Ó Conaill[B6]), Irish Catholic Historical Committee Proceedings, Father Luke Wadding: commemorative volume, 1957
Tá saothar leis in Éigse, Béaloideas, Comhar, Feasta, Celtica, Journal of the Galway Archaeological and Historical Society
In Béaloideas, 2002 tá marbhna le Bo Almqvist, stiúrthóir taighde Uí Chaithnia agus é i mbun a thráchtais ar stair na hiomána, agus deir sé: ‘Ba mhaith an rud é, go deimhin, gur scoláire de mhianach Liam Uí Chaithnia ab ea a chéadbhain céim dochtúireachta i mbéaloideas na hÉireann.’ I gCathair Chorcaí a rugadh é ar 14 Meán Fómhair 1925; feisteoir agus deileadóir i monarcha Ford ba ea a athair Leo Canny agus ba í Mamie Conway a mháthair
Tá paidreacha a fuair sé óna athair, a d’éag i 1935 in aois 84 dó, i gcló in Béaloideas XIV, 1944 (‘Sean-phaidreacha ó Thír Chonaill’)
In Béaloideas XXVIII, 1960 [1962] chuir sé eagar ar ‘Scéalta ó Chúil Ao’, a bhailigh Gearóid Ó Murchadha[B2] ó Dhónal Bán Ó Céileachair
Tá aistí aige in An Músgraigheach, Béaloideas, Celtica, Studia Hibernica, Feasta, Éigse, Ériu, The Teacher’s Work ...
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Tá cuntas air ag Bo Almqvist in Béaloideas 60-1, 1992-3
Dúirt sé le Micheál Ó hAodha [q.v.] (Béaloideas 14, 1944): ‘Níor chuas féin riamh go dtí an scoil ach lá anois agus aríst
‘B’é Donnchadh Ó Buachalla an tArd-Mháistir a bhí ar scoil Bhaile Mhúirne le linn do Sheán bheith ag dul chúithe agus d’fhéadfa a rá go raibh Gaoluinn spártha aige siúd—rud a chuir sé in iúil don phoiblíocht i ndeireadh a shaoil faid a bhí sé páirteach sa tsraith cláracha úd ar Radio Éireann—“Conas a déarfá?”’ (Donncha Ó Cróinín in Béaloideas 32, 1964)
Garnia di an t-amhránaí Iarla Ó Lionáird. Scríobh a mac Donncha in Béaloideas 32, 1964: ‘Ba mhaith an díol ar a [Seán] mháthair tuairisc a thabairt uirthi, ós í a mhúin dó bunús a raibh aige den Ghaoluinn agus den tseana-nós amhránaíochta
(Donncha Ó Cróinín in Béaloideas 32, 1964)
Sholáthraíodh sé ábhar in Béaloideas, An Muimhneach, An Camán, Irisleabhar Chumann na gCéimithe i gCorcaigh agus d’aistríodh ábhar ón Laidin
I 1933 d’iarr Séamus Ó Duilearga air léirmheas a dhéanamh in Béaloideas ar Scéalta Mhuintir Luinigh le hÉamonn Ó Tuathail[B2]
(1973) in eagar ag Martin agus Byrne; ‘The phonetic basis of classical Irish rhyme’ in Ériu 20, 1966; ‘Béaltraidisiún Chorcaí—a chúlra’ in Béaloideas 58, 1990; ‘A contemporary account in Irish of a nineteenth-century tithe affray’, cuntas le Dáibhí de Barra[B6], in Proceedings of the Royal Irish Academy 61 C, 1960-61
Bhí aistí agus léirmheasanna i gcló aici in Ériu, Éigse, Celtica, Irish Historical Studies, Béaloideas agus An Sagart
Tá cuntas ar a shaol: ag Bo Almqvist in Béaloideas, 1992-93; in Abair Leat Seosamh Ó Dálaigh ag caint le Pádraig Tyers, 1999; ag Micheál Ó Dubhshláine in An Baol Dom Tú
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Scríobh Séamas Ó Catháin cuntas air in Béaloideas 66, 1998 agus thug ‘fear de sheanchaithe móra na hÉireann’ air; sa réamhrá le The living landscape, Kilgalligan, Erris, Co
Tugann Seosamh Watson cuntas uirthi in Béaloideas 2001
Tá cuntais air in: Who’s Who, What’s What and Where in Ireland (1973); ag Anraoi Ó Braonáin in Béaloideas 57, 1989
Tá aistí léannta leis in Béaloideas, Journal of Celtic Studies, Éigse, Journal of the Galway Historical and Archaeological Society
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Thug Seán Mac Giollarnáth[B3] cuntas ar an seanchaí seo in Peadar Chois Fhairrge: scéalta nua agus seanscéalta d’innis Peadar Mac Thuathaláin nach maireann, 1934, cuntas a bhí i gcló in Béaloideas roimhe sin
In Béaloideas 73, 2005 tá cuntas eolach ceanúil ag Bo Almqvist
Foilsíodh aistí leis in Béaloideas, Celtica, Éigse, Ériu, in Proceedings of the Royal Irish Academy agus inZeitschrift für celtische Philologie
Bhí scéal aici in Béaloideas, 1928
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Tá cuntas iarbháis in Donegal Democrat 4 Iúil 1991, cuntas gairid in Donegal Annual, 1991, agus tá cuntas ar an tréimhse a chaith sé ag bailiú béaloidis do Choimisiún Béaloideasa Éireann ag Séamas Ó Catháin in Béaloideas 60-1, 1992-3
Tá cuntas ar a shaothar in Béaloideas, 1996/7 ag Ríonach Uí Ógáin
Ó na 1930idí ar aghaidh bhí aistí agus léirmheasanna aici in: Béaloideas, Celtica, Fabula, Ériu, Numen .... Sa leabhrán Ierse letterkunde als toetsteen, 1946 dúirt sí: ‘The work at present carried out at Dublin, or in co-operation with the scholars working at Dublin, is almost entirely linguistic ...
Such accounts credit her with a daughter, also with supernatural powers, named “Caitilín Óg’’.’ Tá ‘Deascán ó Chúige Mumhan: Clíona agus iníon Chaitlín Dubh’ ag Brian Ó Cuív[q.v.] in Béaloideas 22, 1953 [1954].
In Béaloideas uimhir 5, 1935 agus uimhir 6, 1941, foilsíodh ábhar a bailíodh uaithi (‘Béaloideas ó Chléire’)
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Scríobh Ciarán Bairéad[B8] go ceanúil ar an scéalaí seo in Béaloideas XXXIII, 1965 [1967]
Scríobh Séamus Ó Duilearga[B5] cuntas iarbháis air in Béaloideas 1960 agus tá eolas faoi in Gníomhartha na mBráithre, 1996 in eagar ag Micheál Ó Cearúil
Tá cuntas air in Irish Times 15 Iúil 2006 faoin teideal ‘Musical visionary who pushed the boundaries’ agus deirtear ann: ‘Although steeped in the tradition, primarily through his father’s Donegal roots and through Aodh’s role as a music collector, Skara Brae took some of the oldest songs in the tradition and breathed fresh life into them, with their peerless sibling harmonies and sympathetic yet startling arrangements.’ In Béaloideas 74, 2006 tugann Ríonach Uí Ógáin cuntas ar a shaol agus cuireann béim ar leith ar ar bhailigh sé d’amhráin idir Ghaeilge agus Bhéarla i nDún na nGall le linn dó a bheith fostaithe ag Rannóg an Cheoil Tíre, Roinn Béaloideas Éireann (An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath) ó Aibreán go Lúnasa 1974
In Béaloideas (2001) scríobh Gearóid Denvir: ‘Is é atá ann i ndáiríre tuairisc íogair, mhacánta ó bhonn aníos ar aistear saoil an duine bhig nach mbactar lena leithéid sna leabhair mhóra staire ná sna cáipéisí oifigiúla stáit.’ Leabhar eisceachtúil é ar bhealach eile, go bhfuil suas is anuas le seachtó leathanach d’aguisíní ann ag Ó Giollagáin faoi na teidil ‘Modh eagarthóireachta,’ ‘Aguisín foclóra’ agus ‘Aguisín na dtéipeanna,’ chomh maith le leathanach is fiche de réamhrá
Idir 1966 agus 2005 bhí ábhar aige in Brockhaus Enzyklopádie, Ériu, Éigse, Celtica, Peritia, Newsletter of the School of Celtic Studies, Béaloideas, Kuhn’s Zeitschrift, Miscellanea in memoriam Heinrich Wagner
Ag an chomhdháil ‘Fís Ghaeilge Mheiriceá Thuaidh’ i Nua Eabhrac in 2008 thug sé caint shuntasach ar ‘Tobar na Gaeltachta’ inar leag sé béim mhór ar chaomhnú phobail na gcainteoirí dúchais agus ar tharraingt ar a saibhreas teangeolaíochta. Chuir sé iliomad alt i gcló ar an Ghaeilge i Meiriceá Thuaidh agus ar ábhair ghaolmhara i bhfoilseacháin ar nós: Celtic culture: a historical encyclopedia, They change their sky: the Irish of Maine, American Babel: literatures of the United States from Abnaki to Zuni, Rannsachadh na Gàidhlig, The encyclopedia of the Irish in America,The multilingual Apple: languages in New York City, Béaloideas, Scottish Gaelic Studies, Éire-Ireland, Celtica, Proceedings of the First North American Congress of Celtic Studies, Canadian Journal of Irish Studies, agus Harvard Celtic Colloquium
Foilsíodh alt leis ar bhéaloideas na hÍoslainne agus nóta báis faoin iarthaidhleoir agus scoláire Brian Earls in Béaloideas 81 (2013)