Líon alt a bhfuil an ghné seo luaite iontu: 42
Bhí aistí aige sna huimhreacha tosaigh de Ériu agus meastar gurbh iad sin a chuir tús leis an staidéar eolaíoch ar an Nua-Ghaeilge ··· I 1906 bronnadh dochtúireacht air i bhFreiburg agus foilsíodh a thráchtas “Contributions to the history of palatalization in Old Irish” in Ériu Iml ··· BestLebor na hUidre i gcló i 1929; ar éigean aon uimhir de Ériu sna blianta 1928–49 gan saothar leis ann; Tochmarc Étaíne, maraon le haistriúchán, i 1938; eagrán nua de A Grammar of Old Irish (Thurneysen) aistrithe aige féin agus Binchy ón nGearmáinis i 1946; i 1949 aistriúchán ag an mbeirt chéanna ar Old Irish Reader with a supplement to A Grammar of Old Irish (Thurneysen) agus an bhliain chéanna sin a eagrán deireanach de Old Irish paradigms and selections from the Old Irish glosses (Strachan) ··· Ar feadh tamaill fhada bhí sé ar dhuine d’eagarthóirí Ériu agus bhí sé ina eagarthóir ginearálta ar fhoclóir an Acadaimh Ríoga. Mar chabhair dó ina chuid scoláireachta bhí eolas aige ar mhórchuid teangacha agus eolas fairsing aige ar an litríocht
Foilsíodh torthaí a thráchtais PhD sa Journal of Celtic Studies (1981–2), obair thar a bheith suntasach ar na leaganacha éagsúla de Dhinnseanchas Éireann. Thaispeáin sé (Ériu, 1983) an tábhacht atá leis an gcuid sin de Leabhar Buí Leacáin a bhreac Giolla Íosa Mór Mac Fhir Bhisigh, c ··· Cé nár ghlac scoláirí eile lena chuid argóintí, mhaolaíodar ina bhfreagraí air ar an mbinb ba dhual dóibh. Scrúdaigh sé (Ériu, 1974) saothar an cheathrar scríobhaithe a bhreac Leabhar Mór Leacáin idir c ··· Ón bpeannaireacht, d’aithin Tomás (Ériu, 1973), gurbh é Murchadh Riabhach Ó Cuinnlis ó Bhaile Locha Deacair, Co ··· XXVII (1970); Aistriúchán ar Virgil: Aeinéid IX (1974); Nua-dhuanaire III (1978) agus ina chomheagarthóir ar Nua-dhuanaire I (1972); ina eagarthóir ar shé imleabhar den iris Éigse (1975–1986); bhí alt aige sa leabhar Town and gown (1984) agus i sé fhéilscríbhinn; d’fhoilsigh sé 77 alt in irisí éagsúla, Dinnseanchas, Ériu, Celtica, Journal of Celtic Studies, Journal of Cambridge Medieval Celtic Studies, Léachtaí Cholm Cille, Comhdháil an Chraoibhín, Journal of the Cork Historical and Archaeological Society, agus 48 acu in Éigse
Chaith sé tamall den tréimhse sin ina eagarthóir ar iris na Scoile Ériu. In 1904 ceapadh é ina leabharlannaí sa Leabharlann Náisiúnta ··· It was characteristic of him that even while honorary secretary of the School of Irish Learning, and virtual editor of many numbers of Ériu, he always insisted on paying for his copy of the journal” (Ériu, 19, 1962)
Binchy fúthu: “Among the massive lexicographic works published by the Academy it seems to me that these three fasciculi will need the least amount of revision in the future: some additions undoubtedly, but very few corrections” (Ériu 26, 1975). Foilsíodh a An Introduction to Irish syllabic poetry of the period 1200-1600 i 1928 agus i 1932 ghnóthaigh sí céim M.A ··· Tá aistí léannta aici in Hermathena, Gadelica, Éigse, Irish Book Lover, Irish Historical Studies, Galway Archaeological Society Journal, Irish Nation, agus Ériu ··· I gcomhpháirt le Bergin agus Ó Rathile chuir sí eagar ar imleabhair de Ériu
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Tá cuntas ar an scoláire Gaeilge seo ag Proinsias Mac Cana in Ériu XXXVIII, 1987 mar aon le clár a shaothair ag Rolf Baumgarten ··· In Ériu, Hermathena, Irish Historical Studies, Éigse, Irish Geography, Celtica is mó a d’fhoilsítí a shaothar ··· Bhí sé ina chomheagarthóir ar Ériu le Mac Cana ar feadh tamaill de blianta agus thug seisean taitneamh do stíl a phróis: ‘The feeling for clean well-ordered style tempted him, as it had tempted Osborn Bergin [B2] and his teacher Eleanor Knott [B2] before him, to try on at least one occasion to emulate the craftsmanship of dán díreach verse.’ Is aistriúchán ar ‘So we’ll go no more a-roving’ le Lord Byron na véarsaí sin agus tá siad i gcló in Hermathena, 1947
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Tá eolas ar a bheatha ag Máirtín Ó Murchú in Scéala Scoil an Léinn Cheiltigh, Uimhir 5, Márta 1992; ag Kim McCone in Léachtaí Cholm Cille XXVII, 1997; in Dáithí Ó hUaithne: cuimhní cairde (1994) in eagar ag Tomás de Bhaldraithe[q.v.] agus Proinsias Mac Aonghusa[q.v.]; ag Breandán Ó Buachalla [q.v.] in Scríobh 5, 1981; ag Proinsias Mac Cana[q.v.] in Ériu xxxiv, 1983; in DIB ag Diarmaid Ferriter; ag Seán Mac Réamoinn[q.v.] in Comhar, Iúil 1981, alt a bhaineann go háirithe leis an bpáirt a bhí aige i bhforbairt na hirise sin. Ba é an duine ba shuntasaí é den ghlúin nua d’ardscoláirí Gaeilge a bhí ag tacú go hiomlán le gluaiseacht athbheochan na teanga ··· Ó 1969 amach bhí sé ina eagarthóir ar Ériu ··· Bhí baint aige le hInstitiúid Teangeolaíochta Éireann agus bhí lámh aige sa tuarascáil mhór a chuir an Coiste um Dhearcadh an Phobail ar an nGaeilge amach i 1975. In aiste fhada ar a shaol is a ghníomhartha in Ériu xxxiv, 1983, léiríonn Proinsias Mac Cana [q.v.] a fheabhas a bhí sé mar scoláire Ceilteach agus cuireann síos ar na teagmhálacha a bhí aige le hAlbain agus leis an mBreatain Bheag
Bhí sé ina chomheagarthóir ar Ériu ó 1973 amach (tá a aiste ar stair na hirise sin in Ériu LIV, 2004) agus ina chathaoirleach ar bhoird eagarthóireachta an dá thionscnamh móra san Acadamh Ríoga: Dictionary of Medieval Latin from Celtic Sources agus Dictionary of Irish Biography. Phós sé Réiltín Supple 3 Meán Fómhair 1952 agus d’uchtaigh siad buachaill agus cailín agus thóg le Gaeilge iad i nGleann na gCaorach, Dún Laoghaire
Ina measc bhí Pádraig Mac Piarais. B’é Strachan a roghnaigh Ériu (1904-) mar theideal ar iris léannta na scoile. Bhí spéis mhór aige gan amhras sa Bhreatnais agus in 1907 thug sé cuairt ar Penarth chun obair a dhéanamh ar lámhscríbhinní ··· To those who had the good fortune to work with him or be numbered among his students his severe conception of scholarship and his ungrudging devotion in its service will ever remain a guiding force and an inspiration’ (Ériu Vol 4 1907). Bhí sé pósta le Mina Grant, iníon a sheanmháistir in Keith
Bhí eagar curtha aige ar dhán in Ériu ··· He could read off the texts in Ériu at sight’ (Seán Ó Lúing). Ní bhfuair sé an post – toisc ar deireadh nach raibh aon phost ann le líonadh – agus bhíothas lena chur ag obair i bparóiste Inis Córthaidh
In 1904 cuireadh tús le Ériu, iris na Scoile ··· Chuir Alice Stopford Green mar achainí air éirí as stiúrthóireacht Scoil an Léinn Ghaelaigh agus as eagarthóireacht Ériu
D’fhan sé sa státseirbhís go dtí 1919. Dúirt Eleanor Knott faoin staidéar a rinne sé ar feadh na mblianta sin (Ériu, Iml ··· Bhí sé ina eagarthóir ar Ériu agus ar Celtica i bhfad ina dhiaidh seo. In 1912 bhunaigh sé an iris Gadelica chun cabhrú le fás na teanga sa tsaol nua
Bhunaigh an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, ‘The Mary Byrne Medal for Early Irish Studies’ i gcuimhne uirthi. Tá aistí agus aistriúcháin dá cuid in Revue Celtique, Ériu, Irish Monthly, Anecdota from Irish Mss, Journal of Theological Studies,... ··· Is ar a haistriúchán de ‘Rob tu mo bhoile’ (Ériu 2, 89 1905) a bhunaigh Eleanor Hull[B1] a hiomann ‘Be thou my vision’.
Bhí dán as an Leabhar Laighneach in eagar aige sa chéad uimhir de Ériu i 1904 ··· Thuairimigh Torna freisin gur bhrostaigh sé an bás chuige leis an obair go léir a dhéanadh sé. Bhí aistí léannta aige in The Irish Rosary, Irisleabhar na Gaedhilge, Irish Ecclesiastical Record, Royal Irish Academy Proceedings, Miscellany presented to Kuno Meyer, Ériu ...
Abairt a bhí le léamh in Ériu ó 1966 amach is ea: ‘The costs of Ériu partially defrayed out of the Richard Dalton Memorial Fund.’
Idir 1966 agus 2005 bhí ábhar aige in Brockhaus Enzyklopádie, Ériu, Éigse, Celtica, Peritia, Newsletter of the School of Celtic Studies, Béaloideas, Kuhn’s Zeitschrift, Miscellanea in memoriam Heinrich Wagner ··· Ba é comheagarthóir Ériu é ó 1988 amach. Ar 13 Samhain 1987 thug sé an Léacht Phoiblí Statúideach – ‘The Galatians: Celts in Asia Minor’
1636’ (in eagar ag Eleanor Knott in Ériu XV, 1948, faoin teideal ‘An Irish seventeenth-century translation of the Rule of St
Le linn a thréimhse i nGaillimh d’aistrigh sé go Gaeilge rialacha a bhain le hOrd San Clára, a raibh clochar acu sa chathair (i gcló ag Eleanor Knott[B2] in Ériu, 15, 1948: ‘A seventeenth century Irish version of the Rule of St
Antrim and in the neighbourhood of Larne, chiefly in the barony of Upper Glenarm in the 17th century.’ Mar áit chónaithe ag filí atá Baile Uí Ghnímh luaite ag Piaras Feiritéar[q.v.] sa dán ‘Oide a ndréachtaibh an dreasfháil’ (in eagar ag Tomás Ó Rathile[B2] in Ériu XIII, 1942)
In Studies for 1933, an article on Adolf Hitler offered an analysis of the German situation and of the character of Hitler, whom Dr Binchy had heard speaking in public more than once during his time in Germany and whom he recognized at this early date as a dangerous megalomaniac…’. Bhí tosaithe aige cheana féin ar shaothar mór a shaoil, an ‘Corpus Iuris Hibernici’; foilsíodh ‘Bretha crólige’ in Ériu 12, 1934 agus Críth Gablach, 1941
Tá ábhar aige freisin in Feasta, Celtica, Lochlann, Ériu
Ó na 1930idí ar aghaidh bhí aistí agus léirmheasanna aici in: Béaloideas, Celtica, Fabula, Ériu, Numen .... Sa leabhrán Ierse letterkunde als toetsteen, 1946 dúirt sí: ‘The work at present carried out at Dublin, or in co-operation with the scholars working at Dublin, is almost entirely linguistic ...
Ó 1933 amach bhíodh ailt aige in Revue Celtique, Language, Ériu, Celtica
Chuir sí eagar ar thráchtas ar fhiabhrais in Revue Celtique, 1932 agus ar scéal as Leabhar Fhear Muighe, ‘Altram Tige da Medar,’ a foilsíodh in Ériu, 1932
Ó 1910 ar aghaidh bhí aistí i gcló aici sna hirisí léannta: Zeitschrift für celtische Philologie, Ériu, Journal of the Royal Society of Antiquaries of Ireland, Études Celtiques, Revue Celtique, Ulster Journal of Archæology, Co
Scríobhadh sé aistí léannta in Ériu agus in irisí na gcumann staire agus seandálaíochta
D’fhoilsigh sé aistriúchán ar Cath Boinde in Ériu agus is dá thoradh a fuair sé scoláireacht chun staidéar a dhéanamh faoi John Strachan i Manchain
Dúirt Ó Lochlainn faoi Early Irish lyrics: “Of the 58 poems some had been already edited by Stokes and Strachan in their monumental Thesaurus Paleohibernicus, some by Thurneysen in Irische Texte, many by Meyer in the Zeitschrift, in Ériu and elsewhere
Tá ábhar uaithi in Ériu, Celtica, Galvia, Journal of the Galway Historical and Archaeological Society, Lia Fáil, Studia Hibernica, Irish Ecclesiastical Record, An Sagart .... Nuair a chuir sí isteach ar an ollúnacht i nGaillimh scríobh sí go mba ‘Ghaedhilgeoirí ó dhúthchus mo sheacht sinnsir romham ó thaobh m’athar’
Bhí aistí léannta aige in Ériu, Zeitschrift für celtische Philologie, Lia Fáil ...
Chuir sé eagar ar roinnt téacsanna: ‘Tochmarc Fhearbhlaidhe’ in Ériu, 1904; Céadtach Mac Fhinn as Éirinn (1907); ‘Tóraíocht Fhiacail Rí Gréag’ i gcomhpháirt le Pádraic Mac Piarais, in An Claidheamh Soluis, 1904; Stair Éamuinn Uí Chléire do réir Sheáin Uí Neachtain (1918); Torolbh Mac Stairn le Micheál Coimín (1923)
Bhí aistí aige in Scottish Gaelic Studies, Ériu agus in Féil-sgríbinn Eoin Mhic Néill [B4]
Liostaítear ceapacháin mhórchlúiteacha eile in Breandán Ó Buachalla: a celebration, 30 Meitheamh 2010: ‘He was Burns Scholar at Boston College, Parnell Fellow at Cambridge University, a French Government Fellow at the Sorbonne, a Folger Library Fellow at Washington and a visiting professor at New York University.’ Gan amhras bhí aistí iomadúla aige in irisí léannta agus foilseacháin mar Zeitschrift für celtische Philologie, Lochlann, Ériu, Celtica, UCC Record, Éigse, Studia Hibernica, Léachtaí Cholm Cille, Scríobh, Galvia, Seanchas Ard Mhacha, Ulster Local Studies, The Irish Review, Proceedings of the Royal Irish Academy ach bhí aistí agus léirmheasanna go rialta aige freisin ó 1957 amach in irisí mar Comhar agus Feasta a bhí ag freastal ar phobal leathan na Gaeilge
Bhí ábhar i gcló aici in Celtica, Ériu, Celtic Review, Alexandra College Magazine ...
Tá aistí aige in An Músgraigheach, Béaloideas, Celtica, Studia Hibernica, Feasta, Éigse, Ériu, The Teacher’s Work ...
(1973) in eagar ag Martin agus Byrne; ‘The phonetic basis of classical Irish rhyme’ in Ériu 20, 1966; ‘Béaltraidisiún Chorcaí—a chúlra’ in Béaloideas 58, 1990; ‘A contemporary account in Irish of a nineteenth-century tithe affray’, cuntas le Dáibhí de Barra[B6], in Proceedings of the Royal Irish Academy 61 C, 1960-61
Bhí aistí agus léirmheasanna i gcló aici in Ériu, Éigse, Celtica, Irish Historical Studies, Béaloideas agus An Sagart
Foilsíodh ailt leis in Ériu, Studia Hibernica, Celtica, Irish Historical Studies, Irish University Review agus North Munster Studies
Foilsíodh aistí leis in Béaloideas, Celtica, Éigse, Ériu, in Proceedings of the Royal Irish Academy agus inZeitschrift für celtische Philologie
Bheifeá in amhras nach scoláire Gaeilge a bhí ann, mura mbeadh d’fhianaise agat ach liosta a shaothair in irisí mar Éigse, Ériu, Celtica, Études Celtiques, Studia Celtica, Galvia, Seanchas Ardmhacha, Analecta Hibernica, Irish Jurist, Analecta Bollandiana, Studia Hibernica, Comhar..., agus a bhfuil in eagar aige den dán díreach nó i gcló aige i dtaobh na seandlíthe
In Irish Texts, Zeitschrift für celtische Philologie, Irish Book Lover, Irish Journal of Medical Science agus in Ériu anuas go 1942 bhí aistí agus téacsanna eile leighis in eagar aici maille le haistriúcháin
Rud eile a gcuimhnítear air an léirmheas a rinne sé ar shaothar Mháirtín Uí Chadhain [B4] in Comhar, Deireadh Fómhair 1980 (ar leagan é d’alt dar teideal ‘A Writer’s Testament’ in Ériu, 1972)
Bhíodh ailt agus léirmheasanna aici in Éigse, Ériu, Irish Historical Studies, Arv..