Líon alt a bhfuil an ghné seo luaite iontu: 22
Rugadh iníon dóibh timpeall Iúil 1896. Is léir ó litir Phádraig Uí Bhriain[q.v.], foilsitheoir, chuig An Gaodhal (i gcló in Micheál Ó Lócháin agus An Gaodhal, 1990 le Fionnuala Uí Fhlannagáin) gurbh é An Gaodhal a spreag a spéis sa teanga an chéad lá
Chabhraigh sé le Micheál Ó Lócháin[q.v.] chun An Gaodhal a bhunú in 1881 agus bhí baint aige freisin le bunú na chéad scoile Gaeilge sa Bhowery ··· Tá cuntas ar a shaol in An Claidheamh Soluis 10 Feabhra 1900 agus tugann Fionnuala Uí Fhlannagáin (Micheál Ó Lócháin agus An Gaodhal, 1990) cuntas ar an soláthar a dhéanadh sé do An Gaodhal.
Bhí meas ag an Ruiséalach ar iris Uí Lócháin An Gaodhal (1881–) ar dtús ach ba ghairid gur éirigh eatarthu ··· Ansin bhí an Ruiséalach ag fáil locht ar Ghaeilge fhotheideal An Gaodhal
Ba é An Teagasg Críosdaigh (1839) le Seán Mac Héil an chéad leabhar Gaeilge a leigh sé agus is léir ar a scríobhadh sé in An Gaodhal go raibh meas an domhain aige ar an ardeaspag agus drochmheas dá réir aige ar a chomharba, Mac an Mhílidh. Níl a fhios cad a bhí ar siúl aige in Éirinn ó 1854, nuair a d’fhág sé scoil, go 1870 nuair a fuair sé a chéad phost i Meiriceá ··· Nuair a bunaíodh Conradh na Gaeilge i Meiriceá in 1898 ba é Micheál Ó Lócháin a ceapadh ina rúnaí. Faoi choimirce chumann Brooklyn a bhunaigh an Lóchánach An Gaodhal: leabharaithris míosamhail, tabhartha chum an teanga Ghaedhilge a chosnadh agus a shaorthughadh agus chum féin-riaghla Cinidh na hÉireann i mí Dheireadh Fómhair 1881
Seanfhear san áit a raibh cáil an eolais air, dúirt sé le húdair an chuntais seo (Aibreán 1994) gur shíl sé go mba strainséir é; ní raibh de sheanchas aige ina thaobh ach gur chuala sé riamh aon duine a bhí ar scoil ag Dan Faherty go mba scoláire maith é. Tá a ainm (‘Daniel Louis Faherty’) i measc shíntiúsóirí Irisleabhar na Gaedhilge in 1883 agus i measc an scór múinteoir i nGaillimh a bhí cáilithe in 1893 chun Gaeilge a theagasc (liosta i gcló in Micheál Ó Locháin agus ‘An Gaodhal’, 1990 le Fionnuala Uí Fhlannagáin). Bhí ábhar i gcló aige den chéad uair in An Gaodhal, páipéar i Nua-Eabhrac, in 1890 ··· In An Gaodhal, Nollaig 1893, mhol Micheál Ó Lócháin [B3] an leabhar agus thuar dó: ‘But what will give the book its greatest value in the eyes of Irish scholars is that the stories are told in the living Irish tongue as it is spoken in the field and by the fireside today in Connaught’
Bhí cuid dár bhailigh sé i gcló i bpáipéar i nDoire agus in An Gaodhal ··· Bhí litir ag Eoghan Ó Gramhna in An Gaodhal 27 Feabhra 1893 ar an gcaoi ar chuir Antoine aistriúchán Béarla agus nótaí ar fáil leis an dán a bhí i gcló in eagrán Eanáir: ‘Ba chiallmhar mar do mhínigh an Dochartach as Oileán na Cruite a amhrán; dá ndéanadh gach uile dhuine mar sin níor dheacair foclóir a bhailiú.’ Chumadh sé féin dánta
In An Gaodhal a d'fhoilsítí a dhéantús de ghnáth agus bhíodh ábhar aige freisin in Irisleabhar na Gaedhilge, United Ireland agus Fáinne an Lae ··· Bhí mac amháin ar a laghad aige mar bhí soinéad aige faoi An Gaodhal in 1891 nuair a bhí sé ceithre mhí d'aois
I ndiaidh a bháis bhí cuntas ar an nGríofach seo ag Mícheál Ó Lócháin [q.v.] in An Gaodhal, Deireadh Fómhair 1896 ··· D’íocadh sé pasáistí do dhaoine, chabhraíodh le Ciarraígh in Éirinn a bhí ag lorg a ngaolta agus chuireadh An Gaodhal, páipéar Mhichíl Uí Lócháin, saor in aisce chuig daoine in Éirinn agus sna Stáit
Bhí ‘Amhrán na Leabhar’ le Tomás Rua Ó Súilleabháin i gcló aige in An Gaodhal, Nua-Eabhrac, in Iúil 1892 agus cuid eile díobh de réir a chéile ina dhiaidh sin in The Kerry Sentinel agus in Loch Léin, 1903–5
Bhí dánta, idir bhundánta agus aistriúcháin, i gcló aige ó 1882 amach in Irisleabhar na Gaedhilge, An Gaodhal, The Leader, Banba, An Claidheamh Soluis
Agus in ainneoin na tagairte sin do Fáinne an Lae dúirt sé leis an gCraoibhín i 1916 go gceannaíodh sé An Gaodhal (1881-) agus leabhair de hÍde
Is in An Gaodhal, Deireadh Fómhair 1901 a d’aimsigh sé an t-eolas sin agus ba í iníon Haverty, Geraldine, eagarthóir an pháipéir sin
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Scríobh Uilleog de Búrca[B1] scéal a bheatha sna himleabhair thosaigh de Irisleabhar na Gaedhilge (1882-86) agus in An Gaodhal (1883-)
a work which bore testimony to the marvellous amount of research bestowed on it and the patience and skill with which the author had arranged his material,’ a dúradh in An Gaodhal, Meán Fómhair 1902
Cuireadh i gcló é in An Gaodhal 18 Iúil 1882
Bhí píosa seanchais i gcló aige in Irisleabhar na Gaedhilge, Bealtaine 1895 agus bhí ‘Seanchus gearr ó Chontae Phortláirge’ aige in An Gaodhal ó Lúnasa 1899 go Márta 1900
Bhíodh dánta agus aistí próis aige in An Gaodhal ó 1882 amach
Chuirtí saothar leis i gcló in An Gaodhal, An Reult: irisleabhar na hollscoile agus in An tInfhiuchóir, iris a raibh sé féin mar eagarthóir uirthi
D’éag sé ann ar 3 Aibreán 1944. Idir 1898 agus 1908 scríobhadh sé dánta agus aistí in Irisleabhar na Gaedhilge, Fáinne an Lae, Banba, United Irishman, An Gaodhal, agus An Claidheamh Soluis
I gcuntas fada in Feasta (Samhain 1970) deir Pádraig Ó Cléirigh gur le linn dó bheith sa chathair sin a chonaic Tomás an Ghaeilge i gcló den chéad uair riamh san iris An Gaodhal a d’fhoilsíodh Micheál Ó Lócháin
Bhí sé i gcló in An Gaodhal, Lúnasa 1897, i dtosach
Bhí léirmheasanna moltacha in An Gaodhal agus ag Irish World ach bhí an New York Herald drochmheasúil amach is amach i dtaobh an cheoldráma - ‘the whole performance was a melancholy display of misplaced genius’