Líon alt a bhfuil an ghné seo luaite iontu: 22
Dúirt Cáit, deirfiúr Chonchúir: ‘Nuair a bhíodh an tAthair Donnchadh ina sheasamh ar an altóir agus é ag tabhairt seanmóna uaidh ní bheadh fhios agat ná gurbh é Conchúir féin a bheadh ag caint, thóg sé an teanga chomh cruinn sin leis’ (An Sagart, Fómhar-Geimhreadh 1964) ··· Scríobh Cathal Ó Háinle san uimhir úd de An Sagart i 1964: ‘Ba é ba phríomhchuspóir aige siúd [Ó Floinn] caoi a thabhairt don Éireannach a dhúchas d’athghabháil ··· Nuair a chinn an cliarlathas i 1966 ar leagan den Bhíobla iomlán a chur ar fáil cheap siad é ina bhall den choiste stiúrtha. Tugtar suas dó gur chuir sé meanma nua i gCuallacht Cholm Cille agus in Irisleabhar Mhaigh Nuad agus is sórt festschrift an uimhir speisialta de An Sagart a foilsíodh nuair a bhí sé ag fágáil na cathaoireach sa choláiste le dul i bhfeighil pharóiste Bhanríon na Síochána i mBré i 1964
in Anois 29-30 Eanáir 1994 agus in Irish Times 8 Feabhra 1994, agus ag Pádraig Ó Fiannachta in An Sagart, samhradh, 1996 (‘Leabharlann Mháirín Uí Dhálaigh ar Ionad an Bhlascaoid’) ··· Bhí aistí agus léirmheasanna i gcló aici in Ériu, Éigse, Celtica, Irish Historical Studies, Béaloideas agus An Sagart
Bhí spéis aige i scríobh na staire mar is léir ar an alt ‘Tírghrá agus athscríobh na staire’ (Feasta, Iúil 1993) agus níor scorn leis a bheith éadromchroíoch in ailt mar ‘Was St Francis really a Hippy?’ (The Brief, Márta 1971) agus ‘Poitín: Peccatum Reservatum’ (An Sagart, Fómhar 1978) ··· Sholáthraíodh sé ailt ní hamháin do na hirisí léannta Gaeilge agus creidimh (Éigse, Collectanea Hibernica, Irish Ecclesiastical Record, Catholic Survey, Assisi ...) agus do na hirisí staire lógánta (Breifne, Clogher Record, Donegal Annual, Kerry Archaeological Society Journal, Journal of the South Derry Historical Society, Louth Archaeological Society Journal ...) ach do Feasta, An Sagart, Irish Independent ...
Bhunaigh sé féin agus Tomás Ó FiaichAn Sagart ··· Ba í a thuiscint ar riachtanais na hAthbheochana a sheol i mbealach na teangeolaíochta é’, a scríobh Odhrán Ó Duáin in An Sagart, Earrach 1980
I gceann sé mhí nó mar sin áfach, iarradh orm dul ag cabhrú leis an Athair Colmán sa taighde a bhí ar bun aige agus thosaigh mé ar an obair sin i bhfómhar na bliana 1963’ (An Sagart, Samhradh 1980) ··· Foilsíodh alt leis, ‘An Ghaeilge sa chóras bunoideachais’, in An Sagart, Samhradh 1980
Bhíodh a aistriúcháin ar na sailm agus a dhánta diaga i gcló in An Sagart agus chuir na cumadóirí ceoil Fiontán Ó Cearuil, an tSr Colmcille Ní Chonáin agus Máire Ní Dhuibhir ceol le cuid acu
Scríobh sé Father Larry Murray (1983), beathaisnéis Lorcáin Uí Mhuireadhaigh(q.v.) agus bhí ailt leis i gcló in An Sagart
Faoi dhó, in 1995 agus arís in 2007, bhronn Club Chumann Lúthchleas Gael Bhun an Tábhairne an gradam ‘Hall of Fame’ air. Ach b’fhéidir gur suaithinsí fós an saothar scolártha a rinne sé: na haistí go léir in Journal of the Cork Historical and Archaeological Society, Dinnseanchas, Ainm (mar a raibh an tsraith ‘Reconsiderations’ aige ar áitainmneacha sna hAnnála), An Sagart, Éigse, Peritia agus irisleabhair léannta eile
Foilsíodh ceann díobh in An Sagart agus tugadh craoladh teilifíse dó Lá Fhéile Pádraig 1980
I Ros Cré a bhí sé ó 1917 agus scríobh Éamon Ó Conchúir, sáirsint sa Gharda Síochana, a scéal síos uaidh agus d’fhoilsigh An Sagart é faoin teideal An Sléibhteánach, 1989
Tá spéis freisin aige i Shelta, béarlagar na saor, Parlanay agus Romany.’ Tá saothar leis i gcló in Irish School Weekly, Scéala Éireann, Inniu, An Glór, An t-Éireannach, Ar Aghaidh, An Sagart, Béaloideas, Éigse agus Feasta
Bhí sé ina uachtarán tamall ar na Teaghlaigh Ghaelacha. Foilsíodh ailt leis in Ar Aghaidh, Comhar, An Glór, Inniu, Feasta, An Sagart, Hibernia, Scéala Éireann
D’aistrigh seisean an dá leabhar deiridh de na deich gcinn agus d’fhoilsigh An Sagart iad faoin teideal Mise Agaistín (1967); ní ghlacfadh Mac Tomáis le táille
Tá ábhar aige in Newbridge College Annual, An Síol, Comhar, Kildare Archaeological Society Journal, Feasta, The Furrow, An Sagart, Irisleabhar Mhá Nuad ...
Foilsíodh ‘Seanmóir ar bhás an Athar Ó Ciosáin’ le Micheál Ó Mainín in An Sagart, geimhreadh 1991
Scríobhadh sé ailt agus léirmheasanna in An Sagart, An tUltach, Focus, Lá, Theology, New Divinity..
Nuair a bunaíodh ráitheachán an chumainn, An Sagart, in 1958 bhí sé féin agus a dhlúthchara Colmán Ó hUallacháin[B5] ina gcomheagarthóirí as sin go 1963
a chur san áireamh, tá breis is seasca mír sa liosta sin: tá siad in irisí mar An Sagart, Irisleabhar Muighe Nuadhat, Franciscan College Annual, Irish Sword, Archivium Hibernicum, Seanchas Ardmhacha, Collectanea Hibernica, Irish Ecclesiastical Record ...
Sholáthraíodh sé ábhar i rith a shaoil do Scéala Éireann, Feasta, Capuchin Annual, North Munster Studies, Inniu, agus An Sagart....Bhí colún Gaeilge aige in Limerick Leader 1949-55 ach d’éirigh sé as chun seans a thabhairt do Thomás Ó Conbá[B6] a chuimhní cinn a fhoilsiú sa pháipéar sin
Tá ábhar uaithi in Ériu, Celtica, Galvia, Journal of the Galway Historical and Archaeological Society, Lia Fáil, Studia Hibernica, Irish Ecclesiastical Record, agus An Sagart. Ceapadh ina hOllamh le Teangeolaíocht Cheilteach agus le Sean-Ghaeilge í i gColáiste Ollscoile na Gaillimhe in 1938
Tá cuntas ar a shaol ag Mainchín Seoighe in An Sagart, Iml
Tar éis siléig na gcianta ag an Eaglais Chaitliceach Rómhánach is aige a bhí an post ba mhó sa tír a d’fhéadfadh, mar a mheas daoine, fónamh don teanga, ollúnacht na Gaeilge i Maigh Nuad. Tá eolas ina thaobh in Leabhar an Athar Eoghan: the O’Growney memorial volume, [1904] in eagar ag Agnes O’Farrelly [Úna Ní Fhaircheallaigh] [B1], in Eoghan Ó Gramhnaigh: beathaisnéis, 1968 le Seán Ó Ceallaigh, in aistí le Donnchadh Ó Floinn, Mairéad Ní Choinmhidhe agus Seán Ó Ceallaigh in Irisleabhar Mhaigh Nuad 1963, in uimhir speisialta de An Sagart in 1963, agus in aiste le Pádraig Ó Fiannachta in ‘Maigh Nuad agus an Ghaeilge’, Léachtaí Cholm Cille XXIII, 1993. I mBéal Átha Faithlinn, Baile Átha Buí, Co