Líon alt a bhfuil an ghné seo luaite iontu: 3
na Mí. In Gaelscéal 28 Bealtaine 2010 scríobh an scoláire Bríona Nic Dhiarmada: Thuig sé a thábhachtaí is a bhí an léann don bpobal is bhí sé réidh i gcónaí a chuid eolais is a chuid léargais a scaipeadh orthu chomh fial flaithiúil is a dhein lena chuid mac léinn féin ··· Níorbh ansa leis aon rud ach a bheith i láthair ag Scoil Merriman, mar shampla, ag glacadh páirt iomlán sna díospóireachtaí. Iarmhac léinn aige Cathal Goan, Ardstiúrthóir RTÉ, agus dúirt an tUltach seo ar lá na sochraide: Níorbh fhada gur mhéadaigh mo thuiscint ar na focla a bhí á rá aige, mo mheas dá réir ar an ealaín, an ghéarchúis agus an saothar a bhain lena dtiomsú agus mo chion ar an duine croíúil ceart a bhí dár spreagadhna mar mhic léinn tríd an mháistreacht iontach teanga sin i dtreo na fiosrachta agus na hurraime don léann a chleacht sé féin ar feadh a shaoil. In Gaelscéal 28 Bealtaine 2010, agus é ag tagairt do shaothair iomadúla Uí Bhuachalla, tugann Nollaig Ó Muraíle sampla suimiúil dá urraim don Ghaeilge mar theanga scolártha: An chéad cheann acu is gá a lua, ba pháipéar é dar teideal “Na Stíobhartaigh agus an tAos Léinn: Cing Séamas” (1983)
Bhí alt ina thaobh ag Niall Comer, Uachtarán Chomhaltas Uladh, agus múinteoir in Acadamh na mBuachaillí i nDún Geanainn, in Gaelscéal ar 27 Lúnasa 2010 agus bhí beathaisnéis ghairid in The Irish Times ar 11 Meán Fómhair 2010. Ailt Gaelscéal, 27 Lúnasa 2010
Bhí sí ina ball chomh maith de bhoird stiúrtha eagraíochtaí éagsúla eile, ina measc Media Antenna, Screen Producers Ireland agus Fiontar Éireann. In 2010 bhunaigh sí an nuachtán Gaelscéal i bpáirt leis an nuachtán An Curadh Connachtach