Líon alt a bhfuil an ghné seo luaite iontu: 59
In Misneach 12 Meitheamh 1920 tuairimíodh go mbeadh sé ina chathaoirleach ar bhaile-chomhairle an Daingin go luath ··· D’aistrigh sé dán Stephen Gwynn[q.v.] ‘A song of defeat’ (Fáinne an Lae, Deireadh Fómhair 1926). Mar amhránaí ar an sean-nós ghlac sé páirt i gceolchoirm a chuir Craobh na gCúig gCúigí ar bun (Misneach 6 Nollaig 1919)
Bhí ina bhall den Chumann Gaelach ansiúd agus ina bhall de Chomhaltas Bhaile Átha Cliath den Chonradh thar ceann an chumainn sin chun réitithe a dhéanamh d’Oireachtas 1920 (Misneach 6 Márta 1920) ··· Bhí cúpla aiste Ghaeilge aige in An Réalt, iris an Chumainn Ghaelaigh, i 1920–22, agus aiste faoi na canúintí aige i bpáipéar an Chonartha, Misneach
Bhí sé freisin ina bhall de choiste seasta Shinn Féin agus toghadh ina chomhairleoir cathrach é—‘duine den mhórsheisear Gaeilgeoirí ar Chomhairle Chathair Bhaile Átha Cliath’, dar le Misneach 27 Samhain 1919 ··· Bhí aistí i gcló aige in An Claidheamh Soluis agus Fáinne an Lae i 1917–18. Bhí baint aige le cúirteanna Shinn Féin agus cuireadh i bpríosún é faoi dhó (Misneach 20 Márta 1920)
Seachas aistriuchán ón Iodáilis agus seanmóir in An Síoladóir agus freagra ar Pheadar Mhac Fionnlaoich [B1] in Misneach maidir le Gaeilge an Athar Peadar, is beag dá dhéantús a cuireadh i gcló ··· Tuairiscíodh in Misneach 9 Aibreán 1921 gur tháinig an Pléimeannach os comhair Choiste Gnó an Chonartha ag iarraidh £3,000 orthu chun Bíobla an Athar Peadar a fhoilsiú
Bhíodh ábhar Gaeilge aige in Misneach, Fáinne an Lae, An Branar, Éarna, Fr Mathew Record, Humanitas, Éire, Feasta. D’éirigh sé as a phost i Scoil Naomh Pádraig in 1921: níor ceapadh ina phríomhoide é agus bhí ráfla ag dul timpeall gurbh i ngeall ar a pholaitíocht nach bhfuair sé an post ··· Bhí sé ina bhall de Choiste Chumann na Scríbhneoirí (Misneach 25 Feabhra 1922)
Scríobh sé arís in Misneach 26 Deireadh Fómhair: ‘Nach éachtach ná bíonn aon oifigeach eile a bhaineann leis an gConradh ag cnáimhseáil ach na múinteoirí taistil’ ··· ‘Ní chuirfear a thuilleadh cainte den tsórt san uaidh i gcló’ (Misneach 9 Samhain 1918). Scríobhadh sé aiste gach seachtain ar feadh i bhfad in Nuacht na Mumhan (Munster News and Limerick and Clare Examiner)
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Nótaí in Misneach ar 26 Samhain 1921, 10 Nollaig 1921 ··· Caoineadh le Séamus Ó hAodha [B3] in Misneach ar 17 Nollaig 1921
Thosaigh sé ag scríobh i gcomhair Misneach i 1919 ··· Bhíodh ábhar i gcló aige go rialta in Misneach, Fáinne an Lae agus An Sguab agus anois is arís in Banba, An Reult, An Lóchrann, An tÓglach, An Chearnóg, Inis Fáil, The Irish Rosary
Bhí sé orthu siúd a chuaigh ar an stailc ocrais a d’eagraigh Misneach i 1966 agus ba chara le Máirtín Ó Cadhain[B4] é
Please go to http://www.ainm.ie/ for more information. 2010 Seo é an Ciarraíoch a mbíodh ailt, dánta agus tuairiscí i gcló aige faoin ainm cleite ‘An Spailpín Fánach’ i rith 1900-27 in An Claidheamh Soluis, Misneach, Poblacht na hÉireann, Sinn Féin, An Lóchrann, Irisleabhar na Gaedhilge...
Idir 1903 agus 1935 bhí aistí, léirmheasanna, aistriúcháin ón bhFraincis agus drámaí do pháistí i gcló aici in An Claidheamh Soluis, Banba, An Branar, Misneach, The Irish Rosary agus Ar Aghaidh
Feallmharaíodh é; cuntas in Misneach 12 Márta 1921.
‘Bhí Gaeilge aige agus ba é féin agus a dheirfiúr (bean rialta) an dá thaca ba mhó a bhí ag an teanga sa cheantar’ (Misneach 9 Aibreán 1921)
Cuntas ag Peadar Ó Dubhda in Misneach 25 Nollaig 1920.
Tuairisc a bháis in Misneach 18 Nollaig 1920.
Tagairt in Misneach 2 Deireadh Fómhair 1920.
Tharraing sé trioblóid air féin nuair a bheartaigh sé leath-Fháinní a bhronnadh ar fhoghlaimeoirí (Misneach 22 Bealtaine 1920)
Tuairisc a bháis le Piaras Béaslaí in Misneach 21 Lúnasa 1920.
Dúradh in Misneach 11 Meitheamh 1921 gur bhall dílis d’Ard-Chraobh den Chonradh agus scríbhneoir tofa ba ea Stiofán agus go ndéanadh sé obair d’eagarthóir an Catholic Herald.
Is beag ar fad a tháinig óna pheann chuig na hirisí i ndiaidh 1903, ach thosaigh sé ag scríobh arís i 1915 agus bhí breis is tríocha aiste agus scéal i gcló aige idir sin agus 1932 in An Claidheamh Soluis, Misneach, Catholic Bulletin, An Camán, An Lóchrann
Bhí fógra acu a thóg dhá thrian de chlúdach Misneach 18 Nollaig 1920, mar shampla
Ceapadh í ina fothimire i Ros Comáin (An Claidheamh Soluis 19 Eanáir 1918) agus ina rúnaí contae ag an gConradh i Ros Comáin (Misneach 14 Meán Fómhair 1920)
Tuairiscíodh in Fáinne an Lae 30 Nollaig 1922 go raibh Tomás ag iarraidh ardú tuarastail agus gur socraíodh ar dhá phunt sa mhí a thabhairt dó. De réir Clár litridheacht na Nua-Ghaedhilge III: prós i dtréimseacháin bhí breis is 110 píosa i gcló aige idir 1917 agus 1934 in An Lóchrann, An Claidheamh Soluis, Fáinne an Lae, Misneach, An Phoblacht, An Sguab agus Timthire Chroidhe Naomhtha Íosa
Tuairiscíodh a bás den fliú mór in Misneach 19 Deireadh Fómhair 1918
In Misneach 9 Aibreán 1921 tuairiscíodh gur loisceadh scoil a bhí ag Mairéad Ní (sic) Dhubhghaill i mBun Clóide
Tuairiscíodh in Misneach 26 Meitheamh 1920 go raibh sé ina chathaoirleach ar Chomhairleoirí na mBocht i mBaile Átha Cliath
Tá tuairisc ar a bpósadh in Misneach 11 Márta 1922
Tuairiscíodh in Misneach 20 Samhain 1920 gur gabhadh é i stáisiún an Mhóta san Iarmhí
Bhí sé ina bhall de Choiste Gnó an Chonartha um an dtaca sin (Misneach 25 Nollaig 1920). Bhí sé ina Leas-Cheannfort ar Bhriogáid Láir an Chláir
Tá scéal a cheapacháin mar chigire scoileanna in Misneach 25 Feabhra 1922
Bhí sé ina rúnaí ag Ardchoiste Chorcaí den Chonradh ag an am sin (Misneach 16 Aibreán 1921)
Ar theacht abhaile ó Shasana dhó do ceapadh ina thimire Gaeilge do Chontae Luimnigh é ach b’ éigean dó dul ar a choimeád agus tá sé i bhfolach fós’ (Misneach 29 Nollaig 1918)
Bhí sé ar dhuine díobh sin a bhí ar stailc ocrais le Tomás Ághas[B1]. Ceapadh Tomás ina chigire scoile faoin Saorstát i 1922 (Misneach 25 Feabhra 1922)
Tuairiscíodh in Misneach 30 Aibreán 1921 gur thug na Dúchrónaigh drochíde dó tar éis rang Gaeilge i nGleann na Madadh
Nuair a fuair Máire de Buitléar [B1] bás ba í de a toghadh le bheith i gceannas Chiste na bPáistí, eagraíocht a bunaíodh chun gurbh fhéidir bricfeastaí a sholáthar do pháistí bochta Gharumna agus Leitir Mealláin (Misneach 16 Meitheamh 1920). Is uaithi a thosaigh Mac Easmainn ag iarraidh Gaeilge a fhoghlaim
Dúirt Risteárd Ó Foghludha[B1] in Misneach 22 Deireadh Fómhair 1919 go raibh sé ag cruinniú de choiste an Oireachtais an Satharn roimhe sin ‘agus é chomh himníoch i gcúrsaí na gcomórtas liteartha is mar bhí sé aon bhliain go dtí seo, ón lá a céadchuireadh an tOireachtas ar bun...
Dar le tuairisc in Misneach 25 Feabhra 1922 gur chláraigh sé mar bhall de Chumann na Scríbhneoirí. Bhí litreacha Béarla uaidh i gcló in Irish Statesman 28 Samhain 1925 agus 30 Eanáir 1926
Is í an tuairisc a bhí in Misneach 25 Feabhra 1922: ‘Rinneadh cigirí scoile de cheathrar timirí Gaeilge a bhí ag obair le blianta faoin mbord náisiúnta dhá lá ó shin, Domhnall Ó Duibhne, Pádraig Mac Suibhne, Tomás Ó Colmáin agus Micheál Ó Dochartaigh[B1]’. D’éag sé 4 Deireadh Fómhair 1923
Ach in Misneach 4 Nollaig 1920 faoin ainm pinn ‘Glaschú’ scríobh cara leis: ‘Is maith is cuimhin liom an chéad uair a thosaigh an tAthair Micheál ag foghlaim na Gaeilge
Tuairiscíodh in Misneach 12 Meitheamh 1920 go raibh rang Gaeilge ar siúl aige i bPríosún Mhanchain
Bhí ailt aige i dtaobh Bhaile Coinleora in Fáinne an Lae 8 Deireadh Fómhair 1921 agus Misneach 10 Nollaig 1921. Bhí sé ina rúnaí ar chraobh Chill Dalua ar feadh i bhfad agus bhí ina bhall den Choiste Gnó i 1930–1
Bhínn ag brath air, go mórmhór nuair a bhíodh na daoine bailithe isteach chuig an Tae Gaelach [‘Tae Gaelach an Ráithín’ i gcló in Misneach 4 Nollaig 1920]
Bhí aiste aige in Misneach 15 Eanáir 1921, ‘Gaeltacht in Ameirice
Deir sé i gcaibidil XI de Gaeil á múscailt (1973) gurbh in 1919 a chuir sé an argóint sin i gcló den chéad uair. Ní íoctaí táillí leis ar an ábhar Béarla a bhíodh i gcló aige in The Peasant, Sinn Féin, Irish Freedom ná Ulster Guardian agus bhí ionadh air íocaíocht a fháil nuair a thosaigh sé ag scríobh aistí Gaeilge in An Claidheamh Soluis agus Misneach idir 1917 agus 1921
I 1904 bhí sé ag soláthar corramhrán do An Claidheamh Soluis agus ó 1918 amach ag scríobh idir aistí agus scéalta do An Stoc, Misneach, Fáinne an Lae, Catholic Bulletin, An Phoblacht agus Ar Aghaidh
‘Beidh muinín ag Gaeilgeoirí as de bhrí gur Gaeilgeoir é féin agus go dtuigeann sé a fhabhtaí a bhí Oifig an Oideachais agus go bhfuil fhios aige céard is oideachas náisiúnta ann ó cheart’ (Misneach, 4 Feabhra 1922)
Tá leidí den rud a chuir sé roimhe a dhéanamh in aistí uaidh in Misneach (Bealtaine agus Lúnasa 1921): ‘Na leanbhaí—tá an ithir ag feitheamh ar lúth ár lámh’ agus ‘Leabhra don aos óg’
Ní bheadh sé sásta gan dul siar ann agus cainteoir blasta ina fhochair agus bhailíodh sé na hoidí ar aon láthair chun iad a thriall’ (Misneach, 5 Samhain 1921). I 1910 bhí an tuairisc seo in An Claidheamh Soluis: ‘All the children of the parish now speak Irish, many of them with a blas that would do credit to a cailín from Ring...
Chuir sé ‘fonn oibre i dtaobh na Gaeilge’ air (Misneach 22 Iúil 1921). Deir Muiris Ó Droighneáin go bhfuair sé post ón gConradh mar mhúinteoir taistil agus go raibh sé ag obair i gCúige Uladh agus i gContae Laoise
3). D’fhoilsíodh irisí agus nuachtáin éagsúla a chuid aistí agus léirmheasanna, cinn Ghaeilge ar nós Béaloideas, Misneach, An Claidheamh Soluis, An Branar, Inis Fáil, na hirisí léinn agus staire, irisí agus páipéir ar nós United Irishman, Manchester Guardian, Irish Book Lover, Irish Statesman
Tá sé curtha sa Dún Beag. Idir 1919 agus 1932 bhí aistí agus dánta i gcló ag Pádraig in An Scuab, Misneach, Irish Fun, Fáinne an Lae agus An Claidheamh Soluis
D’aistrigh sé go Baile Átha Cliath i 1920 nuair a ceapadh é ina eagarthóir ar Misneach
In Misneach (18 Nollaig 1920) scríobh sé cuntas suimiúil i dtaobh a óige agus mar a labhraíodh a thuismitheoirí Béarla amháin leis, cé gur Ghaeilgeoirí iad: “Chomh fada siar is tá aon chuimhneamh im’ cheann do bhí an dá theangain agam, an Béarla is an Ghaedhilg
Bhuaigh sé duaiseanna Oireachtais ar fhilíocht sa tréimhse 1902–10 agus bhíodh a dhéantús i gcló in Irisleabhar na Gaedhilge, Sinn Féin, Misneach, The Leader ..
Dúirt Conall Cearnach in Old wine and new (1922), agus é ag scríobh ar “The Dominant Dialect”: “Pick up any number of Misneach, the official organ of the Gaelic League, and read the virile leading articles ··· Nuair a cuireadh an páipéar sin faoi chosc bhunaigh an Conradh Misneach agus Colm ina eagarthóir air
Scríobhadh sé ailt in Scéala Éireann, An Stoc, An Branar, Ar Aghaidh, Misneach ..
Briseadh gach aon chófra agus curpad a raibh glas air agus tógadh ábhar páipéirí agus seanchlaíomh pionsála leis an rúnaí, Deora Frinseach, chun siúil’ (Misneach 23 Deireadh Fómhair 1920). D’iompaigh sí ina Caitliceach tamall sula bhfuair sí bás ar 2 Bealtaine 1925
In Misneach 25 Nollaig 1920 tuairiscíodh é a bheith i bpríosún
Roimh 1925 cheannaigh sé talamh agus thóg sé teach i nDún Chaoin ina gcónaíodh sé go ham a bháis. Bhí sé ina bhall de Choiste GnóChonradh na Gaeilge i lár na 1920idí. Toghadh é ina bhall de choiste Chumann na scríbhneoirí (Misneach 25 Feabhra 1922)