Líon alt a bhfuil an ghné seo luaite iontu: 18
Bailbhe, bodhaire agus daille ba ghnách a chur síos faoin gceannteideal sin. I dtuairisc bháis in The Kerryman 25 Aibreán 1942 dúradh: ‘One of the greatest Gaels Kerry ever produced, he was born in Valentia eighty years ago ··· Dar le tuairisc bháis an Kerryman gur saor in aisce a d’oibríodh sé don Chonradh
Dúradh in The Kerryman 2 Lúnasa 1952 gur 78 bliana a aois ··· Tríur mac agus ceathrar iníonacha a dúradh in The Kerryman
Deirtear freisin gur creideadh go raibh na horthaí cuí aige chun an t-anam a thabhairt ar ais inti ach go raibh eagla air iad a rá. Ar an Kerryman, 23 Meán Fómhair 1950, dúirt Sceilg go ndearna Jones dianstaidéar ar an teanga sna ocht mbliana a chaith sé i mBaile an Fheirtéaraigh ··· Is léir ón gcuntas atá sa Kerryman, 10 Lúnasa 1918 gurbh ar Jones a thit an chuid ba throime den obair
Cailleadh a athair nuair nach raibh ach an dá bhliain caite aige sa mheánscoil agus b’éigean dó a bheith ag obair ar an bhfeirm; ceithre bliana d’aois a bhí ag an duine ab óige sa teach agus deirtear in The Kerryman 8 Bealtaine 1992 gurbh é Peadar fear cothaithe an teaghlaigh ··· Fógra sa Kerryman faoi deara dó spéis a chur in ord de La Salle i 1924
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Sa tuairisc bháis in The Kerryman dúradh gurbh í an tsochraid ba mhó riamh in Uíbh Ráthach a cuireadh air ··· Nuair a thug Richard Hayward cuairt air tuairim 1944 agus é ag taighde le haghaidh a leabhair The Kingdom of Kerry dúirt Domhnall leis gur ghnách dó deich míle a shiúl gach lá. In Kerryman 13 Deireadh Fómhair 1951 scríobh Seán Ó Súilleabháin: ‘Ag múineadh scoile a chaith sé a shaol
Ina dteanntasan tá cur síos air in Kerryman 1 Meitheamh 2006, Kerry’s Eye 1 Meitheamh 2006 agus in Kildare Nationalist 2 Meitheamh 2006
The home language being thus a happy blend of the South and the West, it was but natural that he should attract around him the most earnest Gaels of that very Irish city ....’, a scríobh Sceilg [Seán Ó Ceallaigh] [q.v.] in The Kerryman i ndiaidh a bháis
Deir an Kerryman 24 Eanáir 1970 go raibh Éamonn de Valera mar mhúinteoir aici ansin agus go maíodh sí gur uaithi a bhí sé ag foghlaim Gaeilge
Bhíodh ábhar aige go rialta in The Kerryman, Inniu, Scéala Éireann. Phós sé Eistir Ní Éalaithe, oide scoile ó Chill Gharbháin i 1952 agus rugadh ceathrar leanbh dóibh
Molann an Kerryman 7 Samhain 1936 a shaothar ar son Chill Airne ach ní luann a obair ar son na Gaeilge
Bhuaigh sé craobh na Mumhan sa chornphíopa i 1904. Phós sé Ellen Brick ó Bhaile Uí Dhuinn agus bhí cúigear clainne acu. Ó 1936 ar aghaidh bhíodh dánta i gcló aige in The Kerryman
Scríobh an Seán Ó Briain sin alt dar teideal ‘I knew Brendan Behan’ in Kerryman 23 Bealtaine 1964: ‘A number of good short stories and at least one play were written and lost and carelessly cast aside and never bothered about again
Leabhrán i dtaobh an chéad chábla teileagraf a d’fhoilsigh The Kerryman is ea An chéad chábla (1946)
Bhíodh aistí agus scéalta aige in An Claidheamh Soluis, The Kerryman, Freeman’s Journal, Fáinne an Lae, An Branar, An Síoladóir
Cuntas ag ‘Sceilg’ in The Kerryman.
Tá cuntas moltach air in Kerryman 2 Eanáir 1926.
Ní in irisí léannta amháin a bhíodh aistí aige ach i leithéidí Ireland of the Welcomes, The Kerryman, The Irish Digest, Our Catholic Life, An Múinteoir Náisiúnta, Sligo Champion, Biatas, Comhar
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Tá cuntas air in Kerryman 19 Iúil 1991