Líon alt a bhfuil an ghné seo luaite iontu: 11
Bhí an ceoldráma An Bard ’gus an Fó ar cheann de na himeachtaí ba shuaithinsí dár reáchtáil siad agus ba é an Suibhneach seo a scríobh idir cheol agus fhocail. I gCorcaigh a rugadh é agus d’fhoilsigh Irish World 30 Samhain 1889 cuntas ar a shaol (i gcló in aiste Uí Dhochartaigh) ··· Bhí léirmheasanna moltacha in An Gaodhal agus ag Irish World ach bhí an New York Herald drochmheasúil amach is amach i dtaobh an cheoldráma - ‘the whole performance was a melancholy display of misplaced genius’ ··· Deirtear sa chuntas úd in Irish World: ‘The Beth Luis Nuin Fraternity published last year “Brian”, a tragedy in five acts, by Mr McSweeney (sic), dealing with the Danish invasion of Ireland and the battle of Clontarf
An mhí dár gcionn chuir sé in iúl don Chonradh gurbh fhearr dóibh duine in Éirínn a cheapadh ina leas-uachtarán ach ní ghlacfadh siad lena thairiscint. Lean sé air ag scríobh litreacha chuig a chairde go léir agus ag scríobh alt d’irisí mar Irish Ecclesiastical Record, The Irish World, Catholic University Bulletin, Weekly Freeman, Donaghoe’s Magazine... ··· Litir a scríobh Labhrás Branóg ar 23 Samháin chuig The Irish World a chuir tús leis an bhfeachtas chun an corp a chur abhaile go hÉirinn
Bhí an litir i gcló in The Irish World i nGaeilge, i mBéarla agus sa Danmhairgis roimhe sin
Bhí litir aige in An Claidheamh Soluis 22 Aibreán 1899 (ar cóip í de litir a bhí in Irish World): ‘May I suggest a way in which the various Irish societies could perform a direct and valuable service to scholarship
Bhí sé ina eagarthóir ar: An t-Éireannach, iris an Chonartha i Londain, i 1913; Irish Freedom 1911-14; The Irish World 1918-19; The Separatist, 1922
Bhreac Ó Súilleabháin síos an chumadóireacht i leabhar nótaí s’aigese agus bhailigh sé amhráin ó nuachtáin Ghaelacha mar The Gaelic American, The Irish World agus An Phoblacht. Chaith Seán seal ag smaoineamh agus ag cumadh as Gaeilge i gcéin agus i gcóngar agus tá dornán dánta tagtha anuas chugainn ó pheann an tSúilleabhánaigh féin
Scríobhadh sé freisin don Irish World, Boston Pilot, San Francisco Leader, Gaelic American ..
Ní raibh aon choinne lena bhás 10 Eanáir 1899. San Irish World 25 Bealtaine 1872 mhol sé go mbeadh rang Gaeilge i seomraí gach cumainn Éireannaigh sna Stáit
Nuair a bhí de Hindeberg ag iarraidh ar léitheoirí an Irish World i Meiricea tacú le ciste na teanga d’iarr sé ar Zimmer treisiú lena argóintí ar son na hathbheochana
Níor ghlac sé aon taobh ann. Bhí sé ina thuairisceoir ar imeachtaí na hÉireann don Irish-American agus don Irish World (1912–1916)
Fuair sé obair gharraíodóireachta ó Albanach san áit darb ainm Roy, fear a raibh an-chur amach aige ar phlandaí. Tháinig sé lá ar leathanach de The Irish World, páipéar Meiriceánach, agus litir i nGaeilge i gcló ann ó Thomás Ó Domhnaill M.P