Líon alt a bhfuil an ghné seo luaite iontu: 135
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. Ollamh le Gaeilge Chlasaiceach sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, eagarthóir ar an iris léinn, Éigse, agus ball d’Acadamh Ríoga na hÉireann ··· Ó 1975–86 a bhí sé ina eagarthóir ar Éigse: A Journal of Irish Studies. Bhí sé ina eagarthóir ar Nua-dhuanaire III (1978) agus ina chomheagarthóir (le Breandán Ó Buachalla agus le Pádraig de Brún) ar Nua-dhuanaire I (1971) ··· Chomh maith leis sin, chinntigh sé na codanna den lámhscríbhinn a bhreac na scríobhaithe Maghnus Ó Duibhgeannáin, Solamh Ó Droma agus Roibeartus Mac Síthigh. D’fhoilsigh sé ailt bhreátha ar oidhreacht liteartha Chonnacht bunaithe ar théacsanna ó Chín Dromma Snechtai go Leabhar na hUidhre (Cambridge Medieval Celtic Studies 16, 1988) agus ar ghnéithe de thraidisiún liteartha Ros Comáin ó Ghiolla Comáin Ó Conghallain go Cathal Óg (Comhdháil an Chraoibhín, 1994). Rinne sé iniúchadh (Éigse, 2002, 2010) ar an lámhscríbhinn leighis Leabhar Mhuintir Laidhe, agus ar na scéalta idir fhírinne agus bhréaga a bhain leis an gclann úd ··· Naoi mbliana agus ceithre scór a bhí Tomás nuair a foilsíodh an dara ceann acu sin, mar aon le halt eile ar Éigse ar leaganacha an tsloinne Conaola/Conghaile, agus alt eile fós (Celtica, 2010) inar léirigh sé an mháistreacht ar na foinsí ba dhual dó ··· Siar míle bliain rianaigh sé tús clann Uí Dhiarmada Ua Con Cheanainn ina dhiaidh sin. Bhí féith an mhórtais pobail agus an ómóis áite le rianú go láidir ina thiomantas iniúchadh a dhéanamh ar shainábhair a bhain lena cheantar féin, mar a fheictear sa mhionscagadh a rinne sé ar bhunús logainmneacha a bhaile dhúchais, ‘Leathbhaile Fearainn i gCois Fharraige’ (Dinnseanchas IV 1970–71). Scríobh Tomás sraith alt fíorthábhachtach (Éigse, 1973–4, 1975, 1984, 1996, 1997) ar Leabhar na hUidhre, an lámhscríbhinn lán-Ghaeilge is sine ar marthain
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Deir Seán Ó Coileáin (Éigse XXXIII, 2002): ‘Risteard Breatnach’s particular contribution to scholarship in Irish derives from three separate but interrelated sources: a knowledge of the history of the Irish language that rivalled that of Bergin[B2], O’Rahilly B2, Murphy B2] and Greene[B3], and that is scarcely approached by any present-day scholar; a familiarity with the modern dialects, extending to Scottish Gaelic and Manx, such as few others have possessed (one thinks of O’Rahilly and Wagner[q.v.]); an intellectual rigour and a keen linguistic sense informed by the best international theory and practice.’ Tá cuntas air in Irish Times 19 Bealtaine 2001 agus deirtear ann: ‘The former Professor of Irish Language and Literature at University College Cork built up a very important school of Irish at UCC, and many of his students went on to occupy university chairs of Irish and Celtic Studies elsewhere in Ireland and in the US.’ Bronnadh féilscríbhinn air, Folia Gadelica: aistí ó iardhaltaí leis a bronnadh ar R.A ··· Cháiligh sé mar bhunmhúinteoir in gColáiste Phádraig, Droim Conrach, ar dtús agus in 1939 fuair céim MA le céad-onóracha sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, mar a raibh Bergin agus Gearóid Ó Murchadha i measc a mhúinteoirí; Gaeilge Chill Chainnigh is ábhar dá mhórthráchtas MA agus do shaothair eile mar ‘Dréachtaí Filíochta a cumadh do sna Grásaigh i gContae Chill Choinnigh’ (1938) agus ‘Iarsmaí de Ghaelig Chontae Chill Choinnigh’ (Éigse, 1992) ··· Deir Tomás Ó Concheanainn in Éigse 25, 1991, agus é ag tagairt do Dhonncha Ó Cróinín[q.v.]: ‘Idir é féin agus an tOllamh R.A ··· Bhí a chéad aiste léannta i gcló in Éigse, geimhreadh 1939, ‘Carraig Seac’, arb é atá ann cúlra stairiúil amhrán sin na ndeachúna, téacs an amhráin, leaganacha de véarsa a scríobh sé síos go foghrúil ó Shéamus Breatnach i Sliabh Rua in 1938 agus ó Mhaitiú Ó Broin in aice le Caisleán an Chomair, a aistriúchán Béarla den amhrán, agus nótaí ar an gcanúint agus ar logainmneacha ··· Deir sé: ‘I have to thank a friend for transcribing the music of my imperfect imitation of Mr Byrne’s singing of the verse.’ As sin go 1993, nuair a foilsíodh alt leis ar an Manannais, ba mhinic idir ailt agus nótaí aige in Éigse ar chúrsaí sanasaíochta, ar an ngramadach agus ar chanúintí na Gaeilge, Ghaeilge na hAlban, etc
Ceapadh ina Ollamh le Stair na Litríochta Ceiltí é in 1948. Mar is léir ar an liosta d’aistí, léirmheasanna agus de leabhair a scríobh sé idir 1920 agus 1959 (Éigse, Iml ··· “Indeed one of his gifts was to be able to link the past with the present and to show thereby the tenacity of Irish tradition”, dar le Brian Ó Cuív (Éigse, Geimhreadh 1959–60). Bhí dúil ar leith aige sa bhéaloideas agus i rith a chuairteanna minice ar Chúil Aodha agus ar Chorca Dhuibhne bhíodh sé ag bailiú na bpaidreacha dúchais ··· An cnuasach a rinne sé i gCorca Dhuibhne tá sé i gcló in Éigse, Iml ··· In 1938 bhunaigh sé Éigse: a journal of Irish studies le cabhair an airgid a d’fhág Adam Boyd Simpson le huacht agus bhí sé ina eagarthóir go dtí lá a bháis ··· Tá an t-ómós agus na páipéir acadúla a léadh i gcló in Éigse 32, 2000.
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Tá cuntas ar an scoláire seo: ag Tomás Ó Concheanainn in Éigse 25, 1991; in Scéala Éireann 1 Márta 1958 ··· Ba scoláire é Donncha a raibh léann na leabhar agus na lámhscríbhinní air thar mar a bhí ar aon duine eile de bhunadh Mhúscraí a chuaigh i mbun saothruithe léann an bhéaloidis i gCúige Mumhan.’ Ba é ionadaí na Mumhan é sa chlár cáiliúil raidió Fadhbanna Gaeilge, mar a mbíodh Tomás de Bhaldraithe [q.v.], Niall Ó Dónaill [q.v.] agus Máirtín Ó Cadhain [B4] rannpháirteach freisin, agus ba eisean a roghnaigh Éigse chun léirmheas fada a scríobh ar an imleabhar d’Atlas Heinrich Wagner [q.v.] a bhaineann le canúintí na Mumhan (Éigse, samhradh-geimhreadh 1967). Bhí cónaí ar a mhuintir i mBaile Mhic Íre, Baile Bhuirne, Co ··· Tá aistí aige in An Músgraigheach, Béaloideas, Celtica, Studia Hibernica, Feasta, Éigse, Ériu, The Teacher’s Work ...
Ach ar a shon sin, bhí teanntás gairmiúil inti mar scoláire: bhí sí deimhnitheach i gcónaí dá cuspóir, feasach faoi chaighdeáin, agus ar a soiléireacht faoina réimse cumais.’ Tá cuntas uirthi: ag Pádraig Ó Fiannachta in Éigse, XXVII 1993; ag Máirtín Ó Murchú in Scoil an Léinn Cheiltigh 6, Bealtaine 1993 ··· In Éigse XXVIII, 1993 deir Pádraig Ó Fiannachta: ‘Bhí an-spéis aici san obair a bhí á dhéanamh agam féin ar lámhscríbhinní Mhaigh Nuad ag an am ··· Bhí sé de shuáilceas aici roimh dheireadh a saoil go raibh aon fhascúl déag de chlár lámhscríbhinní Gaeilge na Leabharlainne Náisiúnta foilsithe óna láimh agus seoda aimsithe aici a bhí i bhfolach leis na cianta cairbreacha, dála fhilíocht Bhlathmhaic, nó an chnuasaigh exempla a d’aimsigh sí go gearr roimh a bás.’ In Éigse, samhradh-geimhreadh 1967, dúirt Brian Ó Cuív [q.v.] i léirmheas ar The Poems of Blathmac son of Cú Brettan…, 1964 in eagar ag James Carney [q.v.]: ‘No discovery in our times has been of such importance to those interested in Irish poetry as that made by Professor James Carney over a decade ago when he found… in a seventeenth-century manuscript in the National Library a body of verse texts on religious themes which are of great antiquity and which, for the most part, are known from no other source.’ Is é atá le rá ag Ó Murchú: ‘Ba dhóigh liom, áfach, gurb í Nessa a d’aimsigh iad
Sheehan’s collections, which still lies hidden in his notebooks, may not be far behind’ (Éigse 4, geimhreadh 1944) ··· Tá léirmheasanna agus aistí leis i gcló in Celtica, Éigse, Studies ... ··· I gcomhar le Seán Ó Súilleabháin, a sheanmhúinteoir, chuir sé ‘Focail ó pharóiste Thuaith Ó Siosta’ ar fáil in Éigse 4, Cuid 1,1943
The Contention of the Bards...., 1918–20 in eagar ag Láimhbhearlach Mac Cionnaith[B2]; ag Norman Moore[B2] in Dictionary of National Biography; ag Cuthbert McGrath [Cuthbert Mhág Craithq.v.] in Éigse IV, Cuid I, 1943 (‘Materials for a history of Clann Bhruaideadha’); in The contention of the bards (Iomarbhágh na bhFileadh) and its place in Irish political and literary history, 1994 (Cumann na Scribheann nGaedhilge), mar a gcaitheann Joep Leerssen amhras ar chuid dá ndeirtear ina thaobh; é i gcomhthéacs an aosa léinn agus litríocht pholaitiúil na Gaeilge ag Breandán Ó Buachalla[q.v.] in Aisling Ghéar ..., 1996; in The Parish of Kilkeedy ..., 1998 le Frank Brew (‘The McBrody Family’); in ‘The Origins of Clann Bhruaideadha’ in Éigse 31, 1999, le Diarmuid Ó Murchadha[q.v.]; agus in The contention of the poets: an essay in Irish intellectual history, 2000, le John Minahane. Tagraíonn scoláirí de ghnáth, agus McGrath go háirithe, do na tuairiscí sa 17ú haois: Propugnaculum Catholicae Veritatis ..., 1669 le Antonius Bruodinus [Antoine Mac Bruaideadha q.v.], garnia le Tadhg, sa Bhoihéim; do chuntas Theophilus O’Flanagan[B6] in Transactions of the Gaelic Society of Dublin, 1808, an té ba thúisce a luaigh 1570 mar bhliain a bhreithe; agus do chuntas Éadbhard Ui Raghallaigh[B6] in A chronological account of nearly four hundred Irish writers, 1820 ··· Mhúin sé féin agus Conchubhar Mac Bruaideadha Gaeilge do Matthew de Renzy [q.v.] (Éigse XXVII, 1993: ‘Conchubhar Mac Bruaideadha and Sir Matthew De Renzy [1577–1634]’ le Brian Mac Cuarta)
Bhí comhfhreagras aige le scríobhaithe theas agus thuaidh agus thug misneach dóibh (cuid de i gcló in Éigse 1939-1943) agus fuair eolas beathaisnéiseach agus leaganacha uathu dá shraith The poets and poetry of Munster ··· Dúirt sé uair i dtaobh máistrí na scoileanna sin gurb é a bhí ann féin ‘a living witness to the vile attempt made by this strange crop of beings to put down the language’ le cabhair an bhata scóir (i gcló ag Pádraig de Brún ar lch 330 in Éigse, Iml ··· Tá cuntas mion ar an gcuid sin dá shaol ag Pádraig de Brún in Éigse Iml
George i gcló ag David Greene[B3] in Éigse, earrach 1946 (‘A Dedication and Poem by Charles Lynegar’) ina ndearbhaíonn sé go glansoiléir gurbh é féin a rinne an t-aistriúchán. Bhí caidreamh éigin aige leis an ngrúpa de scoláirí Gaeilge a bhíodh i gcomhluadar Sheáin agus Thaidhg Uí Neachtain[q.v.] i mBaile Átha Cliath ··· Chuartaigh Pádraig Ó Conchubhair, an Leabharlann Náisiúnta, liostaí an airm ach níor aimsigh taifead iontu gur tugadh coimisiún dó (Éigse, geimhreadh 1943) ··· Níl aon tuairisc ar an Luiníneach i ndiaidh 1731. Leagtar air an dán ‘Sgiathlúireach an Choxaigh’ atá i gcló ag Donal O’Sullivan[B3] faoin teideal ‘A Courtly Poem for Sir Richard Cox’ in Éigse, geimhreadh 1944
Pléitear foinsí an aistriúcháin in Éigse XXIV, 1990 ··· Breatnach leis an mbarúil sin sa léirmheas in Éigse IV, Cuid a I, 1943: ‘The effect of the entire work, then, is that of a long-winded, ponderous, learned sermon’
Breatnach in Éigse XXVII, 1993 ··· Tá léirithe ag Micheál Mac Craith in Éigse XIX, 1982 (‘Ovid, an macalla agus Cearbhall Ó Dálaigh’) agus in Saoi na hÉigse..., 2000 (‘Eochaidh Ó hEoghusa agus an freagra fileata’), in eagar ag Riggs, Ó Conchúir agus Ó Coileáin, go raibh eolas aige ar dhánta Béarla
Tá cóip den dintiúr i gcló ag Tomás Ó Cléirigh[B4] in Éigse, fómhar 1939 (‘Leaves from a Dublin Manuscript’) agus luaitear ann gur thóg Tadhg ar cíos ar feadh seacht mbliana ‘four Street rooms.. ··· Deir Cathal Ó Háinle (‘Seán agus Tadhg Ó Neachtain: Cleamhnas agus Gaol’ in Éigse, XXXV, 2005) go bhfuair Máire bás 11 Aibreán 1733 agus gurbh í Bett/ Betty/ Bess Meares ón Muileann gCearr, Co
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Ba í a aoir ‘Doicheall’, faoin teideal ‘An Extempore Satire’ agus é in eagar ag Gearóid Ó Murchadha[B2], an chéad mhír dár foilsíodh san iris fadsaolach Éigse in earrach 1939 ··· Seo é fáth na haoire: ‘Ag seo mar a dúirt dís bráthair do ráinig chun tí fir de mhuintir Dhorchaí ag iarraidh caomhnadh air in aimsir pianbhrú na hEaglaise, ach do rinne doicheall rompu agus do dhíbir uaidh iad.’ Tá beagán eolais air: ag Cainneach Ó Maonaigh[B2] in Éigse, samhradh 1939 agus ag Mhág Craith in Dán na mBráthar Mionúr [II], 1980
Bhí sé i gcló roimhe sin ag Éamonn Ó Tuathail[B2] in Éigse, samhradh 1939 ··· Tá eolas ar a bheatha in Éigse, earrach agus samhradh 1940 ag Cainneach Ó Maonaigh[B2] agus Madeleine Ní Dhiomsaigh[B9], agus ag Mhág Craith in Dán na mBráthar Mionúr [II], 1980
Ó Cochláin in Donegal Annual37, 1985 (‘Hugh O’Donnell of Larkfield’), agus in Éigse, samhradh 1941 ag Éamonn Ó Tuathail [B2] (‘On Hugh O’Donnell of Larkfield’) agus in Éigse, earrach agus samhradh 1939 ag Tomás Ó Cléirigh [B4] (‘A poem book of the O’Donnells’)
Gheofar tuairim i dtaobh a mhearbhlaí a d’fhéadfadh aon tuairisc ar a leithéid a bheith in aiste le Cuthbert McGrath in Éigse, geimhreadh 1946 (‘Ó Dálaigh Fionn Cct.’) ··· Mar bharr ar an mearbhall is Aonghus Ó Dálaigh Fionn eile ar fad atá i gceist ag Pádraig Ó Riain san aiste ‘Dán ar Shéafraidh Ó Donnchadha an Ghleanna’ in Éigse, Iml
Tá siad i gcló in Éigse, samhradh 1944 (‘Four Poems by Cornán Ó Coirnin’) ··· Duine eile dá phátrúin ba ea Aodh Ó Domhnaill[q.v.] agus tá na dánta a scríobh sé dósan liostaithe ag Tomás Ó Cléirigh[B4] in Éigse, earrach agus samhradh 1939 (‘A Poem book of the O’Donnells’)
Mar aguisín sa leabhar tá leagan de chuid den eachtra as lámhscríbhinn in Acadamh Ríoga na hÉireann a bhfuil an dáta 1754 leis (cé gurb é 1782 an dáta ceart dar le hÉamonn Ó Tuathail[B2] in Éigse, samhradh 1939); deir Nic Philibín faoi: ‘Is cosúil go bhfuil an chóip seo níos bunúsaí ná cóip Uí Fhearghail agus gur díreach as scríbhinn an údair a tarraingíodh í, gan aon “chomaoin a chur ar an aisde”.’ D’aistrigh Adrian Kenny na dánta agus eile go Béarla in An Caisideach Bán: the Song and Adventures of Tomás Ó Casaide, 1993 ··· Tá beagáinin eile eolais, go háirithe ar mhuintir Chaiside, agus ar an áit cois na hÉirne arbh as iad, ag Éamonn Ó Tuathail sa léirmheas a rinne sé ar leabhar Mhairghréad Nic Philibín in Éigse, samhradh 1939; tá dánta Éamoinn Uí Chaiside sa leabhar aici freisin agus dearbhaíonn Ó Tuathail go raibh gaol aigsean le Tomás. I nDriseachán in aice leis an gCaisleán Riabhach, Co
Tá cur síos ag Heussaff freisin ar spairn mhíchuíosach, arbh é an sagart a chuir tús leis, idir é agus Seán Clárach Mac Domhnaill[q.v.]. In Éigse, fómhar 1961 tá dán a leagtar air i gcló ag Máirtín Ó Murchadha (‘Dán le hEón Ó Caoimh’) agus tá mar scríbhinn teidil air i gceann de na lámhscríbhinní: ‘An tAthair Eoghan Ó Caoimh cct an tan chuaidh go connochtuibh ag glaca na ngradh ccoisreagtha ón Easbog.’ Aodh Mac Diarmada, Easpag Achadh Chonaire a bhí i gceist ··· Agus é ag iarraidh brí a bhaint as an téarma ‘ola na Cásca’ i ndán leis, nuair nach raibh sé ina shagart go fóill, fiafraíonn Brian Ó Cuív: ’An amhlaidh a bhíodh sé mar theachtaire, nó mar chléireach, b’fhéidir, ag sagart éigin?’ (Éigse, geimhreadh 1960–61)
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Tá cuntais ar Uilliam Nuinseann: in Dictionary of National Biography; ag Pádraig Ó Fágáin in Éigse na hIarmhí; ag Éamonn Ó Tuathail[B2] in Éigse, earrach 1940 (‘Nugentiana’); ag Gearóid Ó Murchú[B2] in Éigse, geimhreadh 1948 (Poems of exile by Uilliam Nuinseann Mac Barúin Dealbhna) agus ag Cuthbert Mhág Craith in Dán na mBráthar Mionúr [II], 1980
7). Tá léiriú ar a spéis sa Ghaeilge nuair a bhí sé sna déaga agus sna luathfhichidí in alt ag Torna in Éigse, Iml ··· an Chláir (Éigse, Iml
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 ‘He was not merely the last of the great line of foreign scholars who, ever since the days of Zeuss, have contributed so powerfully to our knowledge of Old and Middle Irish; he was also the greatest of them all’ (Daniel Binchy in Éigse, geimhreadh 1940) ··· Tá sé i gcló ag an mBínseach in Éigse
Ach is é Craobh Lios na bhFiann, Sráid Rosemary, an chraobh den Chonradh is minice a luaitear í gcás Éamoinn. Dar le Brian Mac Giolla Phádraig (Feasta, Lúnasa 1956) agus le Eleanor Knott (Éigse 8, 1956/7) gurbh ó Bheirt Fhear (Séamus Ó Dubhghaill) a d’fhoghlaim sé an teanga ··· Rinne sé cúram ar leith d’áiteanna a raibh an teanga ag fáil bháis iontu agus dá thoradhsan chuir sé ar fáil dúinn Scéalta Mhuintir Luinigh (1933), ábhar a bhailigh sé i dTír Eoghain, agus bailiúchán a rinne sé sa Chabhán, Seanchas Ghleann Ghaibhle (1934). Tá liosta a aistí agus na ndánta ar chuir sé eagar orthu in Clár litridheachta agus i leabharliosta Bhest agus tá ar scríobh sé i 1942–1956 liostaithe ag Eleanor Knott in Éigse 8 (1956/7). Phós sé Emily Noble ó Dhún Laoghaire i 1923
Ba iad a chuireadh Éigse i gcló ··· Bhíodh ábhar léannta i gcló aige in Éigse, Irish Book Lover, Béaloideas, Studies ...
Seoirse an t-ainm baiste a bhí air (Éigse Samhradh 1975) ··· Bhíodh ábhar aige in Éigse, Catholic Survey, Celtica, Irisleabhar Mhuighe Nuadhat, Collectanea Hibernica, Archivium Hibernicum, The Furrow, Archivum franciscanum historicum, Irish Ecclesiastical Record, Clogher Record, Assisi, An tIrisleabhar, Studia Hibernica, Inniu, An Sagart.
Tugann Donal O’Sullivan[B3] cuntas air (‘A Sermon for Good Friday by Father Michael Walsh of Sneem’) in Éigse Iml ··· Nuair a shroich an scéal seo an t-easpag is é an pionós a cuireadh air gur tugadh sagart cúnta dó agus gurbh éigean dó pá a thabhairt dó. Chloiseadh Tadhg Ó Murchadha[B1] a athair ag eachtraí air agus tá cuntas aige air san uimhir chéanna de Éigse
D’fhill sé ar Bhaile Átha Cliath agus deir Pádraig de Brún (Éigse XIX, 1982/3) gur oileadh mar mhúinteoir é i gChumann Phlás Chill Dara agus gur chaith tamall ag obair san oifig ann ··· I Ráth Ó gCormaic, Port Láirge, a bhí sé um an dtaca seo. Scríobh sé chuig Seán Ó Dálaigh [q.v.] i bhFeabhra 1848 (Éigse Iml
Chuir sé ‘English-Irish Phrasebook’ le chéile; tá cuntas air in Éigse X11, Cuid III, 1967-68 ag Terence McCaughey agus deir sé: ‘Clearly, the phrasebook is of the greatest value as representing the colloquial Irish of Ó Gormáin’s part of the country at a time when the local dialect was still current among a large part of the population.’ Bhí sé ag scríobh don Dochtúir John Fergus, ársaitheoir cáiliúil, in 1752, agus is dóigh go raibh sé i mBaile Átha Cliath ag an am ··· Níor theip ar a mhisneach agus d’fháiltigh sé roimh thriúr Tiarnaí Leifteanant; léiríonn Robert Mahony in Éigse XXII (‘Muiris Ó Gormáin and the Lords Lieutenant of Ireland’) gurbh é an dán céanna a scríobh sé do gach duine díobh. Bhí Cathal Ó Conchubhair [q.v.], Thomas Leland, Charles Vallancey [q.v.] agus Tomás Ó Gormáin mar phátrúin aige
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Tá cuntas ar an scoláire Gaeilge seo ón Ollainn in Éigse 25, 1991 ··· Its final purpose was to establish a classification of Irish “monastic schools”.’ D’fhoilsigh sé ailt in Éigse agus in irisí léannta eile
Tá cuntas air: in The Irish Times 20 Samhain 1999; in Feasta, Nollaig 1999; agus ag Tomás Ó Concheanainn in Éigse XXXIII, 2002 ··· Bhí sé tamall fada ina eagarthóir ar Éigse freisin. Deirtear i gcuntas Feasta: ‘Is deimhneach go bhfuil sé le háireamh ar phríomhscoláirí Gaeilge an 20ú haois
Ghnóthaigh sí BA le honóracha den chéad scoth sa Léann Ceilteach in 1931, agus céim mháistir in 1933 lena tráchtas ar fhoinsí Chéitinn[B7] in Foras Feasa ar Éirinn; tá ‘The Sources of Keating’s History of Ireland’ i gcló in Éigse, geimhreadh 1944 [1945] et seq ··· Scríobhadh sí aistí agus léirmheasanna in Éigse, An Sagart, Journal of the Royal Society of the Antiquaries of Ireland, Celtica …. Bhí a fear céile William ina choimeádaí ar lámhscríbhinní Choláiste na Tríonóide
Bheifeá in amhras nach scoláire Gaeilge a bhí ann, mura mbeadh d’fhianaise agat ach liosta a shaothair in irisí mar Éigse, Ériu, Celtica, Études Celtiques, Studia Celtica, Galvia, Seanchas Ardmhacha, Analecta Hibernica, Irish Jurist, Analecta Bollandiana, Studia Hibernica, Comhar..., agus a bhfuil in eagar aige den dán díreach nó i gcló aige i dtaobh na seandlíthe ··· Foilsíodh cuid de na téacsanna sin in Analecta Hibernica agus tá aistí in Éigse agus in Irish Jurist bunaithe ar ábhar sa tráchtas sin
Deir an tOllamh Nic Dhonnchadha: ‘Foinse mhóreolais do eagarthóirí téacsanna leighis na Gaeilge is ea an saothar.’ In Lia Fáil 1926-32, faoin ainm Úna de Bhulf, agus in Éigse (Earrach, Fómhar, Geimhreadh 1940 agus Geimhreadh 1941), faoin ainm Winifred Wulff, bhí i gcló aici ‘De febre efemera nó an liaigh in Éirinn i n-allód’, téacs eile ó Rosa Anglica
Ar na reimsí eile léinn a shaothraigh sé bhí an naomhsheanchas, logainmneacha, sloinnte, lámhscríbhinní na Gaeilge (ceapadh ina bhall de Choimisiún Lámhscríbhinní na hÉireann é i 2000), an fhilíocht chlasaiceach, filíocht an amhráin – go háirithe i gcontae an Chláir agus i gConnacht, agus próiseas seachadta na scéalaíochta béil’ (Ó Héalaí). D’fhoilsigh sé aistí léannta anseo is ansiúd agus go háirithe in Béaloideas, Éigse, Proceedings of the International Congress of Celtic Studies, Léachtaí Cholm Cille agus Studia Hibernica
Toradh eile a bhí ar an tréimhse sin an t-alt ‘Focail Ghaedhilge ó Dharmhagh Ua nDuach’ in Éigse, geimhreadh 1947 [1948]
in Celtica, Éigse, Studies, Studia Hibernica, Seanchas Ard Mhacha, in irisí faoi stair a chontae dúchais, in irisí Gaeilge agus sna nuachtáin
Ó Murchú in Éigse 27, 1993
Bhíodh ailt agus léirmheasanna aici in Éigse, Ériu, Irish Historical Studies, Arv..
Bhí aiste scríofa aige ar an bhfile a cheap é, Pádraig Ó Néill, ach níor fhoilsigh sé í go raibh aiste Choilm Uí Lochlainn[q.v.] i gcló in Éigse, samhradh 1940, agus is mar thaca le hobair bhleachtaireachta Choilm atá sí i gcló in uimhir an gheimhridh den iris sin
Breatnach ('An Irish Bollandus: Fr Hugh Ward [Aodh Mac an Bhairdq.v.] and the Louvain Hagiographical Enterprise' in Éigse XXXI, 1999), agus ag Richard Sharpe (Medieval Irish Saints' Lives: an lntroduction to Vitae Sanctorum Hiberniae, 1991)
Tá cuntas air in Scottish Gaelic Studies V, 1942 ag John Maclean agus in Éigse III, 1941-42 ag ‘G
Níl ach aon tagairt amháin dó sna trí imleabhar bibleagrafaíochta a chuir Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath amach idir 1913 agus 1986: ‘Macalla Eoghain Rua ag Éadbhard do Nógla,’ le Tomás Ó Concheanainn in Éigse XIII, samhradh 1969
Liostaítear ceapacháin mhórchlúiteacha eile in Breandán Ó Buachalla: a celebration, 30 Meitheamh 2010: ‘He was Burns Scholar at Boston College, Parnell Fellow at Cambridge University, a French Government Fellow at the Sorbonne, a Folger Library Fellow at Washington and a visiting professor at New York University.’ Gan amhras bhí aistí iomadúla aige in irisí léannta agus foilseacháin mar Zeitschrift für celtische Philologie, Lochlann, Ériu, Celtica, UCC Record, Éigse, Studia Hibernica, Léachtaí Cholm Cille, Scríobh, Galvia, Seanchas Ard Mhacha, Ulster Local Studies, The Irish Review, Proceedings of the Royal Irish Academy ach bhí aistí agus léirmheasanna go rialta aige freisin ó 1957 amach in irisí mar Comhar agus Feasta a bhí ag freastal ar phobal leathan na Gaeilge
Faoi dhó, in 1995 agus arís in 2007, bhronn Club Chumann Lúthchleas Gael Bhun an Tábhairne an gradam ‘Hall of Fame’ air. Ach b’fhéidir gur suaithinsí fós an saothar scolártha a rinne sé: na haistí go léir in Journal of the Cork Historical and Archaeological Society, Dinnseanchas, Ainm (mar a raibh an tsraith ‘Reconsiderations’ aige ar áitainmneacha sna hAnnála), An Sagart, Éigse, Peritia agus irisleabhair léannta eile
Idir 1966 agus 2005 bhí ábhar aige in Brockhaus Enzyklopádie, Ériu, Éigse, Celtica, Peritia, Newsletter of the School of Celtic Studies, Béaloideas, Kuhn’s Zeitschrift, Miscellanea in memoriam Heinrich Wagner
Deir Ó Canainn gurbh í an deacracht a bhain le Gabhla go raibh Béarla maith ag na daoine ann: ‘Ar ámhairí an tsaoil, chuir sé aithne ar sheanfhear nach raibh aon Bhéarla aige agus ó tharla go raibh cluas iontach do theangacha aige, ba ghearr go raibh sé ina Ultach líofa.’ Bhí spéis aige sna canúintí agus d’fhoilsigh sé ailt in Éigse ar chaint Reachlainn agus ar shampla de Ghaeilge Chill Chainnigh
D’fhoilsigh sé dornán alt ar The National Student agus Éigse, agus insíonn a chara Seán Ó Lúing, a bhí in aon rang Laidine leis ar an ollscoil, gur réitigh Caoimhin gur trí Ghaeilge a d’eagrófaí imeachtaí Chumann an Léinn Chlasaicigh le linn dó a bheith ina reachtaire ar an chumann ar an ollscoil
Bhí ‘Príomhstair an Stocáin le hAodh Mac Domhnaill (1802–1867)’, cuntas ar ‘aithrí’ Mhic Dhomhnaill, i gcló aige in Éigse, geimhreadh 1972
Tá cuntas gairid ag Gearóid Ó Murchadha[B2] uirthi in Éigse, 1941-42
Bhí sé ar dhuine d’eagarthóirí The Field Day Anthology of Irish Writing, 1991 agus bhíodh aistí léannta aige i mórchuid irisí: Études Irlandaises, Cahiers de Gita, Irish University Review, Éigse, Celtica ...
Foilsíodh aistí leis in Béaloideas, Celtica, Éigse, Ériu, in Proceedings of the Royal Irish Academy agus inZeitschrift für celtische Philologie
Bhí aistí agus léirmheasanna i gcló aici in Ériu, Éigse, Celtica, Irish Historical Studies, Béaloideas agus An Sagart
Sholáthraíodh sé ailt ní hamháin do na hirisí léannta Gaeilge agus creidimh (Éigse, Collectanea Hibernica, Irish Ecclesiastical Record, Catholic Survey, Assisi ...) agus do na hirisí staire lógánta (Breifne, Clogher Record, Donegal Annual, Kerry Archaeological Society Journal, Journal of the South Derry Historical Society, Louth Archaeological Society Journal ...) ach do Feasta, An Sagart, Irish Independent ...
Chaith sé an tréimhse 1936-43 ag múineadh i Maigh Chromtha; bhí alt (‘Láimhsgríbhinn’) aige in Éigse, samhradh 1942 i dtaobh lámhscríbhinne i seilbh an Dochtúra Ó Céileachair, sagart sa bhaile sin
Tá aistí léannta leis in Béaloideas, Journal of Celtic Studies, Éigse, Journal of the Galway Historical and Archaeological Society
In Ériu, Hermathena, Irish Historical Studies, Éigse, Irish Geography, Celtica is mó a d’fhoilsítí a shaothar
I Scoil Bhuachaillí na Máisiúnach i gCluain Sceach a d’fhoghlaim sé Gaeilge ar dtús agus bheadh sé ina ardmháistir sa scoil sin ar ball. Bhí aistí ag May Risk in Hermathena, Studia Hibernica agus Éigse inar thug sí eolas ar Chathal Ó Luinín [B7], ar Sheán Ó Neachtain [B7] agus ar Dhiarmuid Ó Conchubhair [B7]
ansiúd agus bhí sé ag múineadh ann ar feadh tamaill. Tá ailt léannta aige in Éigse, Celtica, Arv: Journal of Scandinavian Folklore, Saga, Angles, Zeitschrift für celtische Philologie, Studia neophilologica (Uppsala), Béaloideas
Tá tuairisc aige in Éigse, geimhreadh 1948 ar a raibh déanta den chineál sin oibre ar fud na hEorpa
Tá saothar leis in Éigse, Béaloideas, Comhar, Feasta, Celtica, Journal of the Galway Archaeological and Historical Society
Chuir sé eagar ar roinnt scéalta in Éigse, Béaloideas, Scottish Gaelic Studies, Scottish Studies ...
O’Kelly in iris seandálaíochta Chorcaí agus in imeachtaí an Acadaimh Ríoga, agus fíor-chorralt in Éigse agus Celtica
Tá cuntais eile ar an scoláire seo in: Scéala Scoil an Léinn Cheiltigh, Samhain 1989 ag Proinsias Mac Cana; Éigse XXIV, 1990 ag Nessa Ní Shéaghdha [q.v.]; Études Celtiques XXVIII, 1991 ag P.-Y
Diarmuid Ó Sé a scríobh a bhfuil in Éigse, 1997. I mBaile na Cora, Luimneach, a rugadh é 14 Nollaig 1916
Tá cuntais air in: Who’s Who 1986; Éigse XXV, 1991 ag Brian Ó Cuív[q.v.]; Études Celtiques XXX, 1994 ag Ann T.E
Bhunaigh Proinsias Ó Maolaithe C.SS.R cuid dá alt ‘Graiméar Mhionlaigh’ (Éigse, earrach 1954) ar chaint Thomáis agus seo é an cur síos a rinne seisean ar an mbaile beag: ‘Is é Mionlach an ceantar Gaelach is goire do chathair na Gaillimhe
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Bhí an chuma ar an eaglaiseach seo ar feadh tamaill gur le scoláireacht na Gaeilge a rachadh sé; tá trí alt i gcló aige san imleabhar tosaigh de Éigse i 1939; in The Irish, 1947, dúirt Seán Ó Faoláin go raibh sé tosaithe ar eagar a chur ar Pairlement Chloinne Tomáis
Ó 1940 amach bhíodh ailt, amhráin agus nótaí aige in Éigse agus is air a d’iarr eagarthóir na hirise sin léirmheas a scríobh ar The Irish of Cois Fhairrge (1944) le Tomás de Bhaldraithe [q.v.]
Bhí sé i gclochar Dhún Mhuire, Cill Iníon Léinín, 1946-51 agus ar feadh 1951-57 bhí sé sa teach ar Ché na gCeannaithe i mBaile Átha Cliath. Bhí an aiste ‘Meon Froinsiasach an Phiarsaigh’ i gcló aige in Franciscan College Annual 1945/46 agus bhí ‘Ó Dálaigh Fionn cct’ aige in Éigse, geimhreadh 1946
In eagar ag an scoláire céanna tá in Éigse aistriúcháin eile a rinne sé: ‘Seanmóir ar an mbás’ (Iml
Tá fianaise aige freisin gur mhaith le timire an Irish Society é a fhostú mar mhúinteoir agus gur thug beirt acu cuairt air: tá cuntas ag Pádraig de Brún ar a chaidreamh leis an gCumann in Éigse, Iml
Tá cuntais air: ag Breandán Ó Buachalla in Ulster Local Studies vii, 2, 1982 (‘Arthur Brownlow: a gentleman more curious than ordinary’); agus ag Bernadette Cunningham agus Raymond Gillespie in Éigse XXI, 1986 (‘An Ulster Settler and his Irish manuscripts’)
‘Leabhar Charswell in Éirinn’ is teideal d’alt Thomáis de Bhaldraithe in Éigse, earrach 1958
Deir Anne Cronin in Éigse, geimhreadh 1944 [1945] (‘Printed Sources of Keating’s “Forus Feasa”’): ‘Among his works is the De Lingua Hibernica
In Éigse, geimhreadh 1944 (‘Printed Sources of Keating’s Forus Feasa’) agus samhradh 1945 (‘Sources of Keating’s Forus Feasa ar Éirinn 2: Manuscript sources’) pléann agus liostaíonn Anne Cronin foinsí agus cuireann i gcomparáid le chéile Céitinn agus Michél Ó Cléirigh[q.v.] maidir le húsáid na bhfoinsí sin
In Éigse XXVII, 1993 (‘Conchubhar Mac Bruaideadha and Sir Matthew de Renzy’) tá dán molta ar de Renzy (‘Oraoid uaim go O Rénsi’) le Mac Bruaideadha in eagar ag Mac Cuarta agus an nóta seo aige: ‘The context of the following texts may have been a correspondence between Conchubhar Mac Bruaideadha and members of other Gaelic literary families, perhaps involving approbations of works and authors, and associated with De Renzy’s attempts to have his literary efforts in Irish recognised.’ Bhí de thoradh ar eolas De Renzy ar an teanga agus ar an aos léinn gur chreid sé gur cheart filí, croinicithe, agus ginealeolaithe Mhic Chochláin a bhá: ‘Thereby the McCoghlans, he hoped, would lose the knowledge “from whence they came”, and forego claims to native land’ (Loeber)
Breathnach dó sin i léirmheas in Éigse, earrach 1954
Breatnach in Éigse XXXI, 1999 (’An Irish Bollandus: Fr Hugh Ward and the Louvain Hagiographical Enterprise’) is grinne a rinne staidéar ar an ról ceannasach a bhí aige i scéim staire agus naomhsheanchais Lováin
Breatnach in Éigse XXXI, 1999 (‘An Irish Bollandus: Fr Hugh Ward and the Louvain Hagiographical Enterprise’) thar amhras gurbh Eoghan a bhí ar athair Aoidh Mhic an Bhaird[q.v.] agus gurbh í Máire Ní Chléirigh a mháthair (cáipéis i gcló ag D.J
Isidore’s College Rome: Biographical and historical notes and documents, 1925 le Gregory Cleary; ag Brendan Jennings in Studies XXVIII, 1939 (‘The Irish Franciscans in Prague’); ag Cuthbert McGrath in Éigse IV, Cuid a I, 1943 (‘Materials for a history of Clann Bhruaideadha’) is mó atá an t-eolas a thugann Mac Bruaideadha ar a mhuintir; ag Kevin MacGrath in Irish Ecclesiastical Record LXXXVII, Bealtaine 1952 (‘The Bruodins in Bohemia’); in The Parish of Kilkeedy; a local history, 1998 a thiomsaigh Frank Brew (‘The McBrody family’); agus ag Luke McInerney in Archivium Hibernicum 70, 2017 (‘A "most vainglorious man": the writings of Antonius Bruodin’). Ba é Maoilín Mac Bruaideadha a athair agus ba í Mairéad Ni Mhaoldomhnaigh a mháthair
It seems to have worked, for he is on record as having later composed an Eulogia O Brienorum.’ Deir Cuthbert McGrath in Éigse IV, Cuid I, 1943, agus Leerssen agus Williams chomh maith, gur cosúil gurb eisean an duine a bhí ag cabhrú le Fearganainm Ó Domhnalláin[q.v.] agus le hUilliam Ó Domhnaill[q.v.] in obair aistrithe an Tiomna Nuadh, an fear ar dhúirt Ó Domhnaill ina thaobh gur ‘duine iúlmhar sa teanguidh Ghaoidheilge’ é agus gur i gColáiste na Tríonóide a bhí sé
Tá cuntas fada, ‘The Irish Society agus Tadhg Ó Coinnialláin’, ag Tomás Ó hAilín in Studia Hibernica 8 (1968) agus cuntas ag Donal O’Sullivan, ‘Thaddaeus Connellan and his books of Irish poetry’, in Éigse Iml
Davis, Editor of the Nation, &c &c, twentyone in all’ (i gcló ag Pádraig de Brún in Éigse XVII, Cuid II, 1977-79). Ba é ba mhó faoi deara an Cumann Ceilteach a bhunú in 1840 ina theach ag 39 Sráid Mhic Liam, Baile Átha Cliath, mar a raibh an triúr eile a luaigh Ó Donnabháin sa láthair, agus an Irish Archaeological Society in 1845, agus an dá chumann a chumascadh le chéile sa Chumann Oisíneach in 1853
Should he send you any manuscript you would do well to flatter his pride a little, and you will succeed the better.’ In Éigse Iml
Tá cuntas gairid air maille le seanmóir a thug sé an 14 Márta 1825 i gcló in Éigse Iml
Davis, Editor of the Nation, &c &c, twenty one in all’ (i gcló ag Pádraig de Brún in Éigse Iml
Ábhar aige in Éigse
Tá litir a chuir Blest chuig Bunting i gcló ag Donal O’Sullivan[B3] in Éigse Iml
D’éag sí beagnach trí bliana ó shin agus d’fhág sí ina diaidh oidhreacht amhrán, idir Béarla agus Gaeilge, nach raibh ag mórán lena linn’. Scríobh a mac Donncha an scéal ‘Tobairín na Leamhnachta’ uaithi agus chuir i gcló é in Éigse Iml
Duine eile de na hiníonacha ba ea an scoláire Nessa Ní Shéaghdha [q.v.] (d’éag 11 Aibreán 1993) a bhfuil cuntas uirthi ag Máirtín Ó Murchú in Scéala Scoil an Léinn Cheiltigh, Uimhir a 6, Bealtaine 1993 agus ag Pádraig Ó Fiannachta in Éigse, 1996; bhí sí pósta ar David J
She was a singularly industrious worker, rigidly methodical and conscientious, unfailingly clearheaded and with such unusual powers of concentraton that she worked with uncommon rapidity’ (Éigse Iml
Is é a dúradh in Éigse Iml
an bhliain dár gcionn. Chomh maith le haistí léannta in Éigse, Studies, Journal of the Royal Society of Antiquaries of Ireland, Journal of the English Folk Dance and Song Society scríobh sé: iontráil faoi cheol tíre na hÉireann in eagrán 1954 de Grove’s Dictionary of Music and Musicians; Irish Folk Music and Song, 1952 (do Chomhar Cultúra Éireann – tháinig eagrán nua amach i 1961 faoin teideal Irish Folk music, song and dance); Songs of the Irish, 1960, ina bhfuil a aistriúcháin féin ar chuid de amhráin mhóra na Gaeilge; Carolan: life and times of an Irish harper, 1958, a mhórshaothar
Foilsíodh ábhar uaidh freisin in Éigse, Journal of the Kildare Archaeological Society, Proceedings of the Royal Irish Academy, Féilscríbhinn Eoin Mhic Néill
Nuair a foilsíodh an chéad uimhir de Éigse: a journal of Irish studies in 1940 is é a bhí scríofa ar an leathanach teidil: ‘Published (with the aid of the Adam Boyd Simpson Bequest) for The National University of Ireland’.
I gcló in Éigse, Vol I, Part III, Fómhar 1939 tá leagan den dán cáiliúil ‘Caoine ar Dhiarmuid Mac Cárthaigh’, a scríobh Seán síos ó Bhríd Bean Uí Chathasaigh, Cathair Bhearna, tuairim 1931
Dúradh in Éigse, Geimhreadh 1942: ‘Madame Sjoestedt’s death, at the height of her powers, in the winter of 1941 [sic], cannot fail to retard the progress of Irish studies in France’...
Tá sé curtha san Uaimh. Bhí aistí i gcló aige ó 1924 ar aghaidh in Irisleabhar Mhaigh Nuad, Éigse, Bonaventura, An Camán, An Stoc, Ar Aghaidh, Scéala Éireann, Guth na nGaedheal, An Gaedheal...
Scríobh Énrí Ó Muirgheasa cuntas air in Éigse 1 (Fómhar 1939).
‘Tadhg Ó Murchú: Béaloideasóir’ le Tomás Ó hAilín in Éigse, Iml
Tá aistí léannta aici in Hermathena, Gadelica, Éigse, Irish Book Lover, Irish Historical Studies, Galway Archaeological Society Journal, Irish Nation, agus Ériu
“His death is all the more tragic, as far as our studies are concerned, because he has committed relatively little of his knowledge to print” (Brian Ó Cuív in Éigse, Iml
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Scríobh Osborn Ó hAimhirgín an méid seo faoi in Éigse Iml
Deir Brian Ó Cuív in Éigse 1960–61, 1
Bhí ábhar uaidh i gcló in Éigse, Celtica, The Irish Book Lover, The Irish Ecclesiastical Record, Catholic Survey, Measgra Mhichíl Uí Chléirigh, agus i go leor irisí staire in Éirinn agus thar lear
Scríobh Gearóid Ó Murchadha in Éigse, Iml
McAdoo in Éigse, Geimhreadh 1940 (‘The Irish Translations of the Book of Common Prayer’). Bhí beirt John Richardson, eaglaisigh, ar comhaois le chéile
Tuairimíonn Andrew Breeze (Éigse XXVIII, 1994–5 agus XXIX, 1996): ‘He may well have gone there because of anxiety caused by his cousin’s failings in poverty and religious obedience.’ I 1675 chuir cúirt i gCluain Meala ar ionnarbadh é, ach tharla é a bheith i ndrochshláinte, tugadh cead dó fanacht sa tír
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 An iontráil in Dictionary of national biography a chuir tús, b’fhéidir, leis na cuntais iomrallacha a mheasc Sall sinsearach (1612–86), Andrew FitzBennet Sall[q.v.], leis an bhfear seo, botún ar leanadh de fiú tar éis do Andrew Breeze cuntas a thabhairt ar an mbeirt Andrew Sall in Éigse, XXVIII, 1994–5 agus XXIX, 1996
Deir Pádraig Breatnach in Éigse XXXI, 1998 go raibh sé ar dhuine de na staraithe a spreag Thomas Messingham[q.v.] chun saothair
Is i Laidín a scríobh an tAthair Conchubhar Mac Cairteáin[q.v.] an t-aon tuireamh amháin (‘In mortem Davidis Broder, Poetac clarissimi Elegia’) a scríobhadh ar an mórfhile seo agus tá sé in eagar, maille le nótaí, ag Pádraig de Brún in Éigse, geimhreadh 1968 (‘Tuireamh Laidne ar Dháibhí Ó Bruadair’); is aisteach leis an mBrúnach nár scríobh aon duine de na filí atá luaite ag an gCairteánach – Diarmuid Mac Sheáin Bhuí Mac Cárthaigh[q.v.], Conchubhar Ó Briain[q.v.], Domhnall Ó Colmáin[q.v.] – tuireamh
Breatnach (‘An Irish Bollandus: Fr Hugh Ward and the Louvain Hagiographical Enterprise’ in Éigse XXXI, 1999), agus Richard Sharpe (Medieval Irish Saints’ Lives: an Introduction to Vitae Sanctorum Hiberniae, 1991) léargas ar an ngluaiseacht idirnáisiúnta seo
Tá pictiúr tarraingteach de Chnoc Ninne as seanleabhar, Henry’s Upper Lough Erne in 1739, i gcló ag Éamonn Ó Tuathail[B2] in Éigse, samhradh 1939: ‘In this County are two notable hills for beauty, pleasure, profitt, and stately situation not inferior to many in Ireland the one is called Knockninny being the principall seate of that family descended of Patrick son of Edmond na Cooley Maguire king of fermanagh
In Éigse, earrach 1940 (‘Nugentiana’) tá dán (‘Marbhnadh Bharúin Dealbhna Annso’) i gcló ag Éamonn Ó Tuathail[B2] i dtaobh Risteáird, athair Chriostóra, dán ar léir air go raibh seisean ina phátrún ag filí agus ceoltóirí: ‘I gCrích Chuinn is damhna déar / d’aos dána, d’aos téad na sgoth, / bás an fhir nár choigil maoin; / ní cneasda nár chaoin gach sgol.’ Deir Ó Tuathail: ‘Irish would have been the predominant language in the Marches, including Delvin, and no doubt was the first language Richard Nugent learnt to speak.’ Bhí an Risteárd sin (a d’éag 1559) pósta ar Elizabeth, an iníon ba shine ag an mBíocunta Gormanston
Aistriúchán ar shaothar Laidine, Apparatus ad positivam theologiam methodicus, Páras, 1700, le Pierre Annat (1638–1713), is ea beagán de shaothar úd Uí Cheallaigh (Pádraig Ó Súilleabháin[B5] in Éigse, geimhreadh 1960–1 agus fómhar 1964)
Dúradh in Dictionary of National Biography: ‘A previous edition, as he states in his preface, had appeared in 1563, but it is otherwise unknown.’ In Éigse, earrach 1958 (‘Leabhar Charswell in Éirinn’) deir Tomás de Bhaldraithe: ‘Is deacair a bheith fíorchinnte den chiall a bhí aige le do cuireadh amach ar mhór an [ar mhórán] chulaidh línn
Risk in Éigse, earrach 1967 (‘Two Poems on Diarmaid Ó Conchubhair’)
Deir Bergin: ‘Brian Ó Corcrán was probably the author of Eachtra Mhacaoimh an Iolair, a romance adapted from the French, which has been attributed without sufficient reason to his namesake the vicar of Cleenish in Loch Erne who died in 1487.’ In Éigse XXXIV, 2004 tá ‘Brian Ó Corcráin agus Eachtra Mhacaoimh an Iolair’ le Caoimhín Breathnach. Sa réamhrá nua le heagrán Macalister (Subsidiary series 7, 1998) cuireann Joseph Falaky Nagy ceist: an saothair liteartha ar nós na ságaí nó úrscéalta an lae inniu na scéalta rómánsúla
Tá beagán eolais faoin scríobhaí in Éigse Iml
Bhí comhfhreagras aige le Mícheál Óg Ó Longáin [q.v.], le Peadar Ó Conaill[q.v.], le Pól O Briain [q.v.], le Patrick Lynch (1754-1818) [q.v.] agus le James Hardiman [q.v.]; tá litreacha a chuir sé féin agus Ó Briain chuig a chéile i gcló ag Pádraig de Brún in Éigse Iml
In Éigse, geimhreadh 1942 (‘A Poem for Felim O’Toole’) tá an dán ‘Ná diúlt mh’ionmhuine, a Fhéilim’ in eagar ag Éamonn Ó Tuathail[B2].
Breatnach in Éigse, fómhar 1940 (‘The earliest version of Eibhlín a rúin’)
An file a leagtar an dán cáiliúil ‘Cáit ar ghabhadar Gaoidhil’ (in eagar ag William Gillies in Éigse, samhradh 1970 faoin teideal ‘A Poem on the Downfall of the Gaoidhil’) atá i gceist anseo
In Éigse, geimhreadh 1977–8, tá aiste ag Séamus Ó Néill[B3] i dtaobh ar féidir d’fhoghraíocht Uí Ghallchobhair a thuiscint ón litriú a chleacht sé
Fear Flatha féin dob é ceann na fine é, mar tugtar “Ó Gnímh” air.’ Níl a fhios go cinnte cá raibh cónaí ar a mhuintir i gContae Aontroma; in Éigse, fómhar 1950 tá mír i dtaobh Bhaile Uí Ghnímh in ‘Varia’ le hÉamonn Ó Tuathail[B2] agus tuairimíonn sé: ‘The exact position of Ó Gnímh’s place of residence has not been determined but there can scarcely be any doubt that it was in Co
McAdoo in Éigse, geimhreadh 1940 (‘The Irish Translations of the Book of Common Prayer’); tá buneolas áirithe ag J.B
‘Dán ar Shéafraidh Ó Donnchadha an Ghleanna’ (Éigse, geimhreadh 1967) a léamh
Ag Pádraig de Brún in Éigse, earrach 1968 tá alt gairid dar teideal ‘Epitaph Aogáin Í Rathaile’
McAdoo in Éigse, fómhar 1939 (Three Poems by Peadar Ó Maolchonaire’); in Breifne V, 18, 1977/8 ag Pádhraic P
Tá a bhfuil ar eolas ina thaobh ag Robin Flower[B3] in Catalogue of Irish mss in the British Museum III, 1953 agus sna cuntais ar an díospóireacht a lean foilsiú aistriúchán Dhiarmuda Uí Chonchubhair[q.v.] ar Fhoras FeasaChéitinn[q.v.] agus go háirithe in Ag cruinniú eala: Anthony Raymond (1675–1726), ministéir Protastúnach agus léann na Gaeilge i mBaile Átha Cliath, 1988. Baineann tábhacht lenar scríobh sé i dtaobh bheatha Chéitinn agus is leis a bhaineann aiste Bhriain Uí Chuív (‘An Eighteenth-Century Account of Keating and his Foras Feasa ar Éirinn’) in Éigse, geimhreadh 1960–61: ‘In 1811 William Haliday [B6] published an edition of the “Díonbhrollach” and the First Book of Foras Feasa ar Éirinn, and to it he prefixed a “Life of the Author” for which he drew on the 1722 “Dissertation”
Owen); Éigse XXIV, 1990 (P.A
Tá spéis freisin aige i Shelta, béarlagar na saor, Parlanay agus Romany.’ Tá saothar leis i gcló in Irish School Weekly, Scéala Éireann, Inniu, An Glór, An t-Éireannach, Ar Aghaidh, An Sagart, Béaloideas, Éigse agus Feasta
Ba ann a rangaíodh den chéad uair ainmfhocail na Gaeilge i ndíochlaonta ar nós na Laidine (Tomás Ó Concheanainn i léirmheas a rinne sé in Éigse, geimhreadh 1968)
Úna de Nógla in Éigse XXXV, 2005) gur dá bhean Úna Ní Bhroin a chum Tadhg ‘Rachainn fón gcoill leat, a mhaighdean na n-órfholt’ agus nár phós sé Úna de Nógla