Líon alt a bhfuil an ghné seo luaite iontu: 15
I dtuairisc a bháis in Réalt an Deiscirt 1 Eanáir 1955, deirtear: ‘ ··· Chumadh sé dánta i gcomhair Dámhscoil Mhúscraí agus is in Réalt an Deiscirt is mó a chuirtí a dhéantús i gcló ··· Scríobh sé caoineadh ar Phádraig Ó Cruadhlaoich (‘Gael na nGael’) [B1] agus thug Peadar Ó Donnabháin le tuiscint in Réalt an Deiscirt i ndiaidh a bháis, agus é ag tagairt do na 1920idí, go gcuireadh sé leaganacha Gaeilge de dhrámaí ar fáil nuair a bhíodh a rang ag cur isteach ar chomórtais drámaíochta
Ar feadh naoi mí níor tugadh aon phá dó toisc tinreamh na scoile bheith róbheag ach chuir sé an dlí ar an sagart paróiste agus fuair na riaráistí (Réalt an Deiscirt 3 Aibreán 1948) ··· B’ionadh le Peadar Ó hAnnracháin an ceapachán sin (Réalt an Deiscirt 3 Aibreán 1948) agus a mhinice a bhí labhartha ag Gearóid go searbh in aghaidh de Valera
.’, a dúirt Peadar Ó hAnracháin [B1] in Réalt an Deiscirt 9 Lúnasa 1947) ··· Thabharfá leat ón tagairt úd ag Peadar Ó hAnnracháin in Réalt an Deiscirt gur i ndiaidh Iúil 1914 a chuaigh sí isteach i Siúracha na Trócaire: ‘
In Réalt an Deiscirt 29 Márta 1958 dúirt Peadar Ó hAnnracháin [B1] gur chompánach scoile é ag Gearóid Ó Súilleabháin [B4] i Scoil Chlasaiceach Dhomhnaill Uí Dhubhgáin sa Sciobairín
Scríobh sé cuntas ar an turas in The Southern Star (Réalt an Deiscirt). Is mar chuntasóir agus mar bhainisteoir a bhí sé ag obair i ngnólacht Uí Néill ar dtús
Ba é Risteárd Ó Maolchatha (1886–1971), a bhí ag obair i bPostoifig Bheanntraí, an duine ab iomráití a d’fhoghlaim Gaeilge uaidh ansiúd (Réalt an Deiscirt 21 Eanáir 1946)
‘He never failed to do a good turn for anyone from West Cork who was deserving of it’, a dúradh in The Southern Star/Réalt an Deiscirt 5 Iúil 1941
Bhí sé ina eagarthóir ar Réalt an Deiscirt go luath in 1918 agus rinne páipéar de chuid Shinn Féin de, rud a chabhraigh chun an chiorclaíocht a mhéadú
‘Donncha Ó Buachalla was a well-known figure at Irish gatherings in Cork and Kerry in the early days of the Revival’ (Peadar Ó hAnnracháin [B1] in Réalt an Deiscirt 1 Meitheamh 1957)
Bhíodh pinginí beaga le fáil aige as ranganna Gaeilge a mhúineadh sa cheantar agus bhíodh aistí aige in Scéala Éireann, Evening Press, Réalt an Deiscirt, Feasta
In Réalt an Deiscirt 29 Lúnasa 1970 scríobh ‘Cairbre’ [P.D.Mehigan B2] ‘In memory of Murt O’Shea’: ‘The former Adrigole schoolteacher, soft-spoken and mild-mannered, was withal uncompromising in all things Irish
Tuairisc a bháis in Réalt an Deiscirt 10 Márta 1938.
Tá tuairisc a bháis in Réalt an Deiscirt 19 Feabhra 1955.
Fear tábhachtach i bpolaitíocht a linne ba ea an Daniel seo, é ina bhall parlaiminte 1901-18, ina eagarthóir ar Réalt an Deiscirt tráth, ina rúnaí ar an All For Ireland League, páirtí Liam Uí Bhriain (1852-1928), é ina abhcóide ...
Deirtear in Southern Star (Réalt an Deiscirt) 8 Samhain 1941 gur rugadh é 3 Márta 1863