Líon alt a bhfuil an ghné seo luaite iontu: 26
D’éag sé ar 29 Bealtaine 1956. Scríobh sé aistí i dtaobh cúrsaí cultúir, oideachais agus litríochta in Misneach, An Camán, An Claidheamh Soluis, Inis Fáil agus Fáinne an Lae idir 1920 agus 1931
Ó 1939 go 1965 thugadh sé amach an bhliainiris Carbery’s Annual agus bhíodh píosaí i nGaeilge óna pheann ann. Bhí baint mhór aige le bunú an mhíosacháin An Camán a raibh Conradh na Gaeilge agus Cumann Lúthchleas Gael rannpháirteach inti
Bhí sé tamall ina chomheagarthóir le Pádraig Ó Caoimh ar An Camán
Bhí cónaí orthu ag “Réalt na Mara”, Bóthar Chluain Tarbh. Bhí baint aige le bunú na hirise An Camán i Meitheamh 1932, iris a bhí faoi chomhchúram Chumann Lúthchleas Gael agus Chonradh na Gaeilge.
Ó thaobh riaracháin de measadh go mba chéim chun tosaigh é gur éirigh le Mac Énrí agus é féin seiceanna agus orduithe tuarastail i nGaeilge a fháil don Choláiste (litir ó Chlaud Chavasse [q.v.] in An Camán 2 Iúil 1932) Tháinig sé ar ais ón Afraic Theas in am d'oscailt an Choláiste 4 Lúnasa 1912
Bhí tuairisc faoin scrúdú báis in Freeman’s Journal 4 Márta agus chuir Eoghan Ó Neachtain[q.v.] an nóta seo leis: ‘D’oibrigh sé go socair cúthail agus d’fhan sé amach i bhfad ón gcoimhlint a bhíos ag daoine eile ag iarraidh a bheith in ionad na honóra’. Bhí Brian Mac Giolla Phádraig mar chúntóir ag Pádraig i Scoil Chaoimhín agus ba é a fuair an scoil sin go luath i ndiaidh bhás Phádraig. Ina chuimhní cinn i dtaobh Chumann Lúthchleas Gael in An Camán, Márta 1934, deir Seán Ó Ceallaigh [q.v.] go raibh sé ar dhuine de bhunaitheoirí agus iománaithe na nGaeilgeoirí, an fhoireann a bunaíodh in an Stad tuairim 1900
Scríobhadh sé aistí agus scéalta le cur i gcló in Irish Fun, Fáinne an Lae, An Camán
Bhí sé ina eagarthóir tamall ar An Camán agus tamaill eile ina eagarthóir Gaeilge ag The Irish Packet agus The Irish People
Thuairiscigh An Claidheamh Soluis 23 Márta 1912 bás an athar. Dúirt a bhean Áine an méid seo in An Camán 28 Aibreán 1934: ‘In 1898 he marched in the centenary processions held in commemoration of the ’98 rebellion and the following St Patrick’s Day he purchased a copy of O’Growney’s book and spent the evening poring over it
Tá sé curtha san Uaimh. Bhí aistí i gcló aige ó 1924 ar aghaidh in Irisleabhar Mhaigh Nuad, Éigse, Bonaventura, An Camán, An Stoc, Ar Aghaidh, Scéala Éireann, Guth na nGaedheal, An Gaedheal...
Timpeall an ama sin bhí sé ina bhall d’fhoireann iomána na nGaeilgeoirí ar Chéitinnigh cuid mhór díobh (An Camán, Márta 1934)
Bhíodh ábhar aige in An Lóchrann, Timire Chroí Rónaofa Íosa, Irisleabhar na Gaedhilge, An Camán....
Tagraíonn An Camán 4 Márta 1933 don ‘marbhna caointeach cráite’ a rinne sé ar an bpoblachtach Donncha de Lása (maraíodh 18 Feabhra 1923)
left the residue of his property for the endowment of the teaching of subjects through the medium of Irish in the University College’, a dúradh in An Camán 8 Aibreán 1933
Scríobhadh sé aistí in An Camán i 1933 agus ba mhinic an t-ainm pinn ‘Fear Ó Laoghaire’ lena dhéantús anseo is ansiúd. Bhí baint aige le Conradh na Gaeilge: i 1936 bhí sé ina rúnaí ar chraobh Bhaile Nóra; chaith seal ina rúnaí ar ghasra Inis Eonáin den Fháinne—é féin agus Pilib Ó Laoghaire[q.v.] a bhunaigh an gasra sin i 1934; ceapadh é ina rúnaí ar Chomhairle Chontae An Fháinne i gCorcaigh
Sholáthraíodh sé ábhar in Béaloideas, An Muimhneach, An Camán, Irisleabhar Chumann na gCéimithe i gCorcaigh agus d’aistríodh ábhar ón Laidin
Tá óráidí agus léachtanna a thug sé i gcló in The Nation, An Tír, An Camán agus in An Claidheamh Soluis
Is beag ar fad a tháinig óna pheann chuig na hirisí i ndiaidh 1903, ach thosaigh sé ag scríobh arís i 1915 agus bhí breis is tríocha aiste agus scéal i gcló aige idir sin agus 1932 in An Claidheamh Soluis, Misneach, Catholic Bulletin, An Camán, An Lóchrann
in An Camán 6 Bealtaine 1933 faoi: ‘Is dóigh liom gurb é seo an chéad uair a foilsíodh aon chuid de cheapadóireacht “Dhiarmuid Ó Duibhne” i bhfoirm leabhair i dtaobh is gur beag seana-Ghael nach cuimhin leis aiste bhríomhar uaidh ins na páipéir ó am go ham sa tseanaimsir nuair a bhí Conradh na Gaeilge i mbláth na hóige’
Cuntas ar a chuid oibre in An Camán 18 Meitheamh 1932 agus in An Sguab, Deireadh Fómhair 1923
Sa Chomhairle a bhí sé go ndeachaigh sé amach ar pinsean. Bhí sé ina bhainisteoir agus tamaill ina eagarthóir ar An Gaedheal idir 1931 agus 1934 agus ar An Camán ó 1934 go 1936, irisí a tháinig in áit An Claidheamh Soluis ach a bhí faoi chomhchúram Chumann Lúthchleas Gael agus Chonradh na Gaeilge
Ó 1924 ar aghaidh, bhíodh idir aistí agus scéalta aige in: The Standard, The Irish Statesman, The United Irishman, An tUltach, Fáinne an Lae, Iris an Fháinne, Humanitas, An Camán, An Phoblacht, Irish Press
Bhí sé ina Rúnaí Cúnta sa Roinn Oideachais ó 1967 go 1975 agus cúram na bunscolaíochta air. Ba é Éamonn de Barra[q.v.], eagarthóir An Camán (1931-34), a chuir ag scríobh ‘aistí beaga agus fo-iarracht filíochta’ é; thugadh sé cúnamh in eagarthóireacht na hirise freisin
Bhí cúinne don aos óg aige in An Camán faoin ainm cleite ‘Fionán’
Bhíodh ailt aige in An Gaedheal, An Camán, An Glór
Bhí baint aige le bunú An Camán agus scríobhadh sé colún ann faoin ainm cleite 'Mochta'. Bhí an ghráin aige ar an gcaoi a raibh Éire á galldú agus d'fhág sin éadulangach é